Oleh: cahayapelangi | November 19, 2011

Persatuan Indonesia Harus Kuat & Format Ideologi Ideal Gema MA

Idul Fitri 1 Syawal 1431 H di Al-Zaytun mengingatkan bangsa Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan persaudaraan dengan menghindari persengketaan.

Setiap tahun, perayaan Hari Raya Idul Fitri di Mahad Al-Zaytun, Indramayu selalu meriah dan penuh hikmah. Demikian halnya pada perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1431 H yang bertepatan dengan 10 September 2010 M. Bahkan, perayaan kali ini bertambah meriah karena untuk pertama kalinya para santri tidak libur (mudik) ke kampung halamannya. Tapi sebaliknya, banyak wali santri yang justru merayakan Idul Fitri di kampus tersebut. Perayaan tahun ini juga menjadi istimewa karena acara halal bilhalal (maaf memaafkan) antareksponen, guru dan keluarga diadakan di musyikhoh atau rumah kediaman Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang yang baru ditempati tahun ini.

Musyikhoh yang bersebelahan dengan Masjid al-Hayat dan dipisah oleh kolam air mancur tersebut tampak asri dan anggun di antara gedung-gedung dan rimbunnya pepohonan di lingkungan Al-Zaytun. Kru Berita Indonesia yang yang turut merayakan Idul Fitri di Al-Zaytun melihat musyikhoh ini cukup representatif sebagai kediaman Syaykh al-Zaytun. Di depan pintu masuk, berkibar dua buah bendera merah putih di sisi kiri dan kanan. Sedangkan di atas pintu, terlihat foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Demikian halnya di dalam rumah, di pelataran depan yang mirip sebuah altar, dua bendera merah putih juga terlihat terpancang dengan indah. Layaknya di sebuah instansi pemerintah, foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono juga tergantung di dinding depan. Tampaknya, hal itu menunjukkan kecintaan dan penghormatan kepada pemimpin Negara Republik Indonesia.

Sementara di dinding ruangan, terpampang pigura beberapa mantan Presiden RI seperti H. M Soeharto dan B J Habibie yang sedang bersalaman dengan Syaykh ketika berkunjung ke Al-Zaytun. Hal ini menunjukkan bahwa Syaykh sangat menghormati para mantan pemimpin negerinya.

Lebih dari hal-hal yang disebutkan itu, perayaan Idul Fitri kali ini bertambah istimewa setelah melihat banyaknya peserta ibadah sholat Ied. Lebih sepuluh ribu umat, mulai dari seluruh civitas akademik Al-Zaytun, wali santri, dan tamu mengikuti sholat id tersebut. Masjid Al-Hayat, salah satu masjid di Al-Zaytun yang menjadi tempat pelaksanaan sholat, sampai tidak mampu menampung umat. Di tangga-tangga, bahkan hingga pelataran masjid berlantai dua tersebut dipenuhi oleh jamaah. Walau begitu, sholat Ied yang diimami oleh Syaykh itu berlangsung dengan khusuk.

Khutbah yang disampaikan oleh Syaykh pun sarat memberi pencerahan bagi seluruh umat. Mengawali khutbahnya, Syaykh mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Sekaligus atas nama keluarga besar Al-Zaytun dan atas nama pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

Pada Idul Fitri kali ini, tajuk atau thema khutbah Syaykh diarahkan untuk semangat mencari kebenaran yang terbuka, mengenai kebersamaan dan persatuan yang hakiki. Tujuan Syaykh menyampaikan tema ini untuk mengajak semuanya mendalami lebih jauh lagi tentang ajaran Ilahi, berkenaan dengan keyakinan tentang adanya mata rantai yang tidak terputus dari sejak diturunkannya ajaran itu sampai kini dan mendatang. Ajaran Ilahi yang disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi dan rasulnya yang terhimpun dalam berbagai kitab suci, yang selanjutnya menjadi rujukan berbagai agama dan dianut oleh seluruh lapisan umat manusia pada hakekatnya satu sama lainnya memiliki satu kesatuan jiwa.

Lebih 10.000 umat melaksanakan sholat Ied di Mesjid Al-Hayat, Al-Zaytun, pada Idul Fitri 1431 HDalam kehidupan berbangsa, menurut Syaykh, tantangan bangsa yang masih harus dihadapi belakangan ini masih terasa, seperti ekonomi yang belum dapat dikatakan maju, politik yang masih terus mencari hakekat bentuk, sosial budaya yang masih terus tertatih-tatih, serta pertahanan negara di darat, laut maupun udara yang masih belum dapat dibanggakan. Jadi, jika hal itu dikatakan masih dirasakan lemah, namun menurut Syaykh, ada satu hal yang sama sekali tidak boleh lemah, yaitu persatuan bangsa, persatuan negara.

Untuk mempertahankan Indonesia bersatu itu, maka menurut Syaykh, dengan semangat iman, masyarakat harus saling menebar kasih sayang sesama bangsa, saling menjunjung tinggi martabat masing-masing. Umat menghormati pemimpinnya dan pemerintah melindungi masyarakatnya. Jangan terjadi rakyat gelisah oleh sikap dan tindakan pemerintahnya. Jangan pula terjadi satu golongan menindas, mengintimidasi dan meneror satu golongan lainnya hanya karena perbedaan kepercayaan dan keyakinan.

Lebih lanjut dikatakan Syaykh, ajaran Ilahi-lah yang jadi akidah Islam menyimpulkan adanya Arkanul Iman (pilar-pilar iman). Pilar iman yang telah diajarkan oleh Rasulullah berdasar petunjuk Tuhan inilah yang harus didalami dan diresapi kandungan maknanya untuk dijadikan landasan persatuan, persaudaraan, sesama umat manusia, sebangsa maupun antarbangsa.

Persatuan, persaudaraan, itu artinya menghindari persengketaan. Hidup sebagai hamba Allah yang bersaudara, kiranya menghindari hasad, dengki, pertengkaran, dan segala yang jahat. Karena, kehadiran kita di muka bumi ini memang untuk mendhahirkan kasih sayang sesama umat manusia.

Lebih jelasnya, berikut kami turunkan khutbah Syaykh tersebut secara lengkap. (Persatuan, Artinya Hindari Sengketa) (Berita Indonesia 79)

 

Format Ideologi Ideal Gema MA

Format Ideologi Ideal Gema MAKalau Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema MA) menginginkan satu format ideologi yang ideal dalam menghadapi tantangan zaman harus merujuk pada ideologi negara. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu dalam acara diskusi dan sharing Musyawarah Nasional (Munas) III DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema-MA) di Pusat Pengembangan Pemuda Nasional (PP-PON), Cibubur, Jakarta, Jumat 25 Juni 2010.

Panitia meminta Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang untuk menjadi pembicara dalam rangkaian acara Munas tersebut. Panitia juga menetapkan tema diskusi, yakni: “Mencari Format Ideologi yang Ideal bagi Gema-MA Menghadapi Tantangan Zaman.” Oleh sebab itu, kata Syaykh kalau Gema MA menginginkan satu format ideologi yang ideal dalam menghadapi tantangan zaman, harus merujuk pada ideologi (nilai-nilai dasar) negara dimana Gema-MA berpijak di atasnya.

Syaykh menjelaskan, pengertian ideologi merupakan suatu rangkaian konsep yang dijadikan asas (dasar) dalam mencapai tujuan hidup. Sehingga dalam kehidupan berorganisasi juga diperlukan ideologi. “Karena kita hidup di sebuah negara yang menjadi tempat di mana kita berada, maka selayaknya ideologi yang kita jadikan asas di dalam berorganisasi tidak lari dari ideologi negara,” ujar Syaykh al-Zaytun.

Jadi, kata Syaykh Panji Gumilang, dapat disimpulkan format ideologi yang ideal bagi Gema-MA menghadapi tantangan zaman adalah lima asas yang dimiliki negara Indonesia. “Supaya kita tidak ragu, mari kita buka ideologi negara Indonesia. Karena sekarang ideologi negara kita menjadi ideologi terbuka, modern, tidak ada satu institusi pun yang berhak menafsirkannya secara tunggal.

Jadi, Gema-MA juga punya hak menafsirkan dan menerjemahkan nilai-nilai dasar negara Indonesia,” kata Syaykh al-Zaytun. Di dalam UUD 45 disebutkan negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. “Jadi di dalam konstitusi, kelima dasar itu tidak punya nama, maka saya lebih cenderung menamakannya sebagai nilai-nilai dasar negara Indonesia. Saya menyimpulkan bahwa lima dasar negara ini dalam satu kata At Taqwa yang akan saya jelaskan berikutnya. Saudara boleh urun rembug. Kalau setuju boleh, tidak setuju pun itu hak saudara,” urai Syaykh al-Zaytun mengawali paparannya.

Inti uraian Syaykh al-Zaytun tersebut adalah sebagai berikut: Pesan yang terkandung dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya terdapat satu diktum kalimat yang berbunyi “Hiduplah Indonesia Raya”. Negara kita Indonesia Raya, hidup dan akan terus hidup serta tegak berdiri di atas dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Syaykh Al-Zaytun: Hadapi tantangan zaman dengan hanya satu ideologi yang samaBahwa nilai-nilai dasar negara Indonesia ini, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi, yang dapat berlaku untuk semua rakyat dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar negara ini merupakan ideologi modern, untuk masyarakat majemuk yang modern, yakni masyarakat Indonesia. Semuanya adalah manifestasi daripada taqwa.

Negara adalah sebuah wahana darma bhakti/pengabdian/ibadah. Maka pengabdian dalam sebuah negara asasnya adalah taqwa. Kalau dianalogkan, negara analoginya adalah masjid, tempat sujud (pengabdian). Maka masjid itu harus didirikan di atas asas landasan taqwa.

“Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS At Taubah 108)

Kemudian, negara yang merupakan wahana aktifitas dan interaksi sesama warga (bergotong royong), maka segala aktifitas dan interaksi mereka (gotong royong) harus dilakukan di atas taqwa juga.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah: 2)

Karenanya, sebagai nilai-nilai dasar yang modern, juga menjadi ideologi yang dinamis; dimana watak ideologi dinamis itu adalah terbuka. Konsekuensinya, seluruh nilai yang terkandung di dalam konstitusi (UUD) negara sepenuhnya harus berlandaskan ideologi dan nilai-nilai dasar negara tersebut. Tafsir daripada nilai-nilai dasar negara yang baku sesungguhnya adalah konstitusi atau UUD negara. Karenanya, UUD menjadi tidak relevan bahkan tidak valid bila bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Karena tafsir nilai-nilai dasar negara yang paling baku adalah konstitusi (UUD), maka jika individu, kelompok, lembaga non pemerintah maupun pemerintah yang bertindak, berlaku konstitusional, maka ia adalah penjunjung dan pengamal nilai-nilai dasar negara, harus dihormati oleh siapa pun warga bangsa ini.

Ketuhanan Yang Maha Esa Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup, ini maknanya: mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridlo Tuhan/Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk.

Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.

Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apa pun agama dan keyakinan mereka.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan adalah bagian dari pada kehidupan manusia.

 Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema MA) menginginkan satu format ideologi yang idealKemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh daripada pendendam dan egoistik (ananiyah).

Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab (jujur), apapun sistem pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi bathin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan diri.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antara kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban. Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Hidup dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan berkebudayaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat membangun pandangan tentang kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan sikap bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi dan damai. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi kebaikan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan, yang menghantarkan seseorang menjadi selalu dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan dan pembaharuan.

Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapa pun dengan agama apa pun dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah hati, dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula. Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri, yakni toleran dan damai.

Persatuan Indonesia Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu. Persatuan Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang selalu mementingkan silaturahim, kesetiakawanan, kesetiaan, dan keberanian.

Syaykh dan rombongan sebelum acara diskusi dan sharing Gema MAKehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa maupun antarbangsa.

Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara individu bangsa dan alam sejagad, yang merupakan suatu ciri yang diinginkan sebagai warga dunia.

Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang adil. Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan pemikiran terbuka dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia, sebab hanya mereka yang berpandangan jauh dan berpikiran terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah internasionalisme maupun globalisme.

Persatuan Indonesia seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia memiliki kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai warga negara maupun warga dunia. Pandangan dan sikap seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu bangsa, malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam mewujudkan persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya.

Persatuan Indonesia seperti ini akan mampu menyingkirkan permusuhan internal bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Persatuan Indonesia yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang baik.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal.

Prinsip-prinsip kerakyatan seperti ini, harus menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyadari potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah. Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu menciptakan interaksi dan rangsangan interdependensi antarmanusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan majemuk. Sebab manusia berpendidikan akan selalu menghormati suatu proses dalam segala hal.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju ke arah harmoni, toleransi dan damai. Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa.

Hikmah kebijaksanaan menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun pendidikan, dan itulah hakekat membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan kebudayaan, yakni kerakyatan yang terhindar dari saling curiga dan permusuhan.

Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan kedamaian.

Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dengan mewujudkan segala usaha yang berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang tegas.

Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti mewujudkan azas masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada terciptanya suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang lain.

Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan metoda dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ini pemaknaan dari nilai-nilai dasar negara yang kami sampaikan untuk menjadi landasan kiprah kita di dalam mencari format ideologi yang ideal bagi Gema-MA menghadapi tantangan zaman. Saudara, tantangan zaman sekarang dan ke depan itu hanya beda bentuk saja, hakikatnya sama. Maka cara menghadapinya itu dengan cara satu ideologi yang sama. Coba kita masukkan ideologi ini dengan perjuangan Mathla’ul Anwar. Demikian Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang.(Al-Zaytun, 14 Rajab 1431 H, 25 Juni 2010 M) (Berita Indonesia 78)

Indonesia Cerdas dan Kuat

Pengantar: Indonesia Cerdas dan Kuat menjadi tema pokok dari rangkaian tulisan ‘Al-Zaytun Sumber Inspirasi’ dalam seri berikut ini. Tema ini ditinjau dalam beberapa aspek, baik geografis, SDA dan SDM (demografi dan pendidikan) maupun ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Tentu saja merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya, terutama Bagian Keenam tentang ideologi negara di bawah judul: Al-Zaytun dan Lima Nilai Dasar Negara.

Bagian Ketujuh ini merupakan prolog Indonesia Cerdas dan Kuat, memaparkan bagaimana Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang menginspirasi setiap orang untuk memusatkan perhatian pada proses pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, ditinjau dari beberapa aspek tersebut di atas dengan menempatkan kebijakan perbaikan pendidikan  (politik pendidikan) sebagai jalan utama.

Sebagian dari aspek-aspek ini memang sudah pernah dipaparkan dalam seri (bagian sebelumnya) tetapi dalam perspektif lain. Seperti, pada Bagian Dua (Edisi 62), ‘Toleransi Sebagai Akidah’ yang tentu sangat menyatu dengan ‘Pelangi Keberagaman’ yang akan diuraikan dalam seri berikutnya berkaitan dengan aspek sosial budaya; dan pada Bagian Tiga (Edisi 65), ‘Laboratorium Indonesia Kuat’ sangat menyatu dengan tema pokok ‘Indonesia Cerdas dan Kuat.’ Namun, pemaparan dalam konteks ‘Indonesia Cerdas dan Kuat’ kali ini lebih dipandang dari perspektif pendidikan, yang merupakan tugas dan fungsi pokok lembaga pendidikan Islam modern Al-Zaytun yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Indonesia di bawah pimpinan Syaykh Abdussalam Panji Gumilang.

Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang adalah seorang cendekia (cendekiawan) yang mengabdikan diri dalam jalur pendidikan (pemangku pendidikan). Dia seorang syaykh1 (guru besar) yang amat gigih mendorong, mewujudkan dan menginspirasi agar bangsa ini lebih cerdas dan arif dengan pengutamaan perbaikan pendidikan, supaya terwujud Indonesia yang cerdas dan kuat.

Sebagai seorang cendekia2 (cendekiawan) atau intelektual, Syaykh Panji Gumilang memiliki ketajaman berpikir secara sistematis (pemikir) dan bersikap terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya (intelektualisasi) untuk menggagas, mengkaji, menganalisis, merumuskan (solusi) suatu atau berbagai masalah dan menyumbangkannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kepentingan pencerdasan bangsa.

Dalam pandangan Syaykh al-Zaytun, bangsa yang arif akan memilih jalan perbaikan pendidikan secara mutlak bagi bangsanya. Sebab bangsa yang cerdas3, terdidik atau berkecerdasan pasti akan menjadi bangsa yang kaya dan sejahtera, bangsa yang amanah dan terhormat, dan bangsa yang dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi pencerahan dunia masa depan.

Bangsa (orang) terdidik atau berkecerdasan adalah mereka yang sanggup menyukuri nikmat Tuhan yang selalu diberikan kepadanya. Yang dalam visi Syaykh al-Zaytun, itulah budaya baru Indonesia yang harus diwujudkan dan itu juga yang dia maksudkan dengan kontrabudaya. Yakni melalui pendidikan kita wujudkan: Indonesia yang Cerdas, Indonesia Toleran, Indonesia Damai, dan Indonesia Cinta Hukum.

Indonesia yang cerdas yang kita maksudkan dalam konteks ini adalah bangsa (rakyat) yang sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikirannya dan baik budinya serta sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat) untuk berpikir, visioner, mengerti, bertindak, berkarya dengan etos kerja tinggi, berdisiplin dan berorientasi pada dunia ilmu pengetahuan demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa dan negaranya.

Syaykh Al-Zaytun: Bangsa yang arif akan memilih jalan pendidikan secara mutlak bagi bangsanyaKecerdasan yang meliputi kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional yakni kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antarsesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar; Kecerdasan intelektual yakni kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain; Kecerdasan spiritual yakni kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antarsesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman ini, kita maknai dari tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, Al-Zaytun sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam modern namun bersemangat pesantren di bawah pimpinan Syaykh AS Panji Gumilang, tentu lebih berperan dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang justru dipandang sebagai jalan utama menuju pencapaian tujuan-tujuan negara lainnya yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Menurut Syaykh Panji Gumilang4, lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu. Kelemahan produktivitas pengetahuan suatu negara (institusi) lebih dari apapun yang lain, merupakan pangkal dari kelambanan, erosi dan krisis yang tak berkesudahan pada sosial ekonomi negara. Kita di Indonesia jelas pengeluaran untuk produktivitas pengetahuan jauh lebih rendah dari pengeluaran lain-lainnya. Syukur dalam beberapa tahun terakhir ini telah diamanatkan dalam konstitusi tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari keseluruhan anggaran belanja negara.

Itulah sebabnya, menurut Syaykh Panji Gumilang, sehingga dalam segala bidang produktivitas pengetahuan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara manapun. Akibatnya, bangsa kita juga belum mampu masuk ke dalam produktivitas pengetahuan baru, bahkan gagal sekalipun hanya untuk mengubah pengetahuan yang telah ada menjadi inovasi yang berhasil, pengetahuan yang ada tetap merupakan informasi dan bukannya menjadi pengetahuan yang produktif.

Mestinya, kata Syaykh Panji Gumilang, kita tidak usah takut menjadi modern, menjadi “terwesternisasi” dalam ekonomi, teknologi, institusi-institusi politik dan kemiliterannya asalkan kita (khususnya ummat Islam tetap menjadi muslim yang taat) dan Indonesia yang utuh.

Syaykh Al-Zaytun: Budaya baru Indonesia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi pencerahan dunia masa depanKemerdekaan telah mengantarkan Indonesia kepada pergaulan dan percaturan politik antarbangsa. Namun, dalam percaturan politik antarbangsa belakangan ini, Indonesia tidak banyak tampil berkesan. Hal ini menurut Syaykh Panji Gumilang, disebabkan berbagai krisis yang melanda di dalam negeri, baik ekonomi, keamanan, dan lain-lain (multidimensi). Daya saing sumber daya manusianya pun belum dapat diandalkan, memandangkan kualitas pendidikan yang dimiliki masih terus menjadi bahan diskusi. Semua itu merupakan pengalaman yang tidak mengenakkan namun harus dapat dijadikan pendorong untuk maju ke depan.

Padahal Indonesia, dilihat dari berbagai potensi yang dimilikinya, baik potensi geografis, potensi sumber daya alam (SDA) maupun potensi sumber daya manusia (SDM), sudah sepantasnya Indonesia menjadi sebuah negara besar yang berkemampuan memberi kontribusi besar dalam percaturan kehidupan dunia. Lalu kenapa Indonesia masih tergolong miskin dan terpuruk?

Ditinjau dari sudut pandang geografi5 (ilmu bumi) yang bertujuan6 untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dunia (bumi) di mana kita hidup, bahwa letak geografis Indonesia berada dalam posisi silang yang sangat strategis, yakni selain berada dalam garis khatulistiwa juga diapit dua benua (Asia-Australia dan dua samudera (Indonesia dan Pasifik).

Posisi silang ini tidak saja strategis secara fisik geografis, tetapi juga ideologis, politis, sosial-ekonomis, militer dan demografis. Syaykh AS Panji Gumilang sependapat dengan Hasnan Habib (1970)7 yang berpandangan bahwa hanya ada dua alternatif bagi bangsa yang berdiam di posisi silang seperti Indonesia, yakni: 1) harus kuat dan survive; atau 2) tenggelam dilanda oleh lalulintas yang lebih kuat. Untuk bisa kuat, Hasnan Habib lebih menekankan pada diperlukannya integrasi nasional, sementara Syaykh Panji Gumilang lebih menekankan pada perbaikan pendidikan sebagai jalan utama.

Menurut Syaykh al-Zaytun, dengan potensi ini, kita dapat meletakkan visi untuk Indonesia masa depan agar dapat bangkit, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di tataran dunia antarbangsa. Membangkitkan Indonesia dari keterpurukan adalah mutlak melalui perbaikan kualitas bangsa, tak ada jalan lain hanya melalui peningkatan pendidikan.

Jika lebih dipertegas, pandangan Syaykh al-Zaytun ini menekankan pada pendekatan politik pendidikan sebagai jalan utama dalam rangkaian kebijakan geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (nusantara) atau archipelago8.

Di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih kurang 17.508 pulau, dan sekitar 6.000 di antaranya merupakan pulau yang dihuni 240 juta penduduk. Luas total daratan 1.922.570 km² (daratan non-air: 1.829.570 km² dan daratan berair: 93.000 km²) dan luas lautan 3.257.483 km². Ada juga yang mencatat luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2, atau mendekati 70% dari luas keseluruhan luas negara Indonesia. Juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai yang ada di seluruh dunia.

Lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu. Tampak dalam gambar bursa buku murahDi samping itu, Indonesia sebagai negara tropis yang berada pada koordinat geografis 6°LU – 11°08’LS dan dari 95°’BT – 141°45’BT dan berlokasi sebelah tenggara Asia, di Kepulauan Melayu (Nusantara) antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kering. Juga ekosistem di laut Indonesia sangat bervariasi, yang sangat menopang kehidupan dari sekian banyak spesies di dalamnya. Di samping perut bumi (laut dan daratan) Indonesia menyimpan sumber daya alam yang amat kaya. Serta luas wilayah udara yang amat luas dan strategis.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, kaya sumber daya alam dan berpenduduk 240 juta jiwa itu, menurut pandangan Syaykh al-Zaytun harus dengan cerdas dijadikan sebagai sesuatu kekuatan dalam menentukan arah kebijakan geopolitik dan geostrategi dalam visi wawasan nusantara.

Geopolitik9 yang dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah suatu bangsa; dan, Geostrategi yang merupakan suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik); serta Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

Oleh Syaykh al-Zaytun, ketiga hal itu (geopolitik, geostrategis dan wawasan Nusantara) harus diperkuat dengan pengutamaan pencerdasan bangsa melalui pendidikan. Sehingga semakin banyak orang (warga negara) yang memiliki kecerdasan dalam memahami, menyikapi dan menjalankannya.

Geopolitik dan geostrategi Indonesia yang dilandasi perbaikan pendidikan sebagai jalan utama akan mencerdaskan setiap warga bangsa dalam cara memandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku dalam berbagai aspek (geografis, SDA dan SDM, ideologi, politik, sosial-ekonomi dan pertahanan keamanan) dan bermuara kepada Indonesia yang cerdas dan kuat atau ketahanan nasional yang cerdas dan kuat.

Secara khusus, Syaykh Panji Gumilang memberi perhatian serius pada sumber daya manusia (insani) yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa (perkiraan Sensus Penduduk 2010). Dalam pengamatannya, jumlah sumber daya insani yang harus mendapatkan perhatian serius ternyata sangat signifikan jumlahnya, yakni mencapai hampir 65% (Persentase pembagian umur (sensus 1990): 0-14=36,6%; 15-29=28,3%; 30-44= 18,1%; 45 -59= 10,6%; 60-74=5,2%; >75= 1,1%).

Menurutnya, jika Indonesia gagal menata generasi angkatan pertama dan dua ini (0-14 tahun dan 15-29 tahun), sudah barang pasti 20 tahun mendatang nasib bangsa Indonesia tidak dapat dibayangkan betapa nistanya di pergaulan antarbangsa, atau mungkin Indonesia hanya akan menjadi kenangan. Namun jika pendidikannya ditangani secara tepat dan serius, maka kegemilangan Indonesia akan menjadi kenyataan.

Visi Kontra Budaya Syaykh al-Zaytun berpendirian teguh bahwa melalui pendidikan yang benar dan tepat, budaya baru Indonesia dapat ditumbuhkan. Dia berpandangan bahwa budaya Indonesia hari ini, cenderung tidak dapat bersatu, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, tidak mandiri dalam membangun diri, kurang berorientasi pada ilmu pengetahuan, sumber daya tenaga kerja lemah dan rendah, tidak produktif, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan indikator kemunduran kualitas bangsa (umat). Karenanya, menurut Syaykh, harus diciptakan kontra budaya, dan sekali lagi jalan satu-satunya adalah pendidikan.

Kampus Al-Zaytun: Indonesia yang kaya sumber daya alam dan penduduk harus dengan cerdas dijadikan sebagai sesuatu kekuatan dalam membuka arah kebijakanBangsa Indonesia harus sanggup menyisihkan segala yang dimiliki untuk mendidik bangsa. Memang terasa aneh, berbangsa dan bernegara kok hanya berbicara pendidikan. Bagi kelompok yang berpikir instan, memang hal itu merupakan keanehan, namun bagi bangsa yang berpikir kebaikan masa depan bangsanya yang hari ini sedang sengsara dilanda keterpurukan, maka perkara itu bukan merupakan hal yang aneh.

Bangsa yang arif, menurutnya, akan memilih jalan perbaikan pendidikan secara mutlak bagi bangsanya, sekalipun hasil yang akan diraihnya menunggu waktu yang sangat lama. Namun bila dilaksanakan dengan tekun dan penuh kesabaran, hasil yang diidam-idamkan, yakni kesejahteraan dan perubahan budaya dari budaya negatif menjadi budaya positif sudah pasti akan dirasakan. Masa 20 tahun memang panjang, namun masa menunggu perubahan budaya yang diakibatkan perbaikan pendidikan akan dapat dirasakan walau sebelum 20 tahun.

Dia berkeyakinan, kelak jika pendidikan dibangun dengan serius, budaya bangsa Indonesia akan menjadi cinta kesatuan dan persatuan karena manusia terdidik yang baik akan mendahulukan urusan kebersamaan (kekitaan) dari pada urusan pribadi dan golongannya. Manusia terdidik dengan baik akan bersikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya. Bangsa yang terdidik individu-individunya akan mempunyai etos kerja yang tinggi, karena semua yang mereka lakukan berdasar kalkulasi riil. Bangsa yang terdidik dengan baik akan menjadi bangsa yang mandiri.

Kemandirian, selalu mendapat penekanan khusus dari Syaykh al-Zaytun. Tidak hanya dalam kata atau tausiyah, tetapi dalam praktek pengelolaan Al-Zaytun. Dia juga selalu merasa prihatin tatkala melihat kebijakan yang diambil pemerintah yang sampai hari ini masih sangat gemar dan bangga mengandalkan utang. Dia tidak mempersoalkan apakah kegemaran dan kebanggaan berutang itu sebagai jalan ekonomi neoliberal atau tidak. Yang dia prihatinkan adalah kecerdasan bangsa ini, mulai dari pemimpin sampai rakyat paling jelata, yang lebih suka mengambil jalan pintas, instan.

Itulah sebabnya, pendiriannya amat teguh bahwa jalan utama untuk kebangkitan bangsa ini adalah perbaikan pendidikan. Dia berkeyakinan, jika bangsa ini semakin cerdas, maka tatkala mereka berkepentingan dengan bangsa lain, mereka akan mampu merumuskan dengan produk yang mereka hasilkan dan bukan mengandalkan utang, karena sesungguhnya kehidupan ini saling ketergantungan.

Menurut Syaykh al-Zaytun, Bangsa yang terdidik dengan baik, akan dapat: Pertama, menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi pencerahan dunia masa depan, bersama-sama bangsa-bangsa dunia lainnya, sehingga mampu berinteraksi ilmu pengetahuan dan teknologi di tataran antarbangsa; Kedua, mempunyai tenaga kerja yang kuat dan produktif, karena lapisan dasar tenaga kerjanya terdiri dari sumber daya yang pengetahuannya sesuai dengan pekerjaannya;

Wawancara Syaykh al-Zaytun: Indonesia yang cerdas adalah rakyat yang sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikirannya, baik budinya serta sempurna pertumbuhan tubuhnyaKetiga, akan menjadi bangsa yang amanah dan terhormat sehingga tanpa diminta, bangsa lain akan menghormatinya, dan mereka akan berhitung seribu kali jika akan mengambil kebijakan yang tidak tepat kepadanya, apalagi menghinanya; Keempat, akan menjadi bangsa yang kaya dan sejahtera, karena mereka sanggup mensyukuri nikmat Tuhan yang selalu diberikan kepadanya.

Keempat hal itulah, budaya baru Indonesia yang harus diwujudkan dan itu juga yang dia maksudkan dengan kontrabudaya itu: Indonesia Cerdas, Indonesia Toleran, Indonesia Damai, dan Indonesia yang Cinta Hukum.

Jika seperti itu kontrabudaya yang kita ciptakan melalui budaya baru Indonesia, maka menurut Syaykh Panji Gumilang, kebangkitan dunia Islam melalui dan dimulai dari Indonesia (kata banyak orang) bukan merupakan hal yang mustahil. Oleh karenanya, dia selalu mengajak seluruh civitas akademik Al-Zaytun dan para sahabatnya, sebagai sebagian kecil dari bangsa Indonesia  harus memulai ke arah itu. Dia mengajak dan menginspirasi semua orang supaya mengatakan dengan bahasa lisan, mulai melangkah membangun dan merealisasikan visi budaya baru Indonesia (kontrabudaya).

Syaykh al-Zaytun bersama seluruh komponen Al-Zaytun yang berlokasi di desa yang jauh dari keramaian, telah terbukti mengubah suatu paradigma bahwa: “hanya kotalah yang mampu mewujudkan fasilitas pendidikan yang memadai.” Ternyata desa jika ditata dan di-manage dengan amanah dan jujur perkembangannya jauh lebih cepat dari pada kota yang tidak berbudaya.

Maka dalam hal kebijakan dan anggaran pendidikan nasional, Syaykh al-Zaytun berpandangan agar jangan dibedakan antara pendidikan di kota maupun di desa, serta anggaran untuk sekolah negeri atau swasta.

Kadang-kadang pengamat mengatakan bahwa antara daerah dan kota itu mesti dibedakan. “Itulah yang mesti tidak ada beda, tidak boleh,” tegasnya. Menurutnya, membedakan daerah yang terpencil dengan daerah kota, itu bahaya. Mestinya yang terpencil itulah yang diberi suatu tekanan atau aksentuasi, baik pendekatan maupun sarana dan lain-lain sebagainya. Jadi rasanya tidak arif kalau harus dibedakan. Al-Zaytun yang berada di desa, paling jauh dari kota, paling sepi, paling hutan, paling tidak ada jalan, telah terbukti menjembatani antara perbedaan kualitas pendidikan di desa dan di kota.

Begitu pula mengenai sekolah negeri dengan sekolah swasta, tidak perlu ada pembatasan. Amanat Undang-Undang Dasar negara mengenai anggaran belanja negara bidang pendidikan 20 persen, tidak pakai dibatasi negeri dan swasta. Mestinya semuanya ini harus berimbang. Swasta, yang didirikan tanpa dana pemerintah itu malah harus dipandang sebagai menguntungkan negara. “Maka dalam penggunaan anggaran negara yang 20 persen tadi mestinya tidak pakai dibatasi swasta maupun negara,” kata Syaykh Panji Gumilang dalam wawancara dengan TokohIndonesia.com dan Majalah Berita Indonesia.

Syaykh al-Zaytun juga tidak sepaham dengan penggunaan istilah pendidikan gratis. Menurutnya, jangan dikatakan pendidikan gratis. Tapi pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kebijakan membangun pendidikan yang baik dan modern. Apakah itu di desa maupun di kota, dilaksanakan oleh negara maupun swasta, tidak dibiayai negara maupun dibiayai sepenuhnya oleh negara.

Pendidikan Modern Membangun pendidikan yang baik, menurut Syaykh Panji Gumilang, berarti mendidik berorientasi masa kini dan masa depan. Itu pula yang dinamakan modern. Karenanya pendidikan modern tidak dapat difasilitasi dengan fasilitas yang tidak mempunyai nilai kekinian. Fasilitas modern bukan terbatas hanya dalam bidang fisik, namun segala yang memenuhi persyaratan modern.

Tausiyah Syaykh Al-Zaytun: Geopolitik, geostrategis dan wawasan Nusantara harus diperkuat dengan pengutamaan pencerdasan bangsa melalui pendidikanDalam pandangan Syaykh al-Zaytun, pendidikan modern bermakna 1) visioner, 2) berprogram jelas, 3) berorientasi ilmu pengetahuan, 4) berdisiplin dan 5) etos kerja. Pertama, visioner. Karenanya visi pendidikan mesti diarahkan kepada kebangkitan Indonesia yang dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah di tataran antarbangsa.

Kedua, program jelas. Program pencapaian pendidikan Indonesia harus diarahkan membangkitkan bangsa Indonesia menjadi setara dengan bangsa-bangsa lain dalam segala bidang dan aspek kemajuan dan perkembangan bangsa-bangsa menjadi bangsa yang arah berpikirnya berwawasan antarbangsa.

Ketiga, berorientasi pada dunia ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Sebab budaya Indonesia ke depan adalah ditentukan oleh hasil pendidikan yang berorientasi ilmu pengetahuan yang tak kunjung henti, ilmu pengetahuan yang tidak pernah kenal titik berhenti.

Keempat, disiplin. Pendidikan modern harus mempunyai sarana disiplin. Dalam kehidupan modern, disiplin merupakan sesuatu yang mesti diwujudkan. Disiplin bukan milik kalangan militer atau sipil, semua bangsa modern pasti konsisten dengan disiplin. Bangsa akan hancur jika disiplin disepelekan dalam kehidupan kesehariannya.

Disiplin inilah yang akan mengantarkan suatu bangsa akan kenal prosedur hidup bermasyarakat dan berbangsa. Disiplin pula yang akan membawa bangsa akan mencintai kehidupan bertata hukum yang rapi. Masyarakat atau bangsa yang berdisiplin sebagai cermin masyarakat yang dapat menghormati hukum dan menegakkannya dalam tatanan hidup kesehariaannya, baik untuk dirinya maupun masyarakat dan negaranya.

Kelima, etos kerja. Dalam kehidupan pendidikan modern, diperlukan sarana yang dapat membawa kepada tingkatan hidup yang mengarah kepada etos kerja yang tinggi. Tanda masyarakat modern adalah mempunyai etos kerja tinggi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Karenanya, menurut Syaykh al-Zaytun, semua sarana yang diperlukan untuk menunjang kehidupan pendidikan modern seperti itu harus kita adakan jika kita menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan modern di masa kini dan mendatang.

Dia berkeyakinan tatkala bangsa Indonesia sudah memasuki era pendidikan modern seperti yang telah diuraikan tadi, tentu: 1) Bangsa Indonesia akan tampil dengan gagah, bangga menjadi bangsa Indonesia dengan kebanggaan yang beralasan. Bangsa Indonesia akan menjadi cinta persatuan dan kesatuan, sebab pikirannya sudah menjadi cerdas, wawasannya menerobos cakrawala yang tak terbatas oleh kekangan-kekangan tetek-bengek yang mematikan makna persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sanggup hidup berdampingan dengan sesama bangsanya dan bangsa-bangsa dunia lainnya. Solidaritasnya tak terbatas hanya oleh kepicikan isme-isme dan madzhab-madzhab yang membelenggu kehidupan. 3) Bangsa Indonesia yang terdidik ini akan menjadi bangsa yang sanggup berkorban demi kemajuan bangsa dan umat manusia secara keseluruhan.

Tentang pengorbanan, bangsa di dunia mana pun pada taraf kehidupan apa pun, di negara maju pun, mereka masih tetap dituntut untuk mempunyai jiwa pengorbanan yang tinggi terhadap perjuangannya.

Letak geografis Indonesia berada dalam posisi silang yang sangat strategisMaka dalam kesempatan mengisi dan memaknai perjalanan abad kebangkitan ini, Syaykh mengajak semua warga bangsa yang sadar akan hakikat masa depan dunia Islam, untuk terus mengasah jiwa kesadaran terhadap makna pengorbanan itu di tengah-tengah keadaan yang serba terbatas, serta memberanikan diri untuk tampil menata kehidupan pendidikan bangsa dan umat.

Menurutnya, ini adalah manifestasi dan bentuk sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang takkan berbatas dengan suatu titik pencapaian. Dia memberi contoh, dengan izin Allah SWT, Al-Zaytun telah dapat menyelesaikan proyek pembangunan pendidikan di suatu tempat, maka akan melangkah ke berbagai tempat sesuai dengan program yang telah ditentukan bersama.

Dia pun mengajak semua komponen bangsa, khususnya ummat Islam, bertanya kepada diri masing-masing. Sudah lelahkah kita untuk berkorban demi kejayaan dan kebangkitan pendidikan dan kemajuan dunia Islam dan kemajuan bangsa? Bila kita tidak merasa lelah apa yang dapat kita buktikan untuk itu semua? Bangsa yang selalu siap dengan pengorbanan, itu tandanya bahwa umur bangsa ini akan menjadi panjang dan tak terbatas.

Selanjutnya kepada umat Islam bangsa Indonesia dan segenap warga bangsa lainnya, Syaykh al-Zaytun bertanya: Sanggupkah kita dengan segala daya dan upaya kita berperan aktif membangun bangsa Indonesia, demi kejayaan dan kegemilangan masa depan? Sanggupkah kita mendanai tanpa utang luar negeri untuk program pembangunan pendidikan bangsa dan umat?

Syaykh Panji Gumilang berharap baiklah ini menjadi statement dan pernyataan serta program yang harus kita lakukan secara konsekuen. Semoga kita dapat mengabdikan diri demi kebangkitan kembali bangsa dari keterpurukan, dan semoga dengan tekad dan kesanggupan kita untuk berbuat ini Allah SWT melapangkan segala cita-cita kebangkitan bangsa Indonesia, kebangkitan umat, dan kebangkitan dunia baru Islam yang penuh toleransi dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh segala lapisan umat manusia tanpa kecuali. Indonesia yang cerdas dan kuat. Oleh Ch. Robin Simanullang (Bersambung) (Berita Indonesia 77)


1.Syaykh (Syekh) adalah gelar kehormatan bagi tetua, pemimpin, ulama besar dan guru  besar yang alim, arif-bijaksana, berwawasan luas dan mumpuni dalam bidangnya. Kini dalam dunia akademik, sebutan Syaykh (Syekh) juga digunakan untuk rektor atau guru besar, seperti Syekh al Jami ’al Azhar (Rektor Universitas al Azhar) di Kairo, Mesir. Seperti halnya lembaga pendidikan Islam Al-Zaytun, menyebut Syaykh bagi pemimpinnya, Syaykh al-Zaytun.

Kata Syaykh, dan varian lainnya Syaikh, Shaikh, Syekh, Sheikh,  Sheyh, Šeih, Šejh, Seyh dan shuyûkh adalah berasal dari kata atau istilah kehormatan dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti ‘tetua’, seorang penatua atau orang tua yang dihormati. Hal ini umumnya digunakan untuk menunjuk seorang tetua dari suku, seorang bijaksana yang dihormati, atau sarjana Islam. Meskipun sebutan ini umumnya mengacu pada seorang laki-laki, namun dalam jumlah yang sangat kecil syaykh perempuan juga ada dalam sejarah, lazim juga disebut syaykah. Syaykh juga dipakai sebagai panggilan kehormatan untuk seorang pemimpin atau yang mulia, terutama di Semenanjung Arab sebagai pemimpin suku tradisional. (http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh dan http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Shaikh/ dan Ensiklopedi Islam).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Pusat Bahasa Depdiknas (2008) kata Syaikh, Syekh diartikan sebagai 1) kata sapaan kepada orang Arab (terutama orang Arab keturunan sahabat Nabi); 2) kata sapaan kepada orang Arab yang berasal dari Hadramaut; 3) ulama besar: syekh jemaah, mualim (pemimpin) orang-orang yang naik haji.

2.Cendekia berasal dari kata Chanakya (Sansekerta), nama seorang penasihat dan perdana menteri pertama di Kekaisaran Maurya (340-293 SM) yang didirikan Chandragupta. Di dunia Barat, Chanakya disebut sebagai The India Machiavelli meskipun karya-karya Chanakya jauh lebih awal (sekitar 1.800 tahun) mendahului Machiavelli. Chanakya, seorang arsitek kepala yang karena keahlian dan kecerdasannya naik ke puncak kekuasaan dan telah dianggap sebagai pelopor bidang ekonomi dan ilmu politik. (Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (1998) [1986]. A History of India (Third Edition). London: Routledge, ISBN 0-415-15481-2, p. 59)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, 2008, C, hlm.258, cendekia, diartikan 1) tajam pikiran, lekas mengerti (kalau diberitahu tentang sesuatu), cerdas, pandai; 2) cepat mengerti situasi dan pandai mencari jalan keluar (pandai menggunakan kesempatan), cerdik; 3) terpelajar, cerdik pandai, cerdik cendekia, kaum cerdik. Sedangkan orang cerdik pandai, disebut cendekiawan. Cendekiawan juga diartikan 1) orang intelek; 2) Orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.

3.Cerdas, berarti: 1) sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti dan sebagainya); tajam pikiran: sekolah bertujuan mendidik anak-anak agar menjadi orang yang cerdas lagi baik budi; 2) sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat).

4.Syaykh al-Zaytun Dr. Abdussalam Rasydi Panji Gumilang. Pidato Penganugerahan Doctor Of Management in Education and Human Resources Development dari International Management Centres Association (IMCA) Buckingham, United Kingdom & Revans University, The University of Action Learning at Boulder Colorado, United States of America,  hari Sabtu, 24 Mei 2003 M – 23 Rabi’ al-Awwal 1424 H.

5.Geografi adalah ilmu tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu gê (bumi) dan graphein (menulis atau menjelaskan). Geografi juga merupakan nama judul buku terkenal dan bersejarah yakni Geographia tulisan Klaudios Ptolemaios, pada abad kedua.

6.George B. Cressey, seorang ahli ilmu bumi kenamaan berpendapat bahwa tugas pokok geografi adalah untuk mengumpulkan keterangan (data) dari berbagai sumber yang terpencar-pencar untuk kemudian dirangkaikan menjadi satu kelompok keterangan yang secara khusus bertujuan untuk memberikan pengertian tentang sesuatu wilayah tertentu. (George B. Cressey: Asia’s Land and Peoples, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1944-1945, hlm.34-35)

7.Hasnan Habib, Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Ketahanan Nasional, 1970, Bunga Rampai Ketahanan Nasional, Himpunan Lemhannas, 1980, hlm.101.

8.Archipelago, negara kepulauan, adalah sebuah rantaian atau sekelompok pulau yang terbentuk secara tektonik. Kata archipelago berasal dari Yunani arkhi, berarti kepala dan pelagos berarti laut. Di Italia, mengikuti tradisi kuno, archipelago mengacu pada Laut Aegean, yang kemudian penggunaan bergeser pada Kepulauan Aegean. Sekarang istilah archipelago umumnya digunakan untuk kelompok pulau yang dikelilingi laut atau laut yang di dalamnya terdapat sejumlah pulau, seperti Laut Aegea.

9.Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup; dan polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.

Sumber..>>:www.beritaindonesia.co.id

Oleh: cahayapelangi | November 19, 2011

Indonesia, Satu Keajaiban Dunia

Peringatan HUT RI ke-65 di Kampus Al-Zaytun diikuti oleh seluruh civitas akademika mulai dari tingkat Paud hingga mahasiswa, serta guru yang seluruhnya kira-kira 7.500 orangTempat bersatunya ribuan pulau, suku, bahasa dan budaya. Bermodalkan persatuan inilah cita-cita kemerdekaan bisa diwujudkan.

Hal itu dikemukakan Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65, di hadapan segenap civitas akademika Al-Zaytun, Selasa (17/8). Syaykh AS Panji Gumilang mengajak untuk merenungkan hal terpenting yang harus dijaga bangsa ini setelah memperoleh kemerdekaannya yaitu Persatuan Indonesia.

 

Persatuan Indonesia harus ditegakkan! Itulah inti pidato Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang. Seruan itu disampaikan dengan penuh keyakinan kepada seluruh pelajar mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan mahasiswa, guru dan segenap civitas akademika Al-Zaytun yang semuanya sejumlah 7.500 orang agar tidak berpecah-belah.

Seruan ajakan untuk bersatu itu sejalan dengan tujuan keberadaan Al-Zaytun sebagai pembawa damai dan toleransi. Perdamaian dan toleransi adalah hal mutlak bagi bangsa Indonesia yang penduduknya berjumlah 240 juta jiwa, yang memiliki beragam bahasa daerah, kebudayaan, dan kepercayaan, agar masyarakatnya bisa hidup dalam persatuan. Artinya, jika masyarakat bangsa ini tidak memiliki keinginan untuk membawa damai dan memiliki toleransi terhadap perbedaan maka persatuan tidak akan bisa tercapai. Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga bisa terwujud dengan adanya perdamaian dan toleransi.

Pesta Karnaval Selain upacara pengibaran bendera merah putih oleh tim Paskibra dan pidato Syaykh, seremonial yang diselenggarakan di Stadion Sepak Bola Palagan Agung ini diisi dengan pesta karnaval yang menampilkan budaya khas 22 konsulat pelajar diiringi lagu-lagu perjuangan dan daerah masing-masing.

Misalnya Konsulat Sumatera Bersatu menampilkan peta pulau Sumatera hasil kreasi sendiri, Konsulat Jawa Barat membuat singaan, Konsulat Jakarta menampilkan tugu pancoran dan ondel-ondel, Konsulat Pusat menampilkan replika buah mangga, Jawa Tengah menampilkan Candi Borobudur dan sang Budha, Jatim dengan tugu Surabaya (Hiu dan Buaya), Kalimantan dengan replika bekantannya, Sulawesi dengan rumah adatnya, Bali dengan Ogoh-ogohnya, dan Papua dengan pakaian khas suku Asmat-nya.

Sedangkan konsulat luar negeri seperti Malaysia dan Afrika Selatan mengusung bendera negara masing-masing. Adapun Konsulat Singapura, selain mengusung bendera negaranya juga menampilkan replika pesawat terbang Singapore Airlines.

gegap gempita : Al-Zaytun selalu merayakan HUT RI dengan penuh semangat“Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh hancur, Indonesia harus tegak sampai kapanpun.” Kalimat itu menjadi keinginan Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang yang menunjukkan bahwa beliau adalah selain seorang tokoh agama juga seorang negarawan. Sebagai seorang negarawan, Syaykh sering menyampaikan keprihatinannya terhadap bangsa ini, dan pada momen peringatan 17 Agustus kali ini, Syaykh mengingatkan bahwa Ia ingin agar Indonesia bisa tetap tegak sampai kapan pun. “Ada satu modal yang kita miliki, kalau ini nanti hancur apa yang kita cita-citakan akan lebur. Satu-satu-satu saja bukan yang lain-lainnya, persatuan Indonesia,” seru Syaykh. Sebagai seorang pendidik, Syaykh tahu betul arti dan pentingnya cita-cita.

Syaykh sendiri pun punya cita-cita. Syaykh A.S Panji Gumilang, sejak kecil bercita-cita menjadi guru dan mendirikan lembaga pendidikan. Dengan maksud agar peradaban umat manusia tidak putus, maka dengan berbagai kemampuan yang ada padanya, ia berusaha menyambungnya. Itulah cita-citanya mendirikan pesantren ini, di samping untuk merangkum kehendak bangsa Indonesia sendiri, menjadi bangsa yang diperhitungkan di antara bangsa-bangsa lain.

Syaykh berpendapat bahwa peradaban tersebut harus disambung dengan manajemen ‘kekitaan’ bukan ‘keakuan’. Sebab menurutnya, keakuan umurnya sangat pendek, hanya terbatas. Tapi kalau kekitaan berumur lama dan tidak pernah putus. “Kekitaan itu mempunyai satu kekuatan yang tidak pernah dapat diruntuhkan oleh siapa pun kecuali oleh yang membuat kita itu sendiri,” katanya lebih jelas. Kekitaan itu pulalah yang dipakainya dalam membangun dan mengelola Ma’had Al-Zaytun ini.

Kalau persatuan ini hancur sambung Syaykh, jangan harap Indonesia akan tegak di masa mendatang. “Wahai generasi muda, tanamkan pada dirimu, kalau hari ini generasi yang sekarang belum mampu menunjukkan persatuan, kamu semuanya generasi penerus yang harus mampu mewujudkan persatuan Indonesia. Ini modal satu-satunya, sebab yang lain belum mampu kita tampilkan. Persatuan, persatuan dan persatuan harus kita tegakkan,” pekik Syaykh disambut tepuk tangan riuh seluruh peserta upacara.

Lebih jauh Syaykh mengupas, Indonesia adalah suatu keajaiban di dunia di mana terdapat berbagai pulau, suku bangsa, bahasa dan budaya, yang disatukan dalam sebuah bangsa dan negara yang bernama Indonesia sebagai satu-satunya wujud negara di dunia. Tapi amat disayangkan untuk mempertahankannya hari ini, bangsa ini belum memiliki apapun yang bisa dibanggakan.

Contohnya didalam pertahanan militer bangsa ini belum mampu membanggakan diri karena tidak memiliki berbagai sarana pertahanan yang mumpuni baik pertahanan laut, udara, maupun darat. Bukan itu saja, di sisi politik bangsa ini masih terus mencari bentuk. Terlebih lagi di sisi ekonomi yang dirasakan dari hari ke hari pergerakan perekonomian juga belum mampu tegak dan stabil.

Meski demikian, Syaykh mengajak seluruh hadirin bersyukur kepada Allah Swt atas karunia kemerdekaan yang telah berumur 65 tahun ini. Sejatinya kemerdekaan ini tidak jatuh gratis dari langit, tapi ditebus dengan perjuangan panjang para mujahid, pahlawan dan para pendiri bangsa dan Negara Indonesia.

Beliau juga mengajak generasi penerus pengisi kemerdekaan Negara Indonesia ikut berkiprah bersama-sama warga lainnya dalam mengisi dan mengimplementasikan dasar-dasar negara yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Dan mendalami memikirkan kedepan, mempersiapkan untuk kedepan sebuah persiapan di mana Indonesia ini supaya tegak dan tetap tegak berdiri sampai kapanpun.

“Wujudkan hari ini, wujudkan hari ini, Hidup Indonesia! Bersatu Indonesia! Tegak Indonesia!” tegas Syaykh mengakhiri pidatonya.AZ-BI

Sumber>>:www.beritaindonesia.co.id

Oleh: cahayapelangi | Oktober 8, 2011

Tuhan Yang Maha Esa

Hai manusia…..

Lihat ayah–bunda kalian…
Lihat kakek–nenek kalian…
Lihat buyut–buyut kalian…
…belajarlah dari orang-orang sebelum kalian…
belajarlah dari sejarah…

Kalian sama-sama manusia…
Tuhan kalian adalah sama…Satu…
terserah kalian menyebut Tuhan kalian itu dengan nama–nama yg kalian mengerti…
Jangan sekali-kali kalian berdebat tentang apa dan siapa Tuhan kalian…
Setiap saat iblis dan kejahatan mengintai kalian…
Jika kalian berdebat… maka tunggulah kehancuran kalian…

Dari jaman nenek-nenek moyang kalian itu,
selalu banyak orang–orang yang tidak menghiraukan nasihat Tuhannya sendiri…
Setiap kali diberi nasihat…
selalu saja kalian dan nenek-nenek moyang kalian
BANYAK yang membangkang perintah SANG MAHA RAJA Penguasa Langit dan Bumi…!

Manakala telah Tuhan kalian turunkan suatu perintah, nasihat, dan larangan…
TERLALU BANYAK dari kalian yang tidak menghiraukannya…
bahkan diantara kalian ada yang berani menantang dan memperolok-olok…
padahal semua itu Tuhan kalian turunkan untuk kebaikan kalian…

Masing-masing kalian…
buka kitab kalian masing-masing…
baca semua nasihat yg telah diberikan utk keselamatan hidup kalian…
tapi kalian lebih suka menyombongkan diri dengan pola pikir kalian yg mengaku *modern* tetapi kolot…

Kalian semua banyak yg BUTA…!
Tidakkah kalian lihat bumi yg kalian injak-injak dengan kesombongan kalian ini…?
siapa yang menyirami seluruh pohon-pohonan di bumi nusantara ini…???
Kalian injak bumi-NYA…
Kalian injak-injak pula nasihat dan peringatan-NYA…

Sadarlah…
Sadar hai orang-orang buta yang sombong…
Begitu banyak nasihat Tuhan kalian yang tersebar di permukaan bumi…
Begitu banyak peringatan-peringatan yang Tuhan kalian tampakan di tanah yg kalian injak-injak ini…
Tapi kalian tidak juga menyadari diri…

Kalian semua sama seperti prilaku nenek-nenek moyang kalian…
Bodoh tapi sombong…!
Sesungguhnya Tuhan kalian… tidak perduli apapun agama dan keyakinan kalian…
sungguh Maha Perkasa untuk menghancurkan kalian…!!!
Apakah Tuhan kalian salah jika menghancurkan bumi kalian ini
karena banyak dari kalian telah membangkang nasihat-nasihat-NYA…???
Apakah salah jika Sang Maha Raja Diraja Penguasa Jagad Raya marah jika aturannya dilanggar…???
Memangnya siapa diri kalian…???
Berani-beraninya sombong di bumi-NYA ini…???

Sadarlah…
Bertaubatlah kalian…
Segala sesuatu ada waktunya…
Kalian semua, satu persatu akan mati…
Persiapkan diri kalian masing-masing…
ikuti semua nasihat kebaikan yg terkandung dalam kitab kalian masing-masing…
DIA-lah Tuhan kalian, Pencipta dan Penguasa Langit dan Bumi…
Dialah Zat Yang Maha Pengasih dan Menyayangi kehidupan kalian…

Sadarlah…
Sadarlah…

DIA………
Zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh makhluk…
DIA……
Zat yang telah menciptakan orang-orang Kristen, Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Atheis sekalipun…
DIA……
Sesungguhnya DIA telah menurunkan nasihat-nasihat kebaikan dalam “kitab-kitab suci” kalian masing-masing…
Sedemikian hebatnya DIA… Tuhan kalian itu…
yang mampu menurunkan nasihat-nasihat-NYA sesuai dengan jaman dan keadaan kalian…

Ada beberapa diantara kalian yang mengikuti nasihat-nasihat-NYA itu…
Ada beberapa kalian yang justru mengingkarinya…

Orang-orang yang mengikuti nasihat-nasihat kebaikan yang tertera dg jelas dalam kitab sucinya masing,
mereka tunduk dan patuh…
Mereka patuh pada Sang Maha Raja Penguasa Jagad Raya…

Sedangkan orang-orang yg membangkang nasihat-nasihat-NYA…
Orang-orang yang menyampaikan nasihat-nasihat Tuhannya dengan UPAH…
Disuruh Sang Maha Raja utk menyampaikan nasihat kebenaran tetapi malah mengambil keuntungan demi perutnya…
merekalah yang telah menghancurkan negri kalian…

Sangat menyedihkan… negri kalian hancur karena urusan PERUT…!!!

Sesungguhnya Tuhan kalian telah memberi peringatan keras kepada kalian untuk kembali kepada-NYA…
Peringatan-peringatan-NYA itu sudah tertera dalam kitab kalian masing-masing…

Peringatan-peringatan-NYA itu selalu DIULANG–ULANG…
tapi kalian tidak juga menyadari kesalahan-kesalahan kalian terhadap Sang Maha Raja…….

Langit-NYA ikut memberi kalian peringatan…
Bumi-NYA ikut memberi peringatan…
Lautan-NYA ikut memberi peringatan…
Hujan dan halilintar pun ikut memberi peringatan…
Angin disuruh-NYA memberi peringatan…
Lumpur ciptaan-NYA juga memberi peringatan…
Gunung-NYA pun sampai marah dalam memberi peringatan kepada kalian…

Langit – bumi…
Seluruh makhluk…
yang terlihat atau yang tidak terlihat…
SEMUA ikut memberi kalian peringatan…!!!
Tapi hati dan jiwa kalian memang KERAS…!!!
Semua peringatan itu… bukannya membuat kalian makin sadar diri… tetapi justru kalian berlari menjauhi…
———————————
Hai Rakyat Nusantara…!!!
Tuhan kalian itu SATU… Tidak ada yang boleh diabdi kecuali DIA yang telah menciptakan kalian dan seisi alam jagad raya…
DIA-lah Sang Maha Raja Yang Sesungguhnya…

Jika ada tuhan-tuhan lain di samping-NYA, sebagaimana yang kamu katakan dari jaman nenek moyangmu itu,
niscaya tuhan-tuhan yang kalian sembah itu akan mencari jalan menuju Langit di atas langit… mereka semua,
tuhan-tuhan kalian itu, akan sujud di hadapan Sang Maha Raja Yang Sesungguhnya…
DIA-lah Pemilik singgasana kerajaan langit dan bumi…!!!

Sungguh Maha Suci Tuhan kalian itu…
Maha Tinggi DIA dari tuhan-tuhan yang selama ini kalian sembah…
DIA… lebih tinggi… dan berada pada ketinggian yang setinggi-tingginya…
Semua lapisan-lapisan langit…
Semua isi bumi…
Semuanya mensucikan Tuhan kalian itu…
Mengapa kalian yang mengaku memiliki akal justru mengotori Zat Tuhan kalian sendiri…???
——————

Tuhan kalian itu…
Maha suci DIA…
tapi tetap saja DIA Maha Penyantun…
masih tetap memberikan hidup kepada beberapa orang dari kalian…
agar kalian sadar…
agar kalian mau mohon ampun…
Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun…
————————

Ketahuilah…
Hati dan jiwa kalian telah mem–BATU…
Akal pikiran kalian sudah banyak yang kotor…
apabila kalian diajak untuk salng berbuat baik kepada sesama…
kalian malah lari dengan rasa benci dalam dada-dada kalian…

Jika kalian tetap membatu…
Jika kalian tetap bandel tidak mau diajak pada kebaikan dalam hidup…
maka rasakan oleh kalian…
Rasakan dalam kehidupan kalian sendiri-sendiri…
Akan kalian jumpai dinding-dinding yang kokoh… yang menutupi langit hati dan jiwa kalian…
Kalian semua akan TULI…
Tidak akan lagi kalian dengar nasihat-nasihat Tuhan kalian…

Selamat tinggal hai para MUNAFIK……!!!

Berterima kasihlah kalian semua kepada Tuhan kalian… kepada Sang Maha Raja… kepada Pencipta langit dan bumi…

hampir saja Nusantara HANCUR karena sebagian dari kalian telah BERKHIANAT…!!!
Kalian khianati ayah-ibu kalian sendiri…
kalian khianati nenek moyang kalian sendiri…
Kalian khianati masyarakat kalian sendiri…
kalian khianati bangsa dan negri kalian sendiri…
dan kalian khianati Sang Maha Raja Yang Agung Tuhan kalian sendiri…!!!

Bersujudlah kalian semua dengan rasa terima kasih yang mendalam…
Kalian telah diselamatkan…
Jika bukan karena sebagian dari kalian yang dengan tulus mengikuti
semua nasihat kebaikan dalam agama mereka masing-masing…
niscaya Nusantara hanya tinggal cerita…!!!

Tuhan kalian itu… Yang Menguasai semua permukaan bumi…
DIA yang telah menolong orang-orang yang berhati ikhlas dalam berbuat baik…

Jika kalian ingin selamat dalam hidup dan kehidupan kalian… maka ikuti mereka…
Ikuti mereka-mereka yang IKHLAS mengajak kalian menuju kebaikan dan kebajikan…
Apapun agama dan keyakinan kalian… ikuti mereka yang mengajak kalian IKHLAS menuju Tuhan kalian…

Jangan ikuti mereka-mereka yang menyampaikan nasihat Tuhan kalian tapi mengambiil keuntungan DUNIA…!!!

Sembahyanglah kalian dengan cara-cara kalian masing-masing…
Perhatikanlah saudara-saudara kalian yang miskin…
Cegahlah perbuatan jahat…
Ajak orang-orang di sekitar kalian untuk berbuat baik…
Sesungguhnya SEMUA URUSAN YANG ADA DI LANGIT DAN URUSAN YANG ADA DI BUMI akan kembali kepada Tuhan kalian…
yaitu ZAT yang menciptakan dan tempat kembalinya segala urusan…

Sesungguhnya…
siapa saja dari kalian yang membaca peringatan keras ini…
yaitu peringatan utk mengingatkan kalian akan keberadaan Tuhan kalian Yang SATU…
apapun agama dan keyakinan kalian…
tidak perduli kalian keturunan raja-raja…
tidak perduli kalian adalah orang-orang kaya…
tidak perduli kalian orang-orang sakti…
tidak perduli ilmu dan kepandaian kalian setinggi langit…
Barang siapa yang mau mendengar dan patuh, kalian akan beruntung dalam hidup dan kehidupan kalian…
beruntung di dunia saat sekarang kalian hidup… dan beruntung saat kematian dan sesudah kematian kalian…

Jika kalian mendapat musibah…
kalian tidak sendirian…
para penghianat itupun mendapat musibah yang sama…

Ada waktu senang… ada waktu susah…
Ada waktu siang… ada waktu malam…
Ada waktu kalian jaya… dan ada waktu kalian terperosok……
Setiap kalian akan mendapat giliaran yang sama…
semua itu sengaja diciptakan oleh Tuhan kalian itu… Yang saat ini sedang melihat kalian…

Dengan adanya berbagai musibah yang menimpa negri dan bangsa kalian…
sesungguhnya Tuhan kalian ingin membedakan “mana yang mau kembali pada Tuhannya…
dan mana yang tetap membatu hati dan jiwanya…”

Ada sebagian dari kalian yang wafat karena musibah itu,
dan jika sebelum kematian itu kalian telah berbuat baik,
maka kenikmatan hidup yang kalian rasakan di “alam kematian”
kalian… Tidak ada duka dan kesedihan kalian… Karena sebelum musibah itu datang,
kalian telah berbuat baik dalam kehidupan kalian…

Dengan berbagai musibah itu…
Sesungguhnya Tuhan kalian benci dengan perbuatan zalim…
Dengan musibah itu… Tuan kalian membersihkan hati dan jiwa kalian…
dan dengan musibah itu…
Tuhan kalian hendak membinasakan siapa-siapa saja yang telah membangkang pada Sang Maha Raja Diraja…

Dulunya…
ada diantara kalian yang telah mengadakan tipu daya-tipu daya untuk menghancurkan negri kalian…
Kalian bawa masalah suku kalian…
Kalian bawa masalah agama kalian…
Kalian bawa-bawa silsilah keturunan kalian…
Tapi kalian gunakan semua itu utk kepentingan kalian pribadi…

Kalian-kalian yang telah menghancurkan Nusantara ini,
sesungguhnya telah mengganggu kekuasaan Tuhan Langit dan Bumi…!!!

DIA… Penguasa Otoriter Yang Sesungguhnya…
Sesungguhnya DIA… Tuhan kalian itu… Maha Tahu apa yg dikerjakan oleh setiap kalian…
Hai semua orang yang ada di gunung-gunung…
Hai semua orang yang ada di pantai-pantai…
Hai semua orang yang ada di daratan diantara kedua daerah itu…
Apapun agama dan keyakinan kalian… Sesungguhnya Tuhan kalian Yang Satu mengetahui setiap hal yang kalian kerjakan…
Tidaklah setiap kedipan mata orang-orang di Nusantara ini, melainkan DIA mengetahuinya…
DIA… Tuhan kalian itu… telah memberikan tempat kepada setiap orang sesuai perbuatan kalian masing-masing…

Padahal mereka-mereka itu, termasuk kalian, yang telah memporak-porandakan bumi nusantara ini,
tidaklah disuruh oleh Sang Maha Raja Langit dan Bumi kecuali untuk memurnikan nasihat-nasihat kebaikan
yang telah diturunkan-NYA melalui agama dan kepercayaan kalian masing-masing…
Berbuatlah baik…

Sungguh amat sangat jelas bahwa gugatan kepada Orang-orang (PENGUASA)
yang telah menggunakan dana para PANDAWA dan keringat rakyat,
yang seharusnya untuk keadilan kemakmuran rakyat telah digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga,
agama sebagai Topeng, dan golongan dan mempertahankan jabatan duniawi dan bersenang-senang diatas penderitaan rakyat.

Kamu boleh mempermainkan hukum dunia, menghalalkan segala cara dalam meraih jabatan dan kekuasaan .
Tetapi sebentar lagi TIDAK akan lama lagi KEMULIAANMU akan diambil..!!

Peringatan sudah amatlah JELAS…
Tunggulah kehancuranmu wahai Para Kurawa…
Pasukan Bayangan akan melibasmu..!!!
JAYA NUSANTARA (Dedi membawa Pedang)

Oleh: cahayapelangi | Oktober 3, 2011

Membangun Character Bangsa

KHUTBAH IDUL KURBAN 1431 H/2010 M DI KAMPUS AL-ZAYTUN

MEMBANGUN CHARACTER BANGSA

Hari ini, rabu 17 November 2010 kita mereyakan Idul
Qurban 1431 H. Alangkah baiknya jika kita sekarang ini lebih banyak melihat
kedalam hati nurani masing-masing, menyatakan introspeksi, bertanya kepada diri
masing-masing : untuk apa sebenarnya kita dilahirkan ke dunia ini ?

Kita dilahirkan bukan untuk yang lain-lain, kita
dilahirkan dan dihidupkan didunia ini, untuk mengabdi kepada Pencipta kita,
mengabdi kepada Pembuat sesama hidup, yaitu Tuhan Robbulalamin.

Kemudian dapatkah kita mengabdi kepada Tuhan
Robbulalamin kalau kita tidak memiliki moral hidup terhadap sesama, sesama
mahluk, sesama renik-penik yang hidup disemesta alam ini ?.

Pengabdian kepada Tuhan Robbulalamin mengandung makna :
Rukun damai sesama manusia dan sesama bangsa, karena pengabdian kepada Tuhan
Robbul�alamin kita mengajak semua manusia hidup rukun damai, saling kerjasama,
membantu satu sama lainnya, saling mengangkat derajat hidup masing-masing, baik
lahir maupun batin, jasmani maupun ruhani.

Dalam kaitannya dengan bangsa, kita harus memiliki
kemauan hidup sebagai bangsa yang kuat sehingga existensi kehidupan  bangsa ini terus berkelanjutan . Namun
berkelanjutan hidup sajapun belumlah cukup, Hidup bangsa barulah dinamakan
hidup sejati jika hidupnya memiliki arah dan mempunyai isi . Hidup bangsa
barulah sejati jika hidupnya tidak kosong, namun memiliki tujuan yang jelas,
sehingga menjadi bangsa yang berwatak .

Untuk itu diperlukan suatu pembinaan watak bangsa, yakni character
building
, yaitu membina watak membina rokh membina semangat, yang kaitannya
adalah membangun batin manusia, yang mempengaruhi segenap pikir dan tingkah
laku, budipekerti maupun tabiat.

Membangun character menjadi sangat diperlukan
dalam memaknai kehidupan merdeka yang telah dicapai oleh bangsa kita atas
karunia Allah. Pendahulu kita telah menghantarkan Hidup Merdeka dari kehidupan
kolonialis dan imperialis penjajah, karena mereka memiliki kegigihan. Gigih
telah menjadi watak mereka, sehingga mampu menghantar dan mewujudkan
Kemerdekaan kepada bangsanya, mereka itulah para pahlawan.

Para pahlawan telah membangun Gegap gempita kertaning
bumi Indonesia (kegigihan) . Diwujudkan dalam bentuk Proclamation of
Independence
  dan Declaration of
Independence
sekaligus !

Mengapa mereka bisa ? karena jasad mereka memiliki batin
yang penuh semangat, memiliki roh yang gilang gemilang dan watak yang gigih.

Membangun character bangsa adalah membangun
pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, rahasia hidup serta pegangan
hidup suatu bangsa. Sebagai bangsa, bangsa Indonesia telah memiliki pegangan
hidup yang jelas. Dimulai sejak dikumandangkannya Proclamation of
Independence
Indonesia dan dicetuskannya Declaration of
Independence
daripada Indonesia, sebagai cetusan kemerdekaan dan dasar
kemerdekaan, sekaligus menghidupkan kepribadian bangsa Indonesia dalam arti
kata yang seluas-luasnya, meliputi kepribadian politik, kepribadian ekonomi,
kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan atau kepribadian nasional .

Untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung didalam Declaration
of Independence Indonesia
, ada baiknya kita membanding dengan Declaration
of Independence Amerika
, yang dicetuskan oleh Thomas Jefferson, dan Manifesto
Komunis
yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Frederich Engles,
yang semuanya itu adalah sangat progresiif pada zamannya masing-masing. Declaration
of Independence Amerika
menuntut : Hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar
kebahagiaan bagi semua manusia. Dan  Manifesto
Komunis
mengatakan bahwa : Jikalau kaum proletar diseluruh dunia
bersatu padu dan menghancurkan kapitalisme, mereka tak akan kehilangan
barang lain daripada rantai belenggunya sendiri, dan sebaliknya akan memperoleh
sutu dunia yang baru.

Kita bangsa Indonesia melihat bahwa Declaration of
Independence Amerika
itu tidak mengandung keadilan sosial atau sosialisme,
dan kita melihat bahwa  Manifesto
Komunis
itu masih harus dipertinggi jiwanya dengan Ketuhanan Y.M.E.

Oleh itu kita hormat kepada para pahlawan bangsa yang
telah meletakan nilai-nilai kemerdekaan dan nilai-nilai Declaration of
Independence Indonesia,
sehingga dengannya mampu mengikat Bangsa Indonesia
kepada beberapa prinsif sendiri, dan memberitahu kepada seluruh dunia apa
prinsip-prinsip kita itu.

Prinsip-prinsip itu dihimpun oleh pernyataan kemerdekaan
dan ketegasan jawab, untuk apa merdeka ! Untuk apa kemerdekaan itu ? Jawabannya
tegas !. Kemerdekaan untuk Bersatu. Kemerdekaan untuk Berdaulat. Kemerdekaan
untuk Adil dan Makmur . Kemerdekaan untuk Memajukan Kesejahtraan Umum.
Kemerdekaan untuk Mercerdaskan Kehidupan Bangsa. Kemerdekaan untuk Ketertiban
Dunia. Kemerdekaan untuk Perdamaian Abadi. Kemerdekaan untuk Keadilan Sosial.
Kemerdekaan yang Berkedaulatan Rakyat. Kemerdekaan yang didasari oleh Iman
kepada Tuhan Y.M.E. Kemerdekaan yang Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Kemerdekaan yang berdasar kepada Persatuan Indonesia. Kemerdekaan yang berdasar
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Kemerdekaan yang mewujudkan suatu Keadialn Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu tercantum didalam Mukaddimah
Undang-undang Dasar Negara Indonesia (Declaration of Independence of
Indonesia
).

Prinsip-prinsip tersebut telah jelas ! Semua itu harus
menjadi kepribadian Bangsa Indonesia, menjadi sifat hakiki yang tercermin pada
sikap seseorang Indonesia, atau bangsa Indonesia, yang dapat membedakannya dari
orang atau bangsa lain.  Yakni watak yang
menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan bangsa Indonesia, yakni
kepribadian Nasional Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut, merupakan Amanat Kemerdekaan
Indonesia, Amanat Rakyat Indonesia, Amanat Bangsa Indonesia, yakni mereka yang
telah tiada, mereka yang hari ini ada dan mereka yang akan ada dikemudian hari,
yang sering disebut oleh Bangsa Indonesia sebagai   Amanat Penderitaan Rakyat” .

Disaat bangsa Indonesia dalam suasana memperingati Hari
Pahlawan 10 November, dan merayakan Idul Adha ini marilah kita sebagai bangsa,
bercermin, dan kaca cermin yang kita gunakan adalah cita-cita kemerdekaan
Indonesia, yakni : Merdeka untuk Bersatu, Berdaulat, Adil Makmur, Memajukan
Kesejahtraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Ketertiban Dunia, Perdamaian
Abadi, Keadilan Sosial, Berkedaulatan Rakyat, Iman kepada Tuhan Y.M.E.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di
Pimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan , mewujudkan
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dari cermin tersebut kita dapat bertanya sudah seperti
yang dikehendaki oleh amanat kemerdekaankah Kepribadian Nasional Bangsa
Indonesia ?.

Kepribadian Nasional yang meliputi kepribadian politik
kepribadian sosial kepribadian kebudayaan, semu, semestinya berkiblat kepada
cita-cita utama atau amanat kemerdekaan dan deklarasi kemerdekaan Indonesia
yang jelas tersebut.

Oleh karenanya, menciptakan dan mewujudkan kesadaran
terhadap jiwa kemerdekaan dan deklarasi kemerdekaan itu, harus terus
diusahakan, dalam bentuk program nasional, dituangkan dalam bentuk pendidikan
yang jelas, yang dapat dijiwai oleh segala lapisan rakyat Indonesia. Diberikan
sejak usia dini, dibangku sekolah, dikancah organisasi massa, diarena partai
politik disegala kesempatan pelaksanaan kaderisasi, sehingga dapat dijiwai oleh
segenap warga negara.

Membangun chracter bangsa rujukannyapun jelas
yakni merujuk kepada jiwa proklamasi dan deklarasi kemerdekaan. Kita sebagai
bangsa harus yakin dan meyakini bahwa jiwa tersebut tetap relevan dengan perubahan
zaman yang sekarang terjadi. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sangat
universal, manusiawi adanya, sehingga tidak akan terhambat oleh kemajuan zaman
apapun bentuknya. Adapun bila disaat-saat ini, terjadi kesunyisenyapan bangsa
Indonesesia terhadap cita-cita kemerdekaan dan deklarasi kemerdekaannya, itulah
suatu kelengahan, yang harus segera disadarkan kembali, digugah kembali,
diyakinkan kembali, tidak ada kata terlambat dalam membangun suasana sadar.

Adapun bentuk perubahan dunia, seluruh ummat manusia
didunia ini tetap mendambakan perikemanusiaan, perdamaian, persahatan antar
bangsa bebas dari penindasan antar sesama maupun antar negara, dan hal itu
merupakan kandungan cita-cita kemerdekaan dan deklarasi kemerdekaan Indonesia.

A. S. Panji Gumilang

Syaykh al-Zaytun

Oleh: cahayapelangi | Agustus 21, 2011

SELUK BELUK HUKUM KARMA / SEBAB AKIBAT

Para pembaca yang budiman, tulisan ini merupakan rangkuman dari rangkaian pengalaman lahir maupun batin. Serta hasil asah asih asuh dalam setiap kesempatan diskusi di berbagai acara, misalnya kumpul-kumpul bersama di manapun berada. Perdebatan tentang hukum karma sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Antara yang mempercayainya ada, yang meragukannya, yang belum paham samasekali, maupun yang tidak mempercayai. Sebelum melanjutkan tulisan berikut, seyogyanya kita berusaha memahami terlebih dahulu apa itu hukum karma. Dari berbagai keterangan yang ada, setidaknya dapat disimpulkan bahwa hukum karma atau karma sepadan dengan apa yang di maksud hukum timbal balik. Dalam falsafah Jawa senada pula dengan apa yang dimaksud hukum sebab akibat. Dalam literatur Barat, dikenal dengan istilah hukum kausalitas. Apakah hukum karma yang sedemikian menghebohkan dunia spiritual, filsafat, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ini kemudian layak dianggap tidak ada sama sekali ? Saya tidak ingin tergesa dalam menjawab pertanyaan tersebut, sebelum saya pribadi dapat membuktikannya sendiri, baik secara langsung, tak langsung, secara logika maupun pengalaman lahir dan batin.

Secara sederhana hukum karma atau sebab akibat dapat dipahami dengan logika sederhana pula. Sebagaimana dalam rumus yang mempunyai dalil “ada asap, berarti ada api”. Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan “ada akibat, tentu ada penyebabnya pula”.  Yang jelas di dalam hukum karma terdapat pola hubungan erat antara penyebab dan akibatnya. Rumus ini dapat diterapkan untuk memahami setiap kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, hukum karma dapat didefinisikan sebagai hubungan sebab-akibat atas perbuatan yang pernah kita lakukan (sebagai sebab) dan apa yang akan kita alami kemudian (sebagai akibatnya). Dengan demikian di dalam hukum karma terdapat pola hubungan yang bersifat positif atau baik, maupun negatif atau buruk. Hukum karma yang memiliki pola sederhana akan mudah dibaca, misalnya setelah kita berbuat jahat atau membuat masalah, selanjutnya kita akan tertimpa masalah atau balik dijahati orang lainnya. Misalnya, kita melakukan penganiayaan terhadap seseorang, maka akibatnya kita akan dimusuhi keluarganya, teman-teman dari seorang yang dianiaya tadi. Bahkan kelak anak turun seseorang yang dianiaya akan memusuhi anak turun kita sendiri.  Sebaliknya, setelah kita berbuat kebaikan, selanjutnya kita akan menerima kebaikan pula.  Kita menolong seseorang, maka ia atau keluarga yang kita tolong suatu waktu ingin gantian menolong kita di saat kita mendapat kesulitan. Bahkan anak turun yang kita tolong akan mengenang kebaikan yang pernah kita lakukan, dan ingin sekali mereka membalas budi-kebaik kita di waktu selanjutnya. Pola hubungan dalam hukum  karma atau hukum sebab-akibat dapat kita uji coba pula keberadaannya. Misalnya, para pembaca yang budiman gemar sekali membantu dan menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Maka, Anda akan selalu mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Sekalipun pernah terpentok saat-saat di mana Anda merasa tidak ada lagi jalan keluar, di saat Anda betul-betul sedang dalam keadaan yang sangat genting dan darurat  pada akhirnya datang lah “the last minute man” atau “dewa penolong”. Jika anda mereview perjalanan hidup anda ke belakang, disadari atau tidak Anda pernah  berperan menjadi “the last minute man” atau berperan sebagai “dewa penolong” disaat seseorang sedang dalam keputus-asaan.

“MISSING LINK” dalam KARMA

Dibutuhkan kecermatan dalam membaca “benang” yang menghubungkan antara suatu kejadian (sebagai akibat) dari kejadian sebelumnya (penyebab). Terkadang dalam hukum karma terdapat pola hubungan sebab-akibat yang sangat sulit dilacak bagaimana pola hubungan itu terjalin. Seolah tak ada hubungannya sama sekali. Sebagai contoh, seseorang tewas akibat bencana alam, misalnya diterjang gelombang tsunami. Jika tewasnya seseorang itu dikaitkan dengan hukum karma, tentu akan sulit sekali dilacak. Benarkah seseorang yang diterjang tsunami hingga tewas sedang menjalani karma? Jika tanpa pemahaman yang mendalam pada saat kita menelusuri pola-pola hubungan dalam hukum karma, kesimpulan yang mengkaitkan di antara dua kejadian tersebut (bencana alam dengan korban bencana) menjadi terasa janggal, seolah terlalu memaksakan diri menghubung-hubungkan dua hal yang tak ada hubungannya sama sekali. Seolah terdapat missing link, atau mata rantai hubungan sebab akibat yang terputus alias tak nyambung.

Hal itu disebabkan adanya pola hubungan yang sangat rumit. Yang membuat kemampuan untuk memahami menjadi terbatas. Dalam terminologi Jawa disebut,”datan bisa hanggayuh kawicaksananing gusti”. Tak mampu memahami kebijaksanaan alam semesta. Dua hal itu tak cukup dijabarkan melalui pola hubungan yang bersifat sederhana dan matematis. Misalnya ia tewas gara-gara terlelap dalam tidur, sehingga tidak dapat menyelamatkan diri saat terjadi tsunami. Jawaban seperti itu bersifat klise, hanya mengena pada “kulit” luarnya saja alias tidak menyentuh hal-hal yang esensial dan prinsipiil. Benar tetapi tidak tepat. Walau sulit, kiranya akan lebih bermanfaat bila kita berusaha menjawab pola hubungan yang jauh lebih mendalam, misalnya dengan menjawab pertanyaan, “kenapa ia tewas? Jawabnya tentu bukan jawaban sederhana, misalnya jawaban yang mengatakan,”oh, semua itu sudah kehendak tuhan”. Ini masih merupakan jawaban klise juga, konsepnya masih sangat lemah. Bagaimana kita tahu persis jika tuhan berkehendak atas tewasnya seseorang itu dengan cara dibuat tsunami? Tentu saja hal itu hanyalah kira-kira atau tindakan berusaha mengambil kesimpulan secara generalisir, gebyah uyah.  Selanjutnya tak ada lagi pelajaran hidup yang sangat berharga yang dapat digali. Orang menjadi hilang semangat berusaha (ikhtiar), yang terjadi adalah bukan kepasrahan melainkan sikap fatalistis, sikap tanpa mau berfikir, berusaha, melainkan  sikap apatis menghadapi segala sesuatu.  Yang rugi kita sendiri.

MENGUJI “MISSING LINK”

Dalam hukum karma, banyak pula terdapat pola hubungan yang sangat kompleks dan memiliki mata rantai sangat panjang serta memiliki rentang waktu sangat panjang pula. Marilah kita rentangkan logika dan pola pikir kita seluas samudra tanpa tepian. Perlu kita catat, bahwa suatu sebab tidak selalu memiliki konsekuensi akibat yang terjadi dalam jeda waktu yang dapat dihitung secara pasti. Antara sebab dengan akibat tidak selalu terjadi dalam siklus yang  dapat dibilang secara matematis. Jika dijabarkan akan terurai pola hubungan begitu kompleks, disebabkan oleh multifactor.  Pernahkah Anda berfikir, jika seseorang yang tewas akibat bencana alam karena ia sedang menjalani akibat dari segala perbuatan dan tindakan di masa lalunya ? Dalam falsafah Jawa disebut sebagai tidakan “Ngunduh wohing pakarti”. Dalam tradisi spiritual Budhis disebut sebagai karmayoga, dalam tradisi spiritual Islam disebutkan adanya khisab (hari hisab). Walau ternyata terjadinya khisab tidak musti menunggu setelah ajal atau setelah datang “hari akhir”. Kita semua bisa menyaksikan, pada kenyataannya “hari khisab” dapat terjadi setiap hari. Apa yang Anda alami hari ini, merupakan “buah” atas apa yang anda lakukan beberapa saat lalu, kemarin, pekan lalu, bulan lalu, tahun yang lalu, atau windu yang lalu. Karma jika didefinisikan sebagai hukum sebab akibat , berarti pula dalam hukum karma tercakup dua makna, yakni sebagai “buah”, atau hasil yang baik, bisa juga berupa akibat buruk (yang diartikan sebagai hukuman). Dalam tradisi samawiah, atau agama rumpun Abrahamisme, disebut sebagai pahala (kebaikan sebagai sebab) dan surga (prestasi sebagai akibat), atau dosa (keburukan sebagai sebab) dan neraka (keburukan sebagai akibat/hukuman).  Lantas dari mana datangnya ganjaran baik dan ganjaran buruk (hukuman) tersebut ? Hukuman maupun hasil baik, bukan datang dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Maksudnya, timbulnya akibat yang kita alami saat ini karena atas perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk mempermudah pemahaman, saya kemukakan contoh, seorang korupor divonis penjara 7 tahun lamanya. Pertanyaannya, vonis tersebut datang dari mana? Apakah datang dari tuhan, atau dari lembaga legislatif yang membuat perundang-undangan ? Atau berasal dari lembaga yudikatif  atau hakim suatu perkara? Ataukah vonis itu diberikan oleh pihak-pihak lainnya di luar ketiganya? Jawabanya TIDAK SEMUANYA! Jika kita cermati, hukuman atau vonis itu datang tidak lain dari diri kita sendiri, yakni atas perbuatan yang kita lakukan sendiri.  Hakim hanya sebatas melaksanakan rumus-rumus yang berlaku di dalam hukum alam. Hal itu sepadan dengan bekerjanya mekanisme hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya rumus-rumus itulah yang akan bekerja dengan sendirinya melalui mekanisme alam yang begitu jujur. Sehingga ia akan bekerja secara tepat dan akurat, serta tak bisa “disuap”. Dapat dibahasakan bahwa hukum alam akan bekerja dengan kadar maha jujur, maha adil, tak pernah menyisakan ketidakadilan dan ketidakjujuran walau hanya sebutir biji sawi. Sebagal akibat tentu ada penyebabnya secara esensial. Bencana alam merupakan salah satu mekanisme hukum alam yang melakukan seleksi sangat ketat. Kita mudah menemukan orang-orang selamat dari bencana alam bagaikan keluar dari lobang jarum. Begitu pula para korban bencana alam yang luka berat, cacat, maupun tewas. Semua itu bukan lah peristiwa KEBETULAN saja. Bisa jadi para korban sedang menjalani karma-yoga, menebus kesalahan, sementara yang selamat sedang “menuai buah” atas apa yang pernah ia tanam jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan menuai buah kebaikan yang telah ditanam oleh para leluhurnya di masa lalu.

RUMUS BERCOCOK TANAM

Pada galibnya, uraian di atas membawa pada kesimpulan, kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan. Apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri, bahkan jika kebaikan itu berlimpah ruah kualitas dan kuantitasnya kelak akan meluber kepada anak turun kita juga. Bekerjanya rumus hukum sebab akibat tersebut, ibarat menuangkan air ke dalam gelas, apabila air yang Anda tuangkan banyak sekali, air akan tumpah meluber di seputar gelas. Pun demikian pula, jika kita menaman pohon, kita sendiri yang akan menuai buahnya, bahkan jika pohon yang kita tanam berkualitas super, buahnya akan berlimpah ruah, phon akan awet berbuah dan berumur panjang sehingga kelak anak cucu kita masih akan merasakan buahnya. Apa yang membuat tanaman kita menjadi tanaman super? Tentu perlu kita berikan pupuk dan teknik merawat yang tepat. Pupuklah setiap kebaikan dengan ketulusan tanpa batas, sirami dengan “air kasih sayang”, maka ia akan menjadi kebaikan yang berkualitas super, bahkan buahnya akan berlimpah ruah dapat dirasakan oleh anak turun kita.

WASPADA TERHADAP KARMA TURUNAN

Karma Turunan Bersifat Fisik

Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan bukan saja akan berbalik pda diri kita sendiri, bahkan anak turun, anak cucu, akan ikut merasakan akibatnya. Hal ini yang dimaksud dengan karma turunan. Katanya, dosa akan ditanggung sendiri oleh si pendosa? Benarkah demikian? Mari kita uji. Kita kadang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, adalah anak seorang pencoleng, perampok, pembunuh, yang dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Wajar saja, barangkali orang akan takut dicelakai, kalau-kalau si anak akan menuruni sifat-sifat orang tuanya yang menjadi penjahat kelas kakap. Bahkan bilamana anak seorang penjahat yang benar-benar berbisnis dengan jujur pun, orang yang mengetahui riwayat keluarganya akan  menjadi ragu dan takut. Manakala anak seorang penjahat kakap melamar pekerjaan, kemudian perusahaan melakukan screening melalui CurriculumVitae-nya untuk melacak asal-usul calon karyawannya apakah keturunan dari orang baik-baik, ataukah keturunan penjahat residivis. Jika kedapatan bukti, perusahaan biasanya akan menolak  secara halus. Semua itu merupakan bentuk karma atau “dosa” turunan.

Sisa-Sisa Karma

Saya pribadi termasuk orang yang MERAGUKAN bahwa suatu musibah yang dialami seseorang dapat terjadi secara independen, mandiri, tanpa rangkaian suatu sebab. Dengan kata lain musibah tidak akan menimpa seseorang yang tidak pernah bersalah di masa lalu, dan orang yang terbebas dari karma turunan. Namun apakah ada orang semacam itu? Menurut apa yang saya alami dan sejauh bisa saya saksikan sendiri bahwa, setiap musibah, merupakan akibat dari suatu sebab. Yakni merupakan konsekuansi logis dari kesalahan yang pernah dilakukan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu atau kesalahan yang pernah dilakukan (secara sadar maupun tidak) di masa lalu. Dan kenyataannya setiap orang pernah mengalami suatu musibah, karena bukankah semua orang tanpa kecuali pernah melakukan kesalahan ?!! Besar kecil, ringan beratnya suatu musibah, tentu saja sepadan dengan suatu kesalahan di masa lalu. Lebih berbahaya lagi karena kesalahan yang kita lakukan saat ini, apabila sampai mati kita baru sedikit menebus karmanya, maka hukuman itu tidak saja menimpa kita di alam sejati, namun bisa pula jatuh ke anak cucu kelak. Anak cucu bisa saja menanggung karma orang tuanya. Kita bisa pula dalam posisi sebagai anak turun yang masih menerima sisa-sisa karma para pendahulu kita. Sebaliknya, karma baik, bisa jadi kesuksesan dan kebahagian yang kita rasakan saat ini merupakan sisa-sisa karma baik para leluhur di masa lalu. Hal ini dapat untuk menjelaskan mengapa ada seseorang yang sering mencelakai orang lain, tetapi hidupnya kok bahagia dan sukses. Tentu saja kesuksesan dan kebahagiaan itu tidak akan berlangsung langgeng sampai akhir hayat. Karena hanya bersifat temporer, setelah sisa-sisa karma baik para leluhurnya habis, akan habis juga kebagahagiaan dan kesuksesan orang itu.

Karma Turunan bersifat Gaib

Wanita Baulawean. Uraian di atas merupakan contoh karma turunan yang mudah kita cermati pola hubungannya. Ada pula karma turunan yang sulit dibuka tabirnya. Terutama yang bersifat gaib. Misalnya wanita bahulawean. Tanda-tanda yang mudah disaksikan, jika wanita tersebut menikah, suaminya selalu meninggal dunia dalam usia perkawinan yang masih dini, antara 1 bulan hingga kurang dari 3 tahun. Mati bukan karena kecelakaan, biasanya karena sakit mendadak, atau menderita sakit ringan saja, tahu-tahu suaminya meninggal. Jika para pembaca telah memiliki kawaskitan yang memadai, akan dapat melihat, di dalam rahim wanita baulawean terdapat sebangsa ular dengan ukuran kecil, kira-kira sebesar pensil. Namun bukan sembarang ular, karena lebih bersifat metafisik atau bangsa alus. Tanpa disadari oleh istri maupun suami, ular metafisik itulah yang menjadi penyebab tewasnya si suami. Wanita bahulawean atau baulawean, memang biasanya ia tak tahu apa yang sedang dideritanya. Jika kita cari penyebab atau asal-usul keberadaan “ular” misterius tersebut, ternyata berasal dari karma. Celakanya, bukan karma akibat perbuatannya sendiri, melainkan karma turunan dari orang tuanya, bahkan dari kakek neneknya di masa lalu. Jika kita telusuri lebih dalam lagi kira-kira kesalahan atau dosa macam apa yang menjadi penyebab baulawean, saya pribadi menemukan benang merah, penyebab utamanya adalah mulut. Di mana mulut sering sekali lepas kontrol, tak disadari maupun disadari seringkali ucapannya menyakiti hati orang lain dalam kadar yang sudah sangat keterlaluan. Memutus karma seperti ini cukup sulit, karena yang dapat kita buang hanyalah “ular” misterius tersebut. Sementara karma bisa saja berubah dalam bentuk lain. Namun setidaknya, kita bisa menyarankan seroang baulawean untuk melakukan koreksi diri, dan berusaha untuk memperbaiki masa lalu para leluhurnya. Caranya antara lain, cari dan mintakan maaf kepada orang-orang atau keluarga yang dirasa memusuhi keluarganya, terutama para leluhurnya, atas segala kesalahan yang dulu pernah dilakukan oleh para leluhurnya. Walau hal itu tidak signifikan merubah “nasib” mereka yang telah pindah alam keabadian, namun setidaknya dapat mengurangi karma turunan yang menimpanya.

Nafas bau bangkai. Selain wanita baulawean, saya pernah secara tak sengaja menemukan seorang yang menderita nafas bau bangkai. Sudah puluhan dokter ia kunjungi. Sudah sekian macam obat dan jamu ia minum. Tapi penyakit itu tak kunjung sembuh, bau bangkai tetap keluar dari rongga mulutnya. Sampai sampai tak ada perempuan yang mau menikah dengannya, hingga usia tua. Alhasil, penyebabnya sama seperti wanita baulawean, berupa karma turunan. Orang itu akhirnya sembuh setelah memalui metode yang sama diterapkan untuk menangani perempuan baulawean. Bedanya hanya pada saat menyingkirkan “ular” misterius saja. Karena penderita nafas bau bangkai tidak ditemukan makhluk macam manapun di dalam tubuhnya.

Karma tak langsung. Masih dalam pola hubungan karma turunan. Yakni korban bencana alam, atau orang yang nasibnya terpuruk, sementara ia sudah menjalani hidup dalam batas kewajaran sebagai manusia yang gemar membantu dan menolong sesama, dengan ketulusan pula.

Masih banyak untuk dijabarkan di sini, adanya beragam penyakit sebagai akibat dari berlangsungnya karma atas perbuatan sendiri, maupun karena karma turunan. Tentu akan saya jabarkan pada kesempatan dan tulisan berikutnya. Misalnya suatu karma tentang berpindahnya penyakit dari orang yang sering dianiaya, kepada orang yang sering menganiaya lahir batinnya. Semua itu bukan lagi teori, tetapi pengalaman demi pengalaman yang terjadi disekitar kita.

Karma Turunan dan Ketidakadilan Hukum

Kita jangan tergesa menuduh dan menyimpulkan, jika hukuman atau karma turunan bersifat buruk dan selalu berarti azab atau musibah dan celaka bagi seorang yang ditimpanya. Telah saya singgung dalam tulisan terdahulu, kami kemukakan dalam tema,”merubah musibah menjadi anugrah”. Memang sekilas terasa merupakan sesuatu ketidakadilan. Namun anggapan demikian ini salah kaprah, karena disebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap seluk-beluk karma turunan. Karma turunan bisa berubah menjadi ladang amal kebaikan, atau tanaman yang berkualitas baik yang dapat menghasilkan buah berlimpah ruah yang dapat kita tuai sendiri hingga anak cucu kelak. Namun semua itu tergantung si penerima karma turunan. Kita sendiri bisa memutus karma turunan itu dengan suatu kiat-kiat hidup. Tentu pemutusan karma turunan itu bisa dilakukan, dengan bekal kita harus mampu mengerti dan memahami apa sejatinya hidup dan kehidupan ini. Untuk itu dibutuhkan kesadaran spiritual yang memadai. Untuk mengurai karma turunan, saya mencoba menggunakan ngelmu Jawa, (maklum saya miskin pengetahuan lainnya). Kiatnya sederhana, tebuslah kesalahan ortu, atau para leluhur yang menjadi sumber karma. Cara penebusan juga cukup sederhana, lakukan kebaikan, ketulusan, welas asih kepada lingkungan alam dan seluruh isinya.  Kunci keberhasilannya, tentu saja masih harus disertai ketulusan tanpa batas. Tahap awal, kita harus menyadari bahwa apa yangs sedang  kita alami merupakan karma turunan, akibat kesalahan ortu dan para leluhur di masa lalu. Memang bukanlah kesalahan atas perbuatan yang kita lakukan sendiri. Tentu kesadaran ini dapat menyulitkan kita untuk menggapai keadaan tulus tanpa batas. Kita perlu menyadari suatu rumus berikutnya, yakni jika semakin tulus, semakin cepat selesai pula karma turunan. Menjalani karma, bagaikan menjalani vonis dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Berlakulah baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan, supaya mendapat remisi, atau potongan dan dispensasi masa hukumannya. Jangan suka grenengan, menggerutu, apalagi timbul sikap tidak terima. Justru akan membuat masa hukuman menjadi sia-sia. Seperti halnya gol yang dianulir wasit. Penderitaan yang anda alami akan menjadi sia-sia, ibarat anda sudah menginjak anak tangga paling atas, lantas terpuruk lagi jatuh, dan harus memulai memanjat anak tangga dari bawah. Hal itu menjadi penyebab, mengapa seseorang mengalami derita sepanjang masa, selama hidupnya selalu sial.

Di balik berlangsungnya karma turunan, sebagai bentuk keadilan hukum alam, maka mekanisme alam semesta telah menyiapkan derivasi rumus lainnya.  Karma turunan akan berubah menjadi segudang berkah anugrah yang berlimpah ruah. Anda sendiri tak akan bisa menghabiskan, sehingga akan meluber, sumrambah, mengalir kepada anak turunnya kelak. Apa yang dianggap musibah, akan berubah menjadi anugrah agung. Asal kita semua mau memahami, menghayati, dan mengimplementasikan kuni-kuncinya.

KEMANA JATUHNYA KARMA TURUNAN

Singkat saja, karma turnan akan jatuh kepada orang-orang atau anak turun yang paling dicinta atau paling disayang. Barangkali hal ini sebagai bentuk keadilan alam pula. Coba, lebih adil mana jika karma turunan jatuh ke anak yang paling tidak disayang. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, tidak sayang atau pun kebencian belum tentu tepat pada duduk permasalahannya. Kadang hanya karena faktor emosi orang tua dan parameter yang begitu kompleks. Artinya, kebencian ortu pada anak belum tentu karena si anak bukan anak baik-baik. Bisa juga disebab faktor ortunya sendiri. Karena ortu tidak selalu pada pihak yang benar.  Sekalipun ortu di mana-mana sama saja, selalu bilang bahwa semua anak mendapatkan kasih sayang sama-rata. Tapi kenyataannya tidak demikian, kita bisa mencermati dari sikap tindaknya kepada masing-masing anak. Anggap saja hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja.  Coba cermatilah diri Anda, apakah sebagai anak yang paling disayang ortu? Jika di antara Para Pembaca yang budiman merasakan hal yang sama, bersyukurlah saja, karena di hadapan Anda sedang disajikan “ladang amal”. Manfaatkan agar betul-betul menjadi  ladang amal, toh Anda sendiri dan anak turun kelak yang akan mengunduh hasil panen atas apa yang anda tanam di ladang amal pada hari ini.

Nilai Utama ; Memenuhi Tanggungjawab Orang Lain

Nilai paling utama pada saat kita menebus karma turunan, karena kita menyelesaikan tanggungjawab orang lain, bukan tanggung jawab kita sendiri. Rumus ini berlaku pula manakala Anda mengangkat seorang bocah terlantar menjadi anak angkat anda. Kenapa anak angkat seringkali jauh lebih ngrejekeni (membawa rejeki) dibanding anak sendiri ? Itulah jawabnya, karena anda memenuhi tanggungjawab orang lain. Sepadan pada saat Anda membantu atau menolong orang yang sedang dalam kesulitan besar. Esnsi dari menolong dan membantu sesama, adalah Anda menghandle beban hidup orang lain menjadi tanggungjawab anda. Itulah nilai kebaikan paling utama. Silahkan dibuktikan sendiri. Karma baik dengan segera akan Anda rasakan. Ngunduh uwohing pakarti akan segera anda alami. Kebaikan yang anda lakukan akan berbalik pada diri anda sendiri, bahkan dengan rumus gema suara, kebaikan akan menjadi berlipat ganda. Asalkan dengan ketulusan & ikhlas tanpa batas.

Sampai di sini, saya menyimpulkan, bahwa “pagar gaib” yang paling kuat mampu membentengi diri kita sendiri dari segala macam marabahaya, musibah dan bencana, tidak lain adalah kebaikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebaikan kita lakukan, semakin tebal dan kuat pula “pagar gaib” menyelimuti diri kita. So, tak perlu kita minta-minta dipagari dengan berbagai ilmu kebal. Karena yang mampu melakukan pemagaran paling kuat, adalah diri kita sendiri. Pemagaran yang dilakukan oleh orang lain, hanya bersifat temporer atau dapat bekerja untuk sementara waktu saja. Setelah itu akan pudar lagi, lantas menjadi mudah diguna-guna, disantet, tenung, dan dicelakai oleh orang lain.(Aki Sabda)

Sumber//>http://sabdalangit.wordpress.com

 
Oleh: cahayapelangi | Agustus 20, 2011

TUNE UP POTENSI DIRI !!

TINGKAT KESADARAN OTAK

Telah lama diteliti bahwa selama hidupnya, manusia hanya menggunakan kurang dari 10% potensi diri yang tersembunyi di dalam otak. Bahkan sebagian besar manusia menggunakannya di bawah bilangan 5%. Lalu kemana yang 90% ? Jawabannya adalah potensi diri tersebut menunggu untuk digali. Dua dekade terakhir, penelitian tentang potensi diri manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin banyak metode-metode up to date dengan hasil penelitian yang mengungkap potensi diri dengan cara pengembangan potensi otak manusia. Bagaimanakah hubungan antara potensi diri atau potensi otak ini dengan kehidupan anda ? Pada realitasnya keduanya mempunyai hubungan yang erat sekali. Hal ini berarti, kemampuan anda untuk mengoptimalkan daya  otak anda akan sangat membantu anda untuk meraih target kesuksesan anda.

JEMPUTLAH ANUGERAH TUHAN DENGAN POTENSI DIRI

Potensi diri manusia sungguh luar biasa dahsyatnya. Lihatlah hasil karya potensi diri manusia di muka bumi ini. Meliputi berbagai bidang disiplin ilmu mengeksplorasi luasnya jagad besar (makrokosmos), teori-teori fisika dan kimia yang membuat manusia mampu pergi menjelajah ke bulan, mengeksplorasi luasnya angkasa luar,  meluncurkan satelit dengan kemampuan membaca setiap detil peta bumi secara lengkap dan jelas, menciptakan pesawat terbang super canggih, pesawat ulang alik nan menghebohkan, menciptakan kapal selam super power, menemukan jejaring internet yang membuat dunia ini serasa mengkerut  seolah-olah bagaikan dalam  genggaman tangan. Begitu juga eksplorasi ke dalam jagad kecil (mikrokosmos) yang teramat rumit dan njelimet, temuan-temuan dalam bidang ilmu biologi, neuro science, neurologi, fisiologi, kimia mikro dan teknologi medis yang membuat manusia mampu  menciptakan organ-organ tubuh imitasi yang dapat mengganti fungsi organ ciptaan Tuhan yang telah rusak. Ilmu ekonomi yang mampu membuat imperium bisnis sangat besar dan kuat, digabung dengan ilmu sosial dan politik mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara belahan bumi Eropa, Amerika dan Asia. Semua itu merupakan buah karya potensi otak manusia. Dahulu, sesuatu yang dianggap sebagai kodrat (harga mati) yang tak bisa lagi dirubah (diwiradat), kini manusia semakin membuktikan diri mampu membuat temuan-temuan dan hasil karya yang menakjubkan, boleh jadi dianggap mukjizat. Meciptakan lensa mata imitasi menggantikan lensa asli yang rusak terkena katarak atau aksiden, menganti jantung manusia dengan jantung binatang, bahkan dengan alat pemacu kerja jantung membuat seseorang mampu bertahan hidup puluhan tahun lagi.

Bukankah tugas manusia di bumi ini untuk membaca, memahami, lalu menghayati bahasa dan ilmu Tuhan yang Mahaluas tiada batasnya itu. Bukankah setiap ada kesulitan, manusia selalu tertantang berikhtiar menemukan jalan keluarnya ? Maka tak heran bila dalam teknologi elektronika-metafisika, manusia telah menemukan alat penyadap keberadaan roh halus dan eksistensi makhluk gaib lainnya. Bahkan mungkin manusia masa depan akan mampu mendeteksi dan menshooting dengan kamera khusus yang dapat menangkap berbagai wujud makhluk halus.

Perkembangan potensi manusia tentunya tidak akan berkembang pesat apabila mental spiritual, dan pola pikirannya masih terbelenggu oleh sistem nilai yang diam-diam mengikat kesadaran dari dalam alam bawah sadar Anda sendiri. Agama  pun sesungguhnya bukan untuk mengungkung mental, mengurung kesadaran dan kebebasan berfikir, serta membelenggu kemampuan jelajah spiritual manusia.  Sebaliknya, sungguh ideal di saat mana agama dipahami sebagai guidance (pemandu jalan) agar potensi dan prestasi manusia mampu mengembangkan kemampuan pikirnya secara maksimal, dengan orientasi yang terarah, bermanfaat sebagai berkah bagi alam semesta dan seluruh isinya. Pada hakekatnya peran semua agama bukan bertujuan untuk membatasi perkembangan potensi diri, kreatifitas dan kreativitas inovasi manusia. Melainkan menjaganya agar jangan sampai inovasi manusia disalahgunakan sehingga membuat kerusakan-kehancuran di muka bumi. Sebagai contoh, bila Anda percaya bahwa Tuhan itu berkah bagi alam semesta maka dinamit bukan untuk digunakan membunuh manusia lainnya, melainkan untuk menciptakan energi yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat, serta menjaga dan melestarikan anugrah Tuhan berupa lingkungan alam.

Dapat dibayangkan besarnya prestasi apabila manusia mampu mendayagunakan potensi diri yang lebih besar lagi, hingga mencapai 50 % nya saja. Sebab biar seberapapun kemajuan dan kedahsyatan potensi manusia seperti contoh di atas, kenyataannya bagian yang 90% potensi masih terpendam di dalam diri dan dibiarkan sia-sia begitu  saja. Maka tugas masing-masing kita adalah bisa membuka, menggali, mengenali, mengembangkan, lalu memanfaatkan potensi diri lebih baik daripada hari ini. Bukan untuk mengejar kepentingan pribadi, melainkan untuk menggapai kebaikan yang lebih utama, yakni menghayati makna berkah bagi alam semesta, dengan berprinsip memanfaatkan hidup kita agar berguna bagi sesama, seluruh makhluk, dan lingkungan alam. Apabila prinsip ini Anda terapkan dalam lembaga terkecil keluarga, niscaya keluarga anda akan harmonis, tenteram, selamat, sejahtera, dan selalu kecukupan rejeki. Kalis ing rubeda, nir ing sambekala. Terlindung dari segala kefakiran ; fakir kesehatan, fakir harta, fakir ilmu, fakir hati nurani, fakir budi pekerti.

Demikian pula apabila hal serupa terjadi di dalam lingkup wilayah yang lebih luas : kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan negara, maka ketidak-tentraman, kekisruhan, perselisihan, percekcokan, konflik di antara warga bangsa, antara pemimpin dengan rakyatnya, antar pemimpin dengan pemimpin lainnya, hampir pasti selalu berakibat tertutupnya pintu rejeki dan pintu-pintu anugrah yang disiapkan alam semesta (Tuhan). Nasib bukan tergantung Tuhan, tetapi tergantung pada diri kita sendiri. Alam semesta (Tuhan) telah meletakkan dan menyiapkan rejeki serta anugrah “di suatu tempat”  dan tugas kita adalah menjemputnya. Maka tak pelak lagi, negeri ini akan menggapai konsep tatanan sosial “RATU ADIL” di mana nusantara menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja.

Secara teknis, untuk menjemput anugerah memerlukan kesadaran diri untuk mengembangkan potensi dalam diri. Untuk mengembangkan potensi diri, kita harus terlebih dahulu memahami 3 unsur utama yang mempengaruhi kepribadian manusia. Ketiga unsur tersebut sangat menentukan potensi diri dan  menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang, adalah sebagai berikut :

 1. Data InPut. Data input di antaranya mencakup  sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, tradisi, budaya, lingkungan pergaulan dan pengalaman hidup. Semua itu merupakan faktor yang menentukan pola pikir (mind set) seseorang. Sistem  kepercayaan mencakup seperangkat nilai, sesuatu yang dianggap berharga, segala sesuatu yang diyakini, dan segala sesuatu yang dianggap benar. Cara pandang agama dalam memahami kehidupan ini akan berpengaruh terhadap cara pandang atau pola pikir (mind set) yang dimiliki para penganutnya. Demikian pula ilmu pengetahuan, tradisi, budaya, pengalaman hidup semuanya merangkum seperangkat nilai yang berisi bagaimana tingkat kesadaran manusia memahami setiap lini kehidupan ini. Tingkat kesadaran ini tercermin dalam pola pikir setiap individu.
 2. Pola Pikir (mind set) atau dalam ilmu Jawa disebut Båwå : disebut pula sistem berfikir merupakan faktor penentu sistem perilaku atau kepribadian seseorang (behavior). Menentukan bagaimana seseorang mengambil atau menentukan suatu rencana tindakan. Pola pikir akan menentukan respon terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam diri (inner world) maupun lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Pola pikir setiap individu dipengaruhi oleh tingkat kesadarannya. Tingkat kesadaran ditentukan oleh pengalaman pribadi, lingkup pergaulan, ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan, mitologi, dan kebudayaan. Pola pikir ini kemudian akan menentukan pola perilaku atau sistem perilaku.
 3. Sistem perilaku / Kepribadian (behavior) atau dalam ilmu Jawa disebut Solah :  adalah faktor yang menentukan tata cara berinteraksi, bertindak, berbuat atau penentu perbuatan terhadap dunia luar, lingkungannya, atau segala sesuatu peristiwa di dalam diri maupun lingkungan sosialnya.

Data in put ditampung dalam memori alam pikiran bawah sadar. Kadang data-data yang telah tersimpan di dalam alam pikiran bawah sadar akan muncul secara otomatis tanpa anda sadari, yang mewarnai sikap, tabiat, jalan pikiran, dan pendapat yang anda kemukakan. Alam bawah sadar bagaikan stockpile atau database yang menyimpan banyak potensi diri maupun impotensi diri. Alam pikiran bawah sadar  dapat muncul dalam kondisi darurat, atau dalam keadaan hening rileks, dan biasanya bekerja secara spontan.  Kiranya sebelum membahas lebih lanjut perlu diulas sedikit apakah alam pikiran bawah sadar itu ?

ALAM PIKIRAN BAWAH SADAR

Alam pikiran bawah sadar bukan berarti tiadanya kesadaran. Sebaliknya, justru di situlah kesadaran level lebih tinggi (higher consciousness) diri anda berada. Hanya saja kenapa disebut alam pikiran bawah sadar, karena pada saat kita memahami alam pikiran bawah sadar ini kita masih menggunakan perspektif alam pikiran sadar yang belum memahami kesadaran pikiran bawah sadar kita sendiri.  Apabila anda telah sukses mengoptimalkan alam pikiran bawah sadar, maka sudah tidak ada lagi “tembok penyekat” antara alam pikiran bawah sadar dengan alam pikiran sadar. Sebaliknya alam pikiran sadar anda selalu menyadari apa yang dipahami alam pikiran bawah sadar. Jika anda terbiasa mengolah batin, anda akan memiliki kemampuan tersebut.

Di manakah letak alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar berada ? Berdasarkan pengukuran melalui alat yang dinamakan Electro-encepalograph dan perangkat eletronis pengukur kinerja otak lainnya, pada dasarnya otak memiliki 4 Fase Gelombang yaitu Bheta, Alpha, Theta, dan Delta. Sementara itu, terdapat pula gelombang gamma, di mana diindikasi sebagai gelombang tak beraturan. Namun gelombang gamma perlu pengkajian yang lebih mendalam dan panjang lebar, sehingga tak perlu untuk kita bahas di sini. Mungkin akan bisa kita bahas  pada thread selanjutnya.

Bheta

 

Fase gelombang otak pada frekuensi/cyclon 12 – 40 Hz/Second. Di saat mana anda sedang sangat aktif seperti mengobrol, memikirkan banyak hal, mengerjakan sesuatu, gugup/gelisah atau keadaan aktif lainnya. Gelombang Bheta sangat diperlukan jika kita harus memikirkan beberapa hal sekaligus, tapi TIDAK dibutuhkan  jika kita ingin menyerap informasi secara cepat, tepat dan akurat. Kemampuan analisa gelombang Bheta sangatlah terbatas, hanya mampu menampung sekitar 7-10 bit data dan masalah per session. Gelombang bheta biasanya cepat menemui jalan buntu. Buktinya, jika anda sedang banyak masalah dan pekerjaan yang anda pikirkan, maka anda akan mengalami perasaan panik, risau, kalut, hingga jalan buntu tidak bisa lagi mikir jalan keluar.

Alpha

Fase gelombang otak pada frekuensi/cyclon 12-8 Hz/Second. Fase otak penuh kreatifitas, di mana otak dalam keadaan yang lebih rileks. Fase ini sangat baik untuk belajar, menyerap informasi, melakukan terapi, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kekebalan tubuh, juga mengurangi stress mental-emosional dan fisik. Sering disebut sebagai keadaan Meditasi Dasar. Fase alpha merupakan jembatan antara kesadaran bheta dengan theta. Pada saat semedi/meditasi Anda dapat menangkap sinyal-sinyal akurat yang dipancarkan oleh kesadaran theta. Buktikan, jika anda sedang kalut, panik, resah, gelisah, pikiran menemui jalan buntu, lalu lakukan penurunan gelombang otak ke level alpha. Caranya lakukan konsentrasi dan relaksasi dengan hanya memikirkan satu hal saja yang membuat anda senang dan gembira. Bisa pula anda melakukan posisi meditasi, semedi atau zikir, semuanya targetnya sama yakni keheningan pikir. Setelah itu anda akan benar-benar menemukan jalan keluar, pikiran anda terbuka dan menjadi jernih cemerlang.

Theta

Fase gelombang otak pada frekuensi/cyclon 8-4 Hz/Second. Fase gelombang otak yang lebih dalam, yaitu saat anda ada dalam kesadaran meditatif atau trance. Fase ini sangat bagus untuk proses auto-sugesti/auto-hypnosis. Pada fase inilah “mimpi” terjadi, sehingga dengan teknolgi yang mampu mengontrol fase ini, anda dapat memperoleh mimpi “Extra-Sensory Perception” atau biasa disebut kewaskitaan/wangsit. Melalui fase ini anda dapat menemukan jawaban yang tepat atas suatu permasalahan yang rumit dan berat. Dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, tanpa harus susah payah melakukan penelitian dan pengumpulan data terlebih dulu. Namun kelemahannya, jawaban yang muncul dari alam pikiran bawah sadar biasanya masih berupa SIMBOL yang masih harus anda jabarkan dan maknai secara tepat. Kesalahan dalam memaknai dan menjabarkan bahasa SIMBOL akan berakibat suatu pemahaman dan tindakan yang tidak tepat. Kiat suksesnya sederhana saja; berusahalah untuk menjabarkan dalam kadar nilai yang bersifat universal dan netral, bebas dari rasa egoisme, etnosentrisme, rasisme, dan pilih kasih. Sebagai contoh; dalam kesadaran meditatif anda muncul gambaran sosok manusia seperti patung liberty. Anda tidak perlu mengartikannya sebagai malaikat, atau harus pergi ke Amerika untuk menemui patung tersebut. Tapi pahamilah HAKEKAT patung tersebut, yakni simbol dari kedamaian dan ketentraman hidup.

Delta

Fase gelombang otak pada frekuensi/cyclon 4-0,1Hz/Second. Delta merupakan fase gelombang otak yang terakhir dan paling dalam. Keadaan ini diperoleh saat anda tidur nyenyak atau keadaan koma. Dengan mampu mengontrol fase ini, anda dapat memperoleh kondisi tidur yang nyenyak dan berkualitas. Dengan teknik tertentu, fase ini dapat menghubungkan antara theta Anda dengan Energi Kesadaran Astral. Melalui fase ini pulalah anda dapat mewujudkan energi pikiran menjadi materi. Bahkan dapat weruh sadurunge winarah, melihat sesuatu yang akan terjadi. Anda dapat berhasil menggapai Energi Kesadaran Astral di mana anda bisa mengalami MELEK SAJRONING TURU. Jiwa anda sadar walau dalam keadaan tidur pulas. Ciri-ciri awal keberhasilannya ; Anda dapat mendengar suara dengkuran atau suara nafas anda sendiri pada saat anda sedang tidur pulas.

DAPATKAH PIKIRAN SADAR MENYADARI ALAM BAWAH SADAR ?

Gelombang otak pada frekuensi bheta dan alpha berada di level alam pikiran sadar. Sedangkan frekuensi theta dan delta disebut sebagai alam pikiran bawah sadar. Sekali lagi, bukan berarti tidak adanya kesadaran otak/pikiran. Melainkan disebut alam bawah sadar, karena kesadaran delta dan theta belum mampu dipahami oleh kesadaran alpha dan betha (pikiran sadar). Fungsi alam bawah sadar merupakan stockphile atau memory card yang menampung dan menyimpan “bahan-bahan” jadi hasil olahan pikiran sadar yang sudah terseleksi oleh RAS (reticular activating system). Sedangkan pikiran sadar berfungsi sebagai “mesin produksi” bahan “olahan jadi” tersebut. Tugas pikiran sadar adalah memberi pemaknaan, lalu disaring mana yang dianggap memiliki nilai/value untuk dimasukkan ke dalam alam bawah sadar. Misalnya anda memaknai suatu yang hanya sekedar “keyakinan” tetapi Anda anggap sebagai kebenaran faktual, maka RAS anda akan menginstalnya ke dalam alam pikiran bawah sadar. Lalu tanpa anda sadari pola pikir dan perilaku anda akan diwarnai oleh makna/nilai yang tersimpan dalam alam pikiran bawah sadar.

PROSES PEMAKNAAN/PENILAIAN

Proses indoktrinasi, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan-pengajaran agama, maupun lembaga militer pada umumnya memilih prinsip monolog, dan anti-dialog. Karenanya proses tersebut TIDAK BEBAS NILAI alias tetap berpegang pada asas kepentingan (naratif). Sementara pendidikan umum yang bersifat akademik-ilmiah-intelektual lebih memilih proses dialektika yang mengutamakan proses dialogis dengan mendasarkan diri pada prinsip BEBAS NILAI (deskriptif). Bukankah peristiwa alam, rumus-rumus alam yang ada adalah bebas nilai?!! Bukankah yang memberi nilai adalah pikiran dan kepentingan manusia ?!! Nah, RAS sangat dekat hubungannya dengan pemaknaan atau penilaian manusia terhadap suatu hal. RAS akan “menginstal” data matang (nilai/pemaknaan) yang dianggap penting dan bernilai ke dalam alam pikiran bawah sadar.

Sementara itu cara kerja RAS adalah sebagai berikut :

 • Data-data (stimulan) diolah oleh rasio/pikiran sadar, lalu masuk ke pikiran bawah sadar melalui proses penyaringan diri, dinamakan RAS (reticular activating system).
 • RAS tidak hanya menerima bahan jadi (nilai/pemaknaan) dari pikiran sadar, tetapi juga mengirim nilai/pemaknaan tersebut ke alam pikiran sadar. Kelemahannya : “Bahan jadi” yang telah diberi nilai oleh alam pikiran sadar dapat berupa “bahan jadi” yang konstruktif (positif/obyektif) bisa pula “bahan jadi” yang destruktif (negatif/distortif).
 • RAS bekerja otomatis tergantung pada kondisi gelombang otak, pemikiran dan emosi. Fungsi RAS adalah menginstalasi dan uninstalasi program ke atau dari dalam alam bawah sadar.
 • Kejadian /peristiwa bersifat netral bebas nilai. Sementara itu yang memberi nilai adalah pikiran sadar kita.

Persoalannya, bagaimana kita memilih program (nilai/pemaknaan) yang bermanfaat, bagaimana menentukan program positif. Positif bernilai universal dan positif bernilai individual. Program positif individual akan dipengaruhi oleh stimulus yang berasal dari luar diri. Sementara itu, program positif universal bersumber dari rahsa sejati yang menciptakan stimulan dalam otak sebelah kanan (spiritual spot). Misalnya nilai universal hukum sebab akibat yang memandang Puncak dari penyebab (penyebab sejati) dari seluruh kejadian di alam semesta ini disebut sebagai Tuhan (God) atau Causa Prima. Sesuatu yang ada (being) namun keberadaanya (eksistensi) tidak disebabkan oleh apapun juga.

Agar alam pikiran bawah sadar kita tidak keliru malah menumpuk “barang rongsok”, atau “racun dunia”. Oleh sebab itu diperlukan suatu prinsip yang paling sederhana dan aman sebagai pedoman dalam melakukan penilaian dan pemaknaan atas segala sesuatu. Yakni dengan prinsip ; apakah sesuatu itu memiliki faedah untuk diri kita, orang lain, dan lingkungan alam atau tidak. Salah satu patokan dasar yang biasa digunakan dalam falsafah Jawa adalah : sesuatu itu bagus/positif/baik kalau tidak ada efek menyakiti diri sendiri, menyakiti hati, mencelakai dan merugikan sesama/orang lain serta seluruh makhluk beserta lingkungan alam. Hal itu merupakan suatu prinsip kebaikan bersifat universal dalam rangka memberi nilai/memaknai segala sesuatu. Melampaui sikap rasialis, etnosentris, fanatis, egois, dan primordialisme. Dengan sikap demikian, RAS akan lebih akurat menyeleksi mana saja “bahan jadi” yang harus diinstal.

SULITNYA MENSORTIR DATA, MENGHILANGKAN DISTORSI

Sekali lagi, RAS hanya menginstal atau menguninstal data matang yang sudah dimasak (dinilai/dimaknai) oleh pikiran sadar / rasio. Kita masih perlu mensortir dan menghilangkan distorsi data yang disebabkan oleh kebodohan pikir dan lemahnya analisa. Semakin canggih dalam pensortiran, maka kita mampu menjadi insan yang waskita, permana, awas, cermat sehingga mampu membedakan mana “racun” mana pula “madu”. Jika ternyata “madu” maka RAS perlu menyimpan “database” ke dalam alam bawah sadar”. Atas dasar itu terdapat pepatah ; KEBODOHAN SANGAT DEKAT DENGAN KEJAHATAN DAN SEGALA MACAM KEFAKIRAN. Silahkan para pembaca yang budiman mencari orang yang mendem donga, mabuk agomo tapi bisa menciptakan teknologi super canggih. Kita cermati secara obyektif dan realistis saja, di Indonesia ini masih ada beberapa orang yang sibuk debat kusir soal sistem keyakinan, dogma, atau soal khalal-kharam, sementara bangsa lain tengah sibuk mencitakan teknologi serba digital, teknologi super nano, mengolah rumus fisika “hologram”,  yang semua itu dimaksud agar manusia lebih mampu memaknai apa sejatinya hidup ini, sehingga manusia menjadi bersikap lebih arif dan bijaksana. Sambil berharap-harap supaya dirinya bermanfaat bagi masyarakat dunia tanpa pilih kasih.

PENTINGNYA KEWASKITAAN, KECERMATAN HATI DAN PIKIRAN

Manusia waskita, awas, cermat, arif bijaksana akan mampu melakukan seleksi “data-data bahan jadi” secara akurat tepat, benar dan pas. Setahu saya, itu pula alasan mengapa tradisi Jowo mengutamakan mengolah dan mengasah ngelmu sastra jendra, supaya manusia pandai membaca “kitab teles” yang tergelar di jagad raya, tidak sekedar “produk” jarene, ujare, katanya. Data akurat yang sudah diseleksi dan benar-benar bersih dari “racun”, akan otomatis diseleksi untuk diinstal ke alam bawah sadar. Pernahkan anda merasa sudah tahu lebih dulu apa yang menjadi jawaban atas suatu kejadian sebelum rasio/logika anda melakukan analisa ? Jika pernah, berarti RAS dan alam bawah sadar anda dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Alam pikiran bawah sadar anda bukanlah sekedar keranjang sampah beracun melainkan berlian yang selalu memancarkan cahaya kebenaran, nur sejati, cahyo sejati.

CIRI ALAM BAWAH SADAR YANG MERDEKA

Alam bawah sadar yang MERDEKA, maksudnya adalah merdeka atau bebas dari belenggu distorsi yang disebabkan oleh berbagai macam polutan seperti ; imajinasi, reka-reka, ilusi, mitologi, dongeng bocah, ceunah ceuk ceunah, ujare, omonge, serta pemaknaan dan penilaian yang mengandung kadar SUBYEKTIVITAS tinggi. Bawah sadar anda pun akan menjadi “mata tembus pandang” yang mampu menyibak tirai rahasia. Membuka hijab yang bersifat lahir maupun batin. Sehingga terkadang anda heran sendiri, manakala menyadari keputusan spontan anda ternyata benar dan tepat padahal tanpa melibatkan analisa rasio anda lebih dulu. Hal itu terjadi karena alam bawah sadar anda telah menjadi “sumber mata air” kesadaran tinggi (higher consciousness) yang diam-diam tidak disadari oleh rasio/alam sadar anda sendiri. Kecepatan, ketepatan dan kemampuan analisanya jutaan kali lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan rasio/logika alam pikiran sadar anda sendiri. Alam bawah sadar sudah memuat data-data yang telah diolah menjadi bahan jadi, apabila sewaktu-waktu diperlukan akan menjadi MAKANAN INSTAN SIAP SAJI. Anda tak perlu lebih dahulu berbelanja dan memasaknya, anda tinggal menyantap saja. Sewaktu-waktu Anda perlukan, anda tinggal patrap jurus relaksasi, konsentrasi, hening lalu byarr…jawaban yang anda harapkan sudah tersaji dan siap santap. Kesadaran alam pikiran bawah sadar, ditandai dengan ide-ide yang inspiratif, inovatis, dan dinamis. Bila kita terbiasa mengolah keseimbangan antara alam sadar dan bawah sadar, kita akan mampu berfikir jernih, cepat, tepat, akurat walau dalam keadaan tertekan dan genting. Silahkan dibuktikan dan dinikmati hasilnya.

Pertanyaannya kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi cara menilai dan memaknai segala sesuatu ? Tentu saja hal itu disebabkan oleh suatu sistem nilai. Berikut ini saya ulas secara singkat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sistem nilai seseorang :

 1. Lingkungan terdekat misalnya : keluarga, orang-tua, saudara kandung, teman bermain, kelompok sosial, golongan, aliran/mazab. Misalnya anda memeluk suatu keyakinan tertentu, kenyataannya kejadian itu tidaklah spontan, atau tiba-tiba keyakinan yang anda anut sudah dibawa sejak procot lahir ke dunia. Melainkan karena faktor keturunan (kebetulan).
 2. Lingkungan sosial-budaya. Meliputi kebudayaan masyarakat, tradisi, sistem kepercayaan, falsafah/pandangan hidup, sub-kultur atau pola-pola perilaku masyarakat. Meliputi lingkungan sosial-ekonomi misalnya masyarakat agraris, maritim, atau industri. Lingkungan sosial terdekat (keluarga), lingkungan masyarakat, sistem pendidikan, dan sistem politik. Misalnya kita memiliki sistem nilai yang bersumber dari suatu keyakinan. Kita menganut suatu keyakinan bukan karena pilihan, namun karena faktor-faktor kebetulan, bahkan tak jarang karena faktor paksaan. Misalnya mengikuti agama orang tua, disebut juga sebagai agama warisan. Lalu dikembangkan sebagai keyakinan mutlak. Sementara yang lainnya menganut suatu keyakinan karena takut pada daulah THEOKRASI yang biasanyafasis-totaliter. Semua itu melahirkan sistem nilai, dan sistem nilai menjadi pedoman kita untuk menilai dan memaknai segala sesuatu.
 3. Generalized other. Atau figur yang dijadikan tulada/suri tauladan yang anda jadikan sebagai panduan dan komparasi dalam menilai dan memaknai kehidupan ini. Bisa berupa tokoh politik, agamawan, budayawan, negarawan, dan bisa jadi tokoh bajingan, namun semua itu pada prinsipnya adalah orang-orang yang dikagumi.
 4. Pengalaman hidup meliputi pengalaman spiritual, baik berupa pengalaman rohani maupun pengalaman jasmani. Kesimpulan-kesimpulan realitas maupun idealitas akan menentukan tingkat kesadaran dan pemahaman spiritual masing-masing individu. Kesadaran dan pemahaman itu akan menjadi sistem nilai yang dijadikan dasar atau patokan dalam menentukan baik buruknya segala sesuatu.

Manusia “Linuwih”

Manusia linuwih tidak lantas berarti orang yang sakti mandraguna. Linuwih adalah memiliki kelebihan dibanding rata-rata orang. Kelebihan itu terletak pada prinsip keseimbangan. Sebagaimana keseimbangan yang ada di dalam mikrokosmos (jagad kecil atau diri pribadi) dan keseimbangan yang ada dalam makrokosmos (jagad besar atau alam semesta). Manusia seperti ini disebut sebagai manusia kesadaran KOSMOLOGIS. Pada galibnya, hubungan keduanya juga saling cross cuting harmony atau saling silang-menyilang dalam hubungan yang seimbang. Yakni, manusia selaras, sinergis, dan harmonis dengan alam semesta (manjing ajur ajer dengan pusaka hasta brata) atau kesimbangan mikro-makro kosmos. Di sini pembahasan saya tekankan pada adanya keseimbang di dalam  mikro-kosmos terutama pada keseimbangan gelombang otak. Keseimbangan antara gelombang beta, alpha, tetha, dan delta. Untuk menyelarasakan 4 gelombang tidaklah mudah, karena banyaknya kendala yang harus dilenyapkan. Oleh sebab itu untuk menyeimbangkan gelombang otak, perlu proses pelatihan dengan menerapkan beberapa teknis melatih diri.

Manfaat Stimulasi Penyeimbangan Gelombang Otak

 • Memprogram ulang pola pikiran dan perasaan anda menjadi mudah meraih sukses.
 • Menjadi lebih produktif dan kreatif
 • Menjadi lebih relaks dan bebas stress
 • Meraih sukses lebih cepat di bidang apapun
 • Mearaih kredit poin lebih tinggi pada prestasi kerja anda
 • Memiliki daya tangkap dan daya ingat lebih baik, cepat, kuat dan permanen
 • Memiliki kepercayaan diri lebih baik
 • Memiliki kemampuan komunitas bisnis dan sosial yg lebih baik
 • Mampu memecahkan berbagai masalah secara kreatif
 • Menghilangkan berbagai macam kebiasaan dan tabiat buruk
 • Emosi dan mood lebih stabil
 • Meningkatkan kemampuan otak
 • Meraih hasil-hasil tersebut (perubahan diri) dalam waktu lebih cepat dan singkat.

 

EFEK MEDITASI

Pada saat kita berada dalam situasi panik, gagap, gugup, tidak percaya diri, kalut, atau beban pikiran yang terlalu banyak, akan membuat katub RAS mengunci rapat, sehingga memungkinkan pikiran anda justru mengalami jalan buntu. Sebaliknya pada saat anda melakukan meditasi, kemudian mencapai kondisi relaksasi (gelombang alpha), maka katup RAS akan membuka, menjadi celah untuk masuk dan keluarnya arus data dari alam pikiran bawah sadar menuju alam pikiran sadar, dan sebaliknya dari alam pikiran sadar menuju alam pikiran bawah sadar. Perhatikan anak panah berwarna orange adalah proses masuknya data ke dalam alam pikiran bawah sadar. Sebaliknya anak panah berwarna hitam adalah proses keluarnya data dari alam pikiran bawah sadar ke alam pikiran sadar.

salam karaharjan

semoga bermanfaat…

Sumber//>http://sabdalangit.wordpress.com

Oleh: cahayapelangi | Juli 31, 2011

Alter Terahasia Bangsa Melayu .IV

Siapakah Melayu?Darimanakah asalnya Melayu itu?Ketika ramai pengkaji memperdebatkan kaum-kaum yang hilang seperti The Lost Tribe of Israel,Atlantis,Lemuria,Sodom and Gomorrah malah masih mencari-cari siapakah Gog and Magog,rahsia bangsa misteri ini masih terpelihara di dalam tabut rahsia sejak beribu-ribu tahun.Tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini.Bagaimana bangsa ini boleh wujud di tanah paling selatan benua Asia,’di penghujung dunia’.Bangsa yang hilang masih tidur dan ditidurkan.’Di hujung dunia’,setelah penat mengembara,bangsa misteri berehat dan berehat…tidur dengan lenanya…senyap sunyi tanpa siapa mengganggu walaupun Hitler telah pergi ke Tibet menjejak bangsa misteri,tetapi dia juga ketinggalan jejak mereka…dimanakah bangsa misteri ini meneruskan perjalanan mereka?Masih adakah masa lagi untuk menjejaki mereka?

‘Dihujung Dunia’ bangsa ini masih nyenyak tidur!

At World’s End

Sudah penat menjejak bangsa ini.Ke mana lagi mereka ingin berjalan?Begitu teguh azam mereka.Begitu berani lelaki-lelaki mereka meredah panas padang pasir dan ribut salji,begitu setia wanita-wanita mereka mendukung anak dengan wajah tersenyum walaupun keletihan.Tidak terdaya kaki ini melangkah mengikut hayunan langkah mereka yang semakin laju.

Kemana mereka ingin pergi?

Dimanakah mereka ingin tujui?

Tunggu!

Tunggu aku!

Aku ingin ikut kamu!

Jangan tinggalkan aku!

Ke mana kamu semua ingin pergi?

Cakap!Ke mana kamu semua ingin pergi!?

Tidak seseorang pun mahu berkata-kata.Tidak seorang pun mahu menjawab pertanyaan itu.Semuanya menundukkan wajah mengikut langkah ketua mereka.Semakin laju.Semakin pantas.Apa yang ingin dikejar mereka pun langsung tidak diketahui.Kaki yang lemah tidak mampu lagi dihayun.

Lalu terjatuh.Mata hanya mampu memandang wanita terakhir yang berada di barisan paling belakang bangsa pengembara itu.

Mereka semakin jauh di hadapan.Diri ini masih merangkak-rangkak melambai-lambai ke arah mereka.

Tiada siapa peduli.Mereka semakin sayup.Mulut pun merintih…

“Kenapa tinggalkan aku…?”

Wanita terakhir di barisan paling belakang tiba-tiba menoleh.Sungguh ayu wajahnya.Dua mata saling bertentang.Redup matanya menggamit misteri yang paling aneh.

Wanita Melayu Terakhir.

Jika itulah nama yang ingin diberikan kepadanya.

Tiba-tiba wanita muda itu berpaling ke hadapan.Seorang lelaki tua memarahinya.Mereka pun meneruskan perjalanan tanpa mempedulikan diri ini yang kepayahan dan keletihan.Terjelepuk di dalam misteri dan persoalan.

Sayup…semakin sayup…hingga tinggal titik halus sahaja.

Badan yang masih lemah dihayun ke depan.Merangkak dan merangkak.Mentari masih kejam menyiksa diri ini.Kesendirian di tengah-tengah dunia asing.Kesepian tanpa cinta dan airmata.

Tiba-tiba di kejauhan,ada sesuatu beralun-alun di atas tanah gersang.

Sehelai selendang berwarna merah.

Di atas selendang tersulam cantik satu huruf rahsia yang aneh.Huruf yang dilihat dari jauh seperti ‘mem’ dalam Ibrani Kuno tetapi jika didekati seperti huruf ‘mim’ dalam tulisan Arab.Seakan-akan juga sebarisan hieroglif atau cuneiform yang ganjil.Unik sekali.

Selendang yang ditinggalkan gadis misteri dicium.Terasa wangi sekali.Amat wangi hingga terasa hilang segala penat dan lelah.

WANGIAN YANG HILANG DI TIMUR JAUH

Sebahagian besar pengkaji telah pun mengetahui tentang rahsia yang terpendam di dalam organisasi di sebalik cita-cita Hitler,Third Reich atau Fuhrer orang-orang Jerman dan Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,Parti Nazi pimpinan Hitler.Siapakah Hitler?Apakah kaitan Hitler dengan Illuminati dan Zionis?

Jika kita ingin menjejak bangsa yang hilang ini,kita juga perlu tahu siapakah yang juga ingin menjejak bangsa ini,apa tujuan mereka dan mengapa mereka ingin mencari bangsa ini.

Di sebalik Hitler tegaklah Thule Society,Vril Society dan Kultus The Black Sun.Mereka adalah ‘secret societies’ (rujuk organisasi Dajjal) yang membiayai dan merangka kerjaya politik Hitler.Siapa sangka,di sebalik sifat diktator dan fahaman Nazisme Hitler yang atheis dan materialis tersembunyi amalan ritual paganisme dan mistik sesat seangkatan dengan Kabbalah.

Hitler diketahui amat meminati mistik dan agama-agama misteri kuno.

Tidak hairanlah lambang Parti Nazi,’swastika’ di ambil dari swastika dalam ajaran Vedic Kuno.Hindu dan Buddha memiliki pengertian masing-masing tentang swastika.Nazisme adalah fahaman ciptaan ‘The Hidden Hand’ digunakan untuk merangka plan jangka panjang:menubuhkan negara Zionis Israel.Holocaust adalah pembohongan semata,dan jika ada Yahudi yang dibunuh,itu adalah Yahudi Ortodoks yang menentang Zionis.Mereka dibunuh bersama-sama bangsa kulit putih Eropah yang dungu dan menjadi patsies di dalam kerja-kerja kotor mereka untuk menubuhkan Israel pada hari ini.MEREKA MENJADI KORBAN KEPADA BINTANG DAUD ‘THE DAVID STAR’ PALSU.Iblis Laknatullah hauskan darah manusia untuk merestui negara syaitan bagi mempersiapkan takhta ‘anaknya’ Dajjal Laknatullah AlMasih AlMuntazhor.


Siapakah Aryan,Hyperborean dan bangsa yang hilang?

Jean-Claude Frere menulis;

“The sons of the Outer Intelligences split into two groups, one following the ’Right Hand Path’ under the ’Wheel of The Golden Sun’, the other the ’Left Hand Path’ under the ’Wheel of the Black Sun’. The first preserved the centre of Agartha, that undefined place of contemplation, of the Good, and of the Vril force. The second supposedly created a new place of initiation at Shambhala, the city of violence in command of the elements and human masses, hastening the arrival of the ’charnel-house of time’.”

Menurut pengarang ’Nazisme et Sociétiés Secretès’ ini,bangsa Hyperborea selepas bermigrasi ke padang pasir Gobi lebih 6000 tahun yang lalu, telah mengasaskan sebuah penempatan baru,yang digelar Agartha.Walaubagaimanapun,satu bencana telah terjadi dan permukaan bumi telah musnah,tetapi puing-puing Agartha masih wujud,di bawah bumi.Legenda menyebut,bangsa ini (kemudiannya digelar sebagai Aryan) telah berpecah kepada dua:

-satu kumpulan bergerak ke barat laut,berharap dapat kembali kepada Hyperborea yang hilang.
-kumpulan kedua bergerak ke selatan,di mana mereka telah menubuhkan penempatan rahsia baru,di kaki gunung Himalaya.

Thule,bermaksud ibukota bagi bangsa yang hilang ini.Vril pula bermaksud kuasa sakti atau satu daya misteri yang digunakan oleh bangsa yang hilang bagi memerintah dan mentadbir negara.Semua mitos ini diajar oleh para okultisme Dajjal kepada Hitler sebagai hamba baru mereka ketika itu,menggalas tugas untuk menubuhkan Nazi-Jerman seterusnya mencetuskan Perang Dunia I dan II,menjadi alasan kepada penubuhan United Nation dan akhirnya penubuhan negara haram Israel.

Tetapi ada satu rahsia tersembunyi yang tidak diketahui ramai.Rahsia yang amat terpendam.Misi terahsia Hitler di Tibet.

Ketika Nazi memerintah Jerman,telah pun diketahui bahawa Hitler telah menghantar berpuluh-puluh ekspedisi rahsia ke Tibet.Ramai pengkaji tidak begitu jelas akan tujuan Hitler .Mereka cuma dapat mengagak Hitler mahu mencari bangsa Hyperborea atau bangsa Super-Aryan yang hilang.Ada juga berpendapat Hitler mahu mengkaji dan mempelajari mistik orang-orang Tibet dan mengaplikasikan ke dalam kultus sesatnya ‘The Black Sun’ bagi menambahkan aura kuasa ghaib mengikut fahamannya supaya pemerintahannya semakin hebat dan bertahan lama.

Tetapi siapa tahu,apa sebab Hitler mahu mencari bangsa Aryan yang hilang?

Sejak para rahib Illuminati mula mencari-cari ke manakah hilangnya ahli bait (keturunan Rasullullah s.a.w) selepas kejayaan meracun Hassan Al-Askari r.a,keturunan Rasullullah s.a.w yang digelar antara Imam 12 oleh Syiah (ini bukan sokongan terhadap Syiah,yang sesat tetap sesat,dan yang sesat dan mengada-adakan akan duduk dalam neraka),ternyata keturunan Rasullullah s.a.w seolah-olah lenyap tanpa berita,padahal Imam Iblis Tertinggi mereka memberitahu AlMahdi adalah dari keturunan Rasullullah s.a.w dan Hasan Al-Askari r.a bukanlah Mahdi yang dicari-cari.Semua ciri-ciri dan perwatakan AlMahdi telah dihafal oleh para rahib dalam ‘inner circle’ melebihi sesetengah orang Islam sendiri yang mengaku mencintai ahli bait.Begitu takutnya Dajjal akan orang yang akan membunuh dia kelak.AlMahdi perlu dihapuskan!!

Kesemua keturunan Rasullullah yang berketrampilan dan menjadi pemimpin masyarakat telah meninggal dunia akibat DIBUNUH!90% dari mereka telah DIRACUN!Ini bukan kebetulan tetapi satu konspirasi terancang.Ketika mencari-cari kerajaan Kristian yang disebut di dalam mitos berada di Timur,para pengembara Rosicrusian (satu ajaran sesat Dajal) Sepanyol dan Portugis akhirnya menemui lebih dari sebuah kerajaan Kristian Presto John yang digembar-gemburkan,tetapi sebuah kerajaan Islam yang kaya-raya di Timur Jauh.Bukan negara orang-orang Arab,tetapi satu bangsa yang mereka sendiri tidak pernah mengenalinya.Bagaimana terdapat sebuah kerajaan Islam ditengah-tengah pengaruh Hindu-Buddha di Timur Jauh yang jaraknya beribu kilometer dari negara Arab?

Mereka telah dapat mengagak,kemungkinan ahli bait lari ke Timur Jauh!

Dari situ mereka mula ingin belajar mengenali musuh baru mereka!

Lengkapkan puzzle ini:Keturunan Keturah dari Tanah Kanaan, Himalaya dan Tibet, Malai dan budaya Vedic-India dan Melayu di Nusantara.

Apa yang ingin mereka cari di Tibet?

Di sini mereka ingin mengetahui jejak bangsa ini yang setakat ini dapat dijejaki hingga ke kaki gunung Tibet.Tetapi Hitler tidak mengetahui rancangan sebenar bosnya.Mereka mungkin menemui jejak bangsa Mala di puing-puing kaki gunung Himalaya tetapi tidak diketahui ke mana seterusnya.KUNCI RAHSIA TELAH HILANG.Hyperborean telah tiada.Mereka menemui SHAMBHALA tetapi bukan SHANGRI-LA.Bangsa misteri telah membawa ‘Shangri-la’ mereka pergi bersama-sama.Yang tinggal hanyalah tapak kaki yeti yang bertaburan di permukaan salju putih.Di India mereka menemui Lucifer dalam bentuk yang lain, ‘Om’ yang disembah oleh para penganut penyembah berhala.Di sinilah bermula ajaran New Age dan Theosofi.Maka Hitler pun menjadi penganut New Age yang pertama.Betapa Iblis yang dipuja di India adalah sama dengan Iblis para Kabbalis dan Kultus The Black Sun.HITLER TIDAK BERJAYA MENCARI BANGSA YANG HILANG.Tidak lama selepas itu empayar Hitler mula hancur dan Hitler dikatakan membunuh diri (atau dibunuh?).

Bangsa yang hilang itu adalah Bangsa Gunung (Malai) yang telah lama meninggalkan Tibet;bergerak ke arah timur ke satu destinasi yang tidak diketahui.Illuminati ingin benar mengenali bangsa ini.Kerana di dalam kitab-kitab Yahudi Kuno dan manuskrip-manuskrip suci ada menceritakan bangsa yang hilang.Juga Bumi Mala…

BANGSA YANG HILANG (The Lost Tribe)

Apakah kepentingan mencari bangsa yang hilang bagi Yahudi?Bagi Yahudi Ortodoks tiada apa kepentingan yang amat perlu pun.Jika ada,hanyalah untuk menjejak sejarah mereka sahaja.Tetapi bagi Yahudi Zionis,teramat perlu.KERANA MEREKA AMAT PERCAYA DENGAN RAMALAN DI DALAM KITAB-KITAB AGAMA LEBIH-LEBIH LAGI DI DALAM ALQURAN.Mengikut daftar bangsa yang hilang di dalam Kitab Yahudi Kuno,terdapat 12 puak Yahudi di masa lalu:

1. Reuben
2. Simeon
3. Levi
4. Judah
5. Issachar
6. Zebulun
7. Dan
8. Naphtali
9. Gad
10. Asher
11. Joseph
12. Benjamin

Di dalam 12 puak yang hilang ini,hanya keturunan Nabi Yusuf a.s. sahaja yang hilang daripada rekod Yahudi.Keturunan Nabi Yusof a.s menurunkan dua puak yang lain iaitu Manasseh dan Ephraim.Mengikut satu kitab Yahudi, satu ‘lost tribe’ Bani Israel (yang mendapat petunjuk ILAHI, iaitu beragama Islam) akan membunuh Yahudi Zionis di Palestin.Di dalam kitab Yahudi kuno yang lain pula,ada mencatatkan golongan Manasseh (anak kepada Nabi Yusuf a.s.) bakal menyembelih Yahudi jahat (Zionis/Yahudi Kabbalah) di Palestin. Setelah Yahudi membuat pencarian, terdapat banyak puak golongan Manasseh di sebelah timur. Antaranya, Afghanistan , Pakistan Utara (Patan/Pashtun), sedikit India, sedikit Myanmar, sedikit China, sedikit Jepun, sedikit Filipina, sedikit Western Samoa, sedikit Tonga, sedikit Ecuador , sedikit Madagascar dan sedikit Hawaii.

Namun begitu kesemua mereka tahu tentang asal-usul mereka (bercanggahan dengan prinsip ‘lost tribe’). Termasuk di Afghanistan dan Pakistan Utara juga (namun yang beragama Islam cuma di Afghanistan dan Pakistan Utara – sebab itu mereka diserang oleh Yahudi Amerika dan Russia).Dalam pada itu, seorang professor di Amerika bernama Ralph Olssen telah membuat hipotesis baru. Pada mulanya Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi segala orang-orang Manasseh ‘the lost tribe’. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif. Kemudian Prof Ralph Olssen mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon (yang diselewengkan dari satu manuskrip kuno) dan membuat kajian DNA sekali. Keputusan beliau adalah, ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang Melayu pun yang tahu mengenai salasilah keturunan Bani Israel mereka.MALA ADALAH THE LOST TRIBE YANG SEBENAR,LEBIH TERSEMBUNYI DARI THE TRIBE OF DAN.Jadi kalau berpandu kepada kitab Yahudi tua bahwa ‘lost tribe’ dari kalangan Manasseh (anak Nabi Yusuf a.s.) yang bakal berada di barisan hadapan tentera Imam Mahdi dan bakal menyembelih orang-orang Yahudi di Palestin dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Ini tidak bercanggahan dengan mana-mana hadis mengenai Imam Mahdi.

Mengikut manuskrip kuno yang diseleweng menjadi Book of Mormon itu lagi,sebahagian daripada Melayu Semenanjung (termasuk Selatan Thai) juga adalah dari keturunan Bani Israel , iaitu dari kumpulan Lehi (iaitu terus dari Manasseh , iaitu anak kepada Nabi Yusuf a.s. . Nabi Yusuf ada 2 orang anak sahaja, iaitu Manasseh dan Ephraim). Mengikut DNA yang dilakukan kepada 86 lelaki Melayu oleh seorang professor perempuan di UKM baru-baru ini, terdapat 27% variant Mediterranean dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah dari bangsa Euro-Semitik termasuk dari Bani Israel!

Hipotesis ini terdapat separuh kebenaran di dalam kesamaran.Orang Melayu bukanlah 100% berasal dari keturunan Manasseh (Yahudi Kuno) tetapi teori Ralph Olssen mengenai pengembaraan bangsa yang hilang ‘the lost tribe’ ke Bumi Mala adalah sesuatu yang menarik dan amat bertepatan dengan apa yang dibincangkan sebelum ini.Kenapa Ralph Olssen menyebut Tanah Melayu ini ‘Bumi Mala’?Apakah yang diceritakan di dalam manukrip kuno tentang satu bangsa misteri yang berjalan dan berlayar ke hujung dunia?

Bangsa Melayu Dalam Kesususasteraan Kuno

‘Malai’ adalah nama yang disebut dalam manuskrip-manuskrip purba India untuk satu bangsa yang tinggal di Kepulauan Melayu.’Malai’ bermaksud gunung atau bukit.Ini bermaksud pada masa silam bangsa ini tinggal di dataran-dataran tinggi atau,menunjukkan arah kedatangan mereka,dari sebelah utara India,dari arah perbatasan pergunungan.Bangsa ini disebut-sebut dalam kesusasteraan Avestan-Vedic-Sanskrit,bahawa salah satu suku terhormat bangsa Aryan yang berkasta Ksyatria,kasta pahlawan yang menurunkan kaum Sakya (yang berasal dari perbatasan Himalaya) yang membawa ajaran Veda bersama-sama suku kaum Aryan yang lain menyerang Benua Kecil India dan memaksa etnik asli India bergerak ke tanah lebih selatan.Kulit mereka lebih cerah dan mereka berperawakan tegap dan tampan.

Siapakah mereka?dari mana datangnya mereka?Untuk mengetahui siapakah mereka,mari kita telusuri salah satu suku Aryan yang lain, iaitu Mada.

Ingat!Jika membicarakan tentang Aryan,ia adalah berkaitan dengan budaya Parsi Kuno,lama sebelum Darius II memerintah.

Medes adalah nama Yunani yang merujuk kepada bangsa Iran Kuno,yang tinggal di sebelah barat laut Iran hari ini.Kawasan ini dikenali di Yunani (Greek) sebagai Media atau Medea.Dalam bahasa Iran Purba,ia dipanggil dalam sebutan Mada.Ketika pemerintahan raja-raja Assyria, kaum ini dikenali sebagai Madayu.Mereka telah memasuki kawasan ini bersama-sama gelombang pertama puak-puak Iran Purba,ketika lewat alaf sebelum masehi (ketika keruntuhan Zaman Gangsa).

Media,Midia,Midian dan Mada adalah sukukata yang sama yang menjelaskan tentang Madyan (dalam bahasa Arab) satu bangsa yang maju dan disebut dalam kisah Nabi Shuaib dan Kaum Madyan.Nabi Shuaiblah rasul yang diangkat dari kalangan bangsa Mada,di mana ketika itu kemajuan material telah melekakan bangsa Mada.

Ketika abad ke 6 Sebelum Masehi,selepas bersama-sama bangsa Babilon mengalahkan Empayar Assyria Baru,Bangsa Madayu telah mampu menubuhkan empayar mereka sendiri,yang mana membentang dari Laut Hitam dan daerah Aran (Azerbaijan sekarang) ke utara dan Asia Tengah,Afghanistan dan Pakistan yang mana terdiri dari banyak jajahan termasuk Tanah Parsi,yang mana akhirnya penduduk Parsi meresap masuk ke dalam Empayar Madayu/Media ketika zaman Empayar Achaemenid Parsi.Bangsa Madayu diiktiraf sebagai yang mengasaskan Empayar Iran pertama,yang terbesar sehinggalah Cyrus The Great menyatukan bangsa Madayu dan Parsi menjadi Empayar Achaemenid,dengan mengalahkan datuknya yang juga seorang Emperor,Astyages,Raja Media (Madayu).

Mari kita lihat kembali nama Bangsa ‘Mada’ (dalam sebutan Iran Kuno) ketika pemerintahan Assyria.Kenapa kita hendak mengkaji bangsa Mada/Media/Madyan ini?

“Now the sons of Keturah, Abraham’s wife:she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.” (Genesis 1:32)

Bangsa Madayu adalah saudara kepada bangsa-bangsa dalam kelompok keturunan Keturah.Dalam bahasa Avestan (bahasa keagamaan kuno Parsi Purba) kata ‘yu’ adalah suffix yang merujuk kepada ‘mind’,’brain’ atau ‘mentaliti’.Ia adalah ‘instrumental suffix’ (sukukata yang ditambahkan dihujung perkataan) yang jika dilihat secara keseluruhan merujuk kepada ‘the mode of thinking’ atau identiti sesuatu berdasarkan pemikiran yang boleh juga sebagai menerangkan cara hidup,budaya atau peradaban.Jadi ‘yu’ dalam slanga bahasa Avestan yang juga adalah ibu kepada sanskrit, adalah merujuk kepada ‘bangsa’ atau ‘budaya’.Jadi perkataan ‘Madayu’ bermaksud ‘Bangsa Mada’.

Ingin pergi lebih jauh?Menjejaki jejak sendiri lebih sukar rupanya dari menjejak bangsa orang lain.

Sekadar renungan,siapa yang berhenti menjejak Melayu hingga ke Vietnam,maka hanya itulah asal keturunannya.Jika ada yang mendakwa Melayunya dari Yunnan,maka Yunnan lah Melayunya itu.Siapa yang berkata Melayu itu pernah tinggal di Tibet,di kaki gunung Himalaya,dia telah sampai ke separuh perjalanan bangsanya.Tidak mengapa.Jika semuanya betul pun masih tidak mengapa.Mengapa?KERANA MELAYU ADALAH BANGSA YANG MENURUNKAN PELBAGAI KETURUNAN ASIA YANG LAIN.

‘MALAY IS TRULY ASIA’

Mungkin mereka betul.

Mungkin tiada siapa yang salah dalam hal ini.Mungkin Teori Kapak Tua Dari Asia Tengah betul.

Atau gendang Dongson, juga puak Hoabihn.

Bukan sahaja para sarjana Barat malah kita sebagai pewaris Kemelayuan ini juga hanya mendapat serpihan puzzle yang berbeza-beza.

MARI KITA CANTUMKAN SEMUA JIGSAW PUZZLE KITA!

Kembali Kepada Ibunda Keturah

“Keturah adalah bunda kami,
wajahnya lembut tiada amarah,
berwatak tenang hilang hanahorragha
Budi pekerti pekerma diraja
Jika bersimpuh,bima diwani
Jika berkata,
sukkachitta
melapas dukka
sutramawarni
Keturah adalah bonda kami
seroja dilangit
kemboja berlayupan di darat
airmata hidangkan dengan senyuman
mentari jadi salju dedayu
Keturah adalah bonda kami
pelukan kasih seorang ibu
bagai syurgaloka
seri dharma”

(Tiada bernama)

Jejak telah hilang di sini.Dimana kunci-kunci rahsia?Tiada kunci rahsia lagi.Tiada peti yang perlu dibuka.Kembali.

Kembali kepada bonda.

Keturah,begitulah namanya.Gadis misteri dari Timur.Semisteri namanya.Keturah adalah nama yang ganjil bagi budaya Yahudi Kuno,bagi puak-puak bani Israel malah dalam sejarah Akkadia-Babylon.Dari manakah datangnya gadis misteri ini?Siapakah Keturah?

Mungkin jika bertanya pada gadis aneh yang berpaling tadi,kita mungkin akan tahu siapa moyangnya,Keturah yang misteri ini.

Tapi si dia ada meninggalkan sesuatu.Jejak.

Selendang wangi berwarna merah.

Dan huruf Ibrani Kuno ‘mem’ juga adalah ‘mim’ dalam tulisan Arab.Alter terahsia bangsa Melayu.


Tapi…siapakah Keturah??

Menurut satu versi dari sebuah manuskrip kuno,Keturah adalah isteri ketiga Nabi Ibrahim a.s.Setelah kewafatan Sarah, Nabi Ishak a.s. telah merayu Nabi Ibrahim a.s. untuk berkahwin dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa Kuno (bukan Champa Baru di era Angkor). Akhirnya Nabi Ibrahim a.s. bersetuju dan berkahwin dengan Keturah dan telah dikurniakan ALLAH 6 orang anak. Nama anak-anak Keturah adalah Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah .

Anak-anak mereka inilah menjadi pengasas kepada bangsa Melayu.Melayu diambil dari perkataan ‘Mala’ (nama bangsa asas Keturah).Lihat, nama ini sama dengan nama yang tertulis dalam manuskrip yang dikaji oleh Ralph Olssen.

Bukan itu sahaja, keturunan Keturah inilah yang ramai tinggal di Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari tulisan Semitik Purba (termasuk di dalamnya tulisan Aramaik Kuno dan Ibrani). Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi Melayu.Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi Melayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Ibrahim a.s.Jawi dikatakan ada perkaitan dengan Levi,iaitu anak kepada Nabi Yaakob a.s.Levi merupakan ketua Ulama dan ketua Rahib bagi agama Nabi Ibrahim a.s. di kalangan Bani Israel.Sejak penggalian di sebuah daerah di Jordan menemukan kota purba yang bernama Jawi/Jawa (Jevi),minat sarjana Barat untuk mengkaji bangsa Mala semakin kuat.INGAT, YAHUDI/BANI ISRAIL BUKANLAH MELAYU TETAPI KEDUA BANGSA PURBA INI ADA INTERAKSI ANTARABANGSA PADA MASA SILAM.

Keturah bukanlah Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Keturah adalah daripada bangsa Mala. MELAYU ADALAH BANGSA MALA YANG MEMPUNYAI DARAH KETURUNAN NABI IBRAHIM A.S.Sekiranya kita lihat orang-orang asli seperti Mahmeri dan Jakun, bahasa mereka adalah diambil dari bahasa Mala. Semua bangsa seperti Mahmeri, Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau, dan seumpamanya adalah merupakan bangsa asal Mala.DNA bagi bangsa ini adalah 01m-19a.Ini menerangkan Keturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang sedia ada di Timur ketika zaman Nabi Ibrahim a.s.(ada versi yang mengaitkan ‘Mala’ dengan ‘Mon’ tetapi ini bukan kaum Mon pada hari ini kerana pertama kaum Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada ertikata sebenarnya dan yang kedua jika terdapat ‘benang-benang merah’ sekalipun antara Mon dan Melayu ia adalah proses asimilasi Mala/Melayu yang kompleks dengan etnik-etnik Indochina, perlu diingat Melayu juga boleh kehilangan identiti mereka akibat penjajahan, perang atau pemaksaan budaya seperti yang berlaku pada orang Melayu di Cape Town, Filipina, Thailand dan sebagainya jadi orang Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada ertikata sebenarnya kerana akibat percampuran etnik yang kompleks walaupun cendekiawan mereka masih mencari-cari kerajaan purba mereka yang dinamakan ‘Suvarnabhumi’-menunjukkan mereka mungkin masih mahu menjejak moyang Mala mereka)

Jika kita lihat DNA Melayu Kedah dan Iban, kedua-dua mereka mempunyai persamaan. Tetapi kenapa Melayu Kedah (mewakili kepada semua Melayu di semenanjung dan Indonesia yang pernah mempunyai peradaban dan kerajaan) lebih bijak dan segak,ini adalah kerana mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim a.s. dan Keturah. Begitu juga Melayu Selangor,Perak,Johor dll serta Mahmeri. Kedua-dua puak ini mempunyai DNA yang serupa. Namun Melayu Selangor jauh lebih bijak dan segak daripada Mahmeri. Punca perbezaan adalah daripada genetik Nabi Ibrahim a.s.Jadi jika kita menjejak Melayu dari susur galur Mala Kuno (iaitu jurai Keturah dari kerajaan misteri dari Timur Jauh ini), jejak akan menjadi lebih kompleks,merangkumi persoalan Ophir,Tanah Punt (The Land of Gods-nenek moyang Firaun Purba),kerajaan-kerajaan misteri sezaman atau lebih tua dari era Nabi Ibrahim a.s dan Akkadia-Babylon hinggalah era sebelum Banjir Besar,Lemuria dan Atlantis. INI ADALAH KISAH YANG LAIN.MISTERI YANG LAIN.

Jawab soalan ini.Bagaimana Ptolemy boleh mengetahui peta lengkap Semenanjung Tanah Melayu pada abad kedua Sebelum Masehi berserta gelaran Golden Chersonese (Semenanjung Emas) padahal mengikut sejarah moden orang-orang Barat hanya sampai di dunia sebelah sini selepas ekspedisi penjelajah Sepanyol dan Portugis seperti Magelland?Ada misteri di situ.Sama seperti Piri Reis yang membuat peta paling misteri di dunia berdasarkan manuskrip peta-peta kuno,Ptolemy juga mendapat sumber yang sama,dari manuskrip peta-peta kuno lama sebelum era Yunani.Sebahagiannya dari era Firaun kuno (ingat, perpustakaan Iskandariah yang terkenal,yang menyimpan sejumlah besar manuskrip purba)

Namun Mala bukanlah bangsa asal. Mala mempunyai ‘benang-benang merah’ dengan bangsa Scythia. Scythia merupakan bangsa asas kepada semua puak Eskimo, asli Yunan, asli Dai, asli Taiwan, hingga ke ke kaum Ainu di Jepun dan suku misteri di pulau-pulau Jepun sebelum kedatangan kaum Yamato (kaum dominan Jepun pada hari ini) Lembah Mekong, Tanah Melayu, Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi , Filipina, Pasifik , Madagascar dan Amerika Latin.

Ini bermaksud sebelum sampai ke ‘homeland’ mereka dari sebelah ibu,perkahwinan campur mungkin sahaja berlaku dengan kaum-kaum di sepanjang perjalanan mereka yang mengambil masa beratus-ratus tahun itu.

Scythia merupakan sebuah bangsa nomad berkerajaan yang berasal daripada Asia Tengah (ingat Teori kapak Tua dan bangsa Kambuja?) berhampiran dengan Laut Hitam. Kaitan antara Melayu dengan Scythia telah dirumus oleh seorang arkaelogis Eropah di sekitar tahun 1830an lagi.Maka ada kemungkinan Scythia merupakan bangsa asal daripada Nabi Adam a.s. Ini kerana Nabi Adam a.s. mempunyai 22 pasang anak,atau bermaksud 22 bangsa asas (kemungkinan dari kajian setakat ini).

Namun kesimpulan yang lebih sederhana dan meyakinkan bahawa salahsatu sukukaum Mala dari keturunan Keturah telah berhubungan dengan Scythia ini melalui perdagangan atau peperangan. BUKAN UNTUK MENGATAKAN MELAYU ADALAH BERASAL DARI SCYTHIA.Bangsa Scythia diketahui umum menjadi askar upahan empayar-empayar di Sumeria dan Parsi.Jadi kebarangkalian untuk bertembung dengan keturunan Keturah dan Ibrahim amat tinggi.

Kambuja,Aryan,Mala,Manessah,suku Sakya dan Buddha

Di mana mahu kita mulakan?Pintu rahsia semakin banyak.Menunggu untuk dibuka.Huruf ‘Mim’ pada selendang wangi si gadis misteri begitu membantu.

HURUF MIM YANG TERAHSIA

Kita mulakan dengan Kambuja.Seperti yang dijelaskan dalam siri ketiga,sukukaum Aryan ini adalah kaum pahlawan yang memiliki kepakaran dalam kesusasteraan Vedic India/Parsi.Para sarjana geneologi dan antropologi telah mengkaji kaum Aryan ini sejarahnya dapat ditelusuri sehingga kerajaan purba Scythia iaitu satu kawasan yang melewati perbatasan Parsi-India,lebih utara dari Bactria.

Ramai sarjana mempercayai agama purba Zoroester berasal dari timur Iran di mana kaum Kambuja berasal.

Beberapa sarjana telah menjejak misteri kaum Aryan ini sehingga ke inkripsi purba Iran yang ada menyebut nama Kambujiya,satu keturunan diraja.Kambujiya adalah nama dalam Parsi Kuno.Nama Kambujiya di dalam bahasa Yunani ialah CAMBYSES.Kambujiya atau Kambaujiya adalah nama kepada beberapa raja-raja Parsi dalam dinasti Achaemenid.

Emperor Cambyses adalah warisan dari Madayu (Mada,Medes,Madyan,Midian,Medea) telah memerintah lebih lama sebelum Cyrus The Great menaiki takhta.

Lihat puzzle setakat ini:

Keturah,

Nabi Ibrahim,

Jawi,

Cambyses

Kambuja

Scythia

Manessah

Mala

Malai

Mada

Mada-yu

Mala

Mala-yu

Siapakah The Lost Tribe of Mala?Apa kaitan The Lost Tribe of Israel (Manessah dari jurai keturunan Joseph/Nabi Yusof) dengan bangsa Mala?APAKAH YANG BERLAKU ANTARA BANGSA MELAYU DAN YAHUDI 2000 TAHUN SEBELUM MASEHI?Jika Red Indian dan Tanah Amerika (sudah tentu konspirasi Yahudi yang ingin mengatakan bumi Amerika adalah bumi kaum Yahudi bukan gentile-kaum kulit putih) bukan ‘The Promised Land’ jadi dimanakah ‘The Promised Land’ sebenar?

Ralph Olssen mungkin tahu jawapannya.

Sesungguhnya Yahudi Zionis banyak bermain dengan ‘The Promised Land’.Mengapa?Selain Palestin,nampaknya banyak lagi ‘The Promised Land’ yang ingin dituntut mereka.SEBENARNYA BUKAN UNTUK DITUNTUT.

TETAPI UNTUK DICARI.

Mengapa?Kerana ‘The Lost Tribe’ telah bergerak ke ‘Promised Land’.Semua puak Yahudi yang 12 (puak Yahudi asli yang pernah mengikut Nabi Musa a.s dan terlibat pada peristiwa di Padang Pasir Sinai) telah dikenalpasti oleh Yahudi Zionis (Yahudi ke-13 iaitu Yahudi campuran dari kaum satanik-The Khazar dan Ashkenazi) namun masih terdapat satu puak Yahudi yang diketahui mereka mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Yusof,ajaran wahyu dari kitab Taurat.Pada istilah hari ini,mereka adalah orang-orang Yahudi Islam yang hilang dari rekod Illuminati dan Zionis.Di mana mereka?Jika semua jigsaw puzzle dicantumkan,maka ia akan jadi begini:

TERDAPAT MELAYU YANG BERASAL DARI HYBRID PUAK MANESSAH DARI KETURUNAN YAAKUB DAN ISHAK DARI SITI SARAH DAN KETURUNAN KETURAH.

Kombinasi hebat dan terbaik.Darah Siti Sarah dan Siti Keturah bertemu di sini.Mungkin bukan kesemuanya tetapi ‘The Lost Tribe’ telah hilang di Bumi Mala.Perkahwinan?Mungkin.

Jika berpandu pada petunjuk ini,’The Lost Tribe’ Manessah berkemungkinan besar telah terserap ke dalam bangsa misteri di Timur Jauh ini.Bersembunyi dan hilang begitu saja.

Ingat,ini bukan hendak mengatakan Melayu adalah Manessah tetapi Bangsa Melayu kemungkinan ada perhubungan dengan Manessah atau ‘The Lost Tribe’.

Dua petunjuk kepada dua Kunci Rahsia Imam Iblis Majlis Tertinggi Illuminati telah terbongkar sedikit demi sedikit.Jangan risau.Mereka telah lama tahu.

SEBAB ITU PANGKALAN ISRAEL HANYA SATU SAHAJA.IAITU DI SINGAPURA.Cuma Amerika sahaja yang membina banyak pangkalan di merata dunia.

APA YANG INGIN DIKAWAL MEREKA?MUNGKIN ANDA TAHU JAWAPANNYA.

Kunci rahsia yang retak di Altar Pemujaan Lucifer Illuminati telah dicantumkan.

DENGAR BAIK-BAIK RAHSIA INI.

Salasilah keturunan Imam Mahadi yang diketahui setakat ini adalah gabungan dua garis keturunan.Disebelah ayah adalah dari jurai Rasullullah s.a.w hinggalah ke Nabi Ismail dan Siti Hajar.Di sebelah ibu adalah dari jurai yang sama dengan Nabi Isa a.s,Nabi Sulaiman a.s,Nabi Daud a.s hinggalah bersaudara dengan Nabi Yusof a.s sampai ke Nabi Yaakub a.s,Nabi Ishak dan Siti Sarah.Kombinasi Keturunan yang terbaik.

Retakan bahagian atas pada kunci rahsia:

Jurai Yahudi dari keturunan Yusof a.s-Manessah (kaum yang mengikut ajaran Ibrahim dan Musa),’The Lost Tribe’ yang lari (Melayu juga bermaksud lari,pindah,hijrah dalam dialek satu sukukaum di Indonesia) bukan di Amerika seperti penipuan Mormon-Yahudi (menyelindungkan niat sebenar mereka) tetapi di Bumi Mala.INI BUKAN UNTUK MENGATAKAN MELAYU ITU YAHUDI TETAPI MELAYU ADALAH BANGSA BESAR YANG ADA SEJARAH DENGAN BANGSA YAHUDI.

Retakan bahagian bawah,pemegang kunci rahsia:

Ahli Bait yang lari dari pemerintahan kejam Umayyah dan Abbasiah,setelah kematian Hassan Al Askari r.a yang diracun, Ahli Bait keturunan Rasullullah s.a.w telah hilang,atau menyembunyikan identiti,kadang-kadang berselindung pada nama Syed dan Syarifah (namun kini semakin ramai orang Melayu memakai gelaran ini sehingga ia menjadi tidak ekskusif lagi kepada keturunan Rasullullah s.a.w).

TELAH LENGKAP RAMALAN DAN PERKIRAAN.HARI YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA.

Dimanakah sasaran mereka selepas ini?TIdak perlu bertanya lagi jika semua muncung meriam Zionis di Singapura tepat menghala ke SINI.

Tinggalkan dulu ‘pergaduhan adik beradik jauh’ antara Yahudi dan Melayu.

Mari kita jejak lagi bangsa yang hilang ini.Ke mana ayunan langkah mereka selepas ini.

Sungguh kuat mereka mengembara.Mahu saja dibedung semua kaki mereka agar duduk diam sehingga diri ini tidak lagi tercari-cari makna Melayu.Supaya diri ini tidak lagi ditipu Barat juga diprovok oleh pendatang keparat yang mahukan Bumi Mala ini.

Ketika di perbatasan Himalaya,bangsa ini telah menurunkan kaum Kambuja yang tinggal di kaki gunung Himalaya.Mungkin terdapat puak Mala yang lain tetapi catatan sejarah hanya dapat mengesan suku kaum Kambuja sahaja.Kaum ini yang menguasai semua kesusasteraan Vedic mempunyai hubungan dengan kaum Sakya di utara India.Kaum Sakya juga diketahui umum sebagai berkasta Ksyatria-kasta yang sama dengan Kambuja.Kaum Sakya juga sebelum menetap di beberapa jajahan India Purba seperti di Benares adalah dikatakan berasal dari kaki gunung Himalaya.Apakah petunjuk rahsia yang menggabungkan antara Kambuja dan Sakya.

Di Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia terdapat 2 naskhah agama Buddha yang berjudul Nan-Hai-Ji-Gui-Nei-Fa-Zhuan yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Takakushu. Buku ini adalah berkenaan hal-hal peribadatan penganut Buddha.Satu maklumat penting dalam buku berkenaan adalah berkenaan guru I-Tsing di Sriwijaya yang bernama Sakyakirti. Tiga orang guru beliau yang lain adalah dari India.Sakyakirti,seorang pendeta Melayu beragama Buddha telah menjadi guru kepada I-Tsing selama pengajiannya di sebuah universiti Buddha di Sriwijaya.Seorang pendeta dan cendekiawan Cina belajar agama Buddha dari seorang pendeta Melayu.Mengapa?Lihat pangkal huruf namanya.Sakya-kirti.Nama Sakya menunjukkan keturunannya atau taraf kastanya yang tinggi.Begitu juga dengan penggunaan Dharma.

Sebuah manuskrip bertarikh kurun ke-11M di Tibet bertajuk Abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastravrrtti-durbodhaloka-nama-tika, yang merupakan ulasan oleh Dharmakirti Suvarnabhumi pada tahun 1005M. Beliau adalah seorang pendeta Melayu beragama Buddha di Suvarnabhumi/Sriwijaya. Ulasan ini diterjemahkan ke bahasa Tibet sebelum tahun 1069M oleh muridnya Atisa berjudul Shes rsb kyi phs rol tu phyin pa’i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan ces bya ba’i ‘grel pa stogs par dka’ ba’i snag ba zhes bya ba’i grel bshad. Buku ini diedit oleh Cordier pada 1915 di Paris, terbitan Imprimerie Nationale, dan juga diedit oleh Suzuki pada 1957 di Tokyo-Kyoto, terbitan Tibetan Tripitaka Research Institute.Perhatikan darjat ‘Dharma’ dipangkal namanya.Bayangkan jika ketika itu Atisa, seorang sami Buddha dari Tibet sedang tekun belajar di hadapan seorang pendeta Melayu!Karya pendeta Melayu telah pun sampai ke Tibet.Selama beratus tahun para pelatih sami Buddha di Istana Potala membaca dan mengkaji karya Melayu di Istana Potala.Kita tidak tahu.Kerana karya itu dalam bahasa Pali-Tibet yang diterjemahkan dari bahasa Melayu-Jawa Purba.

Sakya adalah keturunan yang menurunkan Siddharta Gautama Buddha.Kebetulan?Tidak sepenuhnya.Ia adalah geneologi dan sejarah.Kadangkala Buddha digelar Sakyamuni (bermaksud ‘orang bijaksana dari suku kaum Sakya’).Sebab itu pendeta Melayu berani memakai nama Sakya dipangkal namanya.Sebab itu I-Ching sanggup ke Sriwijaya bukannya ke India untuk mencari keturunan Sakya di Nusantara.

Hal ini sesuai dengan berita I-Tshing pada abad ke 8 bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Budha di bawah bimbingan pendeta Budha terkenal yang bergelar Sakyakirti itu.

Begitu juga misteri yang menyelubungi Budidharma,pendeta misteri yang dikatakan sampai ke Shaolin Temple adalah seorang Melayu beragama Buddha.

Rekod tua dari Biara Buddha di Luoyang telah dikompilasi pada tahun 541 Masehi oleh Yáng Xuànzhī seorang penulis dan penterjemah Mahayana Buddha kepada bahasa Cina mencatatkan:

“At that time there was a monk of the Western Region named Bodhidharma, a Persian Central Asian…”

Rekod ini menyebut tentang sifat terpenting bangsa Melayu,sejak diketahui hubungan Melayu dengan bangsa Aryan.”A Persian Central Asian” adalah kata-kata yang tepat-seorang Parsi dari Asia Tengah (ingat Teori Kapak Tua dari Asia Tengah?) menunjukkan bukan pendeta India berkulit gelap tetapi pendeta Melayu berkulit cerah berkasta tinggi.

Kaum Ksyatria dari Kambuja-Sakya telah bergerak jauh hingga ke Sri Lanka,melalui jalan laut menuju ke Nusantara,lalu dikatakan mengasaskan Gangga Negara,kerajaan purba di negeri Perak yang terkenal itu.Kumpulan yang lain pula bergerak menyelusuri Sungai Mekong dan ada yang berjalan kaki sampai ke daerah Yunnan.Ingat!mereka bukanlah mengembara secara terus menerus tetapi berhenti dan membuat penempatan di satu-satu tempat,bercampur dengan etnik tempatan sehingga menurunkan hibrid bangsa-bangsa Asia.Yunnan,ya sebab itu kesan bangsa misteri ini masih ada di sana.Dari Yunnan mereka turun ke perbatasan Indochina dan mula mengasaskan empayar-empayar seperti Funan,Khmer dan Champa.Sebab itu raja-raja Khmer yang memerintah Kemboja dan yang membina Angkor wat mendakwa mereka adalah keturunan kaum pahlawan Kambuja.

Ahli-ahli sejarah di Malaysia pernah mendakwa bahawa Tamadun Funan yang diasaskan sekitar 190M ini adalah Tamadun Melayu Terawal, malah direkodkan dalam buku sejarah sekolah.Ketika kekalahan Funan di tangan Chenla sekitar 550M, rajanya dikala itu lari ke Jawa dan membuka Sailendra. Perkataan “Funan/Bnam/Phnom” mempunyai maksud yang sama dengan perkataan “Sailendra”, iaitu “gunung/tanah tinggi”. Negara Vietnam masih menggunakan perkataan “bnam” dihujung perkataannya. Mungkinkah bangsa Funan ini merupakan orang laut, seperti Bajau dan Sulu, sehinggakan menggelarkan negara sebagai tanah tinggi atau gunung. Tapi, mungkin juga bersebabkan konsep kosmologi Hindu-Buddha yang berpaksikan Gunung Meru yang dikelilingi oleh 4 dvipa, seluruhnya digelar Jambhudvipa, geometrinya seperti buah jambu air. Yang pastinya, bangsa Vietnam terpengaruh menamakan negara mereka sebagai “Vietnam” yang bermaksud “Gunung+Viet”, sedangkan mereka bukanlah orang laut. Seluruh kefahaman mereka berkenaan laut datang daripada bangsa yang mereka jajah hingga kini, Campa.Seorang profesor Melayu, Prof. Dr. Shaharir telah mengumpulkan sejumlah 600 perkataan Khmer Kuno yang dikatakannya adalah juga merupakan perkataan-perkataan Melayu Kuno.

SEMUANYA MENUNJUKKAN WARISAN DARI BANGSA GUNUNG YANG GAGAH. “THE DESCENDANT OF MOUNTAIN TRIBE”

Bangsa inilah yang membina Angkor Wat.Ketika ini bangsa yang berada di Jawa adalah sama dengan bangsa yang berada di Kambuja-Vietnam.Jayavarman II-pengasas kerajaan Angkor-Khmer mempunyai hubungan dengan kerajaan Sailendra Jawa malah pernah tinggal di sana beberapa lama.

SAILENDRA -GUNUNG
FUNAN -GUNUNG
NAM -GUNUNG
MALAI -GUNUNG

Bangsa ini juga yang membina Borobudur.Malah bangsa ini juga mampu membina kapal-kapal laut yang amat hebat.Para pengembara dan penulis Eropah terutama dari Sepanyol dan Portugis (Kedua-dua negara ini menerajui bidang pelayaran di Eropah ketika itu) seperti Tome Pires,Godinho De’Eredia dan Duarte Barbosa mencatatkan kapal-kapal Melayu yang amat besar dan saiz pelabuhan Melaka yang amat sibuk dengan kapal-kapal.Dicatatkan dalam Sulalatut al-Salatin itu tentang bahtera Sultan Mahmud Shah belayar ke Majapahit, berlaku dalam abad ke-15 M, adalah kapal yang cukup besar bernama Mendam Berahi yang lebih hebat dari Flor de la Mar,kapal Alfonso de Albuqarque.


Atau lihat sahaja kapal besar yang diukir di dinding candi Borobudur yang dibina pada abad ke-8 M itu.Bayangkan pada abad ke 8 (ini usia candi Borobudur) telah ada kapal sebesar itu yang seakan sama dengan rekabentuk kapal moden di era Caribbean Pirates.Malah mungkin teknologi kapal telah ada lama dari itu kerana Borobudur dibina bertahun-tahun dan apa yang diukir di dinding-dindingnya adalah penceritaan kepada kisah-kisah dalam agama Buddha juga keadaan semasa bangsa Melayu ketika itu.

*Lihat betapa hebatnya kapal bangsa Melayu pada zaman dahulu.Adakah Melayu ketika itu masih tinggal di ceruk-ceruk kampung beratap nipah?

Catatan Yunani, Portugis, Belanda, Sepanyol, Jepun dan China menunjukkan tamadun Melayu hebat dengan teknologi perkapalan dan persenjataan mengatasi bangsa-bangsa lain pada zaman abad ke-2 M hingga abad ke-16 M.

Sebenarnya dalam zaman Portugis itu memang tercatat dalam tulisan Portugis yang menyatakan tukang-tukang Melayu dalam membuat kapal yang dibawa ke negaranya untuk dipelajari teknologi perkapalan itu.

Cerita kehebatan Melayu dalam pelayaran terbukti dengan kisah rakaman Sepanyol terhadap seorang ahli pelayaran Melayu yang digelarnya ‘Si Henry Hitam’ (Henry The Black/Enrique) yang dijadikan pembantu penting Magellan mengelilingi dunia.

Catatan Belanda menyebut teknologi meriam Melayu Petani, iaitu Patani sekarang, warisan kerajaan Melayu Langkasuka pada abad ke-17, adalah lebih hebat daripada meriam Belanda apatah lagi Siam, iaitu Thailand sekarang yang pernah berpakat menyerang Petani beberapa kali tetapi gagal.

Catatan Portugis menyatakan kapal perang dan meriam tentera Melaka lebih canggih daripada ciptaan mereka dan bangsa Eropah lain tetapi kerana Melaka tetap dapat dikalahkan menerusi strategi perang,konspirasi kotor dan rasuah, maka jiwa-jiwa Melayu hingga sekarang pun merasakan bangsanya memang inferior dalam teknologi ini (ketika itu armada laut Melaka tidak menyertai peperangan akibat konflik Laksamana dengan Sultan,jadi peperangan di Melaka ketika itu hanya disertai oleh askar-askar darat.Ini menerangkan kenapa Sultan ketika itu terpaksa mengupah ramai askar upahan Jawa apabila semua armada laut Melaka tergesa-gesa meninggalkan pelabuhan Melaka menjelang kedatangan Portugis-mungkin dirasuah adalah salah satu faktor).Melaka adalah kerajaan Maritim bukan Agraria atau darat.Jadi tanpa angkatan lautnya,sudah tentu 60% kekuatannya telah hilang.

Bangsa ini terus mengembara hingga ke Segenting Kra.Sementara yang lain datang dari arah laut mengikut seorang raja bernama Mus,telah mendarat di Sungai Musi,Palembang.”Musi” bermaksud ‘Sungai Kepunyaan Mus’.Kumpulan darat menyusuri tanah sempit Segenting Kra,menepati ramalan-ramalan dan petunjuk tentang ‘The Promised Land’.

“akan melalui lorong sempit,hingga sampai ke hujung dunia”

Sampai di Semenanjung Emas,saki-baki dari bangsa yang meneruskan perjalanan ke hujung dunia “The Land of The East” berhenti dan mula menetap serta memulakan kehidupan baru di sini.Kisah pengembaraan yang memenatkan selama beribu tahun semakin lama semakin hilang di dunia yang aman damai di hujung dunia.Peperangan-peperangan di negarakota Babilon dan Ur serta serangan ke atas etnik India,masih terselit dicelah-celah mimpi bangsa misteri.Kehangatan padang pasir dan kesejukan ribut salji makin tidak dikenali di hutan hujan Khatulistiwa yang tenteram dan damai.Kicau burung,nyanyian mergastua kadangkala ngauman harimau adalah rentak hidup baru bagi bangsa hebat ini.

MEREKA TELAH BERJAYA SAMPAI KE ‘PROMISED LAND’

Di selat Melaka,kedua-dua kumpulan ini bertemu.Kumpulan yang tiba melalui jalan laut (yang banyak menetap di Kepulauan Indonesia) bertemu saudara mereka (kumpulan yang tiba melalui jalan darat-majoriti menetap di Semenanjung ‘Emas’ Tanah Melayu).Mereka adalah serumpun dan bersaudara.Sudah lama mereka terpisah. Mereka berpelukan dan menangis.Ramai yang hadir melihat peristiwa paling bersejarah ini.Mungkin cucu-cicit gadis misteri yang meninggalkan selendang merah tadi ada di situ.Bangsa Keturah telah bersatu di Selat Melaka di ‘Tanah Yang Dijanjikan’ The Land of The East’

Amanat Nabi Ibrahim a.s telah tertunai.Bangsa Jawi mula berehat dengan amannya di sini.Apa perlu berperang dan membina negarakota?Kata sesetengah dari mereka.Mereka pun kerap bermimpi dan tidur di Bumi Mala.Setengahnya membina peradaban dan kota.

Tiada siapa mengganggu.Bangsa yang hilang tetap bersembunyi di Bumi Mala.

Ajaran Ibrahim semakin dilupakan.Tiada siapa lagi yang mengetahui tentang Tuhan Yang Esa.

Tetapi bangsa ini tetap mahu mencari Tuhan di Bumi Mala.

Hindu

Buddha

Islam

Sampai di sini bangsa misteri telah menemui permata yang hilang sejak ribuan tahun.Agama Wahyu warisan daripada Ayahanda Ibrahim a.s.Kemudian datang ujian.

Portugis

Belanda

Inggeris

Falsafah ‘cukup makan’ semakin popular apatah lagi setelah dijajah oleh Imperialis.Melayu menjadi inferior dengan bangsa sendiri.Tidak bersemangat.Layu.

Bunga kemboja Mala-yu telah layu di tasik sendiri.

Sampai bila bangsa ini lupa jejak sendiri.

Sampai Israel mengarahkan meriamnya di Singapura ke atas bangsa yang hilang ini.

KAMI SUDAH JUMPA ANDA!YOU ARE ON TARGET.

Di manakah alter terahsia Melayu?Dimana?

Pada huruf ‘mim’

Bangsa Terbaik,Agama Terbaik

Mim itu Muhammad,Mim itu Mala

Apabila bangsa ini menghayati agamanya sendiri,maka akan terangkatlah

ALTER TERAHSIA BANGSA MELAYU

———————————————

Kepada anak-anak Melayu yang masih menuntut ilmu,tuntutlah ilmu semampu yang boleh kerana bangsa kamu adalah bangsa terbaik dan bijak.Jangan jadi penagih dadah atau merempit membuang masa.

Kelak kamu akan dapat menyusuri jejak Melayu itu sendiri.

Kepada para pencinta bahasa,berjuanglah pertahankan bahasa kamu kerana bahasa Melayu juga adalah kunci kepada jejak-jejak kamu yang hilang.

Kepada pemimpin politik Melayu,waspada,ada musuh yang menanti anda bukan sebab kekayaan anda tetapi sebab bangsa dan agama anda.

Kepada bangsa ‘Mala’ di Indonesia dan Malaysia,kita dipisahkan oleh penjajah-penjajah barat.Kita adalah serumpun dan bersaudara.Belanda dan Inggerislah dalang pemisahan kita.Hentikan segala sengketa yang terlampau bodoh dan merugikan,bersatulah.Biar bangsa Mala bangkit maju seperti masa-masa yang lalu.

Ini tanah kita.Ini bumi kita.Ini adalah “The Promised Land”.

Ke manakah mahu kita pergi,jika kita dihalau dari tanah ini?

Tiada perjalanan lagi selepas ini.Kita sudah pun berada di Timur Jauh.Di hujung dunia.

Sampai masa kamu akan mengerti semua rahsia ini.

Biarlah Melayu itu mengenal Mimnya sendiri.

Oleh: cahayapelangi | Juli 22, 2011

Meretas Perdamaian Umat Beragama

HKBP Tebet Nikmati Damai di Al-Zaytun

Pendeta Resort HKBP Tebet, Paresman Hutahaean, dan rombongan, sungguh merasa damai saat berkunjung ke Al-Zaytun. Di kampus lembaga pendidikan bersemangat pesantren tetapi bersistem modern itu, mereka menikmati toleransi dan perdamaian hakiki, bukan sekadar formalitas.

 

Syaikh Al-Zaytun dan Umi Farida Al-Widad (tengah) diapit oleh Pdt Paresman Hutahean dan Pdt DR SM Siahaan serta Pdt Very Siregar dan rombongan HKBP Tebet.

 

Pengakuan itu diutarakan oleh Pendeta Paresman Hutahaean setelah mengunjungi Al-Zaytun, Indramayu, Rabu, 3 Februari 2009. Setelah melihat Al-Zaytun secara langsung, Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tebet, Jakarta, itu mengaku sangat terkesan dengan Al-Zaytun. Dengan melihat Al-Zaytun, dia mengaku jadi merasa damai, menikmati damai. Karena, selama jadi pendeta di pulau Jawa, dia sebelumnya selalu merasa takut dan kuatir.

 

Dia sebelumnya selalu ragu jika hendak menjumpai umat muslim, karena menurut perasaannya, selama ini beberapa umat muslim sering kali menunjukkan ketidaksukaan pada umat Kristen. “Apalagi kalau diketahuinya kita itu seorang pendeta. Tampaknya mereka kurang segar kalau ketemu dengan kita,” katanya.

 

Pendeta Hutahaean yang selama lebih enam tahun sebelumnya melayani di HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, kepada Berita Indonesia mengaku dengan sambutan persaudaraan yang diterimanya di Al-Zaytun, dia menikmati damai sejahtera. Sekaligus membangkitkan keyakinan dalam dirinya bahwa masih banyak ummat Muslim yang mencintai umat Kristen di negeri ini, masih ada orang-orang yang bisa saling mengerti dan memahami dalam semangat toleransi yang jujur dan ikhlas. “Dengan ini, mudah-mudahanlah ada bibit-bibit yang baik untuk terang di kemudian hari,” harapnya.

 

Pendeta Hutahaean menyatakan bahwa Pesantren Al-Zaytun ternyata sangat bersahabat. Jauh dari apa yang ada dalam bayangnya sebelumnya, yakni sebuah nuansa pesantren biasa dengan sarungnya, serban, celana yang setengah tanggung, jambang panjang dan sebagainya.

 

Syaikh Al-Zaytun dan Umi Farida saat diulosi.

 

Keramahtamahan para eksponen Al-Zaytun sendiri, menurut Hutahaean, sangat luar biasa. “Saya pikir orang Kristen saja banyak yang tidak begitu ramah. Di sini, naik tangga saja kita dibimbing, turun tangga pun kita dikasih tahu,” katanya.

 

Setelah mengunjungi Al-Zaytun, Hutahaean meyakini telah mendapat bibit-bibit persaudaraan dan persahabatan hakiki. “Mungkin inilah bibit-bibit persaudaraan yang tidak bisa dilupakan. Umur saya sekarang sudah 63 tahun. Ya mungkin, di umur saya yang saat ini, saya melihat ada bibit-bibit yang indah di negara kita ini. Semoga ada Al-Zaytun-Al-Zaytun yang lain di berbagai tempat di negeri ini. Untuk bisa menyatukan kita di negara ini. Untuk bisa sama-sama hidup dan sama-sama bersukacita di negara ini,” katanya.

 Tiga orang pendeta, tiga orang penatua, dan tiga jemaat HKBP Tebet berdo’a bersama di Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin Al-Zaytun Indramayu, untuk perdamaian manusia.

 

Pada saat bertemu dengan Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang, pendeta Resort HKBP Tebet ini mengungkapkan rasa haru saat mendapat ucapan selamat Hari Natal dari Al-Zaytun pada tanggal 23 Desember 2009 lalu. Ketika mendapat kartu Natal tersebut, dia mengaku sangat terkejut dan haru, karena baru sekali itu menerima ucapan selamat Natal dari sebuah pesantren.

 

Mendapat ucapan selamat demikian istimewa, lalu pada kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember 2009, dia pun membacakan ucapan selamat Natal itu dari podium. ‘‘Waktu saya berkhotbah pada malam Natal yang dihadiri sangat banyak jemaat, saya baca langsung kartu ucapan selamat Natal itu dari atas mimbar, karena hal itu ditujukan untuk semua umat Kristen, “ akunya.

 Dengan ucapan Natal itu, dia mengaku hatinya sangat bersuka cita. “Karena selama ini, mulai dari tahun 2004, kalau saya tidak lupa, pada malam Natal itu sering kali kami was-was, jantungan. Apa nanti yang akan terjadi?” ungkapnya.

 Dengan kedatangan kartu Natal itu, perayaan Natal 2009 itu pun, sungguh dirasakannya berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengaku hatinya begitu damai. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, dia dan umat Kristen lainnya kadang dibayang-bayangi rasa takut akan adanya teror bom dan lainnya.

 “Pada tahun 2005, misalnya, ada selebaran gelap yang menyebut Natal berdarah. “Kami merasa terancam semua. Tapi Natal 2009 ini, kok lain. Ada datang ucapan selamat Natal dari pimpinan pesantren. Itu sangat luar biasa bagi saya sendiri. Dan di hati saya, ada damai saat itu,” kata Hutahaean jujur.

 

Menikmati buah dari toleransi yang ditanamkan Al-Zaytun itu, Pendeta Hutahaean pun sangat mengharapkan adanya Al-Zaytun-Al-Zaytun yang lain lagi di berbagai tempat. “Itulah, kami sangat bergembira. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah ada Zaytun-Zaytun di tempat lain. Apakah cuma di sini saja. Karena kami sangat merindukan untuk hidup rukun bertetangga. Baik rumah, gereja, masjid dan sebagainya. Kami sangat merindukan. Itulah yang sangat kami (orang-orang Kristen) rindukan sebenarnya. Karena sampai saat ini kami seolah-olah was-was di negara ini. Apakah kami warga negara kelas dua? Itu yang sering kami renungkan,” ungkapnya saat menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan Syaykh Panji Gumilang bersama eksponen Al-Zaytun lainnya.

 

Ramah tamah rombongan HKBP Tebet dengan Syaikh Al-Zaytun serta eksponen lainnya di hotel Al-Islah Al-Zaytun.

 

Ditanya tentang pandangannya tentang toleransi beragama di Indonesia ke depan pasca kunjungannya ke Al-Zaytun, Pendeta Hutahaean mengatakan paling tidak sudah tumbuh pengharapan. Melihat banyaknya pelajar Al-Zaytun, Pendeta Hutahaean yakin setelah pendidikan mereka selesai, mereka akan tersebar ke seluruh Indonesia. Mereka pun akan berbicara (memberi contoh) nilai-nilai toleransi di lingkungannya masing-masing. “Ada sepuluh ribu siswanya sekarang, selesai kuliah, mereka ini, saya yakin akan menyebarkan bibit-bibit perdamaian dan toleransi,” katanya.

 Hutahaean sendiri berjanji akan terus mengkhotbahkan (memberitakan) ini kepada jemaatnya. Jadi menurutnya, pasti ada pengharapan yang lebih baik.

 Mengenai pendidikan di Al-Zaytun, Hutahaean juga berpendapat model dan program pendidikan Al-Zaytun itu luar biasa, termasuk kelengkapannya. ‘‘Memang sudah matang perencanaannya. Karena, semua sudah lengkap, semua kebutuhan siswanya disiapkan. Sampai-sampai cuci kain sudah pakai alat elektronik termodern. Waduh, luar biasa itu. Saya pikir HKBP masih jauh, belum bisa bikin begitu,’’ ungkapnya jujur.

 

Pendeta Paresman Hutahaean sebagai Pendeta Resort HKBP Tebet, berkunjung ke Al-Zaytun, Rabu 3 Februari 2010, bersama rombongan yakni Pendeta Tumbur Very Siregar, STh sebagai pendeta huria (gembala sidang) HKBP Tebet, Sintua O. Hutabarat, Sintua Kastina Simarmata boru Damanik, Sintua Sukartini Tri Rahayu Marpaung boru Matondang, Ny. Nely Hutasoit boru Siregar, Ny. Dahlia Silitonga boru Tobing, Ny. Pita Uli Hutabarat boru Tobing, serta didampingi Pendeta Dr. Sountilon M. Siahaan, mantan Sekjen HKBP dan Rektor STT HKBP Nommensen, yang saat ini menjadi anggota jemaat HKBP Tebet. Pendeta Dr. Sountilon M. Siahaan, dalam enam bulan terakhir aktif mengajar Bahasa Ibrani di Al-Zaytun.

 

Kado yang Indah

Setelah menerima kado yang indah dari Al-Zaytun berupa kartu Natal pada Natal 2009 lalu, juga sambutan hangat penuh damai dan kebersamaan. Dalam kunjungannya ke Al-Zaytun, rombongan HKBP Tebet juga memberikan kado sederhana namun cukup bermakna, yakni ulos dan persembahan nyanyian.

 Rombongan dari gereja etnis Batak ini menyerahkan ulos tanda kasih dan penghormatan dari pendeta dan majelis HKBP Tebet kepada Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang dan umi Farida Al-Widad. ‘‘Kami tidak membawa apa-apa. Kami datang ke sini hanya dengan sukacita. Tapi walaupun demikian, ada penghormatan menurut budaya Batak. Kami sampaikan ulos sebagai simbol (tanda) kasih, penghargaan dan pengharapan kami kepada bapak dan ibu,” kata Pendeta Hutahaean.

 

“Ini adalah penghormatan adat tertinggi bagi orang Batak, tanda kasih. Semoga panjang umur. Tuhan yang melindungi. Dengan ulos ini kami mengatakan, kami cinta dengan pesantren ini. Semua dengan pengasuh-pengasuh yang ada di sini. Apalagi dengan Bapak sebagai pemimpin bersama Ibu. Semoga Tuhan melindungi, panjang umur Bapak dan Ibu, juga dengan semua saudara-saudara kami yang ada di sini,” kata Pendeta Hutahaean seraya menguloskan ulos tersebut kepada Syaykh Panji Gumilang dan Ibu. Ulos itu bertuliskan ‘Semoga Persaudaraan Kita Dikekalkan oleh Allah Menuju Indonesia yang Penuh Toleransi dan Perdamaian. Puji Tuhan’.

 

Kemudian, empat orang ibu yang ikut dalam rombongan HKBP Tebet tersebut juga mempersembahkan nyanyian ucapan syukur kepada Sang Khalik. “Jadi, kami mau berbicara semua, tapi dengan satu bicaranya, dengan nyanyian. Kita mengucap syukur boleh sampai ke tempat ini dengan selamat dan boleh bersukacita melihat semua apa yang terjadi di tengah-tengah tempat ini. Kami akan menyanyikan Syukur pada-Mu ya Tuhan,” kata Ibu boru Tobing mengawali nyanyian mereka.

 

Syukur pada-Mu ya Allah atas segala rahmat-Mu.

Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh

Syukur atas pekerjaan walau tubuhpun lemah

Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.

Syukur pada keluarga penuh kasih yang mesra.

Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera

Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal

Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.

 

Demikian syair lagu yang dinyanyikan ibu-ibu tersebut yang disambut meriah oleh seluruh hadirin.

 

Syaykh Al-Zaytun, Pemimpin yang Dipilih Tuhan

 

Syaikh Al-Zaytun berdiri menyambut rombongan HKBP Tebet sekaligus memperkenalkan eksponen Al-Zaytun yang mendampinginya.

 

Setelah rombongan HKBP Tebet berkeliling meninjau berbagai fasilitas infrastruktur serta sistem tata kelola pembelajaran, ekonomi dan lingkungan hidup di Al-Zaytun, kekaguman tertinggi akhirnya termuarakan kepada Syaykh AS Panji Gumilang yang diapresiasi sebagai pemimpin yang telah dipilih Tuhan.

 

Ketika acara temu ramah antara rombongan HKBP Tebet dengan Syaykh Al- Zaytun yang didampingi Umi Farida Al-Widad Panji Gumilang beserta para eksponen Al-Zaytun di Wisma Al-Islah, rombongan HKBP Tebet yang dipimpin Pendeta Paresman Hutahaean dan didampingi mantan guru Bahasa Ibrani di Al-Zaytun Pendeta Dr. SM. Siahaan, menyampaikan langsung apresiasi tersebut kepada Syaykh Panji Gumilang.

 

Dalam kesempatan memperkenalkan anggota rombongan sekaligus mengucapkan kesan dan terimakasih, Pendeta Very Siregar mengemukakan keyakinannya bahwa Syaykh Al-Zaytun adalah pemimpin yang telah dipilih Tuhan.

 Pendeta Very mengaku sangat terkesan dan mengagumi budaya toleransi dan perdamaian yang dibangun dan dikembangkan di Al-Zaytun. Sebab menurutnya, pada kenyataannya toleransi di Indonesia sebenarnya masih sangat sulit atau semu sekarang ini. Tapi di Al-Zaytun bisa konkrit terlaksana dengan baik. Antara lain terbukti dari keterbukaan Al-Zaytun menerima rombongan HKBP Tebet.

 Setelah berkeliling melihat berbagai fasilitas, sistem dan metode pengajaran terutama perihal manajemen di bawah kepemimpinan Syaykh Panji Gumilang, maka Pendeta Very menyampaikan kesannya, Syaykh adalah seorang pemimpin yang telah dipilih Tuhan.

 

“Ini kesan teologis. Karena Bapak pemimpin di sini, saya punya kesan bahwa Bapak adalah pemimpin yang dipilih Tuhan,” ujarnya. Pendeta Very menjelaskan, ada pemimpin yang dipilih Tuhan dan ada pemimpin yang dibiarkan Tuhan terpilih. Menurutnya, kalau pemimpin yang dipilih Tuhan, itu pasti berjalan dengan lancar dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Tapi kalau pemimpin yang dibiarkan Tuhan terpilih, akan banyak masalah, karena dia hanya dibiarkan Tuhan terpilih. Tapi kalau pemimpin yang dipilih Tuhan, bagaimanapun hebatnya persoalan, dia bisa melaluinya, karena dia dipilih Tuhan. “Kami ucapkan selamat kepada Bapak, karena Bapak dipilih Tuhan. Itu penglihatan teologis kami,” lanjut Pendeta Very.

 

Mengenai toleransi, Pendeta Very menyebut toleransi di Indonesia masih sangat sulit, karena untuk mendapatkan izin pendirian gereja di negeri ini misalnya, masih begitu sulit. Bahkan lebih sulit dari mendapatkan izin mendirikan tempat hiburan dan panti pijat. Karena itu, dalam kesempatan itu, dia pun meminta agar hal itu bisa sebagai bahan masukan buat Syaykh.

Lebih lanjut, menurutnya, toleransi pada umumnya sulit untuk dilaksanakan karena tidak terjadi dialog. Tapi di Al-Zaytun, dialog itu tidak hanya didialogkan tetapi diimplementasikan dalam kehidupan keseharian antara lain dengan keterbukaannya menerima dengan penuh persaudaraan dan persahabatan orang yang berbeda agama.

 

Menambah kesan dan pesan yang diucapkan di hadapan Syaykh, Pendeta Very Siregar kepada Berita Indonesia juga mengatakan Al-Zaytun itu sangat luar biasa, amazing grace. Menurutnya, visi Al-Zaytun sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Peradamaian, itu tidak hanya slogan lagi, tapi sudah betul-betul dibuktikan. Dia berharap, toleransi yang sudah dilihat dan dirasakannya selama di kampus Al-Zaytun itu kiranya terus berjalan di kemudian hari.

 

Pendeta Very berdiri memperkenalkan rombongan dari HKBP Tebet kepada Syaikh Al-Zaytun dan eksponen lainnya.

 

Ditanya dalam hal apa saja toleransi dan perdamaian itu paling terasa dibuktikan di Al-Zaytun. Menurut Very, yang pertama adalah ketika santri menyanyi dalam bahasa Ibrani. Kedua, ketika di masjid, baik melalui kalimat-kalimat indah yang dipajang di pintu masuk, maupun ketika pendeta diminta berdoa di tengah masjid.

 

Mengenai pendidikan di Al-Zaytun, Very juga mengaku salut, karena pendidikan yang sudah sesuai dengan kurikulum dari Depdiknas itu ditambah lagi dengan beberapa muatan lokal. Mereka juga terbuka pada bahasa Inggris, bahkan bahasa Ibrani. “Sebelumnya, saya pikir kalau pesantren itu khusus bahasa Arab. Ini terhadap bahasa lain juga terbuka. Artinya, mereka terbuka pada masukan dari luar. Itu yang saya pahami,” katanya.

 

Ke depan, dia berharap perdamaian di negeri ini semakin terwujud. Khusus jemaat HKBP Tebet dan Al-Zaytun, hubungan keduanya diharapkannya semakin erat. Sama seperti Pendeta Hutahaean, Very juga berjanji akan mengkhotbahkan pertemuan itu dalam kebaktian minggu, kebaktian keluarga, kebaktian daerah atau wyik setiap kategorial. “Harus kita tanamkan sikap toleransi, terbuka dan damai,” ujarnya.

 

Kampus Kemakmuran

Perihal pengelolaan pondok pesantren modern (kampus) Al-Zaytun, Pendeta Very mengaku melihat semuanya diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah. Sesuatu, yang menurutnya, justru tidak terdapat di banyak tempat di negara ini. “Pengelolaan seperti ini yang kurang dari bangsa kita,” katanya. Dia memberi contoh tentang pengelolaan air di Al-Zaytun. Dari sistem pengelolaan air tersebut, Pendeta Very mengaku, dalam pikirannya langsung timbul keyakinan bahwa di kampus ini ada kemakmuran.

 

Dalam kesempatan yang sama, Sukartini Sri Rahayu mengaku sungguh terkesan pada Syaykh, bahkan sebelum berkunjung ke Al-Zaytun. Sebab istri seorang Kombes kepolisian bermarga Marpaung, ini mengaku bahwa sebelumnya, persisnya pada Hari Natal 2009 lalu, dia mendapatkan kartu Natal dari Al-Zaytun dengan lengkap menyebutkan nama dan alamatnya.

 

Ketika itu, putri Jawa yang dinobatkan jadi Boru Matondang ini mengaku sempat merasa heran bercampur terharu dan bahagia setelah melihat ternyata kartu itu dari sebuah pesantren. Karena sebelumnya, saudaranya sekalipun, justru banyak yang tidak mau mengucapkan Selamat Natal kepadanya. Sejak dari situlah, ada keinginan di hatinya untuk datang berkunjung ke Al-Zaytun.

 

Maka, ketika bertemu dengan Pendeta DR. SM Siahaan, yang dia tahu mengajar Bahasa Ibrani di Al-Zaytun, dia pun mengemukakan niatannya untuk berkunjung ke Al-Zaytun. Ternyata niatnya direspon Pendeta Siahaan dan Pendeta Paresman Hutahaean, Pendeta Very Siregar serta penatua dan anggota jemaat HKBP Tebet lainnya baik yang menerima kartu ucapan Selamat Natal dari Al-Zaytun maupun tidak. Dari situ, dia pun yakin bahwa pertemuan kali ini merupakan jalan Illahi, seperti yang juga diyakini oleh Syaykh al-Zaytun.

 

“Jadi, saya sangat salut, dan saya percaya Tuhan memberkati Syaykh. Terutama kita terus berdoa, untuk persatuan Indonesia, dengan toleransi beragama dan perdamaian,” ujar Sri Rahayu. Dia pun mengutarakan Zabur 133 yang antara lain berbunyi bahwa, sungguh alangkah indahnya, bila kita bersama saudara hidup dengan rukun dan damai. “Di situ Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Dan kami percaya, itu akan terjadi seperti Bhinneka Tunggal Ika yang mana dicita-citakan oleh pendahulu kita dan juga mungkin oleh Patih Gajahmada. Walaupun berbeda tetap satu. Percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil,” kata Sukartini Sri Rahayu.

 

Rombongan HKBP Tebet terkesan melihat dan mendapat penjelasan mengenai misi pendidikan di Kampus Al-Zaytun

 

Dipertemukan Illahi

Sebelumnya, dalam sepatah kata sambutan, Syaykh Panji Gumilang, menyebut kunjungan HKBP Tebet, Rabu, 3 Februari 2009, ini merupakan rencana Illahi yang awalnya dilatarbelakangi oleh keinginan Syaykh untuk belajar bahasa Ibrani. Lalu dalam perjalanan waktu kemudian menemukan Pendeta DR SM Siahaan sebagai pengajar. Seorang pendeta di HKBP yang sebelumnya tentu telah mengenal para anggota rombongan HKBP Tebet tersebut.

 

Berkaitan dengan itu, menjawab pertanyaan seorang ibu anggota rombongan yang menanyakan alasan Syaykh berminat memelajari Bahasa Ibrani, Syaykh yang menjawabnya dengan gaya bercerita mengatakan, bahwa dari kecil dirinya diajarkan oleh orangtuanya yang fanatik Bahasa Arab. Syaykh menuturkan, sejak masih kecil sudah diajarkan nyanyi dalam bahasa Arab. Sesungguhnya nyanyian itu adalah sebuah keyakinan. Namun, ketika artinya ditanya kepada ibunya, ibunya selalu mengatakan tidak usah dulu tahu artinya, sebab nanti kalau sudah sekolah pasti tahu.

 

“Ibu bukan guru, memaksa kami supaya hafal. Sudah hafal, ya sekolah. Di sekolah itu, ada empat kitab dari Tuhan. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan keempat Quran. Harus diimani. Tambah lagi ada kitab-kitab. Ada lagi kutub-kutub, baik itu Musa maupun Ibrahim,” ujar Syaykh.

 

Mendapatkan perintah itu, Syaykh mengaku sempat berpikir keras. Sebab, kitab itu katanya harus diimani, tapi bahasa taurat tidak mengerti. Kemudian belakangan ini, walaupun sudah merasa terlambat, Syaykh pun mengambil keputusan harus mengetahui Bahasa Taurat dan Zabur yang tertulis dalam Bahasa Ibrani. “Coba kalau bahasa Ibraninya bersamaan dengan Arab dulu. Mungkin bisa lebih Elo kami. Itu namanya mungkin kan? Prakteknya kan belakangan baru sadar. Tapi daripada tidak sadar sama sekali, lebih baik sadar walaupun belakangan,” jelas Syaykh al-Zaytun.

 

Jadi intinya, mengapa Syaykh berminat belajar Bahasa Ibrani, karena Syaykh merasa tidak tepat harus mengimani sebuah kitab tapi tidak tahu isinya. Sementara untuk mengetahui isinya, sudah pasti harus tahu bahasanya.

 

Dalam proses rencana belajar bahasa Ibrani itu, Syaykh pun mencari ahli atau guru Bahasa Ibrani di Indonesia. ‘‘Kami cari di kalangan muslim yang pandai Ibrani, satu pun di Indonesia tidak ada. Dulu saya punya kakek, seorang Kyai, bisa bahasa Ibrani. Saya telusuri, sampai dimana bisa bahasa Ibraninya. Ah, katanya saja. Belum pernah saya mendengar, katanya. Ya sudah, berarti nggak ada,’’ kata Syaykh. Sampai akhirnya, atas perkenan Illahi, ‘menemukan’ Pendeta DR. SM Siahaan, mantan Sekjen HKBP dan mantan Rektor STT HKBP, pengajar Bahasa Ibrani.

 

Sementara itu, menyambut kedatangan rombongan HKBP itu serta membalas kesan, pesan dan ucapan terimakasih mereka, Syaykh dalam sambutannya mengatakan, alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 Al-Zaytun mencatat satu kejadian yang khusus dengan datangnya jemaat HKBP Tebet. “Tentunya, kami menyampaikan syukur kepada Allah. Dan terimakasih untuk bapak dan ibu atas kunjungan ini,” katanya.

 

Syaykh mengatakan, dia dan semua civitas akademi Al-Zaytun yakin, bahwa pertemuan atau kunjungan rombongan HKBP itu ke Al-Zaytun merupakan keinginan yang digerakkan oleh Tuhan. “Tidak akan terjadi menurut iman kami, sesuatu keinginan baik, kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Karena kita semua memiliki keimanan yang semuanya kita serahkan pada Tuhan. Maka kebaikan ini disetir dan dibimbing oleh Tuhan. Dan kami yakin dan kita yakin, kebaikan yang dibimbing Tuhan itu positif juga adanya,” ujarnya.

 

Pdt. DR SM Siahaan (depan) bersama rombongan HKBP Tebet melihat pabrik pengolahan baja untuk keperluan internal Al-Zaytun

 

Selanjutnya, Syaykh sekilas memperkenalkan Al-Zaytun. Dijelaskan, Al-Zaytun mulai berdiri tahun 1999 dengan satu keinginan menciptakan sebuah sikap toleransi dan menjunjung tinggi perdamaian. Awalnya dalam mendidik. Kemudian, sikap itu dilanjutkan dalam kehidupan. “Sesulit apapun sesuatu, harus dimulai. Lingkungan yang besar seluas apapun, kita tidak usah khawatir,” kata Syaykh. “Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil. Sehingga imbas dari yang paling kecil ini, sudah pasti akan sampai menyusup kepada lingkungan yang lebih besar dari ini,” lanjut Syaykh.

 

Untuk menciptakan itu, Syaykh mengatakan, dimulai dengan begitu berdiri, Al-Zaytun selalu saling terbuka dengan seluruh umat beriman. Bahkan, menurutnya, andai umat yang tidak punya iman-pun, Al-Zaytun ingin dekat supaya mau beriman. Jadi walhasil, Al-Zaytun ingin dekat dengan seluruh umat manusia agar dapat mengimani ajaran Ilahi. Apapun bentuk agamanya. Itulah menurut Syaykh yang pertama kali dilangkahkan Al-Zaytun sejak berdirinya.

 

Sedangkan mengenai surat-surat ucapan selamat, Syaykh mengatakan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1999 akhir. Kalaupun baru belakangan ini datang kepada HKBP Tebet setelah 10 tahun berdiri, menurut Syaykh, mungkin itu karena alamat baru sampai. “Kami selalu mencari mana yang bisa diberikan. Akhirnya, tercapailah alamat itu dan akhirnya sampailah kepada ibu dan bapak,” kata Syaykh.

 

Tapi, menurut Syaykh, tidak usah dicari penyebabnya, yang penting sudah bisa berjumpa. Itu semua penyebabnya diatur oleh Allah. “Kita kadang-kadang merancang juga tidak bisa. Nah, ini sudah diatur semua oleh Tuhan. Terimakasih pada Tuhan. Dan terimakasih pada bapak/ibu dan semua,” ujar Syaykh.

 

Syaykh mengatakan, kunjungan HKBP Tebet ini bagi Al-Zaytun punya makna yang besar. Kalau para pendeta tadi merasa ada gundah gulana terhadap persatuan ke-Indonesia-an ini, menurut Syaykh, sesungguhnya itu tidak dirasakan oleh sepihak saja. Banyak yang merasakan itu. Dan karena tumbuh rasa seperti itulah, kata Syaykh, maka Al-Zaytun ingin bersama-sama dengan yang lain untuk menciptakan, membuang gundah-gulana itu. “Maka perdamaianlah yang Al-Zaytun utamakan, karena perdamaian itu akan membuang gundah-gulana,” kata Syaykh al-Zaytun.

 

“Kalau kita hanya berfokus kepada sikap negara, maupun pemerintah, ini semakin membuat kita tidak bisa berdialog. Maka sebagai bangsa yang punya hidup yang sama dalam undang-undang, baik UUD dan aturan lainnya, mari kita terobos kesulitan-kesulitan itu dengan dialog seperti ini. Memang ini kecil, jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau terus kita ciptakan, ini seperti kata pepatah Jawa, kriwikan dadi grojogan. Jadi sikap kita yang kecil-kecil ini, mula-mula kriwikan, artinya tetesan air. Yang kemudian karena sumbernya banyak, jadi menggrujuk. Kami yakin, tentunya banyak yang menginginkan itu. Kami ingin mula-mula menetes. Menetes dulu, karena banyak, nanti akan jebol dan jadi grojogan,” jelas Syaykh.

 

Zaenal Arifin menjelaskan berbagai program pendidikan di Al-Zaytun kepada rombongan HKBP Tebet

 

Syaykh mengatakan, adanya kekerasan dan sebagainya memang tidak bisa dihiraukan. “Tapi, itu proses menuju sesuatu yang indah. Maka, Al-Zaytun menyikapi itu dengan ajaran Ilahi. Mari kita tampil mengatasi semua kekerasan dan sebagainya itu dengan cara yang terbaik. Kita berbuat kebaikan yang lebih baik dari yang sudah. Terus seperti itu,” ajak Syaykh.

 

Dalam kesempatan itu, Syaykh juga mengatakan keinginannya membalas kunjungan HKBP itu dengan datang berkunjung ke HKBP Tebet. Keinginan itu pun langsung disambut senang oleh rombongan HKBP. “Permainan bola itu kalau sendiri saja, itu namanya tidak bermain. Jadi bermain bola ada yang menendang, ada yang jaga dan sebagainya,” kata Syaykh menganalogikan. “Itu namanya, saling berbalas. Artinya tepuk itu tidak sebelah tangan,” lanjut Syaykh.

 

Kemudian, setelah Syaykh memperkenalkan para eksponen yang bisa hadir pada saat itu yakni, Umi Farida al Widad, ustad Abdul Halim, Nazruddin Latief, Iskandar Syafullah, Mbah Furqon, Ruslan Noerdin Abbusabbit, Natsir Abdul Qoidir Suwaidi, Abdullah Al Hayi, Hilman Badar, Zaenal Arifin, dan Denny yang mengurusi bagian luar bandar, serta Ch. Robin Simanullang yang disebutkan juga merupakan keluarga besar Al-Zaytun yang bertugas di bagian media massa, memegang Majalah Berita Indonesia, Syaykh kemudian mengatakan, Al-Zaytun biarlah satu. Tapi misi Al-Zaytun, biarlah merata dimana-mana. Jadi visi dan misinya saja yang disebarkan.

 

“Jadi, bisa berdampingan Al-Zaytun dengan HKBP, tapi tanpa mendirikan bangunan. Itu yang bisa kami kehendaki, jadi bisa ketemu dengan Pak Hutahaean, Pak Siregar, ketemu Pak Hutabarat dan lain sebagainya tanpa ada fisik Al-Zaytun di sana. Tapi visi dan misi Al-Zaytun terus merayap-rayap dimana-mana. Sehingga kita semua menjadi makhluk Tuhan, hamba Tuhan, mengabdi untuk Tuhan, dan untuk kepentingan Tuhan. Selamat kita di dunia dan jaya pula kita di akhirat,” kata Syaykh mengakhiri sambutannya.

 

Al-Zaytun, Kebenaran dengan Kasih

Si Rahayu boru Matondang menambahkan apa yang diucapkannya di hadapan Syaykh itu kepada Berita Indonesia. Dia mengatakan, sangat kagum dengan Al-Zaytun. Seperti yang disebutkan Syaykh, penatua HKBP Tebet ini juga mengulangi ucapannya mengenai keyakinannya bahwa perjumpaan ini adalah dipertemukan Illahi. ‘‘Ya, saya percaya bahwa ini tidak kebetulan, karena di dalam kehidupan orang percaya tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan yang menghendakinya,” kata Sri Rahayu. Paling tidak, katanya, kita mempunyai satu beban untuk mereka, mendoakan supaya niat suci mereka untuk toleransi dan perdamaian Indonesia itu terwujud. “Saya pribadi komitmen akan mendoakan terus di dalam doa syafaat keluarga,” katanya.

 

Seluruh civitas akademi Al-Zaytun menyambut rombongan HKBP Tebet dengan terbuka dan bersahabat

 

Menurut keyakinannya, pada saatnya nanti, keturunan Ismail dan Ishak juga akan bersatu. Karena keduanya memang satu akar dari Abraham. Tentang harapannya pada perdamaian manusia di kemudian hari, dia mengatakan, harapannya adalah sama dengan keinginan Al-Zaytun yakni toleransi dan perdamaian itu dapat terwujud. “Kebetulan sebelum saya berangkat ke sini, saya membaca buku tentang keturunan Ismail, yaitu suku Kedar. Itu dinubuatkan bahwa mereka juga akan percaya,” katanya.

 

Sementara itu, Ibu St. Kastina Simarmata boru Damanik berpendapat, ke-Islam-an Al-Zaytun lebih nasionalis dari yang lain. Membandingkan langsung dengan yang dirasakan sendiri, Al-Zaytun menurutnya lain dengan yang lain. Jika umat Islam yang lain merasa diri mereka berbeda sekali dengan Kristen, tapi di Al-Zaytun perasaannya dekat sekali. Buktinya menurutnya, ketika pendeta Very Siregar mengatakan Kristen yang minoritas, sedangkan Islam yang mayoritas, Syaykh langsung mengatakan jangan dikatakan begitu. “Dari situ, kita bisa tarik bahwa Syaykh itu menganggap tidak ada perbedaan, dan toleransinya tetap tinggi terhadap kita. Dan dia merasa antara dia dan kita tidak ada perbedaan,” ujar Kastina.

 

“Dia kirim kartu Natal kepada Kristen. Kalau Muslim yang biasa saya lihat, salaman saja tidak mau. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu memang adalah Tuhan bersama. Makanya simbol-simbol mereka tadi dibikin di situ adalah untuk semua. Nah, di situ saya kagum sama Syaykh al-Zaytun. Dan saya rasa, memang betul bahwa beliau dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan menunjukkan bahwa di Indonesia ini walaupun banyak yang berbeda-beda, tapi masih ada manusia yang merasakan bahwa iman itu adalah satu di hadapan Tuhan untuk semua orang. Cuma orangnya saja atau oknumnya saja yang membikin dia berbeda satu sama lain, tapi pada hakekatnya, Tuhan di atas semuanya,” tegasnya.

 

Ditanya bagaimana menurutnya cara umat Kristen untuk mendukung misi toleransi dan perdamaian yang diusung Al-Zaytun, sekaligus menjaga hubungan dengan mereka, Ibu Kastina berpendapat, umat Kristen perlu mendoakan supaya Tuhan lewat RohNya bekerja di Al-Zaytun supaya mereka tetap mengikat persatuan dengan umat Kristen dan sesama manusia. Juga agar Al-Zaytun tidak melenceng dari iman yang dikehendaki Tuhan, supaya mereka tetap mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian bersama umat beragama lainnya. Kemudian, HKBP bisa bikin beritanya di buletin internalnya Imanuel. Dan untuk yang sudah datang ke Al-Zaytun, menurutnya juga perlu menceritakan apa yang dirasakan di Al-Zaytun ini kepada teman-temannya di kalangan jemaat maupun di keluarga.

 

Sementara untuk menjaga hubungan antara HKBP Tebet dan Al-Zaytun, Kastina menyarankan agar keduanya terus menjaga silaturahmi dengan saling memberi ucapan selamat seperti yang sudah dimulai Al-Zaytun.

 

Rombongan HKBP Tebet bertambah kagum melihat peralatan-peralatan modern seperti mesin cuci di Al-Zaytun

 

Mengenai pendidikan yang diterapkan di Al-Zaytun, Kastina juga memberi apresiasi yang cukup tinggi. “Luar biasa, semuanya lengkap. Betul-betul bagus. Sampai drainase itu tadi ada, peternakan, pertanian. Di kita Kristen juga tidak ada yang seperti ini. Sekolah pemerintah juga tidak ada yang seperti ini. Yang saya tahu, untuk perguruan tinggi di Indonesia, hanya ini (Al-Zaytun) satu-satunya yang betul-betul bisa dibawa ke luar negeri untuk membawa nama harum bangsa Indonesia,’’ ujarnya.

 

Sementara itu, anggota rombongan lainnya, Ny. Nely Hutasoit boru Siregar, mengaku sangat tertarik pada semua yang dilihatnya di Al-Zaytun. Sampai kedisiplinan di jalan dan sebagainya. Menurutnya, itulah yang benar, yang dari kecil diajari disiplin, diajari kebenaran. Karena itu dia sangat setuju kepada Syaykh yang selalu mengatakan kebenaran dan kebenaran. “Kalau kita berani mengatakan kebenaran, kita pasti bisa menjalankan hidup ini,” ujarnya berfilsafat. Ny. Nely Hutasoit boru Siregar menyimpulkan bahwa di Al-Zaytun, kebenaran itu dijalankan dengan kasih.

 

Selain itu, Ny. Nely juga menyoroti ketokohan Syaykh sebagai pemimpin Al-Zaytun. Menurutnya, Syaykh Al-Zaytun sangat sederhana, padahal biasanya kalau seorang Syaykh itu, kalau datang harus disambut, dan sebagainya. Menurutnya, Syaykh al-Zaytun itu seorang pemimpin yang patut diteladani. Seorang Syaykh yang bersahaja dan sangat menghargai perempuan.

 

Nely boru Siregar mengaku salut dengan kesederhanaan Syaykh yang hanya beristri satu. “Jadi memang masih ada Syaykh yang menghargai wanita,” katanya. Dari itu semua, dia sepakat dengan yang dikatakan Pendeta Very Siregar, bahwa Syaykh al-Zaytun itu adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Berarti anugerah.

 

Tentang pengelolaan Al-Zaytun, Nely menyatakan rasa kagum. “Saya tanya, ini kok bisa mewah begini? Saya tanya juga sampai yang kecil-kecil. Potongan-potongan kayu juga semua mereka daur ulang. Dari mereka untuk mereka. Jadi di situlah kehebatan pemimpinnya. Di situlah kehebatan Syaykh-nya. Dia pemimpin dan jadi contoh,” kata Nely.

 

Sama dengan apresiasi tersebut di atas, St O Hutabarat, Pita Uli Hutabarat boru Tobing dan Dahlia Silitonga boru Tobing juga mengatakan kekaguman mereka dengan toleransi dan sistem pendidikan yang dilakukan Al-Zaytun serta kepemimpinan Syaykh al-Zaytun.

(Berita Indonesia)


Sekali lagi Ma’had Al-Zaytun dan GPIB (Gereja Protestan Indonesia bagian Barat) mengimplementasikan dan memancarkan misi toleransi dan perdamaian secara nyata.Kali ini, setelah Syaykh al-Ma’had Dr Abdussalam Panji Gumilang didaulat berpidato (khotbah) di podium altar gereja, Mars Universitas Al-Zaytun berjudul Ajaran Illahi untuk Semua pun berkumandang di gereja itu, dinyanyikan bersama seluruh jemaat dan eksponen Ma’had Al-Zaytun.

Hari itu, Sabtu malam 29 Oktober 2005, di gedung gereja GPIB Koinonia Jl. Matraman Raya, Jakarta, Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan (BP Mupel) GPIB Jakarta Timur periode 2000 – 2005 yang di ketuai Pdt Rudolf A Tendean, menyelenggarakan acara kebaktian peringatan HUT GPIB ke-57. Acara itu, dihadiri para eksponen Ma’had Al-Zaytun dipimpin Syaykh al-Ma’had Abdussalam Panji Gumilang atas undangan penyelenggara.

Acara itu dimulai pukul 18.00. Diawali kebaktian yang dihadiri para pendeta dan pelayan gereja GPIB se Jakarta Timur. Kemudian seusai acara kebaktian, rombongan eksponen Ma’had Al-Zaytun setelah sholat dan berbuka puasa, ikut bergabung masuk dalam gedung gereja. Ini kedua kalinya eksponen Ma’had Al-Zaytun bergabung bersama jemaat di dalam gedung gereja GPIB Koinonia itu.

Pertama kali Syaykh Panji Gumilang dan rombongan masuk dalam gereja itu pada Rabu malam 7 Juli 2004. Saat itu, seusai kebaktian bulanan khusus untuk memperlengkapi jemaat dengan tema aktual, Syaykh Panji Gumilang didaulat berpidato. Syaykh menjelaskan visi dan misi Ma’had Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian.

Setelah itu, Sabtu 31 Juli 2004, sekitar 200 orang jemaat GPIB Koinonia dipimpin Pendeta Rudolf Andreas Tendean, yang akrab dipanggil Pendeta Rudy, selaku Ketua Majelis Jemaat, mengunjungi Ma’had Al-Zaytun. Kala itu, rombongan ini disambut dengan hangat penuh persaudaraan dalam suatu upacara khusus yang dihadiri seluruh santri, guru dan eksponen Ma’had Al-Zaytun. Kala itu, Pendeta Rudy didaulat memimpin doa pada penghujung acara dan saat mengunjungi Masjid Rahmatan lil ‘Alamin yang tengah dibangun di kampus Al-Zaytun itu.

Hubungan persaudaraan ini, bermula dari ketulusan Syaykh al-Ma’had Panji Gumilang mengirimkan kartu ucapan Selamat Hari Natal ke berbagai pimpinan dan jemaat gereja di bulan Desember 2003. Kartu ucapan selamat Natal ini direspon Majelis Jemaat GPIB dengan membuka komunikasi langsung serta mengutus beberapa anggota Majelis Jemaat mengunjungi Ma’had Al-Zaytun.

Persahabatan pun kian akrab, untuk tujuan yang sama yakni toleransi dan perdamaian. Tidak sekadar diucapkan atau diwacanakan dalam retorika, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam sikap dan perbuatan. Saling menghormati, mengasihi dan saling memberi dan saling mendoakan sesuai iman dan kepercayaan masing-masing.

Gereja Koinonia, Begitulah, pada bulan suci, Sabtu malam 29 Oktober 2005, rombongan eksponen Ma’had Al-Zaytun pun disambut hangat penuh persaudaraan oleh para pendeta dan pelayan gereja GPIB se Jakarta Timur yang berkumpul di gereja GPIB Koinonia, Jakarta. Pendeta Rudy dan Pendeta Kokali (yang mempim kebaktian) menyambut kedatangan rombongan dan menyampaikan sambutan selamat datang.

Pendeta Rudy menjelaskan tema acara HUT GPIB ke-57 malam itu, yang dihadiri para pendeta dan pelayan gereja GPIB se Jakarta Timur. Acara itu dilanjutkan 31 Oktober 2005 dihadiri para pendeta dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian tanggal 17- 19 Nopember dilanjutkan sidang lima tahunan GPIB yang akan dihadiri utusan 271 jemaat dari 24 provinsi beserta undangan dari gereja-gereja di dunia. Sidang itu akan menentukan perjalanan lima tahun GPIB ke depan. “Dan dalam lima tahun ke depan itu, ada Pemilihan Umum tahun 2009, kita harap ada tampil dari Ma’had Al-Zaytun,” kata Pendeta Rudy.

Tuhan yang Sama
Setelah itu Syaykh Panji Gumilang, didaulat memberi sambutan. Diawali ucapan Assalamu’alaikum Wr. Wb. Kemudian Syaykh pertama-tama mengucapkan syukur kehadirat Allah SAW yang selama ini mempertemukan atau menjalinkan persahabatan di antara mereka.

Syaykh mengatakan bahwa pihaknya selalu menyukuri dan merespon setiap kali mendapatkan informasi apa pun bentuknya dari semua sahabat di GPIB. “Ini tanda syukur kami, kebahagian yang kami dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Kepada para pimpinan gereja-gereja GPIB di Jakarta Timur, Syaykh menyampaikan salam hormat dari seluruh keluarga Al-Zaytun nun jauh di sebuah pedalaman Indramayu. Dia pun menjelaskan bagaimana komunikasi terjalin di antara mereka. Diawali dari beberapa hari sebelumnya, Syaykh saling kontak telepon dengan Pendeta Rudy. Pendeta menyampaikan ada ulang tahun GPIB ke-57.

“Tatkala beliau mengatakan Pak Panji siap datang, kami jawab apabila Bapak mengundang kami. Tapi andaikan tidak mengundang, kami akan berdiri di halaman kemudian mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan Pak Pendeta Tendean,” kata Syaykh. Dan dilanjutkannya: “Terkadang undangan itu menjadi penting atau juga tidak penting. Tapi yang mempererat kita adalah kedekatan jiwa, itu yang penting kita tegakkan.”

Misi Damai: Syaykh Abdussalam Panji Gumilang menyampaikan peran dan misi damai di altar Gereja GPIB Koinonia, Jakarta.Dalam khotbahnya, Syaykh menjelaskan bahwa pihaknya, setiap habis sholat itu bercengkerama dengan Tuhan. “Kami menyampaikan pujian-pujian dan doa. Yang intinya seperti ini, kalau kita bahasa Indonesiakan: Ya Tuhan, Engkau adalah hakekat perdamaian dan sumber perdamaian itu, kemudian damai itu akan kembali padaMu. Dan kami mohon berikan kami hidup penuh perdamaian dan masukkan kami ke dalam sorga yang penuh damai. Itulah cengkerama kami secara bersama dengan Tuhan.”

Dia pun mempertegas ungkapan Pendeta Kokali, yang terlebih dahulu memberi sambutan, bahwa pertemuan ini laksana hidup damai di sorga. Bagi kami, katanya, ini tidak laksana lagi. Melainkan hidup damai seperti ini, itulah cerminan sorga yang hakiki. “Kami selalu minta agar di kehidupan kami diberikan damai laksana di sorga, dan hari ini kita rasakan,” ungkapnya.

Syaykh juga menyambut pernyataan Pendeta Kokali bahwa dengan pertemuan damai seperti ini, ke depan bangsa Indonesia yang akan berubah. “Kami juga bersama sahabat-sahabat di Indramayu mempunyai persepsi seperti itu dan makanya seperti ini. Kami yakin, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ber-Tuhan, Tuhannya sama. Ada orang yang mengatakan seperti agamanya itu berbeda, Tuhannya sama.”

Maka, kata Syaykh, tatkala terjadi pertikaian antaragama, ini menandakan kita belum kenal Tuhan. Karena mana ada bertikai antar Tuhan. Di mana ada Tuhan yang sama lantas bertikai? Satu mengatakan bertikai atas nama Tuhan, yang satu mempertahankan kehidupan atas nama Tuhan. Jadi Tuhan kontra Tuhan. Rasio kita tidak bisa menerima, irasional. Maka mari kita ciptakan hidup bersama karena Tuhan kita sama. Sumber perdamaian dari Tuhan yang sama.

Lantas bagaimana kita menyebut Sang Tuhan itu? Maka dalam ungkapan bahasa Arab ‘Allahumma antassalam’ – ‘Ya Allah, Engkau damai itu, perdamaian itu’. Maka tatkala kami yakin perdamaian itu dari Tuhan maka kami sampaikan Assalamu’alaikumDamai untukmu. Itu makna dari Assalamu’ alaikum.
Syaykh Panji Gumilang menegaskan, tatkala kami mengucapkan assalamu’ alaikum – damai untukmu, rambutmu tak boleh diganggu apalagi darahmu. Itulah yang kami yakini dan itulah yang kami sebarkan dalam kehidupan kami. Dan kita musti hidup bersama, lepaskan batas-batas yang tidak perlu membatasi kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah membatasi.”

Tuhanmu memuliakan umatNya sedangkan ummat adalah ciptaanNya. Mengapa kita yang bukan pencipta tidak menghormati ciptaanNya. Tuhan mengucapkan dan memberikan pernyataan, “Aku muliakan anak Adam.” Apapun bentuknya, apapun agamanya, Aku muliakan anak Adam, begitu tuntunan Illahi.

Syaykh Abdussalam Panji Gumilang.Maka, Syaykh menegaskan, ini berarti bahwa ajaran Illahi bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu ummat, tapi ajaran Illahi adalah untuk semua. “Karena kita memegang ajaran Illahi, inti pertama kita ciptakan perdamaian dengan penuh semangat juang untuk menyebarkan visi dan misi perdamaian,” tegasnya.

Mars Universitas Al-Zaytun
Selanjutnya Syaykh Panji Gumilang menjelaskan perkembangan Ma’had Al-Zaytun. Pada 27 Agustus 2005 telah diresmikan Universitas Al-Zaytun Indonesia. Bersamaan dengan itu juga dibuka perguruan tingkat dasar, karena ijinnya keluar dari Departemen Agama maka dinamakan Madrasah Ibtidaiyah, artinya sekolah dasar.

Mengenai visi dan misi Universitas Al-Zaytun, Syaykh mengemukakan tertuang dalam syair lagu Mars Universitas Al-Zaytun berjudul: Ajaran Illahi Untuk Semua. Lagu itu kemudian dinyanyikan bersama. Teks dan notasi lagu itu dibagikan ke semua hadirin. Pertama-tama Mars Universitas Al-Zaytun itu dibawakan rombongan eksponen Ma’had Al-Zaytun.

Kemudian seorang pendeta tampil ke depan memimpin koor raksasa yakni semua pendeta dan pelayan gereja GPIB se Jakarta Timur yang hadir dalam gereja itu. Lebih dulu dinyanyikan dalam notasi. Setelah itu, diiringi keyboard dan organ, koor raksasa itu dengan mahir mengumandangkan Mars Universitas Al-Zaytun Indonesia di gedung gereja GPIB Koinonia itu.

Dialog Perdamaian
Sebelum Mars Universitas Al-Zaytun itu berkumandang, berlangsung dialog antara para pendeta dan pelayan gereja GPIB dengan Syaykh Panji Gumilang. Diawali pertanyaan dari Pdt Nyonya Ein Debel Pitoi, dari GPIB Agape. Dia pendeta wanita yang pernah melayani di Situbondo saat peristiwa menghebohkan di sana. Menurutnya, ternyata penyulut peristiwa itu bukan merupakan bagian dari orang-orang Situbondo.

Pdt Ein Debel menanyakan dua hal. Pertama, bagaimana Al-Zaytun mengakomodir perempuan. Apakah mereka juga memperoleh kesempatan yang sama dalam menghadirkan diri di tengah-tengah jamaah. “Saya sampaikan ini karena di gereja, kami perempuan bisa berkhotbah di mimbar dan kami juga boleh memegang jemaat.

Kedua, mengenai misi perdamaian. Dia mengungkap peristiwa di Ambon, Maluku, yang sebelumnya sangat bersaudara. Kami teriris dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 itu. “Tapi di bulan suci ini kita berharap, dengan perjumpaan ini perdamaian dan persaudaraan terwujud,” katanya.
Menjawab pertanyaan ini, Syaykh menjelaskan bahwa pihaknya di Al-Zaytun memproses. Karena kehidupan ini adalah proses untuk menuju peradaban yang dapat membawa manfaat kemudian mampu menjadi rujukan untuk pemecahan masalah-masalah sosial.

Pendeta Rudolf A Tendean memberi ucapan selamat datang pada kunjungan pertama Syaykh ke Gereja GPIB Koinonia, Juli 2004.Dijelaskan, di Al-Zaytun hari ini bukan lagi hanya diakomodir para wanita di tugas masing-masing namun diberi kebebasan sepanjang sang wanita itu memiliki kemampuan untuk tugas itu. Jadi dasarnya adalah kemampuannya. Satu contoh, proses yang sedang terjadi, organisasi pelajar di Al-Zaytun ada disebut presiden, ada kementerian-kementeriannya. Presiden yang terpilih itu wanita. Ini sebagai jawab bahwa di sana diakomodir.

Syaykh menjelaskan bahwa berdiri di mimbar, berkata menyampaikan pesan-pesan ada yang dinamakan khotbah, ada pesan-pesan yang dinamakan pidato. “Arti dalam lingkungan kami, antara khotbah dan pidato itu dibedakan. Jadi kalau khotbah itu biasanya di mimbar Jum’at, berdiri di depan menyampaikan pesan-pesan. Kemudian kalau pidato, pada hari apa saja di hadapan siapa saja. Padahal khotbah dan pidato itu sama, khotbah adalah bahasa Arab sedangkan pidato bahasa Indonesia. Begitulah lingkungan kami yang masih seperti itu, maka kami ikuti saja. Tapi proses budaya akan berubah. Khotbah dan pidato itu-itu juga. Namanya setali itu kata orang Jawa ‘telong uang’ maka menjadi bahasa Melayu,’‘setali tiga uang’’– sama saja.”

“Kami sedang menuju proses ke sana dan proses ke sana itu melalui pendidikan. Jadi kami sebarkan semua ide-ide bagus, ide-ide baik melalui pendidikan. Jadi insyallah kita sama, kami juga seperti itu, seperti ibu juga. Dan anak-anak didik kami, kami hantarkan ke sana. Bahkan kami sering diskusi di Mesjid dengan para putri-putri, kita sampaikan, kapan kamu akan menjadi khotib di mimbar Jum’at ini?”
Selanjutnya Pdt Engelina Marthatulaar, pelayan di GPIB Cililitan, menyampaikan sebuah harapan. “Saya boleh mengatakan bahwa ini pertama kali saya merasakan bahwa saya bukan minoritas di Indonesia ini karena bapak-bapak dan ibu-ibu dari keluarga besar Al-Zaytun yang begitu rendah hati menampakkan kedamaian,” kata Pdt Engelina mengawali.

Dia juga mengatakan kerinduan punya pemimpin seperti PM Malaysia, Badawi, yang begitu berani memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keamanan. Pendeta ini berharap, Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan formal yang berdasarkan agama melahirkan calon-calon pemimpin bangsa.

Syaykh menyampaikan terimakasih atas harapan ini. “Kami juga berdoa semoga ibu mendapatkan pemimpin seperti yang ibu kehendaki,” ujar Syaykh. Kemudian, Syaykh menegaskan, sebaiknya jangan ada di dunia ini yang merasa mayoritas dan minoritas.

Tatkala Mars Universitas Al-Zaytun berkumandang.“Tatkala zaman perdamaian yang kita perjuangkan, kita menjadi minoritas kalau tidak cinta perdamaian dan kita menjadi mayoritas umat Tuhan yang suka perdamaian. Jadi ukurannya perdamaian. Tatkala kita tidak berdiri di atas perdamaain, kita menjadi minoritas karena dunia hari ini menghendaki perdamaian,” ujar Syaykh yang disambut tepuk tangan untuk kesekian kalinya.

Kemudian seorang pemuda gereja tampil ke depan menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Dia mengatakan bahwa apa yang dicita-citakan oleh Syaykh Panji Gumilang adalah suatu hal luhur. Tapi, katanya, kadangkala kita juga tidak boleh memandang sebelah mata bahwa keadaaan kita di Republik Indonesia yang kita cintai ini ternyata masih sering agama itu bukan menjadi ajaran aturan hidup.

Dia pun menggambarkan bahwa sebagai umat Kristiani, memang selama ini banyak mengalami hal-hal yang membelenggu dalam hal untuk mengeluarkan citra kita sebagai rakyat berbangsa yang bermartabat. Menurutnya, sekarang kita sudah tidak bisa mengklaim diri kita sendiri di negara kita sendiri karena berbeda pendapat.

Dia cukup terharu dengan apa yang disampaikan Syaykh Panji Gumilang. Bukan bermaksud untuk memuji-muji. “Tetapi ini merupakan satu hal yang pertama dan kalau dikembangkan akan mempunyai nilai yang sangat strategis untuk bangsa ini. Bapak-bapak dan Ibu mau masuk di gereja ini, itu hal yang sungguh luar biasa karena masih banyak orang yang tidak menyetujui hal demikian,” katnya bersemangat.

Dia pun menguraikan apa yang pernah didengar tentang kisah bahwa Nabi Muhammad dan sahabat. Tatkala sahabatnya itu dalam perjalan membutuhkan persinggahan, nabi Muhammad mempersilahkan istirahat di Mesjid dan sahabatnya itu pun diperbolehkan beribadah. “Itu sangat luar biasa,” ungkapnya.
Kisah-kisah seperti itu pernah didengar sewaktu masih kecil karena dia bersekolah di sekolah Islam. Dia pun mengungkapkan pernah juara Qori tahun 1984-1985 di Mesjid Istiqlal dalam satu acara yang diselenggarakan oleh ibu-ibu Mesjid. “Ketika itu mereka sempat menanyakan saya karena mereka pikir saya seorang muslim. Saya bilang saya seorang Kristen tetapi bagi saya ini suatu hal yang bagaimana saya memuji Tuhan,” ungkapnya.

“Saya melantunkan ayat-ayat itu bersahajad, saya merasakan sahajad. Karena saya sependapat dengan bapak bahwa Tuhan kita itu sama. Kalau Tuhan itu dua berarti satu-satu, nanti berantam di udara atau di sorga. Kalau seperti itu berarti kita sudah tidak punya Tuhan sebagai pimpinan,” katanya.


Dia pun menjelaskan bahwa di gereja, sebagai seorang anak diajarkan tentang pendalaman Alkitab yakni tentang artinya. Setelah itu di sidi atau ditekukkan yang melambangkan bahwa dia sudah menguasai dan sudah bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan imannya. Mungkin, katanya, kalau di saudara-saudara kita Islam, belajar Qur’an atau hafal Al-Qur’an. Jadi kalau di Kristen, itu diartikan bahwa kita sudah bisa menjabarkannya dalam bentuk kasih.

Lalu Sang Pemuda itu pun mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah perdamaian itu sudah dimasukkan dalam pengajaran mungkin dalam bentuk kurikulum ataupun seperti dalam pada bulan puasa menyambut Hari Raya Idul Fitri, contohnya seperti santri kilat?

Kedua, kita masih mendengar adanya teriakan saudara-saudara kita baik itu Kristen, Hindu maupun Budha yang memang masih teraniaya. Yang gerejanya dibakar, yang orangnya juga didiskriminasikan sebagai kelompok minoritas. Bagaimanakah peran Bapak di sini dari Ponpes Al-Zaytun. Apakah sudah pernah ada dialog atau memberikan masukan-masukan buat pemerintah?

Syaykh menjawab dengan memberi penjelasan bahwa sebagaimana misi Al-Zaytun dalam melaksanakan pendidikan sudah barang pasti cita-cita luhur dan mulia ini masuk dalam kurikulum. “Kurikulum yang kita berikan kepada peserta didik sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sudah kita perkenalkan apa yang dinamakan hak-hak azasi manusia. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan bersama, karena Al-Zaytun adalah merupakan kampus yang di dalamnya ada asrama-asrama, yang tinggal di dalamnya tidak kurang dari 13.000 penghuni setiap saat. Jadi untuk merealisir cita-cita damai untuk tersebar di seluruh masyarakat bangsa Indonesia, itu melalui penataan hidup yang ada di Al-Zaytun.”

Syaykh mengatakan, itu kita ciptakan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang ada tadi seperti agama dimasukkan dalam politik dan sebagainya, ini bisa kita berikan jalan keluar melalui penataan dalam kehidupan penyebaran damai tadi. “Sebab kalau kita sebagai pencinta damai menyebarkan kehidupan damai lantas kita merasa terserang oleh kehidupan yang hari ini ada, agama dipolitisir, itu nanti damai akan mundur dan susut.

Syaykh Panji Gumilang, yang oleh Tokoh Indonesia digelari Pelopor Pendidikan Terpadu dan Tokoh Pembawa Damai, itu, menegaskan kita tidak boleh susut dengan cita-cita penyebaran damai. “Jadi apapun yang terjadi, proses atau pun evolusi pasti terjadi karena bangsa terdidik itu mengalami evolusi diri dan evolusi cita-cita menuju yang lebih baik,” katanya.

“Kami yakin dan seyakin-yakinnya, Indonesia entah itu dalam tempo yang singkat atau tempo yang tidak terlalu cepat, evolusi cinta damai ini akan bergerak dan sekat-sekat yang kita khawatirkan tadi akan berubah. Kita akan terus bergerak mereformasi bangsa ini sampai menuju sesuatu yang lebih sempurna. Dan kehidupan ini tidak ada yang full stop, selamanya semicolon, titik koma. Dan yang memproses titik koma itu adalah kita pencinta damai ini, sehingga tatkala titik koma di satu dekade A, di situ kita merasakan damai.”

Syaykh mengatakan kejadian seperti malam ini nampaknya bagi yang belum pernah merasakan, ini merupakan baru kali pertama. Tapi kami-kami dan kita-kita yang sudah merasakan maka ini bukan kali pertama. Dan kala bangsa Indonesia merasakan, maka ini sesuatu yang lezat dalam kehidupan.
“Mari kita positif thinking dalam setiap bergerak menyampaikan damai dan kasih. Dan mari kita selalu senyum dalam menegakkan damai dan kasih.” seru Syaykh Panji Gumilang.

“Mudah-mudahan apa yang telah kita jalin ini akan semakin meluas dan menjadi panutan bagi bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” Syaykh Panji Gumilang mengakhiri. Acara pun dilanjutkan dengan makan bersama dan ramah tamah di aula gereja. Di depan aula gereja itu pun telah terpampang spanduk ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1426 H. Mohon maaf lahir dan batin.
(Liputan Marjuka Situmorang/Berita Indonesia 05)

Mars Universitas Al-Zaytun
jaran Illahi untuk Semua Universitas Al-Zaytun Indonesia pusat pembelajaran hidup bersama.
Pusat pendidikan nilai universal dalam zona damai dan harmoni.

Menjadi budaya pribadi dan bangsa menuju pendidikan antar bangsa. Capai perdamaian, hak asasi, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dunia sejahtera. Membangun budaya pribadi yang mandiri. Siap trampil yang hakiki mengisi masa depan gemilang.

Membangun negara, hapus diskriminasi, lindungi lingkungan, padukan nilai kemanusiaan.
Kontemporer, tradisional secara berimbang, adil dan manusiawi.

Membangun dunia, terus tebarkan rahmat, tanamkan ta’aruf kemanusiaan.
Ajaran Illahi untuk semua. Ajaran Illahi untuk semua…

 

Oleh: cahayapelangi | Juli 17, 2011

Matrix-6: Matrix didalam Matrix

Matrix Di Dalam Matrix

 

Semakin lama manusia mengkaji tentang alam ini,semakin dekat hasil keputusan mereka dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang diwahyukan.Lebih dalam mereka memahami setiap baris persamaan algebra dan aritmatik,lebih dekat maksudnya dengan dogma-dogma agama.SEgala persamaan matematik dan Fizik anehnya semakin menjelaskan bahawa alam ini tiada dan sementara;tidak kekal abadi.

Alam semesta kita tidak unik.Di dalamnya terdapat pelbagai alam yang berdimensi sama tetapi berlainan Matrix.Dan ia dibungkus di dalam Matrix yang lebih besar’Matrix lebih tinggi.

Matrix Di Dalam Matrix

Ketahuilah

tiada yang wujud selain Dia

tiada yang melihat selain Dia

tiada yang berkata selain Dia

tiada yang mendengar selain Dia

tiada yang berbuat selain Dia

(Kitab Taman Rahsia)

Manusia yang berakal semakin lama semakin memikirkan apakah sebenarnya alam ini?Dengan apakah Tuhan membikinnya?Dari mana asalnya alam ini?Sementara manusia-manusia ini mengkaji asal-usul alam ini,terdapat sekelompok manusia lain yang dianugerahkan hikmah dan pengetahuan,mengetahui hakikat alam ini beribu-ribu tahun sebelum manusia menemui partikel paling terkecil sekali;yang dikatakan adalah entiti paling asas membentuk alam semesta.

Di sini terdapat dua jenis manusia.Pertama mereka yang sampai kepada Tuhan dengan jalan mempelajari agama.Kedua orang yang sampai kepada Tuhan dengan jalan mencari-Nya di dalam kitab-kitab Matematik dan Fizik;melalui ilmu Sains.Kedua-duanya akan sampai,jika kena caranya.Tetapi jalan yang pertama pasti lebih sampai dahulu,kerana ia adalah jalan paling cepat.Yang kedua,melalui jalan-jalan yang berliku,bermain dengan segala persamaan,hipotesis dan teori.Hilang satu anu atau pekali dalam persamaan maka sesatlah jalan menuju Tuhan;mungkin jalan menuju syaitan.Sesetengah golongan kedua memperlekehkan golongan pertama,mempersoalkan logik tidak logik apa yang tertulis di dalam kitab-kitab agama.Golongan pertama;golongan agama tidak dapat menjelaskan secara saintifik apa yang ditulis dalam kitab mereka lantas terpaksa mempertahankan diri mereka dengan alasan agama tidak boleh difikirkan secara logik akal.Golongan kedua terus mengejek-ngejek sambil mengetawakan golongan pertama yang dianggap kolot,jumud dan tidak moden.Ketika zaman berganti zaman,golongan kedua tadi makin hebat mengkaji alam dengan segala kepandaian mereka dan peralatan yang semakin canggih.Suatu hari mereka menemui satu teori maha hebat yang menjelaskan asal-usul alam ini.Teori ini dicapai setelah beribu kali membaiki pelbagai persamaan Matematik dan Fizik,serta menggabungkan beberapa teori sains yang dibuat oleh pakar-pakar mereka sebelum itu.

Teori itu berbunyi:

“Bahawasanya alam semesta ini wujud melalui letupan titik tunggal ini dengan isipadu sifar. Letupan ini dinamakan ‘Big Bang’

Golongan kedua ini beramai-ramai mengusung segala kitab Matematik dan Fizik mereka ke surau dan masjid-masjid ‘menyerang’ golongan pertama setelah berabad-abad bertapa di dalam makmal dan balai cerap sambil ditimbuni segala kitab sains dan rumus-rumus,akhirnya mereka berjaya menemui asal-usul alam yang fana ini.Maka terhairan-hairanlah para ulama yang bertekur berzikir di dalam rumah Tuhan yang mulia gerangan apakah beramai-ramai datang sambil tersenyum bangga dan mendabik dada.Maka ditunjukkan mereka sebaris ayat yang di’frame’kan dengan kerangka emas bersalut berlian,ditulis dengan tinta berdakwat emas 24karat dan disembur harum-haruman mahal dari Paris.Maka berfikirlah dengan mendalam ulama di dalam masjid itu sambil merenung jauh.Memang tidak dapat dipecahkan masalah itu dengan kepalanya apatah lagi memahami segala persamaan matematik yang satu penyelesaian kuadratiknya sahaja mencapai 10 muka surat,yang disua-suakan oleh saintis Fizik itu untuk menerangkan teorinya.Maka dicapailah ia satu kitab berusia 1400 tahun lebih,dibukakan kitab kuno itu.Diselaknya lagi dan diselaknya,kemudian ditunjukkan kepada para saintis bijak pandai itu dua ayat dari kitab kuno itu.

“Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?”
(Surah al-Anbiya; 30).

“Dan langit Kami bangunkan dengan kekuasan Kami, dan sesungguhnya Kami meluaskannya.”
(Surah az-Zariyat; 47).

Maka tercenganglah semua saintis itu pada hari itu.Bagaimana satu kitab tua berusia 1400 tahun lebih boleh membicarakan masalah ‘Big Bang’??

Kita akan telusuri sejarah golongan kedua mencari rahsia alam dari Fizik Newton,Einstein hinggalah ke M-Theory atau Theory of Everything,menelusuri rahsia Kuantum dan String Theory.

Buah Apel dan Fizik Klasik

Suatu hari,seorang lelaki sedang enak-enak duduk di bawah sepohon pokok apel.Dia sedang memikirkan satu masalah yang amat berat;mengapa kita semua terlekat di tanah dan tidak terbang melayang-layang?Dia pun berfikir dan berfikir.Tiba-tiba suatu kemalangan yang tidak terduga menimpa lelaki malang ini.Sebiji epal jatuh menimpa kepalanya.Ketika menggosok-gosok kepalanya yang sakit,tiba-tiba dia mendapat ilham.Ilham ini yang akan membuka satu sejarah dalam bidang Sains Fizik,GRAVITI.Lelaki itu telah menemui graviti!!Dia pulang ke rumah dan mencatatkan penemuannya.Hari ini kita tahu lelaki ini ialah Isaac Newton.

Ketika itu Newton tahu bahawa daya gravitilah yang menyebabkan buah apel itu jatuh.Hari ini kita juga tahu bahawa daya inilah yang menyebabkan planet-planet dapat mengorbit matahari.Newton telah berjaya mengubah pandangan dunia dengan satu daya yang tidak dapat dilihat dan disentuh,kini dapat dihitung dan digunakan dalam pelbagai aplikasi.Catatannya dalam ‘Principia of Mathematica’ telah digunakan untuk menambahbaik prinsip kendalian meriam-meriam ketika perang dan masih digunakan orang untuk meluncurkan roket ke bulan dan menghantar Discovery ke angkasa.

Teori Relativiti

Seorang pemuda bekerja di sebuah pejabat paten sedang mengkaji berkenaan cahaya.Dia telah menemui bahawa cahaya merambat dengan kecepatan yang amat tinggi dan tidak ada satu objek pun yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya.Pada tahun 1905,dia telah menerbitkan kajiannya itu dalam tulisan yang berjudul “On the Electrodynamics of Moving Bodies”;di mana lahirlah Teori Relativiti Khas.Teori ini mengatakan:

1. Hukum-hukum Fizik adalah sama bagi semua pemerhati di dalam satu kerangka rujukan relatif antara satu sama lain.

2. Kelajuan cahaya di dalam hampa gas adalah sama bagi semua pemerhati,tidak kira dari pergerakan relatif atau dari pergerakan dari sumber cahaya itu.

Ringkasnya jika anda pejamkan mata,kemudian seseorang membawa anda ke satu bilik yang berada di dalam kapal selam yang bergerak dalam kelajuan tetap,ketika anda membuka mata,anda tidak akan perasan sama ada anda berada di dalam bilik yang pegun atau berada di dalam kapal selam yang bergerak.Inilah dia relativiti.Bergantung kepada TITIK RUJUKAN.Pada anda,anda duduk di dalam bilik yang pegun.Tetapi bagi rakan yang membawa anda,anda berada di dalam kapal selam yang bergerak.Pada anda,sama ada anda berada di dalam bilik di atas tanah,atau berada di dalam bilik kapal selam itu,sama sahaja.Jika anda membaling bola dari atas ke bawah di dalam bilik kapal selam,bola itu juga akan berkelakuan sama di dalam bilik pegun.DENGAN KATA LAIN HUKUM-HUKUM FIZIK SAMA SAHAJA DI DALAM BILIK PEGUN ATAU DI DALAM BILIK KAPAL SELAM YANG BERGERAK ITU.

Kemudian dia menerbitkan satu lagi kertas kerja tentang relativiti pada tahun 1916.Teorinya kali ini digelar Relativiti Am.Anehnya lama sebelum itu ada seorang ahli Matematik Jerman yang bernama David Hilbert telah menulis persamaan yang sama. INI ADALAH KISAH LAIN.KONSPIRASI YANG LAIN.Teori ini menggantikan Teori Graviti Newton.Teori ini mengatakan sesuatu yang melangkaui kepercayaan orang tentang apakah graviti itu sebenarnya di mana Newton sendiri tidak dapat menjelaskannya.Teori ini menjelaskan bahawa graviti itu bukanlah suatu daya sebenarnya tetapi hasil dari ruang-masa yang dilengkungkan oleh jisim-jisim besar seperti matahari dan bintang.TEori ini menambah lagi,bahawa MASA BERGERAK LEBIH LAMBAT DALAM MEDAN GRAVITI YANG TINGGI.

Bayangkan satu trampolin yang permukaannya tegang.Kemudian dimasukkan satu bola boling ke dalamnya.Sudah tentu trampolin itu akan melendut ke bawah.INI ADALAH GAMBARAN JISIM BESAR AKAN MELENGKUNGKAN RUANG-MASA.Kemudian masukkan bola yang lebih kecil;bola tenis misalnya dengan dilepaskan perlahan-lahan bermula dari tepi trampolin bersama-sama bola boling merentasi trampolin itu,bola tenis itu akan bergerak ke tengah,tetapi membelok disebabkan bola boling tadi yang melendutkan permukaan trampolin.INI GAMBARAN MENGAPA PLANET BERGERAK MENGELILINGI MATAHARI.

Jadi orbit planet-planet disebabkan pergerakan planet yang bergerak lurus tetapi melengkung kerana kesan jisim matahari yang besar telah melengkungkan ruang-masa.

Pada tahap ini,graviti seolah-olah bukan satu daya yang misteri lagi,tetapi satu tindakbalas ruang-masa yang menakjubkan.Daya graviti akhirnya telah berjaya dijelaskan.Sehingga kini teori ini berjaya menjelaskan dengan baik pergerakan planet-planet,bintang serta objek-objek berjisim besar yang lain.TEORI RELATIVITI MENJELASKAN ALAM YANG BERUKURAN BESAR.Penemu teori ini yakin bahawa alam semesta berjalan mengikut peraturan-peraturan yang tertentu.

Tuhan tidak bermain dadu”,katanya

Lelaki ini telah mengubah pandangan orang tentang bagaimana untuk melihat ruang-masa.Baginya ruang-masa bagaikan selembar kain yang amat besar;dapat meregang,menguncup dan bergulung-gulung.Oh ya,lupa untuk memperkenalkan lelaki ini.Namanya Albert Einstein.

Era Fizik Kuantum

Pada tahun 1861,seorang ahli Fizik British,James Clerk Mazwell telah menerbitkan satu kertas kerja yang berjudul “On Physical Lines of Force”.Ini membuka satu penemuan yang besar,elektromagnet.Selepas itu di dalam siri kajiannya tentang daya elektromagnet,beliau merumuskan bahawa elektrik dan magnet adalah daya-daya.Kedua-duanya saling bergantungan dan inilah yang membentuk daya elektromagnatik.Maxwell telah berjaya menggabungkan kedua daya tersebut menjadi daya asas alam selain daya graviti.Daya elektromagnet dihasilkan alam setiap saat malahan setiap partikel membawa muatan elektrik yang mempengaruhi interaksi antara partikel.

Beberapa lama selepas kematiannya pada tahun 1879,ketika Einstein popular dengan relativitinya,kertas kerja Maxwell telah dikaji oleh para saintis dan ini diajukan kepada Einstein.Mereka yakin jika daya graviti memerlukan ruang untuk melengkungkannya maka daya elektromagnet juga perlukan satu medium untuk bergerak.Tetapi di mana?Untuk menjawab soalan ini para saintis telah mencadangkan satu dimensi ruang tambahan supaya daya tersebut merambat.Einstein menerima idea ini.Tetapi di mana dimensi tambahan ini?Mengapa kita tidak dapat melihatnya?

Seorang ahli Matematik berbangsa Polish-Jerman, Theodor Kaluza dan ahli Fizik Sweden Oskar Klein telah mencadangkan bahawa dimensi tambahan itu teramat kecil.Ia seperti satu kabel elektrik yang amat jauh dan anda memandangnya seperti satu benang halus yang hanya ada panjang tanpa lebar.Tetapi jika dari pandangan seekor semut misalnya,kabel ini menjadi 3 dimensi dan semut ini dapat bergerak ke depan atau ke belakang dan memutari kabel tersebut.Inilah dimensi yang tidak nampak itu.Kaluza dan Klein mengatakan dimensi tambahan ini berukuran sangat kecil di setiap lokasi pada ruang.

*James Clerk Maxwell

Dari sinilah Einstein mendapat ilham tentang ‘Unified Theory’nya.Beliau berpendapat untuk memahami alam ini secara menyeluruh maka daya elektromagnet ini mestilah disatukan dengan daya graviti.Sejak itu,Einstein telah menghabiskan seluruh hidupnya mengkaji Unified Theory.

Apabila Neils Bohr memperkenalkan model atomnya yang terdiri daripada proton,elektron dan neutron,orang mula berfikir tentang alam semesta yang kecil.Ini menghantar pemikiran manusia ke dunia sub-atomik.Di sinilah lahirnya FIZIK KUANTUM.

JIka Teori Relativiti membicarakan alam semesta yang besar,Kuantum bermain-main dengan alam semesta yang teramat kecil.

Di sinilah para saintis menemui kepincangan dalam Teori Relativiti.Di dalam dunia Kuantum yang teramat kecil,daya graviti seakan-akan tiada langsung.Malahan di dunia Kuantum para saintis menemui daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah.Daya nuklear kuat adalah daya yang melekatkan inti-inti atom pada tempatnya manakala daya nuklear lemah yang mengakibatkan keruntuhan atom atau radiasi.Sampai di sini para pengkaji telah bersepakat mengatakan terdapat 4 daya asas alam semesta:

-Daya Graviti
-Daya Elektromagnet
-Daya Nuklear Kuat
-Daya Nuklear Lemah

Di antara keempat-empat daya ini,daya nuklear kuatlah yang paling terkuat.Ini terbukti dalam pembuatan bom atom,ledakan bom atom adalah kesan peleraian zarah-zarah atom secara paksa dan ini yang menyebabkan terbebasnya daya nuklear kuat tadi.Daya yang paling lemah adalah graviti.Graviti hanya dirasakan pada jisim-jisim amat besar seperti bintang dan planet.Di alam yang teramat kecil atau Kuantum,daya graviti hilang pengaruh sama sekali,kerana kekuatan daya yang teramat kecil untuk dibuat pengiraan.Graviti hanya ‘angkuh’ di alam semesta tetapi pengecut di alam Kuantum.

Singulariti dan Lorong Hitam

Dalam kesempatan yang lain,dua orang saintis,Roger Penrose dan Stephen Hawking telah mengkaji satu fenomena alam yang menarik,iaitu KERUNTUHAN BINTANG.Sebuah bintang akan runtuh jika setiap partikel yang membentuknya kehilangan tenaga.Elektron yang kehilangan tenaga akan runtuh ke pusat atom.Ukuran atom yang menyusut amat penting sehingga ukuran bintang itu juga ikut menyusut sebagaimana atom-atomnya.Namun begitu,daya gravitinya tidak berubah.Kesimpulannya, pada ukuran yang semakin kecil,daya graviti teramat kuat,mengakibatkan ruangmasa terlengkung ke ukuran tidak terhingga.

Bayangkan sebuah bola besi berukuran bola sepak beratnya 1kg dan sebuah guli besi juga beratnya 1kg.Letakkan bola sepak besi tadi ke dalam sebuah trampolin.Kemudian alihkan bola sepak besi tadi dan letakkan pula guli besi tadi.Pada fikiran anda,yang manakah lebih melendutkan permukaan trampolin?

Pada jisim yang sama,objek yang lebih kecil AKAN LEBIH MENUMPUKAN DAYA GRAVITI.

Oleh kerana kuatnya daya graviti ketika bintang runtuh maka semua yang ada di sekelilingnya akan ditarik sehingga cahaya pun tidak dapat lepas!Apabila ini terjadi,kita tidak dapat melihat kewujudan bintang runtuh itu.Kewujudannya hanya dapat dikesan di zon gelap di alam semesta yang memiliki graviti yang kuat.Inilah yang dipanggil BLACK HOLE (lorong hitam).

Partikel-partikel cahaya yang disebut foton yang jatuh ke dalam lubang hitam tidak akan dapat melepaskan diri.Namun pada jarak tertentu dari pusat lubang hitam dimana daya graviti tidak terlalu kuat sehingga cahaya masih dapat bertahan untuk tidak jatuh namun terlalu lemah untuk mampu lepas, maka cahaya tersebut hanya dapat melayang-layang di situ. Jarak ini disebut horizon peristiwa (event horizon). Dinamakan demikian karena dipercayai jika cahaya berhenti bergerak, maka waktu setempat ikut berhenti.

Big Bang

“Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?”
(Surah al-Anbiya; 30).

Penrose telah memberikan ideanya kepada Hawking tentang asal-usul alam semesta. IDEA TENTANG KEADAAN SEBENAR ALAM SEMESTA INI KETIKA MULA TERBENTUK.Menurut Penrose,di masa dahulu,alam ini berukuran teramat kecil.Dan setelah itu Hawking juga bersetuju mengatakan bahawa alam semesta ini bermula dari sebuah titik tunggal yang amat kecil.Sebuah singulariti.

Sebenarnya, permasalahan ini telah disingkap secara teori lebih awal. Albert Einstein, menyimpulkan dari pengiraan yang membawanya untuk merumuskan Teori Relativiti pada tahun 1915, telah merumuskan bahawa alam semesta bukanlah statik. Terkejut dengan penemuan ini, Einstein telah menambah satu faktor yang dipanggil ‘pemalar kosmologi’ (cosmological constant) ke dalam persamaannya dengan sengaja untuk mengelakkan persamaan ini daripada menjadi satu kesimpulan. Kerana diyakinkan oleh ahli astronomi lain bahawa alam semesta adalah statik, dia tidak ingin teori ini bertentangan dengan model ini (universe static). Pandangan ini, yang mana kemudiannya ditolak oleh Einstein sendiri –yang diakui sebagai satu kesilapan paling besar di dalam kariernya.

SEBENARNYA BIG BANG ADALAH HASIL KEPUTUSAN YANG AKHIR DARI RELATIVITI TETAPI EINSTEIN MEMBUANGNYA KERANA TIDAK DAPAT MENERIMA KENYATAAN YANG MENGGEMPARKAN INI.

Pada tahun 1920, di sebuah balai cerap di Mount Wilson, California, seorang ahli astronomi berbangsa Amerika bernama Edwin Hubble telah membuat satu penemuan yang besar di dalam sejarah astronomi. Ketika membuat pemerhatian terhadap bintang-bintang melalui teleskop gergasinya, dia mendapati bahawa cahaya yang dipancarkan dari bintang-bintang itu beralih kepada warna merah yang terletak di hujung spektrum cahaya dan bahawa peralihan ini semakin terang apabila bebintang itu semakin menjauhi bumi. Penemuan ini amat mengejutkan dunia sains ketika itu, kerana berdasarkan kepada hukum-hukum fizik yang diakui, spektrum cahaya yang bergerak menuju ke arah titik pemerhatian cenderung kepada warna ungu sementara spektrum cahaya ini akan cenderung berwarna merah ketika cahaya ini bergerak menjauhi titik pemerhatian itu. Ini bererti bahawa bintang-bintang itu secara tetap bergerak menjauhi kita.

Sebelum ini, Hubble telah membuat satu lagi penemuan penting; bintang dan galaksi bergerak menjauhi bukan sahaja daripada kita (bumi), tetapi juga antara satu sama lain. Satu-satunya kesimpulan yang boleh diputuskan dari sebuah alam semesta di mana setiap sesuatu bergerak menjauhi sesama mereka ialah alam semesta itu secara tetap ‘berkembang’. Untuk menerangkannya, keadaan alam semesta ini sama seperti permukaan sebiji belon yang ditiup. Sama seperti titik-titik di permukaan sebiji belon bergerak menjauhi antara satu sama lain ketika belon itu mengembang, dan begitu jugalah objek-objek di dalam ruang angkasa juga bergerak menjauhi antara satu sama lain ketika alam semesta terus berkembang.

Big Bang adalah penemuan teragung dunia Fizik,dan ini membuka ke banyak pintu rahsia.

Kajian ke atas bintang runtuh dan Lorong Hitam bagaikan melihat Big Bang dari arah terbalik.Lorong Hitam adalah singulariti.Oleh itu,untuk memahami bagaimana alam ini diciptakan adalah dengan menggabungkan 4 daya asas yang ada.Sehingga ke hari ini,manusia sudah berjaya menggabungkan daya Elektromagnet dengan daya nuklear lemah menjadi daya elektrolemah (Electroweak Force).Kemudian daya ini dapat pula digabungkan dengan daya nuklear kuat menjadikan satu asas kepada model yang standard kepada satu teori akhir yang mampu menjelaskan asal-usul alam semesta dalam satu teori tunggal;Teori Segalanya atau Theory of Everything.

Masalah di dalam Relativiti dan Kuantum

Teori Relativiti tidak berlaku di alam berukuran Kuantum kerana pada teori ini daya graviti sangat berperanan dan hanya melibatkan benda-benda besar. Teori Kuantum mampu menjelaskan alam sangat kecil ini namun ia tidak mampu melibatkan daya graviti.Inilah pertentangan antara Fizik Kuantum dan Teori Relativiti Einstein.

Tetapi secara aneh para saintis seakan terlupa melihat Lohong Hitam yang penuh misteri!

Ketika mereka terpaksa mengabaikan daya graviti kerana terlalu lemah di dunia atom atau Kuantum,tiba-tiba ketika bintang runtuh,daya graviti boleh muncul malah semakin ‘gagah’ dan kuat pula!Di depan mata mereka terpampang satu fenomena nyata tentang penyatuan daya-daya tersebut ke dalam sebuah singulariti.Bagaimana objek tidak terhingga kecilnya (Lohong Hitam-dalam kes ini bermaksud berukuran Kuantum) dapat menghasilkan graviti (yang tidak mungkin wujud di dunia Kuantum) yang begitu besar??Bagaimana untuk menjelaskan keanehan ini?Bagaimana untuk menjelaskan mekanisma Lohong Hitam?

Kesimpulannya hukum-hukum Fizik telah runtuh bersama-sama atom-atom di Lohong Hitam.Benar-benar sebuah Lohong Hitam teramat gelap sehingga tidak ada satu pun teori sains yang mampu menjelaskannya.

Para saintis terus kebingungan sehinggalah kemunculan satu teori yang agak pelik dan ditolak pada mulanya,tetapi dapat menjelaskan semua misteri ini.

Ia adalah String Theory.

“You have the sight now, Neo. You are looking at the world without time.”
(Oracle -Matrix Reloaded)

————————————
Bibliografi

‘Black Hole and Baby Universe and Other Essays” by Stephen Hawking
“Stephen Hawking: Quest For A Theory of Everything” by Kitty Ferguson
“A Brief History of Time” by Stephen Hawking
“Human Earth” by Erianto Rachman
“On the Electrodynamics of Moving Bodies” Paperwork 1905 by Albert Einstein.
“On the Elementary Regulations of Electric Quantities” (1863) by James Clerk Maxwell
“Theory of Everything” by Sandi Setiawan
“The Fabric Of The Cosmos” by Brian Greene

 
Oleh: cahayapelangi | Juli 1, 2011

Asal Usul Nama Indonesia

Mungkin saya bukan orang pertama yang menulis tentang sejarah nama Indonesia. Mungkin sebelum kita merdeka, Tanpa bermaksud memberikan informasi basi, saya ingin mengingatkan lagi tentang nama “Indonesia” yang menunjukkan kita sudah hidup sejak jaman purba. Bangsa Tionghoa, India, Arab punyaistilah sendiri untuk Indonesia. Sebuah nama yang sudah sangat familiar kita ucap dan dengar, tetapi ternyata nama ini mempunyai sejarah tersendiri. Nama Indonesia, yang pada masa sebelum kemerdekaan adalah istilah untuk menyebut Kepulauan di Tanah Air ini.

Sebutan Untuk kepulauan Indonesia Dari Berbagai Bangsa di Jaman Purbakala 

 1. Bangsa Tionghoa : “Nan-Hai”

Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan kita dinamai “Nan-hai” (Kepulauan Laut Selatan).

2. Bangsa India : “Dwipantara

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini “Dwipantara” Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta “Dwipa” (pulau) dan “antara” (luar, seberang).

Kisah Ramayana karya pujangga Valmiki yang termasyhur itu menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Ravana, sampai ke “Suwarnadwipa” (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

3. Bangsa Arab : “Alza’ir Al-Jawi

Bangsa Arab menyebut tanah air ini “Jaza’ir al-Jawi” (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah “benzoe”, berasal dari bahasa Arab “luban jawi” (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon “Styrax sumatrana” yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra.

Sebutan Untuk Kepulauan Indonesia oleh Tokoh di Yunani (484-425 SM)

– Herodotus : ” Hindia”

Nama Hindia ini adalah buatan dari Herodotus, seorang ahli ilmu sejarah berkebangsaan Yunani (484-425 SM) yang dikenal sebagai bapak Ilmu Sejarah. Adapun nama Hindia ini baru digunakan untuk kepulauan ini, oleh Polomeus (100-178), seorang ahli ilmu bumi yang terkenal. Dan nama Hindia ini menjadi terkenal, sesudah Bangsa Portugis di bawah pimpinan : Vasco da Gama mendapati kepulauan ini dengan menyusur sungai Indus tahun 1948 M.

Masa Bangsa Eropa ke Asia

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang itu beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India , dan Cina. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Cina semuanya adalah Hindia. Semenanjung Asia Selatan mereka sebut “Hindia Muka” dan daratan Asia Tenggara dinamai “Hindia Belakang”. Sedangkan tanah air kita memperoleh nama “Kepulauan Hindia” (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) atau “Hindia Timur” (Oost
Indie, East Indies , Indes Orientales)
. Nama lain yang juga dipakai adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l’Archipel Malais).

Pada akhirnya tanah air bangsa Belanda datang dan menjajah tanah air ini, nama resmi yang digunakan adalah “Nederlandsch- Indie” (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah “To-Indo” (Hindia Timur).

Nama Untuk Indonesia Atas Ide Beberapa Tokoh

1. Eduard Douwes Dekker : “Insulinde

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), dikenal dengan nama samaran Multatuli, mengusulkan nama untuk tanah air yaitu “Insulinde“, yang artinya juga “Kepulauan Hindia” (bahasa Latin insula berarti pulau). Namun sebutan “Insulinde” ini kurang populer.

2. Alfred Russel Wallace : “The Malay Archipelago

Alfred Russel Wallace tahun 1869, setelah mengadakan perlawanan ke tanah air, dari tahun 1854-1862, beliau menamai Kepulauan Indonesia dengan “The Malay Archipelago. Adapun “Malay”-artinya ialah Melayu, sedangkan “Archipelago” dari Bahasa Belanda atau Perancis ; “Archipel” yang berasal dari Bahasa Yunani; “Archipelagus” (dari asal kata Archi = memerintah; plagues = laut). Dengan demikian berarti menguasai laut, atau berarti kumpulan pulau-pulau Melayu

3. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker : “Nusantara”

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), atau dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memopulerkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata India. Nama itu adalah “Nusantara”, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya.

Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 Lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.

Pengertian “Nusantara” yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian “Nusantara” zaman Majapahit. Pada masa Majapahit Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa ( Pulau Jawa).

Kita tentu pernah mendengar Sumpah Palapa dari Gajah Mada, ”Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa” (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat). Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis.

Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu “Nusa di antara dua benua dan dua samudra”, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern.

Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Hingga kini istilah “Nusantara” masih dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke. Tetapi nama resmi bangsa dan negara tetap Indonesia.

4. James Richardson Logan : “Indunesia” atau “Malayunesia” menjadi “Indonesia”

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia ” (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), orang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel “On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations”. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama “Hindia” Tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: “Indunesia” atau “Malayunesia” ( nesos dalam bahasa Yunani berarti Pulau).

Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis: “… the inhabitants of the Indian Archipelago or malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians.”

Earl sendiri menyatakan memilih nama “Malayunesia” (Kepulauan Melayu) daripada “Indunesia” (Kepulauan Hindia), sebab “Malayunesia” sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan “Indunesia” bisa juga digunakan untuk Ceylon (Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Lagi pula, kata Earl, bukankah bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini? Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah “Malayunesia” dan tidak memakai istilah “Indunesia”. Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel “The Ethnology of the Indian Archipelago.” Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air ini, sebab istilah “Indian Archipelago” terlalu panjang dan membingungkan.

Logan memungut nama “Indunesia” yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan : “Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago.” Ketika mengusulkan nama Indonesia agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama bangsa dan negara.

Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama “Indonesia” dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku “Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel” sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air kita tahun 1864 sampai 1880.

Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah “Indonesia” di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah “Indonesia” itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam “Encyclopedie van Nederlandsch-Indie” tahun 1918.

Padahal Bastian mengambil istilah “Indonesia” itu dari tulisan-tulisan Logan. Putra ibu pertiwi yang mula-mula menggunakan istilah “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika di buang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.

Muncul Nama “Hindia Belanda”

Pada dasawarsa 1920-an, nama “Indonesia” yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama itu memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam , organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, “Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut Hindia Belanda”. Juga tidak “Hindia” saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli.

“Menurut kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Sementara itu, di tanah air Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij).

Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama “Indonesia”. Akhirnya nama “Indonesia” dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa kita pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini kita sebut Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; DPR zaman Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardji Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama “Indonesia” diresmikan sebagai pengganti nama “Nederlandsch- Indie”.


Kongres Pemuda

Tetapi Belanda keras kepala sehingga mosi ini ditolak mentah-mentah.

Lenyapnya Nama “Hidia Belanda” dan Kembali Pada Nama “Indonesia”

Setelah 350 tahun Indonesia diatas penjajahan Belanda, pada akhirnya tanah air kita jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka lenyaplah nama “Hindia Belanda” di bumi pertiwi ini.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia diberi kemerdekaan. Setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan republik Indonesia, maka nama “Indonesia” untuk seterusnya.(fitri tasfiah)

Oleh: cahayapelangi | Juni 27, 2011

DIN = Agama atau Daulah.. ???

Assalamualaikum wr।wb॥
Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya amien।

Rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya hormati, tujuan saya menulis ini adalah tiada lain dan tiada bukan yaitu untuk mengajak rekan-rekan semuanya untuk merubah cara pandang kebanyakan orang, khususnya orang Indonesia terhadap Islam itu sendiri.
Untuk menghindari kemungkinan adanya suatu peribadatan yang sia-sia, karena tujuan kita sesungguhnya adalah mencari kebahagiaan yang Hakiki bukan begitu??’’.

Baiklah akan saya mulai dengan satu permasalahan yang sangat mendasar mengenai Islam itu sendiri.
Pasti anda semua sudah terbiasa dengan kata “AGAMA ISLAM di banding dengan kata “DIENUL ISLAM”, namun perlu kita ketahui bahwasannya Islam adalah merupakan sebuah konsep yang Hakiki dari Allah SWT, agar konsep-Nya ini menjadi :

1. Hudalinas (petunjuk) bagi orang-orang yang beriman.
2. Bayinah (bukti) suatu pembuktian bahwa Islam adalah sebuah konsep yang akan menyejahterakan bumi beserta isinya.
3. AL-furqon (pembeda) , yang akhirnya dapat menjadi pembeda bagi umat manusia antara yang Haq dan yang Bathil.

Melihat kenyataan yang ada di dunia khususnya di Negara RI ini apakah ke tiga point di atas sudah menjadikan Alquran sebagai pembeda antara yang Haq dan yang bathiL ?, atau telah menjadi bukti bahwa Islam adalah sebuah konsep yang akan menyejahterakan Alam termasuk manusia? Jawaban dari kedua pertanyaan tadi belum sama sekali terealisasi, mengapa ? jangan2 Al-quran belum dijadikan kita sebagai petunjuk?, Logika nya bagaimana manusia bisa mencapai pada kesejahteraan kalau Alqur’an nya sendiri belum di jadikan sebagai petunjuk?, seperti ada seseorang yang ingin sampai ke sebuah setasiun, tapi dia sendiri tidak mengikuti petunjuk jalan yang ada?, kira2 bakal sampai tidak orang itu ke stasiun? Padahal si petunjuknya sudah dia pegang?..lucu ya !?!?, itu sebabnya di RI ini rakyat nya tidak sejahtera karena petunjuknya dari Allah Yang Maha Pemurah yaitu Al quran di sia-siakan, Naudzubillah.
Jika kita menyetujui yang namanya Islam adalah sebuah Konsep yang Mutlak kebenarannya
Tentunya sebuah konsep ini perlu yang namanya Roda-roda untuk menggerakan konsep tersebut hingga tercapai nya Rahmatan lil alamin..
Antara Roda-roda dan konsep itulah yang dinamakan system, seperti apa? Layaknya sebuah system yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, contohnya yaitu Madinah dimana di Madinah itu sendiri ada yang namanya:

1. Khalifah (pemimpin) Rasulullah saw, yang terus berkesinambungan setelah beliau wafat, sampai Daulah yang terakhir Ustman di Turkey.
2. Umat (yang di pimpin) yaitu Umat Muslimin.
3. dan adanya sebuah wilayah atau territorial yastrib yang lebih popular namanya menjadi Madinah.

Ketiga Unsur di atas menjadi sangat penting peranannya dalam Mewujudkan Kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, ke adilan dan hal-hal baik lainnya yang di janjikan Al quran, maka ke tiga unsure tersebut di namakan DAULAH atau Rumah (atau tempat perlindungan),

Al- ankabuut (29 : 67) : “ Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah? “.

Menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, tentunya yang namanya sebuah negeri tidak terlepas dari ketiga unsur tadi yaitu pemimpin yang dipimpin dan teritori atau wilayah.

Ash shaff (61 : 4) :”Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, nah yang namanya barisan yang teratur tentunya ada komandonya donk??, yang di sebut juga pemimpin atau didalam daulah Islam sendiri di sebuti khalifah.

Jadi Intinya Islam sendiri memerlukan Daulah sebagai penggerak dari konsep tersebut.
Karena Allah menyukai orang yg berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur yang artinya Allah tidak menyukai orang islam yang berislam secara individual atau sendiri-sendiri, dengan seperti itu Islam sangat menjadi rapuh tidak ada kekuatan sama sekali.

Mari kita cermati mengenai kata “DIENUL ISLAM” yang oleh departemen agama RI diartikan menjadi agama Islam, karena kata “DIENUL ISLAM” sendiri jika terjadi kesalahan penafsiran ini akan menggelincirkan umat Islam pada kesesatan Naudzubillah, yang sekaligus membawanya ke Neraka djahanam.

Ali Imran (3:19) “ innadina innallahi Islam…..

Yang artinya “ sesungguhnya “Din” yang di ridhoi disisi Allah hanyalah Islam….”

Mari kita mengutip pendapat dari Ustad Abu Ala Maududi mengenai “Din” itu sendiri, Ingat-ingatkanlah kembali ketiga-tiga perkara ini :

Din berarti kepatuhan
Syari’ah disebut juga hukum.
Ibadat mengandungi arti penghambaan.

Apabila anda menghambakan dan menghinakan diri (sub-servience) kepada seseorang yang mengaku sebagai pemerintah anda, maka hal itu berarti anda telah menerima dinnya..
Setelah itu ia menjadi pemerintah (ruler) anda, dan anda menjadi rakyatnya (subject).
Perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang dibuatnya menjadi hukum dan syari’ah bagi anda. Apabila anda memberikan kepadanya apa yang dimintanya, melaksanakan apa pun yang diperintahkannya, tidak melakukan apa yang dilarangnya, bekerja dalam batas-batas yang telah ditetapkan untuk anda, mengikuti arahan-arahannya,dan menerima keputusan-keputusannya yang bersangkutan dengan hubungan timbal-balik antara anda semua, urusan-urusan bisnis anda, perkara-perkara kehakiman dan hukuman anda… maka sikap anda separti itu dinamakan penghambaan atau ‘ibadat.

Dari penjelasan ini jelaslah bahwa “din” sesungguhnya adalah pemerintahan, atau pemerintahan sendiri di sebut juga dalam Islam Daulah, yang contohnya telah di realisasikan oleh Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik dan di tegakan hingga mendunia yaitu Madinah, tempat berdirinya system Allah yang didalamnya ada pemerintahan Islam.

JADI KESIMPULAN PERTAMA MENGENAI DINUL ISLAM SENDIRI YAITU DAULAH ISLAM/ PEMERINTAHAN ISLAM

LALU KESIMPULAN KEDUA MENGENAI DINUL ISLAM YANG DIARTIKAN OLEH DEPARTEMEN AGAMA RI YAITU AGAMA ISLAM.

Tibalah mengenai pembahasan kedua yaitu mengenai Dinul Islam yang di artikan menjadi agama islam.

Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Secara entomologis, agama berarti situasi yang tidak kacau, seperti kita ketahui bahwa sansekerta adalah bahasa klasik yang pernah di pakai di india, bahasa ini sudah arkais pada saat ini selain menjadi bahasa kitab umat hindu, maka dapat di simpulkan bahwa kata “agama” sendiri berasal dari bahasa hindu, kenyataannya antara ajaran Hindu dan Islam Itu bnyak berseberangan seperti adanya golongan2 atau kasta2, ada golongan yang lebih tinggi ada golongan yang lebih rendah pada ajaran Hindu sedangkan di Islam sendiri tidak mengenal akan hal itu, Islam mengajarkan semua manusia sama, yang membedakan tingkat ketaqwaannya saja

Seperti yang kita lihat kenyataan di Indonesia masalah sosial tidak terlepas dari pembunuhan, maksiat di mana2, aborsi, kriminalitas perjudian bahkan di Indonesia sendiri sering terjadi Orang tua memperkosa anaknya, sungguh suatu maksiat yang sudah layak membuat sang Penguasa Alam murka, dan sungguh Agama yang seharusnya membuat ketidak kacauan menjadi tidak berfungsi.

Jika dinul islam di artikan menjadi agama islam, saya sendiri merasa islam hanya menjadi sebatas kepercayaan, dimana urusannya hanya sebatas perasaan, yang akhirnya ruang geraknya terbatasi hanya masalah ritual (shalat lima waktu) dan puasa, sedangkan Alquran itu menyimpan hukum2, dan aturan yang harus di realisasikan, ada hukum ekonomi perdagangan ada hukum zinah ada hukum mengenai ketata negaraan, dan banyak lagi yang menyangkut masalah kehidupan dan sosial, nah mengapa hukum2 yang lain ini seperti tidak di ambil pusing oleh orang-orang yang beragama Islam di Indonesia seakan tidak di laksanakan pun santai2 saja?, padahal nilainya sama seperti hukum2 yang lain, kebanyakan tahunya shalat 5 waktu itu wajib padahal masih banyak hukum2 yang lainya yang juga wajib kenapa seperti diabaikan?, nah disinilah permasalahannya adanya persinggungan antara hukum Islam yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan dengan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri yaitu UUD 45 dan nilai2 pancasila.
Salah satu contoh Islam mengajarkan Tauhid bahwa Tuhan itu satu, lalu pada butir pancasila sila pertama yaitu “KETUHANAN YANG MAHA ESA” sudah ada satu pertentangan dengan ajaran tauhid itu sendiri, dari kata “KETUHANAN” sendiri bersifat jamak yang artinya lebih dari satu atau terdiri dari berbagai macam tuhan, Naudzubillah bukan kah ini sudah membawa orang2 indonesia pada kemusyrikan??.

Jadi mengenai pengertian Dinul islam menjadi Agama Islam itu kurang tepat adanya, karena Rasulullah pun mengajarakan Islam itu ber-Daulah atau ber system,” seperti bangunan yang tersusun kokoh “ yang telah di contohkan oleh Rasulullah yaitu Madinah yang di dalamnya ada struktur pemerintahan Islam yang tertib teratur dan disiplin, Daulah inilah yang bisa dijadikan oleh umat islam sebagai sarana tempat pengabdian (ibadah) sepenuhnya(kaffah) karena hukumnya tidak bersinggungan dengan hukum2 atau ajaran2 di luar islam, itu sebabnya Rasulullah Hijrah ke yastrib dalam rangka pngingkaran tehadap din yang bathil yaitu mekah dimana hukum abu djahal yang bathil masih berkuasa.

Ali imran (3:112) “ Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (din) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan………..”

Dari ayat diatas jika “din” diartikan Agama jadinya ngga nyambung karena di agama islam sendiri tidak di kenal yang namanya perjanjian dengan manusia atau di sebut baiat, kebanyakan mereka beragama islam berdasarkan keturunan, karena orang tuanya agama islam otomatis keturunannya pun beragama islam, dan jika “din” pada ayat tersebut diartikan Daulah Islam atau Khilafah Islam ini akan tepat sekali karena adanya pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai saksi pembaiatan orang2 yang beriman yang telah melaksanakan Hijrah, (pembaiatan itu hukumnya wajib bagi orang2 yang beriman yang memasuki(hijrah) pada daulah Islam, yang lalu menjadi umat islam), perlu di ketahui mana mungkin di sebut Umat jika tidak ada pemimpim(pemerintahan Islam), mana mungkin di sebut anak buah jika tidak ada boss??,
Mana mungkin di sebut rakyat jika tidak ada presiden??, begitu pun pentingnya Khalifah bagi umat islam yang harus menjalankan Hukum2 islam pada daulah Islam, dan Daulah itu sekaligus sebagai tempat menjalankan bentuk2 pengabdian umat islam secara kaffah, ibaratnya seperti kendaraannya umat islam hingga bisa membawa umat islam sampai RAHMATAN LIL ALAMIN.

AT taubah (9:20) ; “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan

Pada ayat diatas pun sudah jelas pentingnya Daulah Islam sebagai sarana orang2 beriman melaksanakan Hijrah (satu bentuk nyata menginkari system yang bathil) lalu menjadi umat islam setelah pembaiatan oleh pemerintahan Islam, lalu Umat Islam dapat berjihad (bersungguh – sungguh) mengabdi pada daulah Islam dengan harta dan dirinya, dan Allah berjanji meninggikan derajatnya dan mendapat kemenangan Insya Allah.

Kebutuhan mutlak Daulah Islam, tampak jelas untuk menerapkan syariah Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Tentunya adalah wewenang daulahnya atau pemerintahannya untuk menerapkan mata uang apa yang berlaku di sebuah negara. Dalam daulah Khilafah Islam negara akan menetapkan mata uang yang berlaku adalah mata uang emas dan perak (dinar dan dirham). Bisa kita bayangkan kalau dalam satu negara banyak mata uang yang berlaku berdasarkan kelompok atau individu.

Penerapan syariah Islam oleh negara, bukan berarti bahwa negara Khilafah hanyalah untuk kelompok tertentu atau orang tertentu saja. Daulah Islam Madinah yang dipimpin oleh Rosulullah merupakan bukti yang gamblang. Saat itu meskipun yang berlaku adalah hukum Islam, masyarakat Madinah bukanlah homogen, hanya muslim saja. Disana terdapat orang Yahudi, Musyrik, dan berbagai kabilah. Bisa disebut sepanjang sejarah kekhilafahan yang menerapkan syariah Islam, tidak pernah ada masa dimana seluruh penduduknya memeluk Islam.

Khilafah Islam yang terbentang melintasi benua tentu akan mengumpulkan berbagai bangsa , warna kulit, agama dan keyakinan. Seperti yang disampaikan Carleton: Peradaban Islam merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adi daya dunia (superstate) terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya , dengan perbedaan kepercayaan dan suku.

Hal ini gampang dipahami, sebab syariah Islam bukanlah hanya untuk orang Islam, tapi manusia. Islam sebagai rahmat lil ‘alamin, artinya Islam untuk seluruh manusia (lihat tafsir Fathul Qadhir). Karena itu , Daulah Khilafah saat menjalankan kebijakannya, tidaklah melihat suku, bangsa, atau agamanya. Siapapun mereka kalau menjadi warga negera daulah Khilafah akan dijamin terpenuhi kebutuhan pokoknya, dijamin pendidikan dan kesehatan gratis. Siapapun warga negaranya akan dijamin keamanannya oleh negara Khilafah. Warga non muslim pun dibolehkan beribadah menurut agamanya, makan, minum, dan menikah berdasarkan keyakinan agamanya. Namun, dalam masalah publik mereka harus tunduk kepada hukum negara yang berdasarkan syariah Islam.

Mengingat pentingnya Khilafah ini, wajar kemudian kalau ulama-ulama dan pemimpin umat Islam terdahulu segera bereaksi saat Khilafah Islam diruntuhkan tahun 1924. Pemimpin Syarikat Islam (SI ) HOS COKROAMINOTO mengatakan Khilafah adalah hak bersama muslimin bukan dominasi bangsa tertentu, karenanya, bila umat tidak memiliki Khilafah, seperti badan tidak berkepala .

Muslih Shobir menyatakan bahwa saat ini negera-negara Islam perlu bersatu membentuk khilafah. Agar umat Islam bersatu dan memiliki kepemimpinan untuk menyelesaikan problem di dunia.
kaum muslimin di seluruh dunia telah rindu akan kesejahteraanya dan mencari jalan menuju kebangkitan untuk mengembalikan Daulah Khilafah Islam. AS dan sekutu-sekutu imperialismenya sangat tahu persis, bahwa Daulah Khilafah itulah satu-satunya negara yang berkemampuan untuk meluluhlantakkan idoelogi Kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika.
Maka tidaklah mengherankan kalau saat ini kita saksikan bagaimana para pejuangan penegak Syariat Islam dan Daulah Khilafah dihalangi dan ditindas. Mereka dituduh teroris, menggangu stabilitas, memecah belah. Padahal yang mereka perjuangankan adalah Islam yang akan menjamin kedamain dan keamanan bagi manusia . Di Uzbekistan dan belahan dunia lainnya , yang berjuang tanpa kekerasan, dituduh sebagai teroris. Bagaimana mungkin mereka dituduh teroris ?

Hilangnya sistem Khilafah berarti hilangnya sebuah sistem Islam yang menyatukan Dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat Islam, juga berarti hilangnya Negara Islam yang-menurut Dr. Yusuf Qaradhawi-merupakan perwujudan dari ideologi Islam.
Karena itu, keruntuhan Khilafah Islam 82 tahun lalu, (3 Maret 1924 M) di Turki Khilafah Ustman yang antara lain akibat dari berbagai konspirasi jahat Barat imperialis dan Yahudi selama puluhan tahun terhadap Khilafah, sesungguhnya merupakan tragedi terbesar yang belum pernah dialami oleh kaum Muslim sebelumnya. Bagaimana tidak?! Khilafahlah yang selama 13 abad (632-1924 M)-jika dihitung dari masa Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayah, Khilafah Bani Abbasiyah hingga Khilafah Utsmaniyah-menjadi institusi pelayan dan pelindung umat manusia, yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi hampir 2/3 bagian dunia, dengan berbagai kesuksesannya di berbagai bidang kehidupan.

Kendati pun pada masa kepemimpinan Umayyah, Abbasiyah mapun bani Ustaminyah terdapat kekurangan, satu hal yang tak terbantahkan adalah pada masa itu kaum muslimin tetap berada dalam satu payung Daulah sehingga segala urusan ummat tetap tertangani dalam khajanah sistem Islam yang mulia.
Arti pentingnya sebuah kepemimpinan umat Islam dalam supremasi Daulah Khilafah merupakan keniscayaan sebagaimana telah ter-syari’atkan dalam al-Qur’an dan Sunnah Saw. Bahkan jumhur ‘ulama pun telah menyepakati arti pentingnya Daulah ini yang akan menjamin keberlangsungan kehidupan Islam secara sempurna….

Oleh: cahayapelangi | Juni 19, 2011

Matrix-05

Peringatan

Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh seperti Tanwirul Qulub, Minhajul Abidin,Futuhatul Ariffin,Sirus Salikin dan Hikam,atau lebih bagus sebagai permulaan kitab Imam Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.

Kepada pembaca siri Matrix yang baru,sila semak siri-siri Matrix sebelumnya untuk pemahaman yang lebih jelas. Ini adalah Matrix05 di bawah tajuk “Matrix Lebih Tinggi”

M.O

“We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey”

(Stephen R. Covey)

Di dalam dunia yang kita berhidup sekarang,sebenarnya…adalah salah satu dari berinfiniti alam yang tercipta sebagai makhluk Tuhan.Alam ini,di mana manusia dapat merasainya dengan semua derianya adalah dinamakan Alam Nasut dalam istilah Tasawuf,di mana alam ini juga tidak diketahui anggaran dan ukurannya keluasannya.Dari sebesar-besar semesta yang gelap gelita dengan segala galaksi dan dimensinya,hingga sekecil-kecil jasad;elektron,proton,bozon,quark hingga ke zarah-zarah mikron yang kini sedang dipecahkan di makmal CERN,sesungguhnya akal manusia yang dikatakan lebih hebat dari superkomputer ini juga tidak mampu untuk mengagak betapa luas dan hebatnya alamnya sendiri,Alam Nasut ciptaan Rabbul Izzati,apatah lagi untuk membicarakan alam Malakut.

Kita tidak tahu untuk apakah alam ini diciptakan sehebat-hebatnya.Pernahkah kita bertanya ke dalam hati kita,pada malam yang gelap ketika merenung luas langit yang ditaburi bintang-bintang,untuk apakah semua ini dicipta?Untuk apakah Alam Nasut ini dicipta hanya untuk menempatkan manusia yang lemah ini berserta haiwan-haiwan bagi kegunaan mereka?Mengapa alam yang sebegini luas dibina hanya untuk memuatkan bumi manusia yang di dalamnya para manusia sibuk berperang,bergaduh dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri?ADA RAHSIA DI SINI.Jika kita memahami konsep mikro dan makro dalam diri manusia itu sendiri,kita akan dapat memahami mengapa alam sebegini luas,hanya dicipta buat manusia yang lemah dan bodoh ini.

Jika kita dapat memahami Alam Nasut ini,barulah kita dapat bercerita tentang Matrix yang lebih tinggi darinya.Barulah kita dapat memahami mengapa Tuhan menciptakan alam-alam yang lain seperti Alam Jabarut,Malakut dan Lahut.

Matrix Lebih Tinggi

“Maha suci Allah dari bertempat atau bergerak atau berpindah-randah”
(Sirus Salikin)

Di dalam perbahasan Matrix sebelum ini,kita tahu bahawa prinsip pertama untuk memahami Matrix adalah:

Bagi entiti yang wujud di dalam Matrix,ia berjumlah infiniti;tidak terkira banyaknya.Di luar Matrix,tiada Matrix.

Entiti fizikal kita tidak akan mampu mengetahui apa yang diluar Matrix yang kita tinggal sekarang,tetapi entiti spiritual kita yang membolehkan kita tahu apa yang berlaku di luar Matrix.Akal manusia tidak akan dapat menjangkaunya walaupun 100 Albert Einstein dikumpulkan dan dikerah untuk mencipta mesin yang mampu menembusi Matrix manusia ini (Alam Nasut).Hanya rohani yang kuat dan tepat dapat mengetahui kewujudan Matrix selain Matrix manusia.INILAH PERBEZAAN ANTARA AKAL DAN ROHANI.Sejak beribu-ribu tahun dahulu,para petapa,ahli agama,orang suci,rahib,biarawan dan para sufi cuba untuk mengungkapkan Matrix diluar mereka.SEBENARNYA manusia tidak akan pernah tahu berita-berita tentang Matrix diluar mereka jika tidak diberitahu.Siapakah yang mempunyai pengetahuan peringkat tinggi ini,di mana tidak ada ilmu sains yang mampu mencapainya??Tidak lain tidak bukan adalah para Nabi-nabi dan Rasul-rasul.Mereka adalah para manusia yang terpilih,yang mendapat wahyu,iaitu berita-berita dari TUHAN,yang berada DI LUAR MATRIX,atau lebih tepat lagi YANG TIDAK BERGANTUNG dengan apa-apa MATRIX.

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan”.
(AlQuran 35:24)

Jika kita menganggap bahawa para nabi-nabi itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi,Arab dan sejenis dengan mereka sahaja,maka pandangan ini adalah amat silap.Memang benar para Rasul (terutamanya 25 Rasul dalam AlQuran) kebanyakannya diturunkan di kawasan Timur Tengah,tetapi adakah jumlah para nabi yang menjangkau beribu-ribu itu semuanya tinggal di Tanah Arab dan Kanaan??TIDAK SAMA SEKALI.Para nabi diturunkan kepada pelbagai kaum dan bangsa,cuma adakah bangsa tersebut menerimanya atau tidak.Adakah bangsa dan kaum itu mendengar kata-kata ‘orang suci’ ini atau meremehkannya dan tidak mempedulikannya.Sesetengahnya pula menokoktambah cerita-cerita orang suci ini mengikut kepercayaan animisme mereka sendiri.Setengahnya pula amat mengkagumi ‘cerita-ceriti’ orang suci ini sehingga menjadikannya idola dan sembahan.INGAT!Tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.

Dari sini asalnya pengetahuan tentang Matrix sampai kepada semua bangsa dan kaum.Jika tidak diturunkan para nabi-nabi ini,sudah tentu manusia akan bertuhankan nafsu dan melihat Matrix ini melalui kacamata nafsu dan akal semata.Manusia tidak akan tahu untuk apa dia diciptakan,tujuan hidupnya dan ke mana dia akan pergi selepas mati.Akal sahaja tidak akan berguna jika tiada kekuatan rohani atau spiritual.Akal cuma bertindak MELALUI DERIA-DERIA sahaja.Deria-deria ini bertindak sebagai sensor untuk memberikan input-input kepada akal manusia untuk diprosesnya.Jadi akal hanya tahu APA YANG DI DALAM MATRIX sahaja.Di luar Matrix,tidak akan disentuh dan dijangkau oleh akal,kerana deria-deria tidak dapat mengesan entiti di luar Matrix.

Terdapat satu cara,di mana manusia dapat merasai ia satu keganjilan tetapi tidak dapat mengungkapkannya.Dari sini manusia tahu bahawa alam ini bukan hanya sepertinya ini.ADA RAHSIA LAIN.

Pengalaman-pengalaman manusia berhadapan dengan perkara-perkara paranormal,’anomalies’ dan mistik,menjelaskan kepada manusia bahawa terdapat entiti lain yang sukar untuk dijelaskan,sama-sama berhidup di dalam Matrix ini.Entiti ini,majoritinya menimbulkan ketakutan kepada manusia kerana kewujudannya menyalahi hukum akal manusia.APA JUA PERKARA YANG MENYALAHI HUKUM AKAL,AKAL AKAN MELIHAT IA SESUATU YANG LUARBIASA.Ini dinamakan ‘bug’ dalam terminologi Matrix.

‘Bug’ yang terlalu banyak akan mengakibatkan ‘overflow’ dan lama-kelamaan sistem pemikiran manusia akan ‘hang’.

Perkara-perkara ghaib,mistik dan seumpamanya akan dianggap oleh akal bahawa luarbiasa dan ia tidak mampu menjelaskannya,atau dengan lebih saintifik,akal manusia tidak dapat memproses data-data dari kategori ‘mistik’ dan ‘ghaib’ ini.Apabila akalnya tidak dapat menjelaskan paranormal ini,manusia akan mengeluarkan satu aura hormon yang dinamakan ‘KETAKUTAN’.Terma yang lebih tepat dalam bahasa Melayu adalah ‘seram’.Perasaan takut akan mengeluarkan aura tertentu yang tidak dirasai oleh deria manusia tetapi dapat dihidu dan dirasai oleh ‘entiti’ lain.Contoh yang paling popular adalah anjing.Kajian saintifik mendapati anjing dapat mengesan sejenis ‘bau’ yang dikeluarkan oleh manusia yang di dalam ketakutan.DARI SINI MANUSIA MENYEDARI TERDAPAT ENTITI LAIN YANG TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA di dalam Matrix,tetapi tidak dapat dirasai oleh dera-deria mereka secara langsung.Syaitan,jin,hantu,devil,demon,asura,goblin dan bermacam-macam lagi nama yang diberikan kepada entiti ini.TERDAPAT RAHSIA DI SINI.

Adakah entiti-entiti ini tinggal di dalam Matrix lebih tinggi?Jika begitu,adakah kita dapat berhubung dengan Matrix lebih tinggi hanya dengan berhubung dengan entiti ini??DI SINI MANUSIA SELALU TERPERANGKAP!!

Parallel Universe

You’ve never used them before. Rest, Neo. The answers are coming.

(Morpheus -The Matrix)

Di dalam dunia Fizik,terdapat satu teori yang dapat menjelaskan keberadaan segala entiti yang dipanggil jin dan syaitan ini.Teori ini dikenali sebagai Parallel Universe,kesinambungan dari Superstring Theory.Mengikut teori ini,dunia yang kita duduki ini sebenarnya berada di dalam dimensi lebih besar.Istilahnya,dunia kita ‘terbungkus’ di dalam dimensi Matrix yang lain,yang lebih besar.Katakan kita berhidup di dalam 3 dimensi ruang.Dunia 3 dimensi ini pula terbungkus di dalam 4 dimensi ruang.Namun di dalam 4 dimensi ruang ini terdapat banyak lagi 3 dimensi ruang.Dan sudah tentu di dalam 5 dimensi ruang,terdapat banyak lagi 4 dimensi ruang di dalamnya.Jadi berbalik kepada dunia 4 dimensi ruang,terdapat banyak dunia 3 dimensi ruang di dalamnya.Walaubagaimanapun semua dunia 3 dimensi ruang ini tidak berhubung di antara satu sama lain.Dengan kata lain,entiti di dalam satu dunia 3 dimensi tidak dapat berhubung dengan entiti di dunia 3 dimensi yang lain secara langsung.Ini adalah maksud yang sederhana,sebagai permulaan.Selepas ini kita akan lanjutkan dengan perbahasan yang lebih kompleks tentang dunia MATRIX LEBIH TINGGI ini.

Inilah asas kepada apa yang dikatakan Dunia Yang Selari.Dengan kata lain terdapat dunia lain yang sama dimensi dengan kita tetapi deria kita tidak dapat menyentuhnya.Mengapa?Kerana terdapat satu konsep lain yang akan menerangkan mengapa dunia-dunia ini berkongsi hidup dan tempat tinggal dengan kita,tetapi pada masa yang sama kita tidak dapat melihat mereka,menyentuh mereka atau mendengar mereka bercakap-cakap.Di dalam Parallel Universe,terdapat banyak dunia yang berkongsi dalam satu tingkat Matrix.Dunia-dunia ini berhidup dalam peraturan mereka yang tersendiri.Tidak diketahui berapakah jumlahnya dan apakah yang ada di dalamnya,tetapi setiap subMatrix ini sudah pasti memiliki format dan setup yang berbeza dari Matrix manusia,atau lebih tepat lagi Matrix di mana manusia dapat mengesan melalui derianya. SESUNGGUHNYA MANUSIA HIDUP DI DALAM MATRIX DERIANYA SAHAJA.Jika manusia melihat sehelai daun berwarna hijau,adakah entiti lain dari parallel world yang lain melihat daun itu dengan warna dan bentuk yang sama dengan manusia?ADAKAH DUNIA INI BENAR-BENAR SEPERTI YANG DIGAMBARKAN OLEH DERIA-DERIA KITA??Sebenarnya kita terkurung di dalam dunia deria kita sahaja.Orang yang terkurung di dalam dunia derianya,tidak akan dapat keluar dari Matrixnya.Dia akan tetap terkurung di dalam Matrix sehingga dikeluarkan secara ‘paksa’ di dalam Matrix ini setelah sampai masanya.

Apa akan jadi jika semua deria kita dicabut??Atau deria ini diganti dengan deria entiti yang tinggal di 4 dimensi ruang??Apakah yang akan kita lihat,dengar,hidu dan rasa ketika itu agaknya??INILAH HAKIKAT HIDUP DI DUNIA YANG FANA INI.Segalanya permainan dan senda gurau semata.Tidak ada yang kekal,hanya Wajah-Nya yang kekal abadi.

Jadi adakah para Jin atau ‘hantu’ ini hidup dalam Matrix lebih tinggi??TIDAK SAMA SEKALI.Mereka hidup di dalam Matrix yang sama dengan kita,tetapi berselari di dalam dimensi Matrix ini.Inilah dia Parallel Universe.

Bagaimana entiti-entiti dalam dunia yang berselari ini dapat berhubung?

Untuk menjawab soalan ini,kita mesti tahu dulu prinsip asas Fizik Kuantum tentang entiti-entiti yang berlainan dimensi.Kita mesti mengetahui dahulu apakah yang dinamakan sebagai ‘dimensi’ dan ‘ruang’.Kita perlu tahu apakah perbezaan antara ‘Matrix’ dan ‘Dimensi’.Ini kerana soalan ini hanya boleh dijawab menerusi Kuantum Graviti,M-Theory dan Superstring Theory.

Buat permulaan kita belajar dahulu konsep asas dimensi.

Fizik asas ‘Dimensi’

“Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka”
(AlHaaqqah ayat 17)

Dimensi secara sederhana adalah bermaksud ukuran.Kita menafsirkan dunia ini berdasarkan ukuran-ukuran.Dunia ini lebih bermakna jika kita tahu bahawa bola pingpong lebih kecil dari bolasepak.Lebih bermakna jika kita tahu bahawa KLCC lebih tinggi dari Komtar.Lebih bermakna jika kita dapat mengkagumi kejelitaan Rozita Che Wan atau Cameron Diaz (namun ini agak abstrak).Berapa besar?Berapa tinggi?Berapa luas?Berapa panjang?Ini adalah asas kepada aplikasi Matematik.Kita gunakan Matematik untuk menerangkan dunia ini.Kita menjelaskan sebahagian dunia ini dengan angka-angka.

“dan yang genap dan yang ganjil”
(AlFajr ayat 3)

Jadi dimensi berkaitan dengan ukuran.Berapakah dimensi tapak rumah anda?Soalan ini bercakap tentang UKURAN.Ukuran adalah satu kuasa yang ada pada manusia untuk mengetahui perkara-perkara yang lain.Berapa besar dunia ini?Berapa kecil setiap hati nyamuk yang dikumpulkan dalam kisah Puteri Gunung Ledang?Berapakah Phase Margin,Gain Margin dan Frequency Response yang optimum untuk para jurutera jambatan Golden Gate di San Francisco merangka jambatan tersebut?Berapa lebar tapak kaki Sang Gedembai?Berapa lebar ‘misalignment’ yang dibenarkan dalam rekabentuk sebuah kapalangkasa ‘Shuttle’?

Panjang,tinggi,lebar,luas dan sebagainya adalah komponen dimensi.Semua konotasi ini membentuk ukuran ruang kita.DAN MENJELASKAN GAMBARAN SEBENAR RUANG YANG KITA TINGGAL DI DALAMNYA.Bagaimana sebenarnya rupa ruang yang kita tinggal ini?Kita mulakan dengan tingkatan dimensi.

1 Dimensi:Hanyalah satu garisan panjang.Garisan ini tidak tertutup,maknanya jika ada dua garisan selari,ia tidak bercantum dikedua-dua hujung.Pada satu garisan,komponen yang jelas adalah PANJANG.

2 Dimensi:Garisan tertutup (close-loop).Bayangkan sebuah bulatan,atau sebuah segiempat sama.Pada segiempat sama kita dapati ada dua komponen iaitu PANJANG dan LEBAR.

3 Dimensi:Garisan tertutup dengan titik pandangan (point of view).Bayangkan segiempat sama tadi menjadi berbongkah.Kita akan dapati 3 komponen dimensi iaitu PANJANG,LEBAR dan DALAM.

4 Dimensi:3 Dimensi ruang dan 1 Dimensi masa.

Sampai di sini ilmu dimensi dapat diterangkan dengan bahasa yang sederhana.Tambahan pula Fizik asas menjelaskan manusia hidup dalam ruang 4 dimensi sebenarnya (3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa),dengan kata lain ruang yang bergerak dalam satu garis masa yang abstrak.Adakah terdapat 7 dimensi ruang dan 1 dimensi masa?ADA,tetapi penglihatan dan neuron otak tidak dapat menafsir bentuk yang terdapat dalam 7 dimensi ruang ini.Terlampau kompleks.Objek 7 dimensi ruang hanya terkumpul di belakang titik buta tanpa diserap oleh cahaya supaya dibawa ke otak untuk ditafsirkan.

Ini adalah Fizik paling asas untuk menerangkan dunia fizikal kita.Namun untuk menerangkan lebih jelas lagi,kita perlukan Fizik Kuantum.

“Fizik Kuantum adalah ilmu yang cuba untuk menerangkan dunia ghaib secara saintifik”
(anonymous)

Di dalam dimensi asas ini manusia cuba untuk memikirkan banyak perkara.Salah satunya cahaya.Cahaya telah lama menarik minat manusia untuk mengkaji alam ini.Apakah yang menjadikan cahaya?Adakah ia mempunyai berat?Adakah ia berjisim?

“Malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada api dan manusia dicipta daripada apa yang diceritakan kepadamu (tanah)”
(Hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim)

Ini membuka persoalan yang lebih besar,adakah kita boleh menyeberang ke dimensi lain??

Terminologi

Dimensi:Ukuran.Dimensi adalah cara manusia menerangkan dunia fizikal yang ditempatinya.Melalui dimensi juga manusia dapat mengetahui keadaan sebenar konsep ruang dan masa.Dimensi hanya sah di dalam Matrix sahaja.Di luar Matrix,tiada dimensi.

Bug:Merupakan satu pincangtugas di dalam pemprosesan data yang dihantar ke CPU micro.Dalam kes ini minda manusia.Ini terjadi apabila data yang terkumpul di dalam pangkalan data tidak dapat mengeluarkan maklumat seperti dicari atau sepadan dengan persoalan atau data yang diminta.Proses ini akan berulang-ulang dalam ‘loop’ yang jika tidak dikawal akan menyebabkan ‘overflow’.

Overflow:Lambakan aliran tugas.Apabila tugas yang berulang-ulang masuk manakala tugas lama tidak sempat diselesaikan maka terjadilah fenomena ‘overflow’.Ini samalah teknik DoS (Denied on Service) yang digunakan oleh para ‘hacker’ bagi menggodam atau memusnahkan sesuatu sistem.Ini akan mengakibatkan sistem tergendala (hang).Dalam situasi manusia,apabila sesuatu fenomena tidak dapat diterangkan oleh akal mereka,maka mereka akan panik dan hairan.JIka fenomena itu seperti memprovok mangsa,maka aura ‘seram’ atau ketakutan akan timbul.Ini adalah kesan dari ‘DoS’ tadi.Pada skrin komputer mungkin akan tertera Blue Screen of Death.

Parallel Universe:Dunia yang berselari.Dalam ‘Parallel Universe’ dunia yang berselari ini mungkin akan menindan antara satu sama lain.Dalam Fizik Kuantum,alam-alam di dalam ‘Parallel Universe’ berhubung dengan perantaraan TENAGA.Dalam String Theory bergabung dengan Mekanik Kuantum,alam-alam ini dapat berhubung melalui membran yang sama,jika ‘string’ yang lain dapat ‘terbang’ dan melekat dalam satu membran.Dalam Graviti Kuantum bergabung dengan Elektromagnetik Kuantum,mungkin terdapat daya Foton atau Graviton yang menyokong perhubungan antara partikel.

Adakah anda dapat memahami rahsia Matrix dengan lebih mendalam setakat ini?Tidak mengapa,adakalanya kenyataan adalah teramat sukar untuk difahami dari kepalsuan.

“This is the nature of the universe. We struggle against it, we fight to deny it, but it is of course pretense, it is a lie. Beneath our poised appearance, the truth is we are completely out of control”
(Merovingian -Matrix Reloaded)

Walau apapun caranya anda telah termasuk ke dalam ‘lubang sang arnab’ ini. MASA AMAT MENCEMBURUI KITA.Sila ambil tempat duduk anda.

Pil yang anda ambil tadi adalah sebahagian dari program pencari.Ia direka untuk menganggu isyarat pembawa input/output anda,jadi kami dapat menjejak lokasi anda.

LIHAT SINI.

Adakah anda pernah bermimpi,di mana anda merasakan ia benar-benar terjadi?Bagaimana jika anda tidak bangkit dari mimpi itu?Bagaimana anda dapat membezakan antara dunia mimpi dan dunia sebenar?

WELCOME TO THE REAL WORLD

Oleh: cahayapelangi | Juni 15, 2011

Monotheisme ,Warisan Syariat Nabi Nuh

Ketika bumi dilanda bencana yang maha dahsyat, seluruh peradaban yang ada musnah. Dan yang tersisa adalah Nabi Nuh beserta pengikutnya yang setia. Mereka yang diselamatkan dari bencana, adalah manusia-manusia bertaqwa. Mereka adalah pengikut Syariat Nuh, yang meyakini akan ke-Esa-an Allah (Monotheisme).

Bermula dari pengikut Nabi Nuh inilah, peradaban kembali dimulai, termasuk kepada hal-hal yang berkenaan dengan Sprititual. Dan telah menjadi sebuah kenyataan, jika semua keyakinan-keyakinan utama yang ada pada saat ini, pada hakekatnya percaya kepada Tuhan Yang Esa (Monotheisme), sebagaimana terlihat pada tulisan berikut :

 

ISLAM

Populasi pengikutnya, sekitar 1.7 miliar dan terkonsentrasi di Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara.

Konsep Ketuhanan menurut Al-Quran :

Al Ikhlas 1-4 “Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

KRISTEN

Populasi pengikutnya sebesar 2.1 miliar pemeluk di seluruh dunia, terkonsentrasi di Eropa, Amerika, Australia dan Afrika Tengah dan Selatan.

Konsep Ketuhanan menurut Alkitab :

Markus 12:29 “Maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah ‘dengarlah hai Israel, adapun Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa’”

Yohanes 5:30, “Maka aku tidak boleh berbuat satu apa pun dari mauku sendiri, seperti aku dengar begitu aku hukumkan dan hukum itu adil adanya, karena tiada aku coba hukum sendiri melainkan maunya Bapa yang sudah mengutus aku.”

HINDU
Populasi pengikutnya, sekitar 800 juta jiwa dan terbanyak berada di India, Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Konsep Ketuhanan menurut Wedha :

Chandogya Upanishard, pasal 6 bag 2 ayat 1, “Akkam avidetuim” artinya Tuhan adalah satu.

Sweta Sutara Upanishard psl 6 ayat 9, “Na kasia kasji janita nakadipa” artinya Dia yg tidak memiliki ibu bapak dan tidak memiliki tuan.

Sweta Sutara Upanishard pasal 4 ayat 19, “Natastya pratima asti” artinya Tdk ada yg serupa dengannya.

BUDDHA
Agama Buddha berkembang sangat pesat di China, Tibet, Thailand dan Asia Selatan. Populasinya sekitar 600 juta jiwa.

Konsep Ketuhanan menurut Buddha :

Sutta Pitaka, Udana VIII : 3 “Ketahuilah para Bhikkhu bahwa ada sesuatu Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak. Duhai para Bhikkhu, apabila tidak ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para Bhikkhu, karena ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu”

Atthi Ajatang Abhutang Akatang Asamkhatang yang artinya “Tuhan adalah Suatu Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan dan Yang Mutlak”.


KONGHUCU

Konghucu lebih tepat dikatakan sebuah aliran daripada agama, namun aliran ini berkembang pesat juga di China dengan jumlah pemeluk sekitar 100-150 juta jiwa.

Konsep Ketuhanan menurut Konghucu :

1. Sepenuh Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Cheng Xin Huang Tian)
2. Sepenuh Iman menjunjung Kebajikan (Cheng Juen Jie De)
3. Sepenuh Iman Menegakkan Firman Gemilang (Cheng Li Ming Ming)
4. Sepenuh Iman Percaya adanya Nyawa dan Roh (Cheng Zhi Gui Shen)
5. Sepenuh Iman memupuk Cita Berbakti (Cheng Yang Xiao Shi)

Konghucu juga mengajarkan hubungan antar sesama manusia atau disebut “Ren Dao” dan bagaimana penganutnya melakukan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam semesta (Tian Dao) yang disebut dengan istilah “Tian” atau “Shang Di”.

SIKHISM
Agama non semitik yang tidak dibawa oleh Nabi namun berkembang pesat di Pakistan dan India di sekitar wilayah Punjab. Sang guru bernama Nanak Shahib. Agama Sikh memiliki sekitar 25 juta jiwa pengikut.

Konsep Ketuhanan menurut Sikhism :

Dalam kitab Sri Guru Granth Shahib vol 1 pasal 1 ayat 1 yang disebut Japoji mul Mantra dijelaskan, “Hanya ada satu Tuhan yg eksis, Tuhan yang tdk tampak wujudnya atau Ek Omkara.”

Sikh adalah agama monotheisme menentang avtarvada (reinkarnasi).

YAHUDI
Agama Yahudi tersebar di Israel, Amerika Utara dan Eropa. Jumlah pemeluknya saat ini sekitar 15 juta jiwa.

Konsep Ketuhanan Perjanjian Lama :

Yesaya Pasal 45 ayat 5, “Akulah Tuhan tdk ada yg lain kecuali Allah.”
Keluaran Pasal 20 ayat 3-5, “Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku, jangan buat patung yang menyerupai apa pun yg ada di langit dan di bumi dan di dalam air, jangan menyembah pd patung2 itu krn aku adalah Tuhan yg cemburu.”

Ulangan Pasal 5 ayat 7-9, “Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.”

ZOROASTER
Agama non semitik, dibawa oleh Nabi Zoroaster, agama ini berkembang 2500 tahun yang lalu di persia, sekarang di Iran dan India. Pemeluknya saat ini sekitar 4 juta jiwa.

Konsep Ketuhanan menurut Zoroaster :

Kitab Awesta Buku Kitab Yasna psl 31 ayat 7-11, “Tuhan adalah sang pecipta maha besar, tdk memiliki anak dan orang tua.”

(Sumber : Forum Kaskus)

Berdasarkan temuan Geologi, bencana Nuh diperkirakan terjadi pada sekitar 13.000 tahun yang lalu (sumber : Kapal Nabi Nuh, Misteri Sejarah Peradaban Manusia dan Patung Sphinx, Bukti Arkeologis Bencana Nuh 13.000 tahun yang silam ), sementara Syariat Nuh sendiri merupakan sumber dari semua keyakinan. Syariat ini juga, yang kemudian diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul kepada kaumnya, sebagai suatu aturan keselamatan (Dienul Islam).

Dia telah mensyariatkan bagi kamu ad-dien yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan ‘Isa, yaitu : Tegakkanlah ad-dien dan janganlah kamu berpecah belah didalamnya… (QS. Asy Syura (42) : 13)

Dan ketika syariat ini telah sempurna, aturan keselamatan tersebut dinamai Al Islam, yang di-amanatkan kepada penutup Para Nabi dan Rasul, Muhammad Rasulullah.

… Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu dienmu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi dien bagimu… (QS. Al Maa-idah (5) : 3)

sumber:http://kanzunqalam.wordpress.com

Alkisah, tersebutlah seorang manusia yang sedang berbuat dan ‘berbicara’ dengan sebuah karya besarnya. Untuk masa depan anak bangsa di republik ini.

Sungguh taklah sulit untuk berjujur kata, bahwa tokoh ini memiliki kecerdasan, talenta dan karakter pertahanan yang sangat kuat, penuh tanggung jawab, memiliki segudang gagasan, ide dan pandangan pandangan kebangsaan dan kenegaraan. Memiliki magnet-futurist thinking.

 

Sungguh sangat terang benderang pula , tokoh ini memiliki kekuatan nasionalisme tiada tara, memiliki kemampuan leadership yang mumpuni, bahkan konon memiliki kekuatan sihrun-mubinan yang mujarab. Ia juga memiliki kekuatan lobby lokal, nasional dan bahkan internasional yang piawai.

Tapi dunia pemberitaan di ranah media republik ini agaknya memang sudah semacam serba terbalik. Seorang berbicara apa, dan melakukan apa, tapi diberitakan melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Bahkan digembar-gemborkan berbuat tentang sesuatu yang justru merusak masa depan anak bangsa. Terus terang, ini membuat penulis gemes, gregetan bahkan geram. Mengapa hal ini sampai mereka lakukan?.

Apakah mungkin karena mereka merasa cemburu atau tersaingi oleh peran dan kiprahnya, yang konsisten dan kaffah berkarya memajukan anak bangsa di republik ini ? Kenapa mereka menjadikannya seperti musuh ? Entah kenapa, karya agungnya tak jarang dimaknai dengan sesuatu yang berkonotasi negatif, bahkan distempeli makar. Selalu diusahakan untuk dibedaki dengan aroma pembusuk.

 

Ketika media lokal dan nasional seperti dikomando melakukan serangan bombastis memfitnahnya, pengayom dan pengasuh anak bangsa itu beserta seluruh civitas akademika lembaga pendidikannya, sedang asyik-masyuk , bertungkus-lumus siang malam dengan se-abrek kegiatan rutin pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di dalam kampusnya.

 

Bahkan anak didiknya, pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas-pun sedang melakukan persiapan demi persiapan menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN). Alhamdulillah, Puji Tuhan YME, ditengah badai fitnah yang sungguh biadab, semua kegiatan itu, dari awal hingga akhir, berjalan sukses, tertib, sesuai jadwal . Penuh khidmat dan damai.

*****

Berawal dari tayangan soal isu NII di Metro TV. Kemudian secara berkelanjutan dan kelihatan sangat ‘terarah’, dengan besar besaran TV-One juga menayangkan dan memberitakan tentang ‘orang hilang’, kejadian teror dan bom – dan juga kisah ‘pencucian otak’, yang kemudian sumber dan pelakunya disinyalir adalah mereka yang bergerak dalam wadah organisasi NII.

 

Pemberitaan demi pemberitaan kemudian merebak dan semakin gencar, bukan saja oleh media elektronik, tetapi juga dari kalangan pers cetak dan pers maya. Perburuan berita kepada tokoh yang kesehariannya tekun melakukan agricultural research ini, boleh dibilang menjadi sarapan pagi dan makan siang bahkan makan malamnya news hunters dari berbagai pers yang telah dibekali segudang motive dan kepentingan ‘pesan’ editor dan pemilik modal.

 

Lihatlah, sebuah media elektronik – sebut saja milik “A”, menayangkan satu pemberitaan, lalu diikuti media lain milik “B” dengan penayangan yang mirip mirip walau tak sama. Lalu pemberitaan itu – seiring berputarnya waktu, dibalik dan digiring kepada terbentuknya suatu koalisi conspirative , dimana object yang diberitakan, sepengetahuan penulis, sama sekali tidak ada hubung – kait dengan apa yang dituduh-sangkakan dalam pemberitaan itu. Tapi memang koalisi conspirative – pada step ini, hanya menghendaki terbentuknya opini publik.

Mereka memang sedang berlomba untuk sampai pada sasaran bidik, selain guna mengejar target tayang untuk merantai pesan konspirativenya agar tak terputus.

 

Berbagai upaya, usaha dan cara mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mulai dengan berbagai alasan yang dilontarkan agar bisa mewawancara target, dengan senyum merayu, pun juga ada yang dengan sopan santun dan penuh etika mewawancarai target dan sub-targetnya.

Ada pula yang dengan sedikit begging kalau liputan itu semata mata untuk tujuan pendidikan, mereka – finally , berhasil, walau at the end, nyatanya, hasil liputan itu tidak dipublish. Atau sekalipun dipublish, hanya berupa cuplikan- cuplikan untuk memenuhi sajian berita yang diyakini sebagai based on the plotting scheme.

Insan pers dan atau wartawan, memang dapat dikatakan sebagai kekuatan keempat yang dapat menentukan ke arah mana publik harus memusatkan perhatiannya. Kemana publik harus digiring opininya. Termasuk juga saat mana wartawan berusaha menggiring opini pemerintah -termasuk penyelenggara dan penegak hukumnya, untuk berfikir tentang adanya keterkaitan berbagai aksi kekerasan dan teror akhir akhir ini yang dilakukan gembong teroris yang tindak tanduknya jelas biadab dengan sebuah organisasi yang sering dikemukakan dengan sebutan NII.

Maka ketika adanya upaya beberapa pihak yang mengait-ngaitkan kegiatan terorisme dan radikalisme, termasuk berbagai praktik – praktik tak terpuji seperti penipuan, dengan institusi pendidikan Al-Zaytun dan tokoh sentralnya, Syaykh Panji Gumilang, ini jelas sebagai bentuk skema bersengaja, plotting scheme, untuk mendapatkan sosok kambing hitam.

Penulis mencatat ucapan seorang intelektual yang tak mau disebutkan namanya, yang dalam sebuah kesempatan mengatakan : “ Syaykh, Anda ini tokoh nasional yang tidak saja milik Al- Zaytun, tapi fakta yang berbicara, Anda adalah milik bangsa, asset bangsa. Kami butuh seorang seperti Anda. Kita sedang mengalami krisis tokoh. Syaykh…. kami akan selalu dibelakang dan bersama Anda, walau ada pihak-pihak yang ingin menjadikan anda sebagai ABB kedua”,tegasnya.

***

Suatu hari, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat melakukan silaturrahim politik dengan bersafari ke pesantren pesantren di Jawa Barat, termasuklah Pesantren Al-Zaytun di Indramayu. Kunjungan itu mendapat warm welcome dari pimpinannya, Syaykh AS Panji Gumilang dan civitas akademiknya.

Maklum saja, karena keluarga besar institusi ini memang sudah biasa respect menghormati kepada siapapun tamu yang berkunjung. Suasana yang luar biasa hangat serta penuh kekeluargaan dan khidmat tercipta. Konon ketika itu, pemandangan yang biasanya nampak kekuning kuningan berubah total menjadi bak lautan biru. Aroma citra Al-Zaytun yang selama ini dianggap sebagai ‘kuning’, berubah ‘biru’.

TV One mulailah memerankan fungsinya sebagai corong politik kepentingan.

Berawal dari tayangan pemberitaan orang hilang, kemudian hebohnya issu pencucian otak dilakukan oleh wanita bercadar, pembai’atan mahasiswa di Malang, serta kasus terorisme dan bom yang kemudian dikait- kaitkan kepada pesantren Al-Zaytun. Upaya konfirmasi tak pernah dilakukan. Apa ini bukan termasuk all about the project ? An actual provocation !

Yang tidak kalah pentingnya, ada beberapa pihak dan kalangan yang mungkin ladang usaha dan kepentingan pribadinya khawatir akan terusik, pemikirannyapun mulai dibalut bayangan fantasi delusive, seolah Panji Gumilang sebagai ancaman yang bakal menjadi petaka bagi masa depan, sehingga harus dihakimi sebelum terhakimi.

Beberapa hari setelah kunjungan Anas -Ibas itu, pendopo dan gedung DPRD Indramayu mendadak berubah bak “pasar kaget”. Orang ramai berbincang perihal kunjungan mereka ke pesantren itu.

TV One, ternyata seperti tak “rela” rival partai politik ownernya melakukan kunjungan silaturrahim politik ke pesantren Al- Zaytun.

Suatu ketika, beberapa tahun lalu, owner Metro TV Surya Paloh melakukan kunjungan ke Al-Zaytun. Paloh dan rombongannya diterima dengan baik dan meriah. Kunjungan silaturahim, katanya. Sekembalinya dari lawatan itu, anehnya, tak jarang Metro TV justru menayangkan pemberitaan yang mengkait kaitkan isu NII dengan Al-Zaytun.

Lebih mengherankan lagi, tidak ada upaya melakukan konfirmasi kepada pihak pesantren. Pertanyaan sederhananya, apakah karena Al-Zaytun dan community nya yang menurut SP merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki potensi besar di masa depan bangsa akan menghambat karier gembong Nasdem itu ? Entahlah.

 

Kasus yang terjadi di negeri ini, yang paling menjadi hot news hingga sekarang sekalipun, memang adalah aksi terorisme. Ketika belum lama ini tidak kurang sebelas orang dari kalangan akademisi jebolan salah satu institusi pendidikan negeri terpandang, bahkan tiga diantaranya pernah menempuh pendidikan ditingkat menengah pertama dan menengah atasnya di salah satu institusi pendidikan Islam modern kenamaan di Jawa Timur. Namun tak satupun dari mereka alumni Al-Zaytun.

*****

Hari terus berganti, masa menelan waktu. Santri Al- Zaytun tetap dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran, baik yang bersifat in-curriculum atau extra kurikuler.

Sebagaimana lazimnya pelajar di tingkat menengah pada umumnya, pelajar di Al-Zaytun – sekolah yang menerapkan system boarding school, menjalankan kegiatan rutin pembelajaran dari pagi mulai jam 7.OO WIB hingga sore jam 15.OO WIB.

 

Dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran dan pendidikan di luar sekolah yang terpusat di asrama hingga jam 17.45 WIB, seperti shalat berjama’ah, kegiatan olah raga, menghafal mufradat/vocabularies(arabic & english), qira’ah al-qur’an ba’da shalat maghrib dilanjutkan dengan shalat Isya berjama’ah, dan berbagai kegiatan manfaat lainnya.

Bahkan pada hari Kamis malam dan Jum’at malam, pelajar tingkat menengah pertama hingga menengah atas melakukan kegiatan yang disebut dengan muhadlarah, latihan olah pikir dan olah lidah dengan berpidato menggunakan dua bahasa asing; Inggris, Arab dan bahasa nasional Indonesia.

Sesungguhnya ada hal khusus yang menarik yang dilakukan pelajar di Al-Zaytun, antara lain adalah kelas belajar mengaji dan setoran hafalan Al-Qur’an bagi pelajar kelas tujuh, dari jam 7.00 WIB s.d jam 11.00 WIB dan dilanjutkan kembali dari mulai jam 14.00 WIB s.d 17.00 WIB, dipimpin dan disetorkan langsung kepada pimpinan Al-Zaytun Syaykh Panji Gumilang. Dilanjutkan pada malam harinya yang dimulai ba’da shalat “Isya. Demikian cuplikan kecil kegiatan yang sudah menjadi rutinitas sehari hari civitas akademika Al-Zaytun dan Syaykh yang karismatik itu.

Last but not least, masihkah tersisa secercah asa, expectasi dan tekad bagi kita pendamba generasi bangsa – tua dan muda di republik ini untuk senantiasa berjiwa besar membangun bersama suatu format dan arah masa depan bangsa dan negara menjadi lebih bermartabat dan berkeadilan ? Merubah dan meluruskan cara pandang dan kesadaran masing -masing untuk mewujudkan persatuan dalam visi Indonesia Harus Kuat ? Kuat dalam pertalian, kokoh dalam penghayatan dan pengamalan nilai -nilai fundamental falsafah kebangsaan dan kenegaraannya, sehingga keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan serta kehidupan yang rukun dapat benar benar terpenetrasi dalam lubuk sanubari bangsa ini ? Atau masih tega memfitnahnya?

 

Oleh: cahayapelangi | Juni 12, 2011

Indonesia Jantung Dunia

Indonesia adalah paru2 dunia. Apa yang terjadi kalau kita tebang hutan di Kalimantan, dunia pasti kiamat. Ini satu bukti bahwa Dunia yang butuh Indonesia !

Tak hanya itu Indonesia bahkan lebih pantas dikatakan sebagai JANTUNG DUNIA

Almost Everything is nothing, their cant be rich without Indonesia .

Kita perhatikan dengan seksama negara mana yang tidak menggunakan, Listrik dan Barang –barang Elektronik siapa tak butuh Tembaga dan bahan mentah lainnya untuk memproduksi itu semua, lalu dimana mereka mendapatkan itu semua?  

LIHAT KITA SEBENARNYA BISA KENDALIKAN DUNIA INI !!!

Jepang mengekspor Jutaan Alat transportasinya dan produk – produk lainnya, pertanyaannya penduduk dari Negara mana yang melakukan pembelian terbesar setiap tahunnya?

China pun tak pernah ketinggalan dgn semua produk yang mampu menguasai pasar dunia, penduduk dari Negara mana yang memberikan Omset terbesar untuk penjualannya ? produk apa yang tak masuk ke Negeri kita dgn berlabel “Made in China”.

Ribuan orang Indonesia pergi berlibur, berbelanja dengan banggannya  ke beberapa Negara  setiap bulan atau setiap Tahunnya. Contoh di Singapura -/+ 500.000 Warga Negara Indonesia berlibur kesana bisa terbayang uang yang masuk ke Negara tsb, apartemen2 dan condo terbaru mereka yang membeli pun orang2 indonesia, tak perduli harga yang selangit, laku keras. Lihatlah rumah sakit Negara singapura, hampir orang Indonesia semua yang berobat.

Perhatikan produk – produk yang kita beli, hampir 100% dari Negara lain, mulai dari alat Transportasi sederhana sampai ke yang mewah, barang2 elektronik, Pakaian, kebutuhan rumah tangga dan beberapa hal lainnya.

bagaimana kalapnya pemerintah singapura dan Negara-negara tetangga lainnya ketika asap hutan Indonesia masuk?

Agustus lalu dunia krisis beras. Termasuk di Singapura dan Malaysia, kita di Indonesia masih terbilang mudah untuk mendapatkan beras.

Lihatlah negara  kita ini, kaya dengan  air bersih,  lihatlah negara lainnya, air bersih pun harus beli dari Negara lainnya contoh singapura yang membeli air bersih dari malaysia.

Kalimantan, pasir pun mengandung permata.  Jawa tanah subur tiada tara, Sumatera berlimpah kekayaan Alam mulai dari Timah, Tembaga, Emas dan lainnya, Sulawesi Kekayaan Laut yang selalu diburu oleh para nelayan manca Negara, Papua Pulau yang saya katakan sebagai Gudang Emas Dunia dan Gudang Uranium Dunia.

Indonesia adalah Jantung Iklim dan Mineral Dunia,

Indonesia Negeri terkaya akan Budaya, yang bukan sembarang Budaya tetapi budaya yang memiliki nilai seni maha karya, seperti contoh :

Tari Topeng dari Cirebon yang ternyata memiliki filosofi sains tentang penciptaan alam semesta,

Batik yang mengandung Fraktal yang merupakan sebuah konsep matematis yang mengemuka untuk memodelkan banyak hal yang tak dapat dimodelkan dengan geometri konvensional.

Siapa bilang SDM kita tak mampu mengelola ini semua?

Para Juara Olimpiade fisika, Robot, dan kompetisi Dunia lainnnya yang tak jarang setiap tahunnya pemenangnya adalah dari NEGARA KITA TERCINTA, lihat link dibawah ini :

https://www.facebook.com/board.php?uid=133676386682283#!/topic.php?uid=133676386682283&topic=273

https://www.facebook.com/topic.php?uid=133676386682283&topic=198

SIAPA BERANI  meng-embargo Indonesia?! karena negara ini memiliki segalanya.

Mereka takut kalau kita menjadi Negara mandiri.

Harusnya KITALAH YANG MENG-EMBARGO DIRI KITA SENDIRI. Belilah dari petani2 kita sendiri, belilah tekstil garmen dari pabrik2 sendiri.

“Indonesia doesn’t need the world, but the world needs Indonesia” “Everything can be found here in Indonesia, We don’t need the world”

“Our country is so rich!”

JIKA KITA BISA MANDIRI KITA PASTI BISA MENGATUR DUNIA

AQ surat 55/75 : Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?Masihkah kita tak mau menggali dan bangga akan Nikmat Luar biasa yang telah Tuhan Berikan kepada kita ?

 

Oleh: cahayapelangi | Juni 11, 2011

Alter Terahsia Bngsa Melayu III

 

 

Rahsia yang terpendam beribu tahun tentang satu bangsa pengembara yang mencari ‘Tanah yang Dijanjikan’ semakin lama semakin terbongkar dengan penemuan pelbagai artifak yang penuh misteri dan mengundang pertanyaan seperti penemuan keris di sebuah kuil purba di Okinawa Jepun,kendi purba yang sama di Vietnam,Kemboja dan Pahang,penemuan kota purba yang dinamakan Jawi/Jawa di Jordan dan juga penemuan keris purba di Rusia selain gendang Dong Son dan Kapak Tua Asia Tengah yang popular itu.APA MAKSUD KEPADA SEMUA MISTERI INI?

Ketika Ptolemy,seorang ahli geografi Yunani melukis peta semenanjung Tanah Melayu,beliau telah menamakan semenanjung ini ‘Golden Chersonese’ yang bermaksud Semenanjung Emas ketika manuskrip-manuskrip India Purba menamakan tanah ini sebagai ‘Suvarnabhumi’ iaitu Tanah Emas.Sebuah manuskrip Yahudi Purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negarakota Kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di Timur Jauh yang dinamakan Ophir.Kajian dari manuskrip kuno Firaun Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet,kapur barus dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawet mayat diimport dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini.Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam?Benarkah ketika Firaun-Firaun Mesir sedang membina Piramid,bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu malah bangsa misteri di Nusantara telah mampu mengeksport emas dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi,gendang dan seramik purba.ADAKAH SEJARAH YANG KITA BACA SELAMA INI BETUL-BETUL TEPAT?

Siri Alter Terahsia Bangsa Melayu meneruskan pengembaraannya menjejaki wangian yang hilang di Timur Jauh…

Selamat membaca

-M.O

Wangian Yang Hilang Di Timur Jauh

Melayu itu orang yang bijaksana
Nakalnya bersulam jenaka
Budi bahasanya tidak terkira
Kurang ajarnya tetap santun
Jika menipu pun masih bersopan
Bila mengampu bijak beralas tangan.
Melayu itu berani jika bersalah
Kecut takut kerana benar,
Janji simpan di perut
Selalu pecah di mulut,
Biar mati adat
Jangan mati anak.
Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya:
Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu
Banjar juga disebut Melayu,
Minangkabau memang Melayu,
Keturunan Acheh adalah Melayu,
Jakun dan Sakai asli Melayu,
Arab dan Pakistani, semua Melayu
Mamak dan Malbari serap ke Melayu
Malah mua´alaf bertakrif Melayu
(Setelah disunat anunya itu)
Dalam sejarahnya
Melayu itu pengembara lautan
Melorongkan jalur sejarah zaman
Begitu luas daerah sempadan
Sayangnya kini segala kehilangan
Melayu itu kaya falsafahnya
Kias kata bidal pusaka
Akar budi bersulamkan daya
Gedung akal laut bicara
Malangnya Melayu itu kuat bersorak
Terlalu ghairah pesta temasya
Sedangkan kampung telah tergadai
Sawah sejalur tinggal sejengkal
tanah sebidang mudah terjual
Meski telah memiliki telaga
Tangan masih memegang tali
Sedang orang mencapai timba.
Berbuahlah pisang tiga kali
Melayu itu masih bermimpi
Walaupun sudah mengenal universiti
Masih berdagang di rumah sendiri.
Berkelahi cara Melayu
Menikam dengan pantun
Menyanggah dengan senyum
Marahnya dengan diam
Merendah bukan menyembah
Meninggi bukan melonjak.
Watak Melayu menolak permusuhan
Setia dan sabar tiada sempadan
Tapi jika marah tak nampak telinga
Musuh dicari ke lubang cacing
Tak dapat tanduk telinga dijinjing
Maruah dan agama dihina jangan
Hebat amuknya tak kenal lawan
Berdamai cara Melayu indah sekali
Silaturrahim hati yang murni
Maaf diungkap senantiasa bersahut
Tangan diulur sentiasa bersambut
Luka pun tidak lagi berparut
Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan
Selaga yang ada sanggup diberikan
Sehingga tercipta sebuah kiasan:
“Dagang lalu nasi ditanakkan
Suami pulang lapar tak makan
Kera di hutan disusu-susukan
Anak di pangkuan mati kebuluran”
Bagaimanakah Melayu abad dua puluh satu
Masihkan tunduk tersipu-sipu?
Jangan takut melanggar pantang
Jika pantang menghalang kemajuan;
Jangan segan menentang larangan
Jika yakin kepada kebenaran;
Jangan malu mengucapkan keyakinan
Jika percaya kepada keadilan.
Jadilah bangsa yang bijaksana
Memegang tali memegang timba
Memiliki ekonomi mencipta budaya
Menjadi tuan di negara Merdeka

(Usman Awang)

Di dalam koleksi alat-alat kebesaran Negeri Perak,terdapat sebilah pedang misteri.Pedang ini dinamakan Cura Simanjakini.Tiada yang istimewa tentang pedang ini.Ia tiada membawa kekayaan atau keajaiban kepada pemunyanya.Ia hanyalah pedang biasa yang dibuat oleh manusia biasa.Tetapi apa yang ingin diperkatakan di sini,pedang ini membawa 1001 cerita tentang satu teka-teki yang akan membuka satu pintu rahsia jika ia diselesaikan.

Pedang ini adalah kunci kepada rahsia bangsa misteri.

Kunci Rahsia-rahsia.

Tetapi kunci ini ada kembarnya.

Dapatkan kembarnya dan salah satu pintu rahsia akan membawa ke lorong lainnya.

Lorong gelap yang dihujungnya cahaya.

Tetapi di manakah kita mahu mencari kembar kepada kunci rahsia ini?Alangkah baiknya jika kita dapat menaiki mesin masa dan kembali ke zaman Wan Empuk dan Wan Malini pada suatu pagi yang aneh ketika kedua perawan misteri ini sedang menuai padi.Ketika tiga putera raja dikatakan muncul tiba-tiba.Alangkah baiknya jika kita dapat menyaksikan dialog di antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun.Atau ketika Sumpah Palapa diucapkan oleh Patih Gajah Mada.Mungkin di situ kita dapat mengutip kembar kepada kunci rahsia ini.Dan dapat mencari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh bangsa Melayu kembali ke belakang sebelum mereka sampai ke ‘Promised Land’ ini.Alangkah baiknya jika kita dapat menyusuri langkah-langkah bangsa Melayu balik ke tempat kelahiran Mala ‘Bapa Melayu’ dilahirkan.Ataupun menjejak misteri ini di Lautan Hindi ketika bangsa ini tabah menghadapi ganas ombak dan sedang merenung bintang-bintang di waktu malam bagi memastikan ‘Promised Land’ yang dirindui tetap dalam haluan.

Kita terlampau pasrah dengan sejarah yang ada.Begitu lama bangsa ini dijajah sehingga kita buta jejak kita sendiri.

Baiklah,di sini terdapat dua peti menyimpan rahsia.Jangan bimbang,ia tidak berkunci.Kita boleh membuka peti-peti ini tetapi hanya satu yang menyimpan kembar kunci rahsia.Jika kita dapat mencantum kembar kunci ini,kita akan dapat membuka pintu rahsia itu.Peti yang satu lagi juga mengandungi kunci,yang akan membuka pintu yang lain…

Kita mulakan dengan membuka peti pertama…

SEJARAH MELAYU (MALAY ANNALS)

Kitab paling berharga yang diberi nama Sulalatus Salatin atau lebih dikenali sebagai Sejarah Melayu ini diketahui dikarang oleh Tun Sri Lanang.Pelbagai sarjana barat tertarik untuk mengkaji karya agung ini seperti Winsted dan Shellebear.Namun hasil kajian terkini mendapati kerja-kerja Tun Sri Lanang sebahagian besarnya berdasarkan hasil karya penulis lain yang lebih lama dan juga manuskrip-manuskrip kuno lainnya.Sejarah Melayu mengandungi pelbagai kisah yang menerangkan pelbagai konflik antara kerajaan-kerajaan Melayu Purba dan juga ada diterangkan mengenai Empayar Melaka.Menurut pengenalan Sejarah Melayu naskah Shellabear, Yang diPertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah Mu’ayat Syah ibni’l Sultan Abdul Jalil Syah telah mengutuskan Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintah Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad@Mahmud (Tun Sri Lanang) pada hari Khamis, 12 Rabiul Awal 1021 bersamaan 13 Mei 1612 agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh Orang Kaya Sogoh dari Goa/Gowa.

Di dalam Sejarah Melayu terdapat satu petikan popular yang mengaitkan keturunan raja-raja Melayu adalah berasal dari Iskandar Zulkarnain.Iskandar Zulkarnain di sini kerap terkeliru dengan Alexander The Great dari Macedonia.Sebenarnya tiada siapa pun yang memanggil Alexander The Great sebagai Iskandar Zulkarnain kecuali sesetengah orang yang keliru.Terdapat dua teka-teki di sini.Teka-teki ini muncul apabila diketahui bahawa Tun Sri Lanang hanyalah seorang editor yang mengkompilasi,menyunting serta menyusun manuskrip-manuskrip purba yang telah ada lama sebelum itu.

“… mengutuskan Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintah Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad@Mahmud (Tun Sri Lanang) pada hari Khamis, 12 Rabiul Awal 1021 bersamaan 13 Mei 1612 agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh Orang Kaya Sogoh dari Goa/Gowa.”

Apakah yang terkandung di dalam manuskrip-manuskrip yang di bawa oleh Orang Kaya Sogoh?Teka-teki pertama adalah jika Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander The Great dari Macedon yang pernah menawan Parsi dan India,kemungkinan terdapat waris Melayu yang berasal dari kempen Alexander The Great yang menggalakkan askar-askarnya mengahwini orang-orang asing termasuk dirinya sendiri yang mengahwini seorang anak raja satu kerajaan di India (selain dari bangsawan Parsi) di mana di dalam Sejarah Melayu dinamakan Puteri Syahrul Bariyah.Dan Sejarah Melayu mendakwa raja-raja Melayu berasal dari keturunan Alexander dan permaisuri Syahrul Bariyah.

Petunjuk kedua adalah,adakah Iskandar Zulkarnain itu adalah bermaksud dari Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam AlQuran?Memandangkan ketika itu bangsa Melayu telah memeluk agama Islam maka petunjuk yang kedua ini lebih meyakinkan.

Perlu diingat Sulalatus Salatin (sejarah Melayu) sendiri mempunyai sekurang-kurangnya 29 versi dan versi-versi popular adalah hasil kajian sarjana Barat.Dan tidak mustahil sarjana Barat seperti Shellabear yang menambahkan kata ‘Makaduniah’ kepada nama Iskandar Zulkarnain untuk menamatkan jejak bangsa Melayu sekaligus menamatkan teka-teki ini.

Jika kita pergi ke petunjuk pertama,pencarian kita akan tamat di sini.Maka raja-raja Melayu adalah berasal dari hibrid bangsa Yunani dan satu bangsa di India (ingat,kaum di India juga berbeza-beza seperti Tamil,Benggali,Punjab,Hindustan dll).Pencarian akan tamat sepertimana kes Melayu dari Yunnan.

Tetapi mari kita lihat petunjuk yang kedua.Petunjuk kedua nampaknya akan membuka banyak pintu rahsia.Satu pintu rahsia akan membawa ke banyak lagi pintu rahsia.

Iskandar Zulkarnain,begitulah nama yang disebut dalam AlQuran surah Al-Kahfi.

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akanbacakan kepadamu cerita tentangnya.

(AlKahfi ayat 83)

Iskandar Zulkarnain ini mempunyai empayar yang luas.

“Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, “

(AlKahfi ayat 84)

Zulkarnain bermaksud Pemunya Dua Tanduk.Zulkarnain juga yang membina tembok untuk menghalang Ya’juj dan Ma’juj.

Mengikut kajian ahli sejarah dan arkeologi,Iskandar Zulkarnain bukanlah Alexander dari Macedon tetapi lebih menepati sifat-sifat Cyrus The Great, Emperor Parsi yang menyatukan bangsa-bangsa Parsi Kuno.Cyrus The Greatlah yang dipercayai menganut agama Allah,seorang yang warak dan berpekerti mulia tidak seperti akhlak Alexander The Great yang diketahui berfoya-foya dengan arak dan menyimpan kekasih lelaki.Empayar Cyrus meliputi Timur dan Barat dari Eropah termasuk Mesopotamia,Parsi dan India dan membentang sejauh negeri China.Cyruslah yang dipercayai mula-mula membina tembok-tembok di negeri China.Sesungguhnya bukanlah Emperor Shih Huang Ti yang membina Tembok Besar sepenuhnya di mana catatan purba menjelaskan bahawa beliau hanya menambah,menyambung dan memperbaiki tembok-tembok purba yang terlebih dahulu wujud di negeri China.

“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya.”

Ayat ini menceritakan tentang kedatangan rombongan Yahudi (atau Nasrani?) yang menanyakan tentang kisah Zulkarnain yang terdapat di dalam kitab Taurat/Injil.Sememangnya di dalam Taurat/Injil ada menceritakan tentang raja Kurosh/Cyrus yang mempunyai kerajaan yang hebat.Petunjuk ini akan membawa kita ke kisah epik bangsa Melayu yang jejaknya dapat ditelusuri sejauh sejarah purba Cyrus The Great sehingga Cambyses,emperor-emperor Parsi dan Medes.

Petunjuk ini akan bercantum dengan petunjuk dari bangsa Keturah yang membuat perjalanan dari arah Sumeria menuju ke Timur.Mereka tidaklah membuat perjalanan terus-menerus sehingga ke Timur Jauh tetapi di satu-satu tempat mereka akan membuat penempatan beberapa lama sehingga menurunkan bangsa-bangsa lain.Mereka berasimilasi dengan etnik tempatan dan menghasilkan hibrid bangsa hebat yang mampu membina empayar-empayar.

Apakah dia kunci yang telah mencantumkan kdua-dua petunjuk ini?Kunci tersebut adalah Cura Simanjakini.

Kunci Rahsia dari Pedang Misteri

Cura Simanjakini adalah salah satu alat kebesaran negeri Perak.Pedang ini, yang juga dipanggil ‘Pedang Kerajaan (Negeri Perak Darul Ridzuan)’, berasal dari perkataan Sanskrit ‘Churiga (Si) Mandakini’ yang bererti Mata Pisau dari Tasik Mandakini, iaitu sebuah tasik berhampiran dengan Sungai Ganges di Negara India.

Mengikut cerita, pedang ini pada asalnya adalah kepunyaan Sang Sapurba (juga digelar ‘Nila Utama’) yang tiba-tiba menjelma di Bukit Si Guntang Mahameru bersama-sama dengan dua orang adindanya.

Mengikut Hikayat Ketinggian Salasilah Perak keturunan Sultan Perak (Darul Ridzuan) adalah berasal dari keturunan Sang Sapurba, anakanda kepada Raja Suran dan Puteri Mahtab al-Bahari (puteri kepada Raja Aftab al-Ardzi). Adalah dipercayai Sang Sapurba telah memerintahkan Permasku Mambang untuk membunuh seekor naga yang diberi gelaran ‘Saktimuna’ sedang mengancam penduduk-penduduk di Minangkabau, Sumatera. Pedang yang sama juga digunakan oleh Parameswara semasa beliau ditabalkan sebagai Maharaja Melaka yang pertama. Nama gelaran Maharaja ini ditukarkan kepada Sultan apabila Parameswara menganut agama lslam.

Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Negeri Melaka, mewarisi pedang ini dan disimpan oleh baginda sehingga baginda menjadi Sultan Kampar, Sumatera selepas baginda berjaya melarikan diri dari serangan Portugis pada tahun 1511. Baginda mangkat di Kampar pada tahun 1530.

Sebelum mangkat, Sultan Mahmud Shah telah menghantar anakandanya, Raja Mudzafar Shah, untuk menjadi Sultan yang pertama bagi Negeri Perak Darul Ridzuan. Di dalam keberangkatan Raja Mudzafar Shah, baginda dilengkapkan dengan pedang ini dan Alat-alat Kebesaran Kesultanan Melaka dahulu. Dari tarikh itu, pedang ‘Cura Si Manja Kini’ yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Raja Pemerintah telah menjadi alat perkakas turun-temurun bagi Sultan yang memerintah Negeri Perak (Darul Ridzuan).

Mengikut kajian sejarah,pedang ini bukanlah berasal dari etnik Hindu India tetapi dari satu kerajaan Parsi Purba yang memerintah India ketika itu ataupun satu bangsa Indo-Aryan yang menduduki Tanah India dan menakluk etnik-etnik asli India.Teori perjalanan bangsa Mala dari arah Parsi ke Tibet dan seterusnya ke India dapat juga ditelusuri pada sejarah Negeri Kedah di mana nama Raja Kedah yang pertama ialah Maharaja Derbar Raja yang berasal daripada Parsi.
Baginda terpaksa melarikan diri setelah dikalahkan oleh raja lain. Baginda sampai di suatu tempat yang dipanggil Kedah atau Qalha.Menurut buku ini, Kedah menerima agama Islam pada awal kurun ke 12.Maharaja Derbar Raja menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Syah setelah memeluk agama Islam. Baginda diislamkan oleh Syeikh Abdullah.

Petunjuk ini bercantum pula dengan satu petunjuk lain,jika kita ingin membayangkan epik pengembaraan bangsa Mala kita perlulah mengetahui satu alter lain pada nama Mala itu sendiri.Alter Terahsia yang ditemui dalam peti rahsia kedua.Apa yang ada di dalam peti kedua?

‘Bangsa Gunung’

Nama ‘Melayu’ adalah nama moden yang digunakan untuk menerangkan bangsa atau bahasa yang mendominasi Tanah Melayu dan kepulauan Melayu di Asia Tenggara.Sebelum itu bangsa ini bukanlah bergelar Melayu lagi.Ini samalah dengan perkataan ‘Hindu’ yang diberikan oleh sarjana Barat merujuk kepada Hind atau satu lembah di Sungai Ganges.Padahal sebelum itu ajaran purba ini bukanlah Hindu tetapi satu ajaran kuno yang berasal dari agama meyembah Tuhan yang Satu.Begitu juga dengan masalah yang kita bincangkan ini,perkataan Melayu,’Malaya’ ,Malay atau Malaysia adalah nama moden yang digunakan pada abad-abad terakhir hingga kini.Namun bangsa ini sebelum digelar Melayu mempunyai pelbagai nama yang menerangkan tempat tinggal bangsa ini semasa pengembaraan atau gelaran atau sifat bangsa ini.Di antara nama-nama ini adalah Malai,Funan,Sailendra,Nam dan Champa.Malai adalah nama yang berasal dari tradisi Vedic-Parsi yang bererti ‘gunung’.Begitu juga dengan yang lainnya SEMUANYA MERUJUK KEPADA ‘GUNUNG’ ATAU ‘BUKIT’.Ini memberikan satu petunjuk tentang kemaraan bangsa Aryan dari arah pergunungan utara India seperti Himalaya-Tibet dari arah Asia Tengah,dari perbatasan Parsi seperti Bactria,Parthia dan Aria.Bangsa ini juga menerbitkan suku pahlawan Kamboja berkasta Ksyatria,merupakan salah satu suku Aryan yang menyerang perbatasan India dan menubuhkan kerajaan-kerajaan purba India.

Bangsa misteri ini digelar bangsa gunung atau kaum yang datang dari pergunungan adalah kaum yang dihormati dan digeruni oleh suku-suku asli atau kerajaan-kerajaan kecil di Benua India.Bangsa ini berubah-rubah namanya akibat asimilasi dan percampuran bangsa ini dengan etnik-etnik asli tempatan.Bangsa ini telah melahirkan keturunan Sakya dan Ksyatria ketika tinggal di Tibet dan di Benua India.Bangsa ini juga menghasilkan sukukaum Champa,Funan dan Khmer juga sebahagian Viet dari asimilasi Mala dengan etnik-etnik yang kecinaan di perbatasan sempadan Yunnan-China dan Indochina.Nampaknya bangsa misteri inilah yang mewarnai sebahagian besar bangsa-bangsa Asia di mana bangsa ini yang berasal dari keturunan Keturah seperti ditugaskan untuk membawa risalah ajaran Ibrahim ke Timur dan memajukan bani Adam yang terdiri dari etnik-etnik asli yang kurang bertamadun yang berasal dari keturunan para pengikut Nabi Nuh yang bertebaran ke sana.

Perjalanan darat bangsa Mala dapat ditelusuri dari salah satu suku Mala-Aryan Purba yang digelar Kambuja.

Kambuja

Menurut kajian antropologi terkini,Kamboja adalah suku kaum Ksyatria dari Zaman Besi di India,selalu disebut dalam kesusasteraan Sanskrit dan Pali,tampil kali pertama di dalam Mahabharata dan kesusasteraan Vedanga semasa (secara kasar dari abad ke 7 Masehi).Kerajaan Kemboja terletak berdekatan Gandhara di barat laut India di Asia Tengah (ingat Teori Kapak Tua?).Sesetengah sarjana menerangkan Kamboja Kuno adalah sebahagian dari Indo-Aryan,sebahagian kecil yang lain kemungkinan dari Indo-Iranian,ketika yang lainnya menurut Vedic Index of Keith and Macdonnel,mengiktiraf mereka sebagai mempunyai kedua-dua keturunan India dan Iran.Walaupun begitu kebanyakan komuniti sarjana kini bersetuju yang Kamboja adalah dari Iran yang sama dengan Indo-Scynthian.Kamboja juga dikenali oleh sarjana sejarah sebagai sukukaum diraja bagi Scynthian.

Ketika penaklukan ke atas India ketika era Pra-Kushana,suku Kemboja telah bergerak ke Gujerat,Selatan India,Sri Lanka dan kemudian ke Bengal dan seterusnya ke Cambodia.

Berdasarkan manuskrip purba,kaum Kamboja adalah kaum terhormat dari bangsa Aryan dan dikelaskan setaraf dengan Vasishtas-hero dalam budaya India Kuno,dan diperkirakan di antara 6 golongan sarjana dalam Kesusasteraan Vedic India.Pakaian dan tahap sosial Kamboja adalah sama dengan Vasishthas.Selain muncul dalam Mahabharata,Kamboja juga muncul dalam Kshatria-Dharama sebagai pahlawan dan pemerintah dan juga disebut sebagai pakar dalam Vedas.Dari sukukaum Kamboja inilah munculnya kerajaan Champa dan Funan dan juga mewariskan kerajaan Khmer.Cambodia adalah nama Perancis merujuk kepada sukukaum Kemboja.

Walaupun begitu ramai sarjana berpendapat Kemboja Kuno adalah pusat kepada Tamadun Iran Purba.Dalam perbincangan setakat ini tentu ada pembaca yang masih tertanya-tanya kaitan antara budaya Iran dan India Kuno.

Kaitan Antara Budaya Iran dengan Vedic India

Semenjak di dapati bahawa terdapat persamaan kata di dalam bahasa Sanskrit dan bahasa Parsi Kuno Zoroaster,sememangnya para sarjana antropologi sudah maklum akan penyerapan budaya Iran kuno dengan India dan fenomena hibrid ini digelar budaya Vedic.Bangsa Iran Kuno sudah lama berhubungan dengan etnik-etnik asli yang mendiami India.Dalam kesusasteraan India,bangsa Iran yang datang menduduki India pada zaman purba dahulu dikenali sebagai bangsa Aryan (perhatikan perubahan ‘Iran’ ke ‘Aryan’).Bangsa Aryan inilah yang membawa budaya Vedic berserta bahasa Sanskrit yang berasal dari bahasa Iran Kuno yang dapat ditelusuri dalam kesusasteraan Avestan seperti di dalam Kitab Zoroaster, Zend Avesta.Mereka juga membawa juga dikatakan orang-orang yang bertanggungjawab membawa agama Hindu ke India bermula di sebuah lembah di Sungai Ganges.Walaupun ada sarjana yang menentang teori ini berdasarkan teori Mohenjo-Daro dan Harappa,sebenarnya dua negarakota ini bukanlah ada kaitan dengan budaya Vedic-Aryan malah usia kota ini lebih tua dan sezaman dengan era Sumeria-Babilon.Ini kerana terdapat bukti perdagangan antara negarakota Ur di Sumeria dan Harappa berdasarkan penemuan artifak-artifak yang sama di kedua-dua tapak arkeologi.Malah pakar-pakar sejarah begitu bingung dengan penemuan kaca-kaca hitam yang berselerakan di jalan-jalan kedua-dua negarakota,padahal kaca-kaca hitam itu tidak dapat ditemui di mana-mana tempat dan bukan semulajadi kerana hanya didapati di loji-loji nuklear.Hasil dari penguraian uranium dan haba berantai akan menghasilkan sisa-sisa buangan berbentuk kaca-kaca hitam tadi.Inilah yang mewujudkan teori perang nuklear tambahan pula boleh dikatakan tiada rangka manusia ditemui di tapak arkeologi.Dan ini menyebabkan Mohenjo-Daro dan Harappa dikatakan sezaman pula dengan Kerajaan Rama,Atlantis dan Lemuria yang telah tenggelam.

Bahasa Iran Purba iaitu Avestan adalah asal kepada bahasa Sanskrit.Dan bahasa Sanskrit adalah bahasa elit di dalam agama Hindu.Bahasa Avestan pula digunakan dalam kitab Zend Avesta dan terdapat dalam manuskrip-manuskrip purba Iran seperti Agatha.Lihat persamaan bahasa di antara kedua-duanya.

təm amavantəm yazatəm
tam amavantam yajatam
 
surəm damohu scvistəm
suram dhamasu savistham
 
miθrəm yazai zaoθrabyo
mitram yajai hotrabhyah

Di sebelah atas adalah Avestan dan dibawahnya adalah Sanskrit.Perhatikan juga kata ‘deva’ dalam Sanskrit bermaksud dewa/tuhan tetapi dewa dalam Avestan adalah ‘ahuras’ atau ‘asuras’ manakala ‘devas’ pula bermaksud syaitan.

INI ADALAH PEMBAYANG KEPADA AKTIVITI BANGSA MALA DISEMPADAN INDIA DAN PARSI.

MISI TERAHSIA KE TIMUR JAUH

Sesungguhnya memang terdapat kisah-kisah peperangan Raja-raja Babilon atau Sumeria di dalam kitab-kitab Veda terutama di dalam Rig Veda yang merupakan yang tertua di antara keempat-empat Veda.Kisah-kisah Mahabharata juga di dalam Upanishad juga diketahui berasal dari kitab-kitab Babilon Purba.Ini amat menakjubkan.Malah lebih menakjubkan terdapat juga nama Ibrahim dan Muhammad di dalam kitab Veda.Pada tahun 1935, Dr. Pran Nath menerbitkan artikel di dalam Times of India yang menunjukkan bahawa Rig Veda mengandungi peristiwa-peristiwa mengenai raja-raja Babilonia dan Mesir dan peperangan-peperangan mereka. Selanjutnya, beliau menunjukkan bahawa se per lima daripada Rig Veda adalah berasal daripada Kitab-kitab Babilonia. Dari sudut pandangan Muslim adalah mungkin bahawa penganut Hindu telah diwahyukan kitab atau kitab-kitab yang mengandungi cerita mengenai perjuangan Nabi-nabi Allah yang telah diutuskan kepada kaum-kaum lain yang terdahulu. Adalah mungkin juga bahawa ulasan-ulasan yang ditulis mengenainya telah digabungkan dan kemudiannya menjadi sebahagian daripada kitab-kitab yang diwahyukan.

Terdapat beberapa contoh seperti ini di dalam kitab-kitab Hindu. Atharva Veda juga dikenali sebagai ‘Brahma Veda’ yang bermaksud Ilmu Suci. Analisa ke atas Veda menunjukkan bahawa ‘Brahma’ sebenarnya adalah Abraham (Ibrahim), di mana huruf A di dalam Abraham telah dipindahkan ke belakang untuk menjadikannya Brahma. Analisa ini tepat apabila seseorang menulis dua perkataan di dalam huruf Arab, di mana Bahasa Arab adalah bahasa yang mirip kepada bahasa yang dituturkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga, isteri pertama Ibrahim, iaitu Sarah, disebut di dalam Veda sebagai Saraswati, dan Nabi Nuh disebut sebagai Manuh atau Manu. Segolongan Pandit menganggap Athrva Veda sebagai Buku Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Ishak dinamakan Atahrva dan Angira, masing-masing di dalam Veda.Ramalan tentang Nabi Muhammad di dalam Purana:

“Seorang Malechha (dari negara asing dan bertutur dalam bahasa asing) yang merupakan guru kerohanian akan muncul bersama-sama sahabat-sahabatnya. Namanya adalah Mahamad…”

(Ayat 5 Bhavishya Puran, Prati Sarg Bahagian III:3,3)

Juga di dalam Purana:

“Seorang Malechha (dari negara asing dan bertutur dalam bahasa asing) yang merupakan guru kerohanian akan muncul bersama-sama sahabat-sahabatnya. Namanya adalah Mahamad. Setelah Raja (Bhoj) memandikan Mahadev Arab (dengan keperibadian seperti malaikat) ini, dia mempersembahkan kepadanya hadiah sebagai tanda ketaatannya yang ikhlas dan tanda penghormatannya dan berkata, ‘Aku patuh kepadamu’. ‘Wahai engkau, kebanggaan manusia, penghuni Arabia. Kau telah mengumpulkan kekuatan yang besar untuk membunuh Syaitan dan kau sendiri telah dilindungi daripada penentang-penentang malechha (penyembah berhala). Wahai engkau, yang merupakan gambar Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan yang terbesar, aku adalah hambamu, terimalah aku yang tunduk di kakimu.”

“Malechha telah memijak tanah Arabia yang masyhur. Arya Dharma tidak akan ditemui di negara itu. Sebelum itu telah muncul seorang roh jahat yang terseleweng yang telah kubunuh [nota: contohnya Abrahah Al-Ashram, gabenor Yaman yang menyerang Mekah]; dia kini muncul lagi dan dihantar oleh musuh yang gagah. Untuk menunjukkan musuh-musuh ini ke jalan yang benar dan membimbing mereka kepada Mahamad (Muhammad) yang dikenali, yang telah kuberi nama julukan Brahma dan berusaha keras untuk membawa golongan Pishacha ke jalan yang benar. Wahai Raja! Kau tidak perlu pergi ke negara Pishacha yang tolol, kau akan disucikan melalui kemurahan hatiku di tempat kau diam. Pada waktu malam, dia yang seperti malaikat, manusia yang licik, yang menyamar sebagai Pishacha berkata kepada Raja Bhoj: “Wahai Raja! Arya Dharma mu telah menang mengatasi agama-agama lain, tetapi menurut perintah ‘Ashwar Parmatma (Tuhan, Roh Yang Tinggi), aku akan melaksanakan rukun yang kuat daripada golongan pemakan daging. Pengikut-pengikutku terdiri daripada lelaki yang telah disunatkan, tanpa ekor (di kepalanya), menyimpan janggut, melancarkan revolusi, mengumumkan panggilan sembahyang dan memakan semua yang halal. Dia akan memakan semua jenis binatang kecuali khinzir. Mereka tidak akan mencari kesucian dari pohon suci, tetapi disucikan melalui peperangan. Kerana mereka menentang bangsa-bangsa yang tidak beragama, mereka akan dikenali sebagai Musalman (Muslim). Aku akan menjadi pengasas agama golongan yang memakan daging ini.”

(Bhavishya Puran:Prati Sargh Part III:3,3,5)

Di dalam Kuntap Sukt (Antharva Veda):

Terjemahannya oleh Pundit Raja Ram diberikan seperti berikut:

“Dia memberikan kepada Rishi Mamah seratus keping wang emas, sepuluh kalungan, tiga ratus ekor kuda dan seribu ekor lembu”

Perkataan akar kepada perkataan Mamah adalah Mah yang bermakna yang disanjung tinggi, dihormati, disegani, dibesarkan dan bertaraf tinggi. Perkataan “Muhammad” di dalam bahasa Arab bermaksud “yang dipuji”. Di dalam bahasa Sanskrit, banyak nama-nama Muslim yang digunakan dengan sedikit pengubahsuaian. Contohnya, ‘Mahmud’ Ghaznavi yang memerintah sebahagian daripada India, dipanggil dengan nama ‘Mamud’ Ghaznavi. Oleh itu, Mamah adalah sinonim dengan Muhammad apabila makna keseluruhan ayat tersebut dipertimbangkan. Di dalam agama Hindu, perkataan Rishi bermaksud guru ilmu mistik atau Nabi, dan mungkin juga seorang yang tinggi tarafnya. Kelihatannya perkataan ini diterbitkan daripada nama Nabi Idris dengan huruf pertama ‘i’ dipindahkan ke penghujung perkataan, sama seperti nama Abraham dan Brahma, dan huruf ‘d’ digugurkan seperti mana Mamah (Muhammad, yang diterbitkan daripada huruf akar h, m dan d).

Seratus keping wang emas merujuk kepada sahabat-sahabat awal Nabi Muhammad, yang mana lapan puluh daripada mereka berhijrah ke Habsyah untuk melepaskan diri daripada penindasan yang tidak tertanggung. Di dalam Shatpath Brahmana yang merupakan ulasan yang diwahyukan ke atas Yajur Veda, emas adalah digunakan sebagai metafora untuk kuasa spiritual manusia yang tinggi.

Sepuluh kalungan merujuk kepada sepuluh sahabat Nabi Muhammad yang paling rapat yang diberikan berita gembira mengenai syurga oleh Nabi. Umat Islam mengenali mereka sebagai ‘Ashra-i-Mubbashshara’. Mereka adalah Abu Bakar (r.a.) , ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali, Talha, Zubair, ‘Abdul Rahman bin Auf, S’adbin Abi Waqqas, S’ad bin Zaid, dan Abu ‘Ubaidah (moga Allah memberkati mereka). Mereka adalah orang-orang yang disebut di dalam Veda sebagai Dash ashrijah – ‘sepuluh jambangan bunga dari syurga’.

Tiga ratus ekor kuda yang bagus (dari baka Arab) merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berjuang di Badar. (Bilangannya yang tepat adalah 313, tetapi dalam kebanyakan ramalan angka ini digenapkan). Perkataan Sanskrit Arvah bermakna kuda Arab yang pantas, terutamanya yang digunakan oleh golongan Asura (bukan Arya).

Sepuluh ribu ekor lembu merujuk kepada sepuluh ribu sahabat yang mengiringi Nabi semasa pembukaan Mekah. Perkataan Sanskrit ‘go’ diterbitkan daripada gaw yang bermakna pergi berperang, dan digunakan bagi kedua-dua kerbau dan lembu. Di dalam Veda, kerbau atau lembu digambarkan sebagai simbol peperangan, keamanan dan persahabatan. Kita dapati kedua-dua sifat ini pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah manusia yang beriman dan pemurah seperti lembu, dan kuat serta perkasa dalam memastikan keamanan dan keadilan.Inilah sebab orang-orang Hindu menganggap lembu sebagai haiwan suci padahal istilah zaman purba Avestan-Sanskrit ‘lembu’ bermaksud ‘orang suci’ atau sahabat orang suci.Penyelewengan ini juga terdapat dalam bahasa Aramaik Kuno yang mengistilahkan ‘anak-anak Tuhan’ sebagai orang-orang suci tetapi orang-orang Kristian menyalahanggap istilah ini.

Apakah yang terjadi kepada bangsa Mala (Aryan) yang berasimilasi dengan kaum purba India?Apakah nama yang diberi oleh orang-orang Iran Kuno kepada saudara mereka dari Bangsa Mala?

Siapakah Bani Jawi?

Apakah dia yang pemberian (gift) diberi oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya?Apakah misi yang digalas oleh Bani Jawi dalam perjalanan mereka ke Timur Jauh?Nantikan sambungan Alter Terahsia Bangsa Melayu IV…

—————————

Alter Terahsia Bangsa Melayu IV

Menyusuri jejak-jejak Melayu sehingga ke Emperor Cambyses di Parsi dari haluan Sungai Mekong…

-Rahsia Sungai Mekong
-Jayavarman,Sailendra dan Khmer
-Angkor Wat dan Borobudur
-Dari Cambyses ke Kemboja
-Funan dan asimilasi Viet dari Mala Laut (Indonesia)
-Tatabahasa Veda dan Avestan
-Hyperborean,Aryan dan rahsia Hitler-Nazi
-Operasi rahsia Nazi di Tibet mencari bangsa yang hilang
-Catatan-catatan pengembara Eropah
-Kapal-kapal Bangsa Mala
-Siapakah Bani Jawi?
-Misi Terahsia Bani Jawi

Oleh: cahayapelangi | Juni 10, 2011

FREEMASONRY, TALMUD DAN SEJARAHNYA DI INDONESIA

Sejarah Freemasonry

 

 

Freemasonry adalah organisasi Yahudi Internasional, sekaligus merupakan gerakan rahasia paling besar dan palling berpengaruh di seluruh dunia. Freemasonry terdiri dari dua kata yang di satukan. Free artinya bebas atau merdeka, sedangkan Mason adalah juru bangun atau pembangun.

Tujuan akhir dari gerakan Freemason ini adalah membangun kembali cita-cita khayalan mereka, yakni mendirikan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple.

Tentang Haikal Sulaiman atau Solomon Temple ini sendiri banyak sumber yang mendefinisikan berlainan. Salah satu tafsir yang paling populer adalah, bahwa Haikal Sulaiman berada di tanah yang kini di atasnya berdiri Masjidil Aqsha.

Mereka meyakini, tahun 1012 Sebelum Masehi (SM), Nabi Sulaiman membangun Haikal di atas Gunung Soraya di wilayah Palestina. Tapi pada tahun 586 SM, Raja Nebukhadnezar dari Babilonia menghancurkan Haikal Sulaiman ini. Tahun 533 SM, bangunan ini didirikan kembali oleh seorang bernama Zulbabil yang telah bebas dari tawanan Babilonia. Atas kebebasannya itulah, ia membangun kembali Haikal Sulaiman.

Pada tahun ke 70 M, seorang penguasa Romawi menaklukkan Palestina dan membakar serta menghancurkan Haikal Sulaiman ini. Kerusakan terus-menerus dialami setelah penyerbuan Bangsa Hadriyan. Begitu pula saat kekuasaan Muslim, konon Haikal Sulaiman di hancurkan dan sebagai gantinya didirikan Masjidil Aqsha pada abad ke-7.

Tapi tafsir lain tentang hal ini juga mengartikan Haikal Sulaiman juga sebagai wilayah kekuasan yang luas membentang. Bahkan ada yang menariknya hingga sampai wilayah Khaibar, saat kaum Yahudi diusir di zaman Rasulullah Muhammad. Karena itu, mereka meyakini harus menguasai seluruh dunia, bahkan hingga tanah Khaibar, tempat mereka terusir dahulu karena penghianatanya pada Rasulullah dan piagam Madinah.

Dan untuk itulah mereka bekerja dan membangun, yaitu untuk merebut Haikal Sulaiman dan mendirikan kekuasannya secara nyata, serta mempengaruhi pemerintahan dan kekuasan yang mampu mereka pengaruhi. Dan untuk menebar kekuasaan itu, salah satu rintangan besar yang dihadapi oleh gerakan ini adalah agama-agama, terutama agama Samawi atau agama-agama wahyu, Kristen dan Islam.

Sebelum kaum muslimin sadar tentang bahaya gerakan Freemason, perlawanan terhadap organisasi ini terlebih dulu dilakukan oleh kalangan pemimpin gereja. Perlawanan gereja Katholik ini terjadi karena Freemason telah menjadi organisasi tempat berkumpulnya kaum anti-agama. Dalam sebuah artikel berjudul The Earlier Period Of Freemasonry yang di Mimar Sinan, turki, Freemason disebut sebagai tempat berkumpul para anggota Mason yang mencari kebenaran di luar gereja. Dan ini menjadikan awal abad-18 sebagai tahun-tahun yang penuh pertarungan antara gereja Katholik dengan Freemason di Eropa. Sejak awal berdirinya, Fremason telah menyokong kebebasan beragama, sama persis dengan yang terjadi belakangan ini di berbagai negara, liberalisasi keagamaan.

Freemason berdiri di Inggris secara resmi pada tahun 1717. Tapi tampaknya, sebelum tahun itu pun, Freemasonry telah eksis. Bahkan sejak abad sebelumnya. Tahun 1641, seorang keluarga kerajaan Inggris, Robert Moray tercatat sebagai anggota cabang Freemason di Edinburg, tepatnya 20 Mei 1641. nama lain yang juga tercatat sebagai anggota Freemason sebelum tahun 1717 adalah Elias Ashmole tercatat sebagai anggota Freemasonry di Lanchasire pada 16 Oktober 1646. Dan ia juga salah seorang dari royal family atau keluarga kerajaan.

Dari catatan di atas, sebetulnya bisa ditarik kesimpulan bahwa tahun 1717 hanya tahun pemantapan saja dari tahap-tahap yang telah dilakukan oleh gerakan Freemson. Tahun ini dijadikan sebagai tahun ekspansi untuk melakukan dan menancapkan pengaruh mereka di seluruh dunia.

Tahun 1717 ini dijadikan sebagai tonggak bagi Freemason unuk memulai perangnya yang akan sangat panjang kepada umat beragama dan kepada agama itu sendiri. Seorang kepala gereja protestan di London yang bernama Anderson dan berdarah Yahudi menjadi motor penggeraknya pada 24 Juni 1717. Pada momentum inilah Freemason mendirikan Grand Lodge of England dengan menggabungkan empat lodge menjadi satu.

Banyak sumber Freemason menjelaskan bahwa sejarah berdirinya gerakan ini berakar jauh dan bisa dilacak hingga ke masa Ordo Knight of Templar saat perang Salib di Yerusalem, Palestina. Saat Paus Urbanus II, tahun 1095, usai Konsili Clermont menyerukan Perang Suci atau Crusade dan memobilisasi kaum Kristiani di seluruh Eropa untuk turut berperang merebut Yerusalem kembali dari kekuasaan Muslim. Paus Urbanus II membakar emosi massa dengan cara mengabarkan kabar bohong. Ia mengatakan umat Kristen di Palestina telah dibunuh, dibantai dan dibakar di dalam gereja-gereja oleh pasukan Turki Seljuk yang Muslim. Ia juga membakar kemarahan kaum Kristiani dengan mengatakan bahwa kaum kafir (Muslim Turki, pen.) telah dan sedang menguasai makam Yesus Kristus.

Paus UrbanusII menyerukan agar seluruh pertikaian yang terjadi selama ini antar pemeluk dan kesatrian Kristen harus diakhiri, karena ada musuh yang lebih berbahaya dan harus segera dihancurakan: Islam dan kaum Muslimin. Ia juga mengiming-iming dengan bujukan surgawi, bahwa siapa yang berangkat ke medan perang kan dibebaskan dari seluruh dosa dan di jamin akan mendapat surga. Hasilnya, ribuan kaum Kristiani berangkat menuju Palestina dengan kemarahan. Dan setibanya di sana, terjadi pembantaian besar-besaran atas penduduk Yerussalem dan Palestina.

Selama dua hari penyerbuan terjadi pembantaian yang tak bisa diterima akal sehat dan rasa kemanusiaan. Sebanyak 40.000 penduduk Palestina terbantai. Beberapa sejarawan menggambarkan, saat itu darah menggenangi tanah Yerusalem. Ada yang menyebut darah menggenang setinggi mata kaki, bahkan ada yang menggambarkan darah menggenang hingga lutut manusia dewasa. Tentara berperang dengan motivasi mendapatkan emas dan permata, dan juga banyak para kesatria Prancis tercatat membelah perut korban-korban mereka. Merka mencari emas atau permata yang kemungkinan di telan penduduk Palestina sebagai upaya penyelamatan harta.

Setelah mereka menguasai tanah Palestina, pasukan Salib yang terdiri dari banyak unsur mulai mendirikan kelompoknya masing-masing. Mereka tergabung dalam ordo-ordo tertentu. Para anggota ordo ini datang dari seluruh tanah Eropa, yang ditampung di biara-biara tertentu dan berlatih cara-cara militer di dalam biara tersebut. Dan satu dari sekian ordo yang sangat mencuat namanya adalah Ordo Knight of Templar.

Knight of Templar juga disebut sebagai tentara miskin Pengikut Yesus Kristus dan Kuil Sulaiman. Disebut miskin karena tergambar dari logo yang mereka gunakan, seperti dua tentara yang menunggang seekor keledai. Untuk menunjukkan bahwa mereka miskin, sampai-sampai satu keledai harus dinaiki dua orang tentara Knight of Templar. Bahkan tercatat, mereka dipaksa untuk makan tiga kali saja dalam semingu. Sedangkan nama Kuil Sulaiman mereka pakai karena mereka menjadikan markas mereka yang dipercayai sebagai situs runtuhnya Kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Tapi sesungguhnya, pemilihan markas di bukit ini bukan sebuah kebetulan yang bersifat geografis semata, karena para pendiri ordo Knight of Templar sesunguhnya punya cirta-cita sendiri untuk mengembalikan kejayaan dan berdirinya Kuil Sulaiman sebagai tempat suci kaum Yahudi atau tempatnya kaum Mason. Sepanjang bisa terlacak, pendiri ordo ini adalah dua kesatria Prancis, yaitu Hugh de Pavens dan God frey de St Omer. Spekulasi dari kalangan sejarawan mengatakan, bahwa ada darah-darah Yahudi yang mengalir dalam tubuh dan cita-cita para pendiri Ordo Knigh of Templar. Para perwira tinggi Kristen tersebut, sesungguhnya proses convertion yang mereka lakukan hanyalah cara untuk menyelamatkan diri, dan sesungguhnya mereka masih berpegang teguh pada doktrin-doktrin Yahudi, terutama Kabbalah.

Meski mereka menamakan diri sebagai tentara miskin, sesunguhnya mereka tidak miskin sama sekali. Atau setidaknya, masa miskin itu hanya mereka rasakan di awal-awal berdirinya Knight of Templars. Dalam waktu yang singkat mereka mampu menjadi sangat kaya raya dengan jalan melakukan kontrol penuh terhadap peziarah Eropa yang datang ke Palestiana. Salah satunya adalah dengan cara merekrut anak-anak muda putra para bangsawan Eropa yang tentu saja akan melengkapi anak mereka dengan perbekalan dana yang seolah tak pernah kering jumlahnya. Mereka juga disebut sebagai perintis sistem perbankan pertama pada abad pertengahan.

Saat itu banyak orang-orang Eropa yang ingin pindah atau setidaknya berziarah ke Palestina. Dan tentu saja perjalanan yang jauh dari Eropa memerlukan bekal yang tidak sedikit. Ada yang membawa seluruh harta mereka dalam perjalanan, tapi karena tentara Salib disepanjang perjalanan hidup dalam kondisi ayng sangat mengenaskan dan mereka sangat tergiur oleh harta kekayaan, tidak jarang terjadi perampokan bahkan saling bunuh antar orang Kristen disepanjang perjalanan menuju Palestian. Lalu ditemukan cara, para peziarah tidak perlu membawa harta mereka dalam perjalanan. Mereka hanya perlu menitipkannya pada sebuah perwakilan Templar di Eropa, mencatat dan menghitung nilainya dan mereka berangkat ke Palestina berbekal catatan nilai harta yang nantinya akan ditukarkan dengan nilai uang yang sama di Palestina. Gerakan ini banyak didominasi oleh Ordo Knight of Templar yang membuat mereka sangat kaya raya karena mendapat keuntungan dari sistem bunga yang mereka kembangkan. Dan inilah embrio atau cikal bakal perbankan yang kita keanl sekarang.

Markas Knight of Templar di Prancis menjadi rumah penghimpunan harta terbesar di Eropa. Lambat laun mereka menjadi bankir bagi para Paus dan Raja. Bagaimana tidak cepat kaya, setiap tahunyya King Henry II of England mendonasikan uang untuk menanggung biaya hidup 15.000 tentara Knight of Templar dan juga Knight Hospitaler selama mereka berperang dalam Perang Salib di tahun 1170. Untuk menggambarkan betapa besarnya institusi perbankan yang dijalankan Templar, pada saat itu organisasi ini memiliki 7.000 pegawai lebih hanya untuk mengurusi masalah keuangan. Mereka juga memiliki tak kurang dari 870 istana, kastil, dan rumah-rumah para bangsawan yang terbentang dari London hingga Yerusalem.

Karena ordo ini sangat berkuasa, lambat laun mereka mulai menampakkan ciri aslinya, yakni sebagai penganut Mason. Mereka mengembangkan doktrin dan ajaran mistik, juga kekuatan sihir di biara-biara mereka. Mereka memuja setan dan mendatangkan roh-roh untuk berkomunikasi. Apa yang mereka praktikkan ini disebut sebagai Kabbalah, sebuah tradisi mistik Yahudi kuno yang telah berkembang bahkan sejak zaman sebelum Fir’aun.

Mengetahui hal ini, Raja Prancis Philip le Bel, pada tahun 1307 mengeluarkan seruan untuk menangkap dan membubarkan ordo Knight of Templar karena dituduh telah melakukan bid’ah. Dalam perkembangannya, Paus Clement V turut bergabung untuk memerangi kaum Mason ini dengan mengeluarkan kembali vonis inquisisi. Terjadi banyak penangkapan dan interogasi, dan beberapa pimpinan Ordo Knight of Templar yang bergelar Grand Master (penyebutan ini masih dipakai sebagai tingkat tertinggi dalam gerakan Freemasonry sampai sekarang, pen) ikut menjadi korban. Dari beberapa penangkapan dan interograsi didapatkan keterangan bahwa anggota-anggota Templar telah melakukan kejahatan seksual terhadap beberapa perempuan bangsawan, melakukan sodomi, menyembah kucing, memakan daging teman-teman mereka sendiri yang sudah mati. Bahkan salah seorang saksi mata mengatakan, para Templar memperkosa perawan-perawan hingga hamil dan bayinya dibunuh dengan cara yang sadis untuk kemudian di bakar dan diambil minyaknya, dijadikan minyak suci untuk persembahan para pemimpin mereka.

Pada tahun 1307, Raja Philip IV memerintahkan penangkapan Jacques de Molay. Dan setelah melalui penyiksaan demi penyiksaan, de Molay mengakui segala ritual bid’ah yang dilakukan oleh Ordo Templar. Pada tahun 1312, Ordo Knight of Templar dilarang dan dibubarkan. Dan atas perintah Gereja dan Raja , dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1314, para pimpinan Templar dihukum mati, termasuk Jacques de Molay, salah satu Grand Master terpenting Ordo Templar. Jacques de Molay sendiri divonis sebagai heretic (bid’ah) atau kafir dan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup di depan raja Philip IV. Dan sebelum menghembuskan napasnya, de Molay mengeluarkan kata-kata bahwa Raja Philip dan Paus Clement harus mengikutinya, mati, dalam waktu satu tahun. Dan sejarah mencatat, Raja Philip IV meninggal tujuh bulan kemudian, disusul Paus Clement sebulan setelah Raja Philip mangkat.

Setelah itu terjadi pemusnahan besar-besaran, sekali lagi atas kaum Yahudi, dan kali ini bermula dengan kasus Knight of Templar atau kaum Mason. Pemusnahan ini tak hanya terjadi di Palestina, tapi juga terjadi di Eropa. Mereka diburu untuk ditangkap dan dibunuh. Sampai akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan mendapat perlindungan dari Raja Skotlandia, Robert The Bruce yang dilantik dan menduduki singgasana Raja pada tahun 1306. Dan di tanah baru ini pula mereka menyusun kekuatan kembali. Dan Skotlandia menjadi salah satu yang menentukan dalam perkembangan gerakan Freemason.

Versi yang lebih tua dari sejarah Freemason adalah kisah yang menyebutkan pembentukan Freemasonry pada zaman Raja Israel, Herodes Agripa I yang meninggal pada tahun 44 Masehi. Freemason pada zaman ini dibentuk untuk membendung ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Isa as. Konon waktu itu namanya The Secret Power atau kekutan yang Tersembunyi.

Tujuan utamanya adalah memusuhi pengikut Nabi Isa, menculik mereka, membunuh, melarang penyebaran agama baru tersebut, termasuk membunuhi baya-bayi Kristen. Tapi, berkenaan dengan segala kesadisan yang dilakukan Herodes ini, para sejarawan dunia, meyakini bahwa hal tersebut hanyalah mitos belaka dalam tradisi agama Kristen. Herodes Agripa I menjalankan segala misi The Secret Power ini dibantu dua pengikut setianya, Heram Abioud sebagai Wakil Presiden gerakan dan Moab Leumi sebagai pemegang rahasia utama gerakan ini. Tapi beberapa anggota Freemason juaga mempercayai dan menarik sejauh mungkin sejarah mereka ke masa lalu, bahkan hingga ke zaman Fir’aun. Itu pula yang menjadi salah satu penjelasan mengapa mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol Mesir Kuno dalam tradisi dan aktivitas ritual mereka, seperti penggunaan Dewa Horus, Piramida, Matahari dan berbagai simbol Mesir lainnya. Penggunaan ini bermula dari penggalian Kuil Sulaiman oleh para Templa dan penemuan doktrin dan ajaran Kabbalah yang terus-menerus mereka eksplorasi dan diajarkan dari mulut ke mulut. Penggalian ini begitu serius mereka lakukan sehingga kelak akan mempengaruhi cara pandang kaum Templar dan juga rencana mereka pada kehidupan dunia.

Bahkan yang cukup mengejutkan adalah, dalam manuskrip-manuskrip kuno Mason dikatakan, orang pertama Mason adalah Adam! Kejadian itu berawal ketika Adam dan Hawa memakan daun dari pohon terlarang di taman surga. Daun yang disebut sebagia daun pengetahuan, dan karena itu pula Tuhan mereka melarang mereka memakannya. Dr.Albert Mackei, seorang anggota Mason dengan tingkatan 33 derajat dalam Encyclopedia of Freemasonry manuliskan, daun pengetahuan itu kelak diturunkan pada dua anak Adam dan Hawa, Seth dan Nimrod dengan kisah The Tower of Babel. Kedua anak ini pula menyusun bahasa untuk ilmu pengetahuan yang akan diturunkan kepada manusia-manusia berikutnya. Tapi, dalam perkamen-perkamen tua itu disebutkan bahwa, Tuhan dengan sengaja mengacaukan bahasa manusia yang mengakibatkan rahasia ilmu pengetahuan, yang diturunkan Adam dengan memakan daun dari pohon terlarang, hilang dan tak diketahui manusia-manusia setelah Seth dan Nimrod. Dan itu pula yang menjadi alasan kedua kaum ini memerangi Tuhan.

Bahkan menurut Talmud, setan-setan adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Setelah Adam diusir dari surga, ia enggan mencampuri istrinya, Hawa. Dan pada saat itulah, dua setan perempuan mendatanggi Adam yang langsung digauli keduanya oleh Adam. Dalam Talmud disebutkan, Adam menggauli setan perempuan bernama Lelet selama lebih dari 130 tahun lamanya dan melahirkan banyak anak-anak setan begitu pula dengan Hawa selama ditinggal oleh Adam, Hawa juga digauli oleh setan laki-laki dan melahirkan banyak anak setan.

 

TENTANG TALMUD…

Talmud, Kitab Hitam Yahudi Zionis

 (Judul asli “Kitab Israil al-aswad: al-kanz al-marshud fi fadha’ih at-talmud”, ditulis oleh Prof. Abdullah Syarqawy, dosen Filsafat Islam dan Perbandingan Agama Fakultas Darul U’lum, Universitas Kairo, Mesir. Di Indonesia diterbitkan oleh Sahara Publisher, 2006).

 

 “Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca al-Kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah sebagian dari al-Kitab, dan mereka juga mengatakan, “Ia (yang dibaca itu datang) adalah dari sisi Allah, “Padahal ia bukanlah dari sisi Allah, sedang mereka mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran: 78)

Taurat merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa as guna menuntun Bani Israel, umat Nabi Musa as, kembali ke jalan yang lurus. Namun Bani Israil lebih menyukai kesesatan. Mereka menentang dan menolak ajakan Musa untuk menyembah Tuhan yang satu dan lebih mempercayai Samiri yang mengajak mereka menyembah patung sapi betina.

Taurat Musa mereka anggap tidak lengkap dansebab itu harus direvisi dan dibuat sebuah kitab suci lagi yang lengkap memuat perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi, lebih tinggi, lebih abadi, dan sebab itu lebih suci. Maka lahirlah Talmud. Apakah Talmud itu? Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Darul’Ulum, Kairo, Prof. Ahmad Syalabi menulis, Taurat bukanlah satu-satunya kitab suci bagi bangsa Yahudi, tetapi ada riwayat-riwayat lain yang disampaikan dan dibawa oleh para pendeta-pendeta Yahudi secara turun temurun. Riwayat-riwayat inilah yang kemudian dikenal dengan Talmud.” (Muqaranatul Adyan: Al-Yahudiyah, 1990).

Pakar peneliti Talmud, Dr. Augutst Rohling menyatakan, “Kaum Yahudi meyakini bahwa Talmud adalah lebih suci ketimbang Taurat” (al-kanz al-Mashud, Bab II). Bahkan Dr. Joseph Barcklay dengan tegas menyatakan jika seluruh bagian dari Talmud merupakan pengingkaran terhadap Taurat Musa (Hebrew Literature, hal 40).

Dalam Babba Metsia, volume 33a, salah seorang Pendeta Yahudi berkata, “Orang yang mempelajari Taurat berarti telah melakukan sebuah keutamaan yang tidak layak diberi imbalan, orang yang mempelajari Mishnah berarti telah melakukan sebuah keutamaanyang layak diberi imbalan, sedangkan orang yang mempelajari Gemara berarti telah melakukan sebuah keutamaan yang paling besar.”

Bahkan Rabbi Roski dalam Erubin Volume 216 menulis, “Jadikan perhatianmu kepada ucapan-ucapan para Rabbi (Talmud) melebihi perhatianmu kepada Syari’at Musa (Taurat)”. Kitab Shagijan pun menulis, “……Tak ada ampun bagi siapa saja yang meninggalkan Talmud dan hanya mempelajari Taurat, karena ajaran para Rabbi lebih utama dari ajaran Musa.”

 

Talmud Palestina dan Baylonia

Ada berbagai kitab yang dianggap merupakan bagian dari Talmud. Namun ada dua kitab aras utama yakni Talmud Palestina dan Talmud Babylonia. Talmud Babylonia yang merupakan Talmud yang dibuat oleh para pendeta Yahudi di Babylonia dan isinya memaparkan secara panjang lebar dan dengan bahasa yang dimengerti semua pihak dari isi Talmud Palestina, yang hanya dimengerti oleh kalangan terbatas karena memiliki kunci-kunci yang pelik dan bahasa yang rumit. Sebab itu, Talmud yang paling otoritatif dan dipakai oleh kaum Zionis Yahudi sampai sekarang.

Zionis-Yahudi sangat mempercayai Talmud yang diyakini berasal dari perkataan Tuhan Yahweh kepada Musa. Bahkan Talmud dianggap lebih suci ketimbang Taurat Musa, karena mereka meyakini jika Tuhan Yahweh mengalami kesulitan dalam sesuatu hal atau urusan, maka Tuhan Yahweh akan berkonsultasi dengan para Rabbi Yahudi, bukan dengan Musa. Sebab itu kedudukan Rabbi Yahudi tinggi, lebih otoritatif, lebih mulia, ketimbang Musa as.

Padahal, menurut seorang filsuf yang juga Rabbi Tertinggi bangsa Yahudi pada zamannya, Rabbi Maimonides (Moses bin Maimon, 1190 M), bangsa Yahudi sesungguhnya tidak pernah bisa memastikan dengan tepat satu pun doktrin dari Talmud karena sejarahnya yang sangat kacau-balau. Maimonides berkata,”Sejak zaman Nabi Musa dulu sampai zaman Rabbi Judah Hanasi (135-220 M), para pendeta Yahudi tidak pernah sepakat tentang kebenaran satu doktrin pun yang ada pada “Undang-undang lisan” (Talmud) yang diajarkan secara terbuka. Para pemimpin agama Yahudi atau nabi dari setiap generasi menulis beberapa catatan tentang kitab tersebut berdasarkan kepada apa-apa yang ia dengar dari guru-guru pendahulunya untuk disampaikan kepada kaumnya.”

Maimonides melanjutkan, “Demikianlah, setiap rabbi menulis catatan-catatan yang banyak dan tersebar di mana-mana itu dikumpulkan, dan dari seluruh catatan tersebut dirangkumnya dan dibagi-bagi dalam perkara hukum, tradisi, keputusan, dan lain-lain dan dijadikannya sebagai sebuah itab undang-undang. “ (Hebrew Literature, sebuah pengantar oleh Dr. Joseph Barcklay, hal.13)

 

Kitab Iblis

Hampir seluruh isi dari Talmud merupakan ajaran Iblis yang intinya mengklaim jika hanya bangsa Yahudi-lah yang merupakan manusia, kekasih dan bahkan Guru dari Tuhan, bangsa terpilih, dan bangsa kuat yang mampu mengalahkan Tuhan dalam banyak urusan,sedangkan bangsa selain Yahudi adalah ghoyim atau gentiles yang dianggap bukanlah manusia, melainkan binatang.

Inilah yang dipercaya dan diyakini oleh Zionisme-Yahudi sampai sekarang. Sebab itu, mereka selalu bekerja demi kepentingan golongan mereka dan sama sekali tidak sudi untuk berkompromi menyangkut kepentingan mereka. Bangsa-bangsa selain Yahudi seharusnya mengetahui ini dan sebab itu sama sekali jangan pernah mau berunding dengan kaum Zionis-Yahudi karena mereka dipastikan akan berkhianat . Sejarah panjang kemanusiaan telah membuktikan hal ini.

Karean begitu buruknya, maka banyak kalangan dari para peneliti Talmud menegaskan bahwa Talmud merupakan kitab hitam iblis yang sangat tidak layak disebut sebagai kitab suci. Namun inilah yang menjadi dasar ideologi kaum Zionis sampai sekarang.(Rz)

Ayat-Ayat Setan Talmud.

1. “Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang.” (Kerithuth 6b hal.78 Jebhammoth 61a)

2. “Orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagi budak untuk melayani orang-orang Yahudi.” (Midrasch Talpioth 225)

3. “Angka kelahiran orang-orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin.” (Zohar II, 4b)

4. “Orang-orang non-Yahudi harus dijauhi, bahan lebih daripada babi yang sakit.” (Orachi Chaiim57,6a)

5. “Tuhan (Yahweh) tidak pernah marah kepada orang-orang Yahudi, melainkan hanya (marah) kepada orang-orang non-Yahudi. “(Talmud IV/8/4a)

6. “Dimana saja mereka (orang-orang Yahudi) datang, mereka akan menjadi pangeran raja-raja.” (Sanhedrin 104a)

7. “Terhadap seorang non-Yahudi tidak menjadikan Orang Yahudi berzina. Bisa terkena hukuman bagi orang Yahudi hanya bila berzina dengan Yahudi lainnya, yaitu isteri seorang Yahudi. Isteri non-Yahudi tidak termasuk.” (Talmud IV/4/52b)

8. “Tidak ada isteri bagi non-Yahudi, mereka sesungguhnya bukan isterinya.” (Talmud IV/4/81 dan 82b)

9. “Orang-orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipudaya orang-orang non-Yahudi.” (Zohar I, 168a)

10. “Jika dua orang Yahudi menipu orang non-Yahudi, mereka harus membagi keuntungannya.” (Choschen Ham 183, 7)

11. Tetaplah terus berjual beli dengan orang-orang non-Yahudi, jika mereka harus membayar uang untuk itu.” (Abhodah Zarah 2a T)

12. “Tanah orang non-Yahudi, kepunyaan orang Yahudi yang pertama kali menggunakannya.” (Babba Bathra 54b)

13. “Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan dan sumpah palsu untuk membawa seorang non-Yahudi kepada kejatuhan.”(Babha Kama 113a)

14. “Kepemilikan orang non-Yahudi seperti padang pasir yang tidak dimiliki; dan semua orang (setiap Yahudi) yang merampasnya, berarti telah memilikinya.” (Talmud IV/3/54b)

15. “Orang Yahudi boleh mengeksploitasi kesalahan orang non-Yahudi dan menipunya.” (Talmud IV/1/113b)

16. “Orang Yahudi boleh mempraktekkan riba terhadap orang non-Yahudi.” (Talmud IV/2/70b)

17 “Ketika Messiah (Raja Yahudi Terakhir atau Ratu Adil) datang, semuanya akan menjadi budak-budak orang-orang Yahudi.” (Erubin)

Erubin 2b, “Barangsiapa yang tidak taat kepada para rabbi mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka”.

Moed Kattan 17a, “Bilamana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota dimana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu disana”

Sanhedrin 58b, “Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh”.

Sanhedrin 57a, “Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya”.

Baba Kamma 37b, “Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi; tetapi ,jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya”.

Baba Mezia 24a, “Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya”. (Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Baba Kamma 113b),

Sanhedrin 57a, “Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi ‘yang mengawinkan anak-perempuannya kepada seorang tua, atau memungut menantu bagi anak-lakinya yang masih bayi, atau mengembalikan barang hilang milik orang Cuthea (kafir)’ …”.

Sanhedrin 57a, “Jika seorang Yahudi membunuh seorang Cuthea (kafir), tidak ada hukuman mati, Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya”.

Baba Kamma 37b, “Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel”.

Baba Kamma 113a, “Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir”.

Yebamoth 98a, “Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang”.

Abodah Zarah 36b, “Anak-perempuan orang kafir sama dengan ‘niddah’ (najis) sejak lahir”.

Abodah Zarah 22a – 22b, “Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu”.

Gittin 69a, “Untuk menyembuhkan tubuh ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu lalu dimakan“.

 

Shabbath 41a, “Hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan”.

Yebamoth 63a, ” … Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di Sorga”.

Yebamoth 63a, “…menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina “.

Sanhedrin 55b, “Seorang Yahudi boleh mengawini anak-perempuan berumur tiga tahun (persisnya, tiga tahun satu hari)”.

Sanhedrin 54b, “Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak-perempuan, asalkan saja anak itu berumur di bawah sembilan tahun”.

Kethuboth 11b, “Bilamana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya”.

Yebamoth 59b, “Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi”.

Abodah Zarah 17a, “Buktikan bilamana ada pelacur seorangpun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar”.

Hagigah 27a, “Nyatakan, bahwa tidak akan ada seorang rabbi pun yang akan mas uk neraka”.

Baba Mezia 59b, “Seorang rabbi telah mendebat Tuhan dan mengalahkan-Nya. Tuhan pun mengakui bahwa rabbi itu memenangkan debat tersebut”.

Gittin 70a, “Para rabbi mengajarkan, ‘Sekeluarnya seseorang dari jamban, maka ia tidak boleh bersetubuh sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh setengah mil, konon iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu, kalau ia melakukannya juga (bersetubuh), maka anak-keturunannya akan terkena penyakit ayan”.

Gittin 69b, “Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsem; tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas “.

Pesahim 11a, “Sungguh terlarang bagi anjing, perempuan, atau pohon kurma, berdiri di antara dua orang laki-laki. Karena musibah khusus akan datang jika seorang perempuan sedang haid atau duduk-duduk di perempatan jalan “.

Menahoth 43b-44a, “Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari, ‘Aku bersyukur, ya Tuhanku, karena Engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian’ “.

 

Di dalam Talmud, ayat Gittin 57b ada dikisahkan tentang dibantainya 4 juta orang Yahudi oleh orang Romawi di kota Bethar. Gittin 58a, mengklaim bahwa 16 juta anak-anak Yahudi dibungkus ke dalam satu gulungan dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi.

Demografi tentang zaman kuno menyatakan orang Yahudi di seluruh dunia pada masa penjajahan oleh Romawi tidak sampai berjumlah 16 juta, bahkan 4 juta pun tidak ada)

Abodah Zarah 70a, “Seorang rabbi ditanya, apakah anggur yang dicuri di Pumbeditha boleh diminum, atau anggur itu sudah dianggap najis, karena pencurinya adalah orang-orang kafir (seorang bukan-Yahudi bila menyentuh guci anggur, maka anggur itu dianggap sudah najis). Rabbi itu menjawab, tidak perlu dipedulikan, anggur itu tetap halal (’kosher’) bagi orang Yahudi, karena mayoritas pencuri yang ada di Pumbeditha, tempat dimana guci-guci anggur itu dicuri, adalah orang-orang Yahudi”. (Kisah ini juga ditemukan di dalam Kitab Gemara, Rosh Hashanah 25b).

Perjanjian Kecil, Soferim 15, Kaidah 10, “Inilah kata-kata dari Rabbi Simeon ben Yohai, ‘Tob shebe goyyim harog’ (”Bahkan orang kafir yang baik sekali pun seluruhnya harus dibunuh”). Orang-orang Israeli setiap tahun mengikuti acara nasional ziarah ke kuburan Simon ben Yohai untuk memberikan penghormatan kepada rabbi yang telah menganjurkan untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi2.

Di Purim, pada tanggal 25 Februari 1994 seorang perwira angkatan darat Israel, Baruch Goldstein, seorang Yahudi Orthodoks dari Brooklyn, membantai 40 orang muslim, termasuk anak-anak, tatkala mereka tengah bersujud shalat di sebuah masjid. Goldstein adalah pengikut mendiang Rabbi Meir Kahane, yang menyatakan kepada kantor berita CBS News, bahwa ajaran yang dianutnya mengatakan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada anjing, sesuai ajaran Talmud”.3 Ehud Sprinzak, seorang profesor di Universitas Jerusalem menjelaskan tentang falsafah Kahane dan Goldstein, “Mereka percaya adalah teiah menjadi iradat Tuhan, bahwa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap ‘goyyim’, sebuah istilah Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi”.4

 

Rabbi Yizak Ginsburg menyatakan, “Kita harus mengakui darah seorang Yahudi dan darah orang ‘goyyim’ tidaklah sama”.5 Rabbi Jacov Perrin berkata, “Satu juta nyawa orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong kelingking orang Yahudi”.6

Kata Talmud tentang Yesus dan Kekristenan

“Pada malam kematiannya, Yesus digantung dan 40hari sebelumnya diumumkan bahwa Yesus akan dirajam (dilempari batu) hingga mati karena ia telah melakukan sihir dan telah membujuk orang untuk melakukan kemusyrikan (pemujaan terhadap berhala)…Dia adalah seorang pemikat, dan oleh karena itu janganlah kalian mengasihaninya atau pun memaafkan kelakuannya” (Sanhedrin 43a)

“Yesus ada dalam neraka, direbus dalam kotoran (tinja) panas” (Gittin 57a)

“Ummat Kristiani (yang disebut ‘minnim’) dan siapa pun yang menolak Talmud akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dihukum di sana bersama seluruh keturunannya” (Rosh Hashanah 17a)

“Barangsiapa yang membaca Perjanjian Baru tidak akan mendapatkan bagian ‘hari kemudian’ (akhirat), dan Yahudi harus menghancurkan kitab suci ummat Kristiani yaitu Perjanjian Baru” (Shabbath 116a)

 

Sejarah Freemasonry di Indonesia

1 abad “Kebangkitan Nasional” berdengung disekitar pendengaran kita. Menurut buku pelajaran dari SD hingga SMA, pada tanggal 20 Mei 1908 telah terjadi suatu pergerakan menuju awal gerakan nasional dalam mengatasi penjajahan di bumi Indonesia yang dipromotori oleh mahasiswa-mahaiswa STOVIA yang biasa disebut dengan “Budi Utomo”. Dr. Sutomo pun di daulat menjadi salah satu “pengisi” awal dari pergerakan Budi Utomo. Dari SD sampai SMA bahkan mungkin perguruan tinggi kita sudah di doktrin tentang kedahsyatan hari yang disebut kebangkitan nasional ini yang selalu menjadi titik awal kaum terpelajar di Indonesia.

 

Kita bahkan tidak mengetahui atau bahkan tak acuh tentang bagaimana sejatinya pergerakan Budi Utomo ini. Budi Utomo merupakan pergerakan yang menurut fakta sejarah sejatinya masih bersifat sangat kedaerahan, belum mencakup tingkat nasional dan bahkan masih berada di dalam taraf kelokalan.

 

Gerakan ini ternyata menyimpan sebuah tabir misteri yang berkaitan dengan sebuah organisasi rahasia Yahudi Internasional di bawah pendudukan Belanda yang disebut dengan organisasi Freemason (Tarekat Mason Bebas) atau yang dikenal pada waktu penjajahan Belanda disebut dengan “Vrijmetselarrij” . Fakta ini jarang sekali diungkap kedalam ranah pendidikan nasional karena memang sangat dirahasiakan sekali usaha dari organisasi terselubung ini.

 

Di dalam buku “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962**” dijelaskan dengan gamblang bagaimana campur tangan freemason terhadap Budi Utomo dalam kaitanya menyebarluaskan faham keyahudian di dalam tubuh budi Utomo ini. Kita dapat lihat pada kutipan berikut ini:

“…pengaruh Tarekat Mason Bebas atas emansipasi segmen penduduk Indo-Eropa telah mendapat perhatian , tidaklah terlupakan bahwa mereka juga mempunyai pengaruh dalam gerakan nasional Indonesia. Kaum Mason Bebas sudah pada tahap dini mengadakan hubungan dengan salah satu organisasi politik Indonesia yang pertama, yang bernama ”Budi Utomo” “. (Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962, hal. xviii).

 

Pada awal masa gerakan nasional kaum Mason bebas sudah berusaha menguasai perpolitikan Indonesia dengan cara sokongan keuangan bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berbakat. Kehebatan kaum Mason Bebas di Indonesia ini pada kemudian hari tampak pada pendirian sekolah-sekolah dan perpustakaan yang tersebar hamper diseluruh Indonesia, kita dapat lihat lokasi-lokasi dan waktu berdirinya sekolah-sekolah bentukan kaum Freemason ini,:

 

1875 di Semarang

1879 di Batavia

1885 di Yogyakarta, dua sekolah

1887 di Surakarta dan Magelang

1888 di Buitenzorg (Bogor)

1889 di Padang dan Probolinggo

1892 di Semarang, sekolah kedua

1897 di tegal

1898 di Bandung dan Manado

1899 di Aceh

1900 di Malang

1903 di Malang, sekolah kedua

1905 di Bandung, sekolah kedua

1907 di Blitar

1908 di Surabaya

1900 di Padang, Magelang (sekolah kedua) dan Medan, Makssar, Kediri

1926 di Malang, sekolah ketiga

 

Selain mendirikan sekolah-sekolah, para anggota Tarekat Mason Bebas di Indonesia ini juga mendirikan berbagai perpustakaan di berbagai daerah. Di semarang pada tahun 1875 di buka peprustakaan yang disebut “De Verlichting” dan pada tahun 1917 ditempatkan di Perpustakaan Pusat dan Ruang Baca Umum. Jenis perpustakaan itu dengan berjalannya waktu, muncul hampir bersamaan dengan di semua tempat yang ada loge. Pada tahun 1877 didirikan sebuah perpustakaan di Padang dan kemudian:

 

1878 di Yogya

1879 di Surabaya

1882 di Salatiga

1889 di Probolinggo

1890 di Buitenzorg (Bogor)

1891 di Bandung

1892 di Menado

1895 di Manado

1897 di Tegal

1899 di Medan

1902 di Ambon

1902 di Malang

1908 di Magelang

1907 di Blitar

 

Usaha-usaha dari kaum Mason Bebas ini juga berujung pada perekrutan anggota-anggota pada Budi Utomo yang ditarik untuk menjadi anggota Tarekat Mason Bebbas ini. Usaha penetrasi dari luar sangatlah sukar mengingat kaum terpelajar pada saat itu masih dibilang relative sedikit, untuk memuluskan usaha-usaha Mason ini, mereka melakukan penetrasi kedalam tubuh Budi Utomo. Dalam usaha Freemason ini, rupanya bantuan dana merupakan sumber utama untuk menyebarluaskan manifesto politik Freemason pada Budi Utomo, seperti bantuan dari Loge Mataram (cabang Freemason di Yogyakarta waktu itu):

 

” Tarekat Mason Bebas…”melalui perantaraan Paku Alam”, memberikan bantuan kepada “Budi Utomo”. Loge Jogya “Mataram” ia sebut sebagai suatu lembaga yang berbakti dan pantas dihormati”. (Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962, hal. 48).

 

Beberapa tokoh Indonesia yang menjadi member Budi Utomo juga sejatinya merupakan aktifis dari Tarekat Mason Bebas ini, kita dapat lihat seperti Pangeran Arionotodirojo (1858-1917). Masuk keanggotaan loge Mataram pada tahun 1887 dan memegang berbagai jabatan kepengurusan. Ia ketua Boedi Oetomo antara tahun 1911-1914. pada tahun 1913 ia mendirikan Sarekat Islam Cabang Yogya yang banyak beranggotakan elit Jawa. Notodirojo seorang yang disegani dan dianggap sebagaI pergerakan rakyat Jawa, selanjutya kita temukan Raden Adipati Tirto Koesoemo Bupati Karanganyar. Anggota Loge Mataram sejak tahun 1895. ketua pertama Boedi Oetomo. Pada kongres ke dua Boedi oetomo, yang diadakan di gedung Loge Mataram, ia mengusulkan pemakaian Bahasa Melayu, mendahului Sumpah Pemuda.

Dan tokoh yang dipanggil menghadap Marsekal Terauchi ke kota Saigon bersama Ir. Sukarno dalam kaitanya dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Radjiman Wediodipoera (Wediodiningrat) 1879-1952. Antara tahun 1906 dan 1936 dokter pada keraton Solo. Sarjana dan penulis mengenai falsafah budaya. Pejabat ketua Boedi Oetomo 1914-1915. pada tahun 1945 memainkan peranan penting sebagai ketua dari Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

 

Sebenarnya gerakan kebangkitan nasional versi Budi Utomo ini lebih dapat disebut sebagai usaha bercokolnya Yahudi di Indonesia melalui selubung kaum Freemason atau Tarekat Mason Bebas, karena kita juga dapat temui komunitas Yahudi di Indonesia.

Oleh: cahayapelangi | Juni 6, 2011

Gerakan Freemason dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Meski ratusan tahun beroperasi di Nusantara, keberadaan Freemason (Belanda:Vrijmetselaarij), nyaris tak tertulis dalam buku-buku sejarah.  Padahal, banyak literatur yang cukup memadai untuk dijadikan rujukan penulisan sejarah tentang gerakan  salah satu kelompok Yahudi di wilayah jajahan yang dulu bernama Hindia Belanda ini.

 Di antaranya adalah: Vrijmet selaarij: Geschiedenis, Maats chapelijke Beteekenis en Doel (Freemason: Sejarah, Arti untuk Masyarakat dan Tujuannya) yang ditulis oleh Dr Dirk de Visser Smith pada tahun 1931, Geschiedenis der Vrymet selary in de Oostelijke en Zuidelijke Deelen (Sejarah Freemason di Timur dan Selatan Bumi) yang ditulis oleh J Hagemen JCz pada tahun 1886, Geschiedenis van de Orde der Vrijmetselaren In Nederland Onderhoorige Kolonien en Londen (Sejarah Orde Freemason di Nederland di Bawah Kolonialisme) yang ditulis oleh H Maarschalk pada tahun 1872, dan Gedenkboek van de Vrijmet selaaren In Nederlandsche Oost Indie 1767-1917 (Buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda 1767-1917), yang diterbitkan secara resmi pada tahun 1917 oleh tiga loge besar; Loge de Ster in het Oosten (Batavia), Loge La Constante et Fidele (Semarang), dan Loge de Vriendschap (Surabaya).

 Di samping literatur yang sudah berusia ratusan tahun tersebut, pada tahun 1994, sebuah buku berjudul Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indie en Indonesie 1764- 1962 (Freemason dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764- 1962) ditulis oleh Dr Th Stevens, seorang peneliti yang juga anggota Freemason. Berbeda dengan buku-buku tentang Freemason di Hindia Belanda sebelumnya, buku karangan Dr Th Stevens ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2004.

 Buku-buku yang mengungkap tentang sejarah keberadaan jaringan Freemason di Indonesia sejak masa penjajahan tersebut, sampai saat ini masih bisa dijumpai di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bahkan, Indisch Macconiek Tijdschrift (Majalah Freemason Hindia), sebuah majalah resmi milik Freemason Hindia Belanda yang terbit di Semarang pada 1895 sampai awal tahun 1940-an, juga masih tersimpan rapi di perpustakaan nasional.

 Selain karya Stevens dan H Maarschalk yang diterbitkan di negeri Belanda, buku-buku lainnya seperti tersebut di atas, diterbitkan di Semarang dan Surabaya, dua wilayah yang pada masa lalu menjadi basis gerakan Freemason  di Hindia Belanda, selain Batavia. Keberadaan jaringan Freemason di Indonesia seperti ditulis dalam buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda 1767-1917 adalah 150 tahun atau 199 tahun, dihitung sejak masuknya pertama kali jaringan Freemason di Batavia pada tahun 1762 sampai dibubarkan pemerintah Soekarno pada tahun 1961.

 Selama kurun tersebut Freemason telah memberikan pengaruh yang kuat di negeri ini. Buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda 1767-1917 misalnya, memuat secara lengkap operasional, para tokoh, dokumentasi foto, dan aktivitas loge-loge yang berada langsung di bawah pengawasan Freemason di Belanda. Buku setebal 700 halaman yang ditulis oleh Tim Komite Sejarah Freemason ini adalah bukti tak terbantahkan tentang keberadaan jaringan mereka di seluruh Nusantara.

 Keterlibatan elite-elite pribumi, di antaranya para tokoh Boedi Oetomo dan elite keraton di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, terekam dalam buku kenang-kenangan ini. Radjiman Wediodiningrat, orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan Boedi Oetomo, adalah satu-satunya tokoh pribumi yang artikelnya dimuat dalam buku kenang-kenangan yang menjadi pegangan anggota Freemason di seluruh Hindia Belanda ini.

 Radjiman yang masuk sebagai anggota Freemason pada tahun 1913, menulis sebuah artikel berjudul ”Een Broderketen der Volken” (Persaudaraan Rakyat). Radjiman pernah memimpin jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Selain Radjiman, tokoh-tokoh Boedi Oetomo lainnya yang tercatat sebagai anggota Freemason bisa dilihat dalam paper berjudul The Freemason in Boedi Oetomo yang ditulis oleh CG van Wering.

 Kedekatan Boedi Oetomo pada masa-masa awal dengan gerakan Freemason bisa dilihat setahun setelah berdirinya organisasi tersebut. Adalah Dirk van Hinloopen Labberton, pada 16 Januari 1909 mengadakan pidato umum (openbare) di Loge de Sterinhet Oosten (Loji Bin – tang Timur) Batavia. Dalam pertemuan di loge tersebut, Labberton memberikan ceramah berjudul, ”Theosofische in Verband met Boedi Oetomo” (Theosofi dalam Kaitannya dengan Boedi Oetomo).

 Theosofi adalah bagian dari jaringan Freemason yang bergerak dalam kebatinan. Aktivis Theosofi pada masa lalu, juga adalah aktivis Freemason. Cita-cita Theosofi sejalan dengan Freemason. Apa misi Freemason? Dalam buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962, karya Dr Th Steven dijelaskan misi organisasi yang memiliki simbol Bintang David ini: ”Setiap insan Mason Bebas mengemban tugas, di mana pun dia berada dan bekerja,untuk memajukan segala sesuatu yang mempersatukan dan menghapus pemisah antar manusia.”

 Jadi, misi Freemason adalah “menghapus pemisah antarmanusia!”. Salah satu yang dianggap sebagai pemisah antarmanusia adalah ‘agama’. Maka, jangan heran, jika banyak manusia berteriak lantang: ”semua agama adalah sama”. Atau, ”semua agama adalah benar, karena merupakan jalan yang sama-sama sah untuk menuju Tuhan yang satu.”

 Paham yang dikembangkan Freemason adalah humanisme sekular. Semboyannya: liberty, egality, fraternity. Sejak awal abad ke-18, Freemasonry telah merambah ke berbagai dunia. Di AS, misalnya, sejak didirikan pada 1733, Freemason segera menyebar luas ke negara itu, sehingga orang-orang seperti George Washington, Thomas Jefferson, John Hancock, Benjamin Franklin menjadi anggotanya.

 Prinsip Freemasonry adalah ‘Liberty, Equality, and Fraternity’. (Lihat, A New Encyclopedia of Freemasonry, (New York: Wing Books, 1996). Harun Yahya, dalam bukunya, Ksatria-kstaria Templar Cikal Bakal Gerakan Freemasonry (Terj), mengungkap upaya kaum Freemason di Turki Usmani untuk menggusur Islam dengan paham humanisme.

 Dalam suratnya kepada seorang petinggi Turki Usmani, Mustafa Rasid Pasya, August Comte menulis, “Sekali Usmaniyah mengganti keimanan mereka terhadap Tuhan dengan humanisme, maka tujuan di atas akan cepat dapat tercapai.” Comte yang dikenal sebagai penggagas alir n positivisme juga mendesak agar Islam diganti dengan positivisme. Jadi, memang erat kaitannya antara pengembangan liberalisasi, sekularisasi, dan misi Freemason. …

Oleh: cahayapelangi | Mei 30, 2011

(CONNECTION) Majapahit , Pallawa & Nabi Ibrahim

Berdasarkan penyelusuran Genealogy, ada keterkaitan antara Dinasti Majapahit dengan Nabi Ibrahim. Keterkaitan itu, berawal dari kehadiran Dewawarman I, yang merupakan pendiri Kerajaan Salakanagara

Sebagaimana kita ketahui, Dewawarman I berasal dari Dinasti Pallawa di India. Melalui keberadaan Dinasti Pallawa inilah, pada akhirnya penyelusuran genealogy, sampai kepada Nabi Ibrahim

Mari kita ikuti, silsilah berikut…

Silsilah R. Wijaya (Pendiri Majapahit)

01. Raden Wijaya bin
02. Rakeyan Jayadarma bin
03. Prabu Guru Darmasiksa bin
04. Darma Kusuma bin
05. Rakeyan Jayagiri bin
06. Lalang Bumi bin
07. Darmaraja bin
08. (puteri Kahuripan) binti
09. Dharmawangsa Teguh bin
10. Sri Makuta Wangsa Wardhana bin
11. Sri Isyana Tunggawijaya bin
12. Mpu Sindok bin
13. (putera Mpu Daksa) bin
14. Mpu Daksa bin
15. Rakai Watuhumalang bin
16. Pramodawardani binti
17. Samaratungga bin
18. Samaragwira bin
19. Rakai Panangkaran bin
20. Sanjaya bin
21. Brata Senawa bin
22. (Prabu Galuh II) bin
23. Wretikandayun bin
24. (cicit Suryawarman) bin
25. (cucu Suryawarman) bin
26. (puteri Suryawarman) binti
27. Suryawarman bin
28. Candrawarman bin
29. Indrawarman bin
30. Wisnuwarman bin
31. Purnawarman bin
32. Dharmayawarman bin
33. Dewi Minawati (suaminya Dewi Minawati, bernama Jayasingawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara) binti
34. Sphatikarnawa Warmandewi binti
35. Dewawarman VII bin
36. Dewawarman VI bin
37. Mahisasura Mardini Warmandewi binti
38. Dewi Tirta Lengkara binti
39. Dewawarman III bin
40. Dewawarman II bin
41. Dewawarman I (menikah dengan puteri Pohaci Larasati binti Aki Tirem bin Ki Srengga bin Nyai Sariti Warawiri binti Sang Aki Bajulpakel bin Aki Dungkul bin Ki Pawang Sawer bin Datuk Pawang Marga bin Ki Bagang bin Datuk Waling bin Datuk Banda bin Nesan)
.
Berdasarkan penelitian sejarah, Pendiri kerajaan Salakanagara  (Dewawarman I), yang merupakan leluhur Raja Majapahit, berasal dari Dinasti Pallawa (Pallava) di India…

Beliau datang ke Pulau Jawa, pada sekitar abad pertama masehi, dan memerintah kerajaan Salanagara bersama isterinya Pohaci Larasati, pada tahun (130M-168M)…
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Salakanagara

Pendiri Salakanagara, Dewawarman adalah duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Pallawa, Bharata (India) yang akhirnya menetap karena menikah dengan puteri penghulu setempat…

Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Aki Tirem. Konon, kota inilah yang disebut Argyre oleh Ptolemeus dalam tahun 150, terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang

Adalah Aki Tirem, penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua Dewawarman ketika puteri Sang Aki Luhur Mulya bernama Dewi Pwahaci Larasati diperisteri oleh Dewawarman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewawarman menikah dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya…


Dinasti Pallawa :

Berdasarkan tulisan yang berjudul “Origins of the Pallava Dynasty“, Dinasti Pallawa, memiliki keterikatan historis dengan Bangsa Persia dan Dinasti Maurya

The word Pallava meaning branch or twig in Sanskrit is delivered as Tondaiyar in Tamil language

But scholars rebuff this view since it is a later usage of the term and consequently cannot be confirmed to have given rise to the family name Pallava. Some feel that the Pallavas are connected with primordial Pulindas, who were the same as the Kurumbas of Tondamandlam. Tondamandlam was a province under Maurya Emperor Ashoka in third century BCE and was later detained by the Satavahanas and thus Tondamandlam became a feudatory to the Satavahanas After collapse of Satavahanas in about 225 AD, the Pallavas of Tondamandlam became autonomous and prolonged to the Krishna River.

There have been several conjectures concerning the origin of the Pallavas. There are certain claims based on historical, anthropological, and linguistic proof signifying that the Pallavas were related to the Pahlavas of Iran. It is probable that a wave of Pahlava/Kambhoja tribes of Indo-Iranian descent migrated Southward and first settled in Krishna river valley of present day coastal Andhra Pradesh…

Some scholars think that the Pahlavas migrated from Persia to India and established the Pallava dynasty of Kanchi, whereas, some say that they were immigrants from north, or from Konkan, Tenugu and Anarta into Deccan. They came into south India through Kuntala or Vanvasa….
Source : http://www.indianetzone.com/19/origi…va_dynasty.htmDinasti Maurya dan Cyrus II “The Great” :

Salah seorang anggota keluarga Dinasti Maurya yang populer adalah Sundari Maurya of Magadha. Beliau terhitung sebagai salah seorang leluhur dari King George I of England

Silsilah Sundari Maurya sampai kepada Cyrus II ”The Great” adalah…

Sundari Maurya of Magadha binti (Princess of Avanti) binti Abhisara IV of Avanti bin Abhisara III of Pancanada bin Abhisara II of Taxila bin Abhisara I of Taxila bin Rodogune Achaemenid of Persia binti Artaxerxes II of Persia bin Darius II of Persia bin Artaxerxes I of Persia bin Xerxes I “The Great” of Persia bin Atossa of Persia binti Cyrus II “The Great” of Persia…
.
Silsilah Sundari Maurya (Magadha) sampai kepada Abhisara II (Taxila)
http://fabpedigree.com/s039/f742968.htm

Silsilah Abhisara II (Taxila) sampai kepada Darius II
http://fabpedigree.com/s080/f943746.htm

Silsilah Darius II sampai kepada Atossa of Persia binti Cyrus II “The Great
http://fabpedigree.com/s012/f559022.htm

Dinasti Maurya sangat indentik dengan keturunan Cyrus II “The Great” di India. Pertemuan kedua keluarga ini, dimulai jauh sebelum masanya Sundari Maurya (sekitar 200 SM). Interaksi antara kedua keluarga ini, diawali oleh pernikahan antara cucu Cyrus II “The Great” yang bernama Candravarnna of Persia binti Atossa of Persia bin Cyrus II “The Great”, dengan Maurya I of Taxila, pada sekitar tahun 500 SM
http://fabpedigree.com/s076/f199897.htm

Cyrus II “The Great” dan Nabi Ibrahim :

Cyrus II “The Great” (590 SM-529 SM), adalah pendiri dinasti Achaemenid. Beliau berhasil mempersatukan dua suku besar bangsa Iran : Media dan Persia. Beberapa ahli sejarah berpendapat, bahwa Cyrus II “The Great” indentik dengan Zulqarnain (QS. Al Kahfi ayat 83-98)
Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great_in_the_Qur’an

Melalui penyelusuran genealogy, diperoleh informasi, bahwa Cyrus II “The Great” memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim
.
Nabi Ibrahim, berdasarkan catatan ahli genealogy, menurunkan bangsa Media (Madyan), melalui anaknya Midian (Madian) bin Nabi Ibrahim. Bangsa Media (Madyan) merupakan bangsanya Nabi Syu’aib, yang menjadi mertua Nabi Musa
.
Beberapa catatan Genealogy, yang menghubungkan, Cyrus II ”The Great” dengan Nabi Ibrahim….

Melalui Jalur Pouru Chishti

Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II “The Great” sampai kepada Kuras
http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm
Silsilah Kuras sampai kepada Pouru Chishti
http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm
Silsilah Pouru Chishti sampai kepada Vaedesht
http://fabpedigree.com/s065/f284112.htm
Silsilah Vaedesht sampai kepada Midian bin Nabi Ibrahim
http://fabpedigree.com/s020/f862707.htm

Melalui Jalur Vishtaspa I (suami Pouru Chishti, di dalam catatan genealogy lainnya, suaminya bernama Jamaspa, yang merupakan adik dari Vishtaspa I)

Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II “The Great” sampai kepada Kuras
http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm
Silsilah Kuras sampai kepada Vishtaspa I (adiknya yang bernama Jamaspa)
http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm
Silsilah Vishtaspa I (adiknya yang bernama Jamaspa) sampai kepada Kay Apiveh
http://fabpedigree.com/s064/f284112.htm
Silsilah Kay Apiveh sampai kepada Dora Sharoob bin Midian bin Nabi Ibrahim
http://fabpedigree.com/s036/f931343.htm
.
Nama Nabi Ibrahim (Abraham) di dalam naskah Persia Kuno….

“When the Persians will do such deeds, a man from among the Arabs will be born whose followers shall overthrow and dissolve the kingdom and religion of the Persians.

And the arrogant people (Persians) will be subjugated.
Instead of the temple of fire and the house of idols they will see the House of Abraham without any idols as their Qibla… “
Source : http://www.cyberistan.org/islamic/parsi1.html

.
Bangsa Persia sebagai keturunan Nabi Ibrahim…

Rasulullah Saw bersabda, “Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut? Mereka (para sahabat) menjawab: Pernah wahai Rasulullah. Beliau Saw bersabda: Tidak terjadi hari kiamat, sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq…”
[HR. Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa’ah]

Siapakah yang dimaksud dengan Bani Ishaq pada riwayat di atas ?

Bani Ishaq adalah keturunan Al Aish bin Ishaq bin Ibrahim as. Pendapat ini dipilih oleh Al Hafidz Ibnu Katsir [An Nihayah fil Fitan Wal Malahim]

Keturunan Aish ini, menyebar di wilayah Khurasan (Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Iraq dan Iran).

Imam Nawawi dalam syarahnya tentang 70 ribu Bani Ishaq berpendapat bahwa, “Penduduk (Farisi) Persia adalah orang-orang yang dimaksud dengan keturunan Ishaq”.

Al-Mas’udi dalam kitabnya yang berjudul Muruj adz-Dzahab berpendapat, “Orang-orang yang mengerti tentang jalur-jalur nasab orang Arab dan para hukama menetapkan bahwa asal-usul orang Persia adalah dan keturunan Ishaq putra Nabi Ibrahim

Sumbr:>http://kanzunqalam.wordpress.com

Oleh: cahayapelangi | Mei 28, 2011

Kesamaan Islam dengan Hindu

by dr. Zakir Abdul Karim Naik

 Hindu dan Islam ternyata memang sama ? Kebanyakan umat Hindu dan umat Islam mungkin juga akan terkejut membaca kalimat tersebut, 

Mungkin tidak seorangpun yang pernah membayangkannya, tidak juga saya sendiri. Hal ini saya dapatkan dalam sebuah ceramah dari Dr. Zakir Naik, seorang ulama perbandingan agama kelas dunia yang berasal dari India, seorang ulama yang terkenal sangat brillian, dimana dalam setiap ceramah ataupun diskusi/debat ilmiah tentang agama, dia selalu dapat menyebuntukan dalil-dalil yang tepat untuk setiap permasalahan yang merujuk pada kitab-kitab suci agama Islam, Yahudi, Kristen, dan Hindu, dimana semuanya dia menyebuntukan secara hapal diluar kepala, dan dilakukan di hadapan masing-masing umat agama-agama tersebut termasuk ulama-ulama dan pendeta-pendetanya.

 dr. Zakir Abdul Karim Naik

 Hal itu tidak mungkin berani ia lakukan kalau memang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami dan menghafal masing-masing kitab suci tersebut (meskipun mungkin untuk kitab-kitab selain Al-Qur’an tidak 100% hafal). Itupun mungkin masih ada kitab-kitab agama lain lagi yang juga ia paham dan hafal isinya, misalnya kitab-kitab agama Buddha, yang hal ini belum saya ketahui karena belum pernah melihat ceramahnya atau debat ilmiah religi-nya yang berhubungan dengan agama Buddha, kalau yang berhubungan dengan agama Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu, saya sudah melihatnya sendiri.

Ada satu hal yang menjadi dasar apabila kita ingin untuk mengetahui ajaran dari  suatu agama dengan lebih baik, yaitu dari kitab suci-nya. Ya benar, kitab suci-nya. Hal ini juga membuat saya teringat saat SD dulu pernah diajarkan bahwa syarat sebuah ajaran/kepercayaan dapat dikatakan sebagai agama, adalah adanya kitab suci. Tanpa itu tidak layak sebuah ajaran/kepercayaan dipandang sebagai sebuah  agama.

Orang dapat mengatakan agamanya mengajarkan ini dan itu, bahwa mereka harus mempercayai dan melakukan ini dan itu, tapi jika itu semua ternyata berbeda atau bertentangan dengan apa yang disebuntukan dalam kitab sucinya, maka semua yang dipercayai atau dijalankan itu mungkin saja tidak akan ada gunanya. Karena dalam agama apapun selalu ada (sedikit atau banyak) pengaruh kebudayaan atau bahkan pemikiran/ajaran yang dianggap orang menjadi bagian dari ajaran agama tersebut, tapi ternyata bukan seperti itu yang diajarkan dalam kitab sucinya. Dan ternyata bila kita membaca dan mempelajari suatu agama langsung dari kitab sucinya, kita akan menemui hal-hal yang sangat menarik yang mungkin sangat berbeda dari pemahaman kita semula tentang suatu agama, seperti yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh ulama-ulama besar perbandingan agama seperti Ahmed Deedat dan Zakir Naik, seperti topik utama yang akan kita bahas dalam tulisan ini.

Definisi Hindu

Agama Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari daratan India, kemudian baru menyebar ke seluruh dunia. Sesungguhnya kata Hindu memiliki definisi geografis, yaitu orang atau keadaan orang yang menghuni di sekitar sungai Sindu. Menurut ahli sejarah, kata Hindu pertama kali dipergunakan oleh orang Persia ketika pertama datang ke India melalui jalan sebelah barat laut Himalaya. Menurut Encyclopedia of Religion and Ethics vol. 6 ref 699 : kata Hindu tidak ada disebutkan dalam setiap literatur India, bahkan dalam kitab sucinya sendiri sebelum orang Muslim datang ke India.

Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya : Discovery of India page : 74 – 75 –> kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia, dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India.

Menurut Encyclopedia Britanica vol. 20 Ref. 581 : kata Hindu pertama kali digunakan oleh penulis Inggris pada tahun 1830 untuk menggambarkan keadaan dan kepercayaan orang India. Dan karena berasal dari orang Inggris, maka kata itu sekarang menjadi bahasa Inggris.

Sebenarnya orang Hindu terpelajar keberatan thd penggunaan kata itu, karena menurut mereka itu salah kaprah. Seharusnya nama agama Hindu adalah : Sanata Dharma (agama yang abadi), Vedic Dharma (agama Weda), atau Vedantist (pengikut Weda). Hal ini karena kata Sanata Dharma, Vedic, ataupun Vedantist memang ada tersebut dalam kitab-kitab suci Hindu. Apalagi saat ini agama Hindu sudah menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya menjadi kepercayaan yang dianut oleh orang India saja.

Definisi Islam

Islam berasal dari kata bahasa arab “salam” yang artinya “damai”, atau kata “Salim” yang artinya penyerahan diri pada Tuhan. Jadi Islam berarti : kedamaian yang didapat karena penyerahan diri pada Tuhan. Dan semua yang menyerahkan diri kepada Tuhan disebut muslim.

Kata Islam banyak terapat dalam Qur’an dan hadits nabi seperti di QS. Al-Baqarah(2) : 208, sedangkan kata muslim banyak juga terdapat dalam Qur’an dan hadits seperti pada QS. Ali Imran(2) : 64.

Sebenarnya menurut kepercayaan agama Islam sendiri, adalah salah kalau mengatakan Islam adalah sebuah agama yang didirikan atau diciptakan oleh nabi Muhammad. Islam sudah ada sejak dahulu kala, sejak manusia pertama ada di bumi ini. Nabi Muhammad bukanlah pendiri Islam, melainkan penutup para nabi. Jadi, sebelum nabi Muhammad telah ada banyak nabi-nabi yang lain yang juga mengemban amanat Tuhan untuk menyebarkan ajaran agama dari Tuhan.

Konsep Tuhan dalam Hindu

Menurut orang Hindu awam, Tuhan bisa ada 1, 10 ,100, 1000, atau mungkin sejuta. Tapi kalangan Hindu yang terpelajar (umat Hindu yang mempelajari kitab suci dan sejarah Hindu) akan mengatakan bahwa ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan(monotheisme/ Tauhid).

Kebanyakan umat Hindu menganut paham Phanteism/Fantaisme (Pancaran), yaitu “Everything is God” (semua adalah Tuhan). Matahari, bulan, bintang, bahkan ular-pun dianggap Tuhan. Sedang umat Islam menganut paham “Everything is God’s” (semuanya milik Tuhan). Pohon, manusia, bumi, bulan, bintang, dll. semua adalah milik Tuhan. Dalam Hindu –> God, dalam Islam –> God’s, perbedaannya hanya pada “’s”. Maka jika umat Hindu dan Islam sepakat pada “’s” ini maka mereka akan bersatu.

Kitab suci Hindu

Kitab Hindu terbagi dalam 2 kategori besar, yaitu : Sruti dan Smriti. Sruti = sesuatu yang diturunkan, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dipahami. Inilah yang diakui oleh cendekiawan Hindu sebagai wahyu Tuhan dan derajatnya lebih tinggi dari kitab-kitab lain. Sruti terbagi dua yaitu : Weda dan Upanishad.

Veda diambil dari kata sansekerta “ved” yang artinya : pengetahuan. Jadi Weda artinya : pengetahuan yang sangat mulia.

Veda dibagi menjadi :

 • Rigveda –> inti weda
 • Yajurveda –> tentang mantra
 • Samaveda –> tentang melodi
 • Atharva veda –> formula magis

Veda dianggap paling dijamin keasliannya dan paling di kramatkan, serta dianggap bernilai wahyu dari Tuhan. Usia yang pasti dari kitab ini tidak ada yang tahu, ada bermacam-macam pendapat. Dari yang bilang sudah 1310 juta tahun, sampai ada juga yang mengatakan hanya sekitar 400 tahun saja. Siapa yang menulis, diturunkan pada siapa, kapan pertama kali diturunkan, tidak ada yang tahu.

Kitab “kelas dua” setelah Sriti adalah Smriti. Smriti artinya ingatan. “sm” berarti mengingat. Cendekiawan Hindu mengatakan kitab ini bukan dari Tuhan, tapi buatan manusia sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Ada juga kitab itihas – epik, ada 2 epik besar yaitu : Ramayana dan Mahabarata yang mengisahkan tentang peperangan.

Ayat-ayat tentang Tuhan dalam kitab Hindu

Dalam kitab Upanishad :

 • Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 menyatakan bahwa Tuhan hanya ada satu.
 • Shvetashatara Upanishad Ch. 6 V. 9 menyatakan bahwa Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak, Dia tidak punya tuan dan pelindung.
 • Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19 menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada sesuatupun yang menyerupai Dia
 • Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19 menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu melihat dengan mata.

Dalam kitab suci Hindu yang paling sering dibaca orang yaitu Bhagavad Gita :

 • Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 menyatakan bahwa Dia tidak dilahirkan, tak ada permulaan, Tuhan seru sekalian alam.

Dalam kitab utama Hindu, Veda :

 • Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah
 • Yajurveda Ch. 40 V. 8 menyatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci
 • Yajurveda Ch. 40 V. 9 menyatakan bahwa “Andhatma pravishanti” artinya memasuki, dan “assambhuti” artinya benda/alam seperti api, air, dan udara. Maksudnya mereka yang menyembah benda/alam seperti api, air, udara, telah masuk kedalam kegelapan
 • Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3 menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu Maha Besar
 • Pada Rigveda yang dianggap paling suci, pada Rigveda Bk. 1 Hymn 64. V. 46 dinyatakan : Tuhan itu Maha Esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Di Islam juga ada 99 nama untuk Tuhan yang satu.
 • Juga diulangi pada Rigveda Bk. 10 Hymn 114 V. 5 menyatakan Tuhan itu satu tapi Dia disebut dengan nama yang bermacam-macam
 • Pada Rigveda Bk. 2 Hymn 1 menyatakan bahwa ada 33 nama yang ditujukan pada Tuhan, diantaranya :

–        Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Brahama (pencipta), bahasa arabnya Choliq. Umat muslim tidak keberatan kalau Allah dipanggil dengan Khalik atau Creator, atau Brahama. Tapi kalau orang menyebuntukan Brahama itu adalah Tuhan yang berkepala 4 dengan mahkota, umat muslim sangat tidak setuju.

–        Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 V. 19 menyatakan tidak ada satu makhlukpun yang menyerupai Tuhan.

–        Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Vishnu (Wishnu) artinya Sustainer (pemelihara alam), yang memberi rizki. Bahasa arabnya adalah “Rabb”. Orang muslim tidak keberatan Allah disebut Rabb, Vishnu, Sustainer, Cheriser. Yang jadi masalah adalah Vishnu adalah Tuhan yang punya 4 tangan, tiap tangan memegang cakra, tangan kirinya memegang rumah kerang, menaiki seekor burung garuda sambil bersandar pada gulungan ular. Umat muslim tidak bisa menerima itu.

–        Apalagi Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan

–        Rigveda Bk. 1 Hymn 1 V. 1 menyebuntukan : kami tidak menyembah kecuali Tuhan yang satu

–        Rigveda Bk. 6 Hymn 45 V. 6 menyebuntukan “sembahlah Dia saja, Tuhan yang sesungguhnya”

–        Dalam Brahama Sutra disebutkan : “Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Tuhan tidak berbilang sama sekali”.

–        Konsep Tuhan menurut Islam

Jawaban terbaik umat Islam tentang Konsep Tuhan adalah apa yang terdapat pada QS. Al-Ikhlas (112) : 1 – 4 :

 • Ayat 1 : Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa”
 • Ayat 2 : Allah tempat meminta segala sesuatu
 • Ayat 3 : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
 • Ayat 4 : dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia.

Ternyata ayat-ayat dalam kitab-kitab Hindu yang disebut diatas tadi mempunyai kecocokan dengan apa yang tertulis dalam surat Al-Ikhlas, seperti sebagai berikut :

 • QS. Al-Ikhlas (112) : 1 = Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 –> Tuhan hanya satu.
 • QS. Al-Ikhlas (112) : 2 = Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 –> Dia adalah Tuhan semesta alam
 • QS. Al-Ikhlas (112) : 3 = Shvetashatara Upanishad Ch. 6 V. 9 –> Tuhan tidak punya bapak dan ibu
 • QS. Al-Ikhlas (112) : 4 = Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19 dan Yajurveda Ch. 32 V. 3 –> tidak ada yang menyerupai Tuhan

Ayat-ayat dalam QS. Al-Ikhlas dalam Al-Qur’an dan ayat-ayat dalam kitab-kitab Hindu tadi adalah merupakan batu ujian terhadap keimanan. Jika ada yang mengatakan bahwa dia atau sesuatu itu Tuhan, masukkan pada ayat-ayat dari Qur’an dan kitab-kitab Hindu tadi, bila lulus, maka dia atau sesuatu itu benar adalah Tuhan, tapi kalau gagal maka dia/sesuatu itu bukanlah Tuhan.

Sebagai contoh :

Ada “sebagian” umat Hindu yang menyatakan bahwa Bhagwan Rajneesh adalah Tuhan. Dalam kitab suci Hindu memang tidak ada satupun yang menyatakan dia adalah Tuhan, tapi ada orang-orang yang menyatakan dia sebagai Tuhan. Untuk mengetahui seseorang/sesuatu adalah Tuhan, masukkan dalam ayat-ayat tadi, kalau lulus, dia benar Tuhan, kalau tidak berarti dia “Tuhan palsu”.

Al-Ikhlas ayat 1 : dia unik/hanya satu-satunya? Tidak. Masih banyak orang lain yang mengaku sebagai Tuhan. Banyak orang juga menjalani kehidupan seperti dia : makan, minum, tidur, berbicara, dll.

Al-Ikhlas ayat 2 : dia mutlak dan abadi? Tidak. Dia penderita asma, penyakit gula, dan nyeri punggung kronis. Tuhan penyakitan? Dan pada akhirnya dia juga mati seperti manusia lainnya. Tuhan mati?

Al-Ikhlas ayat 3 : dia tidak dilahirkan dan tidak punya ayah-ibu? Dia lahir di India dan punya ayah-ibu. Tahun 1981 dia pergi ke Amerika dan melakukan ribuan kunjungan di Amerika, kemudian membangun sebuah kota di daerah Oregon yang bernama Rajneesh furm. Tapi kemudian dia ditangkap di Amerika dan pemerintah Amerika menaruhnya di Furmbash. Dan dia mengaku sebagai Tuhan di Amerika. Dan orang yang mengaku Tuhan itu minta rokok ketika di penjara. Tuhan dipenjara? Tuhan minta rokok? Setelah dia kembali ke India, di kota Puna dia kembali membuat markas yang dikenal sebagai masyarakat Osho. Di sana ada sebuah prasasti bertuliskan “Rajneesh tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, pernah singgah di planet bumi pada tgl 11 des 1991 s/d 19 jan 1990”. Tapi mungkin mereka lupa mencantumkan kalau ia pernah tidak diijinkan masuk ke 21 negara karena tidak punya visa. Tuhan yang menciptakan dunia harus mengemis visa untuk masuk ke Negara-negara yang terdapat dalam bumi yang telah diciptakan-Nya ?

Al-Ikhlas ayat 4 : tidak ada makhluk yang menyerupai Tuhan. Jadi apapun dan siapapun di jagat raya ini yang dibandingkan dengan Tuhan, maka dia bukanlah Tuhan. Rajneesh adalah manusia yang sama dengan manusia lain. Makhluk apapun di alam semesta ini tidak ada yang akan lolos dari ayat ini untuk dapat dinyatakan sebagai Tuhan.

Orang Islam memanggil Tuhannya dengan nama “Allah”. Sekalipun kata “Allah” secara umum bisa diartikan sebagai Tuhan, tapi nama ini adalah nama yang unik, benar-benar menyatakan ke-esa-an Tuhan, tidak bisa seperti kata “God” dalam bahasa Inggris yang bisa jadi Gods, Godes, God father, God mother, dll. yang tidak dapat digunakan untuk meyatakan ke-esa-an Tuhan. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dua kata yang berbeda untuk “Tuhan” dan “Dewa”, maka kata “God” dalam bahasa Inggris tidak bisa membedakannya. Misalnya kata “God of gambler” bukan diartikan sebagai Tuhannya penjudi, tapi diartikan sebagai Dewa Judi.

Konsep kehidupan dan kematian dalam Hindu

Umumnya umat Hindu percaya apa yang dinamakan “Samsara”, yaitu perputaran kelahiran dan kematian berulang kali, yang dikenal dengan nama “Reinkarnasi”. Yaitu orang yang sudah mati rohnya akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Bila amalannya baik, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik, tapi bila amalannya jelek ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Begitulah terjadi berulang kali. Mereka mengatakan konsep Samsara inilah yang dapat menjawab mengapa ada orang yang lahir cacat dan miskin. Sebab untuk apa Tuhan menciptakan orang cacat dan orang miskin di dunia ini? Begitulah kepercayaan umum kebanyakan umat Hindu.

Akan tetapi ternyata hal ini tidak terdapat dalam Weda. Yang disebuntukan Weda hanya “Punarjanam” atau hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup-mati. Para cendekiawan Hindu mengatakan bahwa tidak pernah ada konsep perpindahan roh/ reinkarnasi dalam Weda.

 • Rigveda Bk. 10 Hymn 16 V. 4 – 5 berbicara mengenai kehidupan sesudah mati, bukan perputaran hidup-mati.
 • Dalam Weda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, banyak mengalir sungai susu, buah-buahan bermacam-macam, tempatnya indah, dll. Neraka juga digambarkan mrip dengan konsep dalam Islam, dimana neraka digambarkan dengan gambaran api, dimana di neraka orang akan mengalami penderitaan.

Konsep kehidupan dan kematian dalam Islam

Terdapat beberapa ayat yang dapat jadi acuan :

 • QS. Al-Baqarah(2) : 28 menyebuntukan bahwa manusia pada awalnya adalah mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, lalu akan mati dan dibangkitkan kembali.
 • QS. Al-Mulk(67) : 2 menyebuntukan bahwa Allah yang menciptakan hidup untuk jadi batu ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kesuksesan di akhirat.
 • QS. Ali-Imran (3) : 185 menyebuntukan bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, pada hari akhir akan diperhitungkan semua amalan manusia. Orang2x yang selamat dari siksa api neraka dan memasuki surga, di sana mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, dunia ini hanyalah berisi permainan dan tipuan belaka.
 • QS. Al-Baqarah (2) : 24 isinya menjelaskan tentang neraka.

Dalam konsep Islam, manusia lahir ada yang kaya, miskin, sehat, cacat, semua adalah ujian bagi manusia. Dan karena ujian yang berbeda-beda itulah kehidupan bisa berlangsung.

Minuman keras dalam Hindu dan Islam

QS. Al-Maidah(5) : 90 menyebuntukan larangan terhadap minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan menyuruh menjauhi perbuatan itu agar mendapat keberuntungan.

Dalam Hindu ternyata juga ada konsep yang serupa :

 • Minuman keras dilarang dalam kitab2x Hindu : Manusmriti Ch. 9 V. 235, Manusmriti Ch. 11 V. 55, Rigveda Bk. 8 Hymn 2 V. 12, dan banyak lagi bagian yang lain
 • Judi dilarang dalam kitab Weda, misalnya : Rigveda Bk. 10 Hymn 34 V. 3
 • Mengundi nasib dengan bermain dadu dilarang, mis : Rigveda Bk. 10 Hymn 34 V. 13
 • Hal2x yang berhubungan dengan meramal adalah dosa, mis : Manusmriti Ch. 9 V. 258

Poligami dalam Hindu dan Islam

Telah dikenal secara luas bahwa dalam Islam terdapat konsep poligami. Masalah yang belakangan sempat jadi isu kontroversial dengan pendapat yang pro dan kontra. Secara umum pula banyak orang (di dalam ataupun di luar Islam) telah menganggap bahwa konsep poligami hanya ada di agama Islam. Tentang topik ini lebih lengkap anda bisa membaca tulisan saya tentang Poligami.

Di Islam konsep Poligami terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 3. Bagaimana dalam Hindu? Adakah disebuntukan tentang poligami? Beberapa yang hal dapat dijadikan acuan adalah :

 • Vishnusutra Ch. 24 V. 1 menyebuntukan kalau ayahanda Sri Rama punya 4 istri
 • Mahabarata Anushasana Parva Sec. 15 menyebuntukan Krisna punya 16100 istri
 • Jika dianalisa, orang Hindu boleh mempunyai istri berapapun ia mau, hanya pemerintah India saja yang membatasi dengan mengeluarkan undang2x perkawinan pd th 1956 bahwa orang Hindu hanya boleh menikah dengan 1 istri, sedangkan kitab sucinya membolehkan sesukanya.
 • Dalam data pemerintah India, terdapat data poligami dari seluruh penduduk India, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1961 – 1971 orang muslim yang berpoligami sebanyak 4.31% dari jumlah komunitasnya, sedangkan orang Hindu yang poligami adalah sebanyak 5.06% dari jumlah komunitasnya.

Jihad dalam Hindu dan Islam

 • Hindu juga punya konsep Jihad yang sama dengan Islam yaitu berjuang/berperang melawan kebathilan, seperti pada : Bhagavat Gita 2 : 50 ketika Krisna menyuruh Arjuna untuk berjihad, “Berjihadlah engkau demi memperoleh “Yoga” (syahid). Jihad itu demi kebaikan kamu, Jihadlah!
 • Kalau di Al-Qur’an terdapat kisah2x tentang perang, Kitab Mahabarata adalah kitab yang berisi peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Kitab setebal ribuan halaman itu isinya hanya kisah peperangan.
 • Bhagavat Gita –> adalah berisi nasihat Sri Krisna kepada Arjuna di medan pertempuran
 • Bhagavat Gita Ch.1 V. 42-46 –> Arjuna berkata pada Sri Krisna kalau ia lebih baik mati tak bersenjata tanpa perang daripada harus membunuh saudara sepupu  (Kurawa)
 • Bhagavat GitaCh. 2 : 2 –> Krisna berkata, “Oh Arjuna kenapa pikiran kotor itu bisa masuk ke dalam benakmu? Kalau engkau enggan berperang, engkau tidak akan masuk surga, kenapa engkau berkata seperti itu, itu bisa melemahkan hatimu.”
 • Bhagavat Gita Ch. 2 : V.31-33 –> Hai Arjuna, kamu ini satria, kamu harus berperang. Dengan begitu engkau akan masuk surga, mereka tidak.

Rukun Islam dalam Hindu

Hadits Bukhari Vol 1 kitab Iman hadits no 8 menyatakan : Islam itu terdiri atas 5 tiang : Syahadat, Sholat, puasa, zakat, haji.

 • Syahadat –> kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah (konsep Tuhan yang Esa) dan Muhammad adalah utusan Allah. Di atas sudah dibuktikan bahwa konsep Tuhan yang Esa memang ada dalam Hindu. Dan tentang Muhammad adalah utusan Tuhan juga sudah pernah kita bahas di tulisan “Muhammad adalah nabi umat Hindu?”
 • Sholat –> kegiatan utama dlm sholat adalah bersujud, seperti terdapat pada : QS. Ali-Imron(3) : 43 dan QS. Al-Hajj(22) : 77. Dalam Hindu ada banyak bentuk peribadatan, salah satunya disebut “Shastang” yang artinya menyembah dengan 8 anggota badan. Bila kita perhatikan sujud juga dilakukan dengan 8 anggota badan, yaitu : dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Jadi dalam Hindu juga ada konsep beribadah dengan bersujud seperti dalam sholat.
 • Zakat –> Rigveda Bk. 10 Hymn 117 ayat 5 menjelaskan tentang berderma.
 • Puasa –> Manusmriti Ch. 4 ayat 222 dan Manusmriti Ch. 6 ayat 24 menyebuntukan tentang puasa
 • Rigveda Bk. 3 Hymn 29 ayat 4 menyebuntukan tentang “Ilaspad” yang artinya adalah juga baitullah. Dan juga dikatakan berada ditengah2x dunia “prathvi”. Dan kita tahu letak Mekkah ada ditengah dunia pada daerah garis Katulistiwa. Hal yang sama Juga disebut pada Rigveda Bk. 1 Hymn 128 V. 1

Jadi ternyata dalam Hindu juga terdapat konsep yang mirip dengan Rukun Islam.

Kembali ke ajaran kitab suci

Sumber referensi pada akhir ceramahnya menyampaikan suatu hal yang sangat menarik tentang ajakan untuk kembali ke kitab suci sebagai dasar utama ajaran agama. Karena hanya dengan kembali ke kitab suci-lah seseorang dapat menemukan esensi sebenarnya dari ajaran agamanya yang mungkin saja tidak pernah diketahuinya karena minimnya akses umat ke kitab suci, dan selama ini hanya menerima saja apa yang diberikan oleh pemimpin agama mereka. Masalahnya adalah banyaknya para pemuka agama yang melarang umatnya untuk membaca kitab suci, membuat terhalangnya umat untuk memahami kitab sucinya.

Islam yang tidak mengenal konsep kependetaan sebagai perantara antara umat dan Tuhannya dapat menjadi contoh yang bagus dimana justru dengan tidak adanya konsep kependetaan itu membuat  umat Islam mempunyai akses terhadap kitab sucinya jauh lebih besar dibandingkan  umat2x agama lainnya.

Ia juga berpendapat, seperti umat Islam yang tetap menjaga bahasa arab dalam Al-Qur’an, seharusnya umat Hindu juga menghidupkan lagi bahasa Sansekerta sebagai alat untuk memahami kitab  sucinya, karena seperti yang sudah sering berhasil ia buktikan dalam berbagai diskusi agama, sebuah kitab suci akan lebih dapat dipahami dengan benar apabila ia dibaca dan dipahami melalui bahasa aslinya. Ia mengatakan, Jika orang Hindu memahami kitab sucinya dengan baik, mereka akan menemukan bahwa kitab suci Hindu dan Islam sama berbicara tentang Tuhan yang satu, mereka akan punya misi yang sama seperti yang dikatakan oleh nabi Muhammad, dan mereka akan percaya adanya kehidupan setelah kematian.

Beberapa pertanyaan yang mungkin timbul dari apa yang dipaparkan di atas tadi adalah :

Kalau ternyata banyak ajaran yang sama antara Hindu dan Islam, apakah itu berarti bahwa umat Hindu juga bisa disebut Ahlul Kitab?

Jawaban ini mungkin bisa mewakili :

Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus membuang prinsip hidup (beragama) yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya.

 

Dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Q.S. 109: “Wahai orang yang berbeda prinsip (yang menentang). Aku tidak akan mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdianmu. Dan kamu juga tidak harus mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdianku. Dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdi pengabdianmu. Juga kamu tidak mungkin mengabdi di pengabdianku. Agamamu untukmu. Dan agamaku untukku.”

 

Prinsip yang telah dibela oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas. Sedangkan prinsip yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda (penentangnya) juga dijelaskan dengan tegas. Namun diiringi dengan sikap toleransi yang sangat tinggi: Kamu pada prinsipmu dan aku pada prinsipku. Yakni sepakat untuk berbeda.

Dalam ajaran Islam jelas menyatakan bahwa pada masa sebelum Al-Qur’an dan nabi Muhammad, sudah terdapat ajaran dan kitab2x suci dari Tuhan, tetapi setelah nabi Muhammad dan Al-Qur’an muncul, itulah versi terakhir dan terlengkap untuk menyempurnakan semua ajaran2x Tuhan yang telah diturunkan sebelumnya.

Lantas kalau agama Hindu itu memiliki banyak kesamaan dengan Islam, apakah kita setuju dengan pendapat bahwa semua agama adalah sama? Beberapa hal berikut bisa menjadi pertimbangan :

 • Kalau semua agama sama, tidak akan ada orang yang berdakwah untuk agamanya. Bahkan semua orang tidak akan keberatan untuk berpindah agama sebulan sekali misalnya. Tapi kenyataannya tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama, termasuk mereka yang sering berteriak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Hanya mereka yang benar2x telah menemukan alasan yang benar2x kuat secara pribadi-lah yang mampu melakukannya.
 • Mengatakan semua agama sama adalah seperti menanyakan 2+2 = berapa? apakah 2, 3, atau 4?, lalu ada orang yang menjawab bahwa semuanya benar. Hal ini tentu saja tidak benar. Dari sekian banyak agama pasti ada yang 100% firman Tuhan. Tidak masalah mana yang seorang percayai kalau ia yakin pilihannya adalah 100% benar, karena itu adalah haknya. Tapi karena perbedaan itu pasti ada, cara terbaik mengetahui mana yang paling baik dan paling benar, adalah dengan mengumpulkan semua kitab suci agama2x dan mempelajarinya, kemudian memilih yang paling baik dan paling benar diantaranya.
 • Maka kalau kita ingin mengetahui apakah semua agama memang sama, atau apakah semua agama memang beda dan ingin mengetahui yang paling benar diantaranya (dan ini merupakan hak setiap orang), jalan satu-satunya adalah dengan mempelajari dan mendalami perbandingan agama dengan mencari tahu sebanyak mungkin  ajaran2x utama dari berbagai agama (nomor 1 adalah dari kitab sucinya) dan mengadakan studi komparatif secara ilmiah terhadapnya. Karena kalau kita juga mempelajari agama2x lain untuk mencari kebenaran yang merupakan hak semua orang, maka insyaallah Tuhan juga akan menunjukkannya pada kita.

-rkh-

“Tulisan ini dibuat bukan untuk menggali perpecahan, tetapi justru untuk menanam kebersamaan sesuai dengan tema ceramah dari  sumber referensi yang dengan ceramahnya itu berharap agar umat kedua agama dapat melihat sebuah inti persamaan dalam agama  mereka, sehingga mereka akan lebih mudah untuk bersatu (hal ini didasarkan pada kerapnya terjadi pertikaian antara kedua pemeluk  agama tersebut di India sana).”

“Tentu saja orang boleh berbeda pendapat asal dapat menyikapinya secara baik dan dewasa. Semoga dapat berguna bagi kita semua dalam pencarian kebenaran yang hakiki.”

Referensi :

– Ceramah dr. Zakir Abdul Karim Naik, seorang ulama perbandingan agama terkenal dari India, dalam topik : “Persamaan antara Hindu dan Islam”.

SUMBER;>http://religiku.wordpress.com/2007/09/10/hindu-dan-islam-ternyata-sama/

Oleh: cahayapelangi | Mei 15, 2011

The Matrix-04:Rahasia Matrix

Peringatan!!!
Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh, kitab Sirus Salikin dan kitab Hikam.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.

Inilah adalah fail Matrix bernombor: Matrix04.

Selamat Membaca.

“no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself…” (MOrpheus -The Matrix)

Apakah Matrix itu?

Menurut pengetahuan yang ada setakat ini,Matrix bermaksud ruang.Ruang di mana entiti dapat berdiri dan wujud.Ruang dimana entiti dapat menjalankan aktivitinya.Ruang di mana entiti hidup atau berdiam diri.Ruang ini terdiri daripada kod-kod yang terbina di dalam strukturnya.

Ada berapa banyak Matrix yang ada?

Bagi entiti yang wujud di dalam Matrix,ia berjumlah infiniti;tidak terkira banyaknya.Di luar Matrix,tiada Matrix.

Telah dijelaskan sebelum ini,Matrix adalah sebuah program.Ia terdiri dari kod-kod yang diekstrak dari memori yang bersumber dari The Source.Memori ini bertempat di dalam satu Matrix lain yang disebut ‘Mainframe’.

Entiti berada di dalam Matrix.Entiti hanya mengenal realitinya berdasarkan Matrix yang ia wujud di dalamnya.Matrix adalah ruang di sekelingnya.

“The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work…” (Morpheus -The Matrix)

Entiti tidak dapat mengalami Matrix yang lain,selain Matrix yang diketahuinya,kecuali dengan cara yang lain,cara yang tertentu.Entiti yang mengikut protokol Matrixnya sahaja akan selamanya akan terkongkong dalam Matrixnya sahaja.

“Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepada-Nya dengan hijab yang tiada wujudnya (yakni bayang-bayang hijab) di sisi Allah”. (Hikam)

Entiti yang wujud di dalam Matrix hanya merasakan Matrixnya sahaja yang realiti.Entiti tadi dapat merasakan keberadaan Matrix berdasarkan deria-derianya.Berdasarkan protokol Matrix,deria-deria adalah alat (tool/device) berfungsi untuk menjelaskan kewujudan Matrix.

Matrix terdiri daripada protokol-protokol tertentu.Matrix juga mempunyai format yang telah disetkan.Sebagai contoh,program A yang terdapat di dalam Matrix B dan Matrix C.Katakan di dalam Matrix B,program A mempunyai warna merah manakala di dalam Matrix C,program A disetkan berwarna biru.Ini adalah program yang sama tetapi di dalam Matrix yang berbeza.’Programmer’ juga boleh membuatkan Matrix C tadi tiada memiliki program A,boleh jadi program itu telah dipadamkan (delete).

And why would a program be deleted?” (Neo -Matrix Reloaded)

Deria bertindak sebagai dekoder kepada kode-kode di dalam Matrix.Setiap deria yang berbeda peranannya akan mengekstrak seterusnya mendkodekan kode-kode yang bersimpang-siur di dalam trafik dan membuahkan hasilnya yang berbeda.Sebagai contoh,seseorang yang berhadapan dengan sebuah radio.Deria matanya akan dapat mengkodekan cahaya (kode) dan telinganya dapat mengkodekan gelombang bunyi(juga mewakili kode).Rahsianya ialah,mata tidak dapat mengkodekan kode-kod ependengaran,telinga tidak dapat mengkodekan kode-kode penglihatan.

Kode-kod emengalir dan bersimpang-siur di dalam Matrix dengan kelajuan melebihi kelajuan cahaya yang standard.Kode-kode bergerak dan berfungsi mengikut protokol dan format yang telah ditetapkan.Keadaan ini dinamakan PERATURAN (rules).

Masalah ini dapat difahami dengan lebih jelas jika kita memandang Matrix itu sebagai sebuah permainan komputer.

Matrix Sebagai Permainan Komputer

“Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau…” (surah Muhammad ayat 36)

Kita ambil contoh permainan Counter Strike (CS) yang dikeluarkan oleh Sierra Entertainment.Contoh ini diambil kerana mempunyai ciri-ciri realiti maya (virtual reality).Sesebuah Peraturan adalah panduan kepada sesuatu program berfungsi.Dalam konteks Matrix,Peraturan adalah ‘bahasa pengaturcaraan-terbina dalam’ (built-in programming language) yang mengarahkan ia bergerakbalas mengikut arahan dari Peraturan.

Di dalam CS,ia dibina dengan Peraturan tertentu.Kita ambil contoh pergerakan ‘terrorist’ dan ‘counter-terrorist’ di dalam CS adalah tidak terapung-rapung dan stabil di atas permukaan bumi.Peraturan ini dinamakan ‘sv_gravity’.’Mp_time limit’ adalah Peraturan untuk masa bermain.Penglihatan karakter juga disetkan dalam Peraturan ‘gl_zmax’.Semua kod Peraturan ini dinamakan ‘cvarlist’ di mana dapat diakses melalui konsol.Peraturan sebagai kesimpulannya adalah satu set protokol dan format,berfungsi sebagai panduan sesuatu program terlaksana (execution).Dalam disiplin tasawuf,ini dinamakan ‘sunnatullah’.

Peraturan adalah terlampau banyak,bergantung kepada keperluan di dalam sesuatu Matrix.Sunnatullah adalah istilah untuk Peraturan ini dalam definisi realiti.Sunnatullah terbahagi kepada dua kategori,hukum Fizik dan hukum kehidupan.Hukum Fizik merujuk kepada set-set Peraturan yang mencakupi bagaimana elemen-elemen fizik mempengaruhi antara satu sama lain.Contohnya Tekanan (pressure) dipengaruhi oleh Daya (force) dan Luas Permukaan (area).Sama juga seperti halaju,pecutan,momentum,ketumpatan,graviti dan lain-lain.Ini adalah Peraturan untuk alam fizikal kita.

This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different that the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Understand?” (Morpheus -The Matrix)

Kategori kedua lebih menjurus kepada terma falsafah.Peraturan yang penting dan paling popular dalam kategori ini adalah Hukum Sebab dan Akibat.

You see, there is only one constant, one universal, it is the only real truth: causality. Action. Reaction. Cause and effect” (Merovingian -Matrix Reloaded)

Pembalasan,karma,kesedihan,sakit,tua,miskin dan kaya,kejahatan dan kebaikan,lahir dan mati adalah di antara terma-terma di dalam kategori ini.Perubahan di dalam sesuatu Peraturan adalah sesuatu yang luar biasa pada pandangan entiti di dalam Matrix.Soalannya sekarang,

Adakah Peraturan dapat diubah?

Ini adalah soalan yang menarik.Matrix sebagaimana pengetahuan sebelum ini adalah konsep yang mempunyai kelemahan,memerlukan keseimbangan,berdiri di atas relatif-relatif dan sebagainya menunjukkan IA BOLEH DIUBAH.Semua program boleh diubah (edit/modify) termasuk Matrix.Apa-apa yang bersifat program adalah bersifat sementara,akan musnah,tidak kekal dan boleh bertambah berkurang.SELAIN PROGRAM,ADALAH KEABADIAN.

“Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” (Ar-Rahman ayat 27)

Asalkan program,ia boleh diubah.Tetapi kuasa mengeditnya adalah di tangan ‘The Architect’ malahan ‘programmer-programmer’ yang ditugaskan untuk mengawal program juga tidak mampu mengubah kod-kod program tanpa kebenaran ‘admin’.’Server’ (pelayan) di ‘Mainframe’ tidak dapat dilog masuk (log in) jika tidak mempunyai kata laluan (password) yang khas bagi tujuan ‘editing’.

Bagaimana Peraturan dapat diubah?

Peraturan dapat diubah dengan memadam,menambah atau menggantikan ‘coding’ di dalam aturcara program.Sekira program itu adalah sebuah laman web yang terpapar di browser,maka kandungan laman web tadi dapat diedit dengan menggunakan kode  HTML.

“Watch – you see, I have sent her dessert, a very special dessert.I wrote it myself. It starts so simply, each line of the program creating a new effect, just like poetry” (Merovingian -Matrix Reloaded)

Program diubah melalui proses pengubahsuaian (editing) pada baris-baris aturcara (line) iaitu ‘skrip’ di dalam program.Pengubahsuaian ini dilakukan pada fail-fail Peraturan,yang sesetengahnya berada di dalam ‘driver’ yang menghubungkan perkakasan (hardware) dengan perisian (software).Proses ini perlu melalui banyak tapisan,antaranya ‘encryption’.Tidak semudah itu untuk menulis program apatah lagi untuk mengubahnya.Semuanya telah di’encryption.Hanya ‘programmer’ yang dibenarkan sahaja boleh membaca kode-kode ini.Tetapi sesetengah entiti dapat membacanya.Ini adalah kes yang lain.

Dalam contoh CS,Peraturan permainan dapat diubah dengan menukar parameter Peraturan,sebagai contoh untuk menukar kadar graviti,kita boleh memanfaatkan kode Peraturan ‘sv_gravity’ tadi.Karakter akan melompat tinggi dan seakan terbang di antara bangunan dan rumah.Jika kadar graviti diubah kepada kadar yang lebih tinggi,semua karakter akan melekat ke bumi dan tidak boleh bergerak langsung.Enjin permainan lain seperti Max Paine menggunakan kode ‘jump30’.Ini dinamakan ‘cheatcode’.Ia biasa digunakan dalam definisi lebih besar dalam kerja-kerja ‘hacking’ (godam).


Penggodam (hacker) permainan yang lebih maju menggunakan ‘cheatcode’ tertentu untuk mengubah markah (point) dalam permainan dalam talian (online) seperti Ragnarok Online.Dalam CS,jumlah wang untuk membeli senjata,jenis senjata,kadar pergerakan sehingga rupa dan warna pakaian karekter pun dapat diubah dengan mengaktifkan ‘cheatcode’ tadi.Ini dinamakan ‘cheatmode’.Permainan-permainan yang tidak dapat diubah melalui ‘real-time editing’ (biasanya menggunakan konsol),proses ‘cheat’ dapat dilakukan dengan mengakses ke dalam fail tertentu dan mengubah arahan-arahan di dalamnya dengan menggunakan perisian ‘word editor’ yang khas.Sekadar fakta menarik,dengan menaipkan ‘god’ sebagai ‘cheatcode’ di dalam permainan Halflife,karakter di dalamnya tidak akan mati,boleh terbang ke sana sini,halimunan dan persenjataannya tidak akan kehabisan.

“He’s doing his Superman thing” (Link -Matrix Reloaded)

Programmer’ yang mendapat kebenaran menggunakan kod akan memulakan tugas mengedit Peraturan.Ini dinamakan ARAHAN.’Programmer’ tidak dapat menulis program baru tanpa mendapat Arahan dari ‘The Programmer’.Jangan keliru,perlu diingat,’programmer’ juga adalah sebuah program dan mereka juga terdiri dari set-set arahan tertentu.Terdapat satu rahsia di sini.

Semua program yang ditulis,sama ada yang tetap atau diubah adalah bergantung kepada satu spesifikasi yang telah ditetapkan oleh ‘The Programmer’.Spesifisikasi (spec) ini dinamakan Perancangan atau Plan.

“Dan Aku pun membuat perancangan pula dengan sebenar-benarnya” (At-Thariq ayat 16)

ini membuka satu istilah yang penting dalam disiplin Tasawuf:Takdir.

Adakah ia berkaitan dengan Matrix?

Secara keseluruhannya,ya.Tetapi takdir adalah persoalan lain yang agak falsafah.Perbahasan di sini berkisar kepada soalan ‘Apakah Matrix itu’
(persoalan takdir akan dibincangkan di bawah silibus yang lain)

Kesemua Peraturan dan Arahan akan membentuk definisi yang lebih besar,disebut Sistem.

is a system, “The Matrix Neo” (Morpheus -The Matrix)

Sistem mengandungi berinfiniti Peraturan dan Arahan yang berkombinasi antara mereka untuk membentuk keseimbangan (balance).

“Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix” (The Architect -Matrix Reloaded)

Keseimbangan memerlukan dua keadaan yang bertentangan.Tanpanya sistem akan runtuh.Polariti adalah asas keseimbangan.

“He is you, your opposite, your negative, the result of the equation trying to balance itself out”
(Oracle -Matrix Revolution)

Matter dan antimatter,yin dan yang,positif dan negatif,lelaki dan perempuan,siang dan malam dan sebagainya adalah polariti yang berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan dalam sesuatu Sistem.Matematik juga dibina dengan cara ini.

“dan yang genap dan yang ganjil” (AlFajr ayat 3)

Terdapat rahsia di sini.

Sistem dibina dengan menggunakan polariti.Tujuannya untuk mencipta keseimbangan.Tanpa keseimbangan tiadalah Sistem.Sistem akan runtuh dan musnah begitu sahaja.Ini adalah bukti KELEMAHAN Matrix.Ia tidak abadi.Ia bersifat sementara dan akan musnah.Sisi yang lain memerlukan sisi yang lain.Tanpa sisi yang lain,Sistem tidak wujud.Yang kekal adalah diluar polariti;Tunggal

“Sesungguhnya Allah itu witir (esa/ganjil) dan suka pada yang ganjil”
(Hadits Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi)

Polariti berasaskan konsep dualisme.Dua entiti yang mempengaruhi di antara satu sama lain.Kerohanian Cina menamakan konsep ini Yin dan Yang.Satu akan dipasangkan dengan satu yang lain.Jadi,semuanya diciptakan berpasang-pasangan.Dalam teks Judeo-Kristian terdapat frasa Alpha Omega.Dewa-dewa Hindu terutama dalam Trimurthi juga dipasangkan dengan pasangan masing-masing bagi mencapai konsep keseimbangan dalam esoterik Hindu.Ini semua menjelaskan konsep berpasang-pasangan.

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Yasin ayat 36)

“Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan (Zukhruf ayat 12)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Adz Dzaariyaat ayat 49)

“dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,” (An Naba’ ayat 8)

Sesuatu selain Allah s.w.t adalah bersifat berpasang-pasangan;menunjukkan aspek kelemahannya.Allah adalah Maha Tunggal dan tidak bergantung kepada konsep kesimbangan.Dia sedia ada Maha Kuat dan Teguh,keseimbangan tidak relevan kepada-Nya.Keseimbangan hanya diperlukan oleh makhluk yang diciptakannya,demi meneruskan perjuangan (survival) kewujudannya.

————————————————————————————-
*Terminologi*


Trafik

Merupakan jumlah muatan data yang ada pada sesuatu komunikasi di mana terjadi interaksi antara ‘server/provider’ dengan pengguna (user).Kod-kod yang merupakan data akan bergerak teramat laju di dalam Matrix mengikut kehendak ‘The Architect’.’Programmer’ menggunakan trafik dalam menjalankan tugas-tugas yang tertentu.Data-data di dalam trafik adakalanya dienkripsi (encyption) di mana para ‘programmer’ perlu meminta kebenaran ‘admin’ untuk membaca (decryption) data-data terbabit.Dalam dunia rangkaian (networking),para admin dan ‘hacker’ (penggodam) menggunakan perisian khas seperti Netcat dan Nmap untuk menapis dan memerangkap data di dalam trafik.Kaedah ini disebut ‘sniffing’.Di dalam Matrix,trafik ini tidak dapat dilihat dan dirasa kewujudannya oleh entiti yang berada di dalamnya melainkan setelah dibuat kajian mengenainya.Bidang sains yang mengkaji perkara ini adalah Sains Fizik dalam cabang Mekanik Kuantum.

Admin

Iaitu salah satu sifat atau peranan The Architect.Admin akan mengawal,memantau,menyelia dan menyenggara sistem yang terdapat di dalam Matrix.Aktiviti-aktiviti seperti mengakses,ubahsuai (editing),membaca data di trafik,pemasangan (installation),pemadaman (deletion) dan sebagainya hendaklah mendapat keizinan dari admin.Ini dilakukan dengan log masuk (log in) ke dalam akaun admin.Dalam hakikat sebenar ‘The Architect’lah sebagai admin yang melakukan semua aktiviti itu bukannya para ‘programmer’.

Protokol

Peraturan.Ia digunakan sebagai panduan (guideline) dalam sesuatu fungsi tertentu.Contohnya dalam dunia perkomputeran,protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) adalah protokol yang direkabentuk untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menyelia rangkaian komputernya dari jarak jauh.Protokol biasa untuk sistem rangkaian adalah TCP/IP di mana Internet turut juga menggunakan protokol ini.Para penggodam (hacker) selalu menggunakan protokol UDP untuk menerima paket-paket data dari Trojan Horse mereka.Peralatan (hacking tool) menggodam seperti Subseven dan Netbus adakalanya dapat bertukar-tukar protokol untuk mengelirukan sistem.

Format

Rekabentuk,stail kandungan atau setup asal.Ia merupakan ciri yang telah dibuat penetapan awal.Ia adalah diset dengan ciri-ciri tertentu.Ia boleh dikembalikan (default) dengan itu ia disebut ‘reformat’.Format juga bermaksud stail kandungan di mana Matrix-Matrix adakalanya di dalam format-format yang berbeza.Entiti yang berlainan format dengan Matrix yang ingin dimasukinya boleh mengakibatkan kehancuran serta-merta.Dalam Fizik Graviti Kuantum bergabung dengan Fizik Nuklear,partikel-partikel dalam ‘string’ tertutup tidak boleh menyeberangi atau menyentuh langsung ‘membran’ yang lain.Dalam bidang Fizik Teori bergabung dengan Mekanik Kuantum,partikel dalam 3 dimensi ruang tidak boleh wujud dalam 4 dimensi ruang atau seterusnya.Jika dipaksakan akan menyebabkan perubahan susunan atom dan mengganggu struktur dalam skala besar.Ia akan termusnah atau ‘ghaib’ begitu sahaja.

Sistem

Terdiri daripada Peraturan dan Arahan.Sistem berdiri berdasarkan konsep Keseimbangan,di mana konsep ini terbina dari polariti-polariti.Kerohanian Cina menyebutnya sebagai Yin dan Yang.Semua Sistem mengandungi elemen-elemen berpasang-pasangan untuk mengekalkannya di dalam Keseimbangan.

———————————————————————————————————

Jadi,apakah sebenarnya Matrix itu?

Matrix adalah perangkap,penjara,kurungan atau apa saja sejenisnya yang membuatkan entiti di dalamnya tidak tahu apa diluarnya.

“What is the Matrix? Control”. (Morpheus -The Matrix)

Jika kita berfikir dengan cara Matrix berfikir,maka kita selamanya akan dikawal oleh Matrix yang kita berdiam di dalamnya.

“Free your mind”. (Morpheus -The Matrix)

Jadi apakah sebenarnya Matrix itu?

Di dalam penjelasan di atas terdapat ‘clue’ yang amat penting.Rahsia yang terpendam di dalam Matrix pembohong ini sekian lama.

Ia adalah ‘Ark of Covenant’ yang menanti untuk dibuka.Sebuah pintu ‘Stargate’ yang menanti untuk dimasuki.

Sudah dapat ‘clue’ itu?

Ok,ini adalah petikan yang mengandungi rahsia itu dari penjelasan di atas:

“Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepada-Nya dengan hijab yang tiada wujudnya (yakni bayang-bayang hijab) di sisi Allah”. (Hikam)

Sudah nampak rahsianya?

Jadi,apakah sebenarnya Matrix itu?

MATRIX  ADALAH  HIJAB.

Oleh: cahayapelangi | Mei 15, 2011

Melayu: Misteri Antara Bangsa Atau Bahasa

Ini adalah salah satu artikel pengiring dari tiga artikel pengiring sebelum artikel utama Alter Terahsia Bangsa Melayu yang akan diterbitkan seawal-awalnya minggu hadapan.Srikandi akan mengulas tentang maksud di sebalik nama ‘Melayu’ dan misteri di sebalik nama itu.Apakah sebenarnya nama Melayu ini?Adakah ia bermaksud bangsa atau bahasa?
Pada hari ini penyakit buta kepada warisan dan jatidiri bangsa sendiri menyebabkan ada di antara anak-anak Melayu ‘goyang’ apabila ditanya oleh kaum lain tentang maksud Melayu,sehingga mereka pula seolah-olah mengajar dan memberitahu anak-anak Melayu ini sejarah bangsa mereka.Ada yang meneka-neka dan memandai-mandai membuat kenyataan sendiri sehingga terkeliru sendiri.Srikandi akan cuba mengupas masalah ini dari pelbagai sudut.
Namun,tidak dinafikan manusia menjadi musuh kepada apa yang masih belum difahaminya.
-M.O
hiaskan kendiri berani bak saktimuni
hiduplah jalinan susastera dan mahakaryaSrikandi menyusun berapat jari-jemari
membuka pencak ilmu dan warha bicara
Terlebih dahulu saya ingin jelaskan tentang pengertian Bani Jawi dan Melayu itu sendiri.Ini kerana ramai di antara kita masih keliru sehingga ada juga yang menganggap perkataan Melayu ini merujuk kepada bahasa,sehingga tiada langsung apa yang dikatakan bangsa Melayu.Ini pandangan yang ekstrim,kerana kerana setidak-tidaknya bahasa Latin yang menjadi bahasa perdagangan dan kesusasteraan Eropah akibat penguasaan Empayar Rom itu sendiri dapat ditelusuri asal-usulnya,iaitu dari Semenanjung Itali,bagaimana dikatakan Melayu itu hanya bahasa dan bukan mewakili satu bangsa atau setidak-tidaknya satu suku kaum?Bahasa Perancis adalah dari orang-orang Franks,bahasa Inggeris berasal dari sukukaum Angles;datang ke Briton (nama lama kepulauan Inggeris) dari Tanah Jerman bersama sukukaum Jerman yang lain seperti Jutes dan Saxons.Bahasa Sepanyol dari ‘Spaniards’ dan bahasa Rusia dari keturunan Caucasian,Viking dan Norseman yang bergaul dengan bangsa-bangsa nomad di padang rumput Steppe di dataran-dataran luas Siberia sehingga melepasi banjaran Caucasus dan sungai Volga,jadi adakah bahasa Melayu berasal dari bangsa ‘alien’ yang datang dari planet Zargus??Fikirkan.
Ada juga yang berfikiran singkat mengatakan perkataan ‘Melayu’ itu diberi oleh orang Inggeris ketika menjajah Tanah Melayu.Ini adalah pendapat yang kurang berpendidikan kerana orang-orang Melayu masih menjaga warisan sejarah sehingga kesultanan mereka dan adalah tidak logik sehingga nama bangsa sendiri pun boleh terlupa sampai terpaksa bangsa lain membubuhkan nama bangsa mereka.Lainlah orang-orang Melayu menjadi seperti orang-orang di Kepulauan Filipina yang dicabut akar budaya mereka sehabis-habisnya,warisan mereka dimusnahkan,raja-raja mereka dibunuh dan mereka dipaksa menganut agama Kristian sehingga semua ini menjadi satu tragedi yang amat malang bagi mereka yang asalnya adalah bersaudara dengan orang-orang Melayu.Mujurlah masih terdapat sukukaum di Filipina yang kurang menerima kesan penjajahan Sepanyol yang kejam ini seperti orang-orang Sulu (selalu digelar oleh penjajah sebagai Moro atau Moor-gelaran untuk bangsa Arab di Andalus atau Sepanyol ketika pemerintahan Islam di sana).Orang-orang Sulu inilah yang masih mempertahankan jatidiri mereka dengan keris-keris panjang mereka yang menggerunkan penjajah Sepanyol.
Siapakah Jose Rizal?Beliau ialah tokoh pejuang Filipina dan adalah memalukan seorang yang mengaku orang Filipina jika tidak mengenal Jose Rizal.Dan apakah yang dikatakan oleh Jose Rizal dalam salah satu pidatonya?
Beliau mengaku sebagai anak Melayu!
Kita mengenal beliau dalam sejarah kontemporari sebagai José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda atau Jose Rizal,seorang berbangsa ‘Filipino’,namun kita tidak tahu apakah nama ‘Melayu’nya yang tersembunyi.Ini samalah dengan saudara-saudara kita di Selatan Thai yang dipaksa memakai nama Thai dan terpaksa menyembunyikan identiti sebagai orang yang berbangsa Melayu Pattani.Perkataan Filipina itu sendiri berasal dari nama seorang raja Sepanyol iaitu Phillip Kedua yang memerintah Sepanyol pada 1556 hingga 1598.Jadi kita boleh tahu bahawa bangsa ‘Filipino’ itu hanyalah khayalan penjajah sahaja dan ini boleh dilakukan dalam keadaan penduduk Kepulauan Filipina itu dipaksa menjadi orang Sepanyol,berbahasa Sepanyol,menganut agama Kristian,membunuh sultan dan raja mereka yang memegang khazanah warisan bangsa,membumihanguskan kediaman mereka berserta kitab-kitab dan khazanah-khazanah diraja.Namun kita akan tahu nama asal Kepulauan Melayu ini dari penemuan arkeologi di Filipina.Salah satunya yang paling terkenal ialah Laguna Copperplate.
Wahai saudara saudariku Bani Jawi,
Bila saya menuliskan tentang ‘Bani Jawi’,ini termasuklah semua kaum-kaum yang menggunakan bahasa yang mempunyai tatabahasa dan kemiripan di antara satu sama lain.Pakar-pakar linguistik menamakan bahasa-bahasa ini sebagai Malayo-Polynesia.Kaum-kaum ini berasal dari induk mereka yang misteri.Bani Jawi adalah satu kumpulan kaum-kaum yang menggunakan bahasa Malayo-Polynesia ini.Kaum-kaum ini yang dikesan menggunakan lingkungan bahasa ini terdapat di kawasan tasik di pedalaman Jepun,Taiwan,Asia Tenggara (‘Homeland’ Bani Jawi) ke timur mencapai pulau-pulau Pasifik seperti Hawaii,ke bawah mencapai pulau-pulau Papua,Solomon,New Zealand dan Fiji mendekati Australia (sebelum penjajah Inggeris tiba di sini,Australia diduduki oleh kaum aborigine Austronesian).Ke barat sehingga menjangkau Madagaskar berdekatan Benua Afrika.Selain dari Bani Jawi di sekitar Indonesia dan Malaysia,kebanyakan kaum-kaum Bani Jawi yang diluar lingkungan ini telah terasimilasi dengan teruk ketika penjajahan dan terputus dari warisan induk mereka.Di sini kita faham bahawa Bani Jawi yang menduduki Kepulauan Indonesia dan yang terdapat Malaysia adalah Bani Jawi yang berbeza;mereka adalah dari kelompok yang berjaya menjaga warisan moyang mereka,lebih bijak dan berfikiran luas.Bani Jawi di sini juga berjaya memegang tampuk pemerintahan politik dan berkuasa atas tanah-tanah mereka,tidak seperti yang terjadi kepada Bani Jawi yang lain terutama di Pasifik.Di sini kita tahu satu rahsia.
Bani Jawi yang kini mewarisi apa yang dinamakan ‘Indonesia’,’Malaysia’ dan ‘Brunei’ adalah mereka yang dekat dengan ‘induk’ Bani Jawi.Mereka juga masih mempertahankan budaya,bahasa dan raja-raja mereka.Fikirkan,jika mampu,adakah penjajah Inggeris dan Belanda bersimpati untuk mengekalkan budaya,bahasa dan politik penduduk tanah-tanah jajahan mereka?Jika kita katakan Sepanyol lebih kejam kerana ‘mensepanyolkan’ orang Filipina,bagaimana dengan Australia?Penduduk aborigine dinafikan hak mereka sebagai pribumi Australia yang asalnya adalah tanah mereka,fikirkan dari manakah manusia aborigine ini boleh wujud di Australia jika tidak ada moyang mereka yang bijak dalam ilmu pelayaran?
Australia telah menjadi negara orang-orang Inggeris.Ini adalah fakta pada hari ini.

SEBENARNYA JIKA BOLEH,ORANG-ORANG BANI JAWI DI INDONESIA,MALAYSIA DAN BRUNEI MAHU DIHAPUSKAN TERUS IDENTITI KEMELAYUAN MEREKA ,tidak kira di’Inggeriskan’ atau di ‘belandakan’.Namun ini tidak terjadi semudah itu dan hakikatnya telah gagal.Para penjajah ini tidak mampu melakukan begitu kerana masih ada warisan Bani Jawi yang gagah perkasa berdegil mempertahankan warisan mereka.Kita boleh faham mengapa bahagian Selatan Filipina masih kuat pengaruh ‘kemelayuannya’ terutama orang-orang Tausug yang masih diluar pengaruh ‘kristianisasi dan pensepanyolan’.Sebab itu mereka masih berkuasa melancarkan pemberontakan.Dari Luzon hinggalah ke Visayan,penjajah Sepanyol telah menjarah budaya ketimuran sehingga mereka menjadi amat lemah dan pasrah dengan ‘takdir’ yang menimpa diri mereka,tetapi ini cuba ditentang oleh penduduk di selatan atau lebih tepat di pulau Mindanao.Puak-puak pemisah cuba untuk menentang ‘saudara’ mereka yang telah hilang identiti dan menjadi ‘makhluk’ lain.
Siapakah Gloria Macapagal Arroyo?Apakah kaitan beliau dengan penduduk Sulu?Moyang kepada moyang beliau mungkin kenal siapakah sultan-sultan Manila dan Visayan juga raja-raja Mindoro dan Samar.Sultan-sultan Sulu?Jika moyang kepada moyangnya tidak kenal Kesultanan Sulu maka sudah tentu nama ‘Macapagal’ itu tidak ada.Bolehlah digantikan dengan ‘Fernando’ sebagai contoh menjadi Gloria Fernando Arroyo sahaja.Mungkin Presiden Filipina itu berasal dari Lisbon atau conquistador yang menjajah Filipina.Tetapi perkataan ‘Macapagal’ itu sendiri menimbulkan misteri yang tidak berkesudahan tentang asal-usul orang-orang di Filipina.
Beliau ialah cucu-cicit Raja Lakandula yang memerintah Manila sebelum penjajah Sepanyol merampas wilayah itu darinya.Tanyakan dia siapa Raja Sulaiman yang membantu moyangnya menentang Sepanyol.Moyang beliau beragama Islam dan kota Manila itu sendiri berasal dari kata “Amanillah” bermaksud “di bawah keamanan Allah”.Lakandula adalah gelaran raja-raja Melayu di Kepulauan Filipina pada zaman dahulu.
Mempelajari sejarah keturunan presiden Filipina itu sendiri mampu memberi pengajaran yang tidak sedikit kepada kita.Bahasa dan gelaran bangsawan Melayu di kepulauan Luzon,Mindanao dan Visayan memberikan kita gambaran sejarah Melayu yang digelapkan di pulau-pulau utara Sabah itu.
Kita boleh lihat pengaruh Melayu dan Polinesian yang bercampur aduk dalam bahasa Tagalog.
*Pahlawan Tausug/Sulu yang gagah berani
Mengapa penduduk ke selatan ‘tidak makan saman’ dengan kekejaman conquistador Sepanyol?Cuba perhatikan budaya dan semangat orang-orang Tausug/Sulu.Perhatikan betapa penduduk Luzon telah berjaya ditukar menjadi makhluk lain,kita mungkin tidak boleh menyalahkan kelemahan mereka kerana armada penjajah Sepanyol mungkin bertumpu di Luzon dan tidak mampu mencengkam pengaruhnya di Mindanao yang jauh ke selatan.Tetapi keris-keris panjang pahlawan Sulu mampu menceritakan perit getir mereka melawan Sepanyol.Gloria Macapagal Arroyo mungkin sudah melupakan keris Sulu ini (yang mungkin pernah dikucup moyangnya ketika menentang conquistador Sepanyol) namun bukan orang-orang di Jolo.
*Keris panjang atau Keris Sundang Sulu
Adakah Inggeris lebih bermurah hati dan ‘kasihan’ dengan Bani Jawi di Tanah Melayu?Adakah Belanda bersimpati dengan Bani Jawi di Sumatera dan Jawa?TIDAK SAMA SEKALI.Cuba baca kisah kaum Red Indian Cherokee yang dihalau dari tanah tumpah darah mereka di benua Amerika.Mereka dihalau beramai-ramai oleh penjajah Inggeris yang mahu menubuhkan Dunia Baru mereka.Beribu-ribu orang mati dalam pelarian termasuk kanak-kanak dan wanita.Apa sudah jadi pada identiti kaum Red Indian pada hari ini?Hanya logo ‘Apache’ sahaja masih tertinggal pada helmet budak-budak rempit Melayu yang leka menyabung nyawa di jalan raya.Mereka sudah hilang tanah dan identiti.Mereka semakin terhimpit di bumi nenek moyang mereka.Pelajarilah semua ini.
Namun,pelajaran paling hampir ialah di Filipina.Tersangat hampir.Jika pemimpin Umno masih berkeras berpolitik sehingga beribu-ribu warga India dan China boleh ‘lesap’ tanpa dikesan di negara mereka ditambah pula PKR yang makin liberal dan PAS yang lupa perjuangan sebenar (sebagai contoh),50 tahun lagi orang-orang Melayu yang dungu ini akan hilang kuasa politik mereka secara terhina dan memalukan.
Moralnya ialah,semangat mahu mempertahankan agama,bangsa dan tanahair telah memotivasikan Bani Jawi di ‘Indonesia’ dan ‘Malaysia’ supaya kekal mendaulatkan budaya dan bahasa mereka.Jika mereka lemah,mungkin anda dan saya tidak lagi bergelar Melayu.Dan tidak lagi berbahasa Melayu.HANYA BANGSA YANG BENAR-BENAR SABAR DAN KUAT SAHAJA MAMPU MENGEKALKAN KEWUJUDANNYA SETELAH DIJAJAH DAN DIJARAH OLEH PELBAGAI PENJAJAH BERATUS TAHUN.
 
Polinesia adalah istilah dari Greek yang bermaksud ‘banyak pulau’.Ini menerangkan Kepulauan Melayu sehingga ke pulau-pulau Pasifik.Dari segi terminologinya ia bermaksud Kepulauan Pasifik,menjangkau Pasifik Tengah dan Pasifik Selatan.Ia adalah satu daripada tiga bahagian;yang lainnya ialah Melanesia dan Micronesia.Austronesian ialah kelompok keluarga bahasa paling terbesar di dunia,dahulunya dikenali sebagai Malayo-Polynesian.Setelah pakar bahasa memasukkan bahasa Formosan (juga berasal dari bahasa para pelayar Melayu yang tiba di Taiwan beratus-ratus tahun yang lampau) ke dalam keluarga bahasa Malayo-Polynesian,kini ia digelar keluarga bahasa Austronesian.Ini adalah salah satu daripada keluarga bahasa terbesar di dunia berdasarkan jumlah bahasa melebihi 700 bahasa dan keluasan geografinya.Bahasa Cham di Vietnam dan Kemboja,bahasa Malagasy di Madagascar dan bahasa Tagalog di Filipina adalah dari keluarga Malayo-Polynesian.Perhatikan terminologi para pakar bahasa ini yang mengesan rahsia bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu dan Pasifik ini.’Malayo’ adalah ciri-ciri bahasa ‘Western Malayo-Polynesian’ seperti bahasa Melayu,Sunda dan Jawa.Ini bahasa Bani Jawi yang standard,maju dan dinamik.’Polynesian’ pula adalah lebih kepada bahasa-bahasa kaum aborigine Pasifik.Anehnya,terdapat persamaan dari segi struktur bahasa dan peraturan tatabahasa antara bahasa Melayu/Indonesia dengan bahasa-bahasa Pasifik ini,walaupun kosa kata mereka berbeza.Dan pasti ada kata-kata yang sama seperti perkataan ‘mata’,’batu’ dan sebutan angka-angka.’Lima’ adalah perkataan yang dominan.Orang Samoa juga menyebut angka ‘Sepuluh’ sama seperti kita di sini.Sebutan angka dalam Tagalog mirip sebutan dalam bahasa Jawa.Ringkasnya ‘Malayo’ adalah ciri-ciri Bahasa Melayu yang menjadi bahasa perpaduan Indonesia,Brunei dan Malaysia dan ‘Polynesia’ merujuk kepada bahasa-bahasa sukukaum aborigine Pasifik.
Sesungguhnya terdapat misteri di sini.Apa kaitan orang-orang aborigine di Malaysia seperti Orang Asli,Dayak,Jakun dan sebagainya dengan aborigine Pasifik seperti Hawaii,Samoa,Fiji dan lain-lain?Dan APA KAITAN SEMUA ABORIGINE INI DENGAN ORANG JAWA,SUNDA DAN MELAYU?Anda akan mendapat kunci rahsia ini dalam artikel utama ATBM “Austronesian dan Polinesia”.
Sesetengah saudara Bani Jawi kita di Indonesia menganggap Melayu itu adalah satu sukukaum padahal cuba kita tanya,sukukaum Melayu itu adalah yang bagaimana?Pakaian orang Melayu tidak jauh beza dari pakaian etnik-etnik di Indonesia terutamanya di Pulau Sumatera.Orang Melayu juga berkeris seperti orang Sunda dan Jawa.Bahasa?Padahal loghat (slang) bahasa Melayu di negeri-negeri Malaysia juga berbeza.Cuba kita paksa orang Jawa bercakap dengan orang Kelantan,bagaimana rasanya (mungkin ini antara sebab Manohara tidak serasi dengan orang Kelantan,pendapat saya sahaja).Cuba teliti dialek pekat Kedah,Perak dan Terengganu.Orang luar mungkin merasakan orang Perak,Kelantan dan Kedah yang bercakap dialek pekat masing-masing dari tiga kaum berbeza.Samalah jika kita paksa orang Sunda bercakap dengan orang Aceh.Perbezaan loghat/dialek adalah sama,tidak kira di Indonesia atau di Malaysia.Jadi,di manakah ‘sukukaum’ Melayu itu secara jelas?Apa yang Melayunya pemuda yang bernama Fahrin Ahmad jika dibandingkan dengan Ahmad Dhani?Apa Melayunya Siti Nurhaliza jika Kris Dayanti malu menjadi ‘Melayu’ dan suka disebut ‘bangsa Indonesia’?
Susilo Bambang Yudhoyono juga bersongkok sepertimana Sultan Mizan Zainal Abidin ketika kunjungan hormat mereka berdua.Jadi adakah Sultan Mizan lebih ‘Melayu’ dari Sosilo Bambang?Jadi dimanakah ‘Melayu’ itu?Adakah Sultan Mizan memerlukan penterjemah untuk memahami bahasa Presiden Indonesia itu?Jadi dimanakah ‘Melayu’nya Sultan Mizan?Adakah Siti Nurhaliza terpaksa belajar bahasa yang dituturkan oleh Kris Dayanti sebelum bekerjasama dengan beliau?Mengapa lagu-lagu dari seberang cepat popular di kalangan anak-anak remaja ‘Melayu’ Malaysia berbanding lagu-lagu pop HongKong?Jadi dimana ‘Melayu’nya itu?


SEBENARNYA TIADA APA YANG DINAMAKAN SUKUKAUM MELAYU.MELAYU ADALAH NAMA LAIN BAGI BANI JAWI.
Bani Jawi adalah nama yang diberikan bermula dari era Nabi Ibrahim menyunting seorang gadis misteri dari Timur Jauh.’Melayu’ adalah perubahan pada nama kaum di mana gadis misteri itu berasal.Dalam manuskrip purba,ada tercatat perkataan dasar ‘Mala’.Nama Mala inilah yang dibawa oleh kaum misteri dari Timur jauh itu.Ketika khabar tentang Mala sampai ke Tanah Kanaan,Madyan dan Parsi Kuno,nama ‘Mala’ ini berubah-rubah mengikut bangsa yang memanggil mereka.Orang-orang Assyria dan Media memanggil mereka sebagai ‘Mala-Yu’.’Yu’ adalah suffix dalam bahasa Avesta Purba (bahasa Avesta adalah asal-usul bahasa Sanskrit dan bahasa Jerman Kuno yang menjadi asas bahasa Inggeris/English itu berasal dari saduran yang ‘agak teruk’ dari Sanskrit sebab itu dari segi linguistiknya bahasa Inggeris terkelompok dalam keluarga bahasa Indo-European atau Indo-Iranian)
Telah diterangkan sebelum ini dalam siri ATBM yang lepas bahawa bangsa Madyan (Media) yang mengasaskan bangsa Parsi (Iran pada hari ini) adalah berasal dari kaum Mada.Dalam istilah Assyrian dan Avesta,kaum ini dipanggil ‘Mada-YU’.Dalam Sanskrit (ingat,bahawa Sanskrit dan Avesta ibarat bahasa/dialek Kedah dengan bahasa/dialek Kelantan),’Malayu’ ini dipanggil ‘Malaiyu’ atau ‘Malai’.’Malai’ bermaksud ‘gunung’.Manuskrip purba China menyebutnya sebagai ‘Malai’ atau Mo-lo-yue’.
Dan orang Inggeris menyebutnya sebagai ‘Malay’.Ini lidah mat saleh.
Orang Perancis menyebut Malaysia sebagai ‘Malaise’,jadi jika hilang ‘s’ itu atau hanya ‘Malay’ sahaja,mungkin pendekatan yang logik ialah ‘Malai’,sama seperti sebutan dalam Sanskrit.
‘Mala’ adalah nama asal kaum gadis misteri ini.Ia adalah nama kuno yang terahsia.
 
 
 
Keturunan Nabi Ibrahim a.s dengan gadis misteri tersebut ketika baginda berdakwah di Timur Jauh inilah digelar sebagai Bani Jawi.Baru-baru ini saya mendapat petunjuk dari ‘channeling’ saya,seolah-olah mengatakan bahawa dari enam anak hasil perkahwinan baginda dengan Siti Keturah,tiga orang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s ke Tanah Kanaan,manakala tiga yang lain ditinggalkan di ‘Promised Land’ bersama ibu mereka.Perlu dingat,ketika itu tiada kapal terbang,jadi apabila Nabi Ibrahim berdakwah ke Timur Jauh,sudah tentu memakan masa bertahun-tahun,dan perkahwinan dengan orang tempatan adalah perkara biasa bagi lelaki yang merantau;tidak kira apa tujuan mereka,tambahan lagi nabi Ibrahim adalah lelaki terhormat,bijaksana dan punya pekerti mulia.
Inilah asal-usul perkataan ‘Melayu’ dari segi saintifik,sejarah dan akademik.Bukan ‘melayu’ seperti bunga layu,atau ‘lari’.Malah ‘Mala’ itu adalah sekuntum bunga yang mekar harum dari gambaran ‘channeling’ saya pada Khamis malam Jumaat Kliwon (siapa saya dan asal-usul saya ada di dalam temuramah selepas raya puasa yang lalu,cuba periksa…jadi adakah saya ini lebih ‘Melayu’ dari saudara saya di Yogyakarta?).
Tiada siapa yang lebih Melayunya.Semua kekeliruan adalah berpunca dari kebingungan para penjajah gelojoh berebut-rebut mahu melabel sesukahati tanah jajahan mereka.Apakah itu ‘Indonesia’?Suku kata ‘Indo’ itu sendiri menunjukkan kebingungan penjajah Belanda yang menganggap pulau-pulau Indonesia adalah orang-orang Keindiaan.Sama seperti kebingungan penjajah Eropah yang memanggil kaum-kaum aborigine Amerika sebagai ‘Red Indian’ kerana kekeliruan Columbus yang menganggap telah sampai ke India dan kekeliruan melihat warna kulit mereka disangkakan orang-orang India.Cuba kaji mengapa nama ‘Nusantara’ yang dicadangkan oleh seorang cendekiawan Indonesia ketika mahu menamakan nama negara itu hampir berjaya namun tertolak saat-saat akhir.Alangkah beruntungnya jika jiran kita itu adalah sebuah negara bernama ‘Nusantara’.Mungkin mereka lebih mesra dengan saudara mereka di sini dan tidak terlalu bermegah dengan nama yang diberikan oleh Belanda itu sehingga ada yang mahu menikam saudara mereka sendiri dengan buluh runcing.
Dalam hal ini seolah-olah Inggeris lebih berpengetahuan luas dengan nama orang-orang Melayu.Mengapa Belanda tidak mengenal kaum-kaum di tanah jajahannya sebagai ‘Melayu’?Padahal sebelum Perjanjian Inggeris-Belanda yang menyaksikan pembahagian wilayah ‘Indonesia’ dan ‘Malaysia’,orang-orang dari pulau-pulau Sumatera,Jawa dan lain-lain bebas keluar masuk ke Tanah Melayu dan Benua Siam,begitu juga orang dari Tanah Melayu bebas membina keturunan di pulau-pulau Indonesia pada hari ini.Dari mana asal orang Aceh,Bugis dan Brunei?Ini rahsianya.
Bani Jawi di Indonesia menamakan bahasa mereka ‘Bahasa Indonesia’.Ini cuma istilah politik sahaja dimana pernah negara kita menamakan bahasa ini sebagai Bahasa Malaysia.Selepas itu kementerian menamakan semuala sebagai Bahasa Melayu.Di Indonesia,jika ingin membicarakan asal-usul bahasa Indonesia,mereka akan merujuk kepada istilah ‘Bahasa Melayu’ akhirnya.
 
Jadi,jika Melayu ini sukukaum,bagaimana satu sukukaum boleh menakluk seluruh Malaysia dan Indonesia dengan bahasa mereka?Bukan sahaja itu,seluruh Kepulauan Melayu dan Pasifik mematuhi ‘pattern’ bahasa mereka?Mengapa bukan bahasa Aceh atau Jawa menjadi lingua franca seluruh Nusantara?Ada yang mengatakan asal-usul Melayu adalah satu kerajaan bernama Kerajaan Malayu di Sumatera,namun kerajaan yang dilabel ‘Melayu’ itu hanya satu pemerintahan kecil sahaja.Bagaimana kerajaan kecil seperti itu boleh memaksa seluruh Nusantara supaya berbahasa dengan bahasa mereka?Fikirkan misteri ini,sebab itu saya katakan Melayu itu adalah nama lain bagi Bani Jawi,tercatat di dalam manuskrip purba Avesta dan Sanskrit…juga tulisan pepaku (cuneiform) Sumeria.Ini adalah warisan dari satu bangsa kuno yang tenggelam ketika Banjir Besar atau bencana lain.
 
SEbenarnya kita diperkotak-katikkan oleh kebodohan dan kebingungan penjajah sendiri disamping kebodohan kita sendiri yang ikut sahaja macam lembu dicucuk hidung segala kekeliruan penjajah.Kemudian bergaduh sama sendiri semata-mata pakaian,bahasa dan budaya yang sah-sah memang sama!Ini ibarat dua orang bodoh yang bergaduh sesama sendiri kerana masing-masing menuduh sesama sendiri meniru jumlah tangan,mata dan telinga yang ada dua pasang.Padahal mereka berdua ialah MANUSIA!

Akhirnya A dan B berebutkan songkok,keris dan bahasa Melayu sesama sendiri.Ini adalah senario yang menyedihkan.Amat bingung dan tolol.Jadi sudah nampak kepentingan mempelajari asal-usul kita?YA!AMAT PENTING,SAMPAI SATU TAHAP,JADI KRITIKAL SEPENTING NYAWA DIHUJUNG TANDUK!
 
Masalah ini jelas jika negeri Kelantan berpisah dari Malaysia dan menubuhkan negara sendiri yang pekat dengan gagasan ‘Bangsa Kelantan’ (baca:bangsa Indonesia).Bila bergaduh di Internet,tidak mustahil orang-orang Kelantan yang dungu (contoh sahaja) akan memanggil Malaysia sebagai Malingsial dan memijak bendera Malaysia.Orang Kedah pula memijak bendera Kelantan dan mencerca orang Kelantan.Bila terlihat di Youtube,video orang Terengganu memakai keris dan bertanjak,maka orang Kelantan mengancam mahu menyerang Terengganu kerana ‘mencuri’ budaya mereka.Nasi Dagang juga didakwa berasal-usul dari Kelantan.Akhirnya orang Kelantan dan Terengganu berebut-rebutkan Nasi Dagang dan Budu sesama sendiri,dan pada masa yang sama orang Selangor dan Kuala Lumpur menyedut minyak dari bumi mereka sambil ketawa berdekah-dekah (ini tambahan dari saya,jangan marah saya ye!).
Fikirkan,kita selesa memanggil orang Brunei sebagai Melayu Brunei,namun jika melihat orang-orang dari Indonesia,kita cenderung melabel mereka sebagai ‘Indon’ seolah-olah makhluk dari planet lain padahal Wak Seman yang berniaga tempe dibelakang rumah kita boleh kita labelkan sebagai Melayu Jawa.Begitu juga orang Indonesia yang keliru.Saya teringat satu rancangan muzikal artis-artis Malaysia dan Indonesia terbitan RTM dan RCTI sekitar tahun 90-an dahulu.SElepas habis persembahan M.Nasir dengan lagu bernuansa Nusantara ‘Mentera Semerah Padi’,pengacara bersama dari Indonesia melahirkan rasa kagum dengan lagu tersebut dan menyebut-nyebut rasa bangga beliau dengan rumpun yang sama antara Malaysia dan Indonesia.Saya begitu terkesan dengan kata-kata ‘satu rumpun’ dan ‘nusantara’ yang disebut-sebut beberapa kali oleh pengacara wanita Indonesia itu kepada temannya dari Malaysia (saya lupa siapa pengacara Malaysia itu,maklumlah baru dibangku sekolah rendah,sudah lama berlalu)
Pandangan kedua yang mengatakan Melayu itu bahasa bukan bangsa juga adalah satu kekeliruan yang pelik.Padahal kebiasaan satu bahasa dinamakan bersempena bangsa yang menggunakannya.Adakah orang Amerika atau Americans menggunakan American Language?No!It’s absolutely not!You know,man…
Orang Amerika tetap memanggil bahasa mereka sebagai English,setidaknya American English.Apa itu English?Englishman,dude…you know what I mean?Who the hell of this Englishman?
Orang-orang Inggeris.
Jadi siapa yang memandai buat teori mengatakan Melayu itu nama bahasa?Jadi siapa yang menggunakan bahasa Melayu?Orang Jawa?Orang Kedah?Orang Perak?Orang Minang?
 
Mengapa maharaja-maharaja Srivijaya dan betara-betara Majapahit menuliskan prasasti-prasasti yang melambangkan kewujudan empayar mereka dalam bahasa Melayu?Adakah kerana takut dengan Melaka yang kecil itu?TIDAK SAMA SEKALI.
Bahasa Melayu adalah bahasa nenek moyang Sultan Mansur Syah,Hayam Wuruk dan Samaratungga.Ia adalah bahasa leluhur Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun.Ia adalah bahasa kebanggaan Raja-raja Funan “King of The Mountain” dan raja-raja Champa.
 
Orang-orang Eropah yang akhirnya menjadi ‘bangsa Amerika’ tidak menamakan semula bahasa mereka menjadi ‘Uncle Sam Language’ sebagai contoh.English tetap English,walaupun imigran Ukraine,Perancis,Jerman dan Itali mahupun Yahudi Ashkenazi yang berhijrah ke Amerika.
JIka mahu berhujah dengan bahasa Sanskrit,perlu diingat Sanskrit bukanlah bahasa percakapan sehari-hari terutama Dravidian (Tamil,Telegu dll).Ia bahasa sastera,agama dan istana.Malah penggunaannya terhad mengikut kasta tertentu pada zaman dahulu.Ia bahasa ‘suci’ yang dipandang tinggi (sebab itu tidak keterlaluan ada pengkaji bahasa menyifatkan asas bahasa Inggeris adalah Sanskrit).Jadi tiadalah kaum Sanskrit atau bangsa Sanskrit.Masalahnya dalam kes bahasa Melayu,kita berurusan DENGAN BAHASA YANG MENJADI BAHASA PERSATUAN SELURUH BANI JAWI/NUSANTARA/MALA.Bahasa Melayu tidak dikasta-kastakan.Ia bahasa persuratan dan bahasa perdagangan.Ia ADALAH BAHASA KUNO YANG DIGUNAKAN SEAWAL URUSAN MEREKA DENGAN PARA UTUSAN KING SOLOMON DAN FIRAUN-FIRAUN DI THE LAND OF THE GODS.’The Mala Ancient Language in The Land of Promise’.Dari manakah asal ‘Mala’ ini?
Selebihnya biar saya simpan dalam siri ATBM akan datang.
Bagi mengakhiri artikel ini,saya petik Sumpah Pemuda yang dibacakan pada 28 Oktober 1928 di Indonesia dan hayati betapa mereka sedar akan kepentingan ‘bahasa persatuan’ ini,bahasa yang saya,anda dan saudara-saudara kita di Indonesia,Selatan Thailand,Singapura,Brunei dan seluruh Bani Jawi…gunakan dan punya semangat untuk menggunakannya.
“Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia” 
Srikandi
“sirna bherahi samar gentahi sukksasentosa seri”
-lohor jeavi-
Oleh: cahayapelangi | Mei 6, 2011

Peristiwa Bencana Di Tahun 1500-2000

026.001 طسم 026.001 :Ta, Sin, Mim. 

026.002:تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ : Inilah ayat-ayat Al Qur`an yang menerangkan
026.003: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ :Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka [1075] tidak beriman.
 

026.004:  إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ :Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu`jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. 

026.005:  وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ: Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru [1076] dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya

026.006:  فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ: Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur`an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.
 

026.007:  أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
 

026.008:  إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
 

026.009:  وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 

Al-Qur’an, 026.001-009 (Asy-Shuaraa:001-oo9) 

Berbagai Peristiwa bencana yang menimpa manusia :

~26 Jan 1531: gempa bumi di Lisbon, Portugal, 30.000 orang tewas 


~26 Jan 1700: gempa di Laut Pasifik, dari Vancouver Island, Southwest Canada off British Columbia hingga Northern California, Pacific Northwest,USA. Dikenal sebagai megathrust earthquake. 
~26 Jul 1805 :gempa bumi di Naples, Calabria, Italy, 26.000 orang tewas 
~26 Agt 1883 :Gunung Krakatau meletus, 36.000 orang diperkirakan tewas 
~26 Des 1861 :gempa bumi di Egion, Yunani 
~26 Mar 1872: gempa bumi di Owens Valley, USA
 

26 Agt 1896: gempa bumi di Skeid, Land, Islandia
 

~26 Nop 1902: gempa bumi di Bohemia, sekarang Czech Republic 
~26 Nop 1930 :gempa bumi di Izu 
~26 Sep 1932: gempa bumi di Ierissos, Yunani 
~26 Des 1932: gempa bumi di Kansu, Cina, 70.000 orang tewas
 

~26 Okt 1935 :gempa bumi di Colombia 
~26 Des 1939: gempa bumi di Erzincan, Turki, 41.000 orang tewas
 

~26 Nov 1943 :gempa di Tosya Ladik, Turki 
~26 Des 1949 :gempa bumi di Imaichi, Jepang 
~26 Mei 1957 :gempa di Bolu Abant, Turki 
~26 Mar 1963,: gempa bumi di Wakasa Bay, Jepang 
~26 Jul 1963: gempa bumi di Skopje, Yugoslavia, 1.000 orang tewas
 

~26 Mei 1964 :gempa bumi di S. Sandwich Island
 

~26 Jul 1967: gempa bumi di Pulumur, Turki
 

~26 Sep 1970: gempa bumi di Bahia Solano, Colombia 
~26 Jul 1971: gempa bumi di Solomon Island 
~26 Apr 1972: gempa bumi di Ezine, Turki
 

~26 Mei 1975: gempa bumi di N. Atlantic 
~26 Mar 1977: gempa bumi di Palu, Turki
 

~26 Des 1979 :gempa bumi di Carlisle, Inggris
 

~26 Apr 1981: gempa bumi di Westmorland, USA
 

~26 Mei 1983: gempa bumi di Nihonkai, Chubu, Jepang
 

~26 Jan 1985: gempa bumi di Mendoza, Argentina
 

~26 Jan 1986 :gempa bumi di Tres Pinos, USA 
~26 Apr 1992: gempa bumi di Cape Mendocino, California, USA 
~26 Okt 1997: gempa bumi di Italia 
~26 Des 2004, Tsunami di Aceh  
~Gempa Jogja 26 Mei 2006,  
~Tasik gempa 26 juni 2010, 
 

~Merapi Meletus 26 Oktober 2010.

>Kayanya pas, knp slalu angka 26.

~Jawaban ada di Al Qur’an Juz 19 QS : 26 – Asy Syu’ara yg menjelaskan tentang azab Allah yang menimpa orang-orang yang mendustakan Ayat-ayat Allah SWT.
 

Oleh: cahayapelangi | April 28, 2011

Al-Zaytun dan Lima Nilai Dasar Negara

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang adalah sosok pemuka agama (Islam) dan pemangku pendidikan yang patut digugu dan ditiru (diteladani) dalam hal bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tatanan nilai-nilai dasar negara yang sudah disepakati bersama. Dia tidak hanya berbicara tetapi dengan konsisten mengejawantahkannya dalam kehidupan keseharian. Dia mengilhami (inspirasi) banyak orang tentang nilai-nilai dasar negara. Dalam konteks ini, dia seorang negarawan sejati.

Sumber inspirasi pengejawantahan nilai-nila dasar negara. Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang dan Ibu, diulosi Pendeta HKBP Tebet yang berkunjung ke Al-Zaytun bersama beberapa penatua dan anggota jemaat.

Bagi setiap orang yang berpikir positif dan telah mengenal dekat sosok, visi-misi dan keseharian Rektor Universitas Al-Zaytun Indonesia ini, pastilah mengamini pernyataan di atas. Namun, tidaklah mustahil, bagi sebagian orang yang seringkali berpandangan negatif dan belum mengenal atau hanya mengenalnya dari gosip dan sas-sus, mungkin pernyataan itu bisa dipandang berbeda.

Bagi kami, yang sudah sejak beberapa tahun mengenal sangat dekat dengan Syaykh Panji Gumilang, sosoknya adalah sumber inspirasi yang amat perfek, bagaimana seharusnya seorang warga negara, penganut dan pemuka agama dan para pemimpin, berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dasar negaranya. Bahkan dalam konteks ini, seringkali dia lebih patut diteladani daripada para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara di negeri ini.

Bayangkan, Presiden dan Ketua MPR saja pernah tidak lagi konsisten mendasarkan platformnya pada nilai-nilai dasar negara. Bahkan seringkali tampil pada area abu-abu. Maka, jabatan tidaklah otomatis menjamin orang sebagai berjiwa negarawan. Menurut hemat kami, kriteria pertama dan utama bagi seseorang pantas diposisikan sebagai negarawan adalah sejauh mana dia konsisten menjiwai dan melaksanakan nilai-nilai dasar negara yang ditetapkan dalam konstitusi.

Jika ada pemimpin – Presiden atau Ketua MPR sekalipun – menerapkan politik seolah-olah, tentu tidak pantas digelari negarawan. Bagaimana mungkin seseorang yang dalam jabatan dan kesehariannya hanya menerapkan politik seolah-olah Pancasilais serta seolah-olah bermoral dan beretika, patut disebut negarawan?

Hampir pada setiap event besar di Al-Zaytun, Syaykh Panji Gumilang dalam tausiyah dan khutbahnya menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar negara Indonesia itu, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi.

Negarawan, sepatutnyalah hanya milik dari orang-orang yang tulus dan tanpa pamrih serta konsisten menjiwai nilai-nilai dasar negaranya yang termaktub dalam konstitusi. Dalam konteks inilah, kami menampilkan bagaimana Syaykh AS Panji Gumilang, sebagai personifikasi Al-Zaytun, sebagai sumber inspirasi yang amat baik, inovatif dan kreatif.
Untuk lebih memaknai apa yang kami maksud sebagai sumber inspirasi, barangkali perlu dikemukakan kembali pengertian dasarnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976), inspirasi diartikan sebagai ilham; bisikan. Ilham berarti: (1) petunjuk yang datangnya dari Tuhan yang terbit di hati; (2) sesuatu yang menggerakkan hati untuk…

Dalam bahasa Latin, perkataan inspirasi berasal dari dua kata yaitu in dan spiro yang secara harfiah berarti menghembuskan ke dalam. Arti yang hampir sama dalam bahasa Ibrani, kata inspirasi adalah neshama dan nismah yang berarti nafas. Dalam bahasa Arab kata inspirasi adalah fikrah dari asal kata fikrun yang berarti ide, pikiran atau pergerakan pikiran dalam otak.

Jadi, inspirasi (ilham, yang menggerakkan hati dan pikiran) secara intuisi bisa dimaknai semacam nafas, bisikan dan penglihatan yang amat tajam dan menggerakkan (memengaruhi) hati dan pikiran seseorang untuk berkemampuan berimajinasi atau mengembangkan perasaan dan pandangannya.

Inspirasi juga bermakna pencerahan (iluminasi) berupa petunjuk dari Tuhan yang terbit di hati dan pikiran sehingga meningkatkan kemampuan pikir, ide, gagasan, perasaan dan imajinasi seseorang. Kemudian secara dinamis, seseorang itu mampu mengembangkan visi, prinsip dan kepribadian dalam memilih kata dan cara mengungkapkannya serta menjiwainya.

Dalam pengertian inilah kami memaknai bahwa Al-Zaytun sebagai sumber inspirasi dalam memahami dan menjiwai nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia (Pancasila) sebagai ideologi terbuka. Hal mana, Syaykh Panji Gumilang melalui visi, sikap dan tindak-lakunya menginspirasi, mengilhami, menggerakkan hati, pikiran dan intuisi (nafas, bisikan dan penglihatan yang tajam) untuk menggerakkan seseorang berkemampuan berimajinasi mengembangkan perasaan dan pandangannya secara terbuka tentang nilai-nilai dasar negaranya.

Lebih daripada itu, Syaykh al-Zaytun juga membuka cakrawala inspirasi sebagai pencerahan (iluminasi) berupa petunjuk dari Tuhan. Dengan penegasannya bahwa nilai-nilai dasar negara Indonesia, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi, yang dapat berlaku untuk semua rakyat dan bangsa Indonesia. Sebuah ideologi modern, untuk masyarakat majemuk yang modern, yakni masyarakat Indonesia. Ideologi terbuka, yang pola pemahamannya juga terbuka bagi segenap masyarakat Indonesia yang majemuk.

Sejalan Visi-Misi Al-Zaytun
Sejak berdirinya Al-Zaytun pada 1999, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan keseharian, penjiwaan atas nilai-nilai dasar negara itu sangat menonjol. Hal ini sejalan dengan visi dan misi lembaga pendidikan Islam yang didirikan Yayasan Pesantren Indonesia itu, sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Visi dan misi ini mengacu pada nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan norma-norma hak dasar manusia secara universal.

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: Uskup Kardinal Julius Darmaatmadja menyalami seorang muslimah saat silaturahmi tokoh agama usai misa Natal di Gereja Katedral St Petrus, Bandung, Jawa Barat.

Syaykh al-Zaytun Panji Gumilang tampaknya tidak jemu-jemu menjelaskan betapa penjiwaan atas kelima nilai-nilai dasar negara itu amat penting. Tidak hanya dalam proses belajar di ruang kelas, bahkan juga dalam khutbah dan tausiyah, serta dalam percakapan keseharian.
Dalam suatu percakapan, kami pernah mengajukan pertanyaan kepada Syaykh al-Zaytun, kenapa sedemikian intens, berulang kali menjelaskan dan menanamkan mutlak perlunya menjiwai nilai-nilai dasar bernegara itu. Salah satu jawabannya adalah proses penjiwaan sebuah nilai harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, bagi Syaykh al-Zaytun, nilai-nilai dasar negara Indonesia itu, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi yang berlaku untuk semua rakyat dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar negara ini merupakan ideologi modern, untuk masyarakat majemuk yang modern, yakni masyarakat Indonesia, jelasnya.

Hampir pada setiap event besar di Al-Zaytun, Syaykh Panji Gumilang dalam tausiyah dan khutbahnya menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar negara Indonesia itu, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi.

Dalam pengamatan kami, penjelasan demi penjelasan tentang nilai-nilai dasar bernegara itu, sedemikian sempurna menginspirasi setiap orang untuk menginterpretasi dan menjiwainya secara terbuka. Tidak perlu dipaksakan dalam sebuah pola pengamalan yang dilatarbelakangi budaya dan ajaran suku, golongan atau agama tertentu. Sehingga, kemajemukan dalam ke-bhinneka tunggal ika-an terejawantahkan secara alamiah dalam keseharian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pandangan Syaykh al-Zaytun
Pada kesempatan ini, kami merangkum pandangan Syaykh Panji Gumilang tentang kelima nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia, khususnya dari yang pernah dikemukakan pada Khutbah ‘Ied Al-Fithri 1429, Idul Adha 1429 H, Ied Al-Fithri 1430 dan pidato perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-64.

Secara khusus, Idul-Fithri 1429 H bertepatan dengan 1 Oktober 2008 yang pernah ditetapkan pemerintah sebagai hari Kesaktian Pancasila (Dasar Negara Indonesia), Syaykh Panji Gumilang dalam khutbahnya mengatakan bahwa dia ingin memanfaatkan momentum dan mimbar itu untuk menyampaikan pesan singkat tentang makna nilai-nilai dasar negara tersebut.

Syaykh al-Zaytun menegaskan bahwa nilai-nilai dasar negara Indonesia, sepenuhnya merupakan ajaran Ilahi, yang dapat berlaku untuk semua rakyat dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar negara ini merupakan ideologi modern, untuk masyarakat majemuk yang modern, yakni masyarakat Indonesia.

Menurutnya, nilai-nilai dasar negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan nilai-nilai dasar yang modern, juga menjadi ideologi yang dinamis; dimana watak ideologi dinamis itu adalah terbuka. “Konsekuensinya, seluruh nilai yang terkandung di dalam konstitusi/UUD negara sepenuhnya harus berlandaskan ideologi dan nilai-nilai dasar negara tersebut, jelasnya.

Syaykh berpandangan, tafsir daripada nilai-nilai dasar negara yang baku sesungguhnya adalah konstitusi atau UUD negara. Karenanya, UUD menjadi tidak relevan bahkan tidak valid bila bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, katanya.

Secara rinci Syaykh al-Zaytun menyampaikan pesan dalam khutbahnya tentang makna kelima nilai-nilai dasar negara yang termatub dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara berurutan. Tugas sosialisasi seperti ini seyogyanya merupakan tanggung jawab utama para Pimpinan MPR, tetapi bagi Syaykh al-Zaytun hal ini adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara.

Nilai Dasar Pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa: Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup ini maknanya: mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridlo Tuhan / Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk.

Syaykh AS Panji Gumilang tak jemu-jemu menekankan agar lima dasar negara diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.

Nilai Dasar Kedua
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan adalah bagian dari pada kehidupan manusia.

Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak wujud dalam sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh dari pada pendendam dan egoistik (ananiyah).

Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab (jujur), apapun sistem pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani kehidupan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi bathin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan diri.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antara kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban. Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Hidup dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan berkebudayaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat membangun pandangan tentang kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih. Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan sikap bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi dan damai.

Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi kebaikan bersama. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan, yang menghantarkan seseorang menjadi selalu dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan dan pembaharuan.

Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapapun dengan agama apapun dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah hati, dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula. Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri, yakni toleran dan damai.

Nilai Dasar Ketiga
Persatuan Indonesia: Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu. Persatuan Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang selalu mementingkan silaturahim, kesetiakawanan, kesetiaan, dan keberanian.

Cita-cita persatuan dan kebersamaan dalam kebhinekaan harus terus dipelihara.

Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa maupun antarbangsa.

Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit. Namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara individu bangsa dan alam sejagad, yang merupakan suatu ciri yang diinginkan sebagai warga dunia.

Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang adil.

Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan pemikiran terbuka dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia. Sebab hanya mereka yang berpandangan jauh dan berpikiran terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah internasionalisme maupun globalisme.

Persatuan Indonesia seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia memiliki kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai warga negara maupun warga dunia. Pandangan dan sikap seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu bangsa. Malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam mewujudkan persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya.

Persatuan Indonesia seperti ini akan mampu menyingkirkan permusuhan internal bangsa. Sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Persatuan Indonesia yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang baik.

Persatuan Indonesia Sebagai Fitrah
Secara khusus pemaknaan tentang nilai dasar Persatuan Indonesia disampaikan Syaykh Panji Gumilang dalam Khutbah Ied Al-Fithri 1430 (20 September 2009). Secara fitrah pembawaan, kata Syaykh, manusia bergerak mewujudkan dan membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara, oleh itu manusia selalu ketergantungan (interdependen) satu dengan lainnya.

Sesungguhnya fitrah manusia tak dapat menghindar dari hidup dalam persatuan, jelasnya.

Menurutnya, wadah persatuan yang dapat menghimpun segala aktivitasnya adalah negara. Karena negara merupakan organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, karena memiliki lembaga politik, pemerintahan yang efektif, kesatuan politik, kedaulatan, dan tujuan nasional.

Upacara bendera yang perlu rutin dilakukan untuk memelihara rasa nasionalisme dan persatuan Indonesia.

Pemilik wadah persatuan yang berwujud negara itu adalah warga negara, yaitu suatu bangsa yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negaranya itu. Syaykh mengemukakan bahwa karunia besar telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, berupa negara dan kebangsaan, yakni Indonesia, maka kita berkewajiban sekaligus berkepentingan mendhahir wujudkan Persatuan Indonesia itu.

Persatuan Indonesia yang segenap warga negaranya berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan berkewajiban sama dalam menjunjung hukum dan pemerintahan negara tanpa kecuali.

Persatuan Indonesia yang selalu diupayakan untuk membela tujuan bersama (yang sama) menemukan sesuatu bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia, yakni keadilan dan kemakmuran serta kedamaian.

Karunia besar berupa kebangsaan, yakni bangsa yang multikultural namun menyatu dalam persatuan, harus selalu dijadikan landasan membangun budaya Indonesia.

Dimana budaya itu sendiri bersifat dinamis dan tidak statis, mencakup keseluruhan gaya hidup, agama, teknologi, kesusasteraan, dan hasil kesenian bangsa, karenanya manusia terikat oleh kebudayaannya (suigeneris).

Mengenai semua itu harus disadari bahwa kepelbagaian kebudayaan itu mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman kultur manusia Indonesia.

Membangun budaya dalam bingkai Persatuan Indonesia yang majemuk, dan multikultural itu, harus selalu mengutamakan nilai dan praktik hidup bersama, pengenalan melalui pendidikan sejak dini, sebab hidup bersama dalam lingkungan masyarakat majemuk harus dituntun oleh pembelajaran yang terencana.

Persatuan Indonesia harus dapat mengembangkan masyarakat yang rukun, tidak menciptakan ruang bagi terjadinya pengotakan sosial berdasar perbedaan agama, ras, dan lain-lainnya. Dalam kontek kehidupan bersama di dalam masyarakat majemuk, hubungan antar agama tidak boleh tertutup.

Dalam kehidupan yang majemuk, kita selalu berhadapan dengan sikap manusia. Dalam hal ini yang paling diperlukan adalah terwujudnya sikap etis dalam pergaulan dengan sesama umat manusia dengan berbagai perbedaannya. Sikap etis ini juga perlu dibiasakan melalui pembelajaran dan pendidikan tanpa henti.

Agama akan menjadi kaya makna, dan berpengaruh signifikan dalam kehidupan umat manusia, jika pemeluknya selalu cenderung kepada aspek kemanusiaan dan tidak hanya aspek teologis. Dalam berbagai problem sosial, peran agama dapat menyumbangkan pemecahan masalah menuju perubahan dan perbaikannya, bila pemeluknya cenderung kepada aspek kemanusiaan.

Beragama semestinya berfungsi untuk mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial, dalam masyarakat yang memegang fungsi ini, maka fungsi agama tersebut dapat secara nyata ditegakkan.

Agama memungkinkan manusia melakukan hal-hal besar yang mampu dilakukannya, dan ia menyebabkan orang dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, ia memberikan kepadanya kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan. Namun bila seseorang kehilangan pemaknaan yang hakiki dan sikap toleransi, agama juga dapat mendatangkan akibat-akibat lain, berupa timbulnya berbagai konflik dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, juga dapat membendung berbagai kemajuan yang berdasar pengalaman maupun ilmu pengetahuan.

Untuk mewujudkan cita-cita persatuan yang ideal, dan memperkecil hambatan-hambatannya, maka diperlukan dialog sehat antar sesama warga bangsa yang majemuk ini. Manusia yang menyendiri sajalah yang akan kehilangan kesempatan untuk berdialog, sekaligus kehilangan kesempatan untuk bermasyarakat. Dan ketika manusia membentuk masyarakat, maka dialog itu akan terjadi dengan sendirinya.

Hubungan antar umat beragama pada era ini, ditandai dengan apa yang disebut dialog. Dialog berarti percakapan tentang hal-hal esensial dan eksistensial. Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam dan dengan latar belakang yang berbeda-beda, sangat disadari akan pentingnya arti dan fungsi dialog itu.

Kita pahami dari berbagai dokumentasi dialog-dialog antaragama telah terselenggara, sejak masa-masa lalu dalam waktu dan proses yang panjang, dengan harapan dapat meraih hasil dialog yang signifikan. Walau dalam kenyataan masih belum dapat diraih seperti yang diidam-idamkan itu.

Khususnya di Indonesia, konflik sosial yang diatasnamakan agama masih sering kali terjadi. Juga masih terdapat kecenderungan pemeluk agama yang belum bisa menerima keberadaan pemeluk lainnya. Itulah yang mendorong bahwa dialog masih memerlukan daya upaya yang serius agar cita-cita persatuan dan kebersamaan dalam kebhinekaan dapat terwujud.

Daya upaya dialog keagamaan/antaragama, di dalam masyarakat Indonesia semestinya terwujud pola kegiatan yang menyeluruh, maknanya dialog tersebut bukan hanya dilaksanakan oleh elit-elit tertentu, yang kesannya berlangsung elitis. Namun, harus dibiasakan pelaku maupun partisipan dialog justru dari lapisan masyarakat kebanyakan/umum. Sehingga apa yang dihasilkan dari dialog kata-kata, dapat diwujudkan dalam praktik perbuatan oleh lapisan paling bawah masyarakat secara menyeluruh. Demikian Syaykh Panji Gumilang.

Nilai Dasar Keempat
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal.

Prinsip-prinsip kerakyatan seperti ini, harus menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyadari potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaruan. Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah.

Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apalagi terorisme.

Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu menciptakan interaksi dan rangsangan interdependensi antarmanusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan majemuk. Sebab manusia berpendidikan akan selalu menghormati suatu proses dalam segala hal.
Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju ke arah harmoni, toleransi dan damai. Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa.

Hikmah kebijaksanaan menampilkan rakyat berpikir pada tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun pendidikan, dan itulah hakekat membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan kebudayaan, yakni kerakyatan yang terhindar dari saling curiga dan permusuhan.

Nilai Dasar Kelima
Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial: Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan kedamaian.

Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dengan mewujudkan segala usaha yang berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang tegas.

Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti mewujudkan azas masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada terciptanya suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang lain.

Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan metoda dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Demikian Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang.

Tata Ulang Ketaatan pada Dasar Negara
Dalam menanggulangi krisis yang terjadi silih berganti yang belum tertanggulangi secara tuntas sejak 1998, menurut Syaykh Panji Gumilang, sebagai bangsa, kita harus berani mengadakan evaluasi. Apa gerangan yang kita harus tata ulang?

Dalam Khutbah Idul Adha 1429 H (8 Desember 2008), Syaykh menegaskan, sebagai bangsa, dalam bernegara, sesungguhnya kita telah memiliki landasan dasar yang kokoh yang mumpuni, sebagai landasan strategi budaya, strategi mengelola cara berpikir, bertindak, bereaksi lokal, nasional, maupun global.

Syaykh memandang, mungkin yang harus ditata ulang adalah ketaatan dan keberpihakan serta kesetiaan bangsa terhadap asas dan dasar negara yang telah disepakati bersama. Mungkin sebagai bangsa, belum sepenuhnya konsen, untuk meletakkan dasar-dasar negara ini sebagai suatu sistem yang utuh, sehingga tindakan yang dilakukan, orientasinya selalu belum, bahkan tidak berpihak kepada dasar-dasar yang telah disepakati.

Bahwa terjadinya perubahan politik (reformasi) yang dibarengi oleh terjadinya krisis ekonomi jilid I di negara kita, yang telah berjalan sejak 1998, kita selalu saja menyaksikan sajian tindakan-tindakan yang selalu antagonistis terhadap dasar-dasar negara yang telah disepakati.

Sebagai negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya.

Jaminan yang diberikan oleh dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini sungguh sangat mendasar dan menyeluruh bagi bangsanya, tidak terkecuali. Namun dalam praktek kehidupan nyata selama era reformasi berjalan, justru semakin bebas kita menyaksikan kemunafikan sikap sebagian rakyat bangsa Indonesia. Praktek-praktek kebrutalan atas nama agama, kejahatan kemanusiaan atas nama agama dilakukan dengan enteng tanpa beban, bahkan mereka berkeyakinan bahwa tindakan-tindakan mereka itu mendapat ridlo Tuhan.

Sebagai negara yang berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang telah dijabarkan oleh UUD negara dalam bab hak azasi manusia, yang secara panjang lebar diurai dalam berbagai pasal dan ayat-ayatnya, bahkan dipertegas lagi dalam petunjuk detail berupa UU tentang hak azasi manusia. Semuanya itu agar dapat melindungi manusia dan kemanusiaan serta mengajak dan mendorong bangsa Indonesia agar dapat memiliki budaya saling mengorangkan orang. Dalam konteks budaya saling mengorangkan orang ini, kita bangsa Indonesia masih perlu terus memupuk dan meningkatkan kemampuan.

Walhasil, seluruh dasar negara Indonesia yang kita simpulkan sebagai ajaran Illahi dan merupakan ideologi modern ini, akan menjadi tidak bermakna, jika tidak menjadi pola pikir, sistem berpikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Syaykh Panji Gumilang mengajak, mari kita yakini bahwa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, majemuk dalam kesukuan, keagamaan, ras dan golongan, namun menyatu dalam kebangsaan, yakni Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali yang hidupnya dapat lebih bermanfaat dan menyebarkan manfaat bagi kemaslahatan hidup bangsanya dan manusia pada umumnya.

Tatkala bangsa ini dapat menyingkirkan dan mengendalikan keangkuhannya dan rasa superioritas kesukuan, keagamaan, ras, dan golongannya, maka akan terkikis rasa saling curiga, saling merasa benar sendiri, angkuh, yang pada gilirannya akan tumbuh rasa saling toleransi dan terbukalah semangat dan harapan untuk menata masa depan bersama yang cerah.

Solidaritas yang kita maksudkan adalah, sifat satu rasa, senasib, setia kawan, dan lain-lain. Sifat solider semacam ini baru akan timbul jika kita telah menyatu dalam pola pikir dan sistem berpikir bersumber dari dasar yang sama, yakni nilai-nilai dasar negara Indonesia yang telah disepakati. Dengan didukung oleh potensi-potensi yang dimilki oleh warga bangsa dan didukung oleh rasa solidaritas yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan, kita yakin, harapan kita untuk masuk ke dalam masa depan yang cerah dalam wujud Indonesia Kuat, menjadi sangat mungkin untuk wujud.

Dengan bermodalkan solidaritas sesama bangsa dan sikap toleransi yang tinggi antara sesama warga bangsa, dan dengan Kekuatan Besar serta kasih sayang-Nya, akan memampukan kita berbuat hal-hal yang besar, bahkan melebihi apa yang telah kita perbuat selama ini, untuk mengatasi kesulitan, tantangan dan krisis yang menghimpit secara nasional maupun global. Dan kita diberi kemampuan melihat masa depan, ke suatu masa dimana kita akan terus mengambil bahagian untuk kestabilan dan ketertiban dunia.

Jiwai dengan Konsisten
Lalu, bagaimana seharusnya bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita Indonesia yang kuat? Syaykh Al-Zaytun menegaskan, Bangsa Indonesia, dari seluruh lapisan generasi, mesti kembali kepada nilai-nilai dasarnya, serta konsisten meyakini dan menjiwainya. Setiap tindakan harus berdasarkan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan oleh bangsa ini.

Penegasan ini telah berulang kali dikemukakan Syaykh Abdussalam Panji Gumilang. Namun secara khusus, dia menegaskannya kembali dalam amanat perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-64 di Al-Zaytun, 17 Agustus 2009.

Syaykh mengatakan bahwa membangun bangsa Indonesia tidak boleh lepas daripada membangun karakter bangsa. “Membangun jiwa raga artinya adalah membangun karakter bangsa. Karakter bangsa yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki jati diri yang hakiki, memiliki ketangguhan yang hakiki seperti yang dicita-citakan dalam dasar negara itu sendiri,†tegas Syaykh.

Tanpa karakter yang jelas, bangsa ini tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyat dan bangsanya, maupun mempertahankan kesatuan kenegaraan yang dimiliki ini. Bangsa Indonesia sekali lagi tidak boleh lepas daripada pembangunan karakter bangsanya dan terus meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pada kesempatan lain (pidato sambutan peringatan 1 Muharram 1426 H (10 Februari 2005 M), Syaykh Panji Gumilang juga menegaskan bahwa ummat muslim, merupakan komponen ummat manusia penghuni dunia yang majemuk, bertanggung jawab secara bersama, mewujudkan kehidupan penuh harmoni, toleransi dan damai, antar sesama ummat manusia.

Dalam konsepsi nasional, Syaykh mengatakan, kita merupakan warga bangsa yang mendiami sebuah negara Bhinneka Tunggal Ika, bertanggung jawab secara bersama dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup pewujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Karenanya, tatkala kita bersikap, berbuat, berkarya, dan berjuang, tidak keluar dari wawasan dan konsepsi nasional, sebagai partisipasi aktif kita mewujudkan Dunia Harmoni Penuh Toleransi dan Perdamaian, bersama ummat dan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Itulah manifestasi Rahmatan lil alamin, yakni: Berpikir Global dan Bertindak Lokal.

Demikian, sebagian pokok-pokok pandangan Syaykh al-Zaytun tentang lima nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia. Tanpa perlu dijelaskan lagi, pandangan itu pastilah berguna sebagai sumber inspirasi bagi setiap orang dalam memahami dan menjalankan hak-kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sekaligus sebagai inspirasi untuk lebih mendalami visi kebangsaan Al-Zaytun.
(Berita Indonesia 76)

Â

FOOTNOTE
Para pendiri bangsa Republik Indonesia, telah bersepakat merumuskan dan menetapkan lima nilai-nilai dasar bernegara di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila

Sebelumnya, Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945, menyebut lima dasar itu dalam bahasa Sansekerta, Panca (lima) Sila (prinsip, dasar, asas). Sehingga selanjutnya, sebutan lima dasar itu menjadi populer: Pancasila. Walau sebutan lima nilai prinsip dasar itu secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebut demikian. Kemudian setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila (Lima Dasar Negara).

Oleh: cahayapelangi | April 28, 2011

RAHASIA KEKEBALAN TUBUH

 

Salah satu faktor terpenting untuk keberlangsungan keberadaan negara mana pun adalah kemampuannya mempertahankan diri. Sebagai bangsa, ia harus terus-menerus siap siaga menghadapi segala macam ancaman dan bahaya, baik dari dalam maupun dari luar. Semaju apa pun suatu negara, kalau ia gagal mempertahankan dirinya, ia bisa hancur bercerai-berai hanya oleh suatu serangan militer kecil, atau bahkan tindakan teroris yang tepat arah dan tidak terantisipasi. Dalam menghadapi ancaman demikian, sumber daya alam, keunggulan teknologi, perekonomian, tidak akan berguna. Apabila negara tersebut tidak dapat mempertahankan dirinya, maka ia mungkin akan musnah.

Inilah salah satu alasan mengapa sejumlah besar pendapatan nasional selalu dialokasikan untuk pertahanan; dewasa ini, kekuatan angkatan bersenjata harus dilengkapi dengan persenjataan yang paling canggih, peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru, dan para prajurit harus dilatih dengan saksama. Kesemuanya itu merupakan upaya mati-matian untuk menjaga agar sistem pertahanan berfungsi sepenuhnya.

Tidak kurang pentingnya dari negara, manusia juga harus memperhatikan sistem pertahanan dirinya, kalau ingin menjalani hidup yang sehat dan damai. Tak terelakkan, mereka harus melindungi diri dan milik mereka dari tindakan kriminal, seperti pencurian dan pembunuhan, begitu pula dari bencana alam, seperti kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, dan banjir.

Namun persoalan belum berhenti sampai di sini. Manusia mempunyai musuh lain, yang tak kasat mata, dan karenanya, sering terabaikan. Sebenarnya, musuh ini jauh lebih gigih dari yang lain. Karena itu, harus dilakukan tindakan serius untuk menghindar darinya.

Siapakah, atau apakah musuh yang selalu mengancam manusia ini? Mereka adalah bakteri, virus, dan organisme mikroskopis serupa, yang ada dalam air yang kita minum, makanan yang kita makan, rumah yang kita tinggali, dan kantor tempat kita bekerja. Pendek kata, mereka ada di mana-mana.

Yang paling menarik, walau manusia dikelilingi oleh ancaman serius ini, kita tidak melakukan upaya apa pun untuk melindungi diri darinya. Ini disebabkan adanya suatu mekanisme dalam tubuh kita, yang menjalankan tugas ini atas nama kita, memberikan perlindungan yang kita butuhkan, tanpa membuat kita terganggu sedikit pun. Inilah “Sistem Kekebalan.” Sistem ini merupakan sistem yang paling penting dan paling menakjubkan yang beroperasi dalam tubuh kita, karena ia menjalankan salah satu misi hidup paling vital. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi semua unsur sistem kekebalan melindungi tubuh kita layaknya sepasukan besar prajurit angkatan bersenjata. Sel-sel pertahanan yang melindungi tubuh manusia terhadap penyerang seperti bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya, dilengkapi dengan kemampuan luar biasa. Pola kecerdasan, upaya, dan pengorbanan, yang ditunjukkan sel-sel ini selama perang yang mereka kobarkan di dalam tubuh, mengherankan semua orang yang mempelajarinya.

Orang umumnya ingin mengetahui apa yang membuat mereka sakit, bagaimana penyakit mengambil alih sepenuhnya tubuh mereka, apa yang menyebabkan demam, kelelahan mendalam, rasa nyeri di tulang dan sendi, serta proses apa yang terjadi dalam tubuh mereka selama sakit.

Tujuan utama buku ini adalah untuk menjelajahi bagaimana sistem yang melindungi tubuh manusia layaknya pasukan bersenjata yang berdisiplin dan teratur ini, terwujud dan bagaimana kerjanya.

Dua poin ini akan menggiring kita pada kesimpulan penting. Pertama, kita bersama-sama akan menyaksikan keunikan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Yang kedua, kita akan mengamati hal bertentangan pada teori evolusi, sebuah keyakinan khayali yang tidak mempunyai pembuktian apa pun, termasuk di dalam alasannya sendiri. Kita akan melihat pula landasan tidak logis yang menjadi dasar tegaknya teori evolusi.

Sebelum beranjak ke topik utama, ada gunanya untuk menyatakan poin penting lain: Dalam buku [lain] mengenai sistem kekebalan, Anda akan sering membaca pernyataan seperti:

“Kami belum mengetahui bagaimana ini terbentuk …”

“Penyebabnya masih belum diketahui …”

“Sedang dilakukan penelitian mengenai topik ini …”

“Menurut sebuah teori …”

Pernyataan seperti di atas sebenarnya merupakan pengakuan penting. Ini adalah ungkapan ketidakberdayaan yang dialami orang-orang di awal abad ke-21 bahkan dengan semua teknologi terbaru dan kumpulan ilmu pengetahuan yang tersedia bagi mereka di hadapan tugas ajaib yang dijalankan sel-sel kecil ini. Sungguh suatu tugas rumit, pikiran manusia bahkan tidak dapat menggapai detail sistem yang mapan ini. Jelas ada kearifan tersembunyi dalam sistem kekebalan yang luput dari pemahaman manusia.

Membaca buku ini, Anda akan menyaksikan betapa hebatnya kearifan yang tersembunyi dalam sel-sel Anda dan dalam detail lain berkenaan dengan tubuh Anda. Kesimpulan akhir adalah bahwa tak lain ini adalah kearifan Sang Maha Pencipta.

Mungkin suatu hari sains berhasil memecahkan semua rahasia sistem kekebalan dan bahkan memproduksi sistem artifisial serupa dengan meniru kerja sel ini. Tidak ragu lagi, tugas ini akan membutuhkan tenaga profesional yang sangat cerdas, dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan tercanggih yang tersedia, bekerja dalam laboratorium yang sangat maju. Hal terpenting di sini adalah bahwa tercapainya prestasi semacam itu sekali lagi akan menafikan teori evolusi, membuktikan bahwa sistem demikian tidak dapat muncul hanya karena kebetulan.

Peluang terjadinya perkembangan spontan dari mekanisme semacam sistem pertahanan agaknya kini terlalu jauh. Begitu para ilmuwan menyingkap rahasia sistem ini, mereka dibuat takjub oleh desain yang mereka hadapi. Apa yang mereka singkapkan menggiring kepada banyak pertanyaan lain, yang membuat kearifan dan kesadaran akan sel ini lebih jelas terlihat. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa sistem kekebalan, sebagaimana semua sistem lain dalam tubuh, tidak dapat dikembangkan secara bertahap, hanya karena kebetulan, sebagaimana yang disarankan teori evolusi.

Tujuan utama buku ini adalah untuk memperkenalkan kepada Anda “prajurit pemberani” yang ada dalam diri Anda, sembari membuktikan kepada Anda bahwa sistem yang mengejutkan akal ini merupakan tanda-tanda khusus penciptaan. Sehubungan dengan itu, kita akan melihat bagaimana skenario yang dirumuskan teori evolusi dihancurkan dan dianggap tidak bermakna tatkala berhadapan dengan kenyataan ini. Topik yang khususnya akan disoroti di sini bukan detail biologis sistem kekebalan tubuh, yang gampang dijumpai dalam sembarang buku biologi atau kedokteran, melainkan sisi ajaib dari sistem kekebalan. Khususnya kita menghindari pemakaian tidak perlu dari istilah-istilah biologis dan psikologis supaya isi buku ini mudah dimengerti oleh pembaca dari segala lapisan usia dan profesi.

Terakhir, kami ingin mengingatkan Anda bahwa bahkan sekarang, Anda betul-betul harus berterima kasih kepada sistem kekebalan kalau Anda bisa membaca buku ini dengan tenang, tanpa terinfeksi mikroba di sekitar Anda. Andaikan sistem kekebalan tidak ada dalam tubuh Anda, niscaya Anda tidak akan pernah membaca buku ini, Anda telah meninggalkan dunia ini bahkan sebelum sempat belajar membaca dan menulis.

Conspiracy : Zeitgeist, Benarkah Ada Yang Telah Mengubah Sejarah? Kisah Jesus & Dewa Horus.

 CONSPIRACY
 
Pertama-tama saya mengucapkan: Maaf bila artikel kali ini mengandung unsur SARA yang mungkin sangat kental, tapi sebenarnya saya tidak mempunyai maksud apa-apa dalam menulis artikel ini selain hanya untuk memberikan  informasi yang mungkin bermanfaat bagi anda semua. Dan ini yang paling penting: saya tidak memaksa anda untuk percaya pada tulisan-tulisan saya, soal percaya atau tidak, ada di tangan anda.
 
Zetgeist. Apakah ada yang asing dengan kata tersebut ? Jika ya, mari saya jelaskan.
Zeitgeist adalah judul film/video yang saya temukan di YouTube. Kenapa saya membahas ini ? Masalahnya adalah karena pembahasan dan topik dalam film itu, mengenai Konspirasi. 
Film tersebut berusaha untuk membongkar berbagai konspirasi secara rinci dan berdasarkan fakta. Tetapi kali ini saya bukan membahas filmnya, hanya membahas videonya.Apa perbedaan video dan filmnya ? Jika videonya terdiri dari 13 bagian dan rata-rata per bagian durasinya sekitar 10 menit, tapi jika filmnya saya tidak tahu pasti ada berapa, tapi film yang pertama sekitar 2 jam. Video yang saya bahas adalah yang Part 2 of 13. Saya tidak tahu pasti yang mana yang Part 1, karena di part 2 ini di awal videonya tertulis Part 1.

 

Bagi anda yang malas menunggu buffering-nya. Baca saja ini, ini subtitlenya:
 
Matahari, setidaknya sejak 10 ribu tahun sebelum masehi, Sejarah dipenuhi dengan ukiran yang menggambarkan kekaguman dan pemujaan atas objek ini. Dan hal ini mudah dipahami mengingat matahari terbit setiap pagi, memberi penglihatan, kehangatan, dan rasa aman.Menyelamatkan manusia dari dingin dan kebutaan akibat kegelapan malam. Tanpanya, masyarakat kuno mengerti, sumber makanan tidak akan tumbuh  dan kehidupan di atas planet tidak akan bisa bertahan. Realitas tersebut menjadikan matahari sebagai objek yang paling dikagumi sepanjang masa. Begitu pula pengetahuan mereka tentang bintang-bintang. Penelusuran posisi bintang, memungkinkan mereka bisa mengetahui dan mengantisipasi kejadian yang hanya terjadi dalam rentang waktu yang lama. Seperti terjadinya gerhana dan bulan purnama. Selanjutnya mereka mengelompokkannya, menjadi apa yang hari ini kita kenal sebagai rasi bintang.

Ini adalah salib zodiak, salah satu gambar konsep tertua dalam sejarah manusia. Ia merefleksikan matahari sebagaimana seolah-olah bergerak melintai 12 rasi bintang besar dalam waktu satu tahun. Ia juga merefleksikan 12 bulan dalam satu tahun, 4 musim, serta titik balik matahari. Istlah zodiak berhubungan dengan rasi bintang  yang dibentuk atau dipersonifikasikan sebagai figur atau binatang. Dengan kata lain, masyarakat jaman dahulu tidak hanya sekedar mengikuti pergerakan matahari  dan bintang, namun juga memberikan gambaran hidup melalui mitos mengenai pergerakan dan hubungan mereka.
 
Matahari, sesuai kapasitasnya sebagai pemberi dan penyelamat kehidupan dipersonifikasikan sebagai wakil dari  pencipta yang tidak tampak, atau Tuhan. Tuhan matahari, cahaya bagi dunia, juru selamat bagi manusia. Demikian halnya dengan ke-12 rasi bintang.
yang mewakili tempat-tempat yang dilalui “Tuhan matahari” yang dikenal dengan nama yang biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian alam yang berlangsung selama periode waktu tersebut. Aquarius misalnya, pembawa kendi berisi air, yang membawa hujan pada musim semi.
Ini adalah Horus. Dia adalah “Tuhan matahari” dari bangsa Mesir, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Dia merupakan personifikasi matahari dimana hidupnya merupakan rangkaian  mitos alegoris mengenai pergerakan matahari di langit.Dari tulisan-tulisan kuno di Mesir, kita tahu banyak hal mengenai juru selamat matahari ini. Horus mempunyai seorang musuh bernama Set, personifikasi dari kegelapan atau malam hari. Dan secara kiasan, setiap pagi Horus akan memenangkan pertempuran melawan Set.  Sebaliknya, di malam hari Set menaklukkan Horus serta mengirimkannya ke dunia bawah tanah.

Penting diketahui bahwa, “kegelapan melawan cahaya” atau “kebaikan melawan kejahatan” merupakan salah satu mitos dualitas terbesar yang pernah ada. dan masih diekspresikan dalam berbagai bentuk hingga saat ini.
 
Secara umum, kisah Horus adalah sebagai berikut:
1. Horus dilahirkan pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan Isis-Meri
 
2.Kelahirannya ditandai dengan munculnya sebuah bintang di sebelah Timur
 
3. Yang kemudian digunakan oleh 3 orang raja untuk menemukan dan memberkati juru selamat yang baru lahir
 
4. Pada umur 12 tahun, ia telah menjadi seorang guru yang hebat
 
5. Pada umur 30, dia dibaptis oleh figur bernama Anup dan sejak saat itu ia mulai menyebarkan ajarannya.
 
6. Horus mempunyai 12 orang murid yang menyertai perjalanannya.
 
7.Iamelakukan banyak mukjizat, seperti menyembuhkan  orang sakit dan berjalan di atas air
 
8. Horus dikenal dengan banyak nama julukan, seperti: Sang Kebenaran, Sang Cahaya, Anak Tuhan yang diberkati, Gembala yang baik, dan masih banyak lagi
 
9. Setelah dikhianati oleh Taifun, Horus disalibkan, dikubur selama 3 hari dan kemudian bangkit dari kematian.
Ciri-ciri Horus, terlepas dari benar atau tidaknya tampaknya menyebar pada banyak kebudayaan di dunia, karena banyak ditemukan tuhan ( dewa-dewa ) lain yang memiliki mitos hampir sama.
 
1. Attis, dari Pirigia (1200 tahun sebelum Masehi)


lahir dari perawan Nana pada 25 Desember; disalibkan, ditempatkan dalam sebuah makam dan setelah 3 hari, bangkit dari kematian.
 
2. Krishna, dari India (900 tahun sebelum Masehi)

lahir dari perawan Devaki; kelahirannya ditandai dengan munculnya sebuah bintang di sebelah Timur; ia melakukan banyak mukjizat dengan para muridnya; dan bangkit setelah kematiannya.
 
3. Dionysus, dari Yunani (500 tahun sebelum Masehi)

lahir dari perawan pada 25 Desember; seorang guru yang melakukan perjalanan keliling, yang melakukan banyak mukjizat, seperti mengubah air menjadi anggur; dia dikenal sebagai ‘Raja segala raja”, “Anak Tuhan satu-satunya”, “Alfa dan Omega”, dan masih banyak lagi; dan setelah kematiannya ia kemudian bangkit kembali.
 
4. Mithra, dari Persia (1200 tahun sebelum Masehi)
lahir dari seorang perawan pada 25 Desember; ia mempunyai 12 murid dan melakukan banyak mukjizat; setelah kematiannya, ia dikubur selama 3 hari untuk kemudian bangkit kembali; ia juga dikenal sebagai “Sang Kebesaran”, “Sang Cahaya”, serta masih banyak lagi; yang menarik adalah hari yang disucikan untuk memuja Mithra adalah hari Minggu (Sun Day).
Kenyataannya adalah ada banyak juru selamat dari berbagai periode  dan waktu yang berbeda dari seluruh penjuru dunia dengan ciri-ciri umum yang sama.
 
Pertanyaannya adalah – Mengapa demikian ?
 
Mengapa lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember ?
Mengapa mati selama 3 hari, untuk kemudian bangkit kembali ?
Mengapa memiliki 12 orang murid atau pengikut ?
Untuk menjawabnya, mari kita tengok juru selamat matahari yang terkini . . .
 
5. Yesus Kristus

lahir dari perawan Maria pada tanggal 25 Desember di Bethlehem; kelahirannya ditandai dengan munculnya sebuah bintang di sebelah Timur; yang kemudian diikuti oleh 3 orang raja (orang Majus) untuk menemukan dan memberkati juru selamat yang baru; dia telah menjadi guru sejak berumur 12 tahun; pada umur 30 dia dibaptis oleh John Pembaptis; dan ia mulai menyebarkan ajarannya;Yesus punya 12 murid yang menempuh perjalanan bersamanya; ia mempunyai banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati; ia juga dikenal sebagai 

“Raja segala raja”,”Anak Tuhan”, “Cahaya Dunia”, “Alfa dan Omega”, “Anak domba Tuhan”, dan masih banyak lagi; Setelah dikhianati oleh muridnya bernama Yudas dan dijual seharga 30 keping perak, dia disalibkan, ditempatkan dalam sebuah makam, bangkit kembali setelah 3 hari, dan naik ke surga.

Pertama-tama, saat kelahiran sepenuhnya adalah bagian dari sistem perbintangan. Bintang yang muncul di sebelah Timur adalah Sirius, bintang paling terang pada malam hari, yang pada tanggal 24 Desember berada pada posisi sejajar dengan ke-3 bintang yang paling terang pada gugusan sabuk Orion. Ketiga bintang terang tersebut, sejak jaman dahulu dikenal hingga sekarang dikenal dengan nama “3 Raja”. 3 Raja (orang Majus) serta bintang paling terang, Sirius, semua menunjuk pada tempat terbitnya matahari pada tanggal 25 Desember. Inilah alasan mengapa ke-3 raja ‘mengikuti’ bintang di sebelah Timur untuk menemukan tempat terbit (lahirnya) matahari.
Perawan (Virgin) Maria adalah rasi bintang Virgo, yang juga dikenal dengan nama Sang Perawan Virgo. Virgo dalam bahasa latin berarti perawan. Virgo juga dapat diartikan sebagai Lumbung Roti, dan lambang Virgo adalah perawan yang memegang sebatang gandum. Lumbung roti, dan lambang gandum ini menyimbolkan bulan Agustus dan September, waktu untuk melakukan panen. Bahkan “Bethlehem” jika diterjemahkan secara harafiah berarti “Lumbung roti”, sehingga Bethlehem merupakan istilah lain bagi rasi bintang Virgo, sebuah tempat di langit, bukan di bumi.
 
Ada fenomena menarik lain yang terjadi sekitar tanggal 25 Desember, atau saat titik balik matahari musim dingin. Dari titik balik matahari musim panas hingga titik balik matahari musim dingin, hari menjadi semakin pendek dan dingin. Dan dilihat dari belahan bumi sebelah utara, matahari tampak bergerak menuju selatan dan tampak semakin mengecil. Semakin memendeknya hari serta merangasnya tumbuh-tumbuhan saat mendekati musim dingin dianggap sebagai proses kematian oleh masyarakat pada jaman dahulu. Proses kematian matahari. 
Dan pada tanggal 22 Desember, kematian matahari dianggap telah sepenuhnya terjadi, sebab matahari setelah secara terus menerus bergerak kearah  selatan selama 6 bulan telah sampai pada titik terendahnya di cakrawala langit. Di sini terjadi hal yang menarik: Matahari berhenti bergerak ke arah selatan, setidaknya selama 3 hari yaitu 22, 23, dan 24 Desember, dan selama 3 hari itu matahari sedang berada pada posisi “salib selatan” atau gugusan bintang Crux. Dan setelah itu, pada tanggal 25 Desember matahari bergerak 1 Derajat, kali ini ke arah utara, membawa hari yang lebih panjang, hangat, dan Musim Semi. Oleh sebab itu dikatakan: Matahari mengalami kematian pada salib, mati selama 3 hari, untuk kemudian bangkit atau terlahir kembali.
 
Itulah sebabnya Yesus dan banyak tuhan matahari yang lain berbagi kisah penyaliban, kematian selam 3 hari, serta konsep bangkit dari kematian. Hal tersebut merupakan periode transisi matahari sebelum ia berbalik arah kembali menuju belahan bumi bagian utara, membawa musim semi yang sekaligus bermakna keselamatan. Namun masyarakat kuno tidak merayakan kebangkitan matahari itu  hingga saat titik balik matahari musim semi, atau Paskah. Sebab pada saat itu dapat dikatakan bahwa matahari telah berhasil mengalahkan  kekuatan jahat kegelapan, sebagaimana durasi siang hari menjadi berlangsung lebih panjang dari  malam hari, serta munculnya pertanda musim semi.
Mungkin yang paling jelas diantara semua simbol ilmu perbintangan di sekitar Yesus adalah mengenai 12 murid yang dimilikinya, yang secara sederhana mewakili 12 rasi bintang Zodiak, dimana Yesus sebagai matahari, menempuah perjalanannya bersama mereka. Angka 12 bahkan disebutkan berulang kali dalam Alkitab. Seperti: 12 suku Israil, 12 saudara Yusuf, 12 hakim Israil, 12 kepala keluarga agung, dan lain-lain.
Ada tambahan dari saya: 

Gambaran akan Yesus
 
Gambaran akan Athens (mitologi Yunani)
 
Anda melihat kemiripan ?
Satu lagi…

Gambaran dewi Isis (kiri) dan Maria (kanan)

Jika ini semua benar, Ini adalah salah satu konspirasi terbesar yang pernah ada.


Silakan menambahkan komentar, maaf bila ada kesalah
Oleh: cahayapelangi | April 22, 2011

Alter Terahasia Bngsa Melayu II

Perbezaan pendapat di antara para pengkaji Barat dan Timur tentang asal-usul bangsa Melayu begitu memeningkan.Sehingga kini kajian terus dilakukan dan pelbagai teori dikemukan sehingga antara yang terbaru adalah kajian dari penyelidik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Dr Zafarina Zainuddin.

Dibawah ini adalah sambungan kepada artikel ‘Alter Terahsia Bangsa Melayu’

Selamat membaca

-M.O

The Lost Fragrance in The Promised Land

“But while he was still living, he gave gifts to the sons of his wife (Keturah)…” (Genesis 25:6 New International Version)

Sehingga ke hari ini,para cendekiawan,pengkaji sejarah,pakar antropologi dan ahli geneologi masih berdebat dan mencari-cari dari manakah datangnya satu bangsa yang dipanggil MELAYU ini.Sejarah kewujudan bangsa Melayu masih samar-samar dan misteri dan setiap pengkaji menemui bukti dan penemuan dari pelbagai bangsa,negara mahupun budaya yang mempunyai kaitan dengan bangsa Melayu.Setiap pengkaji juga mempunyai ulasan dan teori sendiri di mana masing-masing kelihatan mempunyai percanggahan di antara satu sama lain.Tidak ada percanggahan yang ketara di dalam membicarakan riwayat sesuatu bangsa kecuali bangsa Melayu.Tidak seperti bangsa Inggeris yang diketahui berasal dari tiga suku-suku purba Jerman iaitu Angles (dari sini terbit kata Anglo dan seterusnya English),Saxon dan Jutes.Juga bangsa Iran yang berasal dari bangsa Madyan Purba (Medea Empire) sebelum kehadiran Empayar Acheamenid dan Sassanid dan kelahiran Emperor-emperor agung seperti Cyrus,Xerxes dan Darius.Para pengkaji Barat dan Timur juga menemui tanda-tanda fizikal di beberapa kawasan di dunia yang sama dengan apa yang ditemui di Kepulauan Melayu.Antara yang paling terkenal adalah penemuan kapak tua dari Asia Tengah oleh R.H. Geldern dan gendang Dongson di Vietnam Utara.Ini belum masuk lagi berpuluh-puluh kajian tentang sosio-budaya di tempat-tempat lain yang dikatakan mirip bangsa Melayu seperti etnik-etnik Tibet,kaum asli di Taiwan dan Kepulauan Jepun dan sudah tentu bukti-bukti transformasi budaya di beberapa kawasan pedalaman China,Indochina (MOn,Khmer,Campa) dan Kepulauan Asia Pasifik.APAKAH ERTI SEMUA INI?Mengapa begitu banyak kesan-kesan yang sama dengan bangsa ini di seluruh Asia?Terdapat satu rahsia di mana ia dapat menjawab semua misteri ini.Rahsia ini adalah satu kunci dari beberapa kunci di dalam ‘Ark of Covenant’ bangsa misteri ini.


Sebelum perbincangan yang lebih mendalam eloklah diturunkan hasil kajian umum dan terkenal beberapa pengkaji sama ada Barat dan tempatan tentang asal-usul bangsa Melayu. Walaupun sudah ada beberapa kajian dilakukan terhadap asal usul bangsa Melayu, tetapi kata sepakat para ahli belum dicapai. Setakat ini ada dua pandangan yang dikemukakan. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari utara (Asia Tengah) dan pandangan yang kedua menyatakan bahawa bangsa Melayu memang sudah sedia ada di Kepulauan Melayu atau Nusantara ini.

Sebagai perbandingan, kedua-dua pandangan tersebut diperlihatkan seperti yang berikut ini.

Berasal dari Asia Tengah

R.H. Geldern ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies telah membuat kajian tentang asal usul bangsa Melayu. Sarjana yang berasal dari Wien, Austria ini telah membuat kajian terhadap kapak tua (beliung batu). Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Hwang. Bentuk dan jenis kapak yang sama, beliau temui juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Geldern berkesimpulan, tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Melayu ini.

J.H.C. Kern ialah seorang ahli filologi Belanda yang pakar dalam bahasa Sanskrit dan pelbagai bahasa Austronesia yang lain telah membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan nama perahu. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar, Filipina, Taiwan, dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik .Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi, buluh, rotan, nyiur, pisang, pandan, dan ubi. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia.

W. Marsden pula dalam kajiannya mendapati bahawa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia (bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau yang terdapat di Lautan Pasifik) merupakan bahasa yang serumpun. E. Aymonier dan A. Cabaton pula mendapati bahawa bahasa Campa serumpun dengan bahasa Polinesia, manakala Hamy berpendapat bahawa bahasa Melayu dan bahasa Campa merupakan warisan daripada bahasa Melayu Kontinental. Di samping keserumpunan bahasa, W. Humboldt dalam kajiannya mendapati bahawa bahasa Melayu (terutama bahasa Jawa) telah banyak menyerap bahasa Sanskrit yang berasal dari India.
J.R. Foster yang membuat kajiannya berdasarkan pembentukan kata berpendapat bahawa terdapat kesamaan pembentukan kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal daripada bahasa yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia Purba. Seorang ahli filologi bernama A.H. Keane pula berkesimpulan bahawa struktur bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang terdapat di Kampuchea.

J.R. Logan yang membuat kajiannya berdasarkan adat resam suku bangsa mendapati bahawa ada persamaan adat resam kaum Melayu dengan adat resam suku Naga di Assam (di daerah Burma dan Tibet). Persamaan adat resam ini berkait rapat dengan bahasa yang mereka gunakan. Beliau mengambil kesimpulan bahawa bahasa Melayu tentulah berasal dari Asia. G.K. Nieman dan R.M. Clark yang juga membuat kajian mereka berdasarkan adat resam dan bahasa mendapati bahawa daratan Asia merupakan tanah asal nenek moyang bangsa Melayu.

Dua orang sarjana Melayu, iaitu Slametmuljana dan Asmah Haji Omar juga menyokong pendapat di atas. Slametmuljana yang membuat penyelidikannya berdasarkan perbandingan bahasa, sampai pada suatu kesimpulan bahawa bahasa Austronesia yang dalamnya termasuk bahasa Melayu, berasal dari Asia. Asmah Haji Omar membuat huraian yang lebih terperinci lagi. Beliau berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. Ada yang melalui daratan, iaitu Tanah Semenanjung, melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Namun, beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. Dengan demikian, anggapan bahawa bahasa Melayu Moden merupakan perkembangan daripada bahasa Melayu Klasik, bahasa Melayu Klasik berasal daripada bahasa Melayu Kuno dan bahasa Melayu Kuno itu asalnya daripada bahasa Melayu Purba merupakan anggapan yang keliru.

Kajian mendapati bahawa bahasa Melayu Moden berasal daripada bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Klasik berasal daripada bahasa Melayu Induk. Bahasa Melayu Induk berasal daripada bahasa Melayu Purba yang juga merupakan asal daripada bahasa Melayu Kuno. Kajian ini juga memperlihatkan bahawa bahasa Melayu Moden bukanlah merupakan pengembangan daripada dialek Johor-Riau dan bahasa Melayu Moden tidak begitu rapat hubungannya dengan dialek yang lain (Da, Db, dan Dn). Dialek yang lain berasal daripada Melayu Induk manakala dialek Johor-Riau berasal daripada Melayu Klasik.
Berikut ini akan diperlihatkan cara perpindahan orang Melayu dari Asia Tengah tersebut.

(a) Orang Negrito

Menurut pendapat Asmah Haji Omar sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku, Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Ada ahli sejarah yang mengatakan bahawa mereka yang tinggal di Semenanjung Tanah Melayu ini dikenali sebagai orang Negrito. Orang Negrito ini diperkirakan telah ada sejak tahun 8000 SM (Sebelum Masihi). Mereka tinggal di dalam gua dan mata pencarian mereka memburu binatang. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Di Kedah sebagai contoh, pada tahun 5000 SM, iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit, telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito, Sakai, Semai, dan sebagainya.

(b) Melayu-Proto

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa orang Melayu ini berasal dari Asia Tengah, perpindahan tersebut (yang pertama) diperkirakan pada tahun 2500 SM. Mereka ini kemudian dinamai sebagai Melayu-Proto. Peradaban orang Melayu-Proto ini lebih maju sedikit daripada orang Negrito. Orang Melayu-Proto telah pandai membuat alat bercucuk tanam, membuat barang pecah belah, dan alat perhiasan. Kehidupan mereka berpindah-randah. Zaman mereka ini dinamai Zaman Neolitik atau Zaman Batu Baru.

(c) Melayu-Deutro

Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia yang dikatakan dari daerah Yunan diperkirakan berlaku pada tahun 1500 SM. Mereka dinamai Melayu-Deutro dan telah mempunyai peradaban yang lebih maju daripada Melayu-Proto. Melayu-Deutro telah mengenal kebudayaan logam. Mereka telah menggunakan alat perburuan dan pertanian daripada besi. Zaman mereka ini dinamai Zaman Logam. Mereka hidup di tepi pantai dan menyebar hampir di seluruh Kepulauan Melayu ini.

Kedatangan orang Melayu-Deutro ini dengan sendirinya telah mengakibatkan perpindahan orang Melayu-Proto ke pedalaman sesuai dengan cara hidup mereka yang berpindah-randah. Berlainan dengan Melayu-Proto, Melayu-Deutro ini hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di sesuatu tempat. Mereka yang tinggal di tepi pantai hidup sebagai nelayan dan sebahagian lagi mendirikan kampung berhampiran sungai dan lembah yang subur. Hidup mereka sebagai petani dan berburu binatang. Orang Melayu-Deutro ini telah pandai bermasyarakat. Mereka biasanya memilih seorang ketua yang tugasnya sebagai ketua pemerintahan dan sekaligus ketua agama. Agama yang mereka anuti ketika itu ialah animisme.

Berasal dari Nusantara

Seorang sarjana Inggeris bernama J. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini.

J. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa:

(a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi malah merupakan induk
yang menyebar ke tempat lain.
(b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain.

K. Himly, yang mendasarkan kajiannya terhadap perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa Campa dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa Campa. Pendapat ini disokong oleh P.W. Schmidt yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja.

Sutan Takdir Alisjahbana, ketika menyampaikan Syarahan Umum di Universiti Sains Malaysia (Julai 1987) menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara, iaitu Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat.

Gorys Keraf di dalam bukunya Linguistik bandingan historis (1984) mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776), William Marsden (1843), John Crawfurd (1848), J.R. Logan (1848), A.H. Keane (1880), H.K. Kern (1889), Slametmuljana (1964), dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa “…negeri asal (tanahair, homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat), yang dulunya merupakan kesatuan geografis”.

Pendapat lain yang tidak mengakui bahawa orang Melayu ini berasal dari daratan Asia mengatakan bahawa pada Zaman Kuarter atau Kala Wurn bermula dengan Zaman Ais Besar sekitar dua juta sehingga lima ratus ribu tahun yang lalu. Zaman ini berakhir dengan mencairnya ais secara perlahan-lahan dan air laut menggenangi dataran rendah. Dataran tinggi menjadi pulau. Ada pulau yang besar dan ada pulau yang kecil. Pemisahan di antara satu daratan dengan daratan yang lain berlaku juga kerana berlakunya letusan gunung berapi atau gempa bumi. Pada masa inilah Semenanjung Tanah Melayu berpisah dengan yang lain sehingga kemudian dikenali sebagai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau lain di Indonesia.

Pintu Rahsia

Proto homonoid yang dianggap sebagai pramanusia dianggarkan sudah ada sejak satu juta tahun yang lalu dan ia berkembang secara evolusi. Namun, manusia yang sesungguhnya baru bermula sejak 44,000 tahun yang lalu dan manusia moden (Homo sapiens sapiens) muncul sekitar 11,000 tahun yang lalu.

Pada masa pramanusia dan manusia yang sesungguhnya di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia telah ada manusia. Hal ini dibuktikan dengan ditemuinya Homo soloinensis dan Homo wajakensis (Manusia Jawa = “Java Man”) yang diperkirakan berusia satu juta tahun.
Pada masa ini wilayah tersebut didiami oleh tiga kelompok Homo sapiens sapiens, iaitu orang Negrito di sekitar Irian dan Melanesia, orang Kaukasus di Indonesia Timur, Sulawesi, dan Filipina, serta orang Mongoloid di sebelah utara dan barat laut Asia.

Masing-masing bangsa ini berpisah dengan berlakunya pemisahan daratan. Mereka berpindah dengan cara yang perlahan. Orang Kaukasus ada yang berpindah ke sebelah barat dan ada pula yang ke sebelah timur. Yang berpindah ke arah timur seperti ke Maluku, Flores, dan Sumba bercampur dengan orang Negrito. Yang berpindah ke arah barat mendiami Kalimantan, Aceh, Tapanuli, Nias, Riau, dan Lampung. Yang berpindah ke arah utara menjadi bangsa Khmer, Campa, Jarai, Palaung, dan Wa.

Hukum Bunyi yang diperkenalkan oleh H.N. van der Tuuk dan diperluas oleh J.L.A. Brandes yang menghasilkan Hukum R-G-H dan Hukum R-D-L dikatakan oleh C.A. Mees bahawa “Segala bahasa Austronesia itu, walaupun berbeza kerana pelbagai pengaruh dan sebab yang telah disebut, memperlihatkan titik kesamaan yang banyak sekali, baik pada kata-kata yang sama, seperti mata, lima, talinga, dan sebagainya, mahupun pada sistem imbuhan, dan susunan tatabahasanya. Perbezaan yang besar seperti dalam bahasa Indo-Eropah, misalnya: antara bahasa Perancis dan Jerman, antara Sanskrit dan Inggeris, tidak ada pada bahasa-bahasa Austronesia. Apalagi Kata Dasar (terutama bahasa Melayu) tidak berubah dalam morfologi” juga menunjukkan bahawa bahasa yang terdapat di Asia Selatan dan Tenggara berbeza dengan bahasa yang terdapat di Asia Tengah.

Pendapat-pendapat dari Barat kebanyakan boleh disimpulkan seperti ini:

-Bangsa Melayu berasal dari bangsa lain seperti China,India atau suku kaum di benua Afrika
-Bangsa Melayu adalah lahir dari transformasi bangsa-bangsa besar seperti China,India atau Arab.

Tetapi kajian mereka dipertikaikan oleh beberapa pengkaji Barat J. Crawfurd,Gorys Keraf dan lain-lain bersama-sama para pengkaji tempatan termasuk para pengkaji di Universiti Sains Malaysia.Pendapat Geldern tentang kapak tua masih boleh diperdebatkan. Budaya kapak tua yang diperbuat daripada batu sebenarnya bukan hanya terdapat di Asia Tengah dan Nusantara. Budaya yang sama akan ditemui pada semua masyarakat primitif sama ada di Amerika dan juga di Eropah pada zaman tersebut.

Lagi pula, secara kebetulan Geldern membuat kajiannya bermula dari Asia kemudian ke Nusantara. Kesimpulan beliau tersebut mungkin akan lain sekiranya kajian itu bermula dari Nusantara, kemudian ke Asia Tengah.

Kajian Kern berdasarkan bukti Etnolinguistik memperlihatkan bahawa persamaan perkataan tersebut hanya terdapat di alam Nusantara dengan pengertian yang lebih luas dan perkataan tersebut tidak pula ditemui di daratan Asia Tengah. Ini menunjukkan bahawa penutur bahasa ini tentulah berpusat di tepi pantai yang strategik yang membuat mereka mudah membawa bahasa tersebut ke barat, iaitu Madagaskar dan ke timur hingga ke Pulau Easter di Lautan Pasifik.

Secara khusus, penyebaran bahasa Melayu itu dapat dilihat di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera, di sepanjang pantai barat Semenanjung Tanah Melayu; di Pulau Jawa terdapat dialek Jakarta (Melayu-Betawi), bahasa Melayu Kampung di Bali, bahasa Melayu di Kalimantan Barat, bahasa Melayu Banjar di Kalimantan Barat dan Selatan, Sabah, Sarawak, dan bahasa Melayu di Pulau Seram.

Pendapat Marsden bahawa bahasa Melayu yang termasuk rumpun bahasa Nusantara serumpun dengan rumpun bahasa Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia dengan induknya bahasa Austronesia secara tidak langsung memperlihatkan adanya kekerabatan dua bahasa tersebut yang tidak ditemui di Asia Tengah. Penyebaran bahasa Austronesia juga terlihat hanya bahagian pesisir pantai timur (Lautan Pasifik), pantai barat (Lautan Hindi), dan Selatan Asia (kawasan Nusantara) sahaja dan ia tidak masuk ke wilayah Asia Tengah.

Kesamaan pembentukan kata di antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia yang dinyatakan oleh J.R. Foster dan kesamaan struktur bahasa Melayu dengan struktur bahasa Kampuchea juga memperlihatkan bahawa bahasa yang berada di Asia Selatan dan Asia Timur berbeza dengan bahasa yang berada di Asia Tengah. Jika kita lihat rajah kekeluargaan bahasa akan lebih nyata lagi bahawa bahasa di Asia Tengah berasal dari keluarga Sino-Tibet yang melahirkan bahasa Cina, Siam, Tibet, Miao, Yiu, dan Burma. Berdekatan dengannya agak ke selatan sedikit ialah keluarga Dravida, iaitu: Telugu, Tamil, Malayalam, dan lain-lain. Kedua-dua keluarga bahasa ini berbeza dengan bahasa di bahagian Timur, Tenggara, dan Selatan Asia, iaitu keluarga Austronesia yang menurunkan empat kelompok besar, iaitu Nusantara, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia.

Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula, penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Penemuan tersebut di antara lain ialah:

1. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa), yang kini berusia kira-kira 670,000 tahun.
2. Pithecanthropus Trinil (Jawa), kira-kira 600,000 tahun.
3. Manusia Wajak (Jawa), kira-kira 210,000 tahun.

Jika tiga fosil tersebut dibandingkan dengan fosil Manusia Peking atau Sinanthropus Pekinensis (China) yang hanya berusia kira-kira 550,000 tahun terlihat bahawa manusia purba lebih selesa hidup dan beranak-pinak berdekatan dengan Khatulistiwa. Hal ini diperkuat lagi dengan penemuan fosil tengkorak manusia yang terdapat di Afrika yang dinamai Zinjanthropus yang berusia 1,750,000 tahun. Beberapa hujah ini menambah kukuh kesimpulan Gorys Keraf di atas yang menyatakan bahawa nenek moyang bangsa Melayu ini tentulah sudah sedia ada di Kepulauan Melayu yang menggunakan bahasa keluarga Nusantara.
Masih ada soalan yang belum terjawab, iaitu jika betul bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari Alam Melayu ini, sebelum itu dari manakah asal mereka? Pendapat orang Minangkabau di Sumatera Barat bahawa keturunan mereka ada hubungan dengan pengikut Nabi Nuh, iaitu bangsa Ark yang mendarat di muara Sungai Jambi dan Palembang semasa berlakunya banjir besar seperti yang diungkapkan oleh W. Marsden (1812) masih boleh dipertikaikan.

RAHSIA DARI KETURUNAN NABI NUH

Yang agak berkemungkinan disusurgalur ialah dari salasilah Nabi Nuh daripada tiga anaknya, iaitu Ham, Yafit (Japheth), dan Sam. Dikatakan bahawa Ham berpindah ke Afrika yang keturunannya kemudian disebut Negro berkulit hitam, Yafit berpindah ke Eropah yang kemudian dikenali sebagai bangsa kulit putih, dan Sam tinggal di Asia menurunkan bangsa kulit kuning langsat. Putera kepada Sam ialah Nabi Hud yang tinggal di negeri Ahqaf yang terletak di antara Yaman dan Oman.Untuk menyiasat dan menjejaki dari mana asal-usulnya bangsa misteri ini kita terpaksa ke masa-masa terjadinya Banjir Besar,beribu-ribu (atau mungkin sampai jutaan tahun?) sebelum kelahiran Sargon dari Akkadia dan bangsa Sumeria apatah lagi kewujudan dinasti-dinasti China seawal Dinasti Xia dan kelahiran Tamadun Indus.

Difirmankan: “Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami.” (Huud 11:48)


Selepas Banjir Besar surut,maka Nabi Nuh a.s pun keluar bersama-sama para pengikutnya seramai 80 orang (mengikut jumlah yang disepakati di dalam manuskrip-manuskrip kuno).Tempat di mana mendaratnya bahtera Nabi Nuh (Noah’s Ark) tidak dapat dipastikan dengan jelas tetapi pendapat yang popular ialah di Buki Judi di Pergunungan Ararat di Turki.Setelah keluar dari bahtera maka bertebaranlah pengikut-pengikut Nabi Nuh ke seluruh bumi termasuk anak-anaknya iaitu Ham,Sam dan Yafid (Japheth).Ham telah mengembara ke kawasan di sebelah Afrika,manakala Yafid bergerak arah barat di mana nanti anak cucunya akan hidup merentasi kawasan Mediteranean,Kaukasus,Tanah Besar Eropah dan kawasan di sebelah utara seperti Denmark,Norway dan lainnya.Sam pula menetap di Asia khususnya di Asia Barat.Sebahagian anak keturunannya ada yang bergerak ke timur jauh merentasi perbatasan China di mana terlebih dahulu direntasi oleh pengikut-pengikut Nabi Nuh yang bergerak ke kawasan sebelah Timur.INI ADALAH LAPISAN PERTAMA pergerakan anak-anak manusia selepas peristiwa Banjir Besar.

Nabi Nuh dan kaum kerabatnya yang lain masih menetap di Asia Barat.Dari kerabat Nabi Nuh ini maka lahirlah bangsa-bangsa purba Mesopotamia seperti Akkadia,Assyria dan bangsa-bangsa purba Babilon (termasuk Sumer dan Samiyah).Bangsa-bangsa ini membentuk peradaban Mesopotamia telah diperakui merupakan tamadun tertua di dunia dan digelar pusat ketamadunan dunia (adalah tamadun yang dikenalpasti mula-mula mencipta roda).Bangsa-bangsa yang membentuk tamadun ini merupakan bangsa yang bijak dan terdiri dari keturunan yang terlatih,mahir dan genius.Ini tidak menghairankan memandangkan mereka berasal dari keturunan Nuh sendiri dimana Nabi Nuh adalah seorang yang pintar dan seorang ‘patriarch’ yang disegani.Manakala pengikut-pengikut Nabi Nuh yang telah sampai di sebelah India,China dan Timur Jauh tetap meneruskan hidup mereka namun agak terbelakang dari segi pencapaian bangsa-bangsa yang tinggal di pusat tamadun Mesopotamia.Ini memandangkan para pengikut Nabi Nuh adalah terdiri dari orang-orang yang miskin dan melarat dimana sebelum Banjir Besar mereka bolehlah dikatakan tinggal dikawasan perkampungan (atau perumahan kos rendah pada istilah kini) ataupun menetap di setinggan-setinggan.Tahap pendidikan mereka yang rendah tidak memungkinkan mereka mendidik keturunan mereka secara intensif tidak seperti keturunan Nabi Nuh yang berasal dari golongan berpendidikan dan bijakpandai memandangkan Nabi Nuh sendiri selain seorang ahli agama, beliau juga adalah pakar dalam bidang zoologi dan kejuruteraan perkapalan.Beliau juga seorang ahli marin dan pelayaran yang berkemahiran.Sesungguhnya Allah s.w.t ,mengangkat para utusan-Nya dari kalangan yang terbaik dan dari keturunan yang terpelihara.Di sini kita boleh menimbangkan dua petunjuk misteri ini,

*Adakah bangsa Melayu berasal dari kaum kerabat Nabi Nuh?
*Atau berasal dari salah seorang pengikut Nabi Nuh?

‘Petunjuk Dari Banjir Besar’ ini juga dapat menjawab mengapa di Tanah Melayu telah terdapat kaum-kaum lain yang fizikal dan rupaparas mereka amat berlainan dari bangsa Melayu.Mengapa terdapat kaum di sebelah kepulauan Pasifik yang mengaku mereka berasal dari bangsa Melayu yang belayar dari sebelah Afrika (rujuk kaum Maori dan kaum-kaum kuno di kepulauan Hawai).Juga misteri Pulau Easter dimana patung-patungnya menyerupai batu-batu nisan Toroja dan tugu-tugu suku Batak.Sampai kini bangsa yang pernah mendiami pulau misteri tersebut masih samar-samar.Namun selepas ekspedisi yang digelar Kon-Tiki dalam tahun 1950’an yang mungkin merupakan ekspedisi paling penting selepas ekspedisi Galapagos,sebahagian misteri Pulau Easter telah terungkap.Kemajuan dari ekspedisi ini adalah kajian rapi mereka dari segi arkeologi,linguistik dan etnografi.Yang paling menarik adalah keputusan DNA dari tulang temulang yang dijumpai di sana menjelaskan bahawa kaum yang membina tugu-tugu misteri itu bukanlah berasal dari Indian Amerika tetapi Polinesia yang menerangkan mengapa penduduk setempat memanggil pulau itu sebagai Rapa Nui yang mana bunyi linguistiknya mendekati ala Tahitian dan orang Tahiti mendekati asalnya dari kumpulan Molukas-Samoa (keduanya dari kumpulan etnik yang sama).Merekalah yang belayar ke Kepulauan Marquesas kemudian ke Hawaii selepas itu ke New Zealand dan akhirnya ke Tahiti.Dan pelayaran ini berkemungkinan hanya menggunakan kayak purba dan ia digelar sebagai Catamaran/Trimarant yang dikenali sebagai kapal kecil yang stabil yang mampu mengharungi gelombang lautan.Dan yang menariknya kaum-kaum kuno di Indonesia telah lama diketahui menggunakan Trimarant yang mudah ditolak ketika pendaratan pantai.Sebab itu karakter tugu misteri di Pulau Easter menyamai tugu kaum Toroja dan Batak.

Betapa misterinya apabila ramai pengkaji tidak sependapat untuk menerangkan kehadiran kaum asli seperti Orang Asli,Jakun,Senoi dan sekumpulan dengan mereka di Tanah Melayu dan pada masa yang sama terdapat pula satu bangsa yang berbeza yang berkulit cerah sedikit atau sawo matang,berpakaian kemas,lebih terurus kehidupannya,berorganisasi malah berkerajaan sendiri dan pernah membina empayar-empayar hebat,tidaklah bercawat,dan masih mengamalkan kehidupan primitif seperti berburu binatang dan bercucuk tanam iaitu mengamalkan ekonomi sara diri.Ini tidak sepening kes antropologi lain seperti kehadiran bangsa kulit putih di Australia dan Benua Amerika.Kes unik antara bangsa Melayu dan Orang Asli adalah masalah beribu-ribu tahun dahulu tidak seperti kes Red Indian dan Koloni Eropah.Ini menunjukkan sebelum konotasi ‘Dunia Baru’ yang popular digunakan dikalangan pengembara Eropah seperti Amerigo Vespucci,Magellan dan Columbus merujuk kepada Tanah Amerika,bangsa Melayu telah lama menemui ‘Dunia Baru’ mereka beribu tahun yang lampau lama sebelum kelahiran Raja Manuel Sepanyol mahupun Christopher Columbus.

Kunci kepada rahsia ini adalah terletak kepada pergerakan keturunan Ham,iaitu salah seorang anak Nabi Nuh yang menurunkan bangsa-bangsa berkulit gelap seperti di sebelah Afrika dan pergerakan bangsa Mala dari keturunan Keturah mengikut jalan laut.Kunci ini akan membuka satu persoalan yang sekian lama menghantui para ahli antropologi mengapa kaum-kaum Polinesia seperti Orang Asli,Maori,Aborigin dan suku-suku Hawaii umumnya berambut keriting,berkulit gelap serta memiliki raut wajah dan postur seperti kaum-kaum di Afrika dan berlainan dari etnik-etnik Melayu seperti Jawa,Banjar,Bugis,Kedah,Pahang dan sebagainya.Kaum asli Polinesia ini adalah HYBRID KEPADA KETURUNAN HAM DAN BANGSA MALA-KETURAH.Pergerakan pertama dipercayai adalah dari jurai keturunan Heth bin Kanaan bin Ham bin Nuh a.s.Merekalah yang sampai dahulu di Kepulauan Pasifik dan pulau-pulau Polinesia termasuk Australia membentuk kaum Aborigin.Kemudian tibalah pula keturunan Keturah setelah memakan beberapa generasi.Keturunan Keturah ini adalah kumpulan kedua iaitu yang mengikut jalan laut dari sebelah barat (dari arah Afrika) di mana kumpulan pertama bangsa Mala melakukan perjalanan darat menuju ke hujung dunia ‘Semenanjung Emas’.Ini menerangkan mengapa kaum asli di salah satu kepulauan Jepun,kaum asli purba di Taiwan dan etnik-etnik Polinesia di Pasifik seperti di Hawaii,Papua dan sebagainya memiliki beberapa perkataan mirip bahasa Melayu berserta maksud yang sama seperti ‘batu’ dan ‘mata’.Kaum asli ini yang berasal dari keturunan Ham anak Nabi Nuh a.s yang menurunkan bangsa Afrika mengalami pertentangan untuk bertahan dengan kedatangan bangsa Mala keturunan Siti Keturah dan Nabi Ibrahim yang lebih maju dan berfizikal lebih besar dari mereka.Akibatnya mereka yang tidak dapat berasimilasi terpaksa berpindah ke kawasan lebih pedalaman.Terdapat juga interaksi sosial di antara kedua-dua kaum ini seperti perdagangan malah ada yang berkahwin sesama mereka.

Kunci Rahsia Pada Pemberian Rahsia

1:1 Adam, Sheth, Enosh,
1:2 Kenan, Mahalaleel, Jered,
1:3 Henoch, Methuselah, Lamech,
1:4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.
1:5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

1:27 Abram; the same is Abraham.
1:28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
1:29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
1:30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
1:31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
1:32 Now the sons of Keturah, Abraham’s wife:she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
1:33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
1:34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
1:35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
1:36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
1:37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
(1 Chronicles 1 New International Version)

Petikan di atas adalah dari Kitab Riwayat dari Injil berkenaan jurai keturunan tertentu bermula dari Nabi Adam a.s hingga kepada anak keturunannya yang membentuk bangsa-bangsa di dunia.Nama-nama di sini ada di antaranya mewakili kaum tertentu dan ada yang merupakan gelaran.Sebagai contoh Tubal adalah sebuah kawasan di sebelah Rusia di mana menunjukkan Japheth (Yafid) adalah anak Nabi Nuh yang menurunkan bangsa Kaukasian-Eropah.Median merujuk kepada Madyan di mana bangsa inilah yang disebut dalam kisah ‘Nabi Syuaib dan Kaum Madyan’.Bangsa ini disepakati oleh para pengkaji bahawa perintis kepada Empayar Iran pertama sebelum penyatuan Medes dan Parsi oleh Cyrus The Great,juga pernah berurusan dengan bangsa Parsi sama ada dalam perdagangan ataupun peperangan.Israel pula adalah gelaran kepada Nabi Yaakub (Jaacob).

“Dan sesudah Ishak (lahir pula) Ya’qub.” (QS. Hud: 71)

Perhatikan ada di antara nama-nama disini bukanlah nama sebenar orang terbabit tetapi ada yang GELARAN dan ada namanya juga menjadi nisbat kepada bangsanya.

“Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah.” (QS. Hud: 75)

Di penghujung kehidupan Nabi Ibrahim Khalilullah a.s,baginda telah mengahwini seorang wanita dari bangsa misteri yang dinamakan Keturah.Keturah bermaksud kemenyan atau wangi-wangian yang digunakan dalam upacara ritual.Dengan kehadiran Keturah,keluarga Nabi Ibrahim semakin besar.Apatah lagi Keturah telah menghadiahkan enam orang anak kepada Nabi Ibrahim.Dari anak-anaknya inilah akan menurunkan pelbagai bangsa yang meyebabkan baginda digelar ‘Bapa Bangsa-bangsa’.Nabi Ibrahim amat bersyukur kepada Allah s.w.t kerana memberikan anugerah yang berlimpah-limpah selepas kehamilan Sarah isteri pertamanya yang sekian lama tidak melahirkan anak dan nyaris dianggap mandul.


“Sungguh menghairankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sangat tua pula?” (QS. Hud: 72)

Ketenangan lebih terasa di wajah Nabi Ibrahim setelah Siti Sarah tidak lagi menunjukkan perasaan cemburu kepada Siti Hajar dan anaknya Ismail.Hanya kebahagianlah yang dirindui oleh Nabi Ibrahim ketika usianya sudah tua dan menunggu panggilan Ilahi.

Namun perintah Tuhan Yang Esa menghendakinya sebagai Nabi dan orang mulia dikalangan manusia, melakukan tugas penting seterusnya.Nabi Ibrahim adalah antara Rasul-rasul yang banyak menerima cabaran dan tanggungjawab dan nama baginda termasuk dalam gelaran Rasul Ulul Azmi.Banyak cabaran dan misi sebelum ini dilalui baginda dengan tabah dan bijaksana seperti perjalanan merentasi Empayar Firaun Kuno (Allah s.w.t menakdirkan baginda bertemu isteri keduanya iaitu Siti Hajar dalam misi ini),perdebatan dengan raja Namrud (Nimrod),peristiwa dibakar api besar,pertelingkahan dengan Siti Sarah,perpindahan Siti Hajar dan Nabi Ismail serta perintah pengorbanan anaknya Ismail.

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh.” (QS. al-Baqarah: 130)

Semua misi dan perintah itu dilaluinya walaupun adakalanya begitu payah dan menduga imannya terutamanya peristiwa perpindahan Siti Hajar dan Ismail ke lembah Mekah serta peristiwa korban.

“Ibrahim berkata: ‘Wahai anakku sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu. ” (QS. ash-Shaffat: 102)

Dan Tuhan pun mewahyukan kepadanya untuk melaksanakan satu misi penting sebelum menutup mata di dunia fana ini.Satu misi TERAHSIA yang hanya terungkap dalam manuskrip kuno yang dicari-cari,yang tersembunyi.

“Abraham took another wife, whose name was Keturah.She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.Jokshan was the father of Sheba and Dedan; the descendants of Dedan were the Asshurites, the Letushites and the Leummites.The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were descendants of Keturah.” (Genesis 25:1-4)

Nabi Ibrahim pun memanggil anak-anaknya dari Keturah.Zimran,Jukshan,Madyan,Ishbak,Medan dan Shuah pun mengelilingi ayahanda mereka yang sudah tua.Ketika itu mereka semuanya sudah melewati usia remaja dan tumbuh sebagai anak-anak yang kuat dan cerdas menuruti kehebatan bapa mereka serta sifat tenang Siti Keturah wanita misteri dari Timur.Nabi Ibrahim berpesan sesuatu kepada mereka.Suatu pesan yang teramat penting.Nabi Ibrahim tahu yang dia tidak akan hidup lama lagi di dunia ini.Baginda akan menemui Tuhan Yang Esa yang menciptakan dirinya.Kelihatan satu persatu air mata mengalir ke pipi pada wajah anak-anaknya.Episod pilu berulang kembali.Tiba-tiba baginda terkenangkan peristiwa ketika baginda menghantar Siti Hajar dan anaknya Ismail ke lembah gersang yang terasing.Saat Nabi Ibrahim , Siti Hajar dan Ismail tiba di Makkah, mereka berhenti di bawah sebatang pohon yang kering. Berkali-kali Nabi Ibrahim menyeka peluh yang bercucuran diwajahnya. Ia terus saja menunggang unta bersama istri keduanya Hajar. Saat itu terik matahari sangat menyengat dan mereka berada ditengah tengah padang pasir yang kering kerontang. Sepanjang perjalanan itu, tiada sepatah katapun yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Dikuatkan hatinya untuk tawakal. Dia yakin, Allah SWT tiada akan menganiaya hamba-hamba Nya,Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan isteri dan anaknya ditengan padang pasir.

Tidak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim A.S meninggalkan mereka.
Siti Hajar memperhatikan sikap suaminya yang mengherankan itu lalu bertanya;

” Hendak kemanakah engkau Ibrahim ?”

“Sampai hatikah engkau meninggalkan kami berdua ditempat yang sunyi dan tandus ini?” Pertanyaan itu berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah katapun.

Siti Hajar bertanya lagi; “Apakah ini memang perintah dari Allah SWT ?”

Barulah Nabi Ibrahim menjawab, “ya”.

Mendengar jawaban suaminya yang singkat itu, Siti Hajar gembira dan hatinya tenteram. Ia percaya hidupnya tentu terjamin walaupun di tempat yang sunyi, tidak ada manusia dan tidak ada segala kemudahan. Sedangkan waktu itu, Nabi Ismail masih menyusu.

Dlm hatinya sempat bertanya Kenapa Allah memerintahkan hal itu, bukankah padang pasir itu kering ditambah lagi, saat ditinggalkan Ismail masih bayi dan air susu Hajar belum keluar.Tapi Nabi Ibrahim adalah hamba yang taat kepada Allah dan ia kekasih Allah, kholilullah. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah itu pasti ada hikmahnya. Setelah 6 bulan perjalanan, tibalah mereka di Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim memilih sebuah lembah ditengah padang pasir. Nabi Ibrahim turun dari untanya dan mengikat tali unta disebatang pohon kurma.

Siang itu matahari begitu panasnya membakar gurun pasir yang putih mengkilat. Dahaga yg melilit tenggorokannya tak ia hiraukan..dalam benaknya hanya berpikir bagaimana caranya memberitahukan kepada isterinya tentang perintah Allah. Setelah Siti Hajar diturunkan, Ibrahim bersiap siap pergi,melihat itu diapun bertanya” Suamiku, mengapa aku akan ditinggalkan sendirian bersama anakmu disini? apa dosaku hingga kau meninggalkanku seperti ini. Maafkanlah aku ..aku tak sanggup ditinggalkan ditengah tengah padang pasir yang kering kerontang ini”.

“Tidak istriku, bukan karena dosamu,”jawab Ibrahim”
“Kalau bukan karena dosaku, bagaimana dengan anak ini? anak ini tidak tahu apa-apa,tegakah kau tinggalkannya?” balas Siti Hajar

Hati Ibrahim tersayat mendengar ucapan istrinya.” Bukan itu maksudku.Tapi apa dayaku ketahuilah ini semua perintah Allah.”jawab Nabi Ibrahim. Mendengar itu Siti Hajar terdiam.Terbayang penderitaan yg akan dihadapinya namun hatinya bertanya-tanya apa Hikmah dibalik semua ini..? ” jika benar ini adalah perintah Allah tinggalkanlah kami disini. Aku ikhlas..segalanya kami pasrahkan kepada Allah. Dia pasti membela kami ..satu pintaku sebelum engkau pergi do’akanlah agar Allah menolong kami.” pinta Siti Hajar Ibrahim jadi terharu. Isterinya Hajar memang wanita pilihan lantas Ibrahim berdo’a sebagaimana ditulis dalam AlQur’an,surat Ibrahim (14) Ayat 37;

“Ya Allah Tuhan kami, teguhkanlah hati mereka dengan mendirikan shalat, jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka, karuniakanlah rezeki kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepada-Mu.”

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. ” (QS. Ibrahim: 37)

Air mata Ibrahim menitis saat mendo’akan keselamatan anak dan isterinya yang ia cintai. Hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak isteri dipadang pasir tandus yang jaraknya enam bulan perjalanan dari rumah mereka. Namun atas keyakinan kuat pada Allah, perintah itu ia laksanakan. Nabi Ibrahim pun meninggalkan tempat itu dengan memasrahkan anak dan istrinya kepada Allah SWT.

Pemberian Terahsia Kepada Bangsa Misteri

“Jika itu yang Tuhan perintahkan kepada ayahanda,kami sanggup melaksanakannya.Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan rahmat dan kasih sayang-Nya”

Tersentak lamunan nabi Ibrahim tatkala seorang anaknya bersuara demikian.Lega hati Nabi Ibrahim mendengar kata-kata anak-anaknya satu-persatu menyatakan persetujuan melaksanakan perintah Allah s.w.t.Maka nabi Ibrahim pun bangkit dari tempat duduknya.Baginda kelihatan mengambil sesuatu.Anak-anaknya berpandangan sesama sendiri.Apa yang ingin dilakukan oleh ayahanda mereka?

“Abraham left everything he owned to Isaac.But while he was still living, he gave gifts to the sons of his wife and sent them away from his son Isaac to the land of the east”

(Genesis 25:5-6)

Nabi Ibrahim pun memberikan sesuatu yang amat berharga kepada anak-anaknya.Sesuatu yang menjadi rahsia kepada keturunan Keturah.Kunci-kunci rahsia.Atau permata.

Emas.

Atau pemberian pusaka yang diwarisi.Atau tanda menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim,’patriarch’ bertaraf Rasul yang bergelar Kekasih Allah.Rahsia yang dicari-cari,diburu dan didam-idamkan kawan dan musuh.

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). ” (QS. an- Nahl: 120)

Maka mereka pun bergerak ke arah Timur.

Merentasi padang pasir dan kota-kota Akkadia-Babilon.

Di satu tempat mereka pun berhenti dan merancang sesuatu.Perintah Tuhan yang diwasiatkan oleh ayahanda mereka dibaca kembali satu persatu.Mereka pun berbincang.

Dan kelihatan mereka berpecah kepada dua kumpulan.

bersambung…—————————————-

Epik Pengembaraan Bangsa Misteri

-Perbatasan Parsi hingga ke pergunungan Himalaya
-Bangsa Mala dan Mada
-Madayu,saudara kandung yang memerintah Tanah Parsi
-Empayar Median dan Parsi Kuno
-Midian,Madyan,bangsa Mada dan ‘Mada-yu’
-Angra Mainyu,Spenta Mainyu dan budaya Veda-Parsi Kuno
-Bangsa Mala dan ‘Mala-yu’
-Ke manakah saudaraku,Jukshan,Zimran dan lainnya?
-Mencari Shangri-la bangsa misteri
-Kaum Sakya dari kaki gunung Himalaya
-Para Rishi dan Tanah Indus
-Tanah Besar China dan tulisan pada cengkerang kura-kura
-Pulau Taiwan yang damai
-Di negara Matahari Terbit dan Keris dalam Kuil Okinawa
-Pesisir Afrika dan lautan biru
-Ribut di lautan Hindi
-Raja Mus dan Palembang
-Khmer,Mon dan Campa
-Funan,Sailendra dan Nam
-Bangsa Gunung
-Bangsa Gunung dan Mahameru
-Borobudur dan Angkor Wat
-Kambuja
-Tanah Siam dan petunjuk ke ‘Promised Land’
-Pintu Rahsia dan Kunci Rahsia
-Jalan sempit ke ‘Promised Land’
-Bumi Mala
-Tanah Mala-yu dan Bumi Mala yang tenang-damai
-Pertemuan antara dua beradik di Selat Melaka
-Wangian yang Hilang di Timur Jauh

Sumber>>Mistisfils.blogspot.com

Oleh: cahayapelangi | April 22, 2011

Alter Terahsia Bangsa Melayu BHG 1

 


Mengapa Israel bersusah-payah membina pangkalan dan pengaruhnya di Singapura?Apa kaitan Cina Singapura dengan Yahudi Zionis?Adakah terdapat apa-apa perancangan ketika Stamford Raffles menjejakkan kakinya di Pulau Singapura?Apa hubungan Bangsa Melayu dengan Bangsa Yahudi?Apakah dia alter terahsia Bangsa Melayu?.Apa yang terjadi 2000 tahun sebelum Masehi di antara Melayu dan Yahudi?

Semua persoalan ini akan terjawab di dalam siri artikel yang penuh dramatik ini.Artikel ini berasal dari kompilasi tulisan Lodgekeeper dan temuramah-temuramah yang dibuat dalam masa yang berasingan.

Selamat Membaca.

ALTER TERAHSIA BANGSA MELAYU

“…sent them away from his son Isaac to the land of the east.”

(Genesis 25:6 New International Version)

Di atas adalah petikan dari Kitab Kejadian dari Kitab Injil yang merupakan penyimpan rahsia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke Timur dunia bagi mengembangkan keturunan manusia seperti yang diperintahkan Tuhan.

Bangsa terahsia inilah yang menurunkan pelbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka iaitu Asia Barat dan Asia Tengah di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia.

Bangsa ini,yang merupakan pemegang rahsia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membina kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya Banjir Besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian.

Sesungguhnya kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang,lebih panjang dari epik Homer,The Iliad and the Odyssey.

Untuk mengkaji sifat dan karakter bangsa misteri ini,perlulah dicari dan dirintis sejarah panjang pengembaraan mereka dan apakah yang ditemui mereka di sepanjang epik perjalanan mereka itu.Faktor yang mewujudkan kepelbagaian dari segi wajah,bahasa dan personaliti bangsa ini.Faktor yang menjadi sumber ALTER TERAHSIA bangsa misteri ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan alter?Alter dalam bahasa mudah adalah personaliti tambahan atau pun personaliti lain yang selalunya akan muncul apabila di’suis’ dalam keadaan tertentu.Istilah alter sebenarnya berasal dari istilah mindcontrol di mana alter ini muncul setelah seseorang individu mengalami teknik mindcontrol tertentu contohnya teknik berasaskan-trauma.

Contoh yang paling mudah ialah apabila seseorang dikejar oleh anjing yang garang.Secara tiba-tiba orang tadi akan berlari sepantas-pantasnya sehingga dia sendiri merasa hairan dengan kemampuan dirinya yang luarbiasa itu.Padahal setiap kali pertandingan larian 100 meter,dialah yang tercorot (misalnya).

Juga jika seseorang yang dianggap lemah dalam sesuatu perkara,secara tiba-tiba menjadi begitu bersemangat dan gagah bila menyentuh perkara yang lain.

Satu contoh yang baik tentang alter ialah dalam buku Norman Cousins berjudul Anatomy of an Illness, yang menceritakan kisah yang penuh dengan maklumat tentang Pablo Casals,salah seorang pemuzik yang terhandal dalam abad ke 20.Cousins menceritakan pertemuannya dengan Casals tidak lama sebelum hari jadinya yang ke 90 pemain celo yang handal itu.Cousins mengatakan bahawa adalah sangat menyiksakan untuk melihat orang tua itu semasa dia memulakan harinya.

“Dia sangat lemah dan artritisnya tambah melemahkannya sehinggakan dia memerlukan pertolongan untuk memakai pakaian.Emfisemanya sangat jelas semasa dia bertungkus lumus untuk bernafas.Dia berjalan dengan mengheretkan kakinya,badannya bongkok dan kepalanya menjunam ke depan.Tangan-tangannya membengkak dan jari-jarinya menggenggam.Dia kelihatan seperti seorang yang amat tua,dan tersangat letih”.

“Sebelum waktu makan,dia berjalan ke arah piano,iaitu salah satu alat muzik yang Casals cekap bermain.Dengan bersusah payah dia membetul-betulkan dirinya di atas kerusi piano.Dia nampaknya bersusah-payah berusaha untuk membawa jari-jarinya yang bengkak lagi tergenggam itu ke papan tanda.”

Kemudian sesuatu yang menakjubkan berlaku.Casals dengan tiba-tiba betul-betul dapat mengubah dirinya di depan mata Cousins.Dia telah masuk ke dalam keadaan yang pintar akal,dan semasa dia melakukannya,fisiologinya berubah ke tahap di mana dia mula bergerak dan bermain,menunjukkan di kedua-dua badan dan piano hasil yang sepatutnya hanya berlaku pada seorang pemain piano yang sihat,kuat dan fleksibel.Seperti yang dinyatakan oleh Cousins,

“Jari-jarinya terbuka dengan perlahan-lahan dan mencapai ke arah mata piano seperti tunas-tunas pokok bergerak ke arah cahaya matahari.Belakangnya ditegakkan.Dia nampaknya bernafas dengan lebih mudah”.

“Tubuh badannya tidak lagi kaku dan susut tetapi lemah lembut dan benar-benar bebas daripada lingkaran hidup atritisnya.Apabila dia meninggalkan piano,dia kelihatan benar-benar berubah daripada orang yang mula-mula duduk bermain.Dia berdiri dengan lebih tegak dan lebih tinggi;dia berjalan tanpa ada tanda-tanda mengheretkan kakinya.Dia serta-merta berjalan ke meja sarapan pagi,makan bersungguh-sungguh,dan kemudian keluar berjalan-jalan di sepanjang pantai”.

Alter selalunya tersembunyi dibelakang personaliti utama yang membayangi alter-alter tadi.Tetapi apabila subjek berada dalam keadaan tertentu di mana personaliti utama tidak mampu menanganinya,alter ini akan tiba-tiba muncul dan beraksi.Maka subjek tadi akan berubah menjadi alter lain,berbeza dari alter utama(personaliti utama).Tidak mustahil pula alter ini menggantikan pula alter sebelumnya sebagai personaliti utama subjek tersebut.

Alter inilah yang tersembunyi di dalam setiap orang Melayu yang kenal dirinya,asal-usulnya dan siapa dirinya yang sebenar.’Melayu’ adalah bangsa misteri yang dimaksudkan,telah banyak berubah dari karakter asal mereka ketika berada di wilayah Kanaan dan Sumeria (Mesopotamia) akibat perjalanan masa yang amat panjang selama beribu-ribu tahun dahulu,serta perubahan akibat cuaca dan pengembaraan yang merentasi beratus kilometer menuju ke arah timur untuk menuju ke arah ‘The Promised Land’ seperti yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Ibrahim a.s.


Menurut kajian geneologi setakat ini,Nabi Ibrahim (Abram,Abraham) mempunyai tiga orang isteri,iaitu Sarah,Hajar dan yang terakhir Keturah.Sarah telah melahirkan Ishak (Isaac) manakala Hajar (Hagar) pula melahirkan Ismail (Ishmael).Keturah pula melahirkan enam orang anak iaitu Zimran,Jokshan,Medan,Midian,Ishbak dan Shuah.Nabi Ishak menurunkan bangsa Yahudi manakala Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab.Kebanyakan teks-teks Judeo-Kristian mahupun Islam banyak menceritakan riwayat kedua-dua orang isteri Nabi Ibrahim ini tetapi lain pula dengan Keturah,isteri bongsu Nabi Ibrahim.Sarah,iaitu mempunyai pertalian keluarga dengan Nabi Ibrahim diketahui jelas berasal dari Tanah Kanaan iaitu tempat Nabi Ibrahim tinggal,manakala Hajar pula berasal dari keluarga diraja Firaun Mesir.Namun majoriti teks-teks Yahudi dan Kristian mendefinisikan Keturah sebagai ‘unknown nationality’.Persoalannya,

“Siapakah Keturah ini?”

Dari mana dia berasal?.Telah ditakdirkan dari perut Keturah ini lahirlah bangsa-bangsa agung penakluk seperti Chaldea,Media dan Parsi yang mewarisi bangsa Sumeria,Akkadia,Assyria,Babylon dan lainnya dari kalangan Melayu cucu cicit Nabi Nuh dari jurai keturunan Heth bin Kanaan bin Ham bin Nuh a.s di mana di dalam teks Yahudi Kuno mengatakan kelak akan lahir bangsa-bangsa penakluk yang menjadi musuh orang Israel dari saudara mereka sebelah Keturah.Selama beribu-ribu tahun bangsa Yahudi diperangi,dibuli dan dikacau oleh bangsa-bangsa ganas dan kejam yang teramat gagah ini sehingga dibayangkan di dalam hikayat-hikayat mereka sebagai ‘raksasa’,’orang gasar(barbarian)’,’kaum yang ganas’ dan sebagainya.Jika kita lihat kisah Nabi Musa yang ingin kaumnya memasuki Tanah Palestin,di mana kaum Yahudi berkeras tidak mahu memasukinya kerana terdapat ‘kaum yang ganas’ di dalam Palestin dan sanggup mengeluarkan kata-kata,

“Biarlah engkau saja yang pergi berperang dengan mereka bersama Allah,dan kami menunggu di sini” (Kisah Nabi Musa)

Perlu diingat,akibat trauma dengan sejarah pedih bangsa mereka yang dibuli oleh saudara mereka yang ramai dari sebelah ibu tiri mereka Keturah,rabbi-rabbi Yahudi telah membeza-bezakan taraf isteri-isteri nabi Ibrahim di mana hanya Sarah saja disebut sebagai isteri (wife) manakala Hajar dan Keturah disebut gundik (concubine).Kita boleh lihat di dalam Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil),di mana mereka telah mengubah tafsiran isteri-isteri nabi Ibrahim.Sesungguhnya Nabi Ibrahim selaku Rasul Allah yang teramat alim dan warak tidak pernah membeza-bezakan isterinya,meskipun di dalam peristiwa menghantar Siti Hajar dan anaknya Ismail ke lembah gersang di Mekah.Betapa pilu dan hancur hatinya melihat isterinya dan anaknya yang masih kecil terdampar di tengah padang pasir yang panas.Namun perintah Tuhan tetap dilaksanakan mengingatkan tanah yang dipijak Ismail ketika itu adalah Rumah Tuhan yang akan dibangunkannya bersama anaknya Ismail kelak.Adakah hanya Siti Khadijah sahaja sebagai isteri Nabi Muhammad s.a.w manakala isteri-isterinya yang lain hanya layak disebut gundik?TIDAK SAMA SEKALI.Walhal pada asalnya Siti Sarah adalah wanita yang mandul,sebelum Allah s.w.t mengurniakan Nabi Ishak kepadanya pada saat umur yang terlampau tua.Sebab itulah Siti Sarah berkeras mengahwinkan Siti Hajar (yang disangka hamba perempuan Firaun) dengan suaminya bagi meneruskan keturunan.Bukan sahaja disebut gundik,malah perasaan rasis mereka terhadap keturunan Keturah meleret-leret dengan mengheret keturunan Siti Hajar bersama-sama.Siti Hajar dikatakan hamba Firaun manakala sumber lain pula menyatakan ‘gundik Firaun’.Padahal Siti Hajar adalah PUTERI FIRAUN yang diserahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus rasa bersalah Firaun ketika itu yang ingin memperkosa Siti Sarah semasa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah di dalam tahanannya .Dengan kuasa Allah setiap kali Firaun datang untuk memperkosa Siti Sarah,perbuatannya terhalang secara aneh berkat doa Nabi Ibrahim.Dari situ barulah Firaun sedar bahawa Nabi Ibrahim bukanlah sebarangan orang dan mungkin berasal dari orang suci yang harus dihormati.Akibat rasa bersalah yang teramat sangat,maka bukan sahaja Firaun membebaskan kedua-duanya malah membekalkan mereka dengan seorang perempuan muda yang bertutup wajahnya sebagai ‘kifarat’ dan hadiah kepada Nabi Ibrahim.Rahsia perempuan muda itu terbongkar ketika perjalanan pulang di mana Nabi Ibrahim membuka tutup kepala perempuan itu sambil bertanyakan asal-usulnya yang pada awalnya disangka seorang hamba yang dihadiahkan kepada mereka.Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bila mendengar pengakuan dari perempuan itu bahawa dia adalah anak perempuan Firaun bertaraf puteri diraja.Tersentuh hati Nabi Ibrahim sambil mengucapkan kesyukuran kepada Allah s.w.t yang sememangnya berkehendak menjaga keturunannya sebaik-baiknya.Jadi keturunan Nabi Ismail yang turun kepada Nabi Muhammad s.a.w adalah berketurunan diraja dari empayar agung Firaun yang pengaruhnya melewati Anatolia dan Kanaan ketika itu (Firaun ini berbeza langsung dengan Firaun di zaman Nabi Musa kerana Firaun ini hidup lebih lama dari Ramses II kerana sezaman dengan Nabi Ibrahim).

Perlu dingatkan bahawa semasa zaman Nabi Ibrahim tidak ada bangsa yang disebut sebagai Yahudi.Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi.Nabi Ibrahim adalah berasal dari satu kaum purba yang sezaman dengan bangsa Hittites yang telah pupus dan bangsa misteri di Mesir (Firaun tadi) yang mungkin mewariskan rahsia Piramid dan teknologi canggih zaman itu kepada bangsa Qibti yang menjadi pemerintah selepas itu termasuklah Ramses II di zaman Nabi Musa.

dalam Alquran ada disebut:

“Wahai ahli-ahli Kitab! Mengapa kamu berani bertengkar mengenai agama Ibrahim, pada hal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan kemudian daripada zaman Ibrahim; patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mahu menggunakan akal?….Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga baginda seorang Kristian”.
(Ali Imran: 65 – 68)

Bangsa Yahudi diturunkan dari jurai keturunan Nabi Ishak di mana anaknya Yaakub telah digelar sebagai isra’ yang bermaksud suka berjalan malam akibat dari kegemaran Nabi Yaakub yang berjalan malam.Dari Nabi Yaakub ini turunlah anak-anaknya termasuk Levi,Yusuf,Bunyamin dan Yahudza.Di sini kita dapat mengesan perkataan yang memaparkan karakter Yahudi seperti Levi dan Yahudza.Bunyamin (Benjamin) pula adalah adik kesayangan Nabi Yusuf,yang kembali bertemu dengan Nabi Yusuf setelah sekian lama terpisah ketika Nabi Yusuf pada waktu itu menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan Raja Mesir (dalam hal ini pemerintah Mesir pada waktu itu digelar al-Aziz bermaksud raja).Pada waktu itu bangsa Yahudi masih menjadi bangsa belasahan dan di bawah pemerintahan bangsa purba lain sehinggalah menjadi semakin kuat dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri sepertimana di era Nabi Sulaiman dan Nabi Daud.Dalam pada itu keturunan dari saudara -saudara mereka yang enam orang tadi dari sebelah Keturah telah membina kekuatan yang amat dasyat,pada masa yang sama mereka telah mula maju sedikit demi sedikit lebih pantas dari bangsa Yahudi,mencipta pelbagai ilmu sains dan teknologi yang canggih,membina negarakota-negarakota yang bertembok tinggi dan tebal,membina organisasi-organisasi moden yang sistematik serta menyusun balatentera yang gagah dan teknik peperangan yang maju.Perlu dingat ketika ini dunia di sebelah lain seperti di Tanah Besar Cina dan Benua Kecil India masih mundur dan kurang berpenghuni.Adakalanya kaum-kaum dari sebelah Barat ini,(di mana pusat ketamadunan manusia purba bermula dari sini di sekitar Mesopotamia) telah mengembara ke India dan China untuk menangkap kaum asli yang masih bercawat di dalam hutan untuk dijadikan hamba atau buruh kasar membina tembok-tembok dan kota (peristiwa ini dapat dihayati jika kita menonton filem Apocalypse arahan Mel Gibson atau 1000000 B.C).Pada masa yang sama bangsa Yahudi masih ditakuk lama,hidup bermalas-malasan sambil mengharap belas ihsan bangsa-bangsa yang lebih gagah dari mereka.Sehinggalah mereka bertembung kembali dengan bangsa-bangsa keturunan Keturah seperti Media (Madyan) dan Babilon (Babil) serta Chaldea (Kaldan) yang mula merampas tanah-tanah mereka dan mula mengganas memusnahkan kediaman mereka.


Bangsa Yahudi menjadi bangsa hamba di bawah pemerintahan bangsa-bangsa hebat yang menjajah mereka berkurun lamanya secara bersilih ganti.Bangsa ini pernah dibawa beramai-ramai ke kota Babilon untuk dijadikan hamba,pencacai,buruh kasar,kuli dan orang gaji dibawah kekuasaan Emperor Nebuchadnezzar (Buktanassar) dalam keadaan hina dengan dirantai kaki dan tangan mereka.Pada masa ini semua suhuf-suhuf dan Taurat telah dibakar oleh pemerintah dan hanya segelintir dari mereka berjaya menyimpan dan menghafal isi kitab itu secara sembunyi-sembunyi.

Diwaktu pemerintahan Babilon inilah bangsa Yahudi telah banyak tersesat jauh dengan mengamalkan sihir dan penyembahan syaitan akibat kekurangan ajaran agama dan tekanan hidup yang tinggi.Mereka mula mengabdikan diri kepada amalan spiritual yang pelik-pelik dengan harapan syaitan akan membantu mereka melepaskan mereka dari penderitaan di bawah penjajahan bangsa Babilon.Disinilah bermulanya amalan ‘Babilonian Magic’ yang menjadi asas Sihir Gematria,Necronomicon,Kultus Pentagram,Ramalan Tarot dan Persaudaraan Ular Iblis menyebabkan terjadinya insiden Harut dan Marut seperti yang dikisahkan dalam AlQuran.


Kegilaan bangsa Yahudi ini dalam mempelajari sihir telah menjauhkan mereka dari hidayah Tuhan dan menyebabkan ramai nabi diutus kepada mereka bagi membetulkan akhlak mereka.Bangsa Yahudi adalah bangsa spiritual.Mereka peka kepada perkara-perkara bersifat ghaib dan misteri.Mereka percaya kepada makhluk halus dan kuasa sakti.Mereka gemar mempelajari sisi spiritual dari bangsa-bangsa gagah yang menjajah mereka silih berganti.

Berbalik kepada wanita misteri yang menjadi isteri ketiga Nabi Ibrahim,tidak banyak diketahui tentang kehidupannya malah berasal dari kawasan mana ataupun dari jurai keturunan mana walaupun sudah pasti berasal dari kelompok pengikut Nabi Nuh mahupun mungkin terus berasal dari kaum kerabat Nabi Nuh sendiri.Sumber-sumber kuno Yahudi juga masih samar-samar dalam membicarakan asal-usul Keturah,si wanita misteri ini.Tetapi jika disusur dari kehidupan Nabi Ibrahim sebagai ‘patriarch’ (gelaran yang diberikan kepada lelaki yang menjadi ketua keluarga yang sekaligus sebagai pemimpin atau raja bagi kaum kerabatnya yang terhormat dan besar) memungkinkan baginda hanya berkahwin dengan suku terhormat sahaja.Tambahan pula Keturah telah melahirkan anak-anaknya yang gagah-gagah dan hebat.

*Keturah di khemah sebelah kanan bersama-sama 6 anaknya.Diambil dari teks Yahudi kuno.

Keturah bermaksud kemenyan atau pun wangi-wangian yang kadangkala digunakan dalam upacara ritual.Dari sini kita dapat menyelusuri susurgalur bangsa Melayu sebagai bangsa spiritual.Tidak diketahui siapakah ibu bapa Keturah.Tetapi terdapat sumber yang mengatakan kemungkinan Keturah berasal dari kaum kerabat raja agung Sargon yang memerintah Akkadia (namun begitu teori yang paling meyakinkan setakat ini ialah Keturah berasal dari Timur Jauh;tempat di mana keturunan nabi Ibrahim diarahkan menyebar selepas itu).Jika demikian maka sahlah bangsa misteri ini sememangnya berasal dari keturunan raja-raja agung sepertimana Arab Quraisy yang berketurunan dari Raja Mesir dari bangsa misteri yang memerintah Sungai Nil ketika itu.Sesungguhnya Piramid Agung bukanlah dibina ketika pemerintahan Firaun Khufu (Cheops) tetapi telah dibina berkurun sebelumnya oleh kerajaan-kerajaan silam yang lepas.Firaun-firaun Mesir hanyalah membaikpulih sahaja piramid-piramid ini yang diwarisi mereka.Hakikat ini lama-kelamaan disedari oleh ramai pengkaji tetapi terlampau lama untuk dapat dipercayai oleh masyarakat dunia.Anda boleh tonton filem 1000000 B.C dimana terdapat kaum yang membina Piramid ditengah-tengah padang pasir untuk mendapatkan gambaran tentang hal ini.Arkiteknya dalam menentukan lokasi piramid terpaksa melihat jarak bintang dilangit dan koordinasi buruj-buruj dimana pada masa yang sama dia juga adalah ahli astronomi dan ahli nujum Istana.Kedudukan ketiga-tiga piramid termasuk Piramid Agung Giza adalah bertepatan dengan kedudukan buruj Orion di langit,dan mengarah tepat ke arah kiblat.Ini antara misteri paling terbesar dalam sejarah kemanusiaan.Siapakah bangsa agung yang mula-mula merencanakan pembinaan Piramid?Sesungguhnya Piramid Mesir adalah penunjuk kiblat paling besar yang terdapat dibumi di mana Allah Yang Maha Agung telah menciptakan bintang-bintang Orion sebagai tanda kiblat dilangit.Piramid Mesir adalah penunjuk arah ke Baitullah di bumi manakala bintang Orion adalah penunjuk arah ke Baitul Makmur di langit.Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia.Bangsa misteri yang membina piramid terawal sudah tentu sebuah bangsa yang teramat bijak dan genius dan di zaman itu kemajuan material adalah setanding malah lebih maju dari apa yang kita dapati hari ini.Tidak percaya?.Cuba anda bayangkan kehidupan manusia sebelum Banjir Besar di zaman Nabi Nuh.Bayangkan kehidupan mereka adalah teramat canggih dengan kereta-kereta mewah dan kotaraya-kotaraya bercahaya serta pesawat-pesawat terbang seperti UFO yang bersimpang siur di udara.Setiap rumah ada sistem komputer yang canggih dan kemudahan internet kelajuan tinggi.Tetapi adakah semua itu berguna setelah banjir besar melanda seluruh dunia.TIDAK…TIDAK SAMA SEKALI.Nabi Nuh terpaksa memuatkan kapalnya dengan manusia,haiwan-haiwan yang berpasangan serta spesis-spesis tumbuh-tumbuhan yang terpilih.Di sini kita dapat mengetahui bahawa profesion Nabi Nuh bukan sahaja seorang pengembang agama tetapi juga pakar sains zoologi yang handal


Nabi Nuh boleh membina kapal yang teramat besar hanya berbekal pengikut yang tidak sampai 100 orang?FIKIRKAN.100 orang itupun ada yang wanita dan kanak-kanak jadi jumlah pekerja untuk membina bahtera nabi Nuh teramatlah sedikit.Malahan pula para pengikut nabi Nuh terdiri dari orang miskin yang lemah dan melarat sahaja.Nabi Nuh juga membina kapalnya dalam jangka masa yang terhad (sesetengah pendapat mengatakan dalam beberapa minggu sahaja).Misteri ini benar-benar memeningkan pengkaji malah ada pengkaji Barat mengatakan Bahtera Nabi Nuh dibina oleh makhluk asing.Sebenarnya kita tidak akan hairan dengan kemampuan Nabi Nuh ketika itu jika kita membayangkan kemajuan manusia sebelum Banjir Besar adalah seperti kemajuan pada masa kini sekurang-kurangnya.Kita boleh membayangkan yang Nabi Nuh membina bahtera di dalam hangar kapal yang besar berserta peralatan dan mesin-mesin yang canggih dibantu sistem perkomputeran yang termaju.


Masih tidak percaya?.Kalau kita lihat kronologi kemajuan manusia pun kita dapat melihat logik atau tidak kenyataan ini.Biar kita ambil jangkamasa dari lahirnya Nabi Isa mengikut kalendar Masehi iaitu 1 Masehi hingga 2009 Masehi.Bagaimana kehidupan manusia di zaman Nabi Isa hidup.Bagaimana kemajuan manusia selepas 2000 tahun selepas kelahiran Nabi Isa?Berapakah jangkamasa Adam manusia pertama sehingga peristiwa Banjir Besar di zaman Nabi Nuh.Katakanlah lebih kurang 2000 tahun (ini anggaran yang amat minimum memandangkan jangkamasa dari manusia pertama turun ke Bumi sehingga Banjir Besar boleh memakan masa beribu-ribu tahun),maka logiklah kemajuan manusia mencapai tahap terhebat dan maju ketika Banjir Besar.Maka jika berfikir seperti ini,kita tidak akan terkejut dengan kisah-kisah seperti Atlantis dan Lemuria serta Kerajaan Rama yang mempunyai pesawat-pesawat terbang seperti UFO.Peperangan pun melibatkan kuasa nuklear seperti kesan-kesan yang ditemui di Mohenjo-Daro dan Harappa.TETAPI ADAKAH SEMUA KEMAJUAN ITU BERGUNA APABILA TIBA BALA BENCANA?Semua kemajuan itu habis tenggelam bersama-sama orang musyrik yang mengingkari perintah Allah s.w.t setelah hanyut dalam arus kemajuan material dan kecanggihan teknologi yang mengkhayalkan.Manusia ketika itu semakin rakus dengan kebendaan dan berbuat maksiat secara terang-terangan.Tidak hairan jika terdapat parti bogel di sana-sini.Pesta-pesta mandi buih acapkali diadakan di festival-festival besar.Konsert-konsert muzik yang mengkhayalkan seringkali diakhiri dengan pesta seks yang menghairahkan dihadapan sembahan-sembahan berhala yang mereka pertuhankan.Dakwah Nabi Nuh dikesampingkan walaupun sering keluar di media-media antarabangsa.


Mungkin anda berasa lucu dengan senario yang dipaparkan di sini.Ini kerana anda memikirkan Nabi Nuh hidup seperti orang gua,bercucuk tanam dan mengembala kambing sahaja.TIDAK SAMA SEKALI.Lihatlah lukisan-lukisan misteri di dinding kuil-kuil Firaun yang menceritakan satu mitos purba tentang penghasilan tenaga elektrik siap dengan lukisan kabel bawah tanah dan filemen elektrik.Penemuan bateri purba di Iraq dan cakera padat purba Dropa (sehingga kini tidak diketahui sama ada ia berbentuk CD,CD-RW,DVD,DVD-RW atau sebagainya) di China.Dan yang paling menggemparkan adalah penemuan loji nuklear berusia lebih 2 juta tahun di Afrika!Apa maksud semua ini?Berapa umur Bumi sebenarnya?Berapa umur umat manusia sebenarnya?.Kita tidak boleh menganggarkannya berdasarkan kajian Barat yang dipengaruhi oleh The Hidden Hand seperti Illuminati dan Freemason.Mereka ada sebab untuk mengelirukan manusia.Segala kenyataan sebenarnya amat jauh dari apa yang kita dapat bayangkan.Maka setelah Banjir Besar,para pengikut Nabi Nuh pun bertebaranlah di muka bumi sehelai sepinggang setelah meninggalkan kehidupan moden dan canggih mereka ditelan banjir.Mereka kembali menjadi orang gua dan mula berburu,bercucuk tanam dan mengail ikan.Di waktu-waktu malam mungkin mereka berkumpul di tepi unggun api sambil mendengar cerita orang-orang tua dikalangan mereka tentang kehidupan moden dan canggih mereka suatu ketika dahulu seperti menaiki bas dan komuter (kebanyakan pengikut Nabi Nuh adalah miskin) dan ada juga yang pernah menaiki kereta.Mereka juga menceritakan bangunan-bangunan tinggi dan komputer.

Sudah tentu cucu-cicit mereka tercengang bangang mendengar ‘dongeng-dongeng’ ini dikala kehidupan mereka sekarang ditahap zaman Paleolitik.Maka keluarlah pelbagai mitos mengenai ‘keajaiban’ cerita-cerita ini.Dan tidak hairan jika ada di antara mereka yang ‘nakal’ mula berangan-rangan tentang dewa-dewi yang menaiki kenderaan terbang dan berperang menggunakan senjata nuklear seperti yang kita dapati dari kitab Hindu Mahabrata.Malah tidak keterlaluan jika ada pengkaji yang merumuskan dewa-dewi orang Hindu diambil dari anak-anak raja kerajaan Rama,Atlantis dan Lemuria yang tenggelam di dasar lautan.Cuba perhatikan patung-patung sembahan Hindu.Dewa-dewi yang termasyhur semuanya berkulit cerah dan segak-segak seperti raja-raja purba.Apakah yang dikatakan oleh orang-orang gua apabila bertemu seorang yang kacak turun dari helikopter sambil memegang telefon bimbit?Lelaki tampan tadi akan dianggap sebagi dewa yang berkuasa!!Itulah yang terjadi kepada orang-orang Hindu.Mereka sebenarnya menyembah raja-raja purba yang digambarkan melalui kitab-kitab purba mereka seperti Ramayana dan Mahabharata,Veda serta Upanishad.Sudah tentu cucu-cicit keturunan Nabi Nuh yang menurunkan bangsa-bangsa moden selepas itu yang menceritakan kisah-kisah ajaib nenek moyang mereka yang menaiki pesawat terbang,komputer,reaktor nuklear dan kereta mewah seperti Mercedes Sport dan Ferrari!FIKIR-FIKIRKAN….tidak rugi kita meluangkan masa sejenak untuk berfikir asal-usul kita.

———————————————————-

akan datang dalam siri Alter Terahsia Bangsa Melayu…

-Siapakah Keturah?
-Melayu dikalangan anak-anak Keturah
-Melayu dikalangan cucu cicit Nuh bangsa penakluk dan raja-raja agung
-Menjejak asal-usul raja-raja Melayu sehingga Cyrus The Great
-Cura si Manjakini bukti warisan Darius Emperor Parsi
-Negarakota Melayu di era Ur,Kish dan Uruk
-Hubungan Melayu dan Yahudi di era peperangan bangsa Sumeria
-‘Bangsa Gunung’
-Pengembaraan ke Timur Jauh
-Perjalanan melalui jalan darat
-Jalan Sutera dan Kapak dari Asia Tengah
-Epik pengembaraan di padang pasir dan salju dingin
-Kenangan kehidupan silam di pergunungan Himalaya dan perkampungan Tibet yang damai
-Perjalanan melalui jalan laut
-Bahtera dan ilmu pelayaran bangsa misteri
-Astronomi dan rahsia bintang-bintang
-Bodhidharma,Dharmakirti,Sakyakirti dan pendeta-pendeta Melayu lainnya
-1000 rahib,sami dan arahat di Bukit Suci
-Misteri bangsa terahsia
-Siapakah dia Malai?
-Bumi Mala
-The Promised Land
-Tempat menyimpan rahsia
-Kunci-kunci rahsia
-Cucu-cicit Nabi

 
sumber..>Mistisfils.blogspot.com
Oleh: cahayapelangi | April 22, 2011

The Hidden Fragrance in The Forbidden Garden

The Hidden Fragrance in The Forbidden Garden

“…sent them away from his son Isaac to the land of the east.”

(Genesis 25:6 New International Version)

Di atas adalah ayat-ayat paling misteri dan tersembunyi rahsia berusia beribu-ribu berkenaan satu bangsa pengembara.

Satu bangsa purba yang pernah hidup dikalangan bangsa hebat lain seperti Akkadia,Babilon,Sumeria,Mesir Firaun dan Kerajaan Judea.

Satu bangsa yang pernah hidup di lembah terasing di Tibet berlatarbelakangkan Banjaran Himalaya yang agung,si Mahameru yang selalu dimimpi-mimpikan oleh bangsa ini di sepanjang hayatnya.

Satu bangsa yang menyimpan rahsia Shangri-la dan makhluk Yeti yang setia…

Satu bangsa yang bersifat mistik dan spiritual,tabah menghadapi segala dugaan,kesakitan,airmata dan penghinaan.

Satu bangsa agung yang pernah mengharung kehangatan padang pasir,ribut salji dan hujan petir dalam pengembaraannya ke hujung dunia “Semenanjung Tanduk Emas”

… Tanah Yang Dijanjikan (Promised Land)…

Siapakah bangsa misteri ini?

Oleh: cahayapelangi | Maret 3, 2011

Matrix_03:Apa Yang Ada Di dalam Matrix?

Artikel di bawah merujuk kepada Matrix manusia,iaitu Matrix di mana manusia hidup sekarang.

Ok, sekarang buka mata anda.

Lihat disekeliling anda

Apa yang anda lihat?

mungkin sebuah bilik,meja,kerusi,jam…

atau apa saja…

Bergeraklah ke luar,atau lihat melalui jendela…

Apa yang anda lihat?

Pohon,awan yang memutih,langit biru,burung-burung…(sekadar contoh, bergantung pada apa yang anda lihat sekarang)

Apakah semua ini?

Apa yang anda boleh takrifkan dengan apa yang anda lihat?

Dunia?Alam?Benda-benda?Lihat diri anda.

Lihat tangan anda.

Cubit tangan anda.

Adakah anda merasa sakit?Pergilah ke cermin.Tatap wajah anda.Adakah anda melihat diri anda di dalam cermin?

Semua yang anda lihat ini dan juga diri anda ini adalah ‘alam dunia’.Ini adalah istilah kepada model yang tradisional dan kontemporari.Ini adalah dunia nyata.Dunia yang anda lihat,anda dengar,anda hidu dan anda rasa.Ini adalah dunia realiti,dunia yang kita percaya ia wujud.Dunia yang kita percaya kita berada di dalamnya.

Apa yang menyebabkan kita PERCAYA ini adalah realiti?Mengapa kita katakan ia adalah realiti?Kerana ia nyata.

Wujud.

Ada.

“Ya, saya boleh lihat betapa birunya langit ini…ya warnanya biru”

“Oh…lembutnya kain langsir pada tingkap ini…dinding ini terasa kasar”

“Saya boleh bernafas,saya dapat merasakannya”

“What is real. How do you define real?” (Morpheus -The Matrix)

Jika kita boleh menjawab pertanyaan ini,kita akan melangkah lebih jauh ke dalam misteri ini.

Ini ada satu jigsaw puzzle.

Kita katakan semua ini adalah ‘real’ kerana kita ‘lihat’,kita ‘rasa’,kita ‘dengar’,kita ‘cium.Kita menakrifkan realiti melalui deria kita.Deria yang dibekalkan semenjak kita sadar keberadaan kita di alam dunia ini.Kita melihat melalui indra mata,kita dengar melalui indra telinga,kita cium melalui indra hidung,kita merasa dengan lidah dan kita menyentuh dengan deria pada kulit kita.KITA MENAKRIFKAN DUNIA INI BERDASARKAN INDRA-INDRA KITA.

Apa akan terjadi jika indra-indra ini tidak berfungsi?Ada rahsia penting di sini.

Kita ambil satu contoh, orang yang buta sejak lahir.Adakah dia dapat menakrifkan apakah itu warna hijau dengan tepat?Jika dia berkata “Oh ya…warna hijau seperti warna pada daun tumbuh-tumbuhan”.Nah,bagaimana dia tahu daun berwarna hijau?(bukan diberitahu oleh orang lain).Warna adalah paradoks yang hanya dapat diketahui oleh penglihatan.Kita tidak dapat menakrifkan bagaimanakah rupanya warna hijau itu selain mengaitkan dengan benda-benda.Inilah yang dinamakan RELATIF.Manusia selalu menggunakan konsep relatif (perkaitan) untuk menjelaskan apa jua takrifan yang dilihat atau diketahui dari derianya yang terbatas.

‘RELATIF’ ADALAH SATU KEMAHIRAN MANUSIA UNTUK MENJELASKAN SESUATU YANG TIDAK MAMPU UNTUK DIJELASKANNYA.

Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena di sini.Jika ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia,dia kerap membuat perkaitan (relatif).Katakan anda berpeluang melihat komodo, selepas itu anda ditanya,”macam mana rupanya komodo itu?”.Kemungkinan besar anda akan menjawab begini,”Macam mana ya?Macam mana aku nak terangkan…oh ya,rupanya macam biawak,tapi besar.Ya…macam biawak yang besar”.Ataupun ayat klise ini,”Aku seperti pernah melihatnya…tapi di mana ya?”.

Konsep Relatif

Konsep relatif ini amat popular bila dikaitkan dengan Kisah Orang Buta dengan Gajah.Si buta yang memegang ekor akan membuat relatif;gajah seperti ular.Si buta yang memegang badan gajah membuat relatif;gajah seperti tembok atau dinding,dan seterusnya.Bagaimana akhir dari cerita ini?Bagaimana kesemua orang buta ini tahu gambaran sebenar seekor gajah?

APABILA SEMUA ‘RELATIF’ MEREKA DIGABUNGKAN MENJADI SATU.

Sejauh mana konsep relatif ini digunapakai oleh manusia?Selagi pengetahuan meningkat sedikit demi sedikit.Sesuatu yang belum mampu untuk dijelaskan oleh manusia,otak manusia akan automatik mencari item di dalam pangkalan datanya untuk dibuat relatif.Jika tidak dapat menemuinya,di sini…ya di sinilah manusia akan menganggap sesuatu itu aneh,ganjil dan luar biasa.Otak pun automatik akan menambahnya sebagai item baru ke dalam pangkalan datanya.Inilah proses pemikiran manusia,sentiasa bermain dengan relativiti di dalam Matrix dunia yang misteri ini.

Sejauh itu?

Tidak,tidak SETAKAT ITU…

Semua pernyataan di atas menerangkan satu rahsia yang berjalan di sebalik Matrix dunia ini.Ia ibarat ‘pandora box’ yang menunggu masa terbuka.

“I hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it”.
(Agent Smith -The Matrix)

Manusia sebenarnya HIDUP DI ATAS RELATIF-RELATIF.Tanpa relatif,manusia tidak dapat membayangkan apakah dia dunia yang dilihatnya.Tanpa relatif,minda tidak dapat memproses maklumat dan data-data yang masuk ke dalamnya.Akhirnya manusia tidak dapat memahami apakah dunia ini,apakah benda yang dilihat,dirasa,dihidu,didengar atau disentuhnya.Manusia tadi akan menjadi gila.Kelakuannya akan menjadi tidak siuman dan akhirnya MATI DALAM KEADAAN KELIRU.

FIKIR…FIKIR…

Manusia yang pernah merasai nikmat kasih sayang,tiba-tiba dipukul,ditengking,dimalukan,dihina dan sebagainya akan merasa kurang nyaman.Dia akan merasa tergugat.Emosinya terganggu.Hormon-hormon di dalam badannya bertindakbalas…dan akhirnya air matanya tidak dapat ditahan lagi.

Dia pun menangis.

Manusia yang selama hidupnya sendirian.Sering disisihkan,dihina dan dilecehkan.Tiada siapa mempedulikan dia,malah diejek dan dipukul.Kebencian adalah dunianya apatah lagi kasih sayang…

Suatu hari seorang gadis misteri asyik merenungnya…

Dan si gadis pun menghadiahkan sesuatu yang dinamakan ‘CINTA’

Agaknya apa yang terjadi kepada manusia tadi?

Dia akan terasa seolah-olah mendapat ‘Pencerahan Agung’!

INILAH KUASA RELATIF

Kita tidak dapat merasai nikmatnya sebutir nasi,sehinggalah kemarau tiba dan tiada nasi untuk dimakan.Kita tidak sedar betapa nikmatnya gigi yang diciptakan sehinggalah gigi kita semuanya luruh.Kita tidak terasa pun nikmat tubuh badan yang sihat,sehingga kita jatuh sakit dan merengek-rengek kepada Tuhan:

“Tuhan,aku sakit…”

RELATIF ADALAH RAHSIA BAGAIMANA MINDA SEDAR BEKERJA.

Merelatifkan sesuatu adalah kemahiran (skill) yang digunakan oleh minda sedar kita.Ia adalah bahasa pengaturcaraan (programming language) kepada antaramuka (interface) minda sedar dan deria-deria.TANPA KEMAHIRAN INI MINDA SEDAR TIDAK DAPAT MEMAHAMI DERIA DAN MENGGUNAKAN DERIA.

“Dan demikanlah pula Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya: “berapa lama kamu tidur?” (sebahagian dari) mereka menjawab : “kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari”. (sebahagian lagi dari) mereka berkata: “Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur; sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke Bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal, kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya; dan hendaklah ia beramah-lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di Bandar); dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kau.” (surah Al-Kahfi:19)

Titik kepada kewujudan konsep relatif ini terbongkar jika dua manusia melihat objek yang sama tetapi menjelaskannya dengan pandangan yang berbeza.Inilah dia yang dimaksudkan dalam Kisah Orang Buta dengan Gajah.

“Sekiranya benda yang sama boleh menjadi merah dan panas bagi sesetengah orang dan sebaliknya bagi setengah yang lain, ini bermakna bahawa kita adalah berada di bawah pengaruh kekeliruan dan ‘benda’ itu hanya wujud di dalam minda kita”. (George Berkeley)

Dari relatif manusia membina kemahiran lain yang dikenal sebagai PENGALAMAN.Pengalaman adalah gabungan dua atau lebih entiti relatif di dalam proses minda sedar manusia.Kesimpulannya,manusia hidup di dalam dunia relatif.Relatif adalah rahsia kewujudan Matrix di mana manusia berhidup sekarang.

“Untuk memahami struktur dan pergerakan alam semesta secara keseluruhan, maka kita harus memahami interaksi antara partikel. Penelitian ini akan menghubungkan kita kepada alam sub-atomik” (Fizik Kuantum)

Sejak beratus-ratus tahun yang lalu manusia mencari rahsia alam ini.Manusia mencari apakah benar bumi ini leper?Bagaimana sebenar dunia ini berbentuk?Mengapa kapal-kapal yang berlayar tidak jatuh di hujung dunia?Teks-teks kerohanian tertentu mengatakan bumi ini terletak di atas seekor lembu.Dalam kepercayaan yang lain pula,apabila terjadi gerhana matahari,mereka mengatakan seekor naga menelan matahari tadi.Adakah anda melihat ini sesuatu yang lucu?

SEBENARNYA MEREKA SEDANG MEMBUAT RELATIF-RELATIF.Itulah cara berfikir manusia.Mereka cuba hendak memahami fenomena yang terjadi di dunia ini.

MEREKA CUBA HENDAK MENERANGKAN APAKAH DIA DUNIA YANG MEREKA BERHIDUP SEKARANG.

Jadi sejauh manakah relatifnya dunia ini?

KESEMUANYA.Kesemuanya adalah relatif.Tiada satu pun yang dapat diterangkan oleh manusia yang lemah ini.Deria hanyalah alat (device) untuk menjana relatif-relatif.BUKAN MENJELASKAN HAKIKAT SESUATU.Manusia memahami berdasarkan relatif-relatif.Jika deria anda menyatakan sesuatu itu relatif ke A maka itulah yang anda percaya.JIka deria anda menyatakan sesuatu itu relatif B,maka sesuatu itu adalah B.

Matrix ialah bergantung kepada APA YANG ANDA PERCAYA.

Inilah asas dan rahsia kepada Teori Relativiti oleh Albert Einstein.

Relativiti

Tidak perlu anda tahu apakah dia rumus-rumus,pekali,konstan,jalan kerja matematik dan apa jua teknikal dalam Teori Relativiti.Albert Einstein telah lama menemui keganjilan ini (anomalies) ketika menghabiskan kertas kerjanya berkenaan Teori Relativity.(teori ini sebenarnya bukan idea mutlak Einstein,sebelum itu ramai saintis telah menemui keganjilan ini termasuklah Nikola Tesla).

Inilah rahsia yang ditemui oleh Einstein,dan ini juga menerangkan mengapa dia bermati-matian ingin mencari satu rumus yang menerangkan hakikat kewujudan dunia ini.Hakikat yang menerangkan semua hukum fizik,yakni satu rumus yang dapat menggabungkan kesemua elemen Fizik,di mana Teori Relativiti jauh lagi dari ‘kesempurnaan’.Terdapat banyak persoalan fizik dan matematik yang tidak dapat dijawabnya.Rumus inilah digelarnya Unified Field (mula diperkenalkan oleh Nikola Tesla).Namun sehinggalah kematiannya,dia tidak dapat menyelesaikannya dan menjawab semua keanehan ini,bahawa;

“SIFAT-SIFAT OBJEK ADALAH RELATIF KEPADA PEMERHATI”
-Fizik Kuantum

Usahanya disambung oleh saintis-saintis selepasnya hingga ke hari ini.Hari ini mereka menamakannya M-Theory merujuk kepada ‘Theory of Everything’.Pengasas kepada M-Theory adalah Edward Witten,seorang yang diakui amat genius ketika usia muda.Jadi,mereka akan terus mencari dan mencari hakikat ketidakwujudan alam ini.’Theory of Everything’ akhirnya menjadi ‘Theory of Nothing’.

Anehnya,Edward Witten tidak memberitahu apakah yang diwakili oleh huruf ‘M’ itu.(anda dapat menekanya?)

Di sini terdapat peti menyimpan rahsia.Ia ibarat ‘Ark of Covenant’ dalam dunia Sains Fizik.

MANUSIA PURBA YANG MEMBUAT RELATIF ‘NAGA MENELAN MATAHARI’ untuk menerangkan kejadian gerhana,berfikir dengan cara yang sama ketika EINSTEIN MEMBUAT RELATIF;”BENDA DAN TENAGA ADALAH RELATIF DAN CAHAYA ADALAH KONSTAN” untuk menerangkan fenomena hubungan benda dan tenaga.

Perbezaannya,adalah tingkat pengetahuan.Semakin tinggi tingkat pengetahuan manusia,semakin berubah gaya dan cara relatif dibuat.YANG PENTING DI SINI RELATIF TETAP WUJUD,DAN SELAMANYA MANUSIA TIDAK AKAN DAPAT MENCAPAI HAKIKAT KEWUJUDAN ALAM BENDA.

Teori Relativiti secara umum terbahagi kepada dua,Relativiti Khas (Special Relativity) dan Relativiti Umum (General Relativity), di mana Einstein sendiri tidak berani menyatakan teorinya adalah ‘segalanya’ atau ‘hakikat’ tetapi tetap meletakkan perkataan ‘Relativiti’ pada teorinya.JIKA MANUSIA BERFIKIR KEHIDUPANNYA BERDASARKAN MATERIAL SEMATA-MATA,DIA AKAN MENEMUI BAHAWA HIDUPNYA SEKADAR KERELATIFAN SEMATA-MATA.

“this,this isn’t real?” (Neo -The Matrix)

Tetapi jika manusia berfikir kehidupannya dari sudut yang lain…

Jadi saya dan anda boleh bertanya kepada diri sendiri,

“APA ERTI HIDUP INI?ADAKAH APA YANG AKU LIHAT INI HAKIKAT YANG SEBENARNYA”.

Selama beribu-ribu tahun manusia mencari erti hidup ini.Ada yang mencarinya di tengah-tengah kehausan dan penderitaan.Ada yang mencarinya di celah-celah emas dan permata.Ada yang mencarinya di tempat-tempat sunyi,di dalam gua di puncak-puncak gunung.Ada yang berlapar dahaga dan menyeksa diri.

Kesimpulan

Jadi,pelajaran yang pertama di sini adalah:KITA HIDUP DI DALAM MATRIX.

Pengetahuan ini membawa kepada pelajaran lain:BAHAWA MATRIX INI TERDIRI DARI RELATIF-RELATIF.Tiada hakikat sebenarnya.

Spoon boy: Do not try and bend the spoon. That’s impossible. Instead only try to realize the truth.
Neo: What truth?
Spoon boy: There is no spoon.

(The Matrix)

Matrix ini adalah dunia yang palsu dan menipu.Tiada apa sebenarnya.Tiada rumus matematik dan fizik yang dapat menunjukkan Matrix ini abadi,wujud,realiti dan hakikat.Semua rumus matematik dan fizik menjelaskan dunia ini relatif,terdiri daripada polariti yang bertentangan,memerlukan keadaan seimbang,sebab dan akibat,ketidakpastian (uncertainty) dan sebagainya,semuanya menunjukkan dunia Matrix ini mempunyai kelemahan,boleh termusnah dan bersifat sementara.

“Perhatikan,segala sesuatu selain Allah adalah palsu belaka”. (Hikam)

“Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertaqwa, (maka) Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak meminta harta-hartamu”. (surah Muhammad ayat 36)

———————————————————————————————————————–

Mungkin ini masa yang sesuai untuk kita raikan bersama:

“SELAMAT DATANG KE DUNIA MATRIX”

Jika anda sudah faham,kami ucapkan tahniah

“Congratulations”. (Neo -Matrix Reloaded)

Selepas ini jika ada orang bertanya kepada anda,

“Apa yang ada di dalam Matrix?”

sumber//>>mistisfils.blogspot.com

Oleh: cahayapelangi | Februari 13, 2011

The Resurrection of Bani Jawi

Bangsa yang tidak punya sejarah masa lalu adalah bangsa yang tidak punya cerita masa hadapan.Sejarah boleh digelapkan,sejarah boleh diputar belitkan,dipadam dan ditulis semula,kerana ‘orang yang menang akan menulis sejarah untuk yang kalah’.
Walaupun dahulunya sesuatu bangsa itu memiliki sejarah agung dan peradaban,namun tidak mustahil suatu hari nanti segala keagungannya akan lenyap tidak berbekas akibat kelemahan sendiri,berpecahbelah dan dengki-mendengki.Ketika peradaban sesuatu bangsa itu runtuh,tidak mustahil ada orang lain yang akan mencuri peradaban bangsa yang diruntuhkan itu sama ada kota,istana,tanah dan empayar mahupun budaya,kesenian dan pemikiran.
Orang yang kurang cerdik tidak mahu mengambil pelajaran dari sejarah yang lalu…
Orang yang bijak akan memerhatikan pola-pola dan perjalanan sejarah…
 
Dari manuskrip-manuskrip yang bertebaran di seluruh Eropah;dari Russia hingga ke bilik rahsia Queen di Istana Buckingham,England…
Dari catatan-catatan conquistador,askar dan para pengembara…
Dari perpustakaan-perpustakaan yang musnah seperti arkib Sultan Melaka,perpustakaan Raja Lombok Cakranegara dan perpustakaan diraja Ayutthia…
Dari ukiran-ukiran di kuil Hatshepsut dan Angkor
petunjuk-petunjuk tersembunyi di nisan-nisan tua di celah-celah belukar sepi
dan puing-puing yang tenggelam di dasar Lautan Pasifik…
Kami bawakan kepada anda…
 
 
 
 
 
 
ALTER TERAHSIA BANGSA MELAYU
 
 
Mukaddimah:
Kata alu-aluan dari Srikandi

Opening Gambit
artikel-artikel pengiring:
*The Tombs of Ayutthayan Kings
*Melayu itu bangsa atau bahasa?
*Senjata-senjata Melayu yang terahsia
Artikel Utama
“THE RESURRECTION”
The Land of The Gods II
-Kehidupan dewa-dewi Hindu di The Fabulous Land of Gold
-Nenek Moyang Para Firaun
-Rahsia dari ukiran kuil Hatshepsut
-Rahsia bumi Bani Jawi
Pentas Sunda dan Lemuria
-Teori Atlantis
-Ke manakah saki baki keturunan Lemuria?
-Aztek,Maya dan Mala
Austronesian dan Polinesia
-Bahasa-bahasa serumpun
-Siapa Orang Asli,Jakun dan Temiar?
-Kota purba Khmer di dasar Tasik Chini
-Dialek-dialek Melayu
Bani Jawi dan Rahsia Akhir Zaman
-Siapakah Bani Jawi?
-Bani Israel,Bani Ishak,Bani Ismail dan Bani Jawi
-Lemani dan Lehi
-Bangsa Misteri
The Land of Promise

-XXXXXXX
-XXXXX
-XXXXXX
-Items Locked
Illuminati dan XXXX XXXX
-Pemburuan Imam Mahadi
-XXXXX XXXX XXXXX
-Wasiat Nabi
Petunjuk-petunjuk semakin muncul di sana-sini.Peti-peti tersembunyi di dalam Gua Rahsia akan dibuka satu persatu.Orang yang memahami akan dapat melihat rahsia.Orang yang buta hanya melihat sengsara.Ditipu dan diperdaya dan rendah jatidirinya.
Biar buta mata tetapi jangan buta hati,kerana hati masih dapat mencium keharuman wangi-wangian bangsa misteri.Wangian yang hilang di Timur Jauh.
“A culture is made…or destroyed…by its articulate voices.”

(Ayn Rand,Russian born American Writer and Novelist, 1905-1982)
Ingat!!Apa yang dipaparkan di sini bukanlah bertujuan untuk memaksa anda percaya 100% terhadap apa yang ditulis, tetapi lebih kepada mengajak anda berfikir dengan mendalam. Semua misteri yang terjadi ibarat satu ‘jigsaw puzzle’ yang berselerakan. Apa yang dilakukan kami ialah memberikan anda kepingan-kepingan ‘jigsaw puzzle’ ini. Kami sekadar ingin anda bersama-sama kami mencantumkan kepingan-kepingan ‘jigsaw puzzle’ tersebut. Mana yang salah akan dibuang dan mana yang betul sahaja akan memberikan satu gambaran kepada semua atau sebahagian persoalan.
Berfikir dengan kritis dan logik,tidak sama dengan menyelami rahsia dengan hati yang jauh dan hening.Logika mampu dicipta tetapi kebenaran tidak mampu direka.Akhirnya segala logika akan runtuh ke ribaan kebenaran.
Selagi kebenaran tidak dapat dibuktikan,MANUSIA MENJADI MUSUH KEPADA APA YANG TIDAK DIKETAHUI.
  
Sumber>>mistisfiles.blogspot.com

Utang Era Soekarno Sampai SBY
Indonesia yang subur dan kaya sumber daya alam, sejak sebelum merdeka (Hindia Belanda), dan sesudah merdeka, mulai era Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga era Susilo Bambang Yudhoyono, tak bisa melepaskan diri dari jeratan utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun utang swasta.

Soekarno Presiden Pertama RI Era Soekarno (1945–1966)
Presiden Soekarno yang berkuasa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pada akhir kekuasaannya meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 6,3 miliar, terdiri dari USD 4 miliar warisan utang Hindia Belanda (sejak 1968 disepakati rentang 35 tahun dan jatuh tempo 2003) ditambah utang pemerintah USD 2,3 miliar (rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999).

Presiden Soekarno, sebenarnya seorang pemimpin yang berani punya sikap tentang utang. “Go To Hell with Your Aid,” pernyataan tegasnya menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, 1956. Pernyataan ini menegaskan bahwa dia seorang pemimpin yang visioner dan berani mengambil sikap untuk menolak utang dan investasi asing apabila hal itu diikuti kepentingan dan intervensi asing.

Dia pemimpin visioner yang memilih lebih baik menyerukan dan mengajak rakyat untuk Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sekaligus mengedepankan pembangunan karakter bangsa (character and nation building)

Soeharto Presiden Kedua RIEra Soeharto (1966–1998)
Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966- Mei 1998) meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 136,088 (1997). Terdiri dari Utang LN Pemerintah USD 53.865 dan Utang LN Swasta USD 82.223 (Sumber Bank Indonesia). Jika dirupiahkan dengan kurs Rp.10.000, Utang LN Pemerintah Rp.538,65 trilyun, dan Utang LN Swasta Rp.822,23 trilyun. Total utang LN Rp.1.360,88 trilyun.

Dibanding tahun 1996, terjadi lonjakan Utang LN Swasta sebesar USD 27.355 dari USD 54.868 menjadi USD 82.223 tahun 1997. Sementara pinjaman LN Pemerintah turun USD 1.438 dari USD 55.303 (1996) menjadi USD 53.865 (1997). Pada Habibie Presiden ketiga RIpertengahan tahun 1997 Indonesia telah mulai diguncang krisis moneter yang berbuntut pada krisis politik yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto, Mei 1998.

Tahun 1998, pinjaman LN Pemerintah naik sebesar USD 13.463 dari USD 53.865 (1997) menjadi USD 67.328 (1998). Sedangkan pinjaman LN Swasta naik USD 1.335 dari USD 82.223 (1997) menjadi USD 83.558 (1998).

Era Habibie (1998–1999)
Di tengah krisis moneter dan politik, Presiden Soeharto menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden BJ Habibie, 22 Mei 1998. Presiden BJ Habibie yang berkuasa selama 518 hari sampai Oktober 1999, meninggalkan utang LN (1999) sebesar USD 148.097 terdiri dari utang LN pemerintah USD 75.862 dan utang LN Swasta USD 72.235. Utang LN Pemerintah tersebut naik sebesar USD 21.997 dibanding tahun 1997 (USD 53.865).

Abdularahman Wahid Presiden keempat RIEra Gus Dur (1999–2001)
Presiden BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, sejak 21 Oktober 1999. Namun, Presiden RI ke-4 ini hanya berkuasa sampai 23 Juli 2001. Dia dilengserkan setelah menolak memberikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR. Ia digantikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada masa sulit pemerintahannya, utang luar negeri pada tahun 2000 turun menjadi USD 141.693 (pemerintah USD 74.916 dan sawsta USD 66.777). Tahun 2001 turun lagi menjadi USD 139.143 (pemerintah USD 72.197 dan swasta USD 66.946). (Sumber Bank Indonesia, 2001).

Megawati Soekarno Putri Presiden kelima RIEra Megawati (2001–2004)
Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkuasa sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004, praktis tidak terjadi kenaikan utang luar negeri. Pada tahun 2004, dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dia meninggalkan utang sebesar USD 141.273 (pemerintah USD 83.296 dan sawsta USD 57.977). Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD 141.693 (pemerintah USD 74.916 dan sawsta USD 66.777). (Sumber BI, 2001).

Penurunan atau tidak meningkatnya utang luar negeri tersebut adalah akibat kebijakan privatisasi beberapa BUMN dan saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan sekitar 20% dari total nilai BLBI. Selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan Megawati, dilakukan privatisasi BUMN sebesar Rp18,5 triliun masuk ke kas negara, yakni Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003).

Sisilo Bambang Yudhoyono Presiden keenam RIEra SBY I (2004–2009)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dipanggil SBY, Presiden RI pertama pilihan langsung rakyat melalui Pemilu 2004, menggantikan Presiden Megawati pada 21 Oktober 2004 sampai 2009. Kemudian pada Pilpres 2009, berpasangan dengan Boediono, kembali terpilih untuk menjabat Presiden RI periode kedua 2009-2014.

Selama periode pertama kekuasaannya (2004-2009) berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, posisi utang LN sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD 170.785 (pemerintah USD 98,859 juta dan swasta USD 71.926). Diperkirakan peningkatan utang masih akan tinggi pada periode kedua (SBY-Boediono) 2009-2014, sebab kebijakannya masih gemar menggali utang. BI/pdti (Berita Indonesia 78)

Oleh: cahayapelangi | Desember 10, 2010

RI Miskin dan Berutang Hingga Kiamat Tiba

Utang nan memblenggu kemiskinanBerutang untuk mengentaskan kemiskinan (memakmurkan rakyat). Benarkah? Atau hal itu hanya slogan! Kenyataan, utang kita (pemerintah Indonesia), baik utang luar negeri maupun dalam negeri, dari tahun ke tahun semakin membesar, dan kemiskinan pun masih terus membelenggu rakyat. Ditambah lagi beban utang luar negeri swasta yang semakin besar. Tampaknya, Indonesia telah masuk dalam perangkap utang permanen (permanent debt trap), yang memungkinkan Indonesia akan tetap miskin (permanent poor) dan berutang hingga kiamat tiba.

Bakyat diajak untuk bersabar, mengencangkan ikat pinggang. Pembangunan memerlukan waktu, bertahap dan jangka panjang. Membangun, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, pertanyaannya, berapa lama jangka panjang itu dan seberapa ketat ikat pinggang itu? Jangan-jangan saking lamanya jangka panjang itu, semua rakyat miskin sudah mati, serta saking ketatnya ikat pinggang, hingga rakyat miskin sudah tidak lagi punya pinggang.

Dalam kaitan ini, berangkali relevan dikutip apa yang dikemukakan John Maynard Keynes (Cambridge, 5 Juni 1883 – Sussex, 21 April 1946) seorang ahli ekonomi Inggris yang melontarkan ide-ide radikal dan berdampak luas pada ilmu ekonomi modern serta pemikiran dan filsafatnya biasa disebut dengan istilah Keynesianisme. Keynes mengatakan the long run is a misleading guide to current affairs. (Jangka panjang adalah panduan menyesatkan untuk urusan saat ini). Sebab menurutnya, in the long run we are all dead. (Dalam jangka panjang kita semua sudah mati).

Bisa saja pernyataan Keynes ini dipandang mengandung kelakar. Tetapi jika melihat kebijakan pemerintah yang menjanjikan pembangunan jangka panjang dan selalu mengejar angka dan persentasi laju pertumbuhan dengan mengandalkan utang seperti terjadi hingga saat ini, sampai kapan pun rakyat Indonesia akan dibelenggu kemiskinan. Atau, setidaknya, mustahil si pengutang lebih kaya dari pemberi utang, jika kebijakan utang-piutang itu dilakukan seperti selama ini.

Dalam pandangan pemerintah, sebagaimana dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI, perihal Perkembangan Utang Negara, Edisi Juni 2010, disebutkan utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan, yang bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan keamanan.

Utang, katanya, adalah konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Pemerintah berpandangan, pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara. Di mana utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); serta refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.

Renumerisasi: Salah satu contoh reformasi birokrasi yang dibiayai dengan utang luar negeri berupa dana tunjangan khusus bagi Kementerian KeuanganPenjelasan pemerintah ini, secara sengaja atau tidak, mengakui bahwa Indonesia telah terjebak dalam perangkap utang permanen. Gali lobang untuk menutup lobang. Utang untuk menutupi defisit anggaran serta membayar cicilan utang dan bunganya. Sehingga tujuan kebijakan pengelolaan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat sering kali menjadi bukan prioritas utama.

Jumlah nominal utang luar negeri terus membesar berlipat-lipat, sementara penciptaan lapangan kerja dan upaya pengurangan kemiskinan merambat lambat, nyaris tak bergerak lebih baik. Angka laju pertumbuhan dikejar demi prestasi dan pencitraan, tanpa peduli apakah laju pertumbuhan itu bersinggulang langsung dengan pengurangan kemiskinan rakyat.

Nyatanya, kemiskinan pun kian merisaukan (Kompas, 12/7/2010). Laju penurunan angka kemiskinan semakin lambat. Di sisi lain, angka inflasi meningkat seiring kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Beban masyarakat termarjinalkan pun makin berat seiring kenaikan tarif dasar listrik per 1 Juli 2010. Menurut data pemerintah (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin saat ini (Maret 2010) sebanyak 31,02 juta (13,33 persen), sedangkan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta (14,15 persen). Penentuan jumlah penduduk miskin versi pemerintah ini didasarkan pada asumsi pengeluaran rata-rata per kapita penduduk per bulan adalah Rp.211,726, tergolong di bawah garis kemiskinan.

Bandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia USD 2 per kapita per hari. Jika Indonesia menggunakan garis kemiskinan USD 2 per kapita per hari atau Rp. 552.000 per bulan (kurs Rp.9.200/USD 1), maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 90 juta orang.

Tampaknya, pemerintah selalu dengan giat menurunkan angka kemiskinan dalam data Badan Pusat Statistik. Apakah data itu sesuai dengan realitas kehidupan keseharian rakyat, itu adalah soal lain. Yang penting ada data-data publikasi penurunan angka kemiskinan untuk meningkatkan citra pejabat pemerintah.

Bila perlu, paling menyedihkan, rakyat disuapi saja dengan BLT (bantuan langsung tunai) dan Raskin (beras miskin). Tak peduli apakah dengan hal itu rakyat semakin mandiri atau tidak. Sehingga semakin ‘paripurna dan permanenlah’ kemiskinan rakyat dengan mental peminta-minta. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin serta karakter kemandirian bangsa semakin melorot pula.

Barangkali hal inilah yang dikuatirkan Presiden Soekarno ketika dengan lantang menolak tawaran utang dari negara-negara maju (kapitalis), dengan ucapan yang terkenal: Go to hell your aid! Dia pemimpin visioner yang memilih lebih baik menyerukan dan mengajak rakyat untuk Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sekaligus mengedepankan pembangunan karakter bangsa (character and nation building).

Posisi utang pemerintah 1998-2010

Kendati pemerintahan Soekarno tidak bebas murni dari utang luar negeri, tetapi dia mempunyai visi dan sikap yang tegas bahwa untuk membangun kejayaan bangsa harus dengan mengandalkan kemandirian dan karakter bangsa yang kuat. Visi Soekarno ini memberi penegasan yang cerdas bahwa berutang dan menerima investasi luar bukanlah hal yang haram atau tabu, tetapi harus dengan visi, prinsip, sikap dan tujuan yang jelas dan teguh membangun kemandirian bangsa.

Prinsip inilah tampaknya yang dilupakan pemerintah Indonesia sejak Orde Baru hingga Era Reformasi hari ini. Dengan amat mudah, pemerintah berkata bahwa utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Bahkan, apabila dipercaya sebagai negara pengutang, sudah menjadi kebanggaan pemerintah. Sehingga jumlah nominal utang luar negeri Indonesia (utang pemerintah dan utang swasta) setiap tahun melonjak semakin tinggi. (Baca: Utang dari Soekarno Hingga SBY).

Rekor Utang Terbesar
Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang ‘beroposisi’ dengan pemerintah mencatat utang Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. “Utang sebesar itu merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah,” kata Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli. Menurut Rizal, itu menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah.

Rizal juga menjelaskan jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 juta per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala. “Kan aneh, data TIB menunjukkan utang naik, kok berani-beraninya pemerintah bikin iklan utang turun,” katanya.

Total utang pemerintah pusat sampai Mei 2010 telah mencapai USD 175,31 miliar (ekuivalen Rp.1.609,31 triliun dengan nilai tukar Rp.9.180/USD.1). Bahkan berdasarkan perhitungan asumsi makro 2011, jumlah utang pemerintah ini diperkirakan akan mencapai Rp.1.878 triliun.

Jika dilihat dari posisi utang pemerintah (pinjaman luar negeri dan Surat Berharga Negara) yang dirilis Dirjen Pengelolaan Utang, Kemkeu RI, Edisi Juni 2010, telah terjadi kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sangat tinggi dalam kurun waktu 2001-2010. Jika pada akhir tahun 2001 utang pemerintah pusat mencapai USD 122,42 miliar (Rp.1.273,18 triliun dengan kurs Rp.10.400/USD.1), bertambah sebesar USD 17.46 miliar (Rp. 174, 6 triliun dengan kurs Rp.10.000/USD.1) pada akhir 2004 menjadi USD 139.88 miliar (Rp.1.299,50 triliun dengan kurs Rp.9.290/USD.1).

Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah semakin tinggi terjadi dalam pemerintahan saat ini (2005-Mei 2010), menjadi USD 175.31 miliar (Rp. 1.609,31 triliun dengan kurs Rp.9.180/USD.1). Atau meningkat USD 35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1). Bandingkan dengan utang luar negeri pemerintah Orde Baru (32 tahun) sebesar USD 53.865 (1997) dan akibat diterpa krisis naik sebesar USD 13.463 menjadi USD 67.328 (1998) yang berakibat secara politik dengan lengsernya Presiden Soeharto.

Posisi utang pemerintah 2001-2010Pemerintah (Kementerian Keuangan) menjelaskan bahwa kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sedemikian tinggi sejak 2005 yakni sebesar USD 35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1), itu berasal dari: Pertama, akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Kedua, dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang berakibat: a) Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, b) BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan, c) Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Ketiga, pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: a) Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; b) Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; c) Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; d) Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; e) Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); dan f) Melanjutkan reformasi birokrasi.

Penjelasan ini menegaskan bahwa pemerintah memang mengandalkan utang, selain untuk membayar cicilan utang masa lalu dan bunganya yang jatuh tempo, juga menjaga stimulus fiskal, membiayai PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan subsidi, juga membiayai insentif pajak dan reformasi birokrasi (remunerasi). Salah satu contoh, reformasi birokrasi yang dibiayai dengan utang luar negeri adalah pemberian remunerasi (dana tunjangan khusus) pagawai Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemerintah terus melanjutkan ketagihan berutang ke luar negeri, pada era pemerintahan saat ini, kendati dengan bunga yang lebih tinggi (komersial). Sebab akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia sudah dibatasi. Pembatasan ini disebabkan status Indonesia yang tidak lagi digolongkan sebagai low income country, di samping adanya batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit).

Bahkan berita terbaru, Moody’s Investors Service pada (21/6/2010) menaikkan peringkat utang Indonesia berdominasi rupiah dan mata uang asing dari stabil menjadi positif dengan level Ba2. Sebagaimana dikutip Reuters Senin (21/6/2010), Moody’s Investors Service menyebut dengan demikian Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas dan efektifitas keuangan dan kebijakan moneter.

Moody’s juga meningkatkan rating depostito jangka panjang berdominasi mata uang asing di 10 bank di Indonesia ke Ba3, dari stabil menjadi positif atau satu level di bawah investment grade (level layak investasi). Tahun 2009, Moody’s menaikkan rating utang luar negeri Indonesia menjadi Ba2 atau dua level di bawah investment grade.

Chris KomariMenanggapi hal ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan naiknya peringkat Indonesia dari stabil menjadi positif dari Moody’s sebagai sinyal positif bagi Indonesia untuk segera masuk ke jajaran investment grade. Dengan demikian, kata Agus, pemerintah akan semakin berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga performance pemerintah. Meskipun dia tidak mau memasang target waktu Indonesia masuk ke jajaran investment grade. “Kalau itu saya tidak bisa bilang (masuk ke investment grade), kita mesti kerja yang baik saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Maret 2010, Standard & Poor’s juga meningkatkan rating utang Indonesia berdominasi mata uang asing dua tingkat di bawah investment grade. Bahkan Januari 2010, Fitch Ratings telah meningkatkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah level layak investasi (investment grade).Pemerintah boleh bangga dengan kenaikan peringkat ini, tapi sebagaimana dikemukakan Menkeu Agus Martowardojo pemerintah harus semakin berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter.

Sebab hal ini juga bermakna bahwa Indonesia yang terus didorong lembaga dan negara-negara maju (kreditor) untuk melanjutkan ketergantungan meminjam (berutang), tapi bukan lagi pinjaman lunak (berbunga rendah) melainkan pinjaman komersial berbunga lebih tinggi. Sehingga, kenaikan peringkat utang ini bisa menjadi perangkap jika pemerintah tidak berhati-hati.

Puja-puji lembaga atau negara kreditor itu seharusnya diwaspadai. Sebab, bukankah saat ini utang pemerintah sudah semakin banyak dan mencemaskan? Saking banyaknya, jika ditumpuk tidak muat di beberapa gedung termasuk Gelora Bung Karno, Senayan. “Banyaknya, mungkin kalau (uangnya) ditumpuk jadi berapa gedung, GOR Senayan juga enggak akan cukup,” ungkap Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, kepada pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/4/2010).

Menurutnya, nominal utang pemerintah pusat kian bertambah dari waktu ke waktu yang disebabkan meningkatnya nominal defisit dan utang lama yang jatuh tempo. Walaupun pinjaman luar negeri semakin berkurang, tetapi tambahan nominal utang berasal dari surat berharga negara (SBN) baik surat utang negara (SUN) dan sukuk. Kondisi tersebut ditunjang oleh porsi SBN valas yang meningkat karena daya serap pasar domestik masih terbatas. Menurutnya, SBN valas ini untuk benchmarking dan memperkuat cadangan devisa.

Memang, sebagaimana sering didengungkan pemerintah, meskipun secara nominal jumlah utang pemerintah semakin meningkat, namun besaran rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun. Pada akhir tahun 2001, rasio utang terhadap PDB sebesar 77 persen, menurun menjadi 67 persen tahun 2004, dan makin menurun lagi menjadi 26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2010 (perkiraan sementara).

Rahmat WaluyantoSebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto saat konferensi pers di ruang pers Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Selasa (25/5/2010) malam mengatakan meski bertambah (nominal utang), tapi sesuai konsensus dari semua cendikiawan di dunia bahwa harus dilihat dari GDP. Dia menjelaskan peningkatan nominal utang pemerintah merupakan penyesuaian atas besaran defisit anggaran yang mengikuti pertambahan nominal PDB dari tahun ke tahun.

Selain itu, Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah juga berkepentingan untuk membayar utang jatuh tempo yang cukup tinggi pada tahun ini di mana utang tersebut dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Tahun ini, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo pemerintah bersiap menanggung utang jatuh tempo sekira Rp.115 triliun. “Pada tahun ini utang jatuh tempo kita Rp110 triliun, kalau ditambah bunga Rp115 triliun dan sekarang sedang dalam posisi untuk memperpanjang itu,” jelasnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/5/2010) malam.

Menkeu Agus Martowardojo menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari besaran utang yang ditanggung oleh pemerintah. Sebab pengelolaan utang negara saat ini berkategori sehat, karena pemerintah juga mengelola utang jatuh tempo setiap tahunnya.

Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto juga membantah anggapan pengelolaan utang tidak efisien. Pasalnya, defisit anggaran setiap tahunnya dibatasi maksimal hanya tiga persen dari PDB. Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru.

Dia juga menjelaskan bahwa tidak benar jika tambahan utang melewati batas APBN. “September 2009, lembaga pemeringkat internasional menaikkan rating kredit Indonesia karena dinilai telah mengelola keuangan dengan baik. Audit BPK terhadap pengelolaan utang, juga sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” tambahnya.

Rahmat menegaskan bahwa jumlah nominal defisit dan pembiayaan melalui utang, termasuk pelunasan utang, ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan persetujuan DPR. Maka, dia sangat heran kalau ada pengamat merangkap anggota DPR terus teriak-teriak soal utang. “Dia (DPR) sendiri kan ikut juga membahas itu,” katanya.

Sementara. perihal anggapan bahwa yield surat utang negara (SUN) yang terlalu tinggi, Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan yield atas SUN tersebut. Karena Yield obligasi ditetapkan melalui mekanisme pasar yang prosesnya dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Rizal RamliSebelumnya, Sri Mulyani, sebelum mengundurkan diri dari jabatan menteri Keuangan, dalam paparannya di Musrenbangnas 2010, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4/2010) mengatakan kendati berdasarkan perhitungan asumsi makro 2011, jumlah utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp1.878 triliun atau meningkat dari utang pada kondisi awal 2010 yang sebesar Rp1.617 triliun, namun, jika dibandingkan antara jumlah utang dan PDB, rasio utang Indonesia pada tahun 2011 justru akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 26,7 persen saja.

“Pada 2011, utang Indonesia rasionya terhadap PDB semakin kecil yaitu hanya sebesar 26,7 persen dari PDB atau turun dari tahun ini yang sudah ada di kisaran 30 persen,” ujar Sri Mulyani. Dia menegaskan, peningkatan jumlah utang tersebut masih sejalan dengan pertumbuhan PDB. Menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik saat ini, namun tetap saja diperlukan kewaspadaan tinggi terhadap perkembangan ekonomi global. Dipaparkan, defisit dalam RAPBN-P 2011 ditetapkan sebesar 1,7 persen dari PDB atau menurun dibandingkan dengan asumsi defisit dari APBN-P 2010 adalah 2,1 persen.

Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, menunjukkan kebutuhan pembiayaan utang pada tahun 2010 mencapai Rp 234,776 triliun, yakni digunakan untuk membiayai desifit anggaran sebesar Rp 98,010 triliun, pembayaran utang jatuh tempo dan cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 129,384 triliun, serta biaya lain-lain sebesar Rp 7,381 triliun.

Untuk menutupi sebagian besar kebutuhan pembiayan tahun ini, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 174,97 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang mengatakan SBN diprioritaskan karena membantu pengembangan pasar keuangan, memperkuat basis investor domestik, mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia, dan yang juga penting adalah mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.

Sisanya, menurut Rahmat Waluyanto, akan dibiayai melalui pinjaman program Rp 24,443 triliun, pinjaman proyek Rp 24,519 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 1 triliun, penerusan pinjaman Rp 8,644 triliun, serta pengelolaan aset negara Rp 1,2 triliun.

Jangan Ngutang Sampai Kiamat
Rezim boleh berubah. Namun ada yang tidak pernah berubah yakni kebijakan ekonomi dengan kegemaran berutang. Mulai dari era Soekarno, terutama era Orde Baru (Soeharto), dan era Transisi Reformasi (BJ Habibie) sampai era Reformasi (Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono), kebijakan ekonomi sangat tergantung pada utang. Terutama sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, penggunaan utang sebagai sumber dana pembangunan dan pembiayaan pemerintah senantiasa tercantum dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tentu saja berakibat akumulasi penumpukan utang pemerintah semakin membesar dari tahun ke tahun. Sehingga tak heran bila posisi utang Indonesia berada pada jajaran top rank negara pengutang dunia. Untuk membayar utang (cicilan pokok utang dan bunga) pemerintah menggali lubang utang baru. Ironisnya, jumlahnya tidak pernah mencukupi untuk melunasi kewajiban utang pada setiap tahun.

Chris Komari, warga negara Indonesia yang tinggal di California, mengibaratkan utang pemerintah Indonesia dengan mengejar yang naik bus pakai sepeda. Tidak akan bisa terkejar, malah semakin hari akan semakin ketinggalan jauh. Dia pun bertanya, kapan hutang-hutang ini akan dilunasi? Sampai anak cucu dan sampai generasi ke berapa hutang itu akan bisa lepas dari beban APBN, lepas dari pundak dan tidak lagi mencekik leher bangsa Indonesia? Apakah kebijaksanaan Pemerintah Pusat hanya bisa tambal sulam sekadar mengelola hutang-hutang itu?

Dia menggambarkan pengelolaan utang pemerintah saat ini: “Kalau tidak hutang sama Paul untuk bayar Peter, ya ganti utang sama achong-achong di dalam negeri untuk bayar Peter di luar negeri?” Chris Komari bertanya, sekaligus menggambarkan bagaimana pemerintah menggali pinjaman luar negeri baru untuk membayar utang luar negeri, atau menggali utang dalam negeri dengan menjual obligasi atau SUN (Surat Utang Negara) dan SBN (Surat Berharga Negara) untuk membayar utang luar negeri.

Dulu zaman Orde Baru sebelum tahun 1997/1998, kata Komari, hutang dalam negeri hampir tidak ada atau kecil sekali, karena rejim Orde Baru, selalu pinjam Paul untuk bayar Peter, termasuk IMF. Sekarang di zaman reformasi, hutang sama Peter dibayar dengan meminjam hutang dari achong-achong dengan menjual SUN (Surat Utang Negara) dan SBN (Surat Berharga Negara), menjadikan hutang dalam negeri besarnya melampui hutang luar negeri hanya dalam waktu 12 tahun.

Dia mengungkapkan hutang sama IMF dilunasi dengan menciptakan hutang baru dalam negeri yang jumlahnya dua kali lipat dari jumlah hutang di luar negeri yang dilunasi. Apa bedanya? Lalu, kapan hutang dalam negeri (SBN) akan bisa dilunasi yang jumlahnya jauh lebih besar dari hutang (pinjaman) luar negeri? Maka, jika pemimpin tidak memiliki visi kemandirian yang tinggi, di tengah arus globalisasi saat ini, negeri ini akan dibelenggu utang sampai kiamat tiba.BI/Ch. Robin Simanullang (Berita Indonesia 78)

Bagian 2.

Miskin dan Berutang Hingga Kiamat Tiba – Utang Era Soekarno Sampai SBY

Sumber>>//beritaindonesia.co.id

Oleh: cahayapelangi | Desember 10, 2010

Al-Zaytun dan Masyarakat Cibanoang Bangun P4BI

 

AL_Zaytun, pusat pendidikan terpadu yang tak pernah tidur! Saban hari, siang dan malam, terus berkarya untuk membangun putra-putri bangsa Indonesia yang berpendidikan, bangsa yang kelak mampu bertoleransi dan bersikap damai dalam hidup dan kehidupannya. Memasuki usianya genap delapan tahun, dan bertepatan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2007, Al-Zaytun melangkah melanjutkan karyanya membangkitkan semangat  Mmasyarakat Cibanoang, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, untuk secara bersama membangun Pusat Pendidikan Putra-Putri Bangsa Indonesia (P4BI) di desa terpencil itu. Ditandai peletakan batu asas pembangunan P4BI tersebut, Sabtu, 19 Mei 2007.

Peletakkan batu asas pembangunan Pusat Pendidikan Putra-Putri Bangsa Indonesia (P4BI) itu dilakukan civitas akademika Al-Zaytun, dari santri, mahasiswa, guru, eksponen dan karyawan bersama-sama dengan masyarakat Cibanoang. Peletakan batu pertama bertambah istimewa, karena acara yang dilakukan di pelosok desa tersebut dihadiri oleh 11 wartawan dari Amerika, Malaysia, Vietnam dan Indonesia yang tergabung dalam East West Center (EWC). Rombongan yang dipimpin oleh Richard Baker ikut serta meletakan batu pertama P4BI yang rencana pembangunannya selesai dalam 31 hari.

Pembangunan P4BI ini merupakan realisasi janji Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang kepada Dirjen PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dr Ace Suryadi beberapa waktu yang lalu. Bangunan Pusat Pendidikan Putra-Putri Bangsa Indonesia yang akan dibangun ini berukuran 6 x 16 meter dilengkapi sarana olahraga, seperti lapangan basket dan sepakbola di atas lahan satu hektar. Rencananya gedung pertama ini akan diselesaikan dalam waktu satu bulan, dan akan diresmikan tanggal 23 Juni. Untuk itu karyawan Al-Zaytun bersama masyarakat Cibanoang bekerja siang dan malam untuk mewujudkannya. Pembangunan ini merupakan langkah awal dan nanti akan dibangun lagi dengan ukurannya lebih besar, untuk menampung kegiatan lainnya.

Syaykh Al-Zaytun memberikan kata sambutan saat peletakan batu asas pembangunan P4BI di Cibanoang

 

Dalam sambutannya, Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengatakan bahwa Pusat Pendidikan Putra-Putri Bangsa Indonesia yang akan dibangun merupakan pusat pendidikan untuk menciptakan  pembangunan bangsa. “Pembangunan bangsa yang berpendidikan dan mampu bertoleransi, bangsa yang mampu bersikap damai dalam hidup  dan kehidupannya,” ujar Syaykh AS Panji Gumilang dengan suara lantang.

“Kita mulai dari kampung yang sangat jauh dari kota, kampung yang tidak dipedulikan oleh banyak orang, tidak memiliki tempat pendidikan yang layak,” ujar Syaykh.

Asbab Al-nuzul dibangunnya P4BI di Cibanoang ini bermula dari keprihatinan Syaykh AS Panji Gumilang yang tiap pagi dan petang melewati daerah itu saat meninjau Proyek Ketahanan Terpadu  Pertanian Tanaman Pangan dan Hutan Tanaman Industri Al-Zaytun di Windu Kencana. Prihatin menyaksikan tempat belajar calon pemimpin bangsa Indonesia yang menyerupai kandang kambing.

“Sekolahmu tidak boleh dibangun di atas tanah seratus meter persegi, tidak boleh. Indonesia luas, sama dengan luasnya Amerika Serikat. Sekolahmu tidak boleh 100 meter persegi, sekolahmu minimal satu hektare,” kata Syaykh.

Cibanoang merupakan kampung yang sangat jauh dari kota, kampung yang tidak pernah dipedulikan banyak orang dan tidak memiliki tempat pendidikan yang layak. “Tempat mendidik calon pemimpin bangsa Indonesia yang tidak layak ini tidak bijak. Kita bukan bangsa yang besar kalau kita tidak memperhatikan pendidikan. Untuk itu masyarakat bersama-sama Al-Zaytun bertekad membangun pusat pendidikan ini untuk memajukan  bangsa melalui anak-anak muda,” ujar Syaykh Al-Zaytun. Untuk itu masyarakat Cibanoang bersama Al-Zaytun bertekad membangun pusat pendidikan ini untuk memajukan  bangsa Indonesia. Rakyat Cibanoang bangkit bersama masyarakat Al-Zaytun untuk membangun pendidikan. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya,” Syaykh Al-Zaytun mengutip lagu Indonesia Raya.

Masyarakat Bangga dan Bahagia

Suasana ruang belajar sebuah madrasah di Desa Cibanoang yang sudah tidak layak

 

Masyarakat Cibanoang menyambut antusias dan merasa bahagia dibangunnya P4BI ini. “Saya sangat bahagia sekali dengan dibangunnya sekolah di desa saya. Selama ini saya bersekolah jauh, jalannya rusak dan kalau hujan enggak bisa sekolah,” kata Andi Arianto, Kelas IV Madrasah Diniyah Awaliyah.

James O’Toole, Poliyics Editor Pittsburgh Post Gazette, juga memberikan apresiasi dengan dibangunnya P4BI. “Ini merupakan contoh yang baik dan positif dan sungguh sangat menarik, dan saya bangga ikut meletakkan batu pertama,” katanya.

P4BI telah memberi angin perubahan ke arah perbaikan kualitas pendidikan di Desa Cibanoang yang selama ini tak pernah tersentuh pembangunan pendidikan oleh pemimpin negaranya. Selama ini, anak-anak harus mengecap pendidikan dengan kondisi kelas yang tak ubahnya seperti kandang kambing. Berlantai tanah, dinding anyaman bambu yang sudah banyak yang hancur, atap berlobang yang jika musim hujan bocor. “Sekarang masyarakat bangkit, 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, diawali oleh masyarakat Cibanoang membangun pusat pendidikan,” kata Syaykh. Dan, Cibanoang yang menurut Syaykh Al-Zaytun merupakan sungai yang bisa menghasilkan emas bisa tercipta. Tentu saja dengan pendidikan yang memadai.

Syaykh juga menyebut keistimewaan Cibanoang lantaran peletakan asas  itu dihadiri oleh wartawan dari Amerika Serikat. Syaykh memperkenalkan pimpinan rombongan Mr Richard, dari Amerika Serikat tapi bahasa Indonesianya lebih bagus dari pada masyarakat  Indonesia di Cibanoang.

Kepada rombongan wartawan yang tergabung dalam East West Center (EWC) Hawaii – Amerika Serikat, itu, Syaykh Al-Zaytun menjelaskan: “Ini namanya Cibanoang, sungai yang bisa menghasilkan emas. Banoang itu sebuah buah yang bisa menjadi emas. Tapi belum tersentuh oleh pembangunan pendidikan oleh  pimpinan negaranya. Sekarang masyarakat bangkit, besok tanggal 20 adalah hari kebangkitan nasional, diawali dari masyarakat Cibanoang membangun sebuah pusat pendidikan. Tidak terlalu besar, hanya seluas 6 x 16 meter di lahan 10 ribu meter. Dan ini tahap pertama, mudah-mudahan nanti Pak Richard datang lagi, dan akan kita bangun lagi, bangun lagi yang lebih besar.”

Syaykh berpesan, tolong sampaikan kepada bangsa Amerika, di Cibanoang ada sekolah yang baru dibangun karena tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintahnya. Dibangun oleh rakyat sendiri, buat rakyat Indonesia yang ada di sini.

Denah pembangunan Pusat Pendidikan Putra-Putri Bangsa Indonesia (P4BI)

 

“Kita buktikan bahwa masyarakat Cibanoang mampu membangun. Kita bangun 31 hari, alias satu bulan. Hari ini kita mulai, dan tanggal 23 Juni kita akan resmikan. Kita undang pemimpin-pemimpin supaya paham, di sini masyarakatnya sudah tidak sabar menunggu apa kebijakan yang akan diberikan oleh pemimpinnya, sehingga membangun sendiri,” urai Syaykh Al-Zaytun.

Syaykh menyampaikan rasa iba, haru dan bangga karena masyarakat Cibanoang mampu membangun. “Kami hanya mendatangkan tukang, kami hanya mendatangkan batu, tidak pakai uang membangun, sama sekali tidak menggunakan uang, tidak penting uang itu. Yang penting ada batu, batu ada pabriknya, batu bata ada pabriknya, semen ada pabriknya, kayu ada hutannya, genteng ada pabriknya, tidak laku uang itu. Apalagi masyarakat tidak dipungut uang sesen pun, hanya mengumpulkan padi 20 Kg untuk memberi makan tukang selama satu bulan,” jelas Syaykh.

Syaykh memaparkan bangsa berpendidikan itu maknanya bangsa yang akan punya masa depan, akan mampu menginjak masa depannya dengan baik. Bangsa yang pendidikannya kurang akan suram masa depannya. “Maka anak-anakku rebut pendidikan, rebut toleransi. Akan kita dirikan sekolah tingkat dasar, kemudian nanti tingkat menengah, kemudian tingkat menengah atas, kemudian perguruan tingginya ke Universitas Al-Zaytun,” katanya.

Salah satu gedung sekolah di Desa Cibanoang yang tak tersentuh pembangunan

Lalu, Syaykh bertanya: “Siapa yang membiayai sekolah ini nanti?” Dan kemudian dijawabnya sendiri: “Kita bangsa yang kuat, masyarakat yang kuat, yayasan pesantren Indonesia yang kuat, karena didukung oleh masyarakat. Jangan kahwatir biaya pendidikan, paling-paling kita cuma urunan. Tidak usah membayar, tapi urunan.” Bagaimana caranya? “Karena di sini punya padi, urun pakai padi, yang punya jagung urun pakai jagung, tidak punya jagung tidak punya padi, hanya punya tenaga urun tenaga, tidak punya tenaga urun doa,” jelas Syaykh, lalu mengajak segenap hadirin berdoa dan berbasmalah.

Setelah ini Syaykh memimpin membaca Asmau Al-Husna sebanyak 100 nama-nama Allah, Alhamdulilah, tepat pukul 14.00 kurang dua menit peletakan batu asas dilakukan. Syaykh mempersilakan wakil ketua YPI, H Imam Suprianto maju ke depan, sekertaris Yayasan Ustadz Abdul Halim memegang tabir dan menunggu komando, sesuai sirine yang berbunyi.

Kemudian mempersilakan para pelajar putra-putri, masyarakat pemuda putra-putri, kemudian orang tua putra-putri, dan masyarakat lainnya, disusul oleh pelajar Al-Zaytun, mahasiswa Al-Zaytun, dan masyarakat Al-Zaytun serta rombongan dari masyarakat jurnalis Amerika Serikat memasang batu pertama sebagai kenang-kenangan tempat pendidikan yang akan go public, go international, dan go global..

Sumber>>//beritaindonesia.co.id

Oleh: cahayapelangi | Oktober 31, 2010

Matrix_02 -Terminologi Dalam Masalah Matrix

Peringatan

Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh, kitab Sirus Salikin dan kitab Hikam.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles coba untuk menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.

“You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes”
(Morpheus -The Matrix)

Dalam membahas masalah di dalam Matrix,perlu diketahui dahulu istilah-istilah yang terlibat dalam perbahasan Matrix ini.Kelak apabila kita ‘mengembara’ ke dalam dunia Matrix ini lebih jauh,kita tidaklah tertanya-tanya istilah atau pengertian yang  aneyang memungkinkan kita sesat atau ditangkap oleh ‘ejen-ejen’ (rujuk ejen Smith) yang memang mencari mangsa untuk dikelirukan secukupnya.

“Pengajian The Matrix”

The Matrix adalah sekadar model untuk menerangkan masalah kerohanian dan pengetahuan Kuantum peringkat tinggi,dimana sebelum ditemui model ‘The Matrix’,para guru kerohanian,nabi-nabi,ahli sufi,orang-orang suci,para rishi,arahat,sami dan pendeta telah coba mengungkapkan rahsia kehidupan melalui perbagai model untuk memudahkan orang awam memahaminya sebagai contoh,’sarung’,’moksha’,’nirvana’,’reinkarnasi’,’karma’,’samsara,’pakaian’,’perut burung’,’karung’ dan sebagainya untuk mewakili bagian-bagian dalam masalah alam fizikal dan alam ghaib.Semakin tinggi pengetahuan manusia mengenai alam benda di sekelilingnya maka makin berubah dan makin mudah manusia MENGAITKAN masalah kerohanian dengan benda atau pun peralatan yang mereka biasa atau gunakan sehari-hari.

Model The Matrix mengambil perkakasan komputer sebagai asas pemahaman.Di dalam pengajian The Matrix,anda akan bertemu dengan istilah-istilah seperti kerangka utama (mainframe),port,plug in/plug out,hack,virus,trojan,reformat,virtual reality,program dan lain-lain.

“The Matrix”

Matrix sebenarnya suatu istilah umum,yang merujuk kepada dua kategori

*ruang fizikal di luar pikiran
*ruang esoterik di dalam pikiran

Ruang fizikal di luar pikiran ialah ruang-masa yang kita hidup sekarang.Ruang yang kita TAHU melalui indera kita;kita dapat lihat ia,rasakan,hirup/cium dan dengar.Ia adalah dunia fizikal yang kita rasakan sekarang ini.Perlu diketahui,di dalam teks-teks kerohanian tidak kira dari sumber Islam atau non-Islam,ada dicatatkan kewujudan perbagai alam dalam perbagai istilah seperti ‘kayangan’,’tusita’,’jabarut’ dan sebagainya.Di dalam kajian Fizik Kuantum dan Fizik Teori,alam yang kita rasakan sekarang adalah berbentuk 3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa (3D-panjang,lebar,dalam).Jadi sudah tentu terdapat ruang dua dimensi (panjang,lebar) dan 1 dimensi (satu garisan).Dalam pada itu terdapat juga ruang yang lebih tinggi dari ruang 3 dimensi;4 dimensi,5 dimensi dan seterusnya di mana kajian Fizik Kuantum yang bergabung dengan Teori Kuantum-Graviti telah menjumpai keseluruhan jumlah dimensi adalah berjumlah 11 dimensi ruangmasa setakat ini (seterusnya akan dibincangkan di bawah silibus “Matrix Lebih Tinggi” serta “Hubungan Matrix dan Dimensi”)

Ringkasnya,dalam kata lain yang lebih sederhana,Matrix bermaksud ‘alam-alam’

Ruang esoterik di dalam pikiran merujuk kepada pengetahuan yang lebih tinggi dan abstrak.Subjek ini akan membincangkan perkaitan antara dunia fizikal dan rahsia pikiran.Masalah ‘Ruang di dalam pikiran” adakalanya berselisih (distort) dengan masalah ‘Ruang di luar pikiran’ tetapi jika diperhalusi,keduanya saling melengkapi dan menjelaskan kewujudan mereka masing-masing.Telah diketahui turun-temurun bahawa pikiran adalah entiti yang paling misteri di mana guru-guru kerohanian timur ada menerangkan mengenai ‘pikiran’ dan ‘tubuh’ yang terperincinya terdapat dalam ‘3 Jenis Diri’:

-Diri Sendiri
-Diri Tersakiti
-Diri Sebenar Diri

Ini adalah salah satu definisi popular di mana konsep ini telah dikenali dengan perbagai istilah mengikut aliran kerohanian tertentu.Kaitan ‘pikiran’ dan ‘tubuh’ adalah misteri yang amat digemari dan dibahaskan selama beribu-ribu tahun oleh perbagai agama-agama besar,pendiri-pendiri aliran kerohanian,para pengkaji dan pakar-pakar perubahan di seluruh dunia.Di hujung pengembaraan nanti akhirnya dapat ditemui rahsia paling penting;bahawa sebenarnya segala sesuatu itu BUKANLAH DI LUAR PIKIRAN TETAPI DI DALAM PIKIRAN.

“The One”

Istilah ini merujuk kepada orang-orang pilihan Tuhan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan ini.Orang-orang ini kerap disebut sebagai nabi,orang suci,peramal,pendeta agung,maitreya,avatar dan sebagainya biasanya merupakan orang yang disegani dari segi akhlak dan sikap yang terpuji.‘The One’ bukanlah orang yang mewar-warkan dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan melainkan setelah diarahkan begitu.Mereka sendiri tidak tahu pada awalnya bahawa diri mereka terpilih sehinggalah diberitahu secara wahyu,ilham atau cara-cara tertentu.’The One’ tidak suka orang disekelilingnya terlalu menyanjung dirinya.Mereka ini biasanya berperawakan tampan,bertubuh tegap dengan ketinggian yang optimum,berwajah manis dan menawan,tutur kata yang elok dan ada aura dan karisma diri.Ini penting untuk memudahkan para pengikut mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka dengan rela dan konsisten.

“Plug in/Plug out”

‘Plug in’ bermaksud dilahirkan di dalam ‘Matrix’ terutamanya Matrix yang manusia hidup,mencari pilihan dan membuat pilihan.’Plug in’ juga bermaksud masuk ke dalam kesedaran yang lebih tinggi.Proses teknikal dalam penukaran antara Matrix juga disebut ‘plug in’.

‘Plug out’ pula bermaksud dimatikan dalam Matrix yang sedang dialami.Ia juga bermaksud dikeluarkan dari Matrix.’Plug out’ adalah simbol kepada ‘kematian’,’pengakhiran’ atau ‘selesai’.Proses teknikal dalam penukaran antara Matrix juga disebut ‘plug out’.

“‘The Source’The Source adalah sumber segala sesuatu.Dalam terminologi Matrix,The Source adalah sumber untuk membina kode-kode program di mana dalam hal ini ia digelar ‘source code’.Dalam tafsiran kerohanian tradisional,ia adalah mewakili sumber segala kejadian dan penciptaan makhluk.Ia juga digelar ‘supermind’,’overmind’ dan ‘The Mind’.Setiap pikiran manusia berhubung dengan ‘Mind’ ini.’The Source’ seringkali berhubungan dengan satu lagi entiti yaitu ‘The Architect’.Sesetengah kerohanian terutamanya dari Barat memisahkan ‘The Architect’ dengan ‘The Source’.Tetapi dalam disiplin kerohanian Sufism (tasawuf),’The Source’ itu adalah ‘The Architect’.

“‘The Architect’

The Architect adalah entiti yang membina Matrix;segala Matrix yang ada.Dialah yang menyusun program dan mengatur segala kode,trafik,protokol,port,format,codec,komunikasi dan lain-lain di dalam Matrix.Dialah yang menghidupkan program,mematikan program (shut down),memasukkan program serta mengeluarkan program.Dia juga yang menentukan jumlah program yang berjalan,protokol yang digunakan dan masa yang dihabiskan (‘The Architect’ tidak tertakluk pada ‘masa’ kerana ‘masa’ juga adalah sebuah program).’The Architect’ juga bersikap seperti pengaturcara (programmer).Dalam tafsiran kerohanian dan mungkin saja istilah yang biasa difahami manusia umum,’The Architect’ ini adalah apa yang digelar Maha Pencipta;Tuhan,’God’,’Lord’ dan sebagainya.

‘Programmer’

Pengaturcara.yaitu entiti yang tugasnya menyusun program yang berjalan di dalam Matrix.Setiap program ada pengatur cara yang menjaganya.’Programmer’ tidak dapat melaksanakan program tanpa ‘The Source’.Dari sinilah dia mendapat sumber kode untuk menjalankan tugasnya.’Programmer’ yang sebenar adalah ‘The Architect’ kerana dialah yang sebenarnya mempunyai kata kunci (password) untuk semua ‘source code’ dan tidak ada seorang pun ‘programmer’ yang dapat mengakses ‘mainframe’ (kerangka utama) kepada ‘source code’ ini tanpa keizinannya.Tetapi ‘The Architech’ telah membina ‘programmer-programmer’ yang lain,sebagai menunjukkan kebijaksanaannya dan kehebatannya mencipta (bukan untuk membantunya atau menunjukkan kelemahannya).Setiap parameter program dikawal oleh ‘programmer’ ini.Sebagai contoh,dalam dunia realiti manusia,setiap perjalanan material fizik mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk mampu berjalan lancar.Manusia dan benda-benda mampu bergerak stabil di atas bumi kerana dibekalkan dengan daya graviti yang mempunyai ukuran tertentu.Begitu juga jumlah titisan hujan yang turun,burung-burung yang terbang,pohon-pohon yang bergoyang dan kadar desibel guruh di langit juga kadar haba yang dipancarkan matahari,mempunyai parameter-parameter yang disedia oleh para ‘programmer’ ini.SETIAP SATU MEMPUNYAI UKURAN TERTENTU MENUNJUKKAN IA ADALAH DICIPTA,BUKAN TERJADI DENGAN SENDIRINYA.Dalam tafsiran yang sederhana dari disiplin kerohanian,para ‘programmer’ ini adalah para malaikat yang menjalankan perbagai tugas di semua Matrix yang dibenarkan khasnya Matrix yang manusia hidup sekarang.Setiap titisan hujan ada malaikat yang menjaganya.Begitu juga elektron-elektron yang berputar-berputar di orbitnya,setiap satu ada malaikat yang mengawalnya.Maha Suci Tuhan.


‘Program’Yaitu rancangan-rancangan,fasiliti,tema,peristiwa,subjek/objek dan sebagainya yang berjalan di dalam Matrix.Program adalah struktur kepada Matrix.Tanpa program,Matrix adalah satu ruang kosong yang menjemukan.Tiada apa-apa,Nothing.Program terdiri dari beratus-ratus,beribu hingga infiniti kode-kod yang diambil dari ‘The Source’ di ‘mainframe’.Kode-kode ini disusun menjadi parameter-parameter,peraturan perisian,masa dan struktur lain sehingga menjelma menjadi program.Setiap entiti yang wujud termasuk para ‘programmer’ itu sendiri adalah ‘program’.Segalanya ‘program’ sehingga Matrix pun merupakan ‘program’ yang dicipta.Hanya ‘The Architect’ saja bukan ‘program’.Dia adalah entiti yang memegang peranan ‘The Architect’,’The Source’ dan ‘Programmer’ sekaligus.Dalam tafsiran kerohanian tradisional,’program’ ini merujuk kepada makhluk,yaitu YANG DICIPTAKAN.Makhluk bukan saja bermakna yang bernyawa saja,tetapi juga yang tidak bernyawa.Kucing,sudu,pinggan,nasi goreng,tahi cicak,kambing,bantal busuk,komputer,matahari,Nebula Ketam,galaksi,elektron,proton,quark,bozon dan sebagainya adalah ‘program’,iaitu makhluk yang diciptakan.Makhluk diciptakan oleh Khaliq iaitu PENCIPTA.’Program’ berasal dari kode-kod eyang disusun,di mana kode-kode itu pula diambil dari ‘The Source’ yang bertempat di ‘mainframe’.


‘Mainframe’Kerangka utama.yaitu tempat dimana kode-kode disimpan dan dikawal rapi.’Mainframe’ bertempat di luar kode biasa Matrix dan mempunyai katakunci (password) yang teramat rahsia untuk memasukinya.’Mainframe’ menyimpan segala kode di dalam ‘memori’ nya yang khas.Tidak diketahui secara jelas adakah terdapat ‘programmer’ yang dapat mengaksesnya (apa pun dengan kebenaran ‘The Architect’) tetapi terdapat ‘The One’ yang dapat mencapai akses ke ‘mainframe’.Di dalam tafsiran kerohanian (sufism) ‘mainframe’ mewakili Lauh Mahfuz yang menyimpan ‘Kitab Yang Terpelihara’ iaitu berisi pengetahuan yang lepas,kini dan akan datang.

———————————————————————————————————–

Setakat ini dahulu MistisFiles memberikan definisi istilah-istilah yang dipakai dalam model kerohanian The Matrix.Istilah-istilah di atas adalah istilah dalam kategori asas yang perlu di beri penjelasan dahulu.Terdapat berpuluh-puluh lagi istilah tetapi lebih mudah kalau diterangkan istilah itu bersama-sama artikel kerana istilah-istilah ini lebih bersifat rumit dan mungkin akan menimbulkan anggapan negatif dari pembaca.

Anda sudah faham sekarang?Ok,sebelum memasuki ‘Matrix’,kami ingin memberitahu anda beberapa perkara.

Kita semua adalah pengemis kebenaran.Kita semua dilahirkan di dalam penjara. PENJARA PIKIRAN yang TIDAK berbau atau dapat dirasa,didengar dan dilihat.Ia adalah penjara yang sunyi sepi,gelap dan kosong.Malangnya,tidak seorang pun yang dapat memberitahu anda setepatnya apakah Matrix itu.Anda DAPAT CARI DAN KAJI SENDIRI.Ini adalah peluang anda yang terakhir,selepas ini tiada ruang untuk KEMBALI.Di sini ada dua biji pil;merah dan biru.

Anda ambil pil biru,semua cerita akan berakhir di sini;anda akan bangun dari tidur dan anda percaya apa yang anda ingin percaya.

Anda ambil pil merah,anda akan tetap di dunia yang benar-benar menakjubkan…kami jamin, dan kami akan bawa anda sedalam mana ‘lubang sang arnab’ itu pergi.

INGAT!Apa yang kami tawarkan di sini adalah bertujuan untuk mencari kebenaran semata-mata,tiada niat yang lain.
Bersambung…

Oleh: cahayapelangi | September 27, 2010

Kiat-Kiat Agar Rizki Anda Barokah

Pendahuluan

Segala puji hanya milik Allah Ta’ala, Dzat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Amiin.

Betapa sering kita mengucapkan, mendengar, mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan dalam umur, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta benda, dll. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, “Apakah sebenarnya keberkahan itu? Dan bagaimana keberkahan dapat diperoleh?”

Mungkinkah berkah itu hanya terwujud dalam “berkat” yang berhasil kita bawa pulang setiap kali kita menghadiri suatu pesta atau undangan?

Mungkinkah keberkahan itu hanya milik para kiyai, atau tukang ramal, juru-juru kuncen kuburan, sehingga bila salah seorang dari kita memiliki suatu hajatan, ia datang kepada mereka untuk “ngalap berkah”, agar cita-cita kita tercapai? ([1])

“Berkah” atau “Al Barokah” bila kita pelajari dengan sebenarnya, baik melalui ilmu bahasa arab atau melalui dalil-dalil dalam Al Qur’an dan As Sunnah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa “al Barokah” memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung. Secara ilmu bahasa, “Al Barokah” berartikan: “Berkembang, bertambah dan kebahagiaan. ([2])

Imam An Nawawi berkata: “Asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi.” ([3])

Adapun bila ditinjau melalui dalil-dalil dalam Al Qur’an dan As Sunnah, maka “Al Barokah” memiliki makna dan perwujudan yang tidak jauh berbeda dari makna “Al Barokah” dalam ilmu bahasa.

Untuk sedikit mengetahui tentang keberkahan yang dikisahkan dalam Al Qur’an, dan As Sunnah, maka saya mengajak hadirin untuk bersama-sama merenungkan beberapa dalil berikut:

Dalil Pertama:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ {10} رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ –

“Dan Kami turunkan dari langit air yang diberkahi (banyak membawa kemanfaatan) lalu Kami tumbuhkan dengan air itu taman-taman dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tingo-tinggi yang memiliki mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Demikianlah terjadinya kebangkitan.” (Qs. Qaaf: 9-11)

Bila keberkahan telah menyertai hujan yang turun dari langit, tanah gersang, kering keronta menjadi subur makmur, kemudian muncullah taman-taman indah, buah-buahan dan biji-bijian yang melimpah ruah. Sehingga negri yang dikaruniai Allah dengan hujan yang berkah menjadi negri gemah ripah loh jinawi (kata orang jawa) atau,

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ .

“(Negrimu adalah) negri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Qs. Saba’: 15)

Demikianlah Allah Ta’ala menyimpulkan kisah bangsa Saba’, suatu negri yang tatkala penduduknya beriman dan beramal sholeh, penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai ulama’ ahli tafsir mengisahkan bahwa: dahulu, wanita kaum Saba’ tidak perlu untuk memanen buah-buahan kebun mereka. Untuk mengambil hasil kebunnya, mereka cukup membawa keranjang di atas kepalanya, lalu melintas di kebunnya, maka buah-buahan yang telah masak dan berjatuhan sudah dapat memenuhi keranjangnya, tanpa harus bersusah-payah memetik atau mendatangkan pekerja yang memanennya.

Sebagian ulama’ lain juga menyebutkan bahwa dahulu di negri Saba’ tidak ada lalat, nyamuk, kutu, atau serangga lainnya, yang demikian itu berkat udaranya yang bagus, cuacanya yang bersih, dan berkat kerahmatan Allah yang senantiasa meliputi mereka.([4])

Dalil Kedua:

Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang berbagai kejadian yang mendahului kebangkitan hari qiyamat, beliau bersabda:

يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرِّسْلِ، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. رواه مسلم

“Akan diperintahkan (oleh Allah) kepada bumi: tumbuhkanlah buah-buahanmu, dan kembalikan keberkahanmu, maka pada masa itu, sekelompok orang akan merasa cukup (menjadi kenyang) dengan memakan satu buah delima, dan mereka dapat berteduh dibawah kulitnya. Dan air susu diberkahi, sampai-sampai sekali peras seekor onta dapat mencukupi banyak orang, dan sekali peras susu seekor sapi dapat mencukupi manusia satu kabilah, dan sekali peras, susu seekor domba dapat mencukupi satu cabang kabilah.” (Riwayat Imam Muslim)

Demikianlah ketika rizqi diberkahi Allah, sehingga rizqi yang sedikit jumlahnya, akan tetapi kemanfaatannya sangat banyak, sampai-sampai satu buah delima dapat mengenyangkan segerombol orang, dan susu hasil perasan seekor sapi dapat mencukupi kebutuhan orang satu kabilah.

Ibnul Qayyim berkata: “Tidaklah kelapangan rizqi dan amalan diukur dengan jumlahnya yang banyak, tidaklah panjang umur dilihat dari bulan dan tahunnya yang berjumlah banyak. Akan tetapi kelapangan rizqi dan umur diukur dengan keberkahannya.” ([5])

Bila ada yang berkata: Itukan kelak tatkala kiyamat telah dekat, sehingga tidak mengherankan, kerana saat itu, banyak terjadi kejadian yang luar biasa, sehingga apa yang disebutkan pada hadits ini adalah sebagian dari hal-hal tersebut.

Ucapan ini tidak sepenuhnya benar, sebab hal yang serupa –walau tidak sebesar yang disebutkan pada hadits ini- juga pernah terjadi sebelum zaman kita, yaitu pada masa-masa keemasan umat Islam.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: ”Sungguh dahulu biji-bijian, baik gandum atau lainnya lebih besar dibanding yang ada sekarang, sebagaimana keberkahan yang ada padanya (biji-bijian kala itu-pen) lebih banyak. Imam Ahmad telah meriwayatkan melalui jalur sanadnya, bahwa telah ditemukan di gudang sebagian khalifah Bani Umawiyyah sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar biji kurma, dan bertuliskan pada kantung luarnya: “Ini adalah gandum hasil panenan masa keadilan ditegakkan.” ([6])

Seusai kita membaca hadits dan keterangan Imam Ibnul Qayyim di atas, kemudian kita berusaha mencocokkannya dengan diri kita, niscaya yang kita dapatkan adalah kebalikannya, yaitu makanan yang semestinya mencukupi beberapa orang tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang, berbiji-biji buah delima hanya mencukupi satu orang,.

Dalil Ketiga:

“Dari sahabat Urwah bin Abil Jaed Al Bariqy radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberinya uang satu dinar agar ia membelikan seekor kambing untuk beliau, maka sahabat Urwah dengan uang itu membeli dua ekor kambing, lalu menjual salah satunya seharga satu dinar. Dan iapun datang menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Kemudian Nabi mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam perniagaannya. Sehingga andaikata ia membeli debu, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan padanya.” (Riwayat Al Bukhory)

Demikianlah sedikit gambaran tentang peranan keberkahan pada usaha, penghasilan, dan kehidupan manusia, yang digambarkan dalam Al Qur’an dan Al Hadits.

Sebenarnya, masih banyak lagi gambaran tentang peranan keberkahan yang disebutkan dalam Al Qur’an atau hadits, hanya karena tidak ingin terlalu bertele-tele, saya cukupkan dengan tiga dalil di atas sebagai contoh, sedangkan sebagian lainnya akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya.

Bila demikian adanya, tentu setiap orang dari kita mendambakan untuk mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan, penghasilan dan harta kita. Setiap kita pasti bertanya-tanya: bagaimanakah caranya agar usaha, penghasilan dan harta saya diberkahi Allah?

Sebagaimana peranan keberkahan dalam hidup secara umum, dan dalam usaha serta penghasilan, telah banyak diulas dalam Al Qur’an dan Hadits, demikian juga persyaratan dan metode mendapatkannya. Berikut saya akan sebutkan beberapa persyaratan dan metode tersebut:

1. Iman kepada Allah.

Inilah syarat pertama dan terbesar agar rizqi kita diberkahi Allah, yaitu dengan merealisasikan keimanan kepada Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

“Andaikata penduduk negri-negri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al A’raf: 96)

Demikianlah imbalan Allah kepada orang-orang yang beriman dari hamba-hamba-Nya. Dan sebaliknya, orang yang kufur dengan Allah Ta’ala, niscaya ia tidak akan pernah merasakan keberkahan dalam hidup.

Diantara perwujudan iman kepada Allah Ta’ala yang berkaitan dengan penghasilan ialah dengan senantiasa yakin dan menyadari bahwa rizqi apapun yang kita peroleh ialah atas karunia dan kemurahan Allah semata, bukan atas jerih payah atau kepandaian kita. Yang demikian itu karena Allah Ta’ala telah menentukan jatah rizqi setiap manusia semenjak ia masih berada dalam kandungan ibunya. ([7])

Bila kita pikirkan diri dan negri kita, niscaya kita dapatkan buktinya, setiap kali kita mendapatkan suatu keberhasilan, maka kita lupa daratan, dan merasa itu adalah hasil dari kehebatan kita. Dan sebaliknya, setiap terjadi kegagalan atau bencana kita menuduh alam sebagai dalangnya, dan kita melupakan Allah Ta’ala.

Ketika Aceh ditimpa musibah Sunami, kita menuduh alam sebagai penyebabnya, yaitu dengan mengatakan itu karena akibat dari pergerakan atau benturan antara lempengan bumi ini dengan lempengan bumi itu, dst. Ketika musibah lumpur di porong menimpa kita, kita rame-rame menuduh alam dengan mengatakan itu dampak dari gempa yang menimpa wilayah Jogjakarta dan sekitar. Ketika banjir melanda Jakarta, kita rame-rame menuduh alam, dengan berkata: siklus alam, atau yang serupa.

Jarang diantara kita yang mengembalikan semua itu kepada Allah Ta’ala, sebagai teguran atau cobaan atau mungkin juga sebagai azab. Bahkan orang yang berfikir demikian akan dituduh kolot, kampungan tidak ilmiyah, atau malah dianggap sebagai teroris dst.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan Allah).” (Qs. Ar Rum: 41)

“Dari sahabat Zaid bin Khalid Al Juhani radhiallahu ‘anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami kita shalat subuh di Hudaibiyyah dalam keadaan masih basah akibat hujan tadi malam. Seusai beliau shalat, beliau menghadap kepada para sahabatnya, lalu berkata: “Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?” Mereka menjawab: “Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Allah berfirman: Ada sebagian dari hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kafir. Adapun orang yang berkata: Kita telah dihujani atas karunia dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur dengan bintang. Dan orang yang berkata: kita dihujani atas pengaruh bintang ini dan itu, maka itulah orang yang kufur dengan-Ku dan beriman dengan bintang.” (Muttafaqun ‘alaih)

Bila demikian adanya, maka mana mungkin Allah akan memberkahi kehidupan kita?! Bukankah pola pikir semacam ini adalah pola pikir yang menyebabkan Qarun diazab dengan ditelan bumi?!

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

Qarun berkata: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku.” Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak harta kumpulannya. (Qs. Al Qashash: 78)

Di antara perwujudan nyata iman kepada Allah dalam hal rizqi, ialah senantiasa menyebut nama Allah Ta’ala ketika hendak menggunakan salah satu kenikmatan-Nya, misalnya ketika makan:

Dari sahabat ‘Aisyah radhiallahu ‘anha: bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu saat sedang makan bersama enam orang sahabatnya, tiba-tiba datang seorang arab baduwi, lalu ia menyantap makanan beliau dalam dua kali suapan. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ketahuilah seandainya ia menyebut nama Allah (membaca Basmallah-pen), niscaya makanan itu akan mencukupi kalian.” (Riwayat Ahmad, An Nasai dan Ibnu Hibban)

Pada hadits lain Nabi bersabda:

أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا أتى أَهْلَهُ وقال: بِسْمِ اللَّهِ اللهم جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا، فَرُزِقَا وَلَدًا، لم يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

Ketahuilah bahwa salah seorang dari kamu bila hendak menggauli istrinya ia berkata: “Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami”, kemudia mereka berdua dikaruniai anak (hasil dari hubungan tersebut-pen) niscaya anak itu tidak akan diganggu syetan. (Riwayat Bukhory)

Demikianlah peranan iman kepada Allah, yang terwujud pada menyebut nama-Nya ketika hendak menggunakan suatu kenikmatan dalam mendatangkan keberkahan pada harta dan anak keturunan.

2. Amal Sholeh.

Yang dimaksud dengan amal sholeh ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan syari’at yang diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Inilah hakikat ketaqwaan yang menjadi persyaratan datangnya keberkahan, sebagaimana ditegaskan pada ayat di atas. Dan juga ditegaskan pada janji Allah berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan Amal sholeh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka, dan benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Ku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Qs. An Nur: 55)

Tatkala Allah Ta’ala menceritakan tentang Ahlul Kitab yang hidup pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

“Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil dan (Al Qur’an) yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.” (Qs. Al Maidah: 66)

Ulama’ ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki” ialah Allah akan melimpahkan kepada mereka rizqi yang sangat banyak dari langit dan dari bumi, sehingga mereka akan mendapatkan kecukupan dan berbagai kebaikan, tanpa susah payah, letih lesu dan tanpa adanya tantangan atau berbagai hal yang mengganggu ketentraman hidupnya. ([8])

Dan bila kita telah mendapatkan kemudahan hidup dari atas dan bawah kita, niscaya kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan keberhasilan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang beramal sholeh, baik lelaki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. An Nahl: 97)

Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan hadits di atas tentang dikembalikannya keberkahan bumi, beliau menyatakan: “Tidaklah hal itu terjadi melainkan atas keberkahan penerapan syari’at Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setiap kali keadilan ditegakkan, niscaya keberkahan dan kebaikan menjadi melimpah ruah.”

Diantara contoh nyata keberkahan harta orang yang beramal sholeh ialah kisah Khidir dan Nabi Musa bersama dua orang anak kecil. Pada kisah tersebut Khidir menegakkan tembok pagar yang hendak roboh; guna menjaga agar harta warisan yang di miliki oleh dua orang anak kecil dan terpendam di bawah pagar tersebut, sehingga tidak nampak dan diambil oleh orang lain. Allah Ta’ala berfirman:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

“Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang shaleh, maka Tuhan-mu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhan-mu.” (Qs. Al Kahfi: 82)

Ulama’ tafsir menyebutkan bahwa ayah yang dinyatakan dalam ayat ini sebagai ayah yang sholeh bukanlah ayah langsung kedua anak tersebut, akan tetapi kakeknya yang ketujuh, yang semasa hidupnya berprofesi sebagai tukang tenun.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Pada kisah ini terdapat dalil bahwa anak keturunan orang sholeh akan dijaga, dan keberkahan amal sholehnya akan meliputi mereka di dunia, dan di akhirat. Ia akan memberi syafa’at kepada mereka dan derajatnya akan ditinggikan ke tingkatan tertinggi, agar orang tua mereka menjadi senang, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an dan As Sunnah.” ([9])

Akan tetapi sebaliknya, bila kita enggan untuk beramal sholeh, atau bahkan mengamalkan kemaksiatan, maka yang kita petikpun juga kebalikan dari apa yang telah disebutkan di atas. Allah Ta’ala berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“Dan barang siapa berpaling dari beribadah kepada-Ku/peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (Qs. Thaaha: 124)

Ulama’ ahli tafsir menyebutkan bahwa orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah dengan beribadah kepada-Nya, maka kehidupannya akan senantiasa dirundung kesedihan dan duka. Yang demikian karena mereka senantiasa disiksa oleh ambisi menumpuk dunia, sifat kikir yang senantiasa membakar hatinya, dan rasa takut akan kematian yang senantiasa menghantuinya ([10])

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إن الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم

“Sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rizqinya akibat dari dosa yang ia kerjakan.” (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim dll).

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dilintasi oleh rombongan pengusung janazah, spontan berliau bersabda:

“Apakah ia orang yang beristirahat atau diistirahati darinya?” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang beristirahat atau diistirahati darinya?” Beliau menjawab: “Seorang hamba yang beriman, akan beristirahat (dengan kematian) dari kepayahan dunia dan gangguanya. Sedangkan seorang hamba yang keji (fajir), para manusia, negri, pepohonan dan binatang akan teristirahatkan darinya.” (Muttafaqun ‘alaih)

مستريح ومستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال : (العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشَّجر والدَّواب.) متفق عليه

Ulama’ pensyarah hadits ini menyatakan: “Teristirahatakannya negri dan pepohonan dari orang keji ialah teristirahatkannya itu semua dari dampak kemaksiatan yang ia lakukan, karena kemaksiatannya itu adalah biang terjadinya kekeringan, sehingga menyebabkan tetumbuhan dan binatang menjadi binasa.”

Ibnul Qayyim berkata: “Dan diantara hukuman perbuatan maksiat ialah: kemaksiatan akan menghapuskan keberkahan umur, rizqi, ilmu, amalan, amal ketaatan. Dan secara global kemaksiatan menjadi penghapus keberkahan setiap urusan agama dan dunia. Karenanya tidaklah akan engkau dapatkan orang yang umur, agama, dan dunianya paling sedikit keberkahannya dibanding orang yang bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah. Tidaklah keberkahan dihapuskan dari bumi kecuali dengan sebab perbuatan maksiat manusia.” ([11]

Diantara contoh nyata akibat buruk yang harus diderita oleh manusia dari dicabutnya keberkahan dari kehidupannya ialah membusuknya daging, dan basinya makanan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa itu semua terjadi akibat perbuatan dosa umat manusia. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. متفق عليه

“Seandainya kalau bukan karena ulah Bani Isra’il, niscaya makanan tidak akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk.” (Muttafaqun ‘alaih)

Para ulama’ menjelaskan bahwa tatkala Bani Isra’il diberi rizqi oleh Allah Ta’ala berupa burung-burung salwa (semacam burung puyuh) yang datang dan dapat mereka tangkap dengan mudah setiap pagi hari, mereka dilarang untuk menyimpan daging-daging burung tersebut. Setiap pagi hari, mereka hanya dibenarkan untuk mengambil daging yang akan mereka makan pada hari tersebut. Akan tetapi mereka melanggar perintah ini, dam mengambil daging dalam jumlah yang melebihi kebutuhan mereka pada hari tersebut, dan kemudian mereka simpan. Akibat perbuatan mereka ini, Allah menghukumi mereka, sehingga daging-daging yang mereka simpan tersebut menjadi busuk. ([12])

Al Munawi berkata: “Hadits ini adalah suatu isyarat yang menunjukkan bahwa membusuknya daging merupakan hukuman atas bani Israil, akibat mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. Yaitu tatkala mereka menyimpan daging burung puyuh, sehingga menjadi busuk, padahal Allah telah melarang mereka dari hal itu, dan sebelum kejadian itu, daging tidak pernah membusuk.”([13])

Berikut beberapa amal sholeh yang nyata-nyata mendatangkan keberkahan pada harta:

A. Mensyukuri Segala Nikmat.

Tiada kenikmatan -apapun wujudnya- yang dirasakan oleh manusia di dunia ini, melainkan datangnya dari Allah Ta’ala. Oleh karena itu Allah Ta’ala mewajibkan atas mereka untuk senantiasa bersyukur kepadanya, yaitu dengan senantiasa mengingat bahwa kenikmatan tersebut datangnya dari Allah, kemudian ia mengucapkan hamdalah, dan selanjutnya ia menafkahkannya di jalan-jalan yang di ridhoi Allah. Orang yang telah mendapatkan karunia untuk dapat bersyukur demikian ini, akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga Allah akan senantiasa melipat gandakan untuknya kenikmatan:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumandangkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni’mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni’mat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Qs. Ibrahim: 7)

Dan pada ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

“Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur demi (kebaikan) dirinya sendiri.” (Qs. An Naml: 40)

Imam Al Qurthuby berkata: “Tidaklah manfaat syukur akan didapat selain oleh pelakunya sendiri, dimana dengannya ia berhak mendapatkan kesempurnaan dari ni’mat yang ia dapat, dan nikmat tersebut akan kekal dan ditambah. Sebagaimana syukur juga berfungsi untuk mengikat kenikmatan yang telah didapat serta menggapai kenikmatan yang belum dicapai.” ([14])

Sebagai contoh nyata:

]لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ {15} فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ [ سبأ 15-16

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan disebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.

(Negrimu) adalah negri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon atsel (cemara) dan pohon bidara.” (Qs. Saba’: 15-16).

Tatkala kaum Saba’ masih dalam keadaan makmur dan tentram, Allah Ta’ala hanya memerintahkan kepada mereka agar bersyukur. Ini menunjukkan bahwa dengan syukur, mereka dapat menjaga kenikmatan mereka dari bencana, dan mendatangkan kenikmatan lain yang belum pernah mereka dapatkan.

B. Menunaikan Zakat (Shodaqoh)

Zakat, baik zakat wajib atau sunnah (shodaqoh) adalah salah satu amalan yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Allah Ta’ala berfirman:

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (Qs. Al Baqarah: 276)

Pada ayat lain, Allah berfirman:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tidap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan bagi orang yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al Baqarah: 261)

Pada ayat lain Allah berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimispun (memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (Qs. Al Baqarah: 265)

Pada ayat lain, Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون

“Dan sesuatu riba yang engkau berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah . Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai Wajah Allah (keridhoan-Nya), maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan.” (Qs. Ar Rum: 39)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

“Tiada pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun, kemudian salah satunya berucap (berdoa): Ya Allah, berilah orang yang berinfaq pengganti, sedangkan yang lain berdoa : Ya Allah timpakanlah kepada orang yang kikir (tidak berinfaq) kehancuran.” (Muttafaqun ‘alaih)

Pada hadits lain beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. رواه مسلم

“Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadhu’/merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya.” (Muslim)

Para ulama’ menjelaskan maksud hadits ini dengan menyebutkan dua penafsiran:

1. Maksudnya Allah akan memberkahi hartanya, dan menjaganya dari kerusakan, sehingga kekurangan yang terjadi dapat tertutupi dengan turunnya keberkahan. Hal ini dapat dirasakan langsung dan juga dapat dilihat contohnya di masyarakat.

2. Walaupun secara hitungan harta berkurang, akan tetapi pahala yang berlipat ganda dapat menutupi kekurangan tersebut, bahkan melebihinya. ([15])

Makna kedua ini selaras dengan hadits berikut:

“Anak keturunan Adam (senantiasa) berkata: ‘Hartaku, hartaku!’ Apakah engkau wahai anak Adam mendapatkan bagian dari hartamu selain yang engkau makan sehingga engkau habiskan, atau engkau pakai sehingga engkau rusakkan atau yang engkau shadakohkan sehingga engkau sisakan (untuk kehidupan akhirat)” (Muslim)

يقول ابن آدَمَ: مَالِي مَالِي قال: وَهَلْ لك يا بن آدَمَ من مَالِكَ إلاَّ ما أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أو تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ رواه مسلم.

Walau demikian, kedua penafsiran di atas sama-sama benar adanya, dan tidak saling bertentengan.

C. Bekerja mencari rizqi dengan hati yang qona’ah tidak dipenuhi oleh ambisi dan keserakahan.

Sifat qonaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Ta’ala adalah kekayaan yang tidak ada bandingnya. Dahulu orang berkata:

“Bila engkau memiliki hati yang qona’ah, maka engkau dan pemilik dunia (kaya raya) adalah sama”.

إذا كنت ذا قلب قنوع، فأنت وصاحب الدنيا سواء.

“Qona’ah adalah harta karun yang tidak akan pernah sirna.”

القناعة كنز لا يفنى

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggambarkan keadaan orang yang dikaruniai sifat qonaah dengan sabdanya:

من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه ؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.رواه الترمذي وابن ماجة والطبراني وابن حبان والبيهقي.

“Barang siapa dari kalian yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya.” (Riwayat At-Tirmizy, Ibnu Majah, At Thobrany, Ibnu Hibban dan Al Baihaqy)

Al Munawi rahimahullah berkata: “Maksud hadits ini, barang siapa yang terkumpul padanya: kesehatan badan, jiwanya merasa aman kemanapun ia pergi, kebutuhan hari tersebut tercukupi dan keluarganya dalam keadaan selamat, maka sungguh Allah telah mengumpulkan untuknya seluruh jenis kenikmatan, yang siapapun berhasil menguasai dunia tidaklah akan mendapatkan kecuali hal tersebut.” ([16])

Dengan jiwa yang dipenuhi dengan qona’ah, dan keridhoan dengan segala rizqi yang Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan dianugrahkan kepadanya:

إن اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يبتلي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رضي بِمَا قَسَمَ الله عز وجل له بَارَكَ الله له فيه وَوَسَّعَهُ وَمَنْ لم يَرْضَ لم يُبَارِكْ له ولم يزده على ما كتب له. رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني

“Sesungguhnya Allah Yang Maha Luas Karunia-nya lagi Maha Tinggi, akan menguji setiap hamba-Nya dengan rizqi yang telah Ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rizki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho (tidak puas), niscaya rizqinya tidak akan diberkahi.” (Riwayat Imam Ahmad dan dishohihkan oleh Al Albany)

Al Munawi dalam kitab Faidhul Qadir menyebutkan: “Bahwa penyakit ini, (yaitu: tidak puas dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya-pen) telah banyak didapatkan pada pemuja dunia, sehingga engkau dapatkan salah seorang dari mereka meremehkan rizqi yang telah dikaruniakan untuknya, merasa hartanya itu sedikit, buruk, serta mengagumi rizqi orang lain dan menggapnya lebih bagus dan banyak. Oleh karenanya ia akan senantiasa banting tulang untuk menambah hartanya, hingga akhirnya habislah umurnya, sirnalah kekuatannya, dan iapun menjadi tua renta (pikun) akibat dari ambisi yang tergapai dan rasa letih. Dengan itu ia telah menyiksa tubuhnya, mengelamkan lembaran amalannya dengan berbagai dosa yang ia lakukan demi mendapatkan harta kekayaan. Padahal ia tidaklah akan memperoleh selain apa yang telah Allah tentukan untuknya. Pada akhir hayatnya ia meninggal dunia dalam keadaan pailit, ia tidak mensyukuri apa yang telah ia peroleh, dan ia juga tidak berhasil menggapai apa yang ia inginkan.” ([17])

Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kehormatan agama dan dirinya dalam setiap usaha yang ia tempuh guna mencari rizqi. Sehingga seorang muslim tidak akan menempuh melainkan jalan-jalan yang dihalalkan dan dengan tetap menjaga kehormatan dirinya.

Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiallahu ‘anhu, ia mengisahkan: Pada suatu saat aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliaupun memberiku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliau kembali memberiku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliaupun kembali memberiku, kemudian beliau bersabda: “Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini bak buah yang segar lagi manis, dan barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi (dan tamak atau atas kerelaan pemiliknya), maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan penuh rasa ambisi (tamak), niscaya harta tersebut tidak akan diberkahi untuknya, dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang berada di atas lebih mulia dibanding tangan yang berada di bawah.” Hakim melanjutkan kisahnya dengan berkata: Kemudian aku berkata: “Wahai Rasulullah, demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta harta seseorang sepeninggalmu hingga aku meninggal dunia.” (Muttafaqun ‘alaih)

Hadits ini menunjukkan bahwa sifat qona’ah, peras keringat sendiri untuk memenuhi kebutuhan, serta menempuh jalan yang baik ketika mencari rizqi akan senantiasa diiringi dengan keberkahan. Dan bahwa orang yang mencari harta kekayaan dengan ambisi dan keserakahan, sehingga ia tidak mengumpulkan dengan cara-cara yang dibenarkan, niscaya harta kekayaannya tidak akan pernah diberkahi, bahkan akan dihukumi dengan dihalangi dirinya dari kemanfaatan harta yang telah ia kumpulkan ([18])

Pada hadits lain, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan contoh nyata bagi pekerjaan yang terhormat dan tidak merendahkan martabat diri:

“Sungguh demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kamu membawa talinya, kemudian ia mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggunya, lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang lain, kemudian meminta-minta kepadanya, baik ia diberi atau tidak.” (Riwayat Bukhory)

وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَأَنْ يَأْخُذَ أحدكم حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ خَيْرٌ له من أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أو مَنَعَهُ.

Pada hadits lain, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan wujud lain dari penjagaan terhadap kehormatan diri dan agama seseorang ketika bekerja, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف.رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم

“Barang siapa yang menagih haknya, hendaknya ia menagihnya dengan cara yang terhormat, baik ia berhasil mendapatkannya atau tidak.” (Riwayat At Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim)

Diantara metode yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya agar usahanya diberkahi Allah Ta’ala dan mendatangkan keberhasilan ialah dengan menggunakan modal yang diperoleh dari jalan yang baik, serta diperoleh tanpa ambisi dan keserakahan:

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari hendak memberi umar bin Khatthab radhiallahu ‘anhu suatu pemberian, kemudaian Umar berkata kepada beliau: “Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Ambillah, lalu gunakanlah sebagai modal, atau sedekahkanlah, dan harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi mendapatkannya tidak juga memintanya, maka ambillah, dan harta yang tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau berambisi untuk memperolehnya.” Oleh karena itu dahulu Abdullah bin Umar tidak pernah meminta kepada seseorang dan tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepadanya.” (Muttafaqun ‘alaih)

D. Istighfar/Bertaubat dari segala dosa.

Sebagaimana halnya perbuatan dosa adalah salah satu penyebab terhalangnya rizqi dari pelakunya, maka sebaliknya, taubat dan istighfar adalah salah satu penyebab rizqi datang dan diberkahi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh nabi Nuh ‘alaihissalam kepada umatnya:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا {11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

Maka aku katakan kepada mereka: “Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirmkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Qs. An Nuh: 10-12)

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

“Dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian) niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tia-tiap orang yangmempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” (Qs. Huud: 3)

Berdasarkan ayat ini dan juga lainnya ulama’ ahli tafsir menjelaskan bahwa diantara manfaat istighfar dan taubat adalah mendatangkan kelapangan rizki, kebahagian hidup, terhindar dari berbagai bentuk petaka dan azab ([19]).

Pada ayat lain dalam surat yang sama, Allah menceritakan tentang Nabi Hud ‘alaihissalam bersama kaumnya:

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ

Dan (Hud berkata): “Hai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan atasmu hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.” (Qs. Hud: 52)

Ulama’ ahli tafsir menyebutkan, bahwa akibat kekufuran dan perbuatan dosa kaum ‘Aad, mereka ditimpa kekeringan dan kemandulan, sehingga tidak seorang wanitapun yang bisa melahirkan anak. Keadaan ini berlangsung selama beberapa tahun lamanya. Oleh karena itu nabi Huud ‘alaihissalam memerintahkan mereka untuk bertaubat dan beristighfar, karena dengan keduanya Allah akan menurunkan hujan, dan mengaruniai mereka anak keturunan ([20]).

E. Menyambung Tali Silaturrahmi.

Diantara amal sholeh yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita ialah menyambung tali silaturrahim, yaitu menjalin hubungan baik dengan setiap orang yang terjalin antara kita dan mereka hubungan nasab.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه

“Barang siapa yang senang untuk dilapangkan (atau diberkahi) rizkinya, atau ditunda (dipanjangkan) umurnya, maka hendaknya ia bersilaturrahim.” (Muttafaqun ‘alaih).

Yang dimaksud dengan ditunda ajalnya ialah umurnya diberkahi, diberi taufiq untuk beramal sholeh, mengisi waktunya dengan berbagai amalan yang berguna bagi kehidupannya di akhirat, dan terjaga dari menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak berguna. Atau menjadikan nama harumnya senantiasa dikenang orang. Atau benar-benar umurnya ditambah oleh Allah Ta’ala. ([21])

Sebagian dari kita -bila mendapatkan keberhasilan dalam usaha, sehingga memiliki rizqi yang berlebih dari kebutuhan- bukannya menyambung tali silaturrahim, akan tetapi malah memutusnya. Banyak dari kita yang siap untuk menjalin hubungan dengan siapapun, terkecuali dengan kerabat sendiri. La haula walaa quwwata illa billah.

F. Mencari Rizqi dari Jalan yang Halal.

Merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya keberkahan harta kita ialah harta tersebut diperoleh dari jalan-jalan yang halal.

“Janganlah kamu merasa bahwa rizqimu telat datangnya, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga telah datang kepadanya rizqi terakhir (yang telah ditentukan) untuknya, maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizqi, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.” (Riwayat Abdurrazzaq, Ibnu Hibban, dan Al Hakim)

لا تستبطئوا الرزق ، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب: أخذ الحلال، وترك الحرام.

Diantara hal yang akan menghapuskan keberkahan ialah berbagai bentuk praktek riba:

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (Qs. Al Baqarah 276)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Allah Ta’ala mengabarkan bahwa Ia akan memusnahkan riba, maksudnya bisa saja memusnahkannya secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan hartanya tersebut. Dengan demikian pemilik riba tidak mendapatkan kemanfaatan harta ribanya, bahkan Allah akan membinasakannya dengan harta tersebut dalam kehidupan dunia, dan kelak di hari akhirat Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut.” ([22])

Penafsiran Ibnu Katsir ini semakna dengan hadits berikut:

إن الربا وإن كثر، عاقبته تصير إلى قل. رواه أحمد الطبراني والحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني

“Sesungguhnya (harta) riba, walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit.” (Riwayat Imam Ahmad, At Thabrany, Al Hakim dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan Al Albany)

Bila kita mengamati kehidupan orang-orang yang menjalankan praktek-praktek riba, niscaya kita dapatkan banyak bukti bagi kebenaran ayat dan hadits di atas. Betapa banyak pemakan riba yang hartanya berlimpah ruah, hingga tak terhitung jumlahnya, akan tetapi tidak satupun dari mereka yang merasakan keberkahan, ketentraman dan kebahagiaan dari harta haram tersebut.

Diantara profesi atau pekerjaan yang diharamkan dan menghapuskan keberkahan dari penghasilan kita ialah sumpah palsu ketika bertransaksi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .متفق عليه

“Sumpah itu akan menjadikan barang dagangan menjadi laris dan menghapuskan keberkahan.” (Muttafaqun ‘alaih)

Diantara metode mencari rizqi yang diharamkan dan tidak diberkahi ialah metode minta-minta, sebagaimana dikisahkan pada hadits berikut:

Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiallahu ‘anhu, ia mengisahkan: Pada suatu saat aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliaupun memberiku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliau kembali memberiku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliaupun kembali memberiku, kemudian beliau bersabda: “Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini bak bauh yang segar lagi manis, dan barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi (dan tamak atau atas kerelaan pemiliknya), maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan penuh rasa ambisi (tamak), niscaya harta tersebut tidak akan diberkahi untuknya, dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang berada di atas lebih mulia dibanding tangan yang berada di bawah.” Hakim melanjutkan kisahnya dengan berkata: Kemudian aku berkata: “Wahai Rasulullah, demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta harta seseorang sepeninggalmu hingga aku meninggal dunia.” (Muttafaqun ‘alaih)

Pada hadits lain, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan sebagian dari dampak hilangnya keberkahan dari orang yang meminta-minta dengan bersabda:

ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ الناس حتى يَأْتِيَ يوم الْقِيَامَةِ ليس في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ. متفق عليه

“Tidaklah seseorang terus-menerus meminta kepada orang lain, hingga kelak akan datang pada hari kiamat, dalam keadaan tidak sekerat dagingpun melekat di wajahnya.” (Muttafaqun ‘alaih) ([23])

G. Bekerja di waktu pagi.

Diantara metode agar keberkahan dari Allah dapat kita peroleh ialah dengan memupuk subur semangat untuk hidup sehat dan produktif serta menyingkirkan sejauh-jauhnya sifat malas. Yang demikian itu dengan cara memanfaatkan setiap waktu yang Allah karuniakan kepada kita pada hal-hal yang berguna dan mendatangkan kemaslahatan bagi hidup kita. Dan diantara waktu yang paling bagus untuk bekerja dan mencari rizqi ialah waktu pagi, oleh karenanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني

“Ya Allah, berkahilah untuk ummatku waktu pagi mereka.” (Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai, Ibnu Majah dan dishohihkan oleh Al Albani)

Para pensyarah hadits ini menyatakan bahwa hikmah dikhususkannya waktu pagi dengan doa keberkahan, adalah karena waktu pagi adalah waktu dimulainya berbagai aktifitas manusia, dan padanya seseorang merasakan semangat dan selesai dari beristirahat, oleh karenanya beliau mendoakan keberkahan pada waktu ini agar seluruh umatnya mendapatkan bagian dari doanya.

Sebagai penerapan langsung dari doanya ini, dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bila mengutus pasukan perang, beliau mengutusnya pada pagi hari, sehingga pasukan & dan peperangan tersebut menjadi pasukan dan peperangan yang diberkahi dan mendapatkan pertolongan serta kemenangan.

Contoh nyata kedua dari keberkahan waktu pagi ialah apa yang dilakukan oleh sahabat Shokher Al Ghomidy, beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadits ini dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau adalah seorang pedagang, setelah ia mendengarkan hadits ini dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam iapun menerapkannya. Tidaklah ia mengirimkan barang dagangannya melainkan pada pagi hari, dan benar, keberkahan Allah dapat beliau peroleh, sehingga dinyatakan pada riwayat di atas, bahwa perniagaannyapun berhasil, hartanya melimpah ruah.

Berdasarkan hadits inipula sebagian ulama’ menyatakan bahwa tidur pada pagi hari adalah makruh hukumnya.

Hadits di atas juga merupakan bukti nyata bahwa agam Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bermalas-malasan, lemah semangat, dan rendah cita-cita. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk hidup produktif, bermanfat, baik untuk diri sendiri atau orang lain, dan berjiwa besar dengan mewujudkan cita-citanya walau setinggi langit.

(على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة). رواه مسلم

“Wajib atas setiap orang muslim untuk bersedekah.” Dikatakan kepada beliau: “Bagaimana bila ia tidak mampu?” Beliau menjawab: “Ia bekerja dengan kedua tangannya, sehingga ia menghasilkan kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan juga bersedekah.” Dikatakan lagi kepadanya: “Bagaiman apabila ia tidak mampu?” Beliau menjawab: “Ia membantu orang yang benar-benar dalam kesusahan.” Dikatakan lagi kepada beliau: “Bagaimana bila ia tidak mampu?” Beliau menjawab: “Ia memerintahkan dengan yang ma’ruf atau kebaikan.” Penanya kembali berkata: “Bagaimana bila ia tidak (mampu) melakukannya?” Beliau menjawab: “Ia menahan diri dari perbuatan buruk, maka sesungguhnya itu adalah sedekah.” (Riwayat Muslim)

Dan pada hadits lain, beliau bersabda:

المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم

“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding seorang mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Senantiasa berusahalah untuk melakukan segala yang berguna bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau menjadi lemah. Dan bila engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata: seandainya aku berbuat demikian, demikian, niscaya akan terjadi demikian dan demikian, akan tetapi katakanlah: Allah telah mentaqdirkan, dan apa yang Ia kehendakilah yang akan Ia lakukan, karena ucapan ‘seandainya’ akan membukakan (pintu) godaan syetan.” (Muslim)

Masih banyak lagi amalan-amalan yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang telah saya paparkan di atas hanyalah sebagai contoh. Semoga Allah Ta’ala senantiasa melimpahkan taufiq dan keberkahan-Nya kepada kita semua. Dan semoga pemaparan singkat ini dapat berguna bagi saya pribadi dan setiap orang yang mendengar atau membacanya. Tak lupa, bila pada pemaparan saya di atas ada kesalahan, maka itu adalah dari saya dan syetan, sehingga saya beristighfar kepada Allah, dan bila ada kebenaran, maka itu semua atas taufiq dan ‘inayah-Nya. Wallahu a’alam bis showaab.

————————-

Footnote:

[1] ) Ngalap berkah semacam ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, karena keberkahan itu hanyalah milik Allah Ta’ala. Keberkahan yang terdapat pada selain para Nabi ‘alaihimussalaam adalah keberkahan yang diperoleh karena iman dan amalannya. Dengan demikian setiap orang yang beriman dan beramal sholeh, memiliki keberkahan sebesar iman dan amal sholehnya. Diantara dalil yang menunjukkan akan hal ini, ialah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut:

“Sesungguhnya diantara pepohonan ada pohon yang keberkahannya serupa dengan keberkahan seorang muslim.” (Riwayat Bukhory).

Para ulama’ menjelaskan bahwa keberkahan/kemanfaatan pohon kurma, serupa dengan keberkahan/ kemanfaatan seorang muslim, yaitu bersifat umum, sehingga dapat dirasakan dalam segala situasi dan kondisi dan dimanapun. (Lihat Fathul Bari 1/145-146)

Oleh karena itu metode untuk mendapatkan keberkahan seorang muslim ialah dengan meneladani iman dan amal sholehnya, bukan dengan mencium tangan, atau meminum bekas air minumnya, atau lainnya. Untuk lebih mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permaslahan tabarruk, silahkan baca kitab: Taisir Al Aziz Al Hamid, oleh Syeikh Sulaiman bin Abdillah hal 174-186.

[2] ) Al Misbah Al Munir oleh Al Faiyyumy 1/45, Al Qomus Al Muhith oleh Al Fairuz Abadi 2/1236, & Lisanul Arab oleh Ibnu Manzhur 10/395.

[3] ) Syarah Shohih Muslim oleh An Nawawi 1/225.

[4] ) Tafsir Ibnu Katsir 3/531.

[5] ) Al Jawabul Kafi karya Ibnu Qayyim 56.

[6] ) Zaadul Ma’ad oleh Ibnul Qayyim 4/363 & Musnad Imam Ahmad bin Hambal 2/296.

[7] ) Disebutkan dalam suatu hadits:

“Sesungguhnya salah seorang dari kamu disatukan penciptaannya di dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama itu juga, kemudian Allah akan mengutus seorang malaikat, lalu malaikat itu diperintahkan dengan empat kalimat, dan dikatakan kepadanya: “Tulislah amalannya, rizqinya, ajalnya dan apakah ia sengsara atau bahagia, kemudian ia diperintahkan untuk meniupkan ruh padanya.” (Muttafaqun ‘alaih)

[8] ) Baca Tafsir Ibnu Katsir 2/76.

[9] ) Tafsir Ibnu Katsir 3/99.

[10] ) Baca Adhwa’ul Bayan oleh Syeikh Muhammad Al Amin As Syinqithy 4/197.

[11] ) Al Jawabul Kafi 56.

[12] ) Ma’alim At Tanzil, oleh Al Baghawy 1/97, Syarah Shahih Muslim oleh Imam An Nawawi 10/59, & Fathul Bari oleh Ibnu Hajar 6/411.

[13] ) Faidhul Qadir 5/437.

[14] ) Tafsir Al Qurthuby 13/206.

[15] ) Lihat Syarah Muslim oleh An Nawawi 8/399, dan Faidhul Qadir 5/642.

[16] ) Faidhul Qadir oleh Al Munawi 9/387.

[17] ) Idem 2/236.

[18] ) Syarah Shohih Bukhori oleh Ibn Batthol 3/48.

[19] ) Baca Tafsir Al Qurthuby 9/4, & Adhwaaul Bayan 2/267.

[20] ) Baca Tafsir At Thobary 15/359, dan Tafsir Al Qurthuby 9/51.

[21] ) Syarah Muslim oleh Imam An Nawawi 8/350 & ‘Aunul Ma’bud 4/102.

[23] ) Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih luas tentang hukum meminta-minta, silahkan baca buku: “Haramnya meminta-minta” karya Syeikh Muqbil bin hadi Al Wadi’i rahimahullah.

إنَّ من الشجر لما بركته كبركة المسلم. رواه البخاري إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نطفة ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ له: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ متفق عليه

[22] ) Tafsir Ibnu Katsir 1/328.

Sumber: alisamanhasan.blogspot.com via salafiyunpad.wordpress.com

Oleh: cahayapelangi | September 22, 2010

The Matrix-01(PENGENALAN KEPADA PENGAJIAN “THE MATRIX”

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama…” (AlQuran 2:31)

Apakah Matrix itu?Matematik?MLM?

atau kat matriks?;>

Matrix ialah bergantung kepada APA YANG ANDA PERCAYA.

Bagaimana rupanya? Apa yang ada di dalamnya?

Lama sebelum filem The Matrix yang pertama ditayangkan dinegar-negara seluruh dunia,beberapa kelompok pemikir dari kalangan Barat telah menemui sedikit kenyataan serta hakikat sebenar dari dunia dan alam kehidupan yang manusia alami.Kelompok pemikir ini telah mengkaji dari berbagai sumber;dan di sana ada dua sumber utama yang menjadi tunjangan kepada pengetahuan The Matrix,esoterik Hindu dan satu lagi sumber yang mereka rahsiakan kepada umum.

Asas kepada pengetahuan yang mereka gali dari kerohanian di dunia sebelah Timur inilah yang menjadi kuasa kepada pergerakan New Age dan Theosofi.

Selama beratus tahun sebelum pergerakan New Age wujud,berbagai aliran kerohanian telah muncul bak cendawan selepas hujan di beberapa bahagian Eropah.Rosicrusian,Martinism,Gnostic,Cathars dan banyak lagi termasuk pergerakan ‘illumination’ dan berasaskan Kabbalah yang berkembang selaras dengan pertembungan budaya Barat-Timur sama ada berpunca dari kegiatan perdagangan mahupun peperangan.Para pendiri aliran-aliran kerohanian ini telah mengembara ke seluruh pelosok dunia Timur;di mana dapat dipecahkan kepada dua destinasi utama sumber ajaran kerohanian dunia, Timur Tengah dan Indo-Asia.Mereka telah berguru dengan berbagai guru kerohanian Timur;shaman,tukang tilik,ahli sihir,ahli sufi,pemuka-pemuka agama,pendeta,para sami,dukun dan sebagainya semata-mata untuk menjawab pertanyaan ini:

“SIAPA KITA DAN APA TUJUAN HIDUP KITA?”

Inilah asal-usul bermulanya idea The Matrix sehinggalah Wachowski Brothers mula mengarahkan filem yang popular itu lewat menanti menjelangnya alat baru.

Sebenarnya,sebelum kesedaran dan pengetahuan rahsia ini timbul dari kalangan orang-orang Barat,pengetahuan rahsia alam dan kehidupan telah lama berlegar-legar di kalangan orang-orang sebelah Timur.Di dunia sebelah Timur di mana agama-agama besar dunia berasal,adalah sumber dan pusat kegiatan spiritual.Dalam pada itu masyarakat sebelah Barat masih teraba-raba dalam zaman gelap yang panjang,menganut fahaman animisme dan pagan,membersihkan diri dengan air kencing sendiri dan sekurang-kurang tamadun Yunani dan Rom lah lebih maju sedikit dengan sistem dewa-dewi yang lebih sistematik dan kelahiran ahli-ahli falsafah yang pada hakikatnya majoriti darinya bergurukan ahli falsafah Timur,sebahagian besarnya dimanfaatkan ketika perang seperti perang dengan Empayar Parsi dan kaum-kaum yang digelar mereka ‘barbarian’.berbagai falsafah dan pemikiran tentang hakikat dan rahsia disebalik kehidupan menjadi asam garam dan makanan di kalangan penduduk Asia kuno.Pengetahuan rahsia ini tidak syak lagi telah diajarkan oleh orang-orang yang bijak, pandai di kalangan mereka,kadangkala digelar ORANG SUCI.

Orang-orang suci inilah menjadi misteri.Di sebelah Benua Kecil,India telah muncul para rishi yang mengajarkan hikmah kehidupan kepada penduduk asli India yang kurang bertamadun.Pada awalnya mereka mengajarkan bahawa TUHAN ITU SATU,satu entiti yang digelar Brahman.Itulah hikmah pertama yang paling kuno di mana ketika itu ajaran tersebut tidaklah dikenali sebagai Hindu (di mana konotasi ‘Hindu’ sebenarnya dipopularkan orang-orang Barat) tetapi satu ajaran suci yang dipercayai berasal dari para utusan Tuhan.Kajian juga mendapati bahawa ajaran-ajaran yang lebih maju dan sistematik di dalam sejarah kuno Hindu sebenarnya dibawa ketika penaklukan bangsa Aryan dari kawasan Asia Tengah ke atas India Dravidia yaitu penduduk asli India yang masih bercawat dan duduk di pinggir-pinggir hutan beribu-ribu tahun dahulu.Bangsa Aryan yang lebih maju dan bertamadun ini membawa bersama-sama mereka ajaran kerohanian mereka;pengetahuan tentang entiti yang dikenali sebagai Tuhan dan rahsia kehidupan manusia.Teks-teks Sanskrit kuno ada menyatakan tentang rahsia penciptaan alam semesta dan para utusan Tuhan,di mana terdapat nama-nama yang menyebut perihal Ibrahim dan Muhammad dalam lenggok sanskrit kuno (rujuk Rig Veda).Ini tidaklah menghairankan apabila para pengkaji manuskrip Sanskrit-Hindu pada hari ini telah telah mendapati bahawa kitab Rig Veda yang merupakan paling tertua di antara kitab-kitab Veda yang lain mengandungi peristiwa-peristiwa berkenaan raja-raja Babilon dan Mesir serta peperangan mereka.Lebih menarik lagi,ditemui kenyataan bahawa seperlima daripada Rig Veda adalah berasal daripada kitab-kitab Babilon Kuno (Dr. Pran Nath,Times of India).

Terdapat banyak lagi kenyataan yang menggemparkan di dalam teks-teks kuno Hindu termasuk di dalam Upanishad,Purana dan Antharva Veda,menunjukkan satu bukti terahsia selama beribu-ribu tahun- bahawa pengetahuan The Matrix (merujuk kepada pengetahuan rahsia ini) sebenarnya telah diajarkan oleh para rishi bersumber dari wahyu yang diterima dari para utusan Tuhan;para nabi yang mulia.Dan akhirnya bersumber dari The Source;Allah Rabbul Izzati (sesetengah bukti dari manuskrip Hindu menunjukkan rishi yaitu guru kerohanian itulah para nabi).Kajian yang lebih lanjut ke atas teks-teks Babilon dan Sumeria pula,sebahagian besarnya masih dalam tulisan pepaku (cuneiform) menunjukkan kehadiran para utusan Tuhan yang mengajarkan hikmah kehidupan dan pengetahuan TUHAN YANG SATU.Ini tidak termasuk teks-teks kuno dari warisan Judeo-Kristian,yaitu Yahudi dan Nasrani seperti Injil dan Taurat berserta suhuf-suhuf serta zabur (psalms,hynms) nabi-nabi dari kalangan Yahudi seperti Ezekiel,Jeremiah,Ezra dan lainnya yang sudah dahulu ditemui tentang agama Tauhid,para Kekasih-Nya dan ‘The One’,Muhammad yang misteri;tercantum dalam ramalan-ramalan tua (prophecies),puji-pujian,hikayat serta nyanyian keagamaan (hymns) berusia beribu tahun.Benarlah bahawa agama Tuhan itu telah disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang pilihan-Nya dan benarlah kata-kata AlQuran yang mulia:

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan”. (AlQuran 35:24)


Pengetahuan The Matrix (istilah ini diambil dari sensasi filemnya-mewakili perspektif terkini kerohanian) adalah rahsia turun-temurun dari Sang Pencipta kepada yang diciptakannya.Sang Pencipta yang Maha Tunggal apabila menciptakan makhluk-makhluk dari zatnya yang Maha Suci;berkehendakkan INGIN DIKENAL;maka pengetahuan mencari dan mengenali Sang Pencipta inilah menjadi rahsia yang teragung yang ingin dicari zat-zat yang tercipta dari Zat Induk;Allah Rabbul Izzati (The Source).

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam NAMA-NAMA seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku NAMA-NAMA itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”

“Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

“Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka NAMA-NAMA ini.” Maka setelah diberitahukannya kepada mereka NAMA-NAMA itu, Allah berfirman: “Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?” (AlBaqarah ayat 31-33)

Pengetahuan ini telah disebarkan oleh orang-orang pilihan-Nya yaitu para Nabi dan Rasul sejak Bumi diduduki manusia pertama Adam (juga salah seorang nabi) hinggalah ke nabi yang terakhir,Muhammad s.a.w dan disambung oleh para mukmin pewaris para nabi sampailah ke hari ini-zaman komputer,televisyen dan telepon gengggam(handphon).


The Matrix adalah bukan sekadar teknologi komputer dan aksi kungfu ala Hollywood,tetapi ada maksud tersirat darinya.Soalannya sekarang:

“Bagaimana Hollywood mengadaptasi pengetahuan rahsia ini ke dalam filem dan dari mana mereka mengetahuinya?”

Jika anda membaca bahagian awal artikel ini,anda akan tahu satu sumber para pemikir Barat ini…

Tetapi ada satu sumber lain yang dirahsiakan mereka…

Sumber rahsia ini pula berpecah kepada dua bahagian;satu sumber rahsia yang mereka rahsiakan kepada umum

dan satu lagi rahsia yang mereka tidak ingin dunia tahu inilah sumber rahsia mereka…

Keliru?

Di sini ada satu jigsaw puzzle.

Bahagian rahsia yang mereka rahsiakan kepada umum adalah rahsia yang mereka pelajari dari para syaitan dan Iblis Laknatullah,sebahagiannya melalui bantuan Dajal Laknatullah,’syaitan manusia’ kesayangan Iblis.Pengetahuan ini disebarkan melalui berbagai cara;melalui mimpi atau suara bisikan yang dimainkan oleh syaitan,penjelmaan Iblis atau syaitan peringkat tinggi kepada bentuk manusia dan bantuan Dajal Al-Masih Laknatullah.Pengetahuan ini biasanya telah diselewengkan di sana-sini,bertujuan menyesatkan manusia.Terdapat beberapa bahagian dikekalkan kebenarannya bagi menampakkan keaslian dan keunggulannya.Ada yang ditokok tambah menjadikannya ‘multilayer’ (rujuk jigsclue #001)

Iblis Laknatullah sebelum bergelar Makhluk yang Terkutuk adalah bekas Ketua Para Malaikat.Gelarannya Izazil(Azazel),dia adalah makhluk yang paling taat dan rapat dengan Tuhan Maha Perkasa.Sejak dari kecil dia telah diajar rahsia-rahsia dan pengetahuan agung menjadikan dirinya dihormati oleh para malaikat yang lain.TETAPI ILMU YANG BANYAK TIDAK CUKUP,IMAN YANG MANTAP DIPERLUKAN UNTUK MEMBACA SETIAP PERMAINAN DAN UJIAN TUHAN.Akhirnya dia tertipu nafsu sendiri dalam peristiwa dirinya dan Nabi Adam yang ketika itu baru diciptakan.

The Matrix adalah kisah pencarian manusia kepada asal-usulnya;dari mana dia datang,di mana dia dan ke mana dia akan pergi.

“You’re going to have to make a choice…”
(Oracle -The Matrix)

Setiap orang diberi masa dan pilihan.

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.” (Al–Balad 90:10)

MASALAHNYA IALAH PILIHAN.Dan setiap orang bertanggungjawab terhadap pilihan masing-masing.

“Choice. The problem is choice”
(Neo -MatrixReloaded)

Tetapi ada satu rahsia lain…

Di peringkat lebih tinggi,PILIHAN bukanlah permasalahan penting lagi

“Because you didn’t come here to make the choice, you’ve already made it. You’re here to try to understand why you made it…”
(Oracle – MatrixReloaded)

Hakikat yang paling mendalam sebenarnya TIADA PILIHAN.Pilihan adalah ilusi,digunakan untuk menguji manusia.

“No. Wrong. Choice is an illusion, created between those with power…”
(Merovingian -MatrixReloaded)

Zat-zat lain mencari-cari pilihan dan menghabiskan masanya membuat pilihan padahal mereka sebenarnya telahpun memilih

Zat-zat lain pula belajar memahami mengapa ia membuat pilihan itu…

Allah Swt berfirman: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”, atau agar kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka, apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu” (QS. Al A’raf: 172-173)

Rupa-rupanya di alam roh (‘the real world’),manusia telah pun mengaku “Allah adalah TUHAN” sebelum masuk ke “MATRIX” lagi!!….Bersambung

Sumber:>>http://mistisfiles.blogspot.com

Oleh: cahayapelangi | September 22, 2010

Apa itu The Matrix

Pengenalan :

AKAN DATANG DI MistisFiles!!

Persoalan Matrix.

Apakah Matrix itu?Filem?Permainan video?Matematik?
Ketika filem The Matrix telah ditayangkan di pawagam-pawagam seluruh dunia sekitar tahun 1999, pelbagai penafsiran telah dibuat mengenainya
oleh pelbagai lapisan masyarakat. Setengah pihak teruja dengan kesan khas dan kecanggihan teknik penggambarannya, setengah pihak pula mengaitkannya dengan mindcontrol dan konspirasi. Ada yang kebingungan hingga ke saat ini, ada yang mula mendekatkan diri dengan Al-Quran dan ajaran Tasawuf.

Apa pun penafsirannya, persoalan Matrix (kata ‘Matrix’ diambil dari fenomena filemnya) adalah salah satu masalah penting dalam arkib MistisFiles, sehingga diwujudkan satu jabatan penyelidik khas untuknya. Rahsia The Matrix menjangkau beribu-ribu abad ke belakang, merangkumi masa kini dan era-era masa hadapan dalam pelbagai tulisan dari pelbagai kepercayaan, agama dan falsafah. Antara kandungan Fail The Matrix:

*Kepercayaan pelbagai agama

*Rahsia Matrix

*Dimensi dan Kuantum

*Pengetahuan Izazil tentang Matrix

*Terlihat atau Halimunan

*Jenis-jenis makhluk dalam tingkatan Matrix

*Matrix lebih tinggi

*Hubungan Dimensi dan Matrix

*Reinkarnasi dan kehidupan selepas kematian

*Falsafah esoterik Barat tentang Matrix

*Kajian kes: Micheal Topper

*The Source

*Merovingian

*The One

*Sentinel dan Zion

*Pengajian Tasawuf

*Sufism, Rosicrusian dan Necronomicon

*Singulariti

*Superstring

*Jin dan Syaitan

*Reptilian, Plaeidean dan entiti lainnya

*Teori Masa

*Hukum Graviti

*Teknologi Maya

*Ilusi Komputer

*Counter Strike dan Half-Life

*Para Hacker dan Nmap

*Port, Backdoor dan Trojan Horse

*Teori Mindcontrol

dan seterusnya…..

The Matrix bukan sekadar filem, terdapat maksud tersirat disebaliknya, melangkaui kepercayaan pelbagai agama khasnya Islam, dimana para orientalis banyak belajar dari falsafah Tasawuf (Sufism mengikut terminologi Barat) untuk mengetahui rahsia alam ini. Pengetahuan Matrix terbahagi kepada dua; dari Allah S.W.T kepada para malaikat seterusnya para Kekasih-Nya (khasnya Nabi Muhammad S.A.W) hingga kepada insan-insan beriman dan yang kedua, Izazil (Iblis) menurun kepada syaitan, Dajal dan seterusnya kepada Secret Societies. Izazil pula belajar tentang Matrix ketika dia menjadi Ketua Malaikat dari The Source, Allah Rabbul Izzati. Nabi Adam A.S pula setelah diciptakan turut belajar silibus Matrix dengan codename: ‘NAMA-NAMA’ (sila rujuk Al-Quran). The Matrix adalah kisah pencarian makhluk Tuhan bernama manusia kepada asal-usul dirinya, di mana sebenarnya dia berada, ke mana dia akan pergi dan kepada siapa dia akan kembali.

Peringatan the Matrik.

Artikel-artikel dalam masalah The Matrix kebanyakan diluar kotak pemikiran biasa.Anda sebagai pembaca tidaklah dipaksa untuk mempercayainya 100%.Jika ada bahagian yang anda rasa mengganggu ketenteraman anda,anda tidak digalakkan untuk meneruskannya.

Pemikiran atau idea di dalam artikel The Matrix adalah pemikiran yang dapat disimpulkan masa ini .Bermakna pengetahuan manusia terhenti di sini hanya yang diketahuinya saja.Bermaksud,idea di dalamnya bukanlah bertujuan mengajar satu bentuk ajaran baru atau ajaran sesat tetapi lebih kepada proses pencarian kebenaran.Apa yang penting ialah BERFIKIR dengan mendalam.Mungkin idea-idea di dalamnya akan ketinggalan zaman (atau habis tarikh luputnya) apabila pengetahuan lebih baru dapat dicapai.Ini samalah seperti bumi yang dianggap leper pada masa dahulu,kemudiannya barulah diketahui berbentuk sfera setelah pengetahuan sains semakin maju.

Inilah yang dimaksudkan.Kebenaran sering berubah mengikut peningkatan dan perubahan kesedaran manusia.Apa yang kita sangka betul pada hari ini tidak semestinya betul 100 tahun akan datang.Jika ada bahagian-bahagian yang tidak betul atau salah sama sekali,anda boleh membetulkanya pada kolem comen. Ada artikel-artikel yang akan menyentuh soal agama,jadi jika ada pembaca yang sedar akan kesalahan tertentu di sepanjang perbincangan The Matrix,kami berbesar hati jika pembaca ‘menegur’ SECARA MEMBINA kesalahan itu,demi tercapai suatu kebenaran.

Oleh: cahayapelangi | September 19, 2010

The House of Bani Jawi

Ibnu Athir.seorang sarjana sejarah yang hidup pada zaman pemerintahan Khilafah Abbasiah telah menuliskan  tentang satu kelompok bangsa yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim a.s.Ahli-ahli psikik dan pertubuhan kerohanian Eropah telah lama menuliskan satu bangsa misteri yang berasal dari Tamadun Lemuria dan Mu,yang tenggelam dan bahasa serta budayanya menyebar ke kawasan kepulauan di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. 

Siapakah dia Bani Jawi?Pelbagai hipotesis tentang kehadiran kelompok Aryan-Kamboja,raja-raja India,orang Cina,pedagang dan pendakwah Arab,pengembara Parsi,imperial Eropah dan bermacam-macam lagi kaum dan bangsa yang dikatakan adalah percampuran yang menghasilkan apa yang digelar sebagai ‘orang Melayu’,namun mengapa segala bangsa ini menjadi MELAYU? 

Siapakah induk di Nusantara yang MEMELAYUKAN mereka? 

Mencari rahsia Kemelayuan ibarat bertarung dengan segala misteri dan rahsia yang telah bersebati dengan angin laut dan kabus pagi.Mencari rahsia Kemelayuan itu bagaikan mencari mutiara terpilih di dasar laut yang kelam di tengah malam di hari mendung pekat kegelapan. 

Jika takut dilambung ombak,jangan berumah di tepi pantai… 

Dari Batu Bersurat Talang Tua… 

Prasasti-prasasti Champa dan ukiran-ukiran pada Angkor Thom. 

Dari nisan-nisan sepi yang ditemani bunga kemboja mewangi… 

dari puing-puing loji melombong besi Kedah Tua… 

Maksud-maksud dari kitab Sulalatus Salatin… 

dari Chiang Mai Chronicles,Khmer Chronicles,Mon Chronicles…juga rahsia-rahsia tersembunyi di dalam inskripsi Prasat Khna as Sri Narapativiravarman,inskripsi Ta Praya,Inskripsi Prasat Trapan Run…. 

juga dokumen-dokumen sulit di dalam bilik kebal Istana Dinasti Chakri… 

Dari Kakawin Negarakertagama dan Pararaton… 

Dari ukiran kapal dan keris di Borobudur dan Prambanan 

Dari ukiran gadis berkebaya di dinding Angkor Wat… 

Dari bisik-bisikan para pelaut Bugis,Bajau dan Orang Laut… 

Dari gerbang istana Srivijaya,dari catatan I-Tsing dan Atisa pendeta dari Tibet… 

Catatan-catatan pengembara Arab seperti Mas’udi dan Dulaf… 

Dari Tok Batin di pedalaman yang menyimpan peta ke Kota Gelanggi yang terahsia… 

rahsia dari dalam Tasik Chini… 

Dan Hutan Belum yang penuh misteri…. 

dan pusaka Ayahanda Ibrahim hingga kepada Baginda Rasulullah s.a.w… 

Bagai sirih pulang ke gagang,pinang pulang ke tampuk 

MistisFiles dan Mistis Organization
Dengan kerjasama Srikandi

 

“The Last Queen of Malay History”
 

Kami dengan penuh sukacita 

Membawakan kepada anda,rahsia dari peti pusaka kepunyaan Melati dan Mala… 

ALTER TERAHSIA BANGSA MELAYU
Version 3.5 

“THE HOUSE OF BANI JAWI”

Menampilkan, 

Siri Artikel Pengiring: 

-Dilema Melayu dan Siam II
#Analisis dakwaan Teori Siam Islam
#Bayinnaung:Raja atau permaisuri?
#Percanggahan antara Naim Firdausi dan Anai-anai
#Tentera upahan Portugis dan India Muslim di Burma dan Ayutthaya:Pembohongan istilah Portugis Islam
#Rahsia keturunan Syarif Abu Bakar Syah
#Siapa sebenarnya Siam Islam?
#Asal-usul gelaran Nai,Long,Khun dan Luang
#Perbezaan antara Siam,Siam Asli dan Thai
#Perbezaan antara orang Siam Thai yang mencedok budaya Siam Asli dengan orang Siam Asli/Melayu
#Kecelaruan budaya dan bahasa pendokong Siam Islam
#Cabaran Srikandi kepada pendokong Siam Islam supaya menetapkan identiti kaum sendiri
#Dilema perkahwinan campur Melayu dengan kaum asing 

-Pelajaran Pertama:Belajar tentang apa itu Malayo-Polinesian dan Austronesian
#subtopik:Belajar apa itu Mon-Khmer dan Tai-Kadai 

-Pelajaran Kedua:Belajar tentang hubungan antara kaum di Asia Tenggara
#subtopik:Belajar tentang kerajaan-kerajaan purba Asia Tenggara,menampilkan Dvaravati,Lavo,Thaton,Kedah Tua,Gangga Negara,Champa,Majapahit,Ayutthaya,Kutai dll 

-Pelajaran Ketiga:Kedudukan geografi etnik-etnik Malayo-Polinesian 

-Pelajaran Keempat:Belajar tentang kelompok pribumi Asia Tenggara
#menampilkan topik khas tentang asal-usul Orang Asli
#Dua kelompok utama Orang Asli Malaysia:Malayan Aborigine dan Aslian Mon-Khmer 

-Ucapan Alu-aluan dari Hermit 

-Ucapan Alu-aluan Dari Srikandi 

Artikel Utama: 

“Marjaya Sriwijaya!” 

-Siapakah Srivijaya?
-Dari mana kita tahu tentang Srivijaya?
-Pelbagai hipotesis tentang Srivijaya
-Siapakah Maharaja Zabag?
-catatan Mas’udi
-Siapakah Sribhoja?
-Dari mana asal-usul Srivijaya? 

The Federation of Maritime Powers and Seaports 


-Srivijaya sebagai sebuah empayar
-Penakluk Segala Pelabuhan
-“Maharaja Seluruh Kepulauan”
-The Guardian of Malacca Straits
-Srivijaya sebagai pengasas hegemoni perdagangan
-Monopoli dan prestij Srivijaya
-Siapakah orang Bugis,Bajau Laut,Orang Laut dan Sulu?
-Profesion purba Bangsa Melayu
-‘The Eastern Norsemen and Phoenicia’
-Dari Madagaskar sehingga ke Hawaii 

Maulimalaraja dan Sri Dharmaraja 

 

-Keturunan Srivijaya
-Sejarah bangsa Melayu di Indochina
-Bayangan salasilah Melayu di istana Angkor
-Siapa Suryavarman?
-Bahasa Melayu di istana Angkor?
-Siapa Raja-raja Mala (Malaraja)?
-Adityavarman,raja Minangkabau,atau raja Angkor?
-Hubungan kerabat diraja Melayu dan Khmer
-Hubungan Funan dan Chenla 

Kambojaraja dan KambuSri

  

 

 

  

-Sejarah Khmer dan Kemboja
-Kaitan orang Khmer dengan Mon
-Kaitan orang Mon dengan Melayu Kedah
-Bahasa Melayu Tua dan Mon Purba
-Adakah Mon itu berasal dari sukukaum Melayu?
-Raja-raja Mon dan Melayu
-Keharmonian kerajaan purba Melayu dan Mon 

The Sailendras 

  

-Apa itu dinasti Sailendra?
-Dari mana asal-usul Keluarga Diraja Sailendra?
-Mengapa dinasti Sailendra menuliskan prasasti dalam Bahasa Melayu?
-Borobudur dan kejuruteraan senibina Melayu Sailendra
-Sailendra dan Srivijaya
-Sailendra dan Indochina
-Sailendra dan Melayu 

The Srivijayan 

  

-Raja-raja Srivijaya
-Wau Bulan Teraju Tiga
-Dewa Laut
-Batu Bersurat Keduka Bukit
-Perjanjian Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun
-“Srivichai”
-Hikayat Thai Purba tentang raja-raja Melayu Srivijaya
-Apakah yang berlaku kepada orang Melayu 500 tahun Sebelum Masehi? 

DynastyKetomala Court and Mahidhara

  

 

 

-Salasilah Suryavarman I dan II
-Siapakah Jayavarman II?
-Kaitan orang Khmer dengan Sailendra
-Kaitan raja-raja Khmer dan Mon dengan Melayu Srivijaya
-Siapa Samala dan Vimala?
-Kerajaan Dvaravati dan Pegu
-Kerajaan Gelanggi,Kedah Tua dan Gangga Negara
-Siapakah Temagi?Mon atau Thai?
-Siapakah Dewasura?Mon atau Thai?
-Siapakah yang dimaksudkan sebagai ‘SIAM ASLI’ dalam kitab Sejarah Melayu?
-Orang Mon dan Negeri Reman 

Champapura and Langkasuka 

-Hubungan Kedah Tua dengan Langkasuka
-Hubungan Srivijaya dan Langkasuka
-Siapakah orang Cham?
-Orang Champa berbahasa apa?
-“Urang Chempa”
-Raja-raja Champa
-Che Bonga ‘The Red King’
-Syair Siti Zubaidah dan legenda Kembayat Negara
-Hubungan Champa dengan Chenla
-Hubungan Champa dengan Funan
-The Javanese and The Kelantanese
-Wayang kulit Jawa dan wayang kulit Kelantan
-Batik Jawa dan batik Kelantan
-Kerajaan Majapahit Timur
-Hubungan orang Aceh dengan orang Cham 

Empayar Chermin dan Majapahit Timur 

-Betara Majapahit Timur
-Siapa Raja Mandalika?
-Misteri Batu Bersurat Terengganu
-Pendakwah dari Champa,bukan dari China
-Kelantan Serambi Makkah
-Kaitan Wali Songo dengan sejarah Jawa dan Kelantan
-Po Khun RamaKhamkhaeng,Raja Sukhotai yang dibunuh oleh Ratu Tanah Serendah Sekebun Bunga 

Sinar Hidayah di Bumi yang Diberkati 

-Sejarah Wali Songo
-Pendakwah Champa
-Pendakwah Arab
-Pendakwah Parsi
-Rahsia Batu Bersurat Terengganu
-Raja Patani dan Champa yang memeluk Islam
-Raja Srivijaya yang memeluk Islam
-Darah Ahli Bait
-Merah Silu dan mimpi bertemu Rasulullah
-Sirih pulang ke gagang;bangsa misteri dan agama Allah 

…rahsia sampin dan songkok di dalam majlis ‘coronation’ para Mason,makna ‘preah’ dan ‘prah’,warisan Raja Perahu dan Permaisuri Hati,rahsia tanjak dan sampin dalam upacara ritual para Mormon,lagi kod-kod yang dipecahkan dari hiroglif di Kuil Hatsehepsut,Keturunan Raja Gunung dan Darah Naga,lagi rahsia yang digali dari The Egyptian Book of The Dead tentang rahsia budaya mengawet mayat dan hubungannya dengan ‘para dewa’ di Nusantara,lagi…lagi… 

dan banyak lagi….! 

Rahsia Kemelayuan itu ibarat pekat merah darah yang mengalir ngilu di dalam urat kesatria anak-anak bangsa.Mereka yang tidak mahu memahami Melayu adalah mereka yang buta dan tuli kepada sejarah satu bangsa yang hidup begitu bersebati di dunia sebelah sini…hidup dan mati mereka bergalang nyawa di tanah tumpah darah,nusantara… Alam Melayu warisan tradisi. 

Sejarah adalah warisan.Sejarah juga adalah sumber kuasa.Sesuatu bangsa itu akan pupus tidak bersisa sekiranya mengabaikan sejarah bangsanya.Bagaimana?Perlahan-lahan dia akan meninggalkan budaya,bahasa dan jatidiri bangsanya kerana terlalu memandang rendah sejarah bangsanya dan mengkagumi sejarah orang lain,bahasa dan budaya mereka.Nama bangsanya hanya akan tersisa di buku-buku sejarah dan pemeran muzium.Hilangnya kedaulatan sesuatu bangsa adalah sejauh mana bangsa itu kental jatidiri dan semangat untuk terus maju.Dan semua itu…bermula dari sejarah sebagai sumber kuasa yang tidak terkalahkan. 

Sejarah bukanlah sekadar bacaan hikayat dan nota-nota untuk lulus peperiksaan.SEJARAH ADALAH SUMBER KEKUATAN DAN ROH KEBANGKITAN.Satu cara untuk meruntuhkan estim diri dan jatidiri sesuatu bangsa,ialah menghapus,memperkosa dan merompak sejarah bangsanya.Bangsa yang diperkosa,dihapus atau dirompak sejarahnya…perlahan-lahan akan mengalami perasaan rendah diri dan akhirnya pupus dari peta sejarah dunia. 

Sejarah Melayu adalah warisan bangsanya.Orang Melayu tetap wujud kerana berdiri di atas paksi sejarahnya yang tetap dipelihara zaman-berzaman di tengah-tengah imperialisme dan peperangan.Ketika tamadun Maya pupus dari kelangsungan hidup,orang Melayu masih kekal wujud segala bahasa dan budayanya sehingga ke hari ini.Ketika orang Mon dan Pyu,perlahan-lahan pupus dari persaingan kehidupan dunia dan tidak bernegara,orang Melayu masih punya tanahair dan tanah pusaka.Ketika orang lain tidak punya raja-raja atau dihapuskan warisan berajanya,orang Melayu masih mengekalkan sistem monarkinya sejak beribu-ribu tahun lalu… 

Menjejak sejarah Melayu…adalah seindah menjejak namanya.Bagai mempelai cantik beradu,budaya dan bahasa Melayu tetap terlestari sejak zaman-berzaman,adalah titis keringat dan lelehan darah para pejuangnya… juga buah fikiran dan usaha para pemikirnya.Segala bangsa datang ke nusantara,mencari-cari apakah dia Melayu itu?Apakah keistimewaan Melayu itu? 

Sehingga semua bangsa cair menjadi Melayu…dan beranak cucu,mereka masih tercari-cari sehingga ke akhir hayat,masih tidak mampu menjawab segala misteri, 

Siapakah Melayu itu sebenarnya? 

Mari kita,sebagai pewaris warisan Kemelayuan,kita cantumkan sejarah ini yang pecah berkeping-keping,kerana pelbagai bangsa di dunia JUGA datang ke sini untuk mencari-cari makna KEMELAYUAN itu,bercampurgaul,berkahwin dan tinggal di sini…menjadi Melayu, 

Namun,masih mencari-cari dan akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa menggapai apa-apa jawapan kepada misteri Kemelayuan dan menjawab pertanyaan, 

Mengapa aku mesti menjadi Melayu? 

disusun dan diterbitkan oleh, 

~Srikandi

  

“The Guardian of Malay Tabernacles” 

Sumber:>>http://mistisfiles.blogspot.com 

Oleh: cahayapelangi | September 18, 2010

Ucapan Pembukaan oleh Hermit tentang bangsa Melayu

Ucapan Pembukaan oleh Hermit

Ini adalah kata-kata pembukaan oleh Hermit,3rd Order dalam Mistis Organization bagi mengalu-alukan siri Alter Terahsia Bangsa Melayu V2.0

Siri Alter Terahsia Bangsa Melayu akan dibahagikan kepada 4 hingga 5 bahagian.Setiap bahagian akan menceritakan petunjuk-petunjuk berbeza disamping pada masa yang sama,mempunyai kaitan antara satu sama lain.Setiap bahagian terdiri daripada susunan tema-tema tertentu yang setiap satunya memerlukan petunjuk-petunjuk tadi untuk memimpin pembaca ke arah ‘gua rahsia’.Setiap petunjuk seakan-akan ‘puzzles’ yang amat sukar untuk difahami atau diselesaikan,sejak sejarah bangsa Melayu cuba untuk digelapkan dan dikelirukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Perlu juga dinyatakan di sini,apa yang dipaparkan bukanlah bertujuan untuk memaksa anda percaya 100% terhadap apa yang ditulis, tetapi lebih kepada mengajak anda berfikir dengan mendalam. Semua misteri yang terjadi ibarat satu ‘jigsaw puzzle’ yang berselerakan. Apa yang dilakukan kami ialah memberikan anda kepingan-kepingan ‘jigsaw puzzle’ ini. Kami sekadar ingin anda bersama-sama kami mencantumkan kepingan-kepingan ‘jigsaw puzzle’ tersebut. Mana yang salah akan dibuang dan mana yang betul sahaja akan memberikan satu gambaran kepada semua atau sebahagian persoalan.

Pemikiran yang positif dan menghormati sesama manusia adalah amat-amat digalakkan di dalam menghayati siri Alter Terahsia Bangsa Melayu ini.Namun tidak dinafikan,kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit untuk ditelan.Kebenaran akan tiba jika fikiran dapat membaca segala situasi yang berlaku,sama ada bersifat konspirasi atau realiti.Pemikiran yang rasis akan menidakkan kebenaran dan pencapaian bangsa yang lain.Pemikiran yang ‘inferior’ adalah hasil dari sejarah bangsa yang berjaya digelapkan oleh tangan-tangan tersembunyi.Pemikiran yang pesimis hanya membuatkan pemikirnya kaku dan beku,juga boleh membekukan yang lain.Pemikir yang malas berfikir,hanya menerima sejarah yang ada,tidak kira sejarah realiti mahupun sejarah yang telah digelapkan,hasilnya sejarah baginya adalah susunan kronologi yang cacamarba dan tidak ketahuan punca;memimpin pemikirnya kepada perasaan ‘inferior’ yang kronik dan pesimis yang sadis.

Selagi kebenaran tidak mampu difahami,MANUSIA MENJADI MUSUH KEPADA APA YANG TIDAK DIKETAHUINYA.

-M.O

Salam sejahtera,

Syukur kepada Tuhan Yang Esa,kerana sekali lagi siri Alter Terahsia Bangsa Melayu dapat menemui para pembaca MistisFiles.Suatu ketika,hubungan dengan Lodgekeeper terputus begitu sahaja dan maklumat berharga darinya tidak dapat diakses.Namun,kesabaran dan keyakinan yang kuat adalah kunci sebenar kepada pengetahuan yang berharga.Jika bukan Lodgekeeper,pasti ada anak bangsa yang lain,yang mampu membaca segala konspirasi dan pengkhianatan ke atas sejarah agung bangsa Melayu.Telah terlampau lama kita didodoikan dengan kisah persejarahan yang memenatkan dan menyedihkan sehingga kini masih ada,malah memang ada dan terlampau ramai pula,dari kalangan Melayu sendiri yang teramat ‘merendah diri’ dengan sejarah bangsanya,menganggap bangsanya pemalas,bodoh,tidak kreatif dan kurang daya tahan,seolah-olah itulah kesimpulan akhir dari pemerhatian dirinya sebagai orang Melayu terhadap bangsanya sendiri,juga terikut-ikut rentak gendang yang dimainkan oleh orang lain yang dengki dan tidak berpuashati dengan bangsanya.Jika benar apa yang disangkakan oleh sesetengah orang Melayu ini,bagaimana bangsanya yang pemalas,bodoh,lemah dan kurang berfikir ini boleh wujud di muka bumi yang penuh persaingan ini dan bagaimana diri mereka mampu mengaku Melayu ketika ini di bumi bertuah ini?

Sesungguhnya perasaan ‘inferor’ sesetengah orang Melayu adalah kerana keputusan dari tumbesaran mereka di dalam arus sejarah yang majoritinya bernadakan kesedihan dan kemunduran umat Melayu.Jika kita membuka buku sejarah tempatan,atau lebih tepat buku teks Sejarah sekolah menengah yang diajarkan kepada anak-anak kita,hanya tidak sampai 30 peratus kisah kejayaan orang Melayu dipaparkan,ya anda sudah dapat membayangkan pada topik yang mana.Hanya bab Kesultanan Melayu Melaka sahaja dapat membangkit semangat orang-orang Melayu yang ‘inferior’ ini.Sebelum itu ada juga diceritakan kerajaan-kerajaan purba lain tetapi dengan fakta amat rapuh dan teramatlah sedikit,seolah-olah tidak penting.Sebelum itu lagi,adalah kisah orang-orang gua;Paleolitik,Neolitik,Mesolitik dan litik-litik yang lain,seolah-olah orang-orang gua di Tanah Melayu ini tiba-tiba berjaya menjadi Bendahara,Temenggung,Laksamana dan Syahbandar Empayar Melayu Melaka!!Orang-orang gua di Tanah Melayu yang berpindah-randah,mengamalkan cara hidup sara diri,hanya mampu membuat alat-alat membajak tanah,memburu binatang dan zasss!!!Tiba-tiba bertukar menjadi sultan-sultan Melaka,mampu membina pelabuhan antarabangsa yang mewah,mampu membina kapal-kapal sama ada untuk perdagangan atau peperangan,mampu menghantar utusan diplomatik dari jiran-jiran sekeliling seperti di Tanah Jawa sehinggalah ke Negeri China,Rom dan Parsi.

Apa yang dibuat oleh ahli sejarah negara kita di dalam bumi bertuah ini??

Adakah mereka duduk termenung di dalam bilik pejabat berhawa dingin?Atau minum-minum di kedai-kedai mamak di waktu awal pagi,pukul 10 pagi,makan tengahari dan kemudian balik rumah sambil melupakan sejarah bangsa sendiri?Adakah waktu mereka dihabiskan untuk membaca bahan sejarah yang ditulis oleh R.O Winsted,Raffles dan seangkatan dengan mereka?Siapakah Stamford Raffles itu?Beliau adalah ahli Freemason peringkat tertinggi dan ditahbiskan sebagai anggota pertubuhan syaitan itu pada 5 Julai 1813 di Lodge De Vriendschap,Surabaya.Apa yang ahli sejarah tanahair buat di dalam pejabat-pejabat mereka?Adakah di dalam tempurung minda mereka itu masih memikirkan bahawa Pulau Pinang dibuka oleh Francis Light?Damn!Bangsa yang tidak memiliki sejarah masa lalu adalah bangsa yang tidak punya cerita masa depan.Bangsa-bangsa lain berusaha menuliskan sejarah bangsa sendiri,memelihara tempat-tempat warisan sejarah mereka;mereka sanggup menghabiskan berjuta-juta dolar hanya untuk memastikan sejarah bangsa mereka terpelihara misalnya kerajaan Sweden sanggup menaikkan kapal perang kuno Vasa yang tenggelam di Laut Baltik pada tahun 1628 untuk dipamerkan di muzium supaya anak cucu meraka dapat melihat betapa nenek moyang mereka mampu membina kapal perang hebat itu.


Tetapi di manakah wang negara dihabiskan?Kononnya lebih baik wang digunakan untuk membantu rakyat marhaen dari memelihara tapak-tapak bersejarah,tetapi sebaliknya wang rakyat digunakan untuk membina projek-projek mega yang membazir yang akhirnya bukan orang Melayu yang memiliki projek-projek mega itu;contoh yang paling hampir di batang hidung Melayu ialah Iskandar Malaysia.Hakikatnya bangsa Melayu kini tidak mampu menghayati sejarah bangsa dan hilang semangat patrotik.Bermula dari atas,para pemimpin Elit Melayu yang majoritinya berpendidikan Barat tidak mampu mengangkat akal fikiran dan hujah bila berdebat tentang sejarah bangsa sendiri.Mereka terlalu lemah berhadapan dengan sejarah;menunjukkan penyakit buta sejarah juga berjangkit kepada para Elit Melayu ini.Tidak seperti membincangkan hal pilihanraya,kuasa,projek-projek mega,kontrak dan sebagainya,apabila ditunjal sedikit tentang sejarah yang sudah jelas menjadi haknya,mereka terhuyung-hayang dan gayat dengan bangsa asing.Contohnya kes Pulau Batu Putih,ya memang Malaysia khasnya orang Melayu sudah berputih mata,tetapi eloknya dikaji mengapa tiada seorang pun ahli sejarah yang bijak pandai di negara ini mampu menghalang wilayah sendiri jatuh ke tangan asing. ANDA SUDAH NAMPAK KEPENTINGAN SEJARAH?Lihat,bangsa asing sanggup mendidik dan menyekolahkan anak bangsa mereka di dalam bidang sejarah bersungguh-sungguh kerana kelak BUKAN PARA NEGARAWAN ATAU JENERAL TENTERA YANG MENGAMBIL ALIH WILAYAH NEGARA LAIN,TETAPI PAKAR-PAKAR SEJARAH.Ini adalah trend penjajahan masa kini.

Di manakah dokumen yang mengatakan dengan jelas Pulau Batu Puteh adalah hak Johor?Mengapa disenyapkan dokumen berharga itu?Mengapa para hakim luar negara berasa hairan pasukan Malaysia menyerahkan gambar Pulau Batu Puteh yang sebenarnya di ambil dari sebuah blog (copy paste @ download)??Padahal pasukan Singapura bertungkus lumus mengupah jurugambar profesional mengambil gambar ‘real’ malahan menggunakan kemahiran teknik fotografinya sekali (mungkin menggunakan photoshop dan ‘superimpose’) bagi membuatkan seolah-olah Pulau Pedra Branca (nama pulau itu pada sebutan Singapura) lebih dekat dengan Singapura.Betapa sambil lewanya mereka yang berkenaan dalam mempertahankan wilayah sendiri.Dan apabila kalah,sanggup pula mengatakan keputusan hakim itu adalah paling adil atau ‘win-win situation’ (difahamkan kata-kata ini lebih bersifat menyedapkan hati yang duka lara) padahal negara hanya layak mendapatkan terumbu batu yang bila air pasang terhapus terus dari pandangan (laksana biskut chipsmore-kejap ade kejap takde) sebaliknya orang lain pulang dengan gembira sambil menjinjing buah tangan Pulau Batu Puteh yang dapat dibina sebuah rumah api di atasnya!Mungkin mereka berkata,ala…tanah sekangkang kera itu pun nak berkira.Hei,orang asing bermati-matian mendapatkan sejengkal tanah orang-orang Melayu tetapi orang Melayu lebih gemar mengenyangkan perut sendiri daripada melihat maruah bangsa terbela.Jika kita lihat di Pulau Pisang juga sama.Orang luar sanggup bersusah payah membina rumah api di pulau-pulau Melayu dengan harapan merekalah nanti diiktiraf sebagai Tuan Punya pulau tersebut.Sifat orang Melayu yang suka membiarkan tanah sendiri semak samun dan sanggup bekerja di kilang-kilang berjangkit kepada para Elit Melayu.Alangkah baiknya mereka memantau setiap pulau di Malaysia dan membina rumah-rumah api atau apa saja supaya menjadi tanda pulau tersebut ada tuannya.Ini tidak,24 jam memikirkan apakah lagi cara untuk menipu bangsanya sendiri bagi mengangkatnya sebagai pemimpin politik,tidak kira hujah-hujah pembangunan yang sudah basi hinggalah alasan-alasan agama,juga mahu dipermainkan sesuka hati demi sekelumit pangkat dan jawatan.Tragedi ini samalah seperti orang Melayu yang dikurniakan anak,tetapi anak tersebut dibiarkan tiak terbela,kemudian orang asing datang mencubit-cubit pipi anak kita sambil membelikan permainan dan gula-gula.Kemudian kita membiarkan anak kita tinggal dengan orang asing dan dibesarkan oleh orang asing tadi.Apabila besar panjang dan anak kita tadi sudah bekerja dan berjawatan besar,barulah terhegeh-hegeh datang ke rumah orang asing tadi supaya diserahkan kembali anak kita itu.Apa kata orang asing tadi??Of course,NO WAY!!

Orang lain yang merampas tanah,orang lain yang dijadikan hakim,dan akhirnya orang lain yang dapat tanah…

Bidang-bidang yang dikejar oleh anak muda Melayu yang pandai-pandai biasanya sains,kejuruteraan,guaman,IT,perubatan,bidang kemahiran dan teknikal dan lain-lain tetapi berapa kerat anak Melayu yang dilatih menjadi ahli sejarah yang kritis dan dinamis (bukan menjadi pak turut Barat)?Penglibatan anak Melayu dalam bidang sejarah amatlah menyedihkan dan ini terbukti bahawa pakar sejarah Malaysia yang popular adalah berbangsa Cina dan mendapat gelaran profesor pula!Bukanlah hendak berpandangan negatif malah cukup bagus ramai bukan Melayu berminat mendalami sejarah negara sendiri dan menjadi lebih patriotik tetapi apa petandanya kepada orang-orang Melayu?MALAH KAUM LAIN YANG TINGGAL BERSAMA-SAMA MELAYU JUGA AMAT CINTAKAN WARISAN SEJARAH MALAYSIA dan berusaha belajar sejarah Malaysia dari buku teks Tingkatan Lima sehingga berjaya mendapat PhD dalam bidang sejarah di kala anak-anak Melayu lain terkial-kial menghafal nama-nama tokoh kemerdekaan lantas menghempas buku sejarah dan mengeluh sambil memikirkan betapa bosannya ilmu sejarah itu.


Sampaikan orang lain mereka-reka cerita mengatakan pahlawan mereka sendiri iaitu Hang Tuah,Hang Jebat dan lain-lainnya adalah keturunan Cina,maka sebilangan orang Melayu sudah begitu cepat menghidap demam kekeliruan dan mula mempercayainya padahal sebutan ‘Hang’ itu adalah gelaran kepada para pahlawan tersebut.Agaknya jika Hang Tuah berada di zaman kita dan berjumpa dengan Tan Sri-Tan Sri Melayu maka Hang Tuah juga mungkin mengatakan ini semua orang-orang Cina dari keluarga Tan,padahal itu semua adalah gelaran-gelaran sahaja.Adakah Hang Tuah sebenarnya bernama Hang Too Ah?Of course not!Ini semua adalah pemikiran bingung lagi membingungkan.Semuanya tidak habis-habis mahu mengusik perasaan orang Melayu,penduduk pribumi The Land of The East ini.


Ada pula orang-orang lain yang berusaha mengatakan orang-orang Melayu bukan pribumi dan juga golongan pendatang sama ada dari Yunnan atau dari lain tempat.Mereka bermurah hati pula mempertahankan Orang Asli dan Jakun yang sekian lama hidup dengan orang-orang Melayu beribu tahun yang silam dengan mengatakan kaum-kaum inilah yang layak dikatakan pribumi.Sebenarnya situasi yang sama akan menimpa Orang Asli dan Jakun jika mereka berada di posisi orang-orang Melayu dan orang Melayu pula tinggal di lereng-lerang bukit atau di dalam hutan.Bayangkan Orang Asli dan Jakun ini memegang politik Malaysia dan mempunyai raja-raja.Orang-orang ‘gila’ ini sudah pasti akan menukar pernyataan mereka dengan mengatakan Orang Asli atau Jakun ini adalah kaum pendatang dari Afrika atau Kepulauan Pasifik.Dan dengan murah hati,mereka akan membela orang-orang Melayu yang duduk di bukit-bukit tadi.SEBENARNYA MEREKA INGINKAN TANAH AIR MALAYSIA INI DAN KALAU BOLEH MAHU MENGHALAU BUKAN SAHAJA MELAYU MALAH PRIBUMI-PRIBUMI YANG LAIN.


Sesungguhnya Orang Asli,Jakun,Senoi,Temiar dan lain-lain mempunyai hubungan rapat dengan orang-orang Melayu laksana adik beradik.Sudah beribu-ribu tahun mereka tinggal serumah dengan bangsa Melayu,malah bangsa Melayu walaupun mempunyai empayar dan kerajaan tidak pula menjalankan ‘massacre’ atau membakar perkampungan pribumi yang lain.Mereka menghormati sesama sendiri,bukan seperti sesetengah pihak lain yang begitu tamakkan Tanah Melayu ini sanggup membunuh orang Melayu dan membakar kediaman mereka.Jika hendak mengatakan orang Melayu pendatang sekali pun,ini berlaku beribu-ribu tahun dahulu dan secara automatik tidaklah dikatakan pendatang kerana sememangnya majoriti bangsa-bangsa ketika itu masih menjalankan kehidupan secara nomad hatta orang-orang ‘gila’ ini juga mungkin berketurunan Monggol atau Xiong Nu yang berpindah randah.Sejarah bangsa Melayu di The Land of The East ini melangkaui beribu tahun sehingga mencapai era anak-anak Nabi Nuh a.s,Banjir Besar dan penaklukan Nineveh oleh Babilon,Media dan Parsi.Bukan setakat sejarah penubuhan negeri-negeri Selat,sejarah perlombongan bijih timah atau pembukaan Singapura.


Sebenarnya bangsa Melayu telah hidup di The Land of The East begitu lama.Mahukah Orang Asli berpisah dengan adik beradik mereka yang menjaga mereka sejak beribu tahun ini?Orang Melayu dan Orang Asli adalah dari rumpun yang sama,istilahnya Malayo-Polynesian.Malah kaum-kaum pribumi di Kepulauan Pasifik,Hawaii atau kaum Maori sekalipun mengaku nenek moyang mereka adalah berasal dari para pelaut Melayu yang gigih berlayar.Bahasa orang Melayu dan Orang Asli juga dikelompok dalam bahasa yang sama iaitu Austronesian.Mengapa orang-orang asing yang buta sejarah dan antropologi ini masih berdegil mahu memisahkan adik-beradik di Bumi Mala ini??MELAYU ADALAH SATU BANGSA YANG BESAR.Di dalamnya terdapat beratus-ratus etnik dan bahasa.Bangsa Melayu sebenarnya antara bangsa asas dan bangsa utama sebelum dan selepas peristiwa Banjir Besar.Mengapa para pengembara Eropah memanggil gugusan kepulauan di garisan Khatulistiwa ini yang jumlahnya beratus-ratus dengan Malay Archipelago yang mengandungi lapan buah laut termasuk Sulu dan Celebes,merupakan SISTEM KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA serta menganjur dari kira-kira 20° utara garis lintang ke kira-kira 10° selatan garis lintang. Ia terdiri daripada New Guinea,pulau kedua terbesar di dunia;pulau-pulau Filipina;Kepulauan Sunda,yang mana termasuk Sumatera,Jawa,Sulawesi,Borneo,Bali,dan Timor; the Moluccas (Maluku);dan beratus-ratus lagi pulau-pulau kecil.New Guinea, Borneo, and Sumatera adalah tiga daripada 6 pulau terbesar dunia dan Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya di dunia.Kawasan yang dinamakan Malay Archipelago ini berkeluasan 2.8 juta meter persegi (kira-kira 1.1 juta batu persegi)!!!

Sistem pulau terbesar di dunia diabadikan dengan nama bangsa misteri ini dan ini menunjukkan hubungan bangsa ini dengan laut adalah amat rapat.Tidak hairanlah King Solomon (Nabi Sulaiman a.s) mengimport emas dari sini dan para Firaun mengimport rempah ratus dan kapur barus dari Nusantara beribu tahun dahulu.Adakah bangsa yang terkenal dengan laut,kapal-kapal,perdagangan dan pulau-pulau masih difikirkan tinggal di ceruk-ceruk hutan menganyam atap rumbia atau melukis gambar monyet di dinding-dinding gua?


Juga,mengapa orang-orang Eropah ini menggelar tanah semenanjung yang menganjur dari Thailand dan Myanmar hingga ke Selat Teberau ini MALAY PENINSULAR setaraf dengan Italian Peninsular?THE LAND OF THE EAST ADALAH BUMI ORANG-ORANG MELAYU dan ini tidak boleh disangkal langsung oleh orang-orang Barat.Mengapa?Mengapa sejarah lain orang-orang Melayu seperti kerajaan-kerajaan purba,pencapaian Melayu dalam perdagangan,kemahiran Melayu membina kota-kota dan istana batu yang hebat-hebat dapat dipadamkan dengan jayanya?Tetapi bab nama kepulauan dan semenanjung,orang-orang Barat tidak mampu menulis satu peta pun atau satu manuskrip sejarah pun untuk menamakan semenanjung Tanah Melayu ini sebagai ‘Thai Peninsular’ atau ‘Indochina Peninsular’ atau ‘Polynesian Peninsular’.

Mengapa orang-orang Barat ini tidak menamakan Malay Archipelago ini dengan Austronesian Archipelago atau Polynesian Archipelago atau misalnya West Pasific Archipelago?Mengapa? INI KERANA NAMA DI MANA ORANG-ORANG MELAYU TINGGAL INI (HOMELAND) TELAH TERCATAT SEJAK BERIBU TAHUN DAHULU DARI MANUSKRIP-MANUSKRIP MESIR PURBA,KERAJAAN JUDEA (YAHUDI),ASSYRIA,BABILON,ARAB,PARSI SERTA CATATAN-CATATAN PARA PENGEMBARA EROPAH,sebahagiannya tersimpan di Perpustakaan Nineveh yang musnah pada tahun 612 sebelum Masihi,juga di Perpustakaan Iskandariah yang masyhur itu,Perpustakaan Baghdad,Arkib purba Maharaja China dan arkib-arkib seluruh dunia termasuk simpanan raja-raja Perancis,Sweden,Belanda,Inggeris,Vatikan dan juga terdapat di Perpustakaan kota Ayutthaya yang musnah semasa serangan Burma pada tahun 1767.

Jika mereka melukis peta yang menamakan semenanjung Tanah Melayu dan kepulauannya dengan nama lain maka peta itu tidak akan diiktiraf oleh pakar-pakar peta Eropah yang lain dan pelukis peta tadi akan diragui kelayakan dan pengetahuan sejarahnya.Mungkin pelukis peta itu tadi diminta belajar kembali di akademi pemetaan atau diarahkan bertanya para pengembara,pedagang dan pelayar Eropah yang berpengalaman.JIka mereka berdegil juga mengeluarkan peta yang menafikan nama Melayu ini,maka sudah pasti peta-peta purba dalam simpanan pelbagai kerajaan dunia kelak akan keluar satu persatu menafikan pembohongan ini.Mereka boleh mencari dan menyembunyikan segala khazanah kesusasteraan,kitab-kitab,peta-peta dan surat-surat bangsa Melayu ketika menjajah Tanah Melayu juga pulau-pulau Indonesia (rujuk dalam kisah Munsyi Abdullah yang mencatatkan di zamannya masih rancak para wakil Inggeris membeli dan mencari manuskrip dan kitab-kitab purba dari orang-orang kampung),tetapi bagaimana bukti dari tempat-tempat lain?Jenuhlah mereka mahu berkeliling seluruh dunia mencari peta-peta yang bertuliskan nama Melayu untuk disembunyikan atau dihapuskan.INI MENUNJUKKAN BANGSA MELAYU MEMANG TELAH LAMA MEMBINA EMPAYAR-EMPAYAR YANG MAMPU MENGHANTAR DELEGASI-DELEGASI KE LUAR NEGARA.

Mereka terpaksa mengakui bahawa The Land of The East ini berserta pulau-pulaunya adalah ‘homeland’ bangsa Melayu yang di dalamnya bertebaran etnik-etnik seperti Jawa,Banjar,Minangkabau,Batak,Sunda,Bugis,suku-suku kaum di semenanjung termasuk pribumi Asli seperti Jakun dan Temiar,juga The Lost Tribe of Malay yang dilupakan iaitu bangsa Siam (bukan Thai;ada beza di situ).

Orang yang pesimis akan mengatakan semua ini karut dan dongengan.Mereka masih berdegil mahu memikirkan orang-orang Melayu dari dahulu tinggal di ceruk-ceruk hutan membina pondok kayu beratap nipah sahaja.Orang yang berfikir akan mengkaji dan mengkaji.

Seperti yang telah disentuh d dalam siri Li Bloodline yang lalu,kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu membawa misi teramat penting,kekayaan dan tanah adalah sebab kedua dan ketiga tetapi agama dan bangsa adalah sebab utama.Namun sebab-sebab agamalah yang menjadi tujuan utama kerana jika semua umat Melayu beragama Buddha atau Kristian,Inggeris tidak akan tergopoh-gapah diarah oleh The Hidden Hand untuk menjajah umat Melayu (di bahagian kepulauan,diserahkan kepada Belanda).Inggeris adalah pangkalan terbesar The Hidden Hand dan ‘Coat of Arms’ diraja Inggeris juga melambangkan ciri-ciri Kabbalah Yahudi dan segala kepercayaan karut mereka.Bermula dengan pendaratan Francis Light di Pulau Pinang,Perjanjian Pangkor hinggalah kemerdekaan Tanah Melayu,hampir 200 tahun adalah cukup untuk Inggeris dan sekutu-sekutunya memusnahkan kota-kota purba,tembok-tembok,masjid-masjid,istana-istana dan kesan-kesan sejarah yang lain,juga cukup untuk wakil-wakil Inggeris sama ada dari kalangan mereka mahupun anjing-anjing dari kalangan Melayu sendiri untuk mengumpulkan segala khazanah kesusasteraan yang tidak ternilai;kitab-kitab ilmu,peta-peta,surat-surat,manuskrip undang-undang,inskripsi,bahan sastera (puisi dan hikayat) serta watikah-watikah diraja,semuanya dimuatkan di dalam kapal-kapal besar untuk dibawa ke Eropah sepanjang tempoh penjajahan Inggeris itu dari pendaratan Francis Light 1786 hinggalah kemerdekaan 1957.


Kita sudah tentu pernah mendengar kisah kapal The Fame yang membawa khazanah persuratan Melayu yang tidak ternilai harganya,dikatakan terbakar dan tenggelam di tengah perjalanan.Padahal segala khazanah persuratan Melayu bertebaran di seluruh muzium-muzium dan universiti-universiti Eropah dan para pengkaji sejarah tempatan menganggarkan segala khazanah ini mencakupi beratus-ratus hingga beribu-ribu manuskrip,tidak termasuk khazanah Melayu dari Indonesia yang dicuri oleh Belanda.Soalannya,

Mengapakah Inggeris tidak membakar atau memusnahkan terus segala khazanah Melayu itu?

Mereka boleh meratakan kota A Famosa sehingga tinggal pintu gerbangnya sahaja (mengapa mereka tergopoh-gapah memusnahkan kota ini?),memusnahkan istana-istana purba kerajaan Melayu silam,kota-kota dan bangunan-bangunan sehingga ramai orang Melayu merasakan bangsa mereka hanya layak membina pondok buruk beratap nipah.

Berapa besar istana kota Melaka?Berapa lama Portugis membedil Kota Melaka?Apa maksud kota?Adakah sekadar kubu-kubu timbunan tanah dan daun-daun pisang sahaja?Jika Melaka hanya bertembokkan batang pisang dan pancang-pancang kayu,mengapa Portugis terpaksa merasuah para pedagang dan askar upahan Melaka?Mengapa armada tentera laut Melaka meninggalkan pelabuhan pada hari serangan Portugis??Jika istana Melaka bertembokkan daun-daun nipah kering,mengapa Alfonso De Albuquerqe terpaksa membawa kapal terhebatnya Flor De la Mar dan armada tentera laut Portugis untuk menyerang kota Melaka dan pelabuhannya yang lebih hebat dan mewah dari Port Royal dan Tortuga di era Pirates of Caribbean?Mengapa selepas mendapat Melaka,Belanda dan Inggeris tergopoh-gapah memusnahkan kota Melaka?Walhal mereka senang-senang mendapat satu kota yang hebat dan kukuh.Apa motif mereka? SEBENARNYA KOTA MELAKA TELAH ADA SEBELUM KEDATANGAN PORTUGIS,SIAP DENGAN TEMBOK-TEMBOK BATU YANG KUKUH DAN TERMINAL-TERMINAL MERIAM YANG STRATEGIK.ISTANA MELAKA BUKANLAH SERATUS-PERATUS DARI PAPAN DAN KAYU.Portugis hanya menambah bahagian-bahagian kota yang sedia ada,atau membaiki bahagian-bahagian tembok yang rosak akibat dibedil mereka ketika mahu menakluk Melaka.Tidak keterlaluan jika binaan pintu gerbang A Famosa itu sahajalah yang dibina oleh Portugis menggantikan pintu gerbang Kota Melaka.

Mengapa mereka tidak membuat perkara yang sama ke atas segala khazanah persuratan dan kesusateraan Melayu ini?Biar…biar orang Melayu tidak tahu bangsa mereka adalah bangsa yang gemarkan ilmu pengetahuan.Biar…biar orang Melayu kelak merasa lebih ‘inferior’ dan hilang jati diri.Biar..biar… bangsa ini hilang segala sejarahnya…hilang segala maruahnya…dan hilang segala warisannya.MENGAPA TIDAK DEMIKIAN WAHAI INGGERIS??

Sebenarnya,bangsa-bangsa Eropah adalah orang yang menghargai khazanah pengetahuan intelek.Bangsa Eropah adalah bangsa yang menghargai sejarah,walaupun sejarah orang lain.MEREKA TIDAK SAMPAI HATI MEMBIARKAN SEGALA KHAZANAH MELAYU INI DIMUSNAHKAN.Lebih baik mereka menjadikan segala khazanah Melayu ini bahan perdagangan dan perniagaan dari membakarnya.LIHAT BETAPA BERNILAINYA SEGALA MANUSKRIP PURBA MELAYU YANG DIBERI ATAU DIJUAL OLEH ORANG-ORANG KAMPUNG MELAYU YANG BUTA SEJARAH DAN ALPA WARISAN MEREKA SENDIRI,termasuk para kerabat diraja yang mengampu Inggeris untuk menyokong mereka berperang sesama sendiri.

Cagarannya…manuskrip purba Melayu.Segala persuratan Melayu ini teramat bernilai buat mereka sebagai bangsa penjajah dan sehingga kini ia disimpan di akademi-akademi ilmu pengetahuan seluruh Eropah.Mereka meneliti,mengkaji dan memelihara segala penulisan sastera orang Melayu ini dengan penuh kasih sayang.Mereka sanggup belajar segala tulisan Melayu purba termasuk tulisan Rencong,Kawi dan Jawi sendiri semata-mata mahu menyelami hasrat hati dan kekayaan jiwa bangsa yang dijajah mereka.YANG MENJUALNYA ADALAH PARA IMPERIALIS YANG TAMAK,YANG MEMBELINYA ADALAH PARA ILMUAN EROPAH YANG CINTAKAN ILMU,KESENIAN DAN SEJARAH.Jika anda mengkaji dan mengembara ke seluruh Eropah untuk mencari segala khazanah Melayu ini,anda pasti terkejut segala khazanah persuratan Melayu ini terdapat di merata-rata muzium dan universiti Eropah,yang paling terkenal ialah di Belanda iaitu di universiti tertuanya di Leiden,yang diasaskan oleh William of Orange pada tahun 1575,malah di Perancis,Itali dan sudah pasti di England sendiri,sehingga menjangkau ke negara-negara Skandinavia seperti Sweden dan Denmark dan sejauh Rusia.

Para ilmuwan dan cendekiawan Eropah ini sedar para Imperalis mereka sebenarnya telah menjajah satu bangsa aneh yang amat kaya kesusasteraan mereka.Bangsa-bangsa Eropah ini bukan sahaja berusaha mempelajari segala khazanah ini malah mengajarkan segala hikmah dan rahsia bangsa Melayu kepada keturunan mereka.Adakah universiti di Malaysia terdapat satu jabatan mengkaji kesusasteraan Viking atau bangsa Frank misalnya?Adakah Universiti Malaya ada mewujudkan Jabatan Pengajian Kesusasteraan Rusia di salah satu disiplin pengajian mereka?Tetapi di Rusia misalnya,terdapat jabatan pengajian Melayu yang bukan sahaja mengkaji hikayat-hikayat Melayu malah mereka telah beberapa kali menerbitkan buku-buku,jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen kajian Alam Melayu!!Pernahkah anda melihat tulisan paling tua Melayu,yang digunakan oleh para sasterawan Melayu purba beratus malah mungkin beribu tahun lama sebelum tulisan Jawi?Tulisan ini hanya dipanggil Aksara yang di dalam dunia ini tidak sampai 10 orang yang dapat memahaminya.DAN YANG MEMERANJATKAN TIDAK ADA SEORANG MELAYU PUN YANG FAHAM TULISAN INI!Pakar-pakar tulisan purba Aksara Melayu adalah dari kalangan orang Inggeris,Belanda dan Rusia.Mengapa terjadi perkara yang aneh dan menyedihkan ini?

Bangsa yang menghargai sejarah dan warisan sastera bangsanya adalah bangsa yang bersemangat dan kental jati dirinya.Ini penting. DAN INI RAHSIA MENGAPA BANGSA-BANGSA EROPAH,JUGA BANGSA YAHUDI MAJU DI DALAM SEGENAP LAPANGAN ILMU.Bangsa yang melupakan warisan dan sejarah bangsanya adalah bangsa yang keliru dan cacat jati dirinya.Contoh yang paling jelas adalah BAHASA.Para pemimpin Jepun dan Korea sanggup membawa penterjemah apabila mahu bertukar-tukar pendapat di mesyuarat-mesyuarat luar negara seperti di Majlis Keselamatan PBB misalnya padahal takkanlah mereka tidak tahu ‘sepatah haram’ pun perkataan Inggeris.Dua bangsa ini adalah peneraju industri dunia.Iran misalnya hanya menggunakan bahasa Inggeris sewaktu menyambut tetamu,tetapi di forum-forum yang dikendalikan mereka,bahasa Iran diutamakan dan para peserta terpaksa menggunakan penterjemah untuk memahami ucapan penceramah.Dan bangsa ini mampu membina teknologi nuklearnya sendiri tanpa perlu berlutut pada Barat.Tetapi apakah yang terjadi kepada bangsa Filipina yang menjadikan bahasa Inggeris,sebagai idola mereka?Pembelajaran Bahasa Inggeris mereka lebih baik dari sesetengah pemimpin Malaysia sendiri tetapi apakah yang terjadi kepada Filipina?Filipina cuma mampu mengeksport para pembantu rumah dan segelintir ahli ekonomi yang gagal.Sebab itulah para pejuang bahasa Melayu bermati-matian mempertahankan kedaulatan bahasa mereka sendiri (isu PPMSI misalnya).Tetapi malangnya,perjuangan mereka tenggelam oleh isu politik;sama ada pihak yang mengambil kesempatan atas mereka atau pihak lain yang mempolitikkan perjuangan mereka.Begitu malangnya bahasa sendiri di tangan para pemimpin yang buta sejarah dan buta nilai warisan sendiri.Padahal kaum-kaum lain sanggup mempertahankan sistem sekolah sendiri semata-mata mahu menyelamatkan bahasa dan budaya mereka tetapi para pemimpin Melayu senang-senang sahaja menurunkan tandatangan menafikan bahasa sendiri di dalam pendidikan negara seolah-olah bermain buah catur sahaja.

Kalau roboh kota Melaka,
Papan di Jawa saya dirikan;
Kalau sungguh bagai dikata,
Badan dan nyawa saya serahkan

Asal kapas menjadi benang,
Asal benang menjadi kain;
Barang yang lepas jangan dikenang,
Sudah menjadi hak orang lain.

Tudung periuk pandai menari,
Menari lagu putera mahkota;
Kain yang buruk berikan kami,
Buat menyapu si air mata.

Hermit
3rd Order
Mistis Organization
Area 13.

Sumber:>>http://mistisfiles.blogspot.com

Oleh: cahayapelangi | September 12, 2010

Alter Terahsia Bangsa Melayu BHG 1


Mengapa Israel bersusah-payah membina pangkalan dan pengaruhnya di Singapura?Apa kaitan Cina Singapura dengan Yahudi Zionis?Adakah terdapat apa-apa perancangan ketika Stamford Raffles menjejakkan kakinya di Pulau Singapura?Apa hubungan Bangsa Melayu dengan Bangsa Yahudi?Apakah dia alter terahsia Bangsa Melayu?.Apa yang terjadi 2000 tahun sebelum Masehi di antara Melayu dan Yahudi?

Semua persoalan ini akan terjawab di dalam siri artikel yang penuh dramatik ini.Artikel ini berasal dari kompilasi tulisan Lodgekeeper dan temuramah-temuramah yang dibuat dalam masa yang berasingan.

Selamat Membaca.

-M.O

ALTER TERAHSIA BANGSA MELAYU

“…sent them away from his son Isaac to the land of the east.”

(Genesis 25:6 New International Version)

Di atas adalah petikan dari Kitab Kejadian dari Kitab Injil yang merupakan penyimpan rahsia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke Timur dunia bagi mengembangkan keturunan manusia seperti yang diperintahkan Tuhan.

Bangsa terahsia inilah yang menurunkan pelbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka iaitu Asia Barat dan Asia Tengah di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia.

Bangsa ini,yang merupakan pemegang rahsia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membina kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya Banjir Besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian.

Sesungguhnya kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang,lebih panjang dari epik Homer,The Iliad and the Odyssey.

Untuk mengkaji sifat dan karakter bangsa misteri ini,perlulah dicari dan dirintis sejarah panjang pengembaraan mereka dan apakah yang ditemui mereka di sepanjang epik perjalanan mereka itu.Faktor yang mewujudkan kepelbagaian dari segi wajah,bahasa dan personaliti bangsa ini.Faktor yang menjadi sumber ALTER TERAHSIA bangsa misteri ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan alter?Alter dalam bahasa mudah adalah personaliti tambahan atau pun personaliti lain yang selalunya akan muncul apabila di’suis’ dalam keadaan tertentu.Istilah alter sebenarnya berasal dari istilah mindcontrol di mana alter ini muncul setelah seseorang individu mengalami teknik mindcontrol tertentu contohnya teknik berasaskan-trauma.

Contoh yang paling mudah ialah apabila seseorang dikejar oleh anjing yang garang.Secara tiba-tiba orang tadi akan berlari sepantas-pantasnya sehingga dia sendiri merasa hairan dengan kemampuan dirinya yang luarbiasa itu.Padahal setiap kali pertandingan larian 100 meter,dialah yang tercorot (misalnya).

Juga jika seseorang yang dianggap lemah dalam sesuatu perkara,secara tiba-tiba menjadi begitu bersemangat dan gagah bila menyentuh perkara yang lain.

Satu contoh yang baik tentang alter ialah dalam buku Norman Cousins berjudul Anatomy of an Illness, yang menceritakan kisah yang penuh dengan maklumat tentang Pablo Casals,salah seorang pemuzik yang terhandal dalam abad ke 20.Cousins menceritakan pertemuannya dengan Casals tidak lama sebelum hari jadinya yang ke 90 pemain celo yang handal itu.Cousins mengatakan bahawa adalah sangat menyiksakan untuk melihat orang tua itu semasa dia memulakan harinya.

“Dia sangat lemah dan artritisnya tambah melemahkannya sehinggakan dia memerlukan pertolongan untuk memakai pakaian.Emfisemanya sangat jelas semasa dia bertungkus lumus untuk bernafas.Dia berjalan dengan mengheretkan kakinya,badannya bongkok dan kepalanya menjunam ke depan.Tangan-tangannya membengkak dan jari-jarinya menggenggam.Dia kelihatan seperti seorang yang amat tua,dan tersangat letih”.

“Sebelum waktu makan,dia berjalan ke arah piano,iaitu salah satu alat muzik yang Casals cekap bermain.Dengan bersusah payah dia membetul-betulkan dirinya di atas kerusi piano.Dia nampaknya bersusah-payah berusaha untuk membawa jari-jarinya yang bengkak lagi tergenggam itu ke papan tanda.”

Kemudian sesuatu yang menakjubkan berlaku.Casals dengan tiba-tiba betul-betul dapat mengubah dirinya di depan mata Cousins.Dia telah masuk ke dalam keadaan yang pintar akal,dan semasa dia melakukannya,fisiologinya berubah ke tahap di mana dia mula bergerak dan bermain,menunjukkan di kedua-dua badan dan piano hasil yang sepatutnya hanya berlaku pada seorang pemain piano yang sihat,kuat dan fleksibel.Seperti yang dinyatakan oleh Cousins,

“Jari-jarinya terbuka dengan perlahan-lahan dan mencapai ke arah mata piano seperti tunas-tunas pokok bergerak ke arah cahaya matahari.Belakangnya ditegakkan.Dia nampaknya bernafas dengan lebih mudah”.

“Tubuh badannya tidak lagi kaku dan susut tetapi lemah lembut dan benar-benar bebas daripada lingkaran hidup atritisnya.Apabila dia meninggalkan piano,dia kelihatan benar-benar berubah daripada orang yang mula-mula duduk bermain.Dia berdiri dengan lebih tegak dan lebih tinggi;dia berjalan tanpa ada tanda-tanda mengheretkan kakinya.Dia serta-merta berjalan ke meja sarapan pagi,makan bersungguh-sungguh,dan kemudian keluar berjalan-jalan di sepanjang pantai”.

Alter selalunya tersembunyi dibelakang personaliti utama yang membayangi alter-alter tadi.Tetapi apabila subjek berada dalam keadaan tertentu di mana personaliti utama tidak mampu menanganinya,alter ini akan tiba-tiba muncul dan beraksi.Maka subjek tadi akan berubah menjadi alter lain,berbeza dari alter utama(personaliti utama).Tidak mustahil pula alter ini menggantikan pula alter sebelumnya sebagai personaliti utama subjek tersebut.

Alter inilah yang tersembunyi di dalam setiap orang Melayu yang kenal dirinya,asal-usulnya dan siapa dirinya yang sebenar.’Melayu’ adalah bangsa misteri yang dimaksudkan,telah banyak berubah dari karakter asal mereka ketika berada di wilayah Kanaan dan Sumeria (Mesopotamia) akibat perjalanan masa yang amat panjang selama beribu-ribu tahun dahulu,serta perubahan akibat cuaca dan pengembaraan yang merentasi beratus kilometer menuju ke arah timur untuk menuju ke arah ‘The Promised Land’ seperti yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Ibrahim a.s.


Menurut kajian geneologi setakat ini,Nabi Ibrahim (Abram,Abraham) mempunyai tiga orang isteri,iaitu Sarah,Hajar dan yang terakhir Keturah.Sarah telah melahirkan Ishak (Isaac) manakala Hajar (Hagar) pula melahirkan Ismail (Ishmael).Keturah pula melahirkan enam orang anak iaitu Zimran,Jokshan,Medan,Midian,Ishbak dan Shuah.Nabi Ishak menurunkan bangsa Yahudi manakala Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab.Kebanyakan teks-teks Judeo-Kristian mahupun Islam banyak menceritakan riwayat kedua-dua orang isteri Nabi Ibrahim ini tetapi lain pula dengan Keturah,isteri bongsu Nabi Ibrahim.Sarah,iaitu mempunyai pertalian keluarga dengan Nabi Ibrahim diketahui jelas berasal dari Tanah Kanaan iaitu tempat Nabi Ibrahim tinggal,manakala Hajar pula berasal dari keluarga diraja Firaun Mesir.Namun majoriti teks-teks Yahudi dan Kristian mendefinisikan Keturah sebagai ‘unknown nationality’.Persoalannya,

“Siapakah Keturah ini?”

Dari mana dia berasal?.Telah ditakdirkan dari perut Keturah ini lahirlah bangsa-bangsa agung penakluk seperti Chaldea,Media dan Parsi yang mewarisi bangsa Sumeria,Akkadia,Assyria,Babylon dan lainnya dari kalangan Melayu cucu cicit Nabi Nuh dari jurai keturunan Heth bin Kanaan bin Ham bin Nuh a.s di mana di dalam teks Yahudi Kuno mengatakan kelak akan lahir bangsa-bangsa penakluk yang menjadi musuh orang Israel dari saudara mereka sebelah Keturah.Selama beribu-ribu tahun bangsa Yahudi diperangi,dibuli dan dikacau oleh bangsa-bangsa ganas dan kejam yang teramat gagah ini sehingga dibayangkan di dalam hikayat-hikayat mereka sebagai ‘raksasa’,’orang gasar(barbarian)’,’kaum yang ganas’ dan sebagainya.Jika kita lihat kisah Nabi Musa yang ingin kaumnya memasuki Tanah Palestin,di mana kaum Yahudi berkeras tidak mahu memasukinya kerana terdapat ‘kaum yang ganas’ di dalam Palestin dan sanggup mengeluarkan kata-kata,

“Biarlah engkau saja yang pergi berperang dengan mereka bersama Allah,dan kami menunggu di sini” (Kisah Nabi Musa)

Perlu diingat,akibat trauma dengan sejarah pedih bangsa mereka yang dibuli oleh saudara mereka yang ramai dari sebelah ibu tiri mereka Keturah,rabbi-rabbi Yahudi telah membeza-bezakan taraf isteri-isteri nabi Ibrahim di mana hanya Sarah saja disebut sebagai isteri (wife) manakala Hajar dan Keturah disebut gundik (concubine).Kita boleh lihat di dalam Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil),di mana mereka telah mengubah tafsiran isteri-isteri nabi Ibrahim.Sesungguhnya Nabi Ibrahim selaku Rasul Allah yang teramat alim dan warak tidak pernah membeza-bezakan isterinya,meskipun di dalam peristiwa menghantar Siti Hajar dan anaknya Ismail ke lembah gersang di Mekah.Betapa pilu dan hancur hatinya melihat isterinya dan anaknya yang masih kecil terdampar di tengah padang pasir yang panas.Namun perintah Tuhan tetap dilaksanakan mengingatkan tanah yang dipijak Ismail ketika itu adalah Rumah Tuhan yang akan dibangunkannya bersama anaknya Ismail kelak.Adakah hanya Siti Khadijah sahaja sebagai isteri Nabi Muhammad s.a.w manakala isteri-isterinya yang lain hanya layak disebut gundik?TIDAK SAMA SEKALI.Walhal pada asalnya Siti Sarah adalah wanita yang mandul,sebelum Allah s.w.t mengurniakan Nabi Ishak kepadanya pada saat umur yang terlampau tua.Sebab itulah Siti Sarah berkeras mengahwinkan Siti Hajar (yang disangka hamba perempuan Firaun) dengan suaminya bagi meneruskan keturunan.Bukan sahaja disebut gundik,malah perasaan rasis mereka terhadap keturunan Keturah meleret-leret dengan mengheret keturunan Siti Hajar bersama-sama.Siti Hajar dikatakan hamba Firaun manakala sumber lain pula menyatakan ‘gundik Firaun’.Padahal Siti Hajar adalah PUTERI FIRAUN yang diserahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus rasa bersalah Firaun ketika itu yang ingin memperkosa Siti Sarah semasa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah di dalam tahanannya .Dengan kuasa Allah setiap kali Firaun datang untuk memperkosa Siti Sarah,perbuatannya terhalang secara aneh berkat doa Nabi Ibrahim.Dari situ barulah Firaun sedar bahawa Nabi Ibrahim bukanlah sebarangan orang dan mungkin berasal dari orang suci yang harus dihormati.Akibat rasa bersalah yang teramat sangat,maka bukan sahaja Firaun membebaskan kedua-duanya malah membekalkan mereka dengan seorang perempuan muda yang bertutup wajahnya sebagai ‘kifarat’ dan hadiah kepada Nabi Ibrahim.Rahsia perempuan muda itu terbongkar ketika perjalanan pulang di mana Nabi Ibrahim membuka tutup kepala perempuan itu sambil bertanyakan asal-usulnya yang pada awalnya disangka seorang hamba yang dihadiahkan kepada mereka.Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bila mendengar pengakuan dari perempuan itu bahawa dia adalah anak perempuan Firaun bertaraf puteri diraja.Tersentuh hati Nabi Ibrahim sambil mengucapkan kesyukuran kepada Allah s.w.t yang sememangnya berkehendak menjaga keturunannya sebaik-baiknya.Jadi keturunan Nabi Ismail yang turun kepada Nabi Muhammad s.a.w adalah berketurunan diraja dari empayar agung Firaun yang pengaruhnya melewati Anatolia dan Kanaan ketika itu (Firaun ini berbeza langsung dengan Firaun di zaman Nabi Musa kerana Firaun ini hidup lebih lama dari Ramses II kerana sezaman dengan Nabi Ibrahim).

Perlu dingatkan bahawa semasa zaman Nabi Ibrahim tidak ada bangsa yang disebut sebagai Yahudi.Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi.Nabi Ibrahim adalah berasal dari satu kaum purba yang sezaman dengan bangsa Hittites yang telah pupus dan bangsa misteri di Mesir (Firaun tadi) yang mungkin mewariskan rahsia Piramid dan teknologi canggih zaman itu kepada bangsa Qibti yang menjadi pemerintah selepas itu termasuklah Ramses II di zaman Nabi Musa.

dalam Alquran ada disebut:

“Wahai ahli-ahli Kitab! Mengapa kamu berani bertengkar mengenai agama Ibrahim, pada hal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan kemudian daripada zaman Ibrahim; patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mahu menggunakan akal?….Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga baginda seorang Kristian”.
(Ali Imran: 65 – 68)

Bangsa Yahudi diturunkan dari jurai keturunan Nabi Ishak di mana anaknya Yaakub telah digelar sebagai isra’ yang bermaksud suka berjalan malam akibat dari kegemaran Nabi Yaakub yang berjalan malam.Dari Nabi Yaakub ini turunlah anak-anaknya termasuk Levi,Yusuf,Bunyamin dan Yahudza.Di sini kita dapat mengesan perkataan yang memaparkan karakter Yahudi seperti Levi dan Yahudza.Bunyamin (Benjamin) pula adalah adik kesayangan Nabi Yusuf,yang kembali bertemu dengan Nabi Yusuf setelah sekian lama terpisah ketika Nabi Yusuf pada waktu itu menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan Raja Mesir (dalam hal ini pemerintah Mesir pada waktu itu digelar al-Aziz bermaksud raja).Pada waktu itu bangsa Yahudi masih menjadi bangsa belasahan dan di bawah pemerintahan bangsa purba lain sehinggalah menjadi semakin kuat dan berjaya menubuhkan kerajaan sendiri sepertimana di era Nabi Sulaiman dan Nabi Daud.Dalam pada itu keturunan dari saudara -saudara mereka yang enam orang tadi dari sebelah Keturah telah membina kekuatan yang amat dasyat,pada masa yang sama mereka telah mula maju sedikit demi sedikit lebih pantas dari bangsa Yahudi,mencipta pelbagai ilmu sains dan teknologi yang canggih,membina negarakota-negarakota yang bertembok tinggi dan tebal,membina organisasi-organisasi moden yang sistematik serta menyusun balatentera yang gagah dan teknik peperangan yang maju.Perlu dingat ketika ini dunia di sebelah lain seperti di Tanah Besar Cina dan Benua Kecil India masih mundur dan kurang berpenghuni.Adakalanya kaum-kaum dari sebelah Barat ini,(di mana pusat ketamadunan manusia purba bermula dari sini di sekitar Mesopotamia) telah mengembara ke India dan China untuk menangkap kaum asli yang masih bercawat di dalam hutan untuk dijadikan hamba atau buruh kasar membina tembok-tembok dan kota (peristiwa ini dapat dihayati jika kita menonton filem Apocalypse arahan Mel Gibson atau 1000000 B.C).Pada masa yang sama bangsa Yahudi masih ditakuk lama,hidup bermalas-malasan sambil mengharap belas ihsan bangsa-bangsa yang lebih gagah dari mereka.Sehinggalah mereka bertembung kembali dengan bangsa-bangsa keturunan Keturah seperti Media (Madyan) dan Babilon (Babil) serta Chaldea (Kaldan) yang mula merampas tanah-tanah mereka dan mula mengganas memusnahkan kediaman mereka.


Bangsa Yahudi menjadi bangsa hamba di bawah pemerintahan bangsa-bangsa hebat yang menjajah mereka berkurun lamanya secara bersilih ganti.Bangsa ini pernah dibawa beramai-ramai ke kota Babilon untuk dijadikan hamba,pencacai,buruh kasar,kuli dan orang gaji dibawah kekuasaan Emperor Nebuchadnezzar (Buktanassar) dalam keadaan hina dengan dirantai kaki dan tangan mereka.Pada masa ini semua suhuf-suhuf dan Taurat telah dibakar oleh pemerintah dan hanya segelintir dari mereka berjaya menyimpan dan menghafal isi kitab itu secara sembunyi-sembunyi.

Diwaktu pemerintahan Babilon inilah bangsa Yahudi telah banyak tersesat jauh dengan mengamalkan sihir dan penyembahan syaitan akibat kekurangan ajaran agama dan tekanan hidup yang tinggi.Mereka mula mengabdikan diri kepada amalan spiritual yang pelik-pelik dengan harapan syaitan akan membantu mereka melepaskan mereka dari penderitaan di bawah penjajahan bangsa Babilon.Disinilah bermulanya amalan ‘Babilonian Magic’ yang menjadi asas Sihir Gematria,Necronomicon,Kultus Pentagram,Ramalan Tarot dan Persaudaraan Ular Iblis menyebabkan terjadinya insiden Harut dan Marut seperti yang dikisahkan dalam AlQuran.


Kegilaan bangsa Yahudi ini dalam mempelajari sihir telah menjauhkan mereka dari hidayah Tuhan dan menyebabkan ramai nabi diutus kepada mereka bagi membetulkan akhlak mereka.Bangsa Yahudi adalah bangsa spiritual.Mereka peka kepada perkara-perkara bersifat ghaib dan misteri.Mereka percaya kepada makhluk halus dan kuasa sakti.Mereka gemar mempelajari sisi spiritual dari bangsa-bangsa gagah yang menjajah mereka silih berganti.

Berbalik kepada wanita misteri yang menjadi isteri ketiga Nabi Ibrahim,tidak banyak diketahui tentang kehidupannya malah berasal dari kawasan mana ataupun dari jurai keturunan mana walaupun sudah pasti berasal dari kelompok pengikut Nabi Nuh mahupun mungkin terus berasal dari kaum kerabat Nabi Nuh sendiri.Sumber-sumber kuno Yahudi juga masih samar-samar dalam membicarakan asal-usul Keturah,si wanita misteri ini.Tetapi jika disusur dari kehidupan Nabi Ibrahim sebagai ‘patriarch’ (gelaran yang diberikan kepada lelaki yang menjadi ketua keluarga yang sekaligus sebagai pemimpin atau raja bagi kaum kerabatnya yang terhormat dan besar) memungkinkan baginda hanya berkahwin dengan suku terhormat sahaja.Tambahan pula Keturah telah melahirkan anak-anaknya yang gagah-gagah dan hebat.

*Keturah di khemah sebelah kanan bersama-sama 6 anaknya.Diambil dari teks Yahudi kuno.

Keturah bermaksud kemenyan atau pun wangi-wangian yang kadangkala digunakan dalam upacara ritual.Dari sini kita dapat menyelusuri susurgalur bangsa Melayu sebagai bangsa spiritual.Tidak diketahui siapakah ibu bapa Keturah.Tetapi terdapat sumber yang mengatakan kemungkinan Keturah berasal dari kaum kerabat raja agung Sargon yang memerintah Akkadia (namun begitu teori yang paling meyakinkan setakat ini ialah Keturah berasal dari Timur Jauh;tempat di mana keturunan nabi Ibrahim diarahkan menyebar selepas itu).Jika demikian maka sahlah bangsa misteri ini sememangnya berasal dari keturunan raja-raja agung sepertimana Arab Quraisy yang berketurunan dari Raja Mesir dari bangsa misteri yang memerintah Sungai Nil ketika itu.Sesungguhnya Piramid Agung bukanlah dibina ketika pemerintahan Firaun Khufu (Cheops) tetapi telah dibina berkurun sebelumnya oleh kerajaan-kerajaan silam yang lepas.Firaun-firaun Mesir hanyalah membaikpulih sahaja piramid-piramid ini yang diwarisi mereka.Hakikat ini lama-kelamaan disedari oleh ramai pengkaji tetapi terlampau lama untuk dapat dipercayai oleh masyarakat dunia.Anda boleh tonton filem 1000000 B.C dimana terdapat kaum yang membina Piramid ditengah-tengah padang pasir untuk mendapatkan gambaran tentang hal ini.Arkiteknya dalam menentukan lokasi piramid terpaksa melihat jarak bintang dilangit dan koordinasi buruj-buruj dimana pada masa yang sama dia juga adalah ahli astronomi dan ahli nujum Istana.Kedudukan ketiga-tiga piramid termasuk Piramid Agung Giza adalah bertepatan dengan kedudukan buruj Orion di langit,dan mengarah tepat ke arah kiblat.Ini antara misteri paling terbesar dalam sejarah kemanusiaan.Siapakah bangsa agung yang mula-mula merencanakan pembinaan Piramid?Sesungguhnya Piramid Mesir adalah penunjuk kiblat paling besar yang terdapat dibumi di mana Allah Yang Maha Agung telah menciptakan bintang-bintang Orion sebagai tanda kiblat dilangit.Piramid Mesir adalah penunjuk arah ke Baitullah di bumi manakala bintang Orion adalah penunjuk arah ke Baitul Makmur di langit.Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia.Bangsa misteri yang membina piramid terawal sudah tentu sebuah bangsa yang teramat bijak dan genius dan di zaman itu kemajuan material adalah setanding malah lebih maju dari apa yang kita dapati hari ini.Tidak percaya?.Cuba anda bayangkan kehidupan manusia sebelum Banjir Besar di zaman Nabi Nuh.Bayangkan kehidupan mereka adalah teramat canggih dengan kereta-kereta mewah dan kotaraya-kotaraya bercahaya serta pesawat-pesawat terbang seperti UFO yang bersimpang siur di udara.Setiap rumah ada sistem komputer yang canggih dan kemudahan internet kelajuan tinggi.Tetapi adakah semua itu berguna setelah banjir besar melanda seluruh dunia.TIDAK…TIDAK SAMA SEKALI.Nabi Nuh terpaksa memuatkan kapalnya dengan manusia,haiwan-haiwan yang berpasangan serta spesis-spesis tumbuh-tumbuhan yang terpilih.Di sini kita dapat mengetahui bahawa profesion Nabi Nuh bukan sahaja seorang pengembang agama tetapi juga pakar sains zoologi yang handal


Nabi Nuh boleh membina kapal yang teramat besar hanya berbekal pengikut yang tidak sampai 100 orang?FIKIRKAN.100 orang itupun ada yang wanita dan kanak-kanak jadi jumlah pekerja untuk membina bahtera nabi Nuh teramatlah sedikit.Malahan pula para pengikut nabi Nuh terdiri dari orang miskin yang lemah dan melarat sahaja.Nabi Nuh juga membina kapalnya dalam jangka masa yang terhad (sesetengah pendapat mengatakan dalam beberapa minggu sahaja).Misteri ini benar-benar memeningkan pengkaji malah ada pengkaji Barat mengatakan Bahtera Nabi Nuh dibina oleh makhluk asing.Sebenarnya kita tidak akan hairan dengan kemampuan Nabi Nuh ketika itu jika kita membayangkan kemajuan manusia sebelum Banjir Besar adalah seperti kemajuan pada masa kini sekurang-kurangnya.Kita boleh membayangkan yang Nabi Nuh membina bahtera di dalam hangar kapal yang besar berserta peralatan dan mesin-mesin yang canggih dibantu sistem perkomputeran yang termaju.


Masih tidak percaya?.Kalau kita lihat kronologi kemajuan manusia pun kita dapat melihat logik atau tidak kenyataan ini.Biar kita ambil jangkamasa dari lahirnya Nabi Isa mengikut kalendar Masehi iaitu 1 Masehi hingga 2009 Masehi.Bagaimana kehidupan manusia di zaman Nabi Isa hidup.Bagaimana kemajuan manusia selepas 2000 tahun selepas kelahiran Nabi Isa?Berapakah jangkamasa Adam manusia pertama sehingga peristiwa Banjir Besar di zaman Nabi Nuh.Katakanlah lebih kurang 2000 tahun (ini anggaran yang amat minimum memandangkan jangkamasa dari manusia pertama turun ke Bumi sehingga Banjir Besar boleh memakan masa beribu-ribu tahun),maka logiklah kemajuan manusia mencapai tahap terhebat dan maju ketika Banjir Besar.Maka jika berfikir seperti ini,kita tidak akan terkejut dengan kisah-kisah seperti Atlantis dan Lemuria serta Kerajaan Rama yang mempunyai pesawat-pesawat terbang seperti UFO.Peperangan pun melibatkan kuasa nuklear seperti kesan-kesan yang ditemui di Mohenjo-Daro dan Harappa.TETAPI ADAKAH SEMUA KEMAJUAN ITU BERGUNA APABILA TIBA BALA BENCANA?Semua kemajuan itu habis tenggelam bersama-sama orang musyrik yang mengingkari perintah Allah s.w.t setelah hanyut dalam arus kemajuan material dan kecanggihan teknologi yang mengkhayalkan.Manusia ketika itu semakin rakus dengan kebendaan dan berbuat maksiat secara terang-terangan.Tidak hairan jika terdapat parti bogel di sana-sini.Pesta-pesta mandi buih acapkali diadakan di festival-festival besar.Konsert-konsert muzik yang mengkhayalkan seringkali diakhiri dengan pesta seks yang menghairahkan dihadapan sembahan-sembahan berhala yang mereka pertuhankan.Dakwah Nabi Nuh dikesampingkan walaupun sering keluar di media-media antarabangsa.


Mungkin anda berasa lucu dengan senario yang dipaparkan di sini.Ini kerana anda memikirkan Nabi Nuh hidup seperti orang gua,bercucuk tanam dan mengembala kambing sahaja.TIDAK SAMA SEKALI.Lihatlah lukisan-lukisan misteri di dinding kuil-kuil Firaun yang menceritakan satu mitos purba tentang penghasilan tenaga elektrik siap dengan lukisan kabel bawah tanah dan filemen elektrik.Penemuan bateri purba di Iraq dan cakera padat purba Dropa (sehingga kini tidak diketahui sama ada ia berbentuk CD,CD-RW,DVD,DVD-RW atau sebagainya) di China.Dan yang paling menggemparkan adalah penemuan loji nuklear berusia lebih 2 juta tahun di Afrika!Apa maksud semua ini?Berapa umur Bumi sebenarnya?Berapa umur umat manusia sebenarnya?.Kita tidak boleh menganggarkannya berdasarkan kajian Barat yang dipengaruhi oleh The Hidden Hand seperti Illuminati dan Freemason.Mereka ada sebab untuk mengelirukan manusia.Segala kenyataan sebenarnya amat jauh dari apa yang kita dapat bayangkan.Maka setelah Banjir Besar,para pengikut Nabi Nuh pun bertebaranlah di muka bumi sehelai sepinggang setelah meninggalkan kehidupan moden dan canggih mereka ditelan banjir.Mereka kembali menjadi orang gua dan mula berburu,bercucuk tanam dan mengail ikan.Di waktu-waktu malam mungkin mereka berkumpul di tepi unggun api sambil mendengar cerita orang-orang tua dikalangan mereka tentang kehidupan moden dan canggih mereka suatu ketika dahulu seperti menaiki bas dan komuter (kebanyakan pengikut Nabi Nuh adalah miskin) dan ada juga yang pernah menaiki kereta.Mereka juga menceritakan bangunan-bangunan tinggi dan komputer.

Sudah tentu cucu-cicit mereka tercengang bangang mendengar ‘dongeng-dongeng’ ini dikala kehidupan mereka sekarang ditahap zaman Paleolitik.Maka keluarlah pelbagai mitos mengenai ‘keajaiban’ cerita-cerita ini.Dan tidak hairan jika ada di antara mereka yang ‘nakal’ mula berangan-rangan tentang dewa-dewi yang menaiki kenderaan terbang dan berperang menggunakan senjata nuklear seperti yang kita dapati dari kitab Hindu Mahabrata.Malah tidak keterlaluan jika ada pengkaji yang merumuskan dewa-dewi orang Hindu diambil dari anak-anak raja kerajaan Rama,Atlantis dan Lemuria yang tenggelam di dasar lautan.Cuba perhatikan patung-patung sembahan Hindu.Dewa-dewi yang termasyhur semuanya berkulit cerah dan segak-segak seperti raja-raja purba.Apakah yang dikatakan oleh orang-orang gua apabila bertemu seorang yang kacak turun dari helikopter sambil memegang telefon bimbit?Lelaki tampan tadi akan dianggap sebagi dewa yang berkuasa!!Itulah yang terjadi kepada orang-orang Hindu.Mereka sebenarnya menyembah raja-raja purba yang digambarkan melalui kitab-kitab purba mereka seperti Ramayana dan Mahabharata,Veda serta Upanishad.Sudah tentu cucu-cicit keturunan Nabi Nuh yang menurunkan bangsa-bangsa moden selepas itu yang menceritakan kisah-kisah ajaib nenek moyang mereka yang menaiki pesawat terbang,komputer,reaktor nuklear dan kereta mewah seperti Mercedes Sport dan Ferrari!FIKIR-FIKIRKAN….tidak rugi kita meluangkan masa sejenak untuk berfikir asal-usul kita.

———————————————————-

akan datang dalam siri Alter Terahsia Bangsa Melayu…

-Siapakah Keturah?
-Melayu dikalangan anak-anak Keturah
-Melayu dikalangan cucu cicit Nuh bangsa penakluk dan raja-raja agung
-Menjejak asal-usul raja-raja Melayu sehingga Cyrus The Great
-Cura si Manjakini bukti warisan Darius Emperor Parsi
-Negarakota Melayu di era Ur,Kish dan Uruk
-Hubungan Melayu dan Yahudi di era peperangan bangsa Sumeria
-‘Bangsa Gunung’
-Pengembaraan ke Timur Jauh
-Perjalanan melalui jalan darat
-Jalan Sutera dan Kapak dari Asia Tengah
-Epik pengembaraan di padang pasir dan salju dingin
-Kenangan kehidupan silam di pergunungan Himalaya dan perkampungan Tibet yang damai
-Perjalanan melalui jalan laut
-Bahtera dan ilmu pelayaran bangsa misteri
-Astronomi dan rahsia bintang-bintang
-Bodhidharma,Dharmakirti,Sakyakirti dan pendeta-pendeta Melayu lainnya
-1000 rahib,sami dan arahat di Bukit Suci
-Misteri bangsa terahsia
-Siapakah dia Malai?
-Bumi Mala
-The Promised Land
-Tempat menyimpan rahsia
-Kunci-kunci rahsia
-Cucu-cicit Nabi

Sumber>>http://mistisfiles.blogspot.com

Oleh: cahayapelangi | September 12, 2010

Atlantis itu ternyata Indonesia

Banyak orang kita yang sebal melihat iklan malaysia yang bagus itu, karena banyak hal-hal yang digambarkan dalam iklan itu sebenarnya lebih banyak dijumpai di pelbagai wilayah   Indonesia dari pada di   Malaysia . Yah, kita selalu ‘keduluan’ oleh mereka.  Hal lain yang menyebalkan menyangkut negeri tercinta ini adalah manakala ada yang mengatakan bahwa banyak orang di Amerika atau di luar negeri yang tidak mengenal   Indonesia . Katanya mereka tahu Bali, tapi   Indonesia itu dimana sih…., konon tanya mereka…..  Tapi perkembangan terbaru rada beda ; mempromosikan   Indonesia akhir-akhir ini mestinya ibarat mendayung perahu ke hilir, yang didorong arus sungai dari belakang. Banyak kemudahan yang didapat secara gratis.  Bukan hanya akibat kedatangan